theo doi va chi dao CM 10-11

9 204 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 05:11

Phân công chuyên môn đợt I Nguyễn Thế Tuất ĐH Toán tin BDĐT toán 6B(2) 2 Vũ Văn Trà ĐH Toán Toán 9B(4) 4 Hoàng Văn Luận ĐH Toán Toán 7BC(8); BDHSG Casio(3) Chủ nhiệm 7B(4), TT tổ TN(3) 18 Vũ Hữu Khanh CĐ Toán Toán 6AC(8);C.nghệ 6ABC(6) Chủ nhiệm 6C(4) 18 Giang Minh Kha CĐ Toán - lý Toán 9AC(8), Toán 6B(4) Tự chọn toán 9(3), BD HSG toán 9(2) 17 Vũ Văn Hng CĐ Toán - Lý Toán 7A(4), Toán 8B(4), Tc toán 8 (3) Chủ nhiệm 8B(4) 15 Vũ Văn Oanh ĐH Toán - tin Cnghệ 9(3), Cnghệ 8(4,5), Đồ dùng (3) PT LĐVS Nguyễn Thị Bích CĐ toán - lý Toán 8AB(8),BDHSG toán 8 (3), Lý 6(3), ĐD lý(1) Chủ nhiệm 6B(4) 19 Vũ Thị Huê CĐ Lý Lý 9(6), Lý 8(3), Lý 7(3), Đồ dùng lý(2), BDHSG lý(2) Chủ tịch CĐ(3) 19 Vũ Thị Hoa CĐ Hoá Hoá 8,9(12) ; Đồ dùng(3), bdhsg Hoa 9(2) Chủ nhiệm 8C(4) 21 Nguyễn Thị Thuỷ ĐH Tin Tin 6(6), Tin 7(6), Đồ dùng(3) Chủ nhiệm 6A(4) 19 Vũ Thị Luyến CĐ Sinh - kỹ Sinh 8(6), Sinh 9(6), Đồ dùng phòng sinh(2), BDHSG sinh 9 (2) Chủ nhiệm 9B(4) 20 Nguyễn Thị Ngát ĐH sinh,CĐ Hoá sinh Sinh 7(6), C.nghệ 7(4,5), Sinh 6 (6), Đồ dùng phòng sinh(1) 17,5 Phạm Hồng Đĩnh CĐ Hoạ Tổng phụ trách(9,5), Hoạ 6,7,8, 9(10,5) 20 Vũ Viết Toản ĐH Thể Dục Thể dục 6,7,8,9(24); BDHSG (2) TBTTND(2) 28 Phân công chuyên môn đợt iI TT Họ tên cán bộ giáo viên Trình độ, môn ĐT Dạy lớp, môn- số tiết TS tiết 1. Nguyễn Thế Tuất ĐH Toán 2. Hoàng Văn Luận ĐH Toán 3. Vũ Hữu Khanh CĐ Toán 4. Nguyễn Thị Thuỷ CĐ Tin 5. Vũ Thị Luyến CĐ Sinh kỹ 6. Vũ Văn Trà CĐ Toán 7. Vũ Viết Toản CĐ TD Sinh 8. Vũ Văn Hng CĐ Toán - lí 9. Nguyễn Thị Ngát ĐH Sinh kỹ 10. Phạm Hồng Đĩnh CĐ Hoạ 11. Vũ Văn Oanh ĐH Toán. 12. Vũ Thị Huê CĐ Lý 13. Nguyễn Thị Bích CĐ Toán. 14. Giang Minh Kha CĐ Toán. 15. Nguyễn Thị Hoa CĐ Hoá Chất lợng đại trà TT Môn XL Kì I (%) Kì II (%) K6 K7 K8 K9 K6 K7 K8 K9 1 Toán G K TB Y Kém 2 Lý G K TB Y Kém 3 Sinh G K TB Y Kém 4 Hoá G K TB Y Kém 5 Thể chất G K TB Y Kém 6 C. nghệ G K TB Y Kém kết quả học sinh giỏi TT Họ tên Lớp Môn Kết quả (cấp Huyện) Ghi chú Điểm Giải Thứ hạng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kết quả hội giảng TT Họ Tên Kết quả đợt 1 Kết quả đợt 2 Ghi chú Điểm XL Điểm XL 1 Hoàng Văn Luận 2 Vũ Thị Huê 3 Nguyễn Thị Ngát 4 Vũ Viết Toản 5 Vũ Hữu Khanh 6 Phạm Hồng Đĩnh 7 Vũ Văn Trà 8 Vũ Thị Luyến 9 Vũ Văn Oanh 10 Nguyễn Thị Thuỷ 11 Vũ Xuân Hng 12 Giang Minh Kha 13 Nguyễn Thị Bích 14 Nguyễ Thị Hoa PHần kiểm tra giáo viên Họ tên GV: . 1) Ký duyệt giáo án hàng tuần (Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học .): Tuần Nhận xét Ký nhận Tuần Nhận xét Ký nhận 1 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16 35 17 36 18 37 19 2) Kiểm tra hồ sơ cá nhân (định kỳ, đột xuất, thanh tra chuyên môn): Ngày KT Nội dung KT Nhận xét- Xếp loại Ký nhận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ph©n c«ng D¹y thay Ngµy - TuÇn Ngêi d¹y M«n Líp Sè tiÕt Lý do (d¹y thay ai, theo c«ng v¨n .) . ph©n c«ng D¹y thay Ngµy - TuÇn Ngêi d¹y M«n Líp Sè tiÕt Lý do (d¹y thay ai, theo c«ng v¨n .)
- Xem thêm -

Xem thêm: theo doi va chi dao CM 10-11, theo doi va chi dao CM 10-11, theo doi va chi dao CM 10-11

Từ khóa liên quan