Pháp luật về đầu tư đề tài đầu tư kinh doanh vốn nhà nước đầu tư công

44 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 15:09

Môn: Pháp luật về đầu tư Đề tài : Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (Đầu tư công )Theo khoản 15 Điều 4 của Luật đầu tư công năm 2019: Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này để phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà không nhằm mục đích thu lợi nhuận. PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ Đề tài: Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước ( Đầu tư công) Thành viên nhóm : Đinh Thị Ngọc Phạm Thị Lan Anh Mai Thị Hảo Trần Thị Chi Vũ Thị Huyền Vũ Thị Lan Chi Nguyễn Thị Ánh Hoàng Thị Giang Trần Quang Hiệp MỤC LỤC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG A CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠNG B SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẦU TƯ CÔNG C A-NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG I- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ CÔNG 1- Khái niệm Theo khoản 15 Điều của  Luật đầu tư công năm 2019: Đầu tư công là hoạt động đầu tư Nhà nước vào chương trình, dự án đối tượng đầu tư công khác theo quy định Luật để phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà khơng nhằm mục đích thu lợi nhuận 2- Đặc điểm đầu tư công Căn Điều -Luật đầu tư 2019 Chủ đầu tư Hình Vốn đầu tư thức đầu ĐẦU TƯ tư CÔNG Hiệu Mục tiêu II- CHỦ THỂ, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC CỦA ĐẦU TƯ CƠNG 1- Chủ thể đầu tư cơng Theo điều Luật Đầu tư công năm 2019: Áp dụng quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý sử dụng vốn đầu tư công Cơ quan Đơn vị Tổ chức Cá nhân 2- Đối tượng đầu tư công Căn Điều 5, Luật đầu tư 2019 quy định: Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Đầu tư phục vụ hoạt động quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Đầu tư hỗ trợ hoạt động đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích, phúc lợi xã hội Đầu tư Nhà nước tham gia thực dự án theo phương thức đối tác công tư Đầu tư phục vụ công tác lập, thẩm định, định phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật quy hoạch Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho ngân hàng sách, quỹ tài nhà nước ngồi ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho đối tượng sách khác theo định Thủ tướng Chính phủ 3- Phương thức đầu tư công III-PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG  Theo điều luật đầu tư cơng 2019: Căn vào tính chất, dự án đầu tư công phân loại thành : Dự án có cấu phần xây dựng Dự án khơng có cấu phần xây dựng Căn mức độ quan trọng quy mô, dự án đầu tư công phân loại thành: Dự án trọng điểm Quốc gia Dự án nhóm A Dự án nhóm B Dự án nhóm C Câu Hình Thức đầu tư cơng ? Đáp án : Phương thức đối tác công tư PPP Câu Căn vào quy mô mức quan trọng dự án đầu tư cơng có loại ? Đáp án : loại ( dự án trọng điểm quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C) Câu Nguồn vốn ODA có thuộc vốn nhà nước hay khơng ? Đáp án : Có: Theo Điều Khoản 44 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, vốn Nhà nước quy định sau: “Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; cơng trái quốc gia, trái phiếu phủ, trái phiếu quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển thức, vốn vay ưu đãi nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước; vốn tín dụng Chính phủ bảo lãnh; vốn vay bảo đảm tài sản Nhà nước; vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất” Câu Theo quy đinh luật đầu tư công, Chủ đầu tư dự án đầu tư công quan sau ? A Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công B Cơ quan quản lý nhà nước đầu tư công C Cơ quan giao kế hoạch đầu tư công D Cơ quan giao quản lý dự án đầu tư công A Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công Câu Theo quy đinh luật đầu tư công, quan quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp tỉnh ? A Sở xây dựng B Các sở ngành cấp tỉnh C Sở kế hoạch đầu tư D Sở tài C Sở kế hoạch đầu tư Câu Theo quy đinh luật đầu tư công, nguồn vốn quy định vốn đầu tư công ? A Vốn ngân sách nhà nước B Vốn đầu tư doanh nghiệp C Vốn đầu tư tổ chức quốc tế việt nam D Vốn chi thường xuyên quan nhà nước A Vốn ngân sách nhà nước ... BẢN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG A CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG B SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẦU TƯ CÔNG C A-NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG I- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU... triển kinh tế xã hội mà khơng nhằm mục đích thu lợi nhuận 2- Đặc điểm đầu tư công Căn Điều -Luật đầu tư 2019 Chủ đầu tư Hình Vốn đầu tư thức đầu ĐẦU TƯ tư CÔNG Hiệu Mục tiêu II- CHỦ THỂ, ĐỐI TƯỢNG,... công, nguồn vốn quy định vốn đầu tư công ? A Vốn ngân sách nhà nước B Vốn đầu tư doanh nghiệp C Vốn đầu tư tổ chức quốc tế việt nam D Vốn chi thường xuyên quan nhà nước A Vốn ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về đầu tư đề tài đầu tư kinh doanh vốn nhà nước đầu tư công, Pháp luật về đầu tư đề tài đầu tư kinh doanh vốn nhà nước đầu tư công

Từ khóa liên quan