Bản vẽ shopdrawing xây tường gạch

33 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2020, 22:20

Bản vẽ shopdrawing xây tường gạch dự án Sunwah Pearl 52 tầng, công trình cấp 1 OWNER MẶT BẰNG BỐ TRÍ BỔ TRỤ CHI TIẾT BỔ TRỤ ATTACHED COLUMN LAYOUT DETAIL OF ATTACHED COLUMN ( bố trí mảng tường dài 4m, góc tường, liên kết vào dầm/ sàn tầng + dưới) 80 (Arranged at walls with >4m long, at end of walls, connected to beam/slab of upper & lower stories) Opening size for alu window Kích thước lỗ mở cửa sổ nhôm Opening size for alu door Kích thước lỗ mở cửa nhơm 200 TƯỜNG BAO CƠNG TRÌNH OUTER WALLS Vị trí góc tường End of wall Vị trí cửa Door/window D6@200 4D12 L BT-2 (180x200) ( cho tường dày 80mm) (For 80mm thk wall) ( cho tường dày 180mm) (For 180mm thk wall)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ shopdrawing xây tường gạch, Bản vẽ shopdrawing xây tường gạch

Từ khóa liên quan