Báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất buồng phòng tại khách sạn kỳ hoà

93 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 13:31

Để hoàn thành chuyên đề báo cáo này, ngoài năng lực bản thân, em còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía nhà trường và đơn vị thực tập. Chính vì vậy, lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô trong Ban Giám Hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô trong khoa Kinh TếQuản TrịDu Lịch đã tận tình giảng dạy môn học và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt quá trình em học tập tại trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ-DU LỊCH NGÀNH: Quản trị Khách sạn Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Cơ Sở Vật Chất Buồng Phòng Tại Khách Sạn Kỳ Hoà Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực : MSSV : Lớp : TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2020 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ-DU LỊCH NGÀNH: Quản trị Khách sạn BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT BUỒNG PHỊNG TẠI KHÁCH SẠN KỲ HỒ Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực : MSSV : Lớp : TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2020 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo này, ngồi lực thân, em cịn nhận nhiều hỗ trợ từ phía nhà trường đơn vị thực tập Chính vậy, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy Ban Giám Hiệu nhà trường tồn thể quý thầy cô khoa Kinh Tế-Quản Trị-Du Lịch tận tình giảng dạy mơn học truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình em học tập trường Cao Đẳng Kinh Tế Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn đến quý Công ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kỳ Hòa tạo điều kiện cho em thực tập khách sạn Kỳ Hòa Xin cảm ơn chị Chi (tổ trưởng), chị Kiều (tổ phó) phụ trách quản lý em suốt thời gian thực tập, chị Uyên (phòng Tổ Chức) tồn thể anh chị, bên phận buồng giúp em hoàn thành tập tạo điều điện tốt để em hồn thành chuyên đề báo cáo tốt nghiệp Kính chúc ban Giám Đốc anh chị, cô sức khoẻ dồi hồn thành tốt cơng việc Kính chúc khách sạn Kỳ Hồ ln đạt doanh thu cao năm Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến …-giảng viên hướng dẫn khố luận tận tình hướng dẫn, góp ý giúp đỡ em suốt trình thực tập hồn thiện báo cáo để em hồn thành xuất sắc báo cáo tốt nghiệp Em mong sau hoàn thành báo cáo tốt nghiệp em bước xã hội làm việc ngành nghề khơng ngừng phát triển hồn thiện thân Trong thời gian thực tập vừa qua khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong thầy q cơng ty bỏ qua cho em Em xin chân thành cảm ơn! Contents LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .1 Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHÁCH SẠN 1.1 Một số khái niệm khách sạn ,kinh doanh khách sạn sở vật chất kỹ khách sạn 1.1.1 Khách sạn 1.1.1.1 Khái niệm khách sạn 1.1.1.3 Cơ cấu tổ chức khách sạn .10 1.1.1.4 Sản phẩm khách sạn 12 1.1.2 Kinh doanh khách sạn 16 1.1.2.1 Khái niệm kinh doanh khách sạn: 16 1.1.2.2 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 17 1.1.2.3 Các loại hình dịch vụ khách sạn 19 1.1.2.4 Chức nhiệm vụ hoạt động kinh doanh khách sạn .20 1.1.2.5 Đặc điểm mối quan hệ sản xuất tiêu dùng sản phẩm 20 1.1.2.6 Đặc điểm tổ chức trình kinh doanh khách sạn 21 1.1.2.7 Đặc điểm việc sử dụng yếu tố kinh doanh khách sạn .21 1.1.2.8 Đặc điểm đối tượng phục vụ 22 1.1.2.9 Các nhân tố tham gia sản xuất dịch vụ khách sạn 22 1.2 Khái quát giải pháp nâng cao sở vật chất kỹ thuật khách sạn 24 1.2.1 Khái niệm 24 1.2.1.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật 24 1.2.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật phận phòng 25 1.2.2 Đặc điểm sở vật chất khách sạn 25 1.2.2.1 Cơ sở vật chất kĩ thuật kinh doanh khách sạn có mối quan hệ mật thiết phụ thuộc vào tài nguyên du lịch 25 1.2.2.2 Tính đồng trình xây dựng sở vật chất kỹ thuật khách sạn 26 1.2.2.3 Giá trị đơn vị công suất sử dụng cao .26 1.2.2.4 Thời gian hao mịn thành phần sở vật chất kỹ thuật tương đối lâu .27 1.2.2.5 Tính sử dụng khơng cân đối sở vật chất kỹ thuật 27 1.2.3 Vai trò sở vật chất kỹ thuật buồng phòng khách sạn 27 1.2.4 Các yêu cầu sở vật chất kỹ thuật khách sạn 28 1.2.4.1 Yêu cầu số lượng 28 1.2.4.2 Yêu cầu chất lượng 28 1.2.4.3 Yêu cầu mức độ thẩm mỹ 29 1.2.4.4 Yêu cầu mức độ tiện nghi 29 1.2.4.5 Yêu cầu mức độ an toàn 30 1.2.4.6 Yêu cầu mức độ vệ sinh 30 1.2.5 Hệ thống sở vật chất kĩ thuật phục vụ lưu trú .31 1.2.6 Hệ thống quản lý trang thiết bị khách sạn 31 1.2.7 Ý nghĩa việc nâng cao chất lượng sở vật chất kỹ thuật khách sạn 32 TÓM TẮT CHƯƠNG I 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA KHU VỰC PHÒNG NGỦ TRONG KHÁCH SẠN KỲ HÒA 34 2.1 Giới thiệu tổng quan khách sạn Kỳ Hòa 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển khách sạn .35 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 38 2.1.2.1 Kinh doanh khách sạn, nhà hàng 38 2.1.2.2 Các sở, dịch vụ kèm theo 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức khách sạn 39 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 39 2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức lao động 42 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 42 2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật khách sạn Kỳ Hòa 44 2.1.4.1 Sảnh đón tiếp 44 2.1.4.2 Buồng 45 2.1.4.3 Nhà hàng, bar 46 2.1.4.4 Bếp 47 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn .48 2.1.5.1 Thị trường khách khách sạn 48 2.1.5.2 Doanh thu khách sạn .49 2.2 Thực trạng sở vật chất kỹ thuật khu vực phòng ngủ khách sạn Kỳ Hòa 51 2.2.1 Hệ thống sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi phòng 51 2.2.1.1 Trang thiết bị, tiện nghi buồng ngủ 51 2.2.1.2 Trang thiết bị phòng vệ sinh buồng ngủ 54 2.2.1.3 Trang thiết bị, tiện nghi khác 56 2.2.2 Hiệu sử dụng sở vật chất 56 2.2.2.1 Thỏa mãn nhu cầu vật chất khách 56 2.2.2.2 Thỏa mãn nhu cầu tinh thần khách 56 2.2.2.3 Hỗ trợ hoạt động kinh doanh khách sạn 57 2.2.3 Bảo dưỡng trang thiết bị 57 2.2.4 Các tín hiệu cần bảo dưỡng 58 2.3 Đánh giá sở vật chất kỹ thuật khu vực phòng ngủ khách sạn Kỳ Hòa 58 2.3.1 Ưu điểm 58 2.3.2 Nhược điểm nguyên nhân tồn 59 2.3.2.1 Nhược điểm 59 2.3.2.2 Nguyên nhân tồn nhược điểm: 61 TÓM TẮT CHƯƠNG II 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA KHU VỰC PHÒNG NGỦ TẠI KHÁCH SẠN KỲ HÒA 63 3.1 Phương hướng phát triển kinh doanh khách sạn Kỳ Hoà 63 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng sở vật chất buồng phòng khách sạn Kỳ Hòa 65 3.2.1 Giải pháp 1: Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng sở vật chất .66 3.2.1.1 Cơ sở giải pháp 66 3.2.1.2 Phương pháp thực 66 3.2.1.3 Đánh giá hiệu giải pháp 66 3.2.2 Giải pháp 2: Cải thiện nâng cao chất lượng sở vật chất 67 3.2.2.1 Cơ sở giải pháp 67 3.2.2.2 Phương pháp thực 67 3.2.2.3 Đánh giá hiệu giải pháp 67 3.2.3 Giải pháp 3: Đầu tư cải tiến bổ sung sở vật chất kỹ thuật 68 3.2.3.1 Cơ sở giải pháp 68 3.2.3.2 Phương pháp thực 68 3.2.3.3 Đánh giá hiệu giải pháp 68 3.2.4 Giải pháp 4: Hồn thiện cơng tác quản lý để nâng cao chất lượng sử dụng sở vật chất .69 3.2.4.1 Cơ sở giải pháp 69 3.2.4.2 Phương pháp thực 69 3.2.4.3 Đánh giá hiệu giải pháp 69 3.2.5 Giải pháp 5: Đồng hóa sở vật chất phịng .70 3.2.5.1 Cơ sở giải pháp 70 3.2.5.2 Phương pháp thực 70 3.2.5.3 Đánh giá hiệu giải pháp 70 3.2.6 Các giải pháp khác 70 3.2.6.1 Thống quy trình làm việc cho nhân viên 70 3.2.6.2 Bổ sung thêm thường xuyên chăm sóc chậu cảnh .71 3.2.6.3 Chiếu sáng khu vực thang máy dành cho khách (khu A) 71 TÓM TẮT CHƯƠNG III 72 KẾT LUẬN 73 KIẾN NGHỊ .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 77 Hình 1: Quang cảnh bên ngồi khách sạn Kỳ Hoà Bến Thành 77 Hình 2: Hình ảnh khách sạn Kỳ Hà chi nhánh Đà Lạt 78 Hình 3: Hình ảnh khách sạn Kỳ Hồ chi nhánh Vũng Tàu 78 Hình 4: Hồ bơi khách sạn Kỳ Hoà Vũng Tàu 79 Hình 5: Hình ảnh Trung tâm hội nghị 272 .79 Hình 6: Sân tennis 80 Hình 7: Sảnh đón tiếp .80 Hình 8: Hình ảnh Rose Cafe 80 Hình 9: Hình ảnh bên phịng ngủ 81 Hình 10: Hình ảnh sàn gỗ bị hư hỏng 82 Hình 11: Hành lang khu B 83 Hình 12: Ghế ngồi uống trà cũ, có vết ố, bẩn bị thủng 84 Hình 13: Phịng sử dụng rèm nâu 85 Hình 14: Phịng sử dụng rèm xanh 86 Hình 15: Phịng sử dụng rèm xám 86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Các chữ viết tắt Chú thích KS Khách sạn TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên NV Nhân viên PGS Phó giáo sư TS Tiến sĩ TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TV Ti vi UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu tổ chức lao động khách sạn Kỳ Hồ Bảng 2.2: Cơ cấu giá phịng khách sạn Bảng 2.3: Phòng tiệc Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn khách khách sạn Kỳ Hòa giai đoạn 2017-2018 Bảng 2.5: Kết kinh doanh khách sạn từ năm 2017- 2019 Bảng 3.1: Khách quốc tế đến Việt Nam tháng tháng năm 2020 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Nguồn khách khách sạn Kỳ Hoà giai đoạn 2017-2019 Biểu đồ 2.2: Két kinh doanh khách sạn Kỳ Hoà giai đoạn 2017-2019 .50 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức khách sạn vừa nhỏ .10 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ cấu tổ chức khách sạn lớn 12 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức C.ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kỳ Hòa 40 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức Khách sạn Kỳ Hoà Tp.HCM .41 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Logo khách sạn Kỳ Hồ Hình 2.2: Hình ảnh khách sạn Kỳ Hồ có trụ sở quận 10 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Nằm nhóm nước phát triển, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn ASEAN, đánh giá điểm đến an toàn, thân thiện, điểm đầu tư hấp dẫn Đó lý năm gần ngành du lịch Việt Nam phát triển mạnh Các khách sạn sang trọng xuất ngày nhiều với hệ thống sở vật chất, trang thiết bị đại, tiện ích đáp ứng hầu hết nhu cầu nghỉ dưỡng du khách Để tồn phát triển, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn cần phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà bán thị trường du lịch Là thị trường khó tính, địi hỏi chất lượng sản phẩm cao Vì thế, điều cần đặc biệt quan tâm chất lượng sở vật chất chất lượng dịch vụ khách sạn Tuy nhiên, số khách sạn cịn tình trạng chất lượng dịch vụ sở vật chất phục vụ Chính thế, em chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT BUỒNG PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN KỲ HOÀ” nhằm đưa giải pháp giúp khách sạn Kỳ Hòa nâng cao chất lượng sở vật chất để phục vụ du khách tốt tăng khả cạnh tranh so với khách sạn hạng Mục tiêu nghiên cứu Tổng quan sở vật chất kỹ thuật khách sạn, tìm hiểu thực trạng sở vật chất khu vực phòng ngủ, nêu điểm mạnh, điểm yếu chất lượng sở vật chất từ đề xuất giải pháp khắc phục để khách sạn hoạt động tốt Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: chất lượng cở sở vật chất khu vực phòng ngủ khách sạn Kỳ Hòa Phạm vi nghiên cứu: tập trung phân tích phận buồng khách sạn Kỳ Hịa Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu thực tế, thống kê, phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp, kiến nghị thân TÓM TẮT CHƯƠNG III Cơ sở vật chất kỹ thuật tiêu chí quan trọng hàng đầu kinh doanh khách sạn, có sở vật chất kỹ thuật tốt kết hợp với đội ngũ nhân viên phục vụ lành nghề chất lượng phục vụ đảm bảo khách sạn hoạt động đạt hiệu Căn vào thực trạng chất lượng sở vật chất khu vực phòng ngủ khách sạn Kỳ Hòa dựa định hướng, mục tiêu kinh doanh khách sạn, em đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sở vật chất phận buồng hệ thống quản lý sở vật chất khách sạn Bằng giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo, cải thiện, nâng cao chất lượng, đầu tư cải tiến, bổ sung, đồng hóa sở vật chất kỹ thuật khu vực phòng ngủ, khách sạn có hệ thống sở vật chất hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách Bên cạnh đó, khách sạn Kỳ Hịa cần hồn thiện lại cơng tác quản lý, bảo dưỡng, bảo trì để nâng cao chất lượng sử dụng sở vật chất KẾT LUẬN Như biết thị trường khách du lịch thị trường quan trọng doanh nghiệp khách sạn, thị trường khó tính có khả nâng tốn cao ln có địi hỏi cao chất lượng sản phẩm mà họ chi trả Điều chứng tỏ đầu tư vào sở vật chất khách sạn, mặt tăng khả giữ chân khách hàng có donh nghiệp, từ thu hút thêm khách hàng mà không tốn chi phí quảng cáo Marketing Mặt khác, cịn cơng cụ giúp doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm mà giữ uy tín, doanh tiếng khẳng định vị thị trường Điều có nghĩa nâng cao chất lượng sở vật chất khách sạn giúp khách sạn nâng cao khả cạnh tranh thị trường Do đó, vấn đề nâng cao hoàn thiện chất lượng sở vật chất buồng phòng đạt lên hàng đầu Qua hai tháng thực tập phận buồng phòng khách sạn Kỳ Hoà, em thấy ưu điểm hạn chế chất lượng sở vật chất khách sạn Việt Nam nói chung khách sạn Kỳ Hịa nói riêng Từ tìm ngun nhân làm suy giảm chất lượng để có giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện sở vật chất đưa khách sạn Kỳ Hòa bước nâng cấp thành khách sạn đạt tiêu chuẩn chí thời gian tới Qua em xin chân thành cảm ơn khách sạn Kỳ Hoà, anh chị nhân viên phận phòng lần nữa, giúp đỡ tận tình để em hồn thành tốt hai tháng thực tập khách sạn Em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn Th.S Hồng Ngọc Hiển, nhờ có hướng dẫn tận tình thầy em hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn KIẾN NGHỊ  Kiến nghị với Tổng cục Du lịch - Tổng cục Du lịch cần có hệ thống cung cấp thơng tin hỗ trợ doanh nghiệp khách sạn thị trường cung-cầu dựa phương pháp thống kê nhất, phù hợp cách làm làm nước khu vực, đáng tin cậy để làm chuẩn so sánh, đối chiếu Từng bước thiết lập hệ thống tiêu chuẩn quốc giâ nhằm quản lý chất lượng sản phẩm khách sạn - Thường xuyên tổ chức Lễ hội văn hoá du lịch, giao lưu văn hoá giới thiệu Việt Nam với Quốc tế Đó hình thức “Quảng cáo” hình ảnh Việt Nam, du lịch Việt Nam hiệu - Liên kết, huy động ban ngành khác hỗ trợ Du lịch dịch vụ Quảng cáo Du lịch Như ngành giao thơng, văn hố, Đặc biệt cần đẩy mạnh hợp tác liên kết với giới truyền thơng - Thực phóng sự, phim tài liệu nói cảnh quan thiên nhiên, điểm đến du lịch nhiều  Kiến nghị với Nhà nước - Tăng cường hợp nhập quốc tế chiều rộng lẫn chiều sâu, không lĩnh vực kinh tế mà tất lĩnh vực có Quảng cáo - Có sách hợp lý khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch Đồng thời cần phải kiểm tra giám sát chặt chẽ doanh nghiệp, để đảm bảo cạnh tranh công - Nhà nước cần mở thêm quan lãnh thành phố lớn nước có đặt quan hệ ngoại giao nhằm tìm kiếm nguồn khách tiềm - Cần quan tâm đầu tư nhiều cho trường có đào tạo ngành khách sạn-du lịch, chất lượng đào tạo đội ngũ nhân viên khách sạn không cao dẫn đến trình đồ nhân viên phục vụ kém, điều làm giảm hiệu kinh doanh ngành - Ngoài cần có tuyên truyền sâu rộng ngành du lịch Thay đổi bước định kiến xã hội toàn ngành khách sạn Hiện lao động ngành khách sạn không coi trọng, đặc biệt nhân viên phục vụ Vì cần có sử đạo, quan tâm đầu tư Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn phương tiện thông tin đại chúng đến đội ngũ lao động khách sạn - Nhà nước cần có sách khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng nước ngồi nhiều hình thức đầu tư trực tiếp liên doanh, liên kết  Kiến nghị với ban ngành thành phố HCM Sở Văn hoá - Thể thao Du lịch Tp.HCM cần thực công việc sau: - Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức người lao động địa bàn thành phố Tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý Sở phát triển nguồn nhân lực du lịch địa phương theo kế hoạch UBND thành phố Tổng cục Du lịch - Hiện nhân viên ngành dịch vụ không coi trọng, đặc biệt ngành phục vụ Vì tâm lý người lao động không ổn định, thiếu gắn bó với cơng việc Để kích thích nhiệt tình cơng việc, làm tăng sức hấp dẫn củ công việc, ban ngành Tp HCM nên tổ chức thi tay nghề cao ngành dịch vụ, xây dựng giải thưởng hay chế độ khen thưởng khách sạn TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Trương Đình Chiến (2002), “Quản trị marketing” Công ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kỳ Hòa (2019), tài liệu nội Phục vụ phòng GS.TS Nguyễn Văn Đính PGS.TS Trần Thị Minh Hồ (2008), “Giáo trình Kinh tế Du lịch” Hồng Thị Thu Loan, “Giáo trình quản trị phịng” PGS TS Nguyễn Văn Mạnh TS Hoàng Thị Lan Hương (2013), “Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn” Nguyễn Hồng Ngọc (2017), “Thực trạng hoạt động phận buồng phòng khách sạn Grand Saigon” Luận văn tốt nghiệp, Trường Cao đẳng kinh tế công nghệ TP.HCM Diệu Nhi (2019), “Cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch gì? Vai trị”, https://vietnambiz.vn/co-so-vat-chat-ki-thuat-material-and-technical-facilities-trongdu-lich-la-gi-20191016084058982.htm ngày truy cập 8/8/2020 Bùi Xuân Phong (2006), “Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo” Tổng cục Du lịch 10 Webside công ty, http://www.kyhoahotel.vn PHỤ LỤC Hình 1: Quang cảnh bên ngồi khách sạn Kỳ Hồ Bến Thành Hình 2: Hình ảnh khách sạn Kỳ Hà chi nhánh Đà Lạt Hình 3: Hình ảnh khách sạn Kỳ Hồ chi nhánh Vũng Tàu Hình 4: Hồ bơi khách sạn Kỳ Hồ Vũng Tàu Hình 5: Hình ảnh Trung tâm hội nghị 272 Hình 6: Sân tennis Hình 7: Sảnh đón tiếp Hình 8: Hình ảnh Rose Cafe Hình 9: Hình ảnh bên phịng ngủ Hình 10: Hình ảnh sàn gỗ bị hư hỏng Hình 11: Hành lang khu B Hình 12: Ghế ngồi uống trà cũ, có vết ố, bẩn bị thủng Hình 13: Phịng sử dụng rèm nâu Hình 14: Phịng sử dụng rèm xanh Hình 15: Phịng sử dụng rèm xám ... số khách sạn cịn tình trạng chất lượng dịch vụ sở vật chất phục vụ Chính thế, em chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT BUỒNG PHỊNG TẠI KHÁCH SẠN KỲ HỒ” nhằm đưa giải pháp. .. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ-DU LỊCH NGÀNH: Quản trị Khách sạn BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT BUỒNG PHÒNG TẠI KHÁCH... sạn dựa sở thực tế để đưa giải pháp nâng cao chất lượng sở vật chất khu vực phòng ngủ khách sạn Kỳ Hòa CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHÁCH SẠN 1.1 Một số khái niệm khách sạn ,kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất buồng phòng tại khách sạn kỳ hoà, Báo cáo thực tập tốt nghiệp giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất buồng phòng tại khách sạn kỳ hoà

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm