Timeline tổ chức đại hội đoàn

2 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2020, 02:18

Timeline tổ chức đại hội đoàn Đại hội Chi Đoàn Văn nghệ đầu I II Nghi thức khai mạc: Chào cờ, hát Quốc ca Đoàn ca Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2016 Phát biểu khai mạc Đại hội MC MC Bí thư Chi Đồn Nội dung: Thơng qua nội dung chương trình Đồn chủ tịch Trình bày Dự thảo báo cáo kết hoạt động cơng tác Đồn PTTN nhiệm kỳ 2015-2016 nêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ Bí thư Chi Đồn 2016-2017 10 Trình bày tự kiểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2016 Đại biểu thảo luận, đưa ý kiến đóng góp biểu cách giơ tay Ban chấp hành tuyên bố hết nhiệm kỳ Trình bày yêu cầu cấu, số lượng tiêu chuẩn Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 Thảo luận danh sách ứng cử viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 11 Giới thiệu Ban kiểm phiếu 12 Nêu thể lệ bầu cử tiến hành bầu cử Phó Bí thư Chi Đồn MC Bí thư Chi Đồn Ủy viên MC MC Thành viên Ban kiểm phiếu Văn nghệ đợi kiểm phiếu Thành viên Ban kiểm 13 Thông báo kết bầu cử 14 Bầu thành phần Ban chấp hành MC 15 Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 phát biểu Bí thư Chi Đoàn 16 Khen thưởng Ban chấp hành nhiệm kỳ 20152016 phiếu MC 17 Ý kiến Chi MC 18 Thông qua nghị Đại hội Thư ký III Nghi thức bế mạc: 19 Phát biểu bế mạc Đại hội Bí thư Chi Đồn 20 Chào cờ bế mạc MC ...19 Phát biểu bế mạc Đại hội Bí thư Chi Đoàn 20 Chào cờ bế mạc MC
- Xem thêm -

Xem thêm: Timeline tổ chức đại hội đoàn, Timeline tổ chức đại hội đoàn