Mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Nghệ An

6 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2020, 07:25

Bài viết nghiên cứu dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt; thực trạng việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian qua tại Nghệ An; giải pháp mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI MỞ RỘNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NHẰM THÚC ĐẨY THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT Ở NGHỆ AN n ThS Phạm Thị Mai Hương Trường Đại học Kinh tế Nghệ An Cùng với việc đẩy mạnh thực tốn khơng dùng tiền mặt, Chính phủ đơn vị cung ứng dịch vụ công trực tuyến tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng triển khai dịch vụ cơng trực tuyến (DVCTT), nhằm nâng cao trình tổ chức điều hành, quản lý hoạt động Nhà nước kinh tế phát triển có hiệu Theo đó, tỉnh Nghệ An chủ trương chung Chính phủ triển khai mở rộng DVCTT nhằm thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt, góp phần đưa tỷ lệ tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM) nước tăng lên SỐ 7/2020 Dịch vụ cơng trực tuyến tốn khơng dùng tiền mặt 1.1 Dịch vụ công trực tuyến Theo Nghị định 43/2011/ NĐ-CP Chính phủ, ngày 13/6/2011, Quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan Nhà nước “Dịch vụ cơng trực tuyến dịch vụ hành cơng dịch vụ khác quan Nhà nước cung cấp cho tổ chức, cá nhân môi trường mạng” DVCTT dịch vụ hành cơng dịch vụ khác Nhà nước thực mơi trường mạng máy tính Vì vậy, ln gắn với cơng việc quản lý Nhà nước, cung cấp “hàng hóa” dịch vụ hành chính, tư pháp, dịch vụ thiết yếu cho người dân Khi sử dụng DVCTT, Tạp chí KH-CN Nghệ An [19] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI đơn vị đảm bảo số điều kiện hệ thống thiết bị máy móc nguồn nhân lực đầy đủ như: máy vi tính có kết nối mạng internet, biết sử dụng phần mềm chuyên dụng website quan Nhà nước, có chữ kí số (một số dịch vụ); có nhân lực xử lý DVCTT, nhân lực quản trị kỹ thuật; Phải đầu tư thực bảo trì, bảo dưỡng, trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa cổng thông tin điện tử, phần mềm chuyên dụng; Bảo đảm đường truyền, máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin; Bảo đảm an tồn thơng tin liệu môi trường mạng… Theo quy định Bộ Thông tin Truyền thông (Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 việc cung cấp thông tin đảm bảo khả truy cập thuận tiện trang thông tin điện tử quan Nhà nước), DVCTT chia thành mức độ: mức độ 1, mức độ 2, mức độ mức độ Sử dụng mức độ cao đòi hỏi điều kiện sử dụng DVCTT cao hơn, đồng thời lợi ích mang lại cho chủ thể tăng lên nhiều 1.2 Thanh toán khơng dùng tiền mặt Thanh tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM) nghiệp vụ chi trả tiền hàng, dịch vụ khoản toán khác kinh tế - xã hội thực cách trích chuyển tài khoản hệ thống chủ thể tham gia liên quan đến số tiền phải tốn mà khơng sử dụng đến tiền mặt TTKDTM sử dụng rộng rãi tầng lớp dân cư, nhiều quốc gia tất yếu khách quan tính hiệu thiết thực Q trình TTKDTM DVCTT khơng mang lại lợi ích cho Thanh tốn khơng tiền mặt dịch vụ công ngày phổ biến SỐ 7/2020 kinh tế nói chung, cho Nhà nước, đơn vị cung ứng dịch vụ công, ngân hàng, khách hàng mà cịn ý nghĩa tích cực tồn cộng đồng xã hội 1.3 Các loại dịch vụ công trực tuyến thực tốn khơng dùng tiền mặt Việc sử dụng DVCTT qua TTKDTM địi hỏi có nhiều bên tham gia lúc, bao gồm Nhà nước (tham gia với tư cách quản lý Nhà nước hoạt động dịch vụ công TTKDTM, đại diện quan chủ yếu Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn quy định hướng dẫn thực DVCTT); quan, đơn vị cung cấp DVCTT bảo hiểm, kho bạc, thuế, hải quan, xăng dầu, bệnh viện, bưu điện, truyền hình ; tổ chức cung cấp dịch vụ TTKDTM ngân hàng thương mại, tổ chức tài - tín dụng; cá nhân, tổ chức sử dụng DVCTT tốn khơng dùng tiền mặt Theo đó, loại DVCTT thường quan Nhà nước cung cấp quan bảo hiểm xã hội; thuế, hải quan, kho bạc, bệnh viện, trường học, giao thông vận tải, xăng dầu, bưu điện, điện lực, truyền hình Các loại DVCTT khơng dùng toán tiền mặt quan đơn vị cung cấp như: chi trả bảo hiểm xã hội (chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội); thu, chi ngân sách nhà nước; toán tiền điện, nước; thu phí tự động khơng dừng giao thơng đường bộ; tốn cước viễn thơng; tốn viện phí, phí bảo hiểm y tế sở y tế; tốn xăng dầu hàng hóa, dịch vụ xăng dầu; thu nộp học phí trường học; nộp cước dịch vụ viễn thơng, truyền hình, cho khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ TTKDTM Các DVCTT áp dụng TTKDTM chi trả qua tài khoản Tạp chí KH-CN Nghệ An [20] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI ATM; máy chấp nhận thẻ (POS); dịch vụ internet banking; mobile banking; ViettelPay; AutoPay; Ví điện tử; tốn qua kết nối mã QR Đây hình thức áp dụng khuyến khích đơn vị cung ứng dịch vụ cơng khách hàng lựa chọn tốn khơng dùng tiền mặt sử dụng DVCTT Thực trạng việc cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua tốn khơng dùng tiền mặt thời gian qua Nghệ An 2.1 Đối với cung cấp dịch vụ công trực tuyến Thời gian qua, kể từ có sử dụng DVCTT nay, có nhiều văn Nhà nước ban hành để ứng dụng phát triển Chính phủ quan chủ quản Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành văn như: Thông tư số 32/2017/TT-BTTT ngày 01/6/2017 Quy định việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm khả bảo đảm khả truy cập thuận tiện trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan Nhà nước; Nghị định 101/2012/NĐ - CP tốn khơng dùng tiền mặt; Chỉ thị 20/2007/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN; Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Thông tư 136/2018/TTBTC Bộ Tài quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc; Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 Thủ tướng phê duyệt Đề án đẩy mạnh toán qua ngân hàng dịch vụ công thu thuế, điện, nước sinh hoạt, học phí, viện phí, chi trả chương trình an sinh xã hội Từ hệ thống văn quy định hướng dẫn thực Nhà nước, Bộ Tài tiến hành triển khai cung cấp DVCTT đến tỉnh thành đơn vị SỐ 7/2020 nước Theo đó, Cục Tổng hợp Thống kê tài thực cam kết với Chính phủ việc xây dựng, vận hành, cung cấp DVCTT ngành Tài chính, kết nối Cổng DVC quốc gia triển khai đến tỉnh, thành địa phương nước Tại Nghệ An, thực Quyết định 241 Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/7/2018, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định 2996/QĐ-UBND, ban hành Kế hoạch triển khai địa bàn Tỉnh UBND giao trách nhiệm cho quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa thơng tin liệu với đối tượng để kết nối, chia sẻ tổ chức cung ứng dịch vụ toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán nhằm phục vụ toán khoản tiền theo hình thức TTKDTM qua hệ thống ngân hàng đơn vị khác Theo đó, đầu năm 2020, sau Bộ Tài hồn thành việc tích hợp, kết nối đăng nhập lần đồng hồ sơ lên Cổng DVC quốc gia DVCTT (cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp), Nghệ An kịp thời triển khai nội dung địa bàn Tỉnh Các quan Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực tích hợp, kết nối DVCTT lên Cổng DVC quốc gia, đồng thời đề xuất danh mục, lộ trình DVCTT tích hợp, cung cấp Cổng DVC quốc gia nhằm đảm bảo tiêu đặt Nghị số 17/NQ-CP Chính phủ tích hợp 30% DVCTT mức độ 3, với Cổng DVC quốc gia năm 2020 Tính đến hết năm 2020, có 139/500 (chiếm khoảng 28%) DVCTT mức độ 3, tích hợp, kết nối với Cổng DVC Quốc gia nước địa bàn tỉnh Nghệ An 2.2 Đối với sử dụng dịch vụ công trực tuyến Trên sở việc quy định cung cấp DVCTT Nhà nước đơn vị cung cấp, DVCTT triển khai rộng rãi kinh tế - xã hội Thực chủ trương Chính phủ, kế hoạch ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại Việt Nam tổ chức cung cấp dịch vụ tài tích cực triển khai giải pháp TTKDTM Nghệ An cách đồng tổng thể Việc đẩy nhanh triển khai cách hiệu DVCTT hệ thống thuế điện tử, kho bạc điện tử, hải quan điện tử… không mang lại lợi ích hỗ trợ công tác quản lý tài ngành mà mang lại hiệu rõ rệt cho tồn xã hội Kết cụ thể Tạp chí KH-CN Nghệ An [21] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI số lĩnh vực thể sau: Trong lĩnh vực Thuế Hải quan, theo tổng hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, có 10.188 doanh nghiệp đăng ký tài khoản thực nộp thuế điện tử (đạt 100%); giao dịch phát sinh thu thuế ngân hàng 3.500.031 món, với số tiền 151.272 tỷ đồng; 99,98% doanh nghiệp tham gia thực thủ tục hải quan phương thức điện tử Trong lĩnh vực chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng mở rộng địa bàn toàn Tỉnh Đến nay, có nhiều quan, đơn vị thực chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội quản lý người hưởng theo hình thức: Chi tiền mặt chi qua ATM Theo đó, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thực chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua ATM với số tiền 693 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng số tiền chi trả hàng tháng; thực chi trả trợ cấp thất nghiệp qua ATM với số tiền 107 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An giải chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe với số tiền 5,7 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng số tiền chi trả; chi trả an sinh xã hội phát sinh qua ngân hàng 119.953 với tổng số tiền 3.961 tỷ đồng Hình thức nhận định số nhược điểm triển khai địa bàn thành phố chủ yếu, điểm chi trả chủ yếu thuê, nhân viên chi trả chưa nắm kỹ cập nhật kịp thời quy định sách, chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nên giải thích thắc mắc người hưởng chưa đầy đủ, kịp thời Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh, năm qua tổ chức công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngân hàng thương mại nhằm tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu vào ngân sách nhà nước Đa dạng hóa phương thức tốn thu nộp ngân sách nhà nước internet banking, ATM, POS Nhiều kho bạc nhà nước địa bàn địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đơn vị giao dịch sử dụng phương thức TTKDTM thu, chi ngân sách nhà nước Cùng với việc đẩy mạnh TTKDTM, SỐ 7/2020 kho bạc nhà nước tập trung triển khai DVCTT cấp độ đến hầu hết đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với kho bạc nhà nước cấp Nhờ vậy, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không trực tiếp đến kho bạc nhà nước để giao dịch mà gửi hồ sơ, chứng từ qua cổng thông tin DVC kho bạc nhà nước vào thời điểm (24h/7) Đến nay, tỷ lệ đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký tham gia DVC địa bàn Tỉnh tương đối cao Tuy nhiên, số lượng hồ sơ thực DVCTT tương đối thấp tập trung vào khoản chi thường xuyên chi lương, điện nước, văn phịng phẩm có giá trị thấp, quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ nhiều bước dẫn đến nhiều thời gian; đường truyền ứng dụng nhiều lúc chậm vào cao điểm, nên chưa thuận tiện cho đơn vị giao dịch công chức làm làm nhiệm vụ Đối với hoạt động thu tiền điện ngành Điện lực, năm qua đẩy mạnh dịch vụ TTKDTM Theo số liệu từ Công ty Điện lực Nghệ An, có 11 ngân hàng phối hợp với Điện lực Nghệ An Điện lực huyện, thành phố, thị xã; tổng thu tiền điện qua ngân hàng phát sinh 951.745 món, tổng số tiền 2.286 tỷ đồng Dịch vụ thu tiền nước qua ngân hàng phát sinh 6.807 món, tổng số tiền tỷ đồng Khu vực có tỷ lệ khách hàng tốn tiền điện theo hình thức TTKDTM cao thành phố Vinh Đối với lĩnh vực Y tế Tỉnh, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với ngân hàng thương mại để phát hành thẻ khám bệnh, toán tiền viện phí qua thẻ Đến nay, phát hành 8.027 thẻ khám bệnh thơng minh có áp dụng tốn viện phí qua thẻ áp dụng bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (phối hợp với Vietinbank Vinh) Đây đơn vị khu vực tiên phong ứng dụng khám bệnh thẻ thông minh, bước đột phá lớn giai đoạn đổi tồn diện Tạp chí KH-CN Nghệ An [22] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI bệnh viện, góp phần đẩy mạnh TTKDTM DVCTT Tuy nhiên, nhìn chung người dân chủ yếu toán tiền mặt cho bệnh viện sở y tế Do đó, Sở Y tế Tỉnh có vai trị lớn đạo, tổ chức triển khai sử dụng DVCTT thông qua TTKDTM, thực chủ trương Chính phủ Tỉnh điều hành Ngồi lĩnh vực trên, TTKDTM sử dụng lĩnh vực Giáo dục Đào tạo thu học phí, lĩnh vực Giao thơng vận tải thu phí cầu đường, lĩnh vực Truyền thơng, thơng tin, Truyền hình, Những lĩnh vực áp dụng TTKDTM cung cấp DVCTT Tuy nhiên, mức độ khai thác chưa triệt để cịn có hạn chế định Vì vậy, cần có giải pháp để mở rộng DVCTT để thúc đẩy TTKDTM thời gian tới địa bàn tỉnh Nghệ An Giải pháp mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn tỉnh Nghệ An Mở rộng nâng cao chất lượng DVCTT việc đưa DVCTT đến nhiều với cá nhân, tổ chức, đồng thời giúp cho Nhà nước, tổ chức cá nhân đạt mục đích, lợi ích cao hơn, thơng qua thúc đẩy TTKDTM kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Nghệ An Trên sở kết đạt thời gian qua, Chính phủ nói chung cấp lãnh đạo quan ban ngành có liên quan tỉnh Nghệ An cần phải có giải pháp để mở rộng DVCTT thời gian tới sau: - Cần xây dựng môi trường pháp lý nhiều người quan tâm, ban hành văn quy phạm pháp luật thực chứng từ, hồ sơ điện tử, quy định việc cung cấp DVCTT Đồng thời, triển khai xây dựng sở hạ tầng SỐ 7/2020 thông tin, sở liệu, nhân lực phục vụ cho hoạt động quan Nhà nước Theo đó, hoạt động, trao đổi thơng tin quan Nhà nước với cá nhân, tổ chức hoạt động phục vụ lợi ích cho cộng đồng ghi nhận văn pháp luật - UBND tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, theo đơn vị thực lộ trình triển khai DVCTT theo quy định Nghị định Chính phủ quy định thủ tục hành thuộc lĩnh vực cơng - Các đơn vị, quan Nhà nước địa bàn tỉnh phải tập trung đẩy mạnh, đổi ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, việc giải thủ tục hành chính, cung cấp DVCTT lĩnh vực có liên quan đến người dân doanh nghiệp Tỉnh - Nâng cấp, bổ sung tích hợp kịp thời DVCTT Bộ, ngành cung cấp đơn vị trực thuộc lên cổng thông tin điện tử Bộ, ngành Tỉnh theo kế hoạch cam kết Bộ Tài Tỉnh Đặc biệt, cần có sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ triển khai DVCTT cấp cấp rộng rãi đến quan, đơn vị Tỉnh nhằm hoàn thành tiêu theo cam kết (hàng năm tích hợp đạt tỷ lệ 30% tổng DVCTT đưa Bộ Tài chính) - Tăng cường đảm bảo an tồn bí mật thơng tin cá nhân sử dụng DVCTT Với dịch vụ điện tử thuận tiện, dễ sử dụng đối ngược với vấn đề bảo mật an ninh Việc cung cấp nhiều dịch vụ với quy trình đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng độ an tồn thấp Vì vậy, cơng ty xây dựng phần mềm DVCTT cần phải có phương pháp để cân hai yếu tố bảo mật dễ sử dụng - Đối với đơn vị cung cấp thực DVCTT: + Cần đầu tư thêm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cung ứng sản phẩm, dịch vụ toán DVCTT Các ngân hàng thương mại cần triển khai thêm dịch vụ toán mới, đại dựa tảng ứng dụng công nghệ thông tin viễn thơng, bảo đảm an tồn, tiện lợi nhu cầu toán khách hàng, cung cấp dịch vụ tài với chi phí rẻ thân thiện, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp khách hàng khu vực vùng sâu, vùng xa tiếp cận DVCTT Tạp chí KH-CN Nghệ An [23] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI + Thường xuyên triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức chất lượng phục vụ đơn vị nữa; tổ chức công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời DVCTT thuộc lĩnh vực đơn vị sửa đổi, bổ sung ban hành mới; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin DVCTT cho tổ chức, cá nhân giao dịch với đơn vị đề đảm bảo việc thực DVCTT thuận lợi + Mở rộng hợp tác đơn vị cung ứng DVC với ngân hàng, tổ chức cung ứng giải pháp tốn; đẩy nhanh khả kết nối, trao đổi thơng tin liệu đơn vị cung ứng DVCTT với ngân hàng Tăng cường đạo Bộ, ban, ngành UBND Tỉnh việc triển khai toán qua ngân hàng DVCTT + Các đơn vị cung cấp DVCTT đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông cần phát triển mạnh phương thức TTKDTM rộng rãi qua ngân hàng trực tuyến, qua điện thoại di động, tốn khơng tiếp xúc chấp nhận tốn khơng tiếp xúc, tốn khơng tiếp xúc thiết bị di động khác, toán qua QR Code, Tokenization ; áp dụng biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật mới, tiên tiến phù hợp với xu hướng toán giới, đảm bảo tốn nhanh chóng, an ninh an tồn, tiện lợi có chi phí hợp lý - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể tham gia DVCTT, đặc biệt cần quy định cụ thể ràng buộc hành đơn vị cung cấp DVCTT người dân thực giao dịch TTKDTM, cần có chế tài sở kinh doanh, dịch vụ né tránh hoạt động TTKDTM để trốn thuế, thu thêm phí sử dụng DVCTT khách hàng - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhiều hình thức nhóm đối tượng khác nhằm nâng cao khả tiếp cận DVCTT kinh tế, từ thúc đẩy hình thức TTKDTM kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Nghệ An phát triển SỐ 7/2020 Kết luận Trong thời gian qua, bám sát đạo Chính phủ, với Bộ ngành nước, UBND Tỉnh Nghệ An đạo thực triển khai đồng bộ, hiệu việc cung cấp DVCTT đến cá nhân, tổ chức địa bàn Tỉnh Thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước, đồng thời thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin đại, tiếp cận kỹ thuật phương thức tiên tiến TTKDTM, giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp địa bàn Tỉnh sử dụng DVCTT Nhà nước Tuy nhiên, mức độ sử dụng DVCTT địa bàn Tỉnh cần phải mở rộng phát triển nữa, tạo điều kiện thúc đẩy trình TTKDTM xã hội nhiều lợi ích chủ thể đạt cao hơn, tạo đà cho kinh tế - xã hội đất nước nói chung Nghệ An nói riêng phát triển mạnh Để đạt điều đó, địi hỏi cần có phối hợp tất chủ thể, từ Chính phủ, UBND Tỉnh, Bộ, ngành, doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm thực giải pháp để đạt mục tiêu đề ra./ Tài liệu tham khảo: Bộ Thông tin Truyền thông, Thông tư số 32/2017/TT-BTTT ngày 01/6/2017 Quy định việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm khả truy cập thuận tiện trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan Nhà nước Chính phủ, Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 Phê duyệt “Đề án đẩy mạnh toán qua ngân hàng dịch vụ cơng” Chính phủ, Nghị định 101/2012/NĐ-CP Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Nghị định 80/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung số điều NĐ số 101/2012/NĐ-CP Chính phủ, Chỉ thị 20/2007/CT-TTg Trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước UBND Tỉnh Nghệ An, Quyết định số 2996/QĐUBND ngày 13/07/2018, việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 Phê duyệt “Đề án đẩy mạnh toán qua ngân hàng dịch vụ công” địa bàn Tỉnh Nghệ An www.laodong.vn, Thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt thúc đẩy cách nào? Tạp chí KH-CN Nghệ An [24] ... pháp để mở rộng DVCTT để thúc đẩy TTKDTM thời gian tới địa bàn tỉnh Nghệ An Giải pháp mở rộng dịch vụ cơng trực tuyến nhằm thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn tỉnh Nghệ An Mở rộng nâng... khơng dùng tiền mặt sử dụng DVCTT Thực trạng việc cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua tốn khơng dùng tiền mặt thời gian qua Nghệ An 2.1 Đối với cung cấp dịch vụ cơng trực tuyến Thời gian... duyệt “Đề án đẩy mạnh toán qua ngân hàng dịch vụ công? ?? địa bàn Tỉnh Nghệ An www.laodong.vn, Thanh tốn dịch vụ cơng khơng dùng tiền mặt thúc đẩy cách nào? Tạp chí KH-CN Nghệ An [24]
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Nghệ An, Mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Nghệ An

Từ khóa liên quan