sang kien kinh nghiem ky htuat day tu vung S1Bd48vSUScE7B 082106

17 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2021, 20:19

SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 2 Mục đích đề tài Nhiêm vụ đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu Tính đề tài PHẦN NỘI DUNG .4 I.CƠ SỞ LÝ LUẬN II THỰC TRẠNG Thuận lợi Khó khăn III NỘI DUNG Các phương pháp giới thiệu từ vựng: Các thủ thuật kiểm tra củng cố từ vựng: Các bước tiến hành giới thiệu từ vựng: .12 Hướng dẫn học sinh cách học từ vựng có hiệu 13 Một số điều cần ghi nhớ dạy học từ vựng 14 IV HIỆU QUẢ .14 PHẦN KẾT LUẬN 16 SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện nay, Tiếng Anh sử dụng rộng rãi tồn giới Nó xem ngơn ngữ thứ tất nước giới Trong xu hội nhập, việc thông thạo tiếng Anh điều cần thiết cho tất người Và tiếng anh từ lâu đưa vào mơn học thức hệ thống giáo dục nước ta Tuy nhiên, việc học ngôn ngữ điều dễ dàng Tiếng Anh thứ tiếng có vốn từ vựng phong phú học tiếng Anh, người học gặp khơng khó khăn Như biết, từ vựng phần quan trọng việc học ngoại ngữ Học từ vựng điều thiết yếu nhất, cần thiết bắt đầu học tiếng Anh Bởi lẽ, muốn nói tiếng Anh phải có vốn từ, muốn nghe phải biết từ vựng, muốn đọc tốt hay viết tốt phải có vốn từ vựng phong phú Vốn từ vựng tự dưng mà có hay có hai mà muốn có vốn từ vựng phong phú q trình học tập, ơn luyện tích lũy Nhìn chung, học sinh nói chung học sinh trường THCS Nguyễn Quốc Phú nói riêng sợ ngại việc học từ Đa số học vẹt, học đối phó nên qn nhanh dẫn tới tình trạng học trước quên sau Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng anh, thấy việc dạy từ vựng cho em dễ nhớ khắc sâu vào trí nhớ điều khơng dễ dàng, đặc biệt em học sinh khối Các em vừa làm quen với cách học nên bỡ ngỡ Trong sáng kiến kinh nghiệm này, xin đưa số kinh nghiệm việc dạy từ vựng cho học sinh khối mà tơi tích lũy q trình học tập giảng dạy Đó lí tơi chọn đề tài Mục đích đề tài Trước tình hình thực tế việc dạy học từ vựng trường THCS Nguyễn Quốc Phú, định chọn đề tài với mong muốn giúp em học sinh học tốt từ vựng hơn, nhớ từ vựng lâu thông qua tạo hứng thú cho em học môn tiếng Anh Điều không giúp em có kiến thức mơn học mà cịn giúp em học tập tích cực sáng tạo Thơng qua tạo sở tiền đề cho em học tiếng Anh tốt học lên lớp cao Ngồi ra, tơi hi vọng sáng kiến tài liệu phương pháp dạy từ vựng cho giáo viên khác Nhiệm vụ đề tài Để thực tốt đề tài nghiên cứu mình, thân tơi thực nhiệm vụ sau: Nghiên cứu tài liệu liên quan đến phương pháp dạy từ vựng cho học sinh trung học sở Dự đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Dạy thử nghiệm: Sau nghiên cứu phương pháp tơi tiến hành dạy thử nghiệm lớp 6: 6A3, 6A4 6A5 Thao giảng, trao đổi, rút kinh nghiệm: Sau dạy thử nghiệm lớp, tiến hành vài tiết thao giảng để trao đổi rút kinh nghiệm với giáo viên khác Kiểm tra, đánh giá học sinh để điều chỉnh cho hợp lí Phương pháp nghiên cứu đề tài 4.1 Đọc tài liệu Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài để định hướng nôi dung đề tài, hiểu rõ vấn đề nghiên cứu giải vấn đề cách hợp lí, xác 4.2 Điều tra 4.2.1 Dự Qua dự đồng nghiệp tổ chuyên môn trường để đúc rút kinh nghiệm dạy từ 4.2.2 Khảo sát Khảo sát tình hình học sinh tình hình dạy từ vựng giáo viên tổ chuyên môn 4.2.3 Thực nghiệm Tôi tiến hành dạy thực nghiệm lớp, áp dụng phương pháp dạy từ vựng tiết dạy tự đánh giá hiệu 4.2.4 Kiểm tra Kiểm tra chất lượng học sinh để đánh giá hiệu phương pháp đề giải pháp phù hợp Phạm vi nghiên cứu đề tài Do thời gian điều kiện giảng dạy có hạn nên đề tài tơi nghiên cứu phương pháp giảng dạy phần từ vựng cho học sinh khối lớp trường THCS Nguyễn Quốc Phú Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài là: cách dạy học từ vựng lớp 6A3, 6A4, 6A5 trường THCS Nguyễn Quốc Phú Tính đề tài Hiện nay, trường THCS Nguyễn Quốc Phú có gần đầy đủ phương tiện dạy học Tuy nhiên, điều kiện thời gian chưa cho phép chưa có đầu tư thực việc dạy từ vựng nên chất lượng dạy từ vựng chưa cao Rất nhiều học sinh nhà copy học vẹt trả cho giáo viên quên sau Hình thức dạy chủ yếu cho từ cho học sinh nói nghĩa giáo viên giải thích nghĩa cho học sinh, sau học sinh nhà copy tự học thuộc nên hầu hết từ em học nhanh quên chưa kể đến học sinh nhà lười học Đặc biệt em học sinh khối 6, từ cấp tiểu học lên chưa nắm cách học cấp THCS nên dẫn tới nhiều em SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh không học không thuộc từ Tôi chọn đề tài với mong muốn chia sẻ số phương pháp giúp em dễ nhớ từ vựng học khắc sâu chúng PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN Như biết, trước theo phương pháp dạy học cũ, thầy giáo đóng vai trị trung tâm người truyền đạt kiến thức học sinh đối tượng tiếp nhận kiến thức cách thụ động Nhưng nay, phương pháp mang lại hiệu giáo dục, khơng phù hợp với tình hình phát triển đất nước ta giai đoạn Theo phương pháp cũ, giáo viên thường vào bài, chuẩn bị hết nội dung cho học sinh nên khơng kích thích khả tư học sinh Do vậy, em thường thụ động, hiệu học chưa cao Việc đổi phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo, chiếm lĩnh làm chủ kiến thức học sinh điều tất yếu Để thực yêu cầu này, giáo viên phải người có vai trị hướng dẫn, điều khiển, tổ chức cho học sinh hoạt động học tâp Vì vậy, người giáo viên phải khơng ngừng tìm tịi, học hỏi để nâng cao khả mình, nâng cao chất lượng tiết dạy Hơn nữa, tiếng Anh mơn học địi hỏi học sinh phải có tính chăm chỉ, học thường xuyên, học lúc nơi phát triển vốn từ vựng Có vốn từ học sinh vận dụng kiến thức vào học Tuy nhiên, nhiều học sinh nhãng viêc học từ vựng phần tiết học nhàm chán làm cho học sinh không hứng thú Do vậy, vấn đề phải thay đổi phương pháp để em học sinh hứng thú với việc học từ vựng để học cho có hiệu Bên cạnh đó, Bộ Giáo Dục Đào Tạo tiến hành cải cách sách giáo khoaTiếng Anh cấp trung học sở Chương trình trọng đến việc phát triển tư sáng tạo, tìm tòi động học sinh Song song với việc cải cách sách giáo khoa việc đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực tự học học sinh Chính vậy, giáo viên phải khơng ngừng tìm tịi, sáng tạo, học hỏi để tìm phương pháp dạy học tối ưu phù hợp với học sinh II THỰC TRẠNG SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Thuận lợi - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất thiết bị, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy như: tranh, máy cassette, máy chiếu, phịng lab,… - Các giáo viên tổ mơn nhiệt tình, ln sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cần - Hầu hết giáo viên dạy tiếng Anh trường đạt chuẩn - Đa số phụ huynh quan tâm tạo điều kiện cho em học tập - Đa số em học sinh yêu thích học tiếng Anh Hầu hết em làm quen với môn tiếng Anh từ cấp tiểu học nên lên cấp THCS em đỡ bỡ ngỡ học Khó khăn - Nhiều học sinh gia đình cịn có hồn cảnh khó khăn nên thời gian học lớp nhà em khơng có nhiều thời gian để tập trung vơ việc học đặc biệt khơng có sách tham khảo để học tìm tịi thêm - Một số em chưa nhận thức vai trò, tầm quan trọng mơn tiếng Anh nên q trình học, em cịn thiếu ý, tập trung để học - Mơn tiếng Anh mơn tương đối khó học sinh nên dẫn đến số học sinh chán khơng có hứng thú học từ đâu - Nhiều học sinh học từ vựng theo kiểu học vẹt nên khơng nhớ lâu khó vận dụng vào - Hầu hết em khơng có hội để giao tiếp tiếng Anh - Đa số phụ huynh gặp nhiều khó khăn việc kiểm tra hướng dẫn em học nhà phụ huynh biết ngoại ngữ III NỘI DUNG Các phương pháp giới thiệu từ vựng: Để giúp em học sinh tiếp thu từ vựng cách chủ động, giáo viên dùng số phương pháp sau: 1.1 Dùng tranh ảnh Trong chương trình lớp 6, từ vựng từ trừu tượng nên giáo viên cho học sinh nhìn tranh ảnh vẽ phác hoạ cho em nhìn thơng qua em đốn từ học Nếu học sinh học khá, giáo viên show tranh trước cho học sinh suy nghĩ nói từ tiếng Anh có nhiều học sinh chuẩn bị trước nhà nên em trả lời Như vậy, hình thành tính tư cho học sinh Tuy nhiên, từ khó cho từ trước sau show tranh học sinh đốn nghĩa Với cách học sinh phải tư Ví dụ : SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Trong Unit 5: THINGS I DO (A3,4) để dạy hoạt động sau học, giáo viên tận dụng tranh lớp cho học sinh xem hoạt động yêu cầu em nói hoạt động tiếng Anh Như vậy, học sinh tự tư đưa đáp án nên em dễ nhớ từ nhớ lâu 1.2 Dùng vật thật Với phương pháp này, giáo viên dùng đồ vật thật, có sẵn lớp học giáo viên chuẩn bị học sinh quan sát yêu cầu em nói từ tiếng Anh nghĩa Dạy theo phương pháp tạo cho em cảm giác hứng thú ý học tập Ví dụ: Trong unit 2: AT SCHOOL (C1,2) giới thiệu từ đồ vật quen thuộc trường học giáo viên tận dụng đồ vật có sẵn lớp học em nói từ ln Đơn giản dạy từ “pen”, giáo viên cầm bút mực lên hỏi “What is this?” Chắc chắn học sinh nói từ “pen” SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh 1.3 Dùng điệu Để giới thiệu từ vựng, giáo viên dùng điệu bộ, nét mặt cử cho học sinh quan sát nghĩ từ Ví dụ: Trong unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS phần A4, giới thiệu từ “go swimming” “go sailing”, giáo viên diễn tả hành động cho học sinh đoán từ 1.4 Giới thiệu nghĩa từ thơng qua ví dụ Giới thiệu từ ví dụ cách đưa từ vào văn cảnh sử dụng để giúp học sinh đoán nghĩa từ Tuy nhiên, ví dụ cần đơn giản, dễ hiểu, em học sinh lớp vốn từ hạn chế Đưa ví dụ cụ thể có liên quan đến từ học khơng tạo tị mò hấp dẫn học sinh mà giúp học sinh ơn lại từ học có ví dụ Ví dụ: Trong unit 15: COUNTRIES phần B2 giới thiệu từ “capital”, giáo viên đưa ví dụ: “Ha Noi is the capital of Viet Nam” Thơng qua ví dụ này, học sinh dễ dàng đốn nghĩa từ “capital” “thủ đô” Trong unit 10: STAYING HEALTHY phần B2, giới thiệu từ fruit, giáo viên đưa ví dụ để gợi mở từ sau: “apples, oranges and bananas are kinds of fruit” Từ ví dụ này, học sinh đốn nghĩa từ “fruit” “trái cây” 1.5 Dùng từ đồng nghĩa SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Với phương pháp này, giáo viên sử dụng từ học mà có nghĩa với từ chưa học để giới thiệu từ Bằng cách này, học sinh có hội ôn lại từ học song song với lúc học từ Ví dụ: Trong unit 7: YOUR HOUSE phần C4 giáo viên muốn giới thiệu từ “end”, giáo viên đưa từ “finish” để giới thiệu hai từ đồng nghĩa mà từ “finish” em học trước Trong unit 7: YOUR HOUSE phần B1, muốn giới thiệu từ “paddy field”, giáo viên đưa từ “rice paddy” để giới thiệu 1.6 Dùng từ trái nghĩa Trong chương trình lớp có nhiều cặp từ trái nghĩa nên giới thiệu từ mới, giáo viên tận dụng từ biết để giới thiệu từ khác Ví dụ: Trong unit 9: THE BODY phần A3, giới thiệu tính từ hình dáng người, giáo viên giới thiệu trước từ “tall” sau dùng từ “tall” để giới thiệu từ “short”, tương tự với từ : thin-fat, heavy-light 1.7 Biểu bảng, đồ thị: Nghĩa số từ làm rõ thông qua biểu bảng, đồ thị với cực , trục tương phản Ví dụ: Trong unit 12: SPORTS AND PASTIMES phần C1, giáo viên muốn giới thiệu nghĩa trạng từ tần suất Giáo viên bắt đầu hai từ trái nghĩa never always sau cho học sinh hồn thành mốc cịn lại Never seldom sometimes often usually always 1.8 Dịch Với phương pháp này, giáo viên dùng từ tương đương tiếng Việt để cung cấp nghĩa từ tiếng Anh Tuy nhiên, giáo viên sử dụng thủ thuật khơng cịn cách khác, thủ thuật thường dùng để dạy từ trừu tượng, để giải số lượng từ nhiều thời gian không cho phép, giáo viên gợi ý học sinh tự dịch từ Tùy vào độ khó từ mà giáo viên chọn cách cho từ tiếng Anh yêu cầu học sinh nói nghĩa tiếng việt hay đưa nghĩa tiếng việt học sinh nói từ tiếng Anh Ví dụ: Trong unit 14 , giới thiệu từ “finally”, giáo viên hỏi học sinh “How to say “cuối cùng” in English” SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Các thủ thuật kiểm tra củng cố từ vựng: Chúng ta biết giới thiệu từ chưa đủ, mà phải thực bước kiểm tra củng cố từ lớp Các thủ thuật kiểm tra củng cố khuyến khích học sinh học tập tích cực hiệu Sau số thủ thuật, giáo viên sử dụng để kiểm tra củng cố từ vựng 2.1 Rub out and remember: Đây phương pháp kiểm tra từ vựng quen thuộc giáo viên dạy tiếng Anh Giáo viên viết từ lên bảng, cho học sinh đọc vài lần để ghi nhớ Sau đó, giáo viên xố dần từ tiếng Anh yêu cầu học sinh nhìn từ tiếng Việt để đọc lại từ bị xoá Khi từ tiếng Anh bị xoá hết, giáo viên yêu cầu học sinh lên viết lại Ví dụ : Trong unit 15: COUNTRIES phần B2, sau dạy từ mới, giáo viên kiểm tra lại phương pháp sau: - ……………………… (n): dân số - ……………………….(n) : giới - ………………………(n): thủ đô - ……………………….(n): triệu 2.2 Slap the board Giáo viên viết từ dán tranh lên bảng Sau đó, giáo viên gọi hai nhóm lên bảng, nhóm từ bốn đến năm học sinh Giáo viên yêu cầu nhóm đứng cách bảng khoảng Giáo viên hô to từ tiếng Việt từ bảng tiếng Anh ngược lại (nếu dùng tranh vẽ hơ to từ tiếng Anh) Lần lượt học sinh hai nhóm chạy lên bảng, vỗ vào từ gọi Học sinh thuộc nhóm làm nhanh nhóm ghi điểm Nhóm ghi nhiều điểm thắng Ví dụ: Trong unit 2: AT SCHOOL phần A1, giáo viên củng cố từ cách ghi từ có lên bảng cho học sinh chơi trò “slap the board” Come in Open 2.3 Matching: Sit down Goodbye Close Stand up SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Với dạng tập này, giáo viên viết từ từ muốn ôn lại cho học sinh thành cột Viết nghĩa tiếng Việt vào cột khác không theo thứ tự từ cột Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh nối từ tương ứng hai cột với Ngồi ra, thay dùng cột chữ, giáo viên làm cột chữ cột hình ảnh cho sinh động Ví dụ: Trong unit 10: STAYING HEALTHY phần A1 , giáo viên củng cố, kiểm tra từ cách thiết kế hai cột sau yêu cầu học sinh nối: Matching: 1.Feel a Mệt 2.Hungry b Nóng 3.Hot c Lạnh 4.Thirsty d Đói 5.Full e Khát 6.Tired f Cảm thấy 7.Cold g No 2.4 Jumbled words Trong dạng tập này, giáo viên viết số từ có chữ bị xáo trộn lên bảng Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh xếp lại chữ cho thành từ có nghĩa Ví dụ: Khi học xong unit 3: AT SCHOOL, giáo viên kiểm tra từ vựng cho học sinh dạng tập sau: LICPNE PLELS TIS KOBO KLOCC TNADS 2.5 Fill in the blanks Đối với dạng tập này, giáo viên củng cố kiểm tra từ vựng học sinh cách cho số câu cụm từ có chứa từ vựng vừa học bỏ trống chỗ Sau đó, giáo viên u cầu học sinh tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống Ví dụ: Trong unit 2: AT SCHOOL phần A1, giáo viên củng cố từ sau: Come …………… Sit ………… Stand …………… Open ……… book Close your …………… 2.6 Wordsquares Với dạng tập này, giáo viên cho số từ học xếp theo hàng ngang, hàng dọc chéo bảng lộn xộn chữ u cầu học sinh tìm từ SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Ví dụ: Sau dạy xong unit 1,2,3, giáo viên kiểm tra từ vựng học sinh sau: R E S A R E D K C O L C E T M P O H S E O U L A K E C O N I P H N E P R     Answer desk, chair eraser, clock , pen pencil couch 2.7 Crossword Puzzle : Đối với dạng tập này, giáo viên đưa số ô chữ chứa từ học cho số chữ gợi ý yêu cầu học sinh đoán từ Ví dụ: Sau dạy xong unit 1,2,3, giáo viên kiểm tra từ vựng học sinh sau: T O Answer L C T E V P L S C H H O B         Stereo Telephone Pencil Chair Bench Television Couch Eraser R H 2.8 Net words : Đối với dạng tập này, giáo viên cho chủ đề cụ thể yêu cầu học sinh phải tìm từ học liên quan đến chủ đề Ví dụ: SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Khi dạy xong phần C1 unit 7, giáo viên vận dụng phương pháp để kiểm tra từ sau: Bike Motorbike Transportation Bus Train Car Plane Các bước tiến hành giới thiệu từ vựng: Để giới thiệu từ vựng, giáo viên dạy cho học sinh theo bốn kỹ : + Nghe: Giáo viên đọc mẫu từ vựng cho học sinh lắng nghe + Nói: Giáo viên đọc từ cho học sinh đọc lại + Đọc: Giáo viên viết từ lên bảng, học sinh đọc từ mắt, miệng + Viết: Học sinh viết từ vào tập Để dạy từ vựng cách hiệu quả, giáo viên nên thực bước sau: Bước : Bước giới thiệu bài, giới thiệu chủ đề: bước quan trọng việc dạy từ vựng Bước gợi mở cho học sinh liên tưởng đến từ học qua chủ điểm vừa giới thiệu Bước 2: “nghe”, giáo viên cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu Bước 3: “nói”, sau cho học sinh nghe, giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại đồng lớp sau gọi cá nhân nhắc lại Bước 4: “đọc”, giáo viên viết từ lên bảng cho học sinh nhìn vào để đọc Cho học sinh đọc lớp, đọc cá nhân sửa lỗi cho học sinh Bước 5: “viết”, sau học sinh đọc từ cách xác giáo viên yêu cầu học sinh viết từ vào Bước 6: đánh trọng âm từ xác định từ loại Hướng dẫn học sinh cách học từ vựng có hiệu Là giáo viên, dạy môn học mong muốn cho học sinh hiểu bài, hướng dẫn em biết cách học cách đạt hiệu cao Đối với môn tiếng Anh việc lại quan trọng Chính tơi SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh hướng dẫn cho học sinh học từ vựng cho có hiệu để em nắm vững vốn từ mà em học lớp tăng vốn từ vựng trình em tự học nhà 4.1 Hướng dẫn em nhận biết từ vựng Muốn hướng dẫn em có ý thức tự học, tự tìm tịi từ vựng mới, tơi hướng dẫn em thấy việc học lớp thơi khơng đủ để tìm học từ Các em cần phải nghiên cứu chúng kĩ Đầu tiên, cố gắng đoán nghĩa từ văn cảnh- hay nghĩa đoạn văn có từ Thứ hai, có tay từ điển tra nghĩa Điều làm chậm trình đọc việc hiểu rõ nghĩa từ giúp em đọc nhanh hiểu nhanh đoạn Luyện tập từ vựng hàng ngày, em đọc sách, nghe đài, xem ti vi hay nói chuyện với bạn bè 4.2 Đọc Khi nhận biết từ vựng việc đọc bước quan trọng để tăng vốn từ em Khi đọc em nhớ cách sử dụng từ Khi đọc, học sinh vừa củng cố vốn từ vựng học thêm từ Khuyến khích học sinh đọc chủ đề em thích để tăng hứng thú em 4.3 Dùng từ điển Chắc hẳn học tiếng Anh thiếu từ điển Nên giáo viên, phải cho em thấy rằng: Trong việc học tiếng Anh em phải biết cách sử dụng từ điển để tra nghĩa từ 4.4 Học ôn luyện thường xuyên Khi biết từ rồi, việc xây dựng vốn từ vựng đơn giản ôn luyện từ thường xuyên nằm trí nhớ em Tơi thường khuyên em đặt mục tiêu số lượng từ mà em học ngày sau tuần em phải ơn lại từ học tuần Ngồi ra, tơi cịn hướng dẫn em tự học từ nhà thông qua việc đọc sách hay truyện tiếng Anh, xem phim hay chương trình tiếng Anh, … Một số điều cần ghi nhớ dạy học từ vựng 5.1 Đối với giáo viên : - Giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu, hình ảnh liên quan đến chủ đề chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học, sưu tầm nhiều tranh ảnh từ báo, tạp chí vẽ tranh đơn giản để gây ấn tượng sâu sắc cho học sinh, giúp em nhớ từ lớp -Thường xuyên làm đồ dùng dạy học trực quan đơn giản để gây hứng thú tiết học -Chuẩn bị giảng chu đáo kỹ phù hợp với đối tượng học sinh SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng mơn tiếng Anh -Đưa tình dễ hiểu để gợi mở cho em đoán từ xác -Thường xuyên yêu cầu nhắc nhở em copy từ vừa học -Hướng dẫn cho em chơi số trò chơi học nhằm giúp em ôn luyện từ vựng học 5.2 Đối với học sinh: - Chuẩn bị kỹ trước đến lớp -Tìm trước từ nhà -Luyện cách phát âm thường xuyên -Trong lớp ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng , tích cực, tự giác hoạt động cặp, nhóm IV HIỆU QUẢ Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này, thân đạt số kết sau: - Các tiết học trở nên sôi sinh động hơn, học sinh học tập tích cực ý - Học sinh dễ thuộc từ thuộc số từ học - Vốn từ vựng em tăng lên rõ rệt - Các em học sinh yếu sử dụng từ vựng vào câu đơn giản - Chất lượng học tập mơn tiếng Anh học sinh lớp 6A3,6A4,6A5 có chuyển biến tích cực: Chất lượng đầu năm chưa sử dụng sáng kiến kinh nghiệm 42 SL 11 % SL 26.2 10 % 23.8 Trung bình SL % 11 26.2 6A4 42 14 33.3 12 28.6 6A5 45 20 15.6 13 Lớp 6A3 TSHS Giỏi Khá Yếu Kém SL % 14.3 SL % 9.5 19 4.8 14.3 28.9 20 15.6 Chất lượng cuối học kì I (đã sử dụng sáng kiến kinh nghiệm) Lớp TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh 42 SL 13 % 31 SL 11 % 26.2 SL 12 % 28.6 SL % 9.5 SL % 4.8 6A4 42 14 33.3 15 35.7 21.4 4.8 4.8 6A5 45 20 17.8 15 33.3 17.8 11.1 6A3 Bài học kinh nghiệm: Sau nghiên cứu áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào trình giảng dạy, rút số kinh nghiệm sau: -Trong tiết học, giáo viên không nên dạy nhiều từ mới, cần lựa chọn -8 từ cần thiết để dạy - Giáo viên nên giới thiệu từ mẫu câu cụ thể - Trong trình học, giáo viên phải củng cố kiểm tra từ thường xuyên - Giáo viên nên sử dụng tranh sinh động để tăng hứng thú cho học sinh - Để dạy từ vựng sinh động giáo viên nên sử dụng giáo án điện tử dạy - Khi dạy, giáo viên nên thường xuyên kết hợp cho học sinh chơi trò chơi để tạo hứng thú cho em - Giáo viên cần gần gũi cởi mở với học sinh, động viên em học để giúp em có tâm thoải mái học u thích mơn tiếng Anh - Giáo viên cần phiên âm cho học sinh âm từ âm nhấn từ SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh PHẦN KẾT LUẬN Qua thực tế giảng dạy với phương pháp dạy học này, tiết dạy, tơi nhận thấy nhiều HS nắm từ lớp, em hào hứng sôi tiết học Nhiều em đốn nhiều từ qua ngữ cảnh, tình chủ đề Việc kết hợp phương pháp dạy từ củng cố, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu tiết dạy tiếng Anh cách rõ rệt Hiện nay, áp dụng đề tài cho ba lớp : 6A3, 6A4 6A5 Tuy nhiên, theo tơi đề tài áp dụng cho tất khối lớp Trong thời gian tới, áp dụng dạy thực nghiệm vào khối lớp khác Trên số suy nghĩ, tìm tịi tơi q trình dạy từ vựng cho học sinh lớp Tôi hi vọng đề tài tơi góp phần nhỏ bé nhằm xây dựng phương pháp dạy học tiếng Anh ngày hiệu đạt kết tốt Do thời gian nghiên cứu cịn trình độ, kinh nghiệm dạy học thân cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận lời góp ý Ban giám hiệu đồng nghiệp để rút kinh nghiệm để chỉnh sửa cho đề tài áp dụng cách có hiệu Tơi xin chân thành cảm ơn! Tân Vĩnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2017 HiÖu trëng Ngêi thùc hiÖn Nguyễn Thị Kiều Oanh SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Hà, "Bí học từ vựng tiếng Anh", NXB Giáo dục (2003) Hoàng Tất Trường, ''Từ vựng học tiếng Anh bản", Trường ĐHSP Ngoại Ngữ Hà Nội Những vấn đề chung đổi Giáo dục Trung học sở môn tiếng Anh – Bộ Giáo dục Đào tạo (Nhà xuất Giáo dục) Sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp Bộ Giáo dục Đào tạo ( Nhà xuất Giáo dục) Sách giáo viên môn tiếng Anh lớp Bộ Giáo dục Đào tạo ( Nhà xuất Giáo dục) ... 4.8 4.8 6A5 45 20 17.8 15 33.3 17.8 11.1 6A3 Bài học kinh nghiệm: Sau nghiên cứu áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào trình giảng dạy, rút số kinh nghiệm sau: -Trong tiết học, giáo viên không nên... học hỏi kinh nghiệm SKKN: Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh Dạy thử nghiệm: Sau nghiên cứu phương pháp tơi tiến hành dạy thử nghiệm lớp 6: 6A3, 6A4 6A5 Thao giảng, trao đổi, rút kinh. .. xuyên nằm trí nhớ em Tôi thường khuyên em đặt mục tiêu số lượng từ mà em học ngày sau tu? ??n em phải ơn lại từ học tu? ??n Ngồi ra, tơi cịn hướng dẫn em tự học từ nhà thông qua việc đọc sách hay truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: sang kien kinh nghiem ky htuat day tu vung S1Bd48vSUScE7B 082106, sang kien kinh nghiem ky htuat day tu vung S1Bd48vSUScE7B 082106

Từ khóa liên quan