Mô hình hóa và mô phỏng hoạt động cứu hỏa trong các tòa nhà công cộng

8 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 07:29

Bài báo này trình bày một mô hình dựa trên hệ đa tác tử để mô hình hóa và mô phỏng các hoạt động cứu hộ khi xảy ra sự cố cháy trong các tòa nhà công cộng. Hệ thống được cài đặt và thử nghiệm trên nền tảng hỗ trợ mô hình hóa và mô phỏng dựa trên hệ đa tác tử GAMA. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thơng tin (FAIR'9)”; Cần Thơ, ngày 4-5/8/2016 DOI: 10.15625/vap.2016.00039 MƠ HÌNH HĨA VÀ MƠ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỨU HỎA TRONG CÁC TÕA NHÀ CÔNG CỘNG Nguyễn Mạnh Hùng 1,2,3, Hồ Tường Vinh2,3 Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn Thông (PTIT), Hà Nội Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội IRD, UMI 209 UMMISCO; nmh.nguyenmanhhung@gmail.com, ho.tuong.vinh@ifi.edu.vn TÓM TẮT— Hỏa hoạn, đặc biệt hỏa hoạn tịa nhà cơng cộng, gây nhiều thiệt hại to lớn người của, khơng riêng Việt Nam mà cịn phạm vi giới Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy đề xuất nhiều chiến lược, nhiều kỹ thuật, nhiều phương án thoát hiểm phù hợp với tịa nhà, đám đơng cơng cộng, hồn cảnh thực tế trường Tuy nhiên, việc xây dựng kịch thử nghiệm đánh giá hiệu giải pháp, chiến lược, kỹ thuật thực tế khó thực tốn Do đó, việc mơ hình hóa mơ hoạt động cứu hộ cứu hỏa giải pháp hợp lí, khả thi khơng tốn để thử nghiệm đánh giá đề xuất chun gia Bài báo trình bày mơ hình dựa hệ đa tác tử để mơ hình hóa mô hoạt động cứu hộ xảy cố cháy tịa nhà cơng cộng Hệ thống cài đặt thử nghiệm tảng hỗ trợ mơ hình hóa mơ dựa hệ đa tác tử GAMA Từ khóa— Mơ hình hóa hệ thống, mơ hệ thống, cứu hộ cứu hỏa, hệ đa tác tử, GAMA I GIỚI THIỆU Hỏa hoạn, đặc biệt hỏa hoạn tòa nhà công cộng, gây nhiều thiệt hại to lớn người của, riêng Việt Nam mà phạm vi giới Các chuyên gia cứu hộ cứu hỏa đề xuất nhiều chiến lược, nhiều kỹ thuật, nhiều phương án thoát hiểm phù hợp với tịa nhà, đám đơng cơng cộng, hoàn cảnh thực tế trường Tuy nhiên, việc xây dựng kịch thử nghiệm đánh giá hiệu giải pháp, chiến lược, kỹ thuật thực tế khó thực tốn Do đó, việc mơ hình hóa mơ hoạt động cứu hộ cứu hỏa giải pháp hợp lí, khả thi khơng tốn để thử nghiệm đánh giá đề xuất chuyên gia Trong thời gian gần đây, mơ hình hóa mơ hoạt động cứu hộ cứu hỏa chủ đề thu hút nhiều quan tâm nghiên cứu giới Nhiều số mơ hình mơ hình hóa mơ hệ thống cứu hộ cứu hỏa dựa hệ đa tác tử Trong đó, tác tử có tính tự chủ, chủ động xử lí thơng tin quan sát đưa hành động cách hợp lí Đồng thời tác tử di chuyển đến vị trí khác để gặp gỡ, trao đổi thông tin với tác tử khác hệ thống để dưa định hành động Những đặc trưng hệ đa tác tử phù hợp cách tự nhiên với việc mô hệ thống cứu hộ cứu hỏa: Mơ hình nhân viên cứu hỏa, người thoát hiểm tác tử thông minh tự chủ, đối tượng khác lửa, khói, vật cản, chng báo cháy, biển dẫn hướng hiểm mơ hình hóa thành tác tử đơn giản Trong q trình hiểm, đối tượng – tác tử mơ hình hóa thành người hiểm tự quan sát cảm nhận mơi trường xung quanh nhìn thấy lửa khói, nghe thấy tiếng chuông báo cháy, quan sát biển báo hướng thoát hiểm, quan sát hướng di chuyển tác tử khác, chia sẻ thơng tin hướng hiểm hay tình trạng hỏa hoạn chỗ qua cho tác tử khác Trong tác tử mơ hình hóa thành nhân viên cứu hỏa quan sát tình trạng đám cháy khói để hướng dẫn người hiểm, dùng phương tiện dập lửa, giúp đỡ người khó khăn di chuyển để hiểm Những thơng tin hành động mơ hình hóa với cơng nghệ tác tử Điều lí giải hầu hết mơ hình mơ hệ thống thoát hiểm hỏa hoạn giới dựa hệ đa tác tử, chẳng hạn mô hình đề xuất Okaya and Takahashi [1]; Saelao and Patvichaichod [2]; Filippoupolitis [3]; Tang and Ren [4]; Averill and Song [5]; Yi and Shi [6] Trong hướng với nghiên cứu gần mơ hình hóa mô hoạt động cứu hộ cứu hỏa tịa nhà cơng cộng (Nguyen et al [7],[8],[9]), báo đề xuất mơ hình mơ cứu hỏa hiểm tịa nhà cơng cộng dựa công nghệ hệ đa tác tử Việc cài đặt hệ thống thực tảng GAMA (Amouraux et al [10]) Tuy nhiên, điểm khác biệt đóng góp báo so với cơng trình cơng bố trước chúng tơi bổ sung mơ hình ba đối tượng chữa cháy: lính cứu hỏa, nước bình cứu hỏa Về chiến lược cứu hỏa, có bổ sung kịch cứu hỏa khác cho lính cứu hỏa Và mơ hình mở rộng áp dụng linh động cho tịa nhà có cấu trúc thiết kế bên khác Nội dung báo trình bày sau: Mục trình bày mơ hình đề xuất; Mục trình bày việc phân tích mơ hình trường hợp nghiên cứu cụ thể Mục kết luận hướng nghiên cứu Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Tường Vinh 317 II MƠ HÌNH HĨA HỆ THỐNG THỐT HIỂM HỎA HOẠN Mở rộng từ mơ hình SEBES Như trình bày, mơ hình mở rộng từ mơ hình SEBES (Smoke Effect and Blind Evacuation Strategy [7]), gọi mơ hình SEBES+ Vì kế thừa từ mơ hình SEBES, nên mơ hình SEBES+ có sẵn loại tác tử mơ hình hóa: Hình Sơ đồ lớp tác tử SEBES+ mở rộng từ mơ hình SEBES  Lửa (fire): biểu diễn đối tượng lửa, đám cháy Lửa lan rộng (sinh đối tượng lửa khác) theo vật liệu gây cháy kết thúc hết vật liệu cháy hết oxy, bị dập nước bình chữa cháy Lửa gây thương tích nhiệt lượng tỏa từ lửa ảnh hưởng đến sức khỏe, sức chịu đựng người thoát hiểm người chữa cháy Lửa đối tượng sinh khói  Khói (smoke): biểu diễn đối tượng khói Khói sinh từ lửa đám cháy (Khói khơng tự sinh khói) Và đối tượng khói di chuyển không gian liên thông với vị trí Mật độ khói ảnh hưởng đến nồng độ oxy không gian ảnh hướng đến sức khỏe, sức chịu đựng người thoát hiểm người chữa cháy Khói khỏi tồn nhà Khói vị hủy gặp nước  Chuông báo cháy (alarm): biểu diễn đối tượng chuông báo cháy Đối tượng khơng di chuyển có khả cảm nhận khói lửa: Khi có khói lửa xuất phạm vi cảm nhận nó, chng tự động kêu Và người đứng vùng ảnh hưởng tiếng chuông nghe thấy tiếng chng báo cháy  Biển báo hướng hiểm (sign and plan): biểu diễn sơ đồ biển báo hướng hiểm Đối tượng khơng di chuyển được, nhìn thấy người thoát hiểm di chuyển đến gần biển báo cho biển báo rơi vào tầm quan sát người thoát hiểm  Người thoát hiểm (evacuee): biểu diễn người hiểm tịa nhà Người hiểm nhìn thấy khói, lửa quan sát biển báo dẫn hiểm, nhìn thấy di chuyển người hiểm khác, nghe thấy tiếng chng báo cháy để tự hiểm Trong q trình hiểm, chủ động định chọn hướng chạy, quan sát biển dẫn quan sát hướng chạy người thoát hiểm khác, tuân theo hướng dẫn người cứu hộ để tự chọn hướng chạy thoát hiểm tốt cho Trong q trình chạy hiểm, sức khỏe sức chịu đựng người thoát hiểm bị ảnh hưởng giảm dần khói, lửa, va đập vào vật cản người thoát hiểm khác Khi sức khỏe yếu vận tốc chạy MƠ HÌNH HĨA VÀ MƠ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỨU HỎA TRONG CÁC TÕA NHÀ CÔNG CỘNG 318 mức độ minh mẫn, khả phán đoán bị giảm theo Đến ngưỡng chịu đựng mà khơng cứu người hiểm chết Ngồi ra, mơ hình SEBES+ cịn bổ sung ba mơ hình tác tử (Hình 1):  Nước/hơi nước (water/steam): mơ nước dập lửa bọt khí dập lửa Tác tử đem đến phát lính cứu hỏa có khả tiêu diệt tác tử khói lửa  Bình xịt cứu hỏa (extinguisher): mơ bình cứu hỏa Được lính cứu hỏa hay người thoát hiểm sử dụng để sinh bọt khí dập lửa  Lính cứu hỏa (fire fighter): mơ lính cứu hỏa Lính cứu hỏa vừa hoạt động đơn người thoát hiểm, hoạt động lính cứu hỏa: đưa nước/bình cứu hỏa đến phun vào chố có khói lửa để dập khói lửa Các mục trình bày chi tiết tác tử bổ sung Tác tử nước a) Thuộc tính Tác tử nước mơ hình hóa với thuộc tính sau:  power: sức mạnh tác tử nước, thể khả tiêu diệt tác tử khói lửa  range: phạm vi cơng dụng nước Là bán kính khu vực xung quang tác tử nước, tác tử khói lửa xuất phạm vi bị tiêu diệt  direction: hướng di chuyển nước (hơi nước) không gian sau phun  propagationSpeed: tốc độ lan truyền nước (hơi nước) b) Hành vi Tác tử nước có hoạt động, hành vi sau:  propagate: lan truyền theo hướng direction khơng gian tịa nhà  died: chết sau khử agent lửa khói Tỉ lệ khử 2:1 Cứ hai tác tử nước diệt tác tử lửa khói Tác tử bình cứu hỏa a) Thuộc tính Tác tử bình cứu hỏa mơ hình hóa với thuộc tính sau:  waterQuantity: dung lượng chứa nước/bọt khí bình chữa cháy Khi bị sử dụng hết dung lượng nạp lại hết tác dụng b) Hành vi Tác tử bình cứu hỏa có hoạt động, hành vi sau:  propagate: phun nước bọt khí để khử tác tử lửa khói  died: chết sau dùng hết dung lượng nước/bọt khí Tác tử lính cứu hỏa a) Thuộc tính Vì kế thừa từ tác tử Người hiểm (evacuee) mơ hình SEBES nên tác tử có thuộc tính:  observableRange: tầm quan sát cá nhân Là vùng không gian xung quanh vị trí tác tử mà nhìn thấy, quan sát vật cản, lửa, khói, biển báo, hay người khác  toxicLevel: mức độ nhiễm độc khói/lửa Là mức độ tác tử bị nhiễm độc khói bị thương lửa, nhiệt độ cao Mức tăng dần tác tử vùng khói lửa hay tiếp xúc với khói lửa lâu Khi mức lên đến cực đại (100%) tác tử tương ứng bị chết  sensitiveLevel: mức độ nhạy cảm với tác động khói/lửa Là tham số khả phịng vệ thể trước tác hại khói/lửa Tham số cao chứng tỏ thể tác tử tương ứng có sức khỏe tốt chịu đựng tốt người trưởng thành khỏe mạnh Ngược lại, tham số thấp chứng tỏ thể khơng có sức chống chọi với khói lửa tốt, ví dụ tác tử người già, ốm đau, trẻ em, người tàn tật, phụ nữ mang thai  speed: tốc độ di chuyển Là tốc độ trung bình tác tử tương ứng hoạt động di chuyển Bao gồm di chuyển để thoát hiểm di chuyển để cứu hỏa, cứu hộ Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Tường Vinh  319 goal: đích đến việc chạy hiểm Là cửa thoát hiểm mà tác tử muốn chạy tới để  passedList: danh sách vị trí mà tác tử chạy qua, ghi nhớ lại để tránh chạy lòng vòng Tham số dùng chiến thuật hiểm mù (của mơ hình SEBES) khói dày đặc làm giảm tầm quan sát, nên người thoát hiểm phải lần theo bờ tường để tìm cửa hiểm Ngồi thuộc tính kế thừa người hiểm (evacuee), tác tử lính cứu hỏa cịn có thêm thuộc tính sau:  objective: mục đích cho hành động lính cứu hỏa Thuộc tính có giá trị: thoát hiểm, cứu hỏa, dập lửa, định hướng thoát hiểm b) Hành vi Các hành vi kế thừa từ tác tử Người hiểm (evacuee) mơ hình SEBES:  normalMoving: di chuyển bình thường Là hoạt động di chuyển tác tử tương ứng trạng thái bình thường, khơng có báo cháy  evacuate: di chuyển thoát hiểm Là hoạt động di chuyển tác tử hướng hiểm có báo cháy xảy nhìn thấy khói/lửa tầm quan sát  updateToxicLevel: cập nhật tình trạng nhiễm độc hay bị thương khói/lửa Nếu tác tử tiếp tục hít thở khói, bị lửa cháy, hay gần vị trí lửa cháy nên có nhiệt độ cao mức độ tăng lên tỉ lệ với nồng độ khói, cường độ lửa độ cao nhiệt Tham số bị giảm tác tử thoát khỏi vùng nguy hiểm di chuyển vào vùng an toàn  updateSpeed: cập nhật lại tốc độ di chuyển tác tử Nếu bị nhiễm độc cao sức khỏe yếu nên tốc độ di chuyển chậm lại  updateRange: cập nhật lại tầm quan sát Nếu tác tử vùng khói lửa tầm quan sát bị giảm Mức độ giảm tỉ lệ với nồng độ khói cường độ lửa Ngoài hành vi kế thừa người hiểm (evacuee), tác tử lính cứu hỏa cịn có thêm hành vi sau:  fireFighting: hoạt động cứu hỏa Bao gồm hoạt động: di chuyển đến khu vực có bình cứu hỏa để lấy dùng Cầm bình cứu hỏa/vịi nước đến dập lửa  evacuate guider: hoạt động cứu hộ Hướng dẫn người thoát hiểm theo hướng cửa thoát hiểm Giúp đỡ nạn nhân di chuyển thoát hiểm III ÁP DỤNG Mục trình bày việc áp dụng mơ hình đề xuất vào mơ hình hóa mơ hoạt động cứu hỏa hiểm hỏa hoạn tịa nhà thực tế Nằm khuôn khổ đề tài nghiên cứu QG.15.31 Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tơi chọn áp dụng với tịa nhà tổ chức Préventex sử dụng trường hợp nghiên cứu họ Préventex tổ chức phi phủ chuyên nghiên cứu vấn đề sức khỏe an tồn người mơi trường Tổ chức quan bảo vệ sức khỏe an tồn vùng Quebec cơng nhận cấp phép hoạt động thức từ ngày 22 tháng 10 năm 1981 Tịa nhà tổ chức lựa chọn làm ví dụ nghiên cứu có so đồ thoat hiểm Hình Theo đó, sơ đồ bao gồm khu vực: (Nguồn : http://www.preventex.qc.ca/images/ documents/info/en/evacuation.pdf): MƠ HÌNH HĨA VÀ MƠ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỨU HỎA TRONG CÁC TÕA NHÀ CÔNG CỘNG 320 Lựa chọn tịa nhà để mơ Hình Sơ đồ hiểm cho tịa nhà Préventex’s lấy làm mơ hình áp dụng  Khu vực A: Khu vực bao gồm phòng cà phê, phòng chờ, cửa hiểm Khu vực có đặt dự phịng tổng cộng năm bình chữa cháy  Khu vực B: Khu vực bao gồm phòng tiếp tân, phòng cà phê, cửa vào cửa cầu thang Trong khu vực có tổng cộng năm bình chữa cháy ba cửa thoát hiểm  Khu vực C: Khu vực bao gồm văn phòng, khu vệ sinh, phịng thí nghiệm Khu vực có tổng cộng sáu bình chữa cháy ba cửa hiểm Lựa chọn công cụ mô Về tảng công cụ hỗ trợ mô phỏng, chọn tảng GAMA [7] GAMA cung cấp môi trường phát triển hệ thống mô dựa hệ đa agent Nền tảng hỗ trợ: (i) sử dụng liệu phức tạp liệu GIS để xây dựng môi trường hoạt động agent thực tế; (ii) chạy hệ thống mô với số lượng lớn agent; (iii) xây dựng thử nghiệm tự động điều khiển với kịch khác tham số vào/ra hệ thống khác nhau; (iv) giao diện người dùng thân thiện sinh động để tương tác với người dùng trình mơ Cho đến nay, tảng GAMA sử dụng rộng rãi cộng đồng chuyên gia mô hệ thống phức tạp dựa hệ đa tác tử Kết a) Sự lan rộng dần lửa khói khống chế nước bọt chữa cháy Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Tường Vinh 321 Hình Hiển thị giao diện q trình lan rộng lửa khói, việc dập lửa/khói nước/bọt chữa cháy Sự lan rộng dần lửa khói kiềm tỏa nước bọt chữa cháy biểu diễn Hình Theo đó, tác tử lửa/khói biểu diễn hình trịn màu xám Các tác tử nước bọt chữa cháy biểu diễn hình tam giác màu xanh nước biển Tỉ lệ tiêu diệt nước lửa/khói 2:1 Nghĩa tác tử nước tiêu diệt tác tử lửa khói phạm vi chữa cháy Kết phần quan sát mô cho thấy đám cháy lan rộng dần vị trí phát cháy, thể việc tập trung số lượng lớn tác tử lửa/khói lan rộng dần xung quanh Những vị trí chưa bị nước khống chế lửa/khói lan nhanh Những vị trí mà bị nước khống chế số lượng tác tử lửa/khói bị giảm nhanh chóng b) Thay đổi tốc độ lan rộng lửa/khói theo thời gian Sự biến thiên theo thời gian tốc độ lan rộng khói/lửa nước mơ tả Hình 3: Số lượng tác tử lửa/khói biểu diễn đường màu xám Số lượng tác tử nước/bọt chữa cháy/hơi nước biểu diễn đường màu xanh nước biển Kết mô đám cháy bắt đầu xuất thời điểm (bước mô phỏng) 100 sau đám cháy lan rộng dần: số lượng lửa khói tăng dần lên Khi đám cháy phát sinh lửa/khói đủ lớn hệ thống chng báo cháy phát đám cháy kêu báo động Khi đó, nhân viên cứu hỏa di chuyển đến nơi để chữa cháy (bước mô 150) bắt đầu phun nước/bọt chữa cháy vào đám cháy để khống chế Từ thời điểm thấy lượng nước bơm tăng dần số lượng lửa/khói bị khống chế nên không tăng lên đáng kể Khi lượng nước bơm chữa cháy đủ lớn số lượng lửa giảm dần bắt đầu thu hẹp vùng cháy đến tắt hẳn (bước mô 200) Xu hướng tiếp tục trì lửa dập tắt hồn tồn khói tản hết khỏi tịa nhà MƠ HÌNH HĨA VÀ MƠ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỨU HỎA TRONG CÁC TÕA NHÀ CƠNG CỘNG 322 Hình Q trình thay đổi số lượng lửa khói trình lan rộng bị dập tắt Hình Q trình thay đổi mục tiêu người hiểm q trình hiểm c) Sự biến thiên theo thời gian mục đích người q trình hiểm Trong mơ hình này, chúng tơi phân loại bốn mục đích người q trình hiểm sau:  Working: Trạng thái người làm việc Trong hình 5, số lượng người trạng thái biểu diễn đường màu đen  Circulation lane: Trạng thái người đường thoát hiểm, chưa đến cửa thoát hiểm Trong hình 5, số lượng người trạng thái biểu diễn đường màu vàng  Emergency exit: Trạng thái người chạy đến khu vực cửa hiểm Trong hình 5, số lượng người trạng thái biểu diễn đường màu nâu  Meeting station: Trạng thái người thoát ra khỏi tòa nhà đến tập kết khu vực an tồn Trong hình 5, số lượng người trạng thái biểu diễn đường màu đỏ Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Tường Vinh 323 Sự biến thiên, theo thời gian, số lượng người bốn trạng thái biểu diễn Hình Trong khoảng thời gian đầu (bước mơ 0-200), hầu hết người trạng thái làm cơng việc chưa có tín hiệu báo hỏa hoạn xảy Khi hỏa hoạn xảy chuông báo cháy kêu lên, người bắt đầu hiểm tìm đường hiểm theo dẫn Khi đó, số lượng người trạng thái đường thoát hiểm tăng dần Đồng thời, số lượng người thoát đến khu vực cửa thoát hiểm vùng tập trung an tồn bên ngồi tịa nhà bắt đầu tăng lên sau, số người khu vực cần thoát hiểm thoát hết ngồi số lượng người đường hiểm, khu vực cửa thoát hiểm giảm xuống gần số lượng người tập kết khu vực an tồn ngồi tịa nhà tăng cực đại IV KẾT LUẬN Bài báo trình bày mơ hình dựa hệ đa tác tử để mơ hình hóa mơ hệ thống cứu hỏa hiểm có hỏa hoạn xảy tồn nhà cơng cộng Mơ hình SEBES+ đề xuất báo mức mở rộng từ mô hình SEBES nhóm tác giả Trong có bổ sung việc mơ hình hóa mơ đối tượng: nước dập khói lửa, bình cứu hỏa, lính cứu hỏa để dập khói lửa hướng dẫn người dân hiểm theo hướng tối ưu Mơ hình cài đặt mô dựa công cụ mô dựa vào hệ đa tác tử GAMA Việc kiểm nghiệm kết thu đối sánh với thực tế kỹ thuật thoát hiểm chuyên gia thoát hiểm hỏa hoạn tư vấn số hướng nghiên cứu tương lai gần nhóm tác giả V LỜI CẢM ƠN Bài báo hoàn thành với tài trợ dự án nghiên cứu mơ hình hóa mơ hoạt động cứu hỏa tịa nhà cơng cộng, mã số QG.15.31, Đại học Quốc gia Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] 0J Y jen Hsu, G Governatori, A K Ghose (Eds.), Proceedings of Agents in Principle, Agents in Practice – 14th International Conference, PRIMA 2011, Wollongong, Australia, November 16–18, 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol 7047, Springer, 2011, pp 496–507 [2] T Saelao, S Patvichaichod, The computational fluid dynamic simulation of fire evacuation from the student dormitory, American Journal of Applied Sciences (3) (2012) 429–435 [3] A Filippoupolitis, An adaptive system for movement decision support in building evacuation, in: Proceedings of the 25th Int Symposium on Computer and Information Sciences, London, UK, 2010, pp 389–392 [4] F Tang, A Ren, Agent-based evacuation model incorporating fire scene and building geometry, Tsinghua Science Technology 13 (5) (2008) 708–714 [5] J D Averill, W Song, Accounting for Emergency Response in Building Evacuation: Modeling Differential Egress Capacity Solutions, 2007 [6] S Yi, J Shi, An agent-based simulation model for occupant evacuation under fire conditions, in: Proceedings of the 2009 WRI Global Congress on Intelligent Systems, GCIS ’09, vol 01, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 2009, pp 27–31 [7] Manh Hung Nguyen, Tuong Vinh Ho and Jean Daniel Zucker Integration of Smoke Effect and Blind Evacuation Strategy (SEBES) within Fire Evacuation Simulation Simulation Modelling Practice and Theory Volume 36, August 2013, p.44-59, ISSN 1569-190X [8] Manh Hung Nguyen, Tuong Vinh Ho and Jean Daniel Zucker A Simulation Model for Optimise the Fire Evacuation Configuration in the Metro supermarket of Hanoi Proceedings of the Ninth International Conference on Simulated Evolution And Learning (SEAL2012), Hanoi, Vietnam, 16-19 December 2012 L.T Bui et al (Eds.): SEAL 2012, LNCS 7673, pp 470– 479, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 [9] Manh Hung Nguyen, Tuong Vinh Ho, Thi Ngoc Anh Nguyen and Jean Daniel Zucker Which Behavior is best in a Fire Evacuation: Simulation with the Metro supermarket of Hanoi Proceedings of The 9th IEEE - RIVF International Conference on Computing and Communication Technology Ho Chi Minh city, Viet Nam, p.183 188, February 27 - March 1, 2012 [10] E Amouroux, C Quang, A Boucher, A Drogoul, GAMA: an environment for implementing and running spatially explicit multi-agent simulations, in: 10th Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents (PRIMA), Thailand, 2007 MODELING AND SIMULATION OF FIRE EVACUATION IN PUBLIC BUILDINGS Nguyen Manh Hung, Ho Tuong Vinh ABSTRACT— The negative consequence of fire, especially fire in public buildings, brings too much of lost in both human and money The fire evacuation specialists proposed many evacuate techniques, methods and policies adapting to the given building, groups of people, or situations However, conducting experiments to test these proposed solutions, in the reality, is nearly impossible Therefore, simulation of fire and fire evacuation to evaluate these proposals is a reasonable solution This paper proposes an agent-based model for modeling and simulation of fire evacuation in public buildings The model is implemented and tested using the GAMA agent-based simulation platform Keywords— Modeling, simulation, fire evacuation, multiagent system, GAMA ... cháy đến tắt hẳn (bước mô 200) Xu hướng tiếp tục trì lửa dập tắt hoàn toàn khói tản hết khỏi tịa nhà MƠ HÌNH HĨA VÀ MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỨU HỎA TRONG CÁC TÕA NHÀ CƠNG CỘNG 322 Hình Q trình thay đổi... Bình xịt cứu hỏa (extinguisher): mơ bình cứu hỏa Được lính cứu hỏa hay người hiểm sử dụng để sinh bọt khí dập lửa  Lính cứu hỏa (fire fighter): mơ lính cứu hỏa Lính cứu hỏa vừa hoạt động đơn... hưởng giảm dần khói, lửa, va đập vào vật cản người thoát hiểm khác Khi sức khỏe yếu vận tốc chạy MƠ HÌNH HĨA VÀ MƠ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỨU HỎA TRONG CÁC TÕA NHÀ CÔNG CỘNG 318 mức độ minh mẫn, khả phán
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình hóa và mô phỏng hoạt động cứu hỏa trong các tòa nhà công cộng, Mô hình hóa và mô phỏng hoạt động cứu hỏa trong các tòa nhà công cộng