Nghiên cứu XD đảm bảo AT CSDL không gian oracle

72 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 22:42

Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã trở thành một phần không thể thiếu trong các ứng dụng, phần mềm phục vụ hoạt động đời sống hàng ngày. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều lĩnh vực thì với cơ sở dữ liệu dạng chữ là chưa đủ, chính vì lẽ đó cơ sở dữ liệu không gian ra đời. Cơ sở dữ liệu không gian có thể lưu trữ một khối lượng lớn các thông tin phức tạp, lưu trữ dữ liệu dưới dạng hình học để ứng dụng vào nhiều lĩnh vực hơn trong thực tiễn.Đặc biệt, hệ quản trị Oracle có những tính năng và lợi ích hơn hẳn các hệ quản trị CSDL khác. Tính năng nổi trội nhất của Oracle phải kể đến là khả năng chia sẻ dữ liệu nhiều hơn, quản lý được dữ liệu dư thừa, an toàn bảo mật cao, ...v.v. Nhu cầu sử dụng các ứng dụng phần mềm về bản đồ, tìm đường, định vị ngày càng cao đòi hỏi CSDL không chỉ lưu trữ các kiểu dữ liệu thông thường như kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng mà cần thêm nhu cầu lưu trữ các kiểu dữ liệu không gian. Vậy để hiểu định nghĩa, đặc trưng, các mô hình CSDL về không gian, CSDL không gian trên Oracle và làm sao để bảo vệ cho CSDL không gian. Đây là lý do mà em đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu xây dựng và đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu không gian trên Oracle” cho đồ án tốt nghiệp của mình. BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ ĐẢM BẢO AN TỒN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU KHƠNG GIAN TRÊN ORACLE (ORACLE SPATIAL) Ngành: An tồn thơng tin Mã số: 7.48.02.02 Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Khánh Ly Lớp: AT10A Người hướng dẫn: ThS Trần Thị Lượng Khoa An tồn thơng tin - Học viện Kỹ thuật mật mã Hà Nội, 2018 MỤC LỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CSDL DBMS GIS OODBMS ORDBMS RDBMS SDB SDBMS SQL Tiếng anh Database Database Management System Geographic information system Object-oriented database management system object-relational database management system Relation database management system Spatial database Spatial database management system Structured query language Tiếng Việt Cơ sở liệu Hệ quản trị sở liệu Hệ thống thông tin địa lý Hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Hệ quản trị sở liệu đối tượng - quan hệ Hệ quản trị sở liệu quan hệ Cơ sở liệu không gian Hệ quản trị sở liệu không gian Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đồ án này, em nhận giúp đỡ tận tình cán hướng dẫn ThS Trần Thị Lượng - Giảng viên Khoa An tồn thơng tin, Học viện Kỹ thuật mật mã; động viên người thân bạn bè Em xin chân thành cảm ơn tất người tạo điều kiện tốt để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này! SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN Vũ Thị Khánh Ly LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, sở liệu trở thành phần thiếu ứng dụng, phần mềm phục vụ hoạt động đời sống hàng ngày Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu người dùng nhiều lĩnh vực với sở liệu dạng chữ chưa đủ, lẽ sở liệu không gian đời Cơ sở liệu khơng gian lưu trữ khối lượng lớn thông tin phức tạp, lưu trữ liệu dạng hình học để ứng dụng vào nhiều lĩnh vực thực tiễn Đặc biệt, hệ quản trị Oracle có tính lợi ích hẳn hệ quản trị CSDL khác Tính trội Oracle phải kể đến khả chia sẻ liệu nhiều hơn, quản lý liệu dư thừa, an toàn bảo mật cao, v.v Nhu cầu sử dụng ứng dụng phần mềm đồ, tìm đường, định vị ngày cao địi hỏi CSDL khơng lưu trữ kiểu liệu thông thường kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng mà cần thêm nhu cầu lưu trữ kiểu liệu không gian Vậy để hiểu định nghĩa, đặc trưng, mơ hình CSDL không gian, CSDL không gian Oracle để bảo vệ cho CSDL không gian Đây lý mà em lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu xây dựng đảm bảo an toàn cho sở liệu không gian Oracle” cho đồ án tốt nghiệp Đồ án thực nhằm mục đích tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng CSDL không gian Oracle áp dụng chế an toàn để bảo vệ Nội dung đồ án bao gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan sở liệu không gian Chương 2: Cơ sở liệu không gian Oracle (Oracle Spatial) Chương 3: Thực nghiệm xây dựng đảm bảo an toàn cho sở liệu không gian Oracle (Oracle Spatial) Sau thời gian khoảng ba tháng thực hiện, mục tiêu đạt Tuy nhiên CSDL không gian đặc biệt Oracle Spatial khái niệm mới, thời gian thực có hạn nên đồ án em chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý quý thầy cô bạn để đồ án em hoàn thiện SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN Vũ Thị Khánh Ly CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN 1.1 Tổng quan sở liệu 1.1.1 Giới thiệu sở liệu Cơ sở liệu (CSDL) tập liệu có mối quan hệ tương quan lưu trữ mơi trường máy tính, CSDL xem vài file lưu trữ số thiết bị nhớ Hệ quản trị sở liệu (Database Management System - DBMS) nhóm chương trình giúp quản lý cấu trúc CSDL truy xuất liệu CSDL MS Access, SQL Server, My SQL v.v DBMS phục vụ trung gian người dùng CSDL, hiển thị CSDL khung nhìn cho người dùng/ứng dụng, cho phép ứng dụng truy suất CSDL thông qua nhiều loại ngôn ngữ DBMS cho phép liệu chia sẻ Hình 1.1: Mơ hình tương tác người dùng sở liệu thông qua DBMS Phần mềm hệ quản trị sở liệu bao gồm hai phần, phần làm nhiệm vụ xử lý truy vấn người sử dụng, phần cho phép truy nhập vào liệu lưu trữ máy tính Hệ quản trị sở liệu thường xây dựng sở mơ hình liệu sử dụng, trước có mơ hình liệu phân cấp (hierarchical) mơ hình liệu mạng (network) Ngày nay, ba mơ hình sở liệu phát triển sử dụng rộng rãi mơ hình sở liệu quan hệ (relational), hướng đối tượng (object-oriented), đối tượng quan hệ (object-relational) Mô hình liệu phân cấp ngày lỗi thời, hệ quản trị sở liệu phân cấp (hierarchical DBMS) giả thiết liệu có mối quan hệ thứ bậc cha Cấu trúc liệu bắt buộc phải xây dựng phù hợp với mơ hình để thực lợi ích hiệu quản lý Hệ quản trị sở liệu mạng (network DBMS) cho phép cấu trúc liệu phức tạp xây dựng khơng có tính mềm dẻo đòi hỏi thiết kế phải cẩn thận, nhiên lợi ích mơ hình nhanh hiệu 1.1.2 Mơ hình quan hệ Cơ sở liệu quan hệ phát triển sở mơ hình quan hệ, liệu tổ chức vào quan hệ hay bảng Một quan hệ bảng liệu hai chiều (cột dòng), mô tả thực thể Mỗi cột tương ứng với thuộc tính thực thể Mỗi dịng chứa giá trị liệu đối tượng cụ thể thuộc thực thể Lược đồ quan hệ sử dụng để mô tả quan hệ, bao gồm: tên quan hệ, thuộc tính bậc quan hệ (số lượng thuộc tính) Quan hệ tập ghi lưu liệu tập thuộc tính lược đồ quan hệ Hệ quản trị sở liệu quan hệ RDBMS (relation-database management system) sử dụng cách rộng rãi so với hệ quản trị sở liệu khác lợi ích nhanh chóng tin cậy Tuy nhiên, với ứng dụng lớn tỏ chậm chạp hệ quản trị sở liệu quan hệ phải sử dụng nhiều bảng cho hàng loạt quy tắc 1.1.3 Mô hình hướng đối tượng Mơ hình sở liệu hướng đối tượng xuất giải pháp nhằm giải phức tạp việc mơ hình hóa thực thể Mơ hình liệu 10 End stock_trx_insert_security; End security_package; Bước 7: Áp dụng security_package bảng “Tinh_Hai_Duong”: Begin DBMS_RLS.ADD_policy( ‘canbo1’, ‘Tinh_Hai_Duong’, ‘canbo1’, ‘security_package.stock_trx_insert_security’, ‘insert’, True); DBMS_RLS.ADD_policy( ‘canbo1’, ‘Tinh_Hai_Duong’, ‘canbo1’, ‘security_package.stock_trx_select_security’, ‘select’, True); end; Kết tài ví dụ với tài khoản Canbo2 xem liệu huyện Hình 3.4: Tài khoản canbo2 xem thơng tin huyện 3.2.2 Đảm bảo an tồn dựa View Trên bảng “Tinh_Hai_Duong” có thơng tin trường mật độ dân số tỷ lệ nữ coi thông tin nhạy cảm Vậy để bảo vệ cho thơng tin nhạy cảm chia làm ba nhóm: • Nhóm 1: lãnh đạo cấp tỉnh người có quyền select, insert, update, • delete, v.v thơng tin bảng CSDL khơng gian “Tinh_Hai_Duong” Nhóm 2: cán cấp huyện vào xem thông tin tất huyện bảng CSDL không gian “Tinh_Hai_Duong” Nhưng lại chỉnh sửa • thơng tin huyện Nhóm thứ ba: nhóm người dân người phép vào xem thông tin tên huyện, điện tích, dân số, geometry không xem 3.2.2.1 thông tin nhạy cảm tỷ lệ nữ/nam, mật độ dân số Nhóm 58 Với nhóm tạo tài khoản có tên “lanhdao” đại điện • Tạo tài khoản, cấp quyền: Create user lanhdao IDENTIFIED by 1234567890; Grant connect, dba to lanhdao ; Ví dụ quyền select với bảng “Tinh_Hai_Duong” Select * from “Tinh_Hai_Duong”; Hình 3.5: Bảng CSDL khơng gian “Tinh_Hai_Duong”  Ví dụ quyền update với bảng “Tinh_Hai_Duong” update TINH_HAI_DUONG set ty_le_nu = 56 where ma=13; 59 Hình 3.6: Dữ liệu cập nhật huyện Thanh Miện Nhóm 3.2.2.2 Tạo tài khoản canbo_huyen (huyện Thanh Miện) đại diện • Tạo tài khoản cấp cho tài khoản “canbo_huyen” phép truy cập xem thông tin huyện bảng Create user canbo_huyen IDENTIFIED by 1234567890; Grant connect to canbo_huyen ; grant select on tinh_hai_duong to canbo_huyen; • Để tài khoản “canbo_huyen” vào cập nhật, chỉnh sửa , v.v với thơng tin thuộc huyện quản lý Tạo view huyện gán quyền chỉnh • sửa, cập nhật, v.v cho cho tài khoản view Tạo view: Create view Thanh_Mien as select ma, dien_tich, dan_so, mat_do, ty_le_nu, geometry from Tinh_Hai_Duong where ma =12 ; Grant all on Thanh_Mien to canbo_huyen; • Xem view huyện Thanh miện: select * from lanhdao.THANH_MIEN; 60 Hình 3.7: View huyện Thanh Miện • Update thơng tin huyện Thanh Miện: update lanhdao.THANH_MIEN set ty_le_nu = 45 where ma=12; Hình 3.8: Update thơng tin huyện Thanh Miện Nhóm 3.2.2.3 Nhóm người dân bình thường Họ vào xem thơng tin khơng mang tính nhạy cảm như: tên huyện, diện tích, dân số, geometry cịn thơng tin nhạy cảm mật độ dân số tỷ lệ nữ/nam khơng thấy • Tạo tài khoản nguoi_dan làm đại diện cho nhóm: Create user nguoi_dan identified by 1234567890; Grant connect to nguoi_dan; • Để người dân phép vào xem thông tin không nhạy cảm Tạo view “view_nguoi_dan” không chứa thông tin nhạy cảm, cấp quyền select cho tài khoản “nguoi_dan” Create 61 view view_nguoi_dan AS select ma, huyen, dien_tich, dan_so, geometry from Tinh_Hai_Duong; Grant select on view_nguoi_dan to nguoi_dan; Hình 3.9: View nguoi_dan 3.3 Đánh giá Qua trình tìm hiểu nghiên cứu, xây dụng đảm bảo an toàn cho sở liệu không gian Oracle (Oracle Spatial) Em nhận thấy với ưu điểm vượt trội Oracle Spatial như: Cơ sở liệu hiệu suất ổn định, Oracle cho phép sử dụng kho lưu trữ liệu khơng gian thuộc tính, cho phép truy cập tính mở, phát triển, bảo mật hiệu Thực yêu cầu phức tạp: Oracle Spatial cho phép tích hợp hỗ trợ đồ tất kiểu mơ mơ hình khơng gian địa lý , mơ hình mạng topo Định dạng lưu trữ không gian địa lý mở: liệu khơng gian Oracle tương thích với chuẩn mở Do đó, Oracle sử dụng tham chiếu trung tâm, tương thích cho liệu khơng gian địa lý, có khả cung cấp liệu cho ứng dụng 62 Với ưu điểm vậy, thấy Oracle Spatial ngày phát triển rộng rã ứng dụng vào đời sống 63 KẾT LUẬN Việc tìm hiểu “ Nghiên cứu xây dựng đảm bảo an tồn cho sở liệu khơng gian Oracle (Oracle Spatial)” ngày trở nên quan trọng cần thiết hết, đặc biệt trình phát triển cơng nghệ thơng tin ngày biến đổi mạnh mẽ nhanh chóng Trong q trình thực hiện, đồ án em hoàn thành nội dung quan trọng sau: • Trình bày kiến thức sở liệu không gian như: định nghĩa GIS, đặc trưng mơ hình CSDL khơng gian, mơ hình sở liệu khơng • gian hàm truy vấn khơng gian Chỉ kiểu hình học, mơ hình liệu, mục Oracle Spatial Và phương pháp đảm bảo an toàn cho CSDL Bên cạnh em trình bày • vài ứng dụng Oracle Spatial vào đời sống thực tế Xây dựng CSDL mô đồ địa lý tỉnh Hải Dương sử dụng sở liệu không gian Oracle (Oracle Spatial) Và để đảm bảo an tồn cho CSDL khơng gian bảng “Tinh_Hai_Duong” em áp dụng chế đảm bảo an toàn dựa VPD View Mục tiêu phát triển nghiên cứu tìm hiểu sở liệu khơng gian Oracle (Oracle Spatial) tìm phương pháp để đảm bảo an toàn cho sở liệu không gian Oracle Hạn chế: Đồ án em đưa nghiên cứu chế đảm bảo an tồn CSDL khơng gian Oracle Nhưng để áp dụng cần phải nghiên cứu phát triển thêm Hướng phát triển tương lai: Áp dụng thêm nhiều chế đảm bảo an toàn cho CSDL khơng gian Oracle Trong q trình thực hiện, đề tài ứng dụng thử nghiệm nhiều thời gian cài đặt, hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn nên đồ án em cịn nhiều thiếu sót, em mong đánh giá, góp ý thầy Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Vũ Thị Khánh Ly 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách: [1] Trần Thị Lượng, Bài giảng an toàn sở liệu, Học viện Kỹ thuật mật mã [2] Đặng Văn Đức (2001), Nhập môn hệ thống thông tin địa lý GIS Nhà xuất khoa học kỹ thuật Báo: [3] Chuck Murray (2013), Oracle Spatial Developer's Guide 11g Release (11.2) [4] Ravi Kothuri, Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g [5] Dr Jayant Sharma (2002), Oracle Spatial An Oracle Technical White Paper May 2002 [6] Chuck Murray (2006), Oracle Spatial User’s Guide and Reference 10g Release (10.1) Website: [7] https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e11830.pdf [8] https://docs.oracle.com/database/121/SPATL/creating-cross-schema-index.htm 65 PHỤ LỤC Cài đặt công cụ Oracle Map Builder kết nối Oracle Map Builder với Oracle Database 11g Dowload file website: http://www.oracle.com/technetwork/middleware/mapviewer/downloads/mvdownloads-archive-2173414.html Sau cài đặt xong Oracle Map Builder Màn hình hiển thị sau: 66 Bước 2: Kết nối tới CSDL Oracle Click chuột vào File chọn New Connection hình hiển thị sau: Database mặc định hiển thị ORCL, Connection Name nhập tên đặt, user: nhập tên user đăng nhập password user 67 Nhập hình hiển thị sau: 68 Bước 3: Tạo tiêu đề xem hình ảnh mơ Tiếp theo Click chuột phải vào Geometry Themes chọn Create hình hiển thị sau: 69 Click chuột chọn Next hình hiển thị sau: Name mặc định hiển thị themename ta chỉnh sửa lại Description mặc định để trống, Table Owner click chọn user đăng nhập 70 Tiếp theo chọn Next ta hình thị sau: Tại ta tùy chọn Lable Style khơng để vùng gán nhãn ta nên chọn Sau ta chọn Next sau tiếp tục chọn Finish Màn hiển thị sau: 71 Để xem mơ đồ ta chọn Preview sau chọn tiếp vào nút trình chiếu màu xanh 72 ... kiểu liệu không gian Vậy để hiểu định nghĩa, đặc trưng, mơ hình CSDL khơng gian, CSDL khơng gian Oracle để bảo vệ cho CSDL không gian Đây lý mà em lựa chọn đề tài: ? ?Nghiên cứu xây dựng đảm bảo an... quan sở liệu không gian Chương 2: Cơ sở liệu không gian Oracle (Oracle Spatial) Chương 3: Thực nghiệm xây dựng đảm bảo an tồn cho sở liệu khơng gian Oracle (Oracle Spatial) Sau thời gian khoảng... Application Cluster, Shared Server, Advanced Replication 2.2 Tổng quan sở liệu không gian Oracle 2.2.1 Giới thiệu sở liệu không Oracle Cơ sở liệu không gian Oracle thường gọi không gian Oracle
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu XD đảm bảo AT CSDL không gian oracle, Nghiên cứu XD đảm bảo AT CSDL không gian oracle

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm