Bài 4 trang 19 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 05:57

- Lúc đầu, cư dân phương Đông biết viết chữ số từ 1 đến 1 triệu bằng những kí hiệu đơn giản.. - Người Ai Cập cổ đại rất giỏi về hình học.[r] (1)Bài trang 19 SGK Lịch sử 10 Đề bài: Cư dân phương Đông thời cổ đại có đóng góp mặt văn hóa cho nhân loại? Lời giải: * Lịch pháp Thiên văn học - Sáng tạo lịch, gọi nông lịch Một năm có 365 ngày chia thành 12 tháng Có tác dụng lớn sản xuất nông nghiệp * Chữ viết - Các cư dân phương Đông người phát minh chữ viết - Ban đầu chữ tượng hình, sau chữ tượng ý, tượng Đây phát minh quan trọng giúp hiểu phần lịch sử giới cổ đại * Toán học - Lúc đầu, cư dân phương Đông biết viết chữ số từ đến triệu kí hiệu đơn giản - Người Ai Cập cổ đại giỏi hình học Họ tính số Pi 3,16; tính diện tích hình trịn, hình tam giác, thể tích hình cầu v.v - Người Lưỡng Hà giỏi số học Họ làm phép cộng, trừ, nhân, chia triệu - Chữ số mà ta dùng ngày nay, quen gọi chữ số A-rập, kể số 0, thành tựu lớn người Ấn Độ tạo nên - Những thành tựu sở để sau đời phát minh vĩ đại toán học giới * Kiến trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 trang 19 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10, Bài 4 trang 19 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10