Thắng cảnh tự nhiên cấp quốc gia ven biển Phú Yên – đặc điểm và những giá trị nổi bật cho phát triển du lịch

11 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2020, 01:46

Phú Yên có đường bờ biển dài 189km, với nhiều đoạn khúc khuỷu, nhiều vũng, vịnh, đầm, phá và bán đảo tạo nên nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp, trong đó có 6 thắng cảnh cấp quốc gia. Bài báo phân tích các giá trị độc đáo, nổi bật của các thắng cảnh tự nhiên ven biển Phú Yên và đưa ra một số kiến nghị nhằm khai thác tối đa các giá trị của nó để phục vụ cho phát triển du lịch Phú Yên. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 19 * 2018 61 THẮNG CẢNH TỰ NHIÊN CẤP QUỐC GIA VEN BIỂN PHÚ YÊN – ĐẶC ĐIỂM VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ NỔI BẬT CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Nguyễn Thị Ngạn* Trường Đại học Phú Yên Tóm tắt Phú Yên có đường bờ biển dài 189km, với nhiều đoạn khúc khuỷu, nhiều vũng, vịnh, đầm, phá bán đảo tạo nên nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp, có thắng cảnh cấp quốc gia Bài báo phân tích giá trị độc đáo, bật thắng cảnh tự nhiên ven biển Phú Yên đưa số kiến nghị nhằm khai thác tối đa giá trị để phục vụ cho phát triển du lịch Phú Yên Từ khóa: Thắng cảnh, ven biển, đặc điểm, giá trị, du lịch Phú Yên Abstract The national natural landscapes along the coastline of Phu Yen province – characteristics and great values for tourism development Phu Yen has a coastline of 189 kilometers long, with a variety of curves, lagoons, bays and peninsulas creating beautiful natural landscapes, including six scenic spots recognized as the national landscapes This article presents the natural landscapes’ characteristics and analyses their unique and prominent values for tourism development, as well as proposes some remedies for maximum exploiting the potentials of such a coastal landscape system for Phu Yen tourism development Keywords: landscapes, coastal, characteristics, value, Phu Yen tourism Mở đầu Phú Yên tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ với đường bờ biển dài 189 km, thiên nhiên ưu đãi nhiều dạng địa hình ven biển đẹp độc đáo (hình1) Bờ biển Phú Yên theo phân loại giới thuộc kiểu bờ biển Rias (kiểu bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá có đan xen nhiều gành đá, mũi đá, núi đá) tạo nên thắng cảnh tự nhiên có giá trị lớn nghiên cứu khoa học hoạt động du lịch Các dạng địa hình đẹp ven biển kể đến như: gành đá (Gành Đá Đĩa, bãi Xép, Gành Đèn); vũng vịnh (Vịnh Xuân Đài, Vũng Rô,…); đầm phá (đầm Ơ Loan, đầm Cù Mơng…); bãi biển (Bãi Bàng, Bãi Tràm, bãi biển Thành phố Tuy Hòa, bãi biển Long Thủy, Bãi Môn – Mũi Điện…); đảo ven bờ (Hòn Chùa, Hòn Yến, Hòn Nưa, Cù Lao Mái Nhà…); hệ thống cồn cát ven biển (đồng cát Từ Nham, đồi cát Từ Nham…); dải núi Vọng Phu - Đá Bia,…Trong số dạng địa hình có địa điểm công nhận thắng cảnh cấp quốc gia (bảng 1), điểm thu hút khách du lịch tỉnh Phú Yên * Email: nguyenthingan@pyu.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 62 Hình Địa hình Phú Yên TT Bảng Các thắng cảnh tự nhiên ven biển Phú Yên Tên thắng cảnh Địa điểm Xếp hạng Quyết định xếp hạng Thị xã Sông Cầu Cấp quốc QĐ số 177/QĐ-BVHTTDL ngày Vịnh Xuân Đài huyện Tuy An gia 20/01/2011 Cấp quốc QĐ số 141-QĐ/VH Gành Đá Đĩa Tuy An gia ngày 23/01/1997 Quần thể Hòn Xã An Hòa, H.Tuy Cấp quốc QĐ số 5387/QĐ-BVHTTDL, ngày Yến An gia 29/12/2017 Phía Nam TT Chí Cấp quốc QĐ số 2410-QĐ/VH Đầm Ô Loan Thạnh, H.Tuy An gia ngày 27/9/1996 Bãi Mơn – Mũi Xã Hịa Tâm , Cấp quốc QĐ số 67/2008/QĐ-BVHTTDL Đại Lãnh H.Đơng Hịa gia ngày 22/8/2008 Xã Hòa Xuân Nam, Cấp quốc QĐ số 68/2008/QĐ-BVHTTDL Núi Đá Bia H.Đơng Hịa gia ngày 22/8/2008 Bài báo trình bày giá trị di sản thắng cảnh tự nhiên cấp quốc gia ven biển Phú Yên ý nghĩa chúng phát triển du lịch tỉnh Đặc điểm thắng cảnh tự nhiên cấp quốc gia ven biển Phú Yên giá trị cho phát triển du lịch 2.1 Vịnh Xuân Đài Vịnh Xn Đài có diện tích mặt nước khoảng 13.000ha, vịnh tạo thành nhờ dãy núi Cổ Ngựa chạy dài phía biển hình thành bán đảo Xn Thịnh bao bọc lấy vịnh Xuân Đài (hình hình 3) Bờ vịnh dài khoảng 50km chạy qua nhiều dạng địa hình khác Mặt phía Bắc Đơng Bắc Vịnh có bãi cát Từ Nham, bãi biển Từ Nham, đầm Cù Mơng, bãi Tràm, bãi Nồm; mặt phía Đơng Nam vịnh có Gành Đá Đĩa, Cù Lao Mái Nhà TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 19 * 2018 63 Hình Vịnh Xuân Đài nhìn ngang từ đất liền Hình Tồn cảnh Vịnh Xn Đài bán đảo (ảnh Dương Thanh Xuân) Xuân Thịnh nhìn từ cao (ảnh vệ tinh Google Earth) Nét độc đáo thứ vịnh hình thànhnhờ dãy núi Cổ Ngựa có độ cao trung bình khoảng 350m cấu tạo thành tạo granodiorit biotit horblend pha phức hệ Định Quán (J3đq2) granit, granosyenit biotit pha phức hệ Đèo Cả (-K đc2 ) [5], có tuổi khoảng 170 đến 140 triệu năm cách ngày nay, chạy dài phía biển án ngữ phía ngồi Cảnh quan thiên nhiên khu vực vịnh có đa dạng mặt địa hình, địa mạo địa chất, cấu trúc từ hệ tự nhiên bản: dãy núi, bán đảo, cồn cát, bãi biển, đảo ven bờ vịnh biển Mỗi hệ tự nhiên có đặc điểm trội hình thái lịch sử phát triển địa hình tạo nên cảnh quan thiên nhiên hài hịa Điểm nhấn quan trọng mặt địa mạo thể đặc trưng dạng địa hình thành tạo đá granit vùng nhiệt đới ẩm: vách núi dốc trơ mặt đá gốc phẳng phản vĩ đại thể nằm đá magma sâu lịng đất trước trăm triệu năm; tảng đá lớn xếp chồng chênh vênh lên trị chơi tạo hóa; kiểu sườn trọng lực với khối đá lăn đổ ngổn ngang khe nứt sâu sườn tạo cảnh quan hoang sơ ven biển vô kỳ thú Một đặc điểm bật bãi cát trắng, mịn phân bố ven vịnh kín sóng êm lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển Trong vịnh Xn Đài cịn có số thắng cảnh khác Hòn Yến, cù lao Ông Xá, đảo Nhất Tự Sơn điểm du lịch thú vị Nét độc đáo thứ hai vịnh mặt ngồi bán đảo Xn Thịnh có dạng địa hình đặc biệt hình thành bồi tụ vật liệu từ bờ nối liền đảo ven bờ, gọi dạng địa hình doi cát nối đảo (tiếng Italia gọi tôm bô lô) Tuy nhiên, độc đáo không có mặt dạng địa hình này, mà hình thành hai doi cát nối đảo cách đối xứng tạo thành hình chữ C cân đối – độc đáo đẹp mắt Theo đánh giá nhà địa mạo hàng đầu Việt Nam có mặt dạng địa hình doi cát nối đảo đối xứng khu vực vịnh Xuân Đài thuộc dạng gặp giới (hình 4) Như vậy, ngồi giá trị du lịch kiểu dạng địa hình cịn có giá trị lớn nghiên cứu khoa học hướng dẫn thực tập khoa học tìm hiểu chế nối đảo, động lực sóng dịng chảy, vận chuyển bồi tích dịng chảy ven bờ Hiện nay, vịnh Xuân Đài trở thành nơi du lịch lý thú việc kết nối với thắng cảnh thiên nhiên xung quanh khác gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan, đầm Cù Mông… 64 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN tạo thành tuyến tham quan, du lịch nghỉ dưỡng thú vị thuận lợi cho du khách Hình Kiểu địa hình doi cát nối đảo (Tơmbơlơ) bán đảo Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu (ảnh vệ tinh Google Earth) 2.2 Gành Đá Đĩa Gành Đá Đĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũng có văn liệu gọi Ghềnh Đá Đĩa) Đây điểm danh thắng địa chất (geosite) có giá trị kỳ quan di sản thuộc hạng vùng bờ biển Nam Trung Bộ (cùng bãi đá Cổ Thạch Tuy Phong – Bình Thuận) [4] Các giá trị Gành Đá Đĩa: a Gành Đá Đĩa đặc sắc giá trị địa chất-địa mạo di sản địa chất phun trào bazan dạng cột độc ven biển nước ta Gành Đá Đĩa có diện tích 2km2, chiều rộng tối thiểu khoảng 50m, chiều dài tối đa 2000m (trong phần lộ mặt tập trung khoảng 200m, lại phần ngập nước biển), chiều cao gành khoảng 17-18m Gành cấu tạo đá phun trào bazan tholeit, bazan olivin- augit-plasgioclaz màu đen, xanh đen, cấu tạo khối đặc xít, lỗ rỗng, hạnh nhân, kiến trúc porphyr giàu ban tinh, kiến trúc gian phiến, với lớp đá dày 30-200m thuộc hệ tầng Đại Nga (βN2đn) có tuổi khoảng triệu năm cách ngày [5] Các cột đá bazan nhiều màu sắc, chiều dài khác tiết diện khác (thường ngũ giác, có tứ giác, lục giác) xếp sát với nằm khác nhau: thẳng đứng, nghiêng, ngang, uốn lượn đẹp mắt Các cột đá bị tách ngang thành lớp liên tục trông giống chồng đĩa xép khít bên nhau; mà diện lộ gọi Gành Đá Đĩa Theo nghiên cứu chi tiết Trịnh Dánh [2] cho thấy thấy bazan gồm loại dễ phân biệt màu sắc, tính chất kích cỡ Các đá bazan đặc sít trải dài sát bờ biển tạo thành chân gành, màu xám nâu, cột thường dài (3- m), tiết diện thường có hình ngũ giác lớn (đường kính 30- 40 cm, có đạt tới 60- 80cm), “đĩa” dầy (10-20 cm) Các đá bazan lỗ rỗng phân bố phía ngồi sát mép nước vun cao thành đỉnh gành, màu xám đen, chiều dài tiết diện khác thường nhỏ hơn, đĩa mỏng so với loại đá bazan đặc sít vừa mơ tả Kết khảo sát số cạnh đa giác vị trí diện tích 2700m2 lộ cột đá, vị trí đo đạc 100 tiết diện liền kề đo kích thước tiết diện vng kích thước 4m2 nhóm tác giả Hà Quang Hải [3] xác định Gành Đá Đĩa lộ khoảng 11.500 cột đá, với đường kính trung bình tiết diện cột TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 19 * 2018 65 đá khoảng 48cm Trong cột đá, loại cột có thiết diện hình ngũ giác(5 cạnh) chiếm tỷ lệ khoảng 58%, hình lục giác (6 cạnh) chiếm khoảng 28%, hình tứ giác (4 cạnh) khoảng 9% thất giác (7 cạnh) khoảng 5% Di sản địa chất Gành Đá Đĩa thuộc loại di sản D – Đá (xếp theo hệ thống phân loại GILGES UNESCO) độc ởven biển Việt Nam Trên giới, Gành Đá Đĩa Phú Yên, dạng gành đá bazan dạng cột tháp ven biển không nhiều, bắt gặp nơi là:gành đá đĩa Giant’s Causeway vùng bờ biển thuộc hạt Altrim, Đông Bắc Ireland; gành đá đĩa Fingal thuộc đảo Staffa, Scotland; gành đá đĩa Los O’rganos nằm quần đảo Canary, Tây Ban Nha gành đá đĩa Jusangjeolli nằm đảo Jeju, Hàn Quốc chúng thắng cảnh giới [ 9] b Gành Đá Đĩa – dấu ấn đặc biệt trình thành tạo địa chất Bazan Gành Đá Đĩa phân bố phần lớn diện tích xã An Ninh Đơng, kéo thành dải liên tục phía Tây Nam qua núi Mái Nhà đến cửa sông Hà Yên Từ cửa sông Hà Yên phía Nam, bazan bị chia cắt thành đồi rời rạc cao 50 đến 90 m Phía Tây đồi địa hình cao nguyên bazan cao dần trung tâm Vân Hòa với độ cao 450 m Như vậy, xem bazan Gành Đá Đĩa bazan Vân Hịa phân bố phần rìa, bị chia cắt bóc mịn mạnh mẽ [3].Những cột đá bazan gành Đá Đĩa với nằm độc đáo: nằm ngang, nằm xiên thẳng đứng thể rõ chuyển động kiến tạo mạnh mẽ vào cuối Neogen- đầu Đệ tứ [1] (hình 6) Hình Bazan Gành Đá Đĩa với dạng cột đổ chồng- kết xô đẩy kỳ mạnh mẽ (ảnh Nguyễn Hữu Xuân) Hình Bazan Gành Đá Đĩa Phú Yên với dạng cột đổ nghiêng chuyển động kiến địa chất cực tạo trẻ (ảnh Nguyễn Hữu Xn) Tại bãi Hịn Khơ quan sát rõ ranh giới địa tầng đá bazan đá granit phức hệ Đèo Cả (hình 7); tuổi đồng vị phức hệ Đèo Cả 70-127 triệu năm, xếp vào giai đoạn magma kiến tạo Mezozoi muộn [6].Về chế xác trình hình thành bazan cột chưa xác định Cơ chế chấp nhận rộng rãi trình làm mát dung nham tạo khe nứt thẳng đứng khe nứt hình hoa hồng mặt dịng dung nham Dung nham có thành phần mật độ đồng với bề mặt phẳng làm mát đồng đều, nguội dung nham co lại đồng Lý tưởng khe nứt phân khoảng thường có dạng hình lục giác Theo giáo sư Malcolm Reeves giải thích, khe nứt đá magma thường hình thành ứng suất kéo phát sinh co vào tâm đa giác đá nguội dần Các khe nứt phát triển vng góc với mặt nguội Trong thể magma có bề dày đồng nhất, khe nứt cột lục giác (6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ N 66 cạnh) hồn hảo hình thành Các khe nứt đa giác (5 cạnh, cạnh) loại phổ biến co lại khơng [trích dẫn theo 3] Hình Ranh giới địa tầng đá bazan với đá granit phức hệ Đèo Cả bãi Hịn Khơ (ảnh Hà Quang Hải c Gành Đá Đĩa không di sản địa chất – địa mạo mà nơi hội tụ giá trị cảnh quan thiên nhiên kỳ thú Phía Bắc Gành Đá Đĩa bờ biển Gành Đèn có chiều dài khoảng 1,5km cấu tạo đá granit, bị cắt xẻ hệ thống khe nứt theo phương khác Quá trình phá hủy sóng tạo nên bờ biển kiểu cưa với vách đá lớm chởm, tháp đá, khối đá có kích thước khác nhiều màu sắc trắng, hồng nâu(hình 8) địa điểm tham quan lý thú Trên khối đá granit nhấp nhô hải đăng Gành Đèn có vai trị định hướng cho tàu bè vào vịnh Xuân Đài vị trí lý tưởng cho du khách quan sát toàn vịnh Xuân Đài khu vực bờ biển gành Đèn, gành Đá Đĩa Phía Nam Gành Đá Đĩa Bãi Bàng – với đáy bazan dạng cột phủ lớp cát dày trắng mịn, chạy dài khoảng 1200m, nơi rộng gần 100m Bãi Bàng đẹp hoang sơ, điều kiện tốt để hình thành khu nghỉ dưỡng biển (hình 9) Phía Tây Gành Đá Đĩa vùng đồi bazan thoải, đỉnh tròn mềm mại với ruộng bậc thang trồng mía, bắp đan xen hàng duối cổ thụ Tất hội tụ lại tạo nên vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên khu vực ven biển Gành Đá Đĩa Hình Gành Đèn với tảng đá granit xếp chồng lấn biển điểm tham quan lý thú (Ảnh Dương Thanh Xuân) Hình Bãi Bàng (Ảnh du lịch Báo Tuổi trẻ) TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 19 * 2018 67 Với vẻ đẹp tự nhiên thấy, Gành Đá Đĩa Bộ Văn hóa - Thơng tin xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia năm 1991 Phong cảnh cảnh quan Gành Đá Đĩa nguyên vẹn, vẻ đẹp hoang sơ môi trường lành Hiện Gành Đá Đĩa nằm Dự án xây dựng thành công viên địa chất nước (cùng với mũi đá bazan Ba Làng An, đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi) Là địa điểm du lịch hấp dẫn, gành Đá Đĩa không thu hút khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn; mà nơi địa điểm cho việc tổ chức hướng dẫn thực tập nghiên cứu khoa học lý thú 2.3 Quần thể Hòn Yến Danh lam thắng cảnh quần thể Hịn Yến (hình 10 11) nằm xã An Hịa, huyện Tuy An, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận danh thắng Quốc gia vào năm 2017 [7] Danh thắng Hòn Yến khu vực bao gồm Hòn Yến, Hòn Đụn (hay gọi Hòn Sắt), Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi tạo thành quần thể thắng cảnh tự nhiên bên bờ biển; Hịn Yến (diện tích 1,98ha) điểm nhấn bật danh thắng Quần thể Hịn Yến hình thành q trình hoạt động địa chất kiến tạo dọc ven biển Phú Yên; đáng kể hoạt động thể xâm nhập núi lửa vào khoảng thời gian cách ngày 70 triệu năm tạo nên Hòn Yến với cấu tạo đá granits granit biotit phức hệ Đèo Cả Quần thể Hịn Yến khu vực có nhiều giá trị độc đáo tự nhiên từ địa chất đến hệ động thực vật, đa dạng sinh học; có giá trị văn hóa lịch sử (có Lăng thờ thần Nam Hải Gành Yến, đồng thời địa điểm tổ chức lễ hội cầu ngư) Nơi có tiềm phát triển thành điểm du lịch biển, kết nối với danh thắng khác Gành Đá Đĩa, Cù Lao Mái Nhà, đảo Hòn Chùa, bãi Xép, bãi Súng, Vịnh Xuân Đài, Vũng Rô tạo tuyến du lịch biển hấp dẫn Hình 10 Hịn Yến Hịn Đụn Hình 11 Hệ sinh thái san hơ ven đảo Hòn Yến (Ảnh Nguyễn Hữu Xuân) (Ảnh Nguyễn Hữu Xn) 2.4 Đầm Ơ Loan Đầm Ơ Loan có diện tích 18,0km2; dài 9,3km; rộng 1,9km, sâu trung bình 1,2m, đổ biển phía Đơng Bắc cửa dài 6,3km, rộng 50m, sâu1,5m Đây loại hình thủy vực ven biển tạo nhờ đê cát chắn ngồi hình thành phát triển từ Holocen (Q22) cách ngày khoảng 4000 năm Giá trị kỳ quan ở tồn đầm Ơ Loan hệ thống đầm phá thuộc nhóm lagun ven biển vĩ độ thấp, nhiệt đới ẩm, tạo nên đa dạng kiểu loại đầm phá ven biển hình thành khu vực bờ biển miền Trung nước ta [4] 68 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ N Đầm Ơ Loan cịn thắng cảnh đẹp, cảnh trí đầm Ơ Loan ngoạn mục đẹp bình minh Xung quanh đầm bọc kín dãy núi thấp đồi sát liền từ đèo Quán Cau phía Tây ngoặt qua núi Đồng Cháy đến núi Cẩm cồn cát An Hải phía Đơng, ơm lấy đầm ơm biển lớn (hình 12) Đầm Ơ Loan nơi có hệ sinh vật phong phú, đặc biệt loài hải sản quý, tiếng; cua huỳnh đế, sò huyết hàu Những hải sản đầm Ô Loan trở thành thương hiệu hấp dẫn với khách du lịch đến du lịch Phú Yên nói chung đầm Ơ Loan nói riêng Hình 12 Đẩm Ô Loan (ảnh Nguyễn Thị Ngạn) 2.5 Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh Danh thắng Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh (hình 13) thuộc thơn Đồng Bé, Xã Hịa Tâm, huyện Đơng Hịa, tỉnh Phú n; nằm cách TP Tuy Hịa khoảng 35km phía Đơng Nam xếp hạng di tích cấp Quốc gia vào năm 2008 Nằm chân Mũi Đại Lãnh, Bãi Mơn cịn hoang sơ, bãi cát trắng, mịn, dài khoảng 400m, rộng 200 – 300m, có hình vầng trăng khuyết, dốc thoải, biển nơng, sóng nhẹ, nước biển xanh Dạng địa hình tạo thành trình bồi tụ lấp góc sóng biển vào khu vực bờ biển bị lõm sâu vào đất liền Ở nơi này, tia sóng di chuyển từ biển vào đất liền đẩy vật liệu di chuyển dọc theo bờ biển (do theo dòng hải lưu ven bờ) vào bờ bắt đầu tích tụ lại Sở dĩ vật liệu tích tụ lại mà khơng theo tia sóng di chuyển phía biển khu vực địa hình bờ biển lõm tốc độ vận chuyển vật liệu sóng biển bị giảm xuống nên trình bồi tụ xảy ra, mở rộng trình bồi tụ tạo thành bãi biển Các bãi biển dạng Phú n cịn có: Bãi Bàng, Bãi Bầu, Bãi Rạng, Bãi Tràm, Bãi Ôm (Huyện Sơng Cầu); bãi biển vịnh Gành Đá Đĩa (phía Nam Gành Đá Đĩa), bãi biển Gành Ông, Bãi Xếp (Huyện Tuy An); Bãi Gốc, Bãi Tiên, (Huyện Đơng Hịa) Mũi Đại Lãnh (còn gọi Mũi Điện, hay đồ cũ gọi Cap Varella) nằm đầu mút Đông Bắc dải núi Vọng Phu – Đá Bia, Phú Yên coi cực Đông lục địa Việt Nam, nơi đón nhận nắng ban mai sớm nhất2 Mặt khác mũi Đại Lãnh xác nằm vị trí mà đường bờ biển Việt Nam đổi hướng từ Nam- Đông Nam sang Nam-Tây Nam, tức nơi lồi “đường cong Trung Bộ” hướng lòng chảo Biển Đơng [1] Trên đỉnh mũi Đại Lãnh có cột hải đăng Đại Lãnh (một cột hải đăng có tuổi đời lâu  Các bãi biển xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam Có ý kiến khác cho điểm cực Đông đất liền Việt Nam nằm mũi Đơi (cạnh Hịn Đơi bán đảo Hòn Gốm (Vạn Ninh, Khánh Hòa), cách Đại Lãnh 27km phía Nam TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 19 * 2018 69 Việt Nam) người Pháp xây dựng vào năm 1890 với mục đích định vị cho tàu bè vào vịnh Vũng Rô Sự liền kề Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh tạo nên cảnh trí tuyệt đẹp, điểm đến hấp dẫn du khách thăm quan chinh phục, đón bình minh Mũi Đại Lãnhvà cắm trại, tắm biển Bãi Mơn Hình 13 Bãi Mơn – Mũi Đại Lãnh (ảnh Du lịch Phú Yên) 2.6 Núi Đá Bia Núi Đá Bia nằm dãy núi Vọng Phu – Đá Bia, dãy núi thẳng góc với bờ biển di sản địa chất-địa mạo quan trọng Việt Nam Đây dải núi địa lũy-khối tảng đồ sộ (dài 70km x rộng 20km), vận động tân kiến tạo nâng mạnh đới bờ, với đỉnh núi cao Vọng Phu (cao 2051m) Cấu tạo nên dải núi đá granit tổ hợp phức hệ Định Quán Đèo Cả tạo nên di sản địa mạo quan trọng, có dải núi Vọng Phu - Đá Bia Tại thể rõ ràng trình địa mạo ngoại sinh vùng nhiệt đới (phong hóa, rửa trơi, trọng lực) tác động lên khối đá granit tạo nên nhiều cảnh quan đặc thù, với dạng địa hình độc đáo có núi Đá Bia Đây khối đá sót lớn dạng tháp vng ngun khối nằm phần đỉnh núi độ cao 706m dải núi Vọng Phu – Đá Bia Nét độc đáo điểm thắng cảnh khối đá đứng nghiêng cao tới 60m, bật phần đỉnh núi, mà lần qua Đèo Cả người muốn ngắm nhìn(hình 14) Núi Đá Bia cịn có tên gọi Thạch Bi Sơn, vua Minh Mạng cho khắc vào Tuyên Đỉnh (trong Cửu Đỉnh Thái Miếu) kinh thành Huế từ năm 1840 Tương truyền tháp đá vua Lê Thánh Tông cho khắc bia để xác định biên giới Đại Việt Chiêm Thành vào năm 1471 [10] Núi Đá Bia đẹp, độc đáo nhìn từ hướng khác nhau: nhìn từ biển vào Đèo Cả núi Đá Bia giống hình ngón tay lên trời, nên Núi Đá Bia cịn có tên gọi khác lý thú người Pháp đặt “Ngón tay Chúa” họ vào để định hướng cho tàu bè Nhìn hướng khác thấy Đá Bia giống sư tử nằm xuôi theo sườn Ở ngã ba Hảo Sơn - Đập Hàn nhìn lên, Đá Bia hao hao tháp Nhạn Từ Bãi Xép - Bãi Bàng (xã Hịa Tâm) trơng vào, Đá Bia giống người ngồi Tại trường Hòa Tâm nhìn Đá Bia giống ơng Phật đứng, hay nhà sư xuống núi Đứng đỉnh núi Đá Bia nhìn bao qt vùng biển xung quanh, phóng tầm mắt nhìn bốn hướng, thấy Vũng Rơ chân núi phía Nam hay vịnh Vân Phong Khánh Hịa; nhìn phía Bắc, có tầm nhìn bao qt tồn đồng Tuy Hịa [8] Năm2008,Bộ Văn hóa Thể thao Du Lịch có định cơng nhận di sản độc vơ nhị danh thắng cấp Quốc gia Ngồi tính đa dạng hình thái nguồn gốc địa hình, dải núi Vọng Phu – Đá Bia 70 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ N cịn có lịch sử phát triển lâu dài so với toàn hệ núi đới bờ, mà điều chứng minh bề mặt san cổ (Mặt Đông Dương – Eocen, khoảng 40 triệu năm trước) giả định phân bố bề mặt nó, tương đương với khối Ngọc Linh [1] Núi Đá Bia kết hợp với cảnh quan tạo nên điểm du lịch tham quan lý thú du khách, đặc biệt hấp dẫn du khách thích tham quan mạo hiểm, khám phá thiên nhiên Hình 14 Núi Đá Bia (ảnh Dương Thanh Xuân) Kết luận kiến nghị Qua phân tích trên, đến kết luận giá trị thắng cảnh tự nhiên ven biển Phú Yên sau: Trên đoạn bờ biển không dài, 189 km có nhiều dạng địa hình độc đáo đẹp mắt, thể đa dạng đạng địa hình ven biển Bên cạnh lại có đan xen dạng địa hình khác tạo nên tính hấp dẫn hoạt động du lịch Trong dạng địa hình khác đó, có điểm thắng cảnh cơng nhận thắng cảnh cấp quốc gia, điểm hút cho phát triển du lịch Phú Yên Các thắng cảnh tự nhiên ven biển Phú Yên hấp dẫn hoạt động du lịch nhờ tính độc đáo không giá trị mặt phong cảnh, cảnh quan thiên nhiên mà cịn có giá trị văn hóa – lịch sử giá trị kèm phục vụ phát triển nhiều loại hình du lịch hướng dẫn thực tập, nghiên cứu khoa học Vị trí thắng cảnh dễ tiếp cận, điều tạo điều kiện thuận lợi cho thắng cảnh biển Phú Yên thu hút khách du lịch Để phát huy mạnh thắng cảnh du lịch biển nhà quản lý cần tập trung ưu tiên đầu tư sở hạ tầng cho số điểm thắng cảnh để tạo điểm hút cho phát triển du lịch biển Phú Yên kết nối điểm thắng cảnh tạo thành tuyến du lịch biển Bên cạnh cần có giải pháp bảo vệ mơi trường, bảo tồn gìn giữ giá trị thắng cảnh cách bền vững [1] [2] TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Đức An (2015), Đới bờ biển Việt Nam – Cấu trúc tài nguyên thiên nhiên, NXB Khoa học Tự nhiên Công nghệ Trịnh Dánh (chủ biên) nnk (2004), Báo cáo nghiên cứu khu bảo tồn địa chất TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 19 * 2018 [3] [4] [5] [6] [7] 71 Việt Nam, Tài liệu lưu trữ Trung tâm Thông tin tư liệu, Tổng cục Địa chất Hà Quang Hải, Phan Thị Thảo Nguyên, Lê Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Trường Ngân (2015), Địa di sản bờ biển gành Đá Dĩa, Tuy An, Phú Yên, Trang thông tin Cổng thông tin Địa Môi trường, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, TP HCM Trần Đức Thạnh (chủ biên), Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử nnk (2012),Biển đảo Việt Nam – Tài nguyên vị kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu, NXB Khoa học Tự nhiên Cơng nghệ Trần Tính (chủ biên), Lê Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Tý nnk (1997), Bản đồ Địa chất tờ Tuy Hòa tỷ lệ 1/200.000, Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội Huỳnh Trung, Lê Văn Khải (1995),Phức hệ Đèo Cả Điạ chất Việt Nam, tập II, Các thành tạo magma, Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội http://svhttdl.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/page/tin-tuc-su-kien/van-hoa-nghethuat/danh-lam-thang-canh-quan-the-hon-yen-duoc-cong-nhan-di-tich-quoc-gia (Ngày nhận bài: 12/06/2018; ngày phản biện:13/09/2018; ngày nhận đăng:01/10/2018) ... Hịa gia ngày 22/8/2008 Bài báo trình bày giá trị di sản thắng cảnh tự nhiên cấp quốc gia ven biển Phú Yên ý nghĩa chúng phát triển du lịch tỉnh Đặc điểm thắng cảnh tự nhiên cấp quốc gia ven biển. .. du lịch Trong dạng địa hình khác đó, có điểm thắng cảnh cơng nhận thắng cảnh cấp quốc gia, điểm hút cho phát triển du lịch Phú Yên Các thắng cảnh tự nhiên ven biển Phú Yên hấp dẫn hoạt động du. .. tầng cho số điểm thắng cảnh để tạo điểm hút cho phát triển du lịch biển Phú Yên kết nối điểm thắng cảnh tạo thành tuyến du lịch biển Bên cạnh cần có giải pháp bảo vệ mơi trường, bảo tồn gìn giữ giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Thắng cảnh tự nhiên cấp quốc gia ven biển Phú Yên – đặc điểm và những giá trị nổi bật cho phát triển du lịch, Thắng cảnh tự nhiên cấp quốc gia ven biển Phú Yên – đặc điểm và những giá trị nổi bật cho phát triển du lịch