khao sat viec su dung xe may cua sinh vien truong dai hoc ki

29 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2021, 20:15

Trình bày tổng quan về phay và mô hình ảnh hưởng của chế độ gia công tới lượng mòn dao khi phay; Nghiên cứu đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay mặt đầu sử dụng mảnh cắt hợp kim; Xây dựng hệ thống thí nghiệm; Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá kết quả. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  THỐNG KÊ KINH DOANH VÀ KINH TẾ Chủ đề: KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG XE MÁY CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GVHD: SVTH: Phan Thị Bích Vân Nhóm – Lớp 42K02.2 Hồ Nhật Linh Nguyễn Thị Thu Hương Trần Mạnh Hùng Nguyễn Huy Hoàn Đặng Văn Ngọc Hiếu Nguyễn Trọng Hiệp Nguyễn Quang Huy Đà Nẵng, 3/2018 Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế MỤC LỤC KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG XE MÁY CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẦN TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Trong xã hội đại nay, mức sống người dân ngày cải thiện Với phát triển kinh tế xã hội ngày nay, nhu cầu lại hay di chuyển nhu cầu thiết yếu quan trọng người Hệ thống hoạt động người (human activity system) bao gồm điểm nút hoạt động (activity nodes), nơi đặc trưng cho hoạt động Ðó sống, làm việc vui chơi Chính di chuyển nối liền hoạt động hay nơi thực hoạt động Sản phẩm đề cập xe máy đối tượng khách hàng mục tiêu công ty xe máy sinh viên – người sử dụng phương tiện lại nhằm mục đích phục vụ tốt cho trình học tập, làm việc giải trí Ngồi ra, sinh viên lực lượng chiếm tỷ trọng tương đối lớn xã hội, hãng sản xuất xe máy ln muốn tìm hiểu thơng tin sản phẩm họ sản xuất có mẫu mã, phong cách tính để cho đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đối tượng sinh viên nhằm mở rộng thị phần Do yêu cầu ngày cao việc học tập, lại việc sử dụng phương tiện lại liên tục thuận tiện xe máy Do đó, việc có xe máy phục vụ cho việc học sinh viên tốt Một số lượng lớn sinh viên có xe máy để phục vụ cho yêu cầu việc học tập Tuy nhiên, yêu cầu sinh viên sản phẩm xe máy đa dạng phong phú, nên cần biết số yêu cầu cần thiết để nhà sản xuất tạo sản phẩm có giá phù hợp với sinh viên chất lượng phải đảm bảo chất lượng GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế tốt thỏa mãn nhu cầu họ Chính u cầu đa dạng nên nhóm chúng em chọn đề tài “KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG XE MÁY CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài:  Khảo sát nhu cầu sinh viên trường Đại học Kinh tế việc sử dụng xe máy  Những yếu tố ảnh hưởng đến định mua xe máy sinh viên  Những ý kiến, nhận định sinh viên có xe máy chưa có xe máy 1.3 Quy trình nghiên cứu: - Bước 1: Lựa chọn đề tài Bước 2: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu Bước 3: Xây dựng giả thuyết, thiết kế bảng hỏi Bước 4: Thu thập thơng tin, phân tích xử lý kết Bước 5: Thực báo cáo kết nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu:  Không gian nghiên cứu: Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng  Đối tượng nghiên cứu: sinh viên  Kích thước mẫu: 100 sinh viên, bao gồm 18 biến (? biến định lượng, ? biến định tính) 1.5 Ý nghĩa đề tài: • Có thể nguồn tài liệu cung cấp cho doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm xe máy biết nhiều nhu cầu sinh viên Đại học kinh tế xe máy để cung ứng tốt • Bên cạnh đó, giúp cho nhà sản xuất sản xuất tốt phù hợp với sinh viên nhằm làm tăng khả cạnh tranh cơng ty • Cũng có nhiều lựa chọn tốt mua xe máy phù hợp với thu nhập, yêu cầu học tập, làm việc giải trí PHẦN GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 2.1 Giả thuyết nghiên cứu: - Vấn đề nhu cầu sử dụng xe máy hầu hết tất bạn sinh viên quan tâm GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế - Sinh viên có nhiều nhu cầu quan trọng liên quan đến việc sử dụng xe máy học, làm… 2.2 Phương pháp thu nhập liệu: - Nghiên cứu thức với phương pháp định lượng thông qua câu hỏi với mẫu - 100 sinh viên Sử dụng phương pháp thống kê mô tả thống kê suy diễn để phân tích kết thu - Dùng google forms thiết kế bảng hỏi online, đăng tải link bảng hỏi vào trang mạng sinh viên trường ĐHKT – ĐHĐN facebook thu thập câu trả lời sinh viên 2.3 Xây dựng bảng hỏi a Hoạch định sơ lược liệu cần thu thập: - Xác định khía cạnh cần nghiên cứu đề tài Đặc điểm cá nhân: sử dụng tiêu thức: sinh viên năm, giới tính, Mối quan tâm sinh viên xe máy: loại xe phù hợp, sử dụng xe nào, tìm hiểu thơng tin từ đâu, yêu cầu xe b Các dạng câu hỏi: - Sử dụng đồng thời nhiều dạng câu hỏi câu hỏi đóng, câu hỏi mở,… c Cách đặt câu hỏi: - Từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, tránh diễn đạt dài dòng, rõ ràng, xác Trách đạt câu hỏi có tính gợi ý, có tính định kiến, hạn chế câu hỏi mà thơng tin trả lời đòi hỏi tổng hợp phức tạp, GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế PHẦN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 3.1 Phân tích mơ tả 3.1.1 Nhóm câu hỏi chung:  Bạn sinh viên năm mấy? (Câu PKS) Nam Nam Valid Nam Nam Total Ban la sinh vien nam may? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 26 26.0 26.0 26.0 38 38.0 38.0 64.0 19 19.0 19.0 83.0 17 17.0 17.0 100.0 100 100.0 100.0 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Nhận xét: Như phân tích trên, kết phân tích có mức tương quan (38% người làm khảo sát sinh viên năm 2, tỉ lệ sinh viên năm chiếm 26%, tỷ lệ sinh viên năm chiếm 19% tỷ lệ sinh viên năm chiếm 17 % Vậy sinh viên năm chiếm tỷ lệ lớn  Bạn thích xe máy màu gì? Ban thich xe may mau gi? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Trang 24 24.0 24.0 24.0 Den 30 30.0 30.0 54.0 Do 27 27.0 27.0 81.0 Valid Xanh 11 11.0 11.0 92.0 Khac 8.0 8.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Nhận xét: Hầu hết sinh viên thích màu xe trắng, đen, đỏ (chiếm 81%)  Bạn có sử dụng xe máy hay không? Hien tai ban co dang su dung xe may khong? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Co 49 49.0 49.0 49.0 Valid Khong Total 51 51.0 51.0 100 100.0 100.0 100.0 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Nhận xét: Theo khảo sát, có 49% người thực khảo sát có sử dụng, 51% khơng sử dụng Qua nhận biết được, tỉ lệ sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Đại học Đà Nẵng có xe máy khơng có xe máy ngang  Bạn nghĩ yếu tố định mua xe máy? $Yeu_to_quyet_dinh_mua_xe Frequencies Responses N Percent Gia ca 51 25.1% Tinh nang 60 29.6% Yeu to quyet dinh Thuong hieu 44 21.7% a mua xe Thiet ke, dong co, 41 20.2% cong nghe Khac 3.4% Total 203 100.0% Percent of Cases 51.0% 60.0% 44.0% 41.0% 7.0% 203.0% GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế a Group Nhận xét: Kết khảo sát cho thấy “tính năng” yếu tố lựa chọn nhiều (60%) Bên cạnh “giá cả” yếu tố sinh viên lựa chọn cao (51%) Điều cho thấy mua xe sinh viên coi trọng yếu tố chủ yếu  Trong yếu tố trên, đâu yếu tố quan trọng chọn mua xe máy? Yeu to quan nhat mua xe may? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Gia ca 21 21.0 21.0 21.0 Tinh nang 37 37.0 37.0 58.0 Thuong hieu 14 14.0 14.0 72.0 Valid Thiet ke, dong co, 24 24.0 24.0 96.0 cong nghe Khac 4.0 4.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Nhận xét: Theo kết cho thấy “tính năng” yếu tố định mua xe máy sinh viên (37%) “Thương hiệu” yếu tố định Như hầu hết sinh viên coi trongnj tính xe máy chọn thương hiệu tốt để mua xe  Bạn thường tìm hiểu thơng tin xe máy nguồn nào? Ban thuong tim hieu thong tin ve xe may tren nguon nao? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Ban be, nguoi than 25 25.0 25.0 25.0 Tai cua hang, sieu thi 43 43.0 43.0 68.0 xe may Valid Internet 21 21.0 21.0 89.0 Khac 11 11.0 11.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Nhận xét: Theo kết cho thấy, hầu hết sinh viên tìm hiểu thơng tin mua xe tới cửa hàng, siêu thị xe máy chiểm tỷ trọng gần nửa (43%)  Bạn có mong muốn xe máy tương lai? - Bảo mật cao - Sơn chống xước - Mẫu mã đẹp, bền, chạy êm - Giá hợp lý - Chiếc xe có kiểu dáng gọn nhẹ, động tốt, kiểu dáng đẹp, - Tiết kiệm nhiên liệu thân thiện với môi trường - Đẹp, bền, chạy tốt, không hao xăng, động ngon, bảo hành tốt 3.1.2 Nhóm câu hỏi cho sinh viên có xe máy  Hãng xe máy mà bạn sử dụng? Valid Hang xe may ban dang su dung? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Honda 15 15.0 30.6 30.6 10 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế  Bạn dùng xe máy để phục vụ nhu cầu chính? Nhận xét: Theo kết cho thấy tỷ trọng sinh viên sử dụng xe máy học chiếm nửa số sinh viên Lý có 64% sinh viên sinh viên năm nên chủ yếu học  Trung bình tuần bạn đổ lít xăng? Trung binh mot tuan ban bao nhieu lit xang? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent < lit 4.0 8.2 8.2 1-2 lit 14 14.0 28.6 36.7 Valid 2-3 lit 22 22.0 44.9 81.6 > lit 9.0 18.4 100.0 Total 49 49.0 100.0 Missing System 51 51.0 Total 100 100.0 15 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Nhận xét: Theo kết cho thấy, trung bình lít xăng sinh viên sử dụng tuần 2-3 lít chiếm 44,9% Đây số cao cho thấy mức độ sinh viên ĐHKT học làm nhiều  Tần suất sửa chữa, vệ sinh xe máy năm? Nhận xét: Theo kết cho thấy chủ yếu sinh viên sửa chữa vệ sinh máy từ 2-5 lần năm chiếm 38,78% Cho thấy nhu cầu baaox dưỡng sửa chữa xe máy cấn thiết 16 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế 3.1.3 Nhóm câu hỏi cho sinh viên chưa có xe máy  Lý mà bạn chưa sử dụng xe máy? Valid Missing Total Ly ma ban chua su dung xe may Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent dieu kien kinh te 22 22.0 43.1 43.1 Do chua co nhu cau 16 16.0 31.4 74.5 Chua tim thay xe may 11 11.0 21.6 96.1 phu hop Khac 2.0 3.9 100.0 Total 51 51.0 100.0 System 49 49.0 100 100.0 17 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Nhận xét: theo kết cho thấy, 51 sinh viên chưa có xe máy chủ yếu điều kiện kinh tế chưa cho phép (22 SV) Bên cạnh đó, nhu cầu chưa cần xe máy sinh viên cao (16 SV) họ sử dụng phương tiện lại khác xe đạp, xe buýt… 18 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế  Trong năm đại học bạn có ý định mua xe máy không? Nhận xét: Theo kết cho thấy nhu cầu mua xe máy tương lai sinh viên lớn (68,63%) nhận thấy xe máy phương tiện cần thiết phổ biến, nhu cầu nhiều theo giai đoạn 19 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế  Bạn nghĩ xe máy có mức giá phù hợp với sinh viên? Ban nghi mot chiec xe may co muc gia bao nhieu la phu hop? Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent < 20 trieu 16 16.0 31.4 31.4 20-30 31 31.0 60.8 92.2 trieu Valid 30-40 4.0 7.8 100.0 trieu Total 51 51.0 100.0 Missing System 49 49.0 Total 100 100.0 Nhận xét: theo kết cho thấy tương quan sv chưa có xe máy có xe máy mức giá xe phù hợp nằm khoảng từ 20-30 triệu 20 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế 3.2 Ước lượng trung bình tổng thể Case Processing Summary Cases Valid Missing N Percent N Percent Xe may cua ban gia bao nhieu? 49 49.0% 51 51.0% Total N Percent 100 100.0% Descriptives Statistic Mean 95% Confidence Interval for Mean Xe may cua ban gia bao nhieu? 5% Trimmed Mean Median Variance Std Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis 27.65 Lower Bound Upper Bound Std Error 1.297 25.05 30.26 27.39 25.00 82.398 9.077 15 45 30 10 482 -.400 340 668 21 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Xe may cua ban gia bao nhieu? Stem-and-Leaf Plot Frequency 9.00 00 00 00 00 24.00 00 00 00 00 10.00 00 00 00 00 6.00 Stem & Leaf 555555555 1 2 555555555555555555555555 2 3 5555555555 3 4 555555 Stem width: 10 Each leaf: case(s) 22 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Nhận xét: Với độ tin cậy 95%, giá trị trung bình tổng thể giá xe sinh viên nằm khoảng 25.05 đến 30.26 triệu đồng 3.3 Kiểm định 3.3.1 Kiểm định tham số a Kiểm định trung bình tổng thể: Kiểm định nhận định: Xe máy sinh viên có giá trung bình 25 triệu với độ tin cậy 95% Giả thuyết: H0: µ = 25 triệu H1: µ ≠ 25 triệu One-Sample Statistics 23 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế N Xe may cua ban gia bao nhieu? Mean 49 t Xe may cua ban gia bao nhieu? 2.046 Std Deviation 27.65 9.077 Std Error Mean 1.297 One-Sample Test Test Value = 25 df Sig (2Mean tailed) Difference 48 046 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 2.653 05 5.26 Nhận xét:Ta có giá trị kiểm định T = 2.046 ứng với giá trị Sig.(2-tailed) = 0.0460.05 nên có sở kết luận phương sai giá xe Honda Yamaha Giá trị Sig.(2-tailed) kiểm T-test cột Equal variances assumed 0.227>0.05 cho thấykhông đủ điều kiện để bác bỏ H0, hay nói với mức ý nghĩa 5% kết luận hãng xe không tác động đến giá xe sinh viên sử dụng c Kiểm định trung bình nhiều tổng thể Nhận định:Với độ tin cậy 95% nhận định “sinh viên năm khác nhaukhơng ảnh hưởng tới sở thích màu xe” có đáng tin cậy hay khơng? (1) Giả thuyết: H0:Sở thích màu xe sinh viên khác năm giống H1:Sở thích màu xe sinh viên khác năm khác Trước kiểm định nhận định (1), ta kiểm định nhận định: “ phương sai sinh viên năm khác có khác biệt với sở thích màu sắc xe máy sinh viên hay khơng” 25 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế H0: Phương sai sở thích màu xe sv khác năm H1: Phương sai sở thích màu xe sv khác năm khác Test of Homogeneity of Variances Ban thich xe may mau gi? Levene Statistic df1 1.322 df2 Sig 96 272 Nhận xét: Sig thống kê Levene = 0.272 (>0.05) nên độ tin cậy 95% giả thuyết H0: “Phương sai nhau” chấp nhận, bác bỏ giả thuyết H : “Phương sai khác nhau” Và kết phân tích ANOVA sử dụng ANOVA Ban thich xe may mau gi? Sum of Squares Between Groups df Mean Square 7.601 2.534 Within Groups 135.389 96 1.410 Total 142.990 99 F 1.797 Sig .153 Với giá trị sig=0,153>0.05 nên chưa có sở bác bỏ giả thuyết H 0, hay nói với mức ý nghĩa 5% kết luận số năm học sinh viên không tác động đến sở thích màu xe họ 3.3.2 Kiểm định phi tham số a Kiểm định chi bình phương Nhận định: “Độ hài lịng sử dụng xe khơng ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng xe.” Với mức ý nghĩa 5% nhận định có đáng tin cậy hay khơng? Giả thuyết H0: Độ hài lòng sử dụng nhu cầu sử dụng xe khơng có mối liên hệ H1: Độ hài lòng sử dụng nhu cầu sử dụng xe có mối liên hệ 26 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Ban co hai long voi xe may cua ban dang su dung khong? * Ban su dung xe may phuc vu nhu cau nao la chinh? Crosstabulation Count Ban su dung xe may phuc vu nhu cau nao la chinh? Di hoc Ban co hai long voi xe may cua ban dang su dung khong? Di lam Total Di choi Co 15 13 31 Khong 11 18 26 16 49 Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2sided) Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 3.829a 147 4.009 135 000 993 49 a cells (33.3%) have expected count less than The minimum expected count is 2.57 Giá trị sig(2-sided) kiểm định Chi-Square Tests 0.147>0.05 nên không đủ điều kiện bác bỏ giả thuyết H0 Hay nói cách với mức ý nghĩa 5% kết luận độ hài lòng sử dụng nhu cầu sử dụng xe khơng có mối liên hệ b Kiểm định tương quan tuyến tính cửa biến ( pearson) Nhận định:Với mức ý nghĩa 5% kiểm định có hay khơng mối quan hệ tương quan tuyến tính giá xe SV sử dụng số lít xăng SV đổ tuần Giả thuyết: H0: Không mối quan hệ tương quan tuyến tính giá xe SV sử dụng số lít xăng SV đổ tuần (R=0) H1: Có mối quan hệ tương quan tuyến tính giá xe SV sử dụng số lít xăng SV đổ tuần.(R≠0) Correlations 27 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Xe may cua ban gia bao nhieu? Pearson Xe may cua ban gia Correlation bao nhieu? Sig (2-tailed) N 49 Pearson 465** Trung binh mot tuan Correlation ban bao nhieu lit Sig (2-tailed) 001 xang? N 49 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Trung binh mot tuan ban bao nhieu lit xang? 465** 001 49 49 Giá trị Sig=0.001 mối liên hệ tuyến tính thuận PHẦN KẾT LUẬN 4.1 Kết nghiên cứu: Đề tài đáp ứng mục tiêu đề nghiên cứu, đưa thực trạng sử dụng xe máy sinh viên nay, nhu cầu, lí do, mong muốn nhận định sinh viên việc mua xe máy 4.2 Hạn chế nghiên cứu Vì giới hạn thời gian nguồn kinh phí kinh nghiệm kiến thức hạn chế nên nghiên cứu nhiều thiếu sót phân tích cịn hạn chế số mặt Các số liệu khơng chắn nói lên xác 100% kết thu được, tính xác đáp án lựa chọn sinh viên, quy mô khảo sát đối tượng khảo sát nhỏ hạn chế 28 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế 4.3 Hướng phát triền Nếu điều kiện cho phép thời gian nguồn kinh phí, đề tài mở rộng quy mô mẫu (200-300 sinh viên), địa bàn nghiên cứu (toàn thể sinh viên địa bàn Đà Nẵng không sinh viên Đh Kinh tế ĐN),về nội dung phương pháp nghiên cứu 29 GVHD: Phan Thị Bích Vân ... khong? * Ban su dung xe may phuc vu nhu cau nao la chinh? Crosstabulation Count Ban su dung xe may phuc vu nhu cau nao la chinh? Di hoc Ban co hai long voi xe may cua ban dang su dung khong? Di... sinh viên sử dụng hãng xe Honda Yamaha H1: Giá xe máy sinh viên sử dụng hãng xe Honda Yamaha không Xe may cua ban gia bao nhieu? Group Statistics Hang xe may ban N dang su dung? Honda 15 Yamaha... dụng xe khơng có mối liên hệ H1: Độ hài lịng sử dụng nhu cầu sử dụng xe có mối liên hệ 26 GVHD: Phan Thị Bích Vân Thống Kê Kinh Doanh – Kinh Tế Ban co hai long voi xe may cua ban dang su dung
- Xem thêm -

Xem thêm: khao sat viec su dung xe may cua sinh vien truong dai hoc ki, khao sat viec su dung xe may cua sinh vien truong dai hoc ki

Từ khóa liên quan