Biên bản đại hội Đoàn

2 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2020, 02:17

Biên bản đại hội Đoàn ĐỒN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ …… (……………-………… ) Vào lúc ………… ngày ………………… Tại…………………………, Trường Đại học Hoa Sen BCH Chi đoàn tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung sau: Thành phần tham dự: - Đoàn cấp trên: - Đại biểu: - Đoàn viên tham dự: …… đồng chí / tổng số đồn viên chi đồn ……… tỷ lệ % Thành phần điều khiển đại hội: - Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………… - Thư ký đại hội: Đ/c ………………… Nội dung văn kiện: a Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động báo cáo kiểm điểm: b Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động tiêu: Nhân sự: a Góp ý cho đề án nhân sự, biểu đề án: b Thảo luận danh sách nhân sự: - Ý kiến đóng góp: - Ứng cử, đề cử: - Biểu rút tên khỏi danh sách bầu cử c Bầu tổ bẩu cử tiến hành bầu cử: - Tổ bầu cử gồm: + ………………… Trưởng ban +………………… Ủy viên +………………… Thư ký d Công bố kết trúng cử gồm đồng chí với số phiếu: ……… Thơng qua Nghị đại hội, biểu Nghị - Kết biểu quyết: …… / ……… tỷ lệ ……….% Bế mạc Đại hội: Biên đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ……………… Thư ký TM Đoàn Chủ tịch ... với số phiếu: ……… Thông qua Nghị đại hội, biểu Nghị - Kết biểu quyết: …… / ……… tỷ lệ ……….% Bế mạc Đại hội: Biên đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ……………… Thư ký TM Đoàn Chủ tịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản đại hội Đoàn, Biên bản đại hội Đoàn