Bài 26: Cảm ứng ở đọng vật

21 831 10
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 19:11

Kiểm tra bài cũ Ghép các khái niệm, hiện tượng cột A với các nội dung cột B 1- Ứng động là: 2- Hướng động là: 3- Ứng động sinh trưởng là: 4- Ứng động không sinh trưởng là: 5- Hiện tượng bắt mồi cây nắp ấm là: 6- Hoa tulip nở và cụp là: 7- Cây trinh nữ cụp lá là: 8- Nguyên nhân của hiện tượng hướng động là: 9- Vai trò của ứng động 10- Hướng dương là: A- Hướng tới nguồn kích thích B- Ứng động không sinh trưởng C- Phản ứng của thực vật với kích thích không định hướng D- Kiểu ứng động không có sự thay đổi về tốc độ sinh trưởng của các tế bào E- Hiện tượng nhiệt ứng động F- Sự phân bố không đồng đều Auxin 2phía cơ quan G- Phản ứng của thực vật với kích thích có định hướng H- Giúp sinh vật tồn tại và phát triển I- Ứng động tiếp xúc và hoá ứng động K- Kiểu ứng động có sự thay đổi về tốc độ sinh trưởng của các tế bào 1- Ứng động là: C- Phản ứng của thực vật với kích thích không định hướng 2- Hướng động là: G- Phản ứng của thực vật với kích thích có định hướng 3- Ứng động sinh trưởng là:K- Kiểu ứng động có sự thay đổi về tốc độ sinh trưởng của các tế bào 4- Ứng động không sinh trưởng là:D- Kiểu ứng động không có sự thay đổi về tốc độ sinh trưởng của các tế bào 5- Hiện tượng bắt mồi cây nắp ấm là: I- Ứng động tiếp xúc và hoá ứng động 6- Hoa tulip nở và cụp là:E- Hiện tượng nhiệt ứng động 7- Cây trinh nữ cụp lá là: B- Ứng động không sinh trưởng 8- Nguyên nhân của hiện tượng hướng động là: F- Sự phân bố không đồng đều Auxin 2phía cơ quan 9- Vai trò của ứng động H- Giúp sinh vật tồn tại và phát triển 10- Hướng dương là: A- Hướng tới nguồn kích thích Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích từ môi trường. Khí hậu trở lạnh. Kích thích Lá cây xếp lại. Chim Sẻ xù lông giúp giữ ấm cơ thể. BÀI MỚI Chim Sẻ xù lông giúp giữ ấm cơ thể. Sâu bọ phản ứng với kích thích I/.Khái niệm cảm ứng động vật Cảm ứng động vật là gì ? So sánh với cảm ứng thực vật ? Khí hậu trở lạnh. *). Cảm ứng động vật là phản ứng đối với các kích thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển nhưng biểu hiện rõ hơn so với thực vật và tốc độ phản ứng nhanh hơn. I/.Khái niệm cảm ứng động vật Phản xạ Phản xạ là gì ? Cung phản xạ là gì? Gồm những bộ phận nào *). Phản xạ là cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ. Cung phản xạ gồm: 1- Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm) 2- Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin( Hệ thần kinh ) 3- Bộ phận thực hiện ( cơ, tuyến) 1 2 3 II/. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Amip . ánh sáng chói TRÁNH Động vật đơn bào phản ứng với các kích thích như thế nào ? Động vật đơn bào phản ứng với các kích thích như thế nào ? II/. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Động vật đơn bào chưa có tổ chức thần kinh. Chúng phản ứng bằng cách chuyển động cả cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh nhờ không bào co rút. Ví dụ: Trùng roi bơi tới nơi giàu ánh sáng, trùng đế giày bơi tới nơi giàu Ôxi; Amip tránh ánh sáng amip II/. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1- Cảm ứng động vật có hệ thần kinh lưới. Hệ thần kinh lưới ở: A- Thuỷ tức B- Sao biển Nêu đặc điểm hệ thần kinh lưới và phản xạ nhóm có hệ thần kinh lưới A B [...]... kinh động vật nguyên sinh Cảm ứng bằng sự co rút của chất nguyên sinh Hệ thần kinh lưới: Các tế bào TKnằm rải rác khắp cơ thể Phản ứng toàn thân, thiếu chính xác Hệ thần kinh chuỗi: Các tế bào TK tập trung thành các hạch Hệ thần kinh hạch: Các tế bào TK tập trung thành 3 khối hạch Hệ thần kinh ống: Các tế bào TK tập trung thành não, tuỷ sống Phản ứng định khu các hạch , thiếu chính xác Phản ứng. .. thần kinh hạch: Các tế bào TK tập trung thành 3 khối hạch Hệ thần kinh ống: Các tế bào TK tập trung thành não, tuỷ sống Phản ứng định khu các hạch , thiếu chính xác Phản ứng định khu khối hạch, chính xác hơn Phản ứng chính xác, mau lẹ, phức tạp Bi tp v nh: 1- Tr li cõu hi trong sỏch giỏo khoa 2- Trỡnh by hng tin hoỏ trong h thn kinh v cm ng ca ng vt? 3- Chun b bi thc hnh theo hng dn 4- c bi 27 . I/.Khái niệm cảm ứng ở động vật Cảm ứng ở động vật là gì ? So sánh với cảm ứng ở thực vật ? Khí hậu trở lạnh. *). Cảm ứng ở động vật là phản ứng đối với. xạ ở nhóm có hệ thần kinh lưới A B II/. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1- Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh lưới. *). Hệ thần kinh lưới có ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 26: Cảm ứng ở đọng vật, Bài 26: Cảm ứng ở đọng vật, Bài 26: Cảm ứng ở đọng vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn