Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

27 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2021, 20:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THU HƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9.34.01.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2020 Cơng trình hoàn thành tại: Học viện Khoa học xã hội Việt Nam NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Hữu Cường TS Phạm Huy Vinh Phản biện 1: PGS.TS Lê Thái Phong Phản biện 2: PGS.TS Ngô Quang Minh Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào lúc phút, ngày tháng Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Học viện Khoa học xã hội năm 2020 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng ví huyết mạch kinh tế Nhờ có hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt hoạt động cấp tín dụng đảm bảo cho chủ thể kinh tế có đủ điều kiện vận hành, đáp ứng nguồn vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đảm bảo nâng cao suất lao động, mở rộng sản xuất có hiệu quả, cung cấp sản phẩm có chất lượng cho xã hội Chính an tồn hoạt động cấp tín dụng ngân hàng nhà quản lý quan tâm hàng đầu Về mặt thực tiễn: Theo số liệu báo cáo hoạt động ngành ngân hàng hàng năm nguồn thu lãi vay hệ thống ngân hàng Việt Nam chiếm từ 75% 80% tổng nguồn thu ngân hàng Tuy nhiên, nhiều cơng trình nghiên cứu ngồi nước, đồng thời xuất phát từ thực tế phát sinh việc ngân hàng đẩy mạnh dịng vốn để tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, mục tiêu kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro không kiểm sốt chặt chẽ hậu đáng lo ngại Vì vậy, việc đưa hệ thống quản trị hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng đồng thời cân áp lực phát triển quản trị RRTD cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường Việt Nam nói chung mục tiêu kinh doanh NHTM nói riêng ln vấn đề quan trọng Hiện nay, nhóm NHTM Việt Nam, là ngân hàng cổ phần tư nhân VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) năm vừa qua ln giữ vững vị trí nằm top NHTM có lợi nhuận cao hệ thống NHTM Việt Nam Ngồi ra, VPBank góp mặt tốp 50 thương hiệu giá trị Việt Nam theo công bố hãng định giá thương thiệu tiếng giới Brand Finance Hai động lực quan trọng để đưa VPBank đến đà tăng trưởng ấn tượng vài năm trở lại khởi sắc rõ rệt mảng dịch vụ bán lẻ mảng dịch vụ tín dụng tiêu dùng Cả mảng kinh doanh đều hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân.Theo chun gia phân tích với mức độ thâm nhập thị trường tiêu dùng NHTM Việt Nam mức thấp nay, với thuận lợi quy định pháp lý thống trị FE Credit (Công ty VPBank), VPBank chiếm lĩnh thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam Ngoài ra, sản phẩm tín dụng VPBank đa dạng qua nhiều kênh cấp tín dụng như: bán lẻ, doanh nghiệp vừa nhỏ, tiểu thương, CMB &CIB,…, điều đảm bảo trì tốc độ tăng trường tín dụng mức trung bình hệ thống ngân hàng năm gần Với số tăng trưởng tín dụng hệ lụy tất yếu kéo theo tốc độ tăng trưởng khoản nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu (NPL) VPBank có xu hướng tăng theo năm Tỷ lệ nợ hạn VPBank gia tăng chiều với phát triển lĩnh vực vay tiêu dùng Hiện nay, chiến lược kinh doanh VPBank mở rộng thêm lĩnh vực tín dụng tiêu dùng nợ xấu VPBank dự kiến tiếp tục có khả gia tăng Như vậy, rõ ràng với phát triển nhanh tín dụng VPBank kèm theo gia tăng nợ xấu mức đáng lo ngại, lý đặt nhiệm vụ cho VPBank cần phải có quản trị tín dụng hiệu để đảm bảo vừa phát triển kinh doanh vừa đảm bảo yếu tố an toàn cho hoạt động ngân hàng VPBank NHTM có quy mơ lớn hệ thống NHTM Việt Nam, hoạt động tín dụng quản trị RRTD phát sinh VPBank coi vấn đề thường xuyên tiến hành hệ thống NHTM Việt Nam Do đó, nghiên cứu quản trị RRTD VPBank có điểm tương đồng với quản trị RRTD hệ thống NHTM Việt Nam Về mặt lý luận, có nhiều nghiên cứu khác rủi ro, quản trị rủi ro nói chung quản trị RRTD nói riêng NHTM Việt Nam số hạn chế như: nhiều cơng trình nghiên cứu cịn mang tính định tính, chưa tổn thất, đo lường rủi ro mà ngân hàng phải gánh chịu phát sinh RRTD, số nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng chưa có thống kê cách hệ thống nhân tố Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng quản trị RRTD VPBank chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu đầy đủ quản trị RRTD VPBank bao gồm thực trạng hoạt động tín dụng, quản trị RRTD ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank mặt đạt được, hạn chế công tác quản trị RRTD ngân hàng Do đó, tiến hành nghiên cứu lý luận quản trị RRTD NHTM nói chung VPBank nói riêng có hệ thống khoa học, đầy đủ cần thiết Xuất phát từ vấn đề thực tiễn lý luận nêu trên, hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng vấn đề mang tính chất trọng yếu vô cấp thiết VPBank Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ” làm nội dung chủ đề nghiên cứu cho luận án tiến sỹ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bao gồm: thực trạng RRTD, quản trị RRTD số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD ngân hàng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu (1) Nghiên cứu lý luận RRTD, quản trị RRTD hoạt động hệ thống NHTM (2) Nghiên cứu kinh nghiệm quản trị RRTD số NHTM rút học kinh nghiệm cho cho quản trị RRTD hệ thống NHTM Việt Nam (3) Nghiên cứu thực trạng quản trị RRTD VPBank thời gian qua nhằm đánh giá thực trạng quản trị RRTD ngân hàng này, thành công hạn chế quản trị RRTD VPBank (4) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank (5) Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD VPBank Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 3.1 Câu hỏi nghiên cứu Câu 1: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VPBank đạt kết số hạn chế quản trị RRTD? Câu 2: Nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động rủi quản trị rủi ro tín dụng? 3.2 Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu 1: Sự phối hợp phận quan hệ chiều tới quản trị RRTD; Giả thuyết nghiên cứu 2: Năng lực nhân viên phân tích khả sử dụng vốn, thực thi nghĩa vụ tín dụng, uy tín khách hàng quan hệ chiều với quản trị RRTD; Giả thuyết nghiên cứu 3: Sự thay đổi sách Nhà nước, sách vay vốn, quản lý hồ sơ qui mơ ngân hàng có ảnh hưởng ngược chiều tới quản trị RRTD ngân hàng; Giả thuyết nghiên cứu 4: Sự phát triển kinh tế, uy tín khách hàng, chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống tổ chức ngân hàng ảnh hưởng tích cực đến quản trị RRTD ngân hàng; Giả thuyết nghiên cứu 5: Loại khách hàng có ảnh hướng khác tới quản trị RRTD ngân hàng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án quản trị RRTD NHTM 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Tác giả tập trung nghiên cứu nội dung RRTD, quản trị RRTD NHTM nói chung VPBank nói riêng Căn thực tiễn phát sinh quản trị RRTD VPBank, tác giả rút mặt đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế, từ kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD VPBank Phạm vi không gian: nghiên cứu quản trị RRTD toàn hệ thống VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) Phạm vi thời gian: liệu thứ cấp thu thập từ năm 2010 đến tháng 06/2019 Năm 2010 thời điểm đánh dấu VPBank nhận định Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VPBank đổi tên từ Ngân hàng TMCP Doanh nghiệp Quốc doanh Việt Nam thành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Các liệu sơ cấp tác giả tiến hành khảo sát từ tháng 9/2018 đến 01/2019 Phƣơng pháp nghiên cứu luận án  Phƣơng pháp thu thập thông tin Số liệu thứ cấp: Nguồn thu thập: từ báo cáo ngành địa phương, sách, báo, tạp chí, cơng trình nghiên cứu nước, tài liệu hội thảo, hội nghị, thông tin internet, báo cáo thường niên hàng năm VPBank công bố Nội dung thu thập: số liệu tình hình hoạt động kinh doanh VPBank thời kỳ từ 2010-2018, tổng kết lĩnh vực tín dụng VPBank, đánh giá số liệu có liên quan đến hoạt động tín dụng ngồi Việt Nam, số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng quản trị RRTD VPBank… Số liệu sơ cấp: Nội dung thu thập: đánh giá cán bộ, nhân viên VPBank khách hàng đã, có quan hệ tín dụng với VPBank quản trị RRTD VPBank, hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Đối tượng thu thập: cán bộ, nhân viên VPBank cơng tác vị trí liên quan đến hoạt động tín dụng như: bán hàng, hỗ trợ tín dụng, thẩm định, phê duyệt, giám sát tín dụng, quản lý sau cho vay, thu hồi nợ (tổng số cán thực khảo sát 289 người) khách hàng đã, có quan hệ tín dụng với VPBank (tổng số khách hàng khảo sát 195 doanh nghiệp 25, cá nhân 170 người) Phương pháp thu thập thông tin: Tác giả xây dựng 02 bảng hỏi bao gồm 01 bảng hỏi dành cho cán bộ, nhân viên ngân hàng; 01 bảng hỏi dành cho khách hàng quan hệ tín dụng với VPBank Thơng tin thu thập dựa theo bảng câu hỏi khảo sát Từ tổng kết lý luận thực tiễn bảng hỏi xây dựng thông qua giai đoạn: Giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm: Tác giả xây dựng bảng hỏi cho nhân viên ngân hàng sở khái niệm, lý thuyết kế thừa nghiên cứu trước Bảng hỏi xây dựng với 13 biến độc lập là: Quy mơ ngân hàng, Kinh tế xã hội, Chính sách Nhà nước, Nguồn nhân lực, Hệ thống tổ chức, Uy tín khách hàng, Sử dụng vốn vay, Quản lý hồ sơ vòng 1, Tài sản bảo đảm, Hỗ trợ nhân viên vòng 1, Quản lý hồ sơ vòng 2, Quản lý hồ sơ vịng 3, Chính sách cho vay; 01 biến phụ thuộc: nợ hạn 04 biến kiểm soát biến về: loại khách hàng, đơn vị làm việc, thu nhập, mục đích xin cấp tín dụng nhằm tiến hành phân tích ảnh hưởng nhân tố đến quản trị RRTD VPBank (Xem phụ lục 13,14) Bảng khảo sát soạn thảo lấy ý kiến nhà học thuật nhà nghiên cứu có kinh nghiệm Bảng hỏi sau xây dựng lấy ý kiến nhà học thuật nhà nghiên cứu có kinh nghiệm đồng thời khảo sát thử với 40 phiếu hỏi Sau tác giả loại bỏ số biến quan sát khơng đảm bảo độ tin cậy từ có bảng hỏi hoàn thiện luận án Kết bảng hỏi hồn thiện cịn lại gồm biến độc lập là: Chính sách Nhà nước, Kinh tế xã hội, Uy tín khách hàng, Quy mơ ngân hàng, Nguồn nhân lực, Hệ thống tổ chức ngân hàng, Chính sách vốn, Quản lý hồ sơ; 01 biến phụ thuộc: rủi ro 05 biến kiểm soát biến về: loại khách hàng, đơn vị làm việc, địa điểm, thu nhập, mục đích xin cấp tín dụng, 49 biến quan sát (Xem phụ lục 2,3) Bảng hỏi sử dụng thang đo Likert để đo mức độ đồng ý người trả lời nội dung biến quan sát đưa việc cho điểm từ 1=hồn tồn khơng đồng ý 5=hoàn toàn đồng ý Việc sử dụng thang đo Likert giúp tác giả phân tích mô tả mức độ quan trọng biến quan sát, tổng hợp biến quan sát thành nhân tố loại bỏ nhân tố không phù hợp với liệu thị trường thơng qua phân tích mean, đánh giá thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan r, phân tích hồi qui tuyến tính để thấy mối quan hệ tác động nhân tố mơ hình lý thuyết đưa Điều tra theo phương pháp khảo sát qua email đối tượng, mẫu điều tra lựa chọn.Mục đích thu thập thơng tin thứ cấp: phục vụ cho nội dung đánh giá quản trị RRTD phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank  Phƣơng pháp phân tích thơng tin Phương pháp thống kê mô tả: sử dụng bảng biểu, hình vẽ, đồ thị để nêu lên thực trạng hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng VPBank Đồng thời, việc sử dụng phương pháp thống kê mô tả, nghiên cứu khái quát hóa quản trị RRTD, số nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank Phương pháp phân tích nhân tố: Mơ hình nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank: Căn tổng kết có kế thừa cơng trình nghiên cứu nước nước ngoài, đồng thời, thực tế quản trị RRTD hệ thống NH giới NHTM Việt Nam theo hướng chuẩn quốc tế Basel Một đặc trưng quản trị RRTD theo Basel đảm bảo cấu tổ chức quản trị theo 03 vịng kiểm sốt, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, phối hợp đơn vị 03 vịng kiểm sốt RRTD phát sinh đơn vị hoạt động tác nghiệp, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD hệ thống ngân hàng nói chung VPBank nói riêng : Quản lý hồ sơ vòng; Hệ thống tổ chức ngân hàng Do đó, nội dung luận án này, tác giả lựa chọn nghiên cứu quản trị RRTD tác động số nhân tố cụ thể là: Nhóm nhân tố bên ngồi bao gồm: Chính sách nhà nước; Kinh tế xã hội; Uy tín khách hàng (Chi tiết theo phụ lục 16) Nhóm nhân tố bên bao gồm: Quy mô ngân hàng; Nguồn nhân lực; Hệ thống tơ chức; Chính sách vay vốn; Quản lý hồ sơ; Nợ hạn (Chi tiết theo phụ lục 16) Ngoài ra, dựa kết nghiên cứu tổng kết cơng trình nghiên cứu nêu trên, tác giả đưa mơ hình nghiên cứu định lượng ảnh hưởng nhân tố đến quản trị RRTD VPBank Trong nghiên cứu mình, tác giả lựa chọn biến độc lập là: Chính sách Nhà nước, Kinh tế xã hội, Uy tín khách hàng, Quy mơ ngân hàng, Nguồn nhân lực, Hệ thống tổ chức, Chính sách cho vay, Quản lý hồ sơ; 01 biến phụ thuộc: rủi ro 05 biến kiểm soát biến về: loại khách hàng, đơn vị làm việc, địa điểm, thu nhập, mục đích xin cấp tín dụng nhằm tiến hành phân tích nhân tố đến quản trị RRTD VPBank Để kiểm định tin cậy thang đo sử dụng nghiên cứu, tác giả sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định hệ số tương quan biến tổng Các biến không đảm bảo tin cậy bị loại khỏi mơ hình nghiên cứu khơng xuất phân tích khám phá nhân tố (EFA) Tiêu chuẩn lựa chọn Cronbach’s Alpha tối thiểu 0.6 (Hair cộng sự, 2006), hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0.3 xem biến rác đương nhiên loại khỏi thang đo (Nunally Burstein, 1994) Nghiên cứu chia làm 05 giai đoạn chính: + Giai đoạn 1: nghiên cứu tổng quan, sở lý luận thực tiễn quản trị RRTD ngân hàng, phát khoảng trống kế thừa nghiên cứu trước + Giai đoạn 2: Thu thập thông tin thứ cấp liên quan đến hoạt động tín dụng , quản trị RRTD ngân hàng + Giai đoạn 3: Thu thập thông tin sơ cấp: dựa vào tổng quan cơng trình nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn nghiên cứu trước tác giả thảo luận với nhà học thuật nhà nghiên cứu có kinh nghiệm để đưa bảng khảo sát cho khách hàng, cán nhân viên VPBank (chi tiết bảng khảo sát xem phụ lục số 2,3) Tác giả tiến hành khảo sát khách hàng, cán nhân viên VPBank theo mẫu chọn Dung lượng mẫu tính theo qui định cỡ mẫu nghiên cứu: Đối với phân tích nhân tố khám phá EFA: Dựa theo nghiên cứu Hair, Anderson, Tatham Black (1998) cho tham khảo kích thước mẫu dự kiến Theo kích thước mẫu tối thiểu gấp lần tổng số biến quan sát Đây cỡ mẫu phù hợp cho nghiên cứu có sử dụng phân tích nhân tố (Comrey, 1973; Roger, 2006) n=5 × m Trong n cỡ mẫu, m số biến quan sát Theo Tabachnick Fidell, 1996 [14]: Đối với phân tích hồi quy đa biến: cỡ mẫu tối thiểu cần đạt tính theo cơng thức n=50 + 8*m (m: số biến độc lập) Đối với cán công nhân viên VPBank: Như từ công thức đề tài nghiên cứu sử dụng bảng hỏi nhóm nhân viên gồm biến độc lập 48 biến quan sát dung lượng mẫu tối thiểu cần vấn là: n=50 + × 8= 114 người n=5 × 48 = 240 người Vậy tối thiểu cần điều tra 240 người nhân viên, cán làm cơng tác tín dụng ngân hàng Trong nghiên cứu tác giải vấn 289 người làm cơng tác tín dụng ngân hàng VPbank kết nghiên cứu đảm bảo khách quan khoa học Bảng 1: Mô tả mẫu nghiên cứu cán bộ, nhân viên VPBank Số lƣợng Tỉ lệ % Đơn vị làm việc Trong chi nhánh ngân 246 85,2 hàng FE credit 43 14,8 Địa điểm Hà Nội 189 65,3 Tỉnh/tp khác 100 34,7 Khách hàng quản lý Doanh nghiệp 149 51,5 Cá nhân 140 48,5 Tổng 289 Đối với nhóm khách hàng: Tác giả sử dụng câu hỏi với biến độc lập 30 biến quan sát dung lượng mẫu tối thiểu cần vấn là: n=50+ × = 98 người n=5 × 30 = 150 người Vậy tối thiểu cần điều tra 150 người khách hàng ngân hàng Trong nghiên cứu tác giải vấn 195 khách hàng ngân hàng VPbank kết nghiên cứu đảm bảo khách quan khoa học Bảng 2: Mô tả mẫu nghiên cứu khách hàng quan hệ tín dụng với VPBank Tiêu chí Địa điểm Hà Nội Tỉnh/Tp Khác Khách hàng Doanh nghiệp Cá nhân Mục đích vay Mua nhà/Mua xe Tiêu dùng cá nhân Đầu tư kinh doanh Khác Tổng Số lƣợng Tỉ lệ % 103 92 52,8 47,2 25 170 87,2 12,8 43 97 149 140 195 22,1 49,7 17,9 10,3 100 Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm Excel, Eviews 3.0 SPSS for Windows 15.0 +Giai đoạn 04: Đánh giá thực trạng quản trị RRTD số nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank + Giai đoạn 05: Căn thực trạng quản trị RRTD ảnh hưởng số nhân tố đến quản trị RRTD VPBank, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD ngân hàng Phân tích tương quan Về mặt giả định mơ hình biến độc lập biến phụ thuộc có quan hệ với Để kiểm tra mối quan hệ ta sử dụng phân tích tương quan hệ số tương quan Pearson (tương quan đơn) Nếu hệ số tương quan khác có ý nghĩa thống kê chứng tỏ từ liệu nghiên cứu có chứng mối quan hệ biến mô hình với Phương pháp phân tích hồi quy Để kiểm định giả thuyết nghiên cứu, phương pháp phân tích hồi qui sử dụng Đối với nhân viên ngân hàng: Tác giả lựa chọn 08 biến độc lập là: Chính sách Nhà nước, Kinh tế xã hội, Uy tín khách hàng, Quy mơ ngân hàng, Nguồn nhân lực, Hệ thống tài chính, Chính sách vốn, Quản lý hồ sơ; 01 biến phụ thuộc: rủi ro 03 biến kiểm soát biến về: loại khách hàng, đơn vị làm việc, địa điểm để thực phân tích hồi quy nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng biến phụ thuộc quản trị RRTD có thêm biến độc lập tác động Đối với khách hàng: Tác giả lựa chọn 06 biến độc lập là: Quy mơ Ngân hàng,; 01 biến phụ thuộc: số dư nợ 04 biến kiểm sốt biến về: Hình thức cấp tín dụng, Địa điểm làm việc, Mục đích cấp tín dụng, Thu nhập bình qn để thực phân tích hồi quy nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng biến phụ thuộc quản trị RRTD có thêm biến độc lập tác động - Mức xác suất mơ hình hồi qui Giá trị > 05 xem mơ hình phù hợp tốt.[Arbuckle Wothke, 1999; Rupp Segal, 1989] Điều có nghĩa bác bỏ giả thuyết H0 (là giả thuyết mơ hình tốt), tức khơng tìm kiếm mơ hình tốt mơ hình tại) Ứng với mối quan hệ ta có giả thuyết tương ứng (như trình bày phần đầu chương giả thuyết mơ hình nghiên cứu) Trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, tất mối quan hệ nhân đề nghị có độ tin cậy mức 95% (p = 05) [Cohen,1988]Để xem xét khả giải thích mơ hình, hệ số R2 hiệu chỉnh sử dụng Sau kiểm tra, kết cho thấy giả thuyết khơng bị vi phạm kết luận ước lượng hệ số hồi quy không thiên lệch, quán hiệu Các kết luận rút từ phân tích hồi quy đáng tin cậy Đóng góp khoa học luận án Thứ nhất, kết luận án rõ tác động nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank phương pháp định lượng Từ giúp nhà quản trị có nhìn rõ ràng quản trị RRTD VPBank đưa kế hoạch, sách phù hợp hoạt động tín dụng ngân hàng Thứ hai, luận án nghiên cứu làm rõ quản trị RRTD NHTM kiểm chứng thông qua quản trị RRTD VPBank tìm hiểu quản trị RRTD theo quy trình quản trị rủi ro, từ rút đánh giá thực trạng, kết đạt tồn cần khắc phục hoạt động quản trị rủi ro số NHTM cụ thể Việt Nam, số nghiên cứu theo hướng [1], [24], [19] Ngoài ra, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng số tác giả đặt mối quan hệ với Hiệp ước Basel như: Nguyễn Thị Vân Anh (2014), Lê Thị Hạnh (2017), Trần Thị Việt Thạch (2016) 1.3 Một số nghiên cứu liên quan đến nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng NHTM Quản trị RRTD RRTD ln có mối quan hệ mật thiết với có tác động với Những nhân tố có ảnh hưởng đến RRTD có tác động đến quản trị RRTD thân quản trị RRTD nhân tố có ảnh hưởng đến RRTD Cụ thể: Theo Das (2007), Jiajia cộng (2012) tác giả thực nghiên cứu nhân tố tác động đến quản trị RRTD NHTM thị trường Ấn Độ, Trung Quốc Malaysia [69]; [84] 1.4 Đánh giá chung công trình nghiên cứu ngồi nƣớc 1.4.1 Những kết đạt Về phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài cụ thể, rõ ràng có hướng báo qt tồn q trình quản trị RRTD ngân hàng Về phương pháp nghiên cứu: Các nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống khoa học như: phương pháp tổng hợp, thống kê tài liệu thứ cấp phương pháp vấn chuyên gia nhằm mục đích có thêm thơng tin mơ hình quản trị RRTD, sử dụng mơ hình định lượng nhằm xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố tới quản trị RRTD tới công tác dự báo rủi ro NHTM Về nội dung nghiên cứu: Những kết nghiên cứu nguồn tài liệu, giúp người đọc có nhìn tổng thể, bản, khách quan công tác quản trị RRTD NHTM điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt 1.4.2 Những vấn đề đặt Về nội dung quản trị RRTD: Nhìn chung nghiên cứu tiếp cận quản trị rủi ro tín dụng theo hướng chuẩn quốc tế quy định áp dụng hiệp ước Basel 2, nhiên nghiên cứu dừng lại mức độ nêu lên nội dung Basel 2, với đối tượng NHTM cụ thể nhiều nghiên cứu chưa đề cập đến thực tế NHTM đạt mức độ so với chuẩn quốc tế hiệp ước Basel quy định, tiến trình thực áp dụng Basel nào, bên cạnh chưa đưa NHTM cịn thiếu sót điều so với quy định Basel đồng thời không đề cập đến khác biệt quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nghiên cứu có có điểm đặc trưng so sánh với NHTM lại hệ thống 11 Về nhân tố ảnh hưởng tới quản trị RRTD: Một số cơng trình nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng nhiên rõ ràng ngân hàng thương mại khác có đặc thù riêng, có sách tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng riêng, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng khác Vì vậy, khơng thể có kết chung tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM 1.4.3 Kế thừa khoảng trống nghiên cứu Kế thừa từ cơng trình nghiên cứu Góp phần hệ thống hóa cập nhật sở lý luận, thực tiễn RRTD quản trị RRTD NHTM Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD NHTM cơng trình nghiên cứu Khoảng trống nghiên cứu Về phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu quản trị RRTD nói riêng hệ thống NHTM nói chung VPBank nói riêng cách sử dụng kết hợp phân tích thống kê mơ tả, phân tích định tính kết hợp với phân tích định lượng; Nghiên cứu sử dụng mơ hình định lượng kết hợp với phân tích định tính để nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến quản trị RRTD VPBank, từ đưa kết luận mức độ ảnh hưởng nhân tố đến quản trị RRTD Ngân hàng Qua đó, nhà quản trị có nhìn cụ thể, rõ ràng để đưa sách tín dụng phù hợp với đặc điểm VPBank Bên cạnh đó, dựa hạn chế thực tế quản trị RRTD, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị RRTD VPBank; Các kết luận quản trị RRTD VPBank giúp nhà quản trị NHTM Việt Nam quy mô điều kiện hoạt động tương tự VPBank hoàn thiện thêm nhận thức quản trị RRTD giai đoạn TIỂU KẾT CHƢƠNG Nội dung chương tổng quan nội dung quản trị RRTD NHTM, bao gồm: Làm rõ nghiên cứu RRTD, quản trị RRTD nước ngồi nước từ nhiều góc độ khía cạnh khác tác giả Chỉ rõ điểm luận án kế thừa, từ đưa nhận xét tìm khoảng trống nghiên cứu để làm sở quan trọng hoàn thiện hệ thống lý luận quản trị RRTD chương & như: hoàn thiện hệ thống lý luận quản trị RRTD NHTM; Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD NHTM hai phương pháp định tính định lượng 12 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Lý luận chung rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Một số khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM) Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/Qh12.2010: NHTM loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản hoạt động kinh doanh khác theo quy định nhằm mục tiêu lợi nhuận [27] Hoạt động tín dụng NHTM Theo Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.2010: Cấp tín dụng: việc thỏa thuận để tổ chức, nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp, tín dụng khác [27] Rủi ro, rủi ro tín dụng Khi nói đến RRTD ngân hàng, khái niệm đơn giản hiểu theo Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.2010: RRTD khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng TCTD khách hàng không thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết [27] 2.1.2 Một số nguyên nhân dẫn đến phát sinh RRTD NHTM Nhóm nguyên nhân khách quan bao gồm: yếu tố trị pháp lý; yếu tố hoạt động kinh tế yếu tố khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng Đây nhóm ngun nhân bên ngồi ngân hàng ngun nhân dẫn đến phát sinh RRTD Nhóm nguyên nhân chủ quan gồm: sách tín dụng ngân hàng; trình độ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng ngân hàng; hợp tác ngân hàng thương mại, đơn vị, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực tín dụng Đây nhóm ngun nhân phát sinh chủ yếu từ phía ngân hàng 2.1.3 Tác động RRTD đến NHTM kinh tế 2.2 Cơ sở lý luận quản trị RRTD NHTM 2.2.1 Khái niệm vai trò quản trị RRTD NHTM  Khái niệm: Theo Basel (2001), Quản trị RRTD việc thực biện pháp tối đa hóa tỷ suất sinh lời điều chỉnh theo RRTD cách trì số dư tín dụng phạm vi tham số cho phép [58]  Vai trò quản trị RRTD NHTM 2.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Mơ hình quản trị RRTD NHTM thường sử dụng 02 mơ hình giới thiệu nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tiến (2012) [46] Bessi (2015) [85] 13 2.2.3 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Quá trình quản trị RRTD bao gồm 04 nội dung: Nhận biết rủi ro, đo lường rủi ro; ứng phó rủi ro; kiểm sốt rủi ro Đây tồn khâu trình quản trị RRTD, tất khâu có liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành chu trình liên tục, tạo thành quy trình quản trị RRTD hồn chỉnh hiệu 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD NHTM chia làm 02 nhóm chính: nhóm nhân tố bên ngồi nhóm nhân tố thuộc thân ngân hàng  Nhóm nhân tố bên ngồi Theo nghiên cứu Das (2007), Bessis (2015), Michel (2001) nhân tố bên ngồi có tác động đến quản trị RRTD NHTM bao gồm: nhân tố kinh tế: tăng trưởng, GDP, lạm phát …[69],[85],[93]; Nhóm nhân tố bên (thuộc thân ngân hàng) Theo kết nghiên cứu giới nước nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Anh đồng (2015), Trương Đông Lộc đồng (2014), Idowu cộng (2014), Hussain (2014),… quản trị RRTD chịu tác động ảnh hưởng nhóm nhân tố vĩ mơ cịn chịu tác động từ nhân tố thuộc thân ngân hàng Có thể kể số nhân tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quản trị RRTD NHTM như: nhân tố quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng tín dụng, cấu tín dụng, tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản, tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu, sách tín dụng ngân hàng thời kỳ, nguồn nhân lực ngân hàng…[2], [26], [79], [78] 2.4 Thực tiễn quản trị rủi ro số ngân hàng thương mại học rút cho VPBank 2.4.1.Quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại nước Ngân hàng DBS (The Development Bank of Singarore Limited) Ngân hàng ANZ (Australia and New Zealand Banking Group Limited) 2.4.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 2.4.3.Tổng kết số vấn đề thực tiễn công tác quản trị rủi ro NHTM nước 2.4.4 Bài học rút từ sở lý luận thực tiễn cho quản trị rủi ro tín dụng VPBank Thứ nhất, xây dựng hệ thống quy định hướng dẫn thực quản trị RRTD cách hoàn thiện, đầy đủ chi tiết Thứ hai, Cần phải dựa điều kiện, đặc điểm, lực cụ thể thực tế ngân hàng Thứ ba, xây dựng hệ thống quy trình giám sát, rà sốt, kiểm sốt RRTD tất bước quản trị RRTD bao gồm: Nhận biết RRTD (đưa phương pháp, công cụ phù hợp để nhận diện đầy đủ RRTD phát sinh 14 phát sinh; xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng với tất khoản cấp tín dụng; sử dụng cơng cụ kiểm tra sức chịu đựng stress testing nhằm nhận diện sớm rủi ro yếu tố tác động đến RRTD Thứ tư, để VPBank thực thành cơng quản trị RRTD theo quy định chuẩn quốc tế, u cầu đặt cơng khai, minh bạch thông tin Thứ năm, tổ chức máy quản trị RRTD theo Basel đòi hỏi ngân hàng phải có đội ngũ nhân có chất lượng tốt vị trí máy Thứ sáu: Triển khai quản trị RRTD theo Basel NHTM phải đầu tư lượng vốn lớn bao gồm đầu tư cho đào tạo đội ngũ cán bộ, đầu tư hệ thống công nghệ, trang bị nguồn liệu… NHTM cần phải có chuẩn bị đảm bảo có đủ lượng vốn vốn thích hợp để đầu tư cho trình triển khai áp dụng Basel TIỂU KẾT CHƢƠNG Chương làm rõ nội dung lý luận thực tiễn quản trị RRTD NHTM, bao gồm: Làm rõ vấn đề RRTD, quản trị RRTD NHTM bao gồm: khái niệm xoay quanh quản trị RRTD, mơ hình quản trị RRTD, quy trình quản trị RRTD, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD NHTM Kinh nghiệm quản trị RRTD NHTM giới học kinh nghiệm rút cho quản trị RRTD VPBank bao gồm: vấn đề cần quan tâm như: khuyến khích NHTM sử dụng phương pháp đo lường rủi ro IRB, lộ trình áp dụng thực Basel 2; xây dựng hệ thống quy trình giám sát bước quản trị RRTD; cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết từ quan quản lý quản trị RRTD Chương góp phần hệ thống hóa làm phong phú thêm lý luận quản trị RRTD hệ thống NHTM Những vấn đề lý luận khung lý thuyết giúp tác giả sử dụng để phân tích với trường hợp quản trị RRTD VPBank chương Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 3.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Trụ sở chính: Số 89 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Ngày thành lập: 12/08/1993 Ngành sản xuất kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ cụ thể như: nhận tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn; phát hành chứng tiền gửi; cấp tín dụng hình thức: cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, …; mở tài khoản toán cho khách hàng, … 15 Logo đại diện ngân hàng: 3.1.2 Một số kết hoạt động VPBank Bảng 3.1 Kết kinh doanh VPBank giai đoạn 2010 – T6/2019 Chỉ tiêu Tổng tài sản (tỷ đồng) Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) Huy động khách hàng (tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Số lượng nhân viên (người) Số lượng điểm giao dịch Số lượng khách hàng hoạt động (nghìn KH) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T6/2019 59.807 82.818 102.673 121.264 163.241 193.876 228.771 277.752 323.291 5.204 5.996 6.709 7.727 8.980 13.389 17.178 29.696 34.750 348.732 38.208 48.719 71.059 59.680 88.345 119.163 152.131 172.438 199.655 219.509 251.188 663 1.064 2.861 3.548 150 199 949 1.355 1.609 3.096 4.326 6.795 9.501 12.927 17.387 23.826 25.200 27.037 204 207 209 208 215 216 222 226 353 635 1.305 2.088 3.290 4.901 5.767 6.120 16 4.929 8.130 9.199 4.342 Chỉ tiêu ROA (%) ROE (%) 2017 2018 T6/2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,15 1,09 0,77 0,91 0,88 1,34 1,86 2,54 2,4 2,1 13,9 22,65 11 14 15 21 26 27,5 22,8 19 12,5 12,5 11,3 12,2 13,2 14,6 12,3 12,3 - - - - 9,5 12,6 11,2 11,2 Hệ số an toàn CAR (theo quy định hành NHNN) (%) Hệ số an toàn CAR (theo Basel 2) (%) - - (Nguồn: Tổng hợp tác giả) 3.2 Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VPBank 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng VPBank 3.2.1.1 Kết hoạt động tín dụng VPBank Bảng 3.2.Cơ cấu tổng tài sản Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Cho vay KH Chứng khoán Tài sản khác 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 59.807 82.818 102.673 121.264 163.241 193.876 228.771 277.752 323.291 25.324 29.184 36.903 52.474 78.379 116.804 114.673 182.666 221.962 20.933 32.708 42.170 31.113 32.657 27.298 55.805 40.103 45.201 Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank năm 2010-2018 [5] 3.2.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng VPBank 3.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng VPBank 3.2.3 Tổ chức thực quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 17 3.3 Phân tích số nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng VPBank 3.3.1 Thống kê mô tả số nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng VPBank 3.3.2 Đánh giá mức độ tin cậy thang đo Trong nghiên cứu tác giả xây dựng thang đo phản ánh nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản trị RRTD Việc kiểm tra lại mức độ tin cậy thang đo để loại bỏ tiêu chưa thực phù hợp với thực tế Kết thể 02 bảng sau: (phụ lục 9,10) - Nhóm nhân tố bên ngồi:; KTXH: Kinh tế xã hội; CSNN: Chính sách Nhà nước; KH: Khách hàng - Nhóm nhân tố bên trong: QM: Quy mô ngân hàng NL: Nguồn nhân lực; HTTC: Hệ thống tổ chức; QLHS: Quản lý hồ sơ phịng tuyến kiểm sốt; CSCV: Chính sách cho vay Sau lần phân tích độ tin cậy thang đo biến quan sát không đảm bảo yêu cầu(hệ số tương quan biến tổng >0.3) gồm: CSNN3; KH6; KH7; NL7; HTTC6 bị loại bỏ (Xem chi tiết phụ lục 9,10.) Kết phân tích nhân tố thể tiêu phản ánh khái niệm tương đối tốt, hệ số tải nhân tố >0,5 hệ số KMO >0,6, kiểm định Bartlett’s có mức ý nghĩa thống kê 50% Từ kết phân tích nhân tố đưa biến vào phân tích hồi qui Mơ hình hồi quy Trong nghiên cứu tác giả lựa chọn nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quản trị RRTD VPBank là: quy mô ngân hàng, hệ thống tổ chức, quản lý hồ sơ, sách cho vay, nguồn nhân lực, kinh tế xã hội, uy tín khách hàng, sách nhà nước Sau nhiều lần chạy mơ hình hồi quy nhân tố uy tín khách hàng thể chưa có tác động đến quản trị RRTD VPBank cách có ý nghĩa thống kê Thêm vào đó, nghiên cứu tác giả lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thêm vào tác giả đưa thêm biến kiểm sốt loại khách hàng Như vậy, mơ hình hồi quy bao gồm biến độc lập biến kiểm soát thể sau: Bảng 3.22 Mơ hình hồi qui số nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng (khảo sát nhân viên ngân hàng) Hệ số chặn Qui mô ngân hàng Hệ thống tổ chức Quản lý hồ sơ Mơ hình Mơ hình Beta chƣa Beta Mức ý Beta chƣa Beta Mức ý chuẩn hóa chuẩn hóa nghĩa chuẩn hóa chuẩn hóa nghĩa 110.879 000 10 6.732 17 -3.161 000 416 3.036 399 00 2.088 23 156 3.0 22 42 22 -3.578 000 482 4.687 632 00 18 Chính sách cho vay Nguồn nhân lực -5.434 4.948 595 56 000 000 Kinh tế xã hội Chính sách nhà nước Loại khách hàng (1= Các nhân 2= Doanh nghiệp) R= 0.755; R2=0.571; R2 hiệu chỉnh= 0.555; F=35.353; Sig= 0.000 3.535 6.8 94 2.9 50 6.233 2.0 06 387 92 81 715 70 00 00 00 00 02 R= 0.823; R2=0.678; R2 hiệu chỉnh=0.658; F=34.18; Sig= 0.000 (Nguồn: Theo kết nghiên cứu tác giả, phụ lục số 11) Bảng 3.23 Mơ hình hồi qui số nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng VPBank (áp dụng khách hàng VPBank) Mơ hình Biến số Hệ số chặn Qui mơ Ngân hàng Chính sáchNhà nước Điều kiện kinh tế xã hội Đội ngũ nhân viên Hệ thống tổ chức hoạt động tín dụng Uy tín khách hàng Địa điểm (1=khác , 2=Hà Nội) Thu nhập bình quân hộ gia đình Mục đích=Tiêu dùng (vay số tiền lớn) (Mua nhà/mua xe) Mục đích=Tiêu dùng (vay số tiền nhỏ) (đồ dùng gia đình, thẻ, ) Mục đích=Đầu tư kinh doanh Các số mơ hình Mơ hình Mơ hình Beta Beta Mức ý Beta Beta Mức ý chƣa chuẩn nghĩa chƣa chuẩn nghĩa chuẩn hóa chuẩn hóa hóa hóa 45,344 ,000 35,692 ,000 9,465 ,470 ,000 9,283 ,461 ,000 11,439 ,489 ,000 10,890 ,465 ,000 -15,831 -,796 ,000 -13,966 -,702 ,000 5,841 ,315 ,002 5,841 ,315 ,002 6,526 ,341 ,001 5,238 ,274 ,012 -8,153 -,366 ,000 -6,956 -,312 ,001 7,893 ,300 ,000 6,720 ,256 ,000 ,046 ,136 ,031 ,063 ,189 ,004 -6,506 -,204 ,001 -,317 -,010 ,915 8,445 ,322 ,003 R=0,645; R2 =0,417; R2 hiệu chỉnh= 0,388; F=14,6; Sig.=0,000 5,037 ,148 ,048 R=0,667; R2 =0,445; R2 hiệu chỉnh= 0,411; F=13,25; Sig.=0,000 (Nguồn: Theo kết nghiên cứu tác giả, phụ lục số 11) 19 Mơ hình hồi qui yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng chia thành mơ hình Điểm khác biệt mơ hình mơ hình thứ tác giả thêm vào biến kiểm sốt mục đích sử dụng vốn để tiêu dùng đầu tư kinh doanh để thấy hiệu sử dụng vốn vay sau để trả nợ cho ngân hàng Các yếu tố có khả giải thích khả trả nợ cho ngân hàng khách hàng tăng từ 38,8% mô hình lên 41,1% mơ hình Kết luận: Về giả thuyết nghiên cứu: Giả thuyết 2,3,4,5 tác giả đưa phù hợp, riêng giả thuyết theo quan điểm cán nhân viên ngân hàng phù hợp, nhóm khách hàng có quan hệ tín dụng với VPBank chưa đủ chứng để kết luận Giả thuyết nghiên cứu số tác giả đưa không phù hợp Về ảnh hưởng nhân tố: Đối với nhóm cán nhân viên ngân hàng: Nhân tố ảnh hưởng ngược chiều với khả trả nợ khách hàng là: Quy mơ ngân hàng, Quản lý hồ sơ, Chính sách cho vay ngân hàng, Chính sách Nhà nước nhân tố Chính sách Nhà nước lỗ hổng quản lý hồ sơ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả trả nợ khách hàng, quy mơ ngân hàng sách cho vay lỏng lẻo có mức ảnh hưởng tương tự Những nhân tố ảnh hưởng chiều khảo sát nhân viên VPBank là: Hệ thống tổ chức, Nguồn nhân lực, Kinh tế xã hội, Loại hình khách hàng, nhân tố có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nguồn nhân lực Ngân hàng phát triển kinh tế xã hội Đối với nhóm khách hàng ngân hàng cho kết quả: Qui mô Ngân hàng, Chính sách Nhà nước, Đội ngũ nhân viên, Hệ thống tổ chức hoạt động tín dụng, Địa điểm, Thu nhập bình qn hộ gia đình; Mục đích: tiêu dùng cá nhân/Đầu tư kinh doanh có ảnh hưởng thuận chiều với khả trả nợ khách hàng, nhân tố ảnh hưởng mạnh tin tưởng khách hàng vào ngân hàng, sách nhà nước, mục đích vay vốn Nhân tố: Điều kiện kinh tế xã hội, Uy tín khách hàng, Mục đích vay: Mua nhà/mua xe có ảnh hưởng ngược chiều với khả trả nợ cho ngân hàng, ảnh hưởng mạnh điều kiện kinh tế xã hội với hệ số Beta chuẩn hóa 0,79 Kết khảo sát cịn cho thấy khác biệt mục đích sử dụng vốn khả trả nợ hạn cho ngân hàng Trong mơ hình 1, với mục đích vay mua nhà/mua xe khả khách hàng khơng trả nợ cao Tuy nhiên đến mơ hình thêm nhân tố mục đích vay vốn để tiêu dùng/đầu tư kinh doanh nhân tố vay để mua nhà/mua xe khơng cịn ý nghĩa thống kê 3.4 Nhận xét chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng VPBank 3.4.1 Một số kết đạt Ngân hàng xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn quy định quốc tế (Hiệp ước Basel 2) với 03 lớp phịng thủ, với mơ hình tất thành viên hệ thống VPBank phải tham gia trình quản 20 trị rủi ro Do vậy, mơ hình đảm bảo rủi ro nghiệp vụ ngân hàng nhận diện, kiểm soát giảm thiểu rủi ro Ngân hàng xây dựng hệ thống khn khổ chế, sách quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo nguyên tắc sau: Thiết lập môi trường quản trị rủi ro tín dụng phù hợp; Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng lành mạnh; Duy trì quy trình quản trị, đo lường giám sát tín dụng phù hợp; Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng VPBank xây dựng nhiều mơ hình kỹ thuật tiên tiến theo chuẩn quốc tế, khai thác liệu lớn góp phần chọn lọc khách hàng, tăng cường bán chéo, cải thiện chất lượng danh mục nâng cao hiệu thu hồi nợ sớm 3.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế Một số hạn chế công tác quản trị RRTD VPBank Tổ chức máy quản trị RRTD VPBank tồn số hạn chế, làm giảm hiệu hoạt động quản trị rủi ro Hạn chế gặp phải hoạt động thu thập liệu thông tin khách hàng đầy đủ để đánh giá rủi ro khách hàng cách toàn diện Hạn chế q trình quản trị RRTD cịn số sai phạm, lỗ hổng công tác hồ sơ tín dụng Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, Các văn quy định hướng dẫn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nước cịn có hạn chế Thứ hai, Việt Nam, việc sử dụng thông tin tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập tương đối khó khăn Q trình triển khai Basel II đòi hỏi tham gia tổ chức xếp hạng độc lập việc xác định rủi ro tài sản tài chính, giao dịch đối tác Tuy nhiên, Việt Nam hầu hết doanh nghiệp tài sản tài khơng xếp hạng Thứ ba, hệ thống thông tin, liệu khách hàng chưa đầy đủ, đồng bộ, minh bạch tin cậy Thứ tư, cạnh tranh ngày gay gắt kinh tế thị trường nguyên nhân khách quan làm phát sinh RRTD, dẫn đến hiệu quản trị rủi ro không kỳ vọng Nguyên nhân chủ quan Một là, nhân phận liên quan đến hoạt động tín dụng cịn có hạn chế trình độ, nhận thức quản trị RRTD Hai là, mơ hình quản trị RRTD VPBank chưa có xếp thực hợp lý số phận Hiện nay, hoạt động kiểm tra, giám sát sau cho vay ngân hàng thực 03 phận là: giám sát tín dụng, kiểm sốt sau vay kiểm tra kiểm soát nội Ba là, sở liệu, thông tin khách hàng chưa thực đáp ứng yêu cầu quản trị RRTD 21 Bốn là, thực tế hoạt động tín dụng VPbank đà tăng trưởng, phát triển, tốc độ tăng trưởng tín dụng VPBank ln cao mức trung bình ngành Chính vậy, áp lực mở rộng thị trưởng khối lượng khách hàng cán quản lý lớn, đơi phát sinh sai sót quy trình tín dụng, kể đến thời gian định kỳ kiểm tra giám sát không theo quy định, chưa có đầy đủ biên kiểm tra theo yêu cầu, … 3.4.3 Nhận xét khả đáp ứng điều kiện để áp dụng Basel VPBank Thứ nhất, xây dựng hệ thống quy định hướng dẫn thực quản trị rủi ro theo Basel 2: Hiện VPBank, quản trị RRTD dần thực theo hướng chuẩn Basel 2, điều thể qua văn pháp lý, hướng dẫn, sách phù hợp với điều kiện thực tế Ngân hàng Thứ hai, nguồn liệu khách hàng Vpbank: nay, phân khúc khách hàng chiến lược VPBank phân khúc khách tín dụng tiêu dùng, SME Thứ ba, yếu tố hạ tầng công nghệ: VPBank đệ trình NHNN để áp dụng phương pháp đo lường RRTD SA, phương pháp theo hướng dẫn Basel áp dụng cho NHTM thời kỳ đầu chưa thể xây dựng cho hệ thống xếp hạng tín dụng đủ tiêu chuẩn Thứ tư, tổ chức máy chất lượng nhân công tác vị trí tín dụng VPBank xây dựng máy quản trị rủi ro theo quy định quốc tế bao gồm đơn vị nằm ba vòng kiểm soát rủi ro ngân hàng Thứ năm, nguồn tài đáp ứng thực quản trị rủi ro theo chuẩn Basel Thứ sáu, vai trò phận giám sát nội VPBank Nhà nước RRTD, VPBank nói riêng hoàn thiện ngày để mang lại hiệu cao quản trị RRTD Tính đến thời điểm tại, VPBank hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối Basel - Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process), với việc hồn thành cơng khai hai trụ cột số trước đó, VPBank ngân hàng tiên phong việc hoàn thành triển khai Basel II thị trường Việt Nam Hiện nay, VPBank VPBank tiếp tục bước thực mục tiêu tiếp cận với thơng lệ quốc tế tồn diện hơn, bao gồm Basel II IRB, IFRS Basel III TIỂU KẾT CHƢƠNG Chương tập trung phân tích thực trạng quản trị RRTD, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD, rõ kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn quản trị RRTD VPBank Chương luận giải giả thuyết nghiên cứu mà tác giả đặt phần mở đầu sở phân tích thực trạng quản trị RRTD VPBank phương pháp định lượng định tính 22 Chƣơng GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA VPBANK 4.1 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro quản trị RRTD VPBank thời gian tới 4.1.1 Định hướng chung hoạt động kinh doanh VPBank 4.1.2.Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng VPBank giai đoạn tới 4.2 Một số hội thách thức hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 4.2.1.Một số hội 4.2.2 Một số thách thức 4.3 Một số giải pháp kiến nghị 4.3.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD VPbank 4.3.1.1.Giải pháp thứ nhất: Thực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng 4.3.1.2 Giải pháp thứ hai, hoàn thiện cấu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 4.3.1.3 Giải pháp thứ ba, xây dựng hệ thống thông tin rủi ro tín dụng phù hợp 4.3.1.4.Giải pháp thứ tư: tăng cường nâng cao quản trị danh mục RRTD 4.3.1.5 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 4.3.1.6 Tăng cường quản lý, giám sát trước sau cấp tín dụng 4.3.2 Một số kiến nghị quan quản lý vĩ mô TIỂU KẾT CHƢƠNG Trên sở định hướng triển khai quản trị RRTD hệ thống NHTM nói chung VPBank nói riêng, đồng thời kết hợp với bối cảnh diễn có ảnh hưởng đến quản trị RRTD ngân hàng, hội thách thức diễn hoạt động ngân hàng Việt Nam, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị RRTD VPBank Cụ thể giải pháp tập trung vào việc hoàn thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tai VPBank, hoàn thiện cấu quản trị RRTD, xây dựng hệ thống thơng tin rủi ro tín dụng phù hợp, tăng cường nâng cao quản trị danh mục quản trị RRTD Đồng thời đưa số kiến nghị với quan quản lý vĩ mô nhằm tạo điều kiện thực giải pháp đáp ứng yêu cầu chiến lược quản trị RRTD VPBank KẾT LUẬN Trong bối cảnh phát triển kinh tế nay, áp lực cạnh tranh gay gắt, hoạt động kinh doanh nói chung NHTM nói riêng gặp nhiều khó khăn Chính vậy, việc đảm bảo an tồn kinh doanh hồn tồn cần thiết, hoạt động cấp tín dụng NHTM nguồn đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng, quản trị rủi ro từ hoạt động đem lại quan tâm hàng đầu VPBank NHTM cổ phần 23 hàng đầu Việt Nam, hồn thiện hệ thống quản trị RRTD chiếm vị trí quan trọng chiến lược phát triển ngân hàng Trong phạm vi luận án, tác giả nghiên cứu cơng trình nghiên cứu nhà khoa học nhằm luận giải vấn đề quản trị RRTD hệ thống NHTM, từ kế thừa luận điểm khoa học tích cực tìm khoảng trống nghiên cứu cho luận án Trên sở nghiên cứu tổng quan tài liệu chương tác giả xây dựng khung lý thuyết quản trị RRTD chương làm sở nghiên cứu trường hợp điển hình quản trị RRTD VBank chương nhằm cung cấp giải pháp mang tính thực tiễn chương Khi thực luận án, tác giả nhận thức sâu sắc tầm quan trọng quản trị RRTD NHTM nói chung VPBank nói riêng Chính vậy, nghiên cứu mình, tác giả có tổng hợp cách khoa học luận điểm quản trị RRTD, kinh nghiệm quản trị RRTD lý thuyết tác giả nghiên cứu trường hợp quản trị RRTD thực tế VPBank, từ rút mặt thực tốt mặt cịn tồn cơng tác quản trị RRTD ngân hàng này, đồng thời nghiên cứu đưa ảnh hưởng số nhân tố tới quản trị RRTD VPBank kiến nghị số giải pháp giúp VPBank hoàn thiện quản trị RRTD hoạt động ngân hàng Hạn chế luận án: Về phương diện lý thuyết, quản trị RRTD có nhiều hướng tiếp cận nghiên cứu tiếp cận theo hướng từ nhà quản trị điều hành vĩ mô kinh tế, hoạch định sách; từ cơng ty xếp hạng tín dụng độc lập, …tuy nhiên giới hạn luận án mình, tác giả chưa tiếp cận nghiên cứu quản trị RRTD theo hướng Về mặt thực tiễn: tác giả chi thực khảo sát cán bộ, nhân viên VPBank khách hàng số thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, chưa tiến hành khảo sát phạm vi hệ thống địa điểm giao dịch VPBank toàn quốc Quản trị RRTD NHTM đề tài phong phú, phức tạp phạm vi nghiên cứu rộng, cố gắng trình nghiên cứu, nhiên tránh khỏi khiếm khuyết định, tác giả kính mong nhận đóng góp dẫn Thầy Cơ giáo nhà khoa học, đồng nghiệp người quan tâm để luận án hoàn thiện Gợi ý cho nghiên cứu tiếp theo: - Một số hạn chế, bất cập áp dụng quản trị RRTD NHTM theo hướng chuẩn quốc tế - Xây dựng thang đo mơ hình đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản trị RRTD hệ thống NHTM Việt Nam - Một số nội dung quản trị RRTD cần điều chỉnh Việt Nam áp dụng theo chuẩn quy định quốc tế 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Lê Thu Hương 2016 “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ Châu Á, Số (39) 2016, tr 64-69; Lê Thu Hương.2016 “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng”, Tạp chí tài chính, số – 2016, tr20-22; Lê Thu Hương 2017 “Tác động môi trường kinh doanh đến hiệu hoạt động tái cấu ngân hàng thương mại nước ta năm gần Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn – HV Tài chính, số tháng 1/2017, tr…; Lê Thu Hương.2018.” Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại thông qua nhận diện rủi ro tài khách hàng cấp tín dụng: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp nhỏ vừa kinh doanh thương mại tơ”, Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn – HV Tài chính, số tháng 01(174)2018, tr…; Lê Thu Hương.2018 “Một số lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại”, Tạp chí tài chính, Kỳ 2- tháng 11/2018(693), tr 32-36; Lê Thu Hương.2019 “ Đánh gia hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 09 tháng 03/2019, tr 91-94; Lê Thu Hương.2019 “ Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng”, Tạp chí Cơng Thương, số 08 tháng 05/2019, tr 378-383 ... luận án Chương 2: Cơ sở lý luận kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng. .. ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 3.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng. .. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Lý luận chung rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Một số khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM) Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/Qh12.2010:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng, Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Từ khóa liên quan