phathienvadinhdanhvcholarae

53 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 14:33

phát hiện và định danh vibrio cholarae TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  MƠN: PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM ĐỀ TÀI: PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH DANH V.CHOLERAE Thành viên nhóm: 1.Nguyễn Lê Ý Nhi 2.Trần Thị Huỳnh Như 3.Trần Thị Mỹ Nhi 4.Huỳnh Thị Bích Ngọc 5.Thạch Ngọc Thanh Nga I.TỔNG QUAN VỀ V.CHOLERAE II.NỘI DUNG QUI TRÌNH III.ĐẶC ĐIỂM CỦA VIBRIO CHOLERAE TRÊN MƠI TRƯỜNG MERCK IV.VÍ DỤ GIẢI THÍCH QUY TRÌNH V.CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỆ SINH SỬ DỤNG CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO Ở VIỆT NAM VI.SỬ DỤNG CHỈ TIÊU THEO HƯỚNG DẪN TRONG KẾ HOẠCH HACCP I.TỔNG QUAN VỀ V.CHOLERAE Vibro cholerae vi sinh vật gram âm, hình que hai đầu khơng tạo hình hình dấu phẩy, di động, sống kỵ khí tùy ý, có khả lên men glucose khơng sinh hơi, khơng sinh H 2S V.Cholerae có phản ứng oxidase (+), ADH(-), LDC(+), lên men sucrose, tăng trưởng mơi trường có chứa 0-3% NaCl, khơng phát triển mơi trường có chứa 6,8,10% muối Click icon to add picture Vi khuẩn V.Cholerae 1.GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM VI SINH VẬT V.CHOLERAE Vibrio cholerae sinh độc tố ruột nội độc tố đường tiêu hóa, kích thích nghiêm trọng màng nhày tạo dịch dày, gây tiêu chảy nặng, nước, chống, chí gây tử vong với tỉ lệ lên tới 25-50% Biện pháp điều trị tốt bổ sung nước chất điện giải thay Vibrio cholerae vi khuẩn gây bệnh dịch tả (bệnh tả bệnh truyền nhiễm cấptính phẩy khuẩn tả (Vibrio cholerae) gây ra, lây truyền đường tiêu hoá Bệnh có biểu lâm sàng ngồi lỏng nơn nhiều lần, nhanh chóng dẫn đến nước - điện giải, suy tim mạch tử vong không điều trị kịp thời 2.PHÂN LOẠI PHÂN TỬ CỦA V.CHOLERAE HÌNH DẠNG TẾ BÀO SỢI PILI HÌNH DẠNG KHUẨN LẠC SẮC TỐ NHỮNG SAI SĨT VÀ XỬ TRÍ 1.Sai sót Vibrio cholerae có thể bắt màu Gram dương tẩy cồn chưa đủ làm đồ phiến dầy Vibrio cholerae có thể khơng mọc đốt ăng q nóng, điều kiện nuôicấy không đảm bảo, lượng bệnh phẩm 2.Xử trí Tuân thủ bước quy trình nhuộm Gram Kiểm tra chất lượng thuốc nhuộm hàng tuần với chủng chuẩn Để lắng nguội trước tiến hành nuôi cấy VI.SỬ DỤNG CHỈ TIÊU THEO HƯỚNG DẪN TRONG KẾ HOẠCH HACCP 1.1 Yêu cầu chung Việc phát hiện Vibrio cholerae cần đến bốn giai đoạn liên tiếp CHÚ THÍCH 1: Vibrio cholerae có thể có mặt lượng nhỏ thường kèm với lượng lớn đáng kể loài vi sinh vật khác thuộc họ Vibrionaceae họ khác Do đó, cần phải có hai bước tăng sinh chọn lọc liên tiếp để phát vi sinh vật đích 1.2 Tăng sinh lần đầu môi trường lỏng chọn lọc Cấy phần mẫu thử vào môi trường tăng sinh (nước pepton muối kiềm, ASPW) (5.1) nhiệt độ môi trường Ủ 37 0C h± 1 h sản phẩm đông lạnh sâu 41,5  0C h ± 1 h sản phẩm tươi 1.3 Tăng sinh lần thứ hai môi trường lỏng chọn lọc Cấy dịch cấy thu (4.2) vào môi trường tăng sinh (ASPW) Sau ủ 41,5 0C 18 h ± 1h 1.4 Phân lập nhận dạng Cấy dịch cấy thu 4.2 4.3 vào hai môi trường đặc chọn lọc sau đây: - thạch sacaroza, mật, xitrat thiosulfat (TCBS); - mơi trường đặc chọn lọc thích hợp khác (do phòng thử nghiệm chọn), bổ sung cho thạch TCBS, để phát hiện  Vibrio cholerae Ủ môi trường TCBS 37 0C kiểm tra sau 24 h ± 3 h Việc ủ môi trường chọn lọc thứ hai theo dẫn nhà sản xuất 1.5 Khẳng định Các khuẩn lạc Vibrio parahaemolyticus và Vibrio cholerae giả định phân lập 4.4 cấy truyền khẳng định thử nghiệm sinh hóa thích hợp CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1.V.Cholerae là: a Vi khuẩn gram (+) b Oxydasa (-) c Vi khuẩn gram (-) d Không di động CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1.V.Cholerae là: a Vi khuẩn gram (+) b Oxydasa (-) c Vi khuẩn gram (-) d Không di động 2.Nguyên nhân gây tử vong bệnh tả là: a Sốc nội độc tố b Do nhiễm trùng máu c Do ngoại độc tố tả gây liệt tim hô hấp d Mất nước điện giải nhanh chóng 2.Ngun nhân gây tử vong bệnh tả là: a Sốc nội độc tố b Do nhiễm trùng máu c Do ngoại độc tố tả gây liệt tim hô hấp d Mất nước điện giải nhanh chóng 3.Chọn đáp án Độc tố tả: a Làm hoạt hóa đại thực bào b Làm tăng GMP vòng tế bào niêm mạc ruột c Có tác dụng làm tan hồng cầu cừu d Tác động lên tế bào niêm mạc ruột gây tiêu chảy cấp 3.Chọn đáp án Độc tố tả: a Làm hoạt hóa đại thực bào b Làm tăng GMP vòng tế bào niêm mạc ruột c Có tác dụng làm tan hồng cầu cừu d Tác động lên tế bào niêm mạc ruột gây tiêu chảy cấp 4.Mục đích môi trường APW (Alkaline Photphat Water) thử nghiệm để phát V.Cholerae là: a Phân lập b Tăng sinh chọn lọc c Tăng sinh d Phân biệt 4.Mục đích mơi trường APW (Alkaline Photphat Water) thử nghiệm để phát V.Cholerae là: a Phân lập b Tăng sinh chọn lọc c Tăng sinh d Phân biệt 5.Trên mơi trường TCBS V.Cholerae có màu gì? a Xanh dương b Vàng c Đỏ d Hồng 5.Trên mơi trường TCBS V.Cholerae có màu gì? a Xanh dương b Vàng c Đỏ d Hồng THANKS FOR WATCHING
- Xem thêm -

Xem thêm: phathienvadinhdanhvcholarae, phathienvadinhdanhvcholarae