NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI

15 264 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 22:20

Chuyên đề tốt nghiệp - 1 - Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại sgd ngân hàng tmcp hàng hải 3.1, Định hớng phát triển của sgd nhtmcp hàng hải. 3.1.1,Mục tiêu. Để chiến thắng trong cạnh tranh đồng thời chiếm đợc thị phần lớn trong năm nay thì Ngân hàng đã đề ra các mục tiêu chung triển khai trong năm 2008 -Xác định mục tiêu kinh doanh: tăng trởng bền vững, chất lợng, hiệu quả, an toàn. -Tuân thủ kỷ cơng kỷ luật điều hành, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. -Trên cơ sở là một Ngân hàng bán lẻ, thực hiện các nghiệp vụ của một Ngân hàng hiện đại phục vụ cho các đối tợng khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn quận và các lân cận, phục vụ phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng dân c, khách hàng tiêu dùng trên cơ sở mở rộng các kênh phân phối. -Kiểm soát tốc độ tăng trởng, đặc biệt kiểm soát phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng, trong thanh toán, an toàn kho quỹ. Nâng cao trách nhiệm ở các cấp lãnh đạo điều hành, cán bộ nghiệp vụ, chăm lo và giáo dục ý thức cán bộ gắn bó với ngành, với nghề. Tạo bớc chuyển cách mạng trong hoạt động kinh doanh từ t duy đến hành động, tác nghiệp gắn liền với đầu t, khai thác và gắn bó với công nghệ tiến tiến và nguồn lực sẵn có đảm bảo chất lợng và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. -Phát triển mạng lới và tăng thêm kênh phân phối sản phẩm Ngân hàng. -Kinh doanh đảm bảo thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nớc, của ngành, đảm bảo an toàn hiệu quả, an toàn vốn. 3.1.2,Phơng hớng phát triển của ngân hàng Với việc Việt nam chính thức gia nhập WTO, những cam kết mở cựa thị tr- ờng, trong đó thị trờng tài chính đang dần có hiệu lực, các Ngân hàng Việt Nam sẽ gặp nhiều thuận lợi đồng thời đó có những khó khăn mà các Ngân hàng Việt Nam sẽ phải đối mặt.Để đạt kết quả cao đòi hỏi hệ thống Ngân hàng MSB nói chung và SGD MSB nói riêng phải có phơng hớng phát triển cho phù hợp với tiến độ và nhiệm vụ chung của Ngân hàng. a. Dự báo môi trờng kinh doanh. 1 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 2 - * Thuận lợi: - Hình ảnh uy tín của Ngân hàng MSB ngày càng đợc nâng cao và đợc nhiều ngời biết đến. Khách hàng cả tổ chức và cá nhân ngày càng tin tởng và đánh giá cao chất lợng sản phẩm và phong cách phục vụ của MSB. Thứ hai là với việc Việt Nam chính thc gia nhập WTO, những cam kêt mở cựa thị trờng, trong đó có thị trờng tài chính đang dần có hiệu lực, các Ngân hàng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với những công nghệ Ngân hàng hiện đại và học hỏi kinh nghiệm quản lý hiệu quả của các định chế tổ chức tài chính nớc ngoài. Từ đó hệ thống MSB nói chung và SGD nói riêng sẽ có nhiều điều kiện để phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, nâng cao trình độ quản lý nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. * Khó khăn -Mạng lới hoạt động của Sở giao dịch còn mỏng, trong khi đó mạng lới của các Ngân hàng khác tơng đối nhiều và tốc độ mở rộng mạng lới tơng đối nhanh nh Ngân hàng Nông Nghiệp, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng Công Thơng . -Việc quảng bá hình ảnh của Sở giao dịch tới dân chúng trên địa bàn còn cha đợc chú trọng, các sản phẩm dịch vụ còn cha đa dạng, tiện ích của một số sản phẩm dịch vụ của một số sản phẩm dịch vụ MSB cha đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng. -Lực lợng cán bộ trẻ chiếm đa số đợc đào tạo bài bản song cha đồng đều cha có kinh nghiệm thực tế, phơng pháp làm việc mang nặng tính sách vở, kém linh hoạt trong sử lý công việc. Sức ép nhanh chóng từ chiếm lĩnh thị trờng, tăng thị phần, phát triển các loại hình dịch vụ, mở ra những sản phẩm chất lợng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời vẫn phải đảm bảo tăng cờng tín dụng chất lợng và an toàn, hoạt động kinh doanh hiệu quả là vấn đề chi nhánh cần phải xem xét trong định hớng phát triển kinh doanh trong thời gian tới. b.Phơng hớng -Tiếp tục đẩy mạnh tăng trởng nguồn vốn huy động dân c, tích cực tìm kiếm nguồn vốn huy động có chi phí thấp, ổn định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. -Thực hiện phân loại khách hàng và xây dựng chính sách cụ thể đối với từng đối tợng khách hàng, chú trọng tới từng khách hàng có nguồn tiền gửi lớn và ổn định, tăng nguồn tiền gửi không kì hạn của TCKT, huy động nguồn tiền gửi có kỳ hạn từ nhiều tổ chức kinh tế xã hội khác nhau nh: kho bạc, bảo hiểm, điện lực, bu điện . 2 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 3 - -Đẩy mạnh hoạt động marketing thông qua tuyên truyền quảng cáo để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tới từng hộ dân và các doanh nghiệp t nhân, công ty cổ phần và các doanh nghiệp nớc ngoài. -Thờng xuyên đánh giá, phân tích tình hình, đặc điểm của các điểm huy động để đề ra các giải pháp, biện pháp, chính sách phù hợp cho từng thời kỳ. -Mở rộng mạng lới huy động vốn dân c, mở mới điểm giao dịch, phòng giao dịch (tập trung vào khu vực dân c có thu nhập cao, các trung tâm thơng mại, khu đô thị mới ) áp dụng các hình thức huy động vốn khác nhau nh : huy động tại các điểm huy động vốn, huy động vốn huy động -Xây dựng chính sách kỳ hạn, lãi suất cạnh tranh và nhanh chóng triển khai đa dạng các loại hình vốn huy động. -Căn cứ thực tế tình hình huy động vốn để có chính sách khuyến mại hấp dẫn và phù hợp trong từng thời điểm nhằm duy trì nguồn vốn hiện có và tiếp tục tăng trởng nguồn vốn trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt về lãi suất đầu vào. Về tín dụng: -Nhận thức đầy đủ, bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngân hàng MSB. Quán triệt đến từng cán bộ tín dụng, đảm bảo sự chấp hành tuân thủ, tuyệt đối không vi phạm kỷ luật quản trị điều hành. -Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu khách hàng thuộc diện ngành kinh tế u tiên, h- ớng mạnh vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút khách hàng có năng lực tài chính, trình độ quản lý kinh doanh đáp ứng yêu cầu hội nhập. -Đa dang hoá các loại sản phẩm tín dụng, sớm triển khai các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cá nhân để dành riêng cho nhóm khách hàng t nhân cá thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ , gắn tăng tr ởng tín dụng có hiệu quả với việc phát triển các dịch vụ. Mở rộng đa dang hoá cho vay đối với các làng nghề truyền thống. Tập trung và xác định nhiệm vụ tiếp thị khách hàng và tiếp thị khách hàng theo hớng là một Ngân hàng bán lẻ cung cấp các sản phẩm phục vụ cho hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó phân loại khách hàng và xây dựng chính sách khách hàng cụ thể đối với từng đối tợng khách hàng. -Lãnh đạo phòng tín dụng và cán bộ tín dụng phải dành ít nhất 70% thời gian để tiếp xúc với khách hàng. Tăng cờng hoạt động của hội đồng tín dụng, quyết liệt trong thu hồi nợ và giảm nợ xấu xuống dới 4%, kiểm soát chặt chẽ kiên quyết không để phát sinh nợ quá hạn. Về phát triển dịch vụ: -Đa dạng các loại hình dịch vụ để phục vụ tốt hơn mọi nhu cầu của khách hàng: tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ truyền thông nh: bảo lãnh, thanh 3 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 4 - toán, chuyển tiền nhanh, western union, dịch vụ thẻ (thẻ vạn dặm, thẻ power, thẻ visa ). -Trang bị đầy đủ các thiếu bị cần thiết, chú trọng yếu tố đồng bộ và kịp thời trong đầu t công nghệ. Thờng xuyên cải tiến nâng cấp các chơng trình tin học Ngân hàng, phần mềm điện toán hỗ trợ nghiệp vụ. Có kế hoạch công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng. -Đẩy mạnh việc khai quảng bá và thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp tại SGD để tăng thêm phí dịch vụ; tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu tới khách hàng các sản phẩm dịch vụ về kinh doanh tiền tệ (option, forward, spot) và thanh toán quốc tế (bao thanh toán, biên lai tín thác, tín dụng đóng gói ) -Nghiên cứu triển khai và phát triển dịch vụ homebanking, internetbanking tại SGD khi có hớng dẫn của ngân hàng MSB, nâng cao chất lợng dịch vụ BSMS, dịch vụ gửi tiền qua máy ATM, trả lơng tự động, smart@ccount, thanh toán tiền điện, nớc, điện thoại qua ATM -Xây dựng, triển khai thực hiện các chơng trình quảng bá, quảng cáo sản phẩm, khuyếch trơng hình ảnh, thơng hiệu của Ngân hàng gắn với các sản phẩm dịch vụ đã đợc triển khai. -Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ kiều hối. -Không ngừng nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng, xây dựng phong cách giao dịch tận tình, lịch sự, nhanh chóng, tạo cho khách hàng sự hài lòng khi đến giao dịch với Ngân hàng. T vấn để khách hàng lựa chọn hình thức dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. -Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, con ngời để có thể tiếp nhận các chơng trình phần mềm ứng dụng tiên tiến nhằm đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng đợc các yêu cầu đa dạng của mọi đối tợng khách hàng. -Tích cực tìm kiếm các khách hàng có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, vừa tăng cung dịch vụ, vừa tạo nguồn cân đối ngoại tệ cho chi nhánh . Khách hàng ngày càng có xu hớng chọn giao dịch khép kín với các Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ với tiện ích vợt trội, công nghệ Ngân hàng hiện đạo giá cả cạnh tranh. Vì vậy nếu không đáp ứng đợc các yêu cầu sẽ rất khó khăn trong việc tiếp thị, mở rộng khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình. SGD sẽ nghiên cứu cung cấp các dịch vụ chọn gói, vừa thúc đẩy dịch vụ phát triển, vừa tăng thu phí dịch vụ. Phát triển dịch vụ và nguồn nhân lực: 4 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 5 - ` -Mở rộng mạng lới hoạt động, với hệ thống mạng lới hoạt động kinh doanh của SGD còn và nếu so sánh với mạng lới của các NHTM và NHCP sẽ khó cạnh tranh về quy mô mạng lới. Do vậy SGD đang và sẽ phát triển mạng lới có chọn lọc và chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu của Trung tâm thơng mại, khu dân c và khu đô thị, đón đầu tiềm năng phát triển của quận. -Đảm bảo đủ nhân lực u tiên cho việc tuyển dụng những cán bộ có trình độ cao.Phân công lao động hợp lý và phù hợp với năng lực, chỉ đề bạt những cán bộ có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Lãnh đạo các phòng, tổ khác nếu không hoàn thành nhiệm vụ đợc giao phải xin nghỉ việc. 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho vay tại SGD ngân hàng TMCP HàNG HảI. 3.2.1Nâng cao kiểm tra, kiểm soát đối với kế toán cho vay. Khi tiếp nhận chứng từ từ khách hàng, kế toán nhập lệnh vào máy và hệ thống phần mềm kế toán sẽ tự động hạch toán. Nếu nh có sai sót xảy ra sẽ làm ảnh hởng đến chất lợng của kế toánvậy đứng đằng sau công tác kế toán là công tác kiểm soát, họ là ngời có kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ. Nh đối với mỗi lần giải ngân của kế toán cho vay thì đều có sự phê duyệt cuối cùng của kiểm soát viên, xem giao dịch viên đã hạch toán nghiệp vụ, số tiền đúng cha . Thành thạo nghề nghiệp là yêu cầu hàng đầu của kiểm soát. Họ phải là ngời có kiến thức, kỹ năng, chuyên môn bổ trợ cần thiết để thực hiện việc kiểm tra một cách đúng đắn và hiệu quả.Với những đòi hỏi nh vậy thì hiện nay tại SGD với số lợng nhân viên còn mỏng, trình độ còn nhiều bất cập nên cần phải có những giải pháp phù hợp. Cần phải có nhận thức đúng đẵn và sự quan tâm chỉ đạo cao nhất đối với công tác kiểm tra, kiểm soát. Thực tế cho thấy nơi nào có sự quan tâm của lãnh đạo thì nơi đó công tác kiểm tra, kiểm soát phát huy đợc tác dụng, phát hiện và ngăn chặn các sai lầm phát sinh, hạn chế đợc những rủi ro có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của SGD MSB. Tăng cờng bổ xung cán bộ kiểm soát ở từng bộ phận. Vì là SGD mới nâng cấp nên đa phần số nhân viên đều có kinh nghiệm non trẻ, nên để hoạt động này có hiệu quả cần có những cán bộ lâu năm và bên cạnh đó có những cán bộ trẻ đi kèm để học hỏi những kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ. Vấn đề trình độ cán bộ kiểm tra, kiểm toán cần hiểu sâu nghiệp vụ, nắm vững các văn bản, chế độ, thể lệ của Nhà nớc, của ngành Ngân hàng. Vì vậy những ng- ời ở vị trí này phải luôn luôn có ý thức chủ động nghiên cứu học hỏi để cập nhật 5 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 6 - kiến thức, kinh nghiệm, kiên trì, chủ động, sáng tạo trong kiểm tra.Đồng thời Ngân hàng nên có những lớp bồi dỡng chuyên sâu về nghiệp vụ, có những buổi hội thảo để gặp gỡ các chuyên gia từ đó đa ra các vấn đề cha giải quyết đợc để đa ra những giải pháp tối u, áp dụng vào thực tế tại Ngân hàng. 3.2.2Giải pháp đối với khoản nợ quá hạn. Nợ quá hạn xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nh từ phía khách hàng: sử dụng vốn không hiệu quả hay từ phía Ngân hàng công việc thẩm định cho vay cha chặt chẽ, dẫn đến có nguy cơ mất vốn cho Ngân hàng. Nh phần thực trạng đã nêu thì tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn của Ngân hàng cha đợc giảm nh mong muốn. Để tháo gỡ khó khăn này cho doanh nghiệp, SGD cần phải cho doanh nghiệp vay vốn theo hớng có tiền về trả nợ thì cho vay, số cho vay phải nhỏ hơn số thu nợ để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh từ đó doanh nghiệp sẽ có nguồn tiền về trả nợ cho Ngân hàng. D nợ quá hạn và nợ xấu của chi nhánh ở mức cao. Việc thực hiện phân loại nợ theo điều 7 QĐ 493, hầu hết các doanh nghiệp xếp hạng từ loại B trở xuống, d nợ của nhiều doanh nghiệp tại SGD dù cha đến hạn vẫn phải chuyển sang nợ xấu, nợ quá hạn của doanh nghiệp đó hoặc của doanh nghiệp cấp trên tại SGD bị xếp vào nhóm nợ xấu. Ta có thể tham khảo thêm những giải pháp sau: Hiện nay tỉ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng cao, tỷ lệ nợ xấu cao trong tổng d nợ cao hơn so với quy định. Với tình trạng nh vậy mà không thu hồi đợc sẽ gây ra rủi ro làm cho vốn rót vào công ty làm ăn không hiệu quả thay vì các công ty vừa và nhỏ mới ra đời, đang rất cần vốn để phát triển. Vì vậy thu nợ khó đòi (đa phần từ các doanh nghiệp nhà nớc thu lỗ triền miên) tỏ ra khá mờ mịt, khi các vấn đề nguyên căn cha đợc giải quyết triệt để. Ngân hàng nên có những biện pháp mạnh đối với doanh nghiệp gây ra tình trạng nợ quá hạn. Nh cần nghiên cứu và áp dụng để đa ra mức phí phạt trả chậm đối với nợ quá hạn và nợ lãi vốn vay hợp lý và linh hoạt đối với từng loại, từng nhóm nợ quá hạn. Việc đa ra mức phí này bắt đầu ngay từ khi ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng vay, mức phí này phải phù hợp theo quy định của pháp luật. Mặt khác để giảm thiểu khoản nợ quá hạn này chúng ta có thể áp dụng kinh nghiệm của một số nớc nh Trung Quốc, từ kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc,có thể thấy những biện pháp mà Trung Quốc đang áp dụng có khả năng hạn chế gia tăng tỷ lệ nợ khó đòi trong Ngân hàng ngoài những biện pháp tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nớc và củng cố kiểm soát rủi ro nội bộ thành lập các công ty mua bán nợ xấu, cổ phần hóa và niêm yết trên thị trờng chứng khoán, Việt Nam cần chủ động cải cách mở cửa ngành ngân hàng 6 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 7 - để làm gia tăng sự hiện diện của ngân hàng nớc ngoài và trong ngành ngân hàng (các ngân hàng nớc ngoài nh HSBC, ANZ có tỷ lệ nợ xấu thấp) . Vì vậy ngoài việc mang đến một nguồn vốn bổ xung để giảm tỷ lệ nợ khó đòi, sự hiện diện lớn của các Ngân hàng nớc ngoài cuối cùng sẽ biến Ngân hàng trong nớc thành tổ chức nớc ngoài có tầm vóc quốc tế thông qua sự cạnh tranh và học hỏi từ Ngân hàng nớc ngoài. Hiện nay trong ngân hàng càng có nhiều sản phẩm dịch vụ ra đời dựa trên ứng dụng cộng nghệ thông tin hiện đại. từ đó mang lại sự đa dạng trong lựa chọn cho khách hàng, bên cạnh những thuận lợi do công nghệ thông tin mang lại thì nó cũng có những bất cập mà để xử lý nó thì ngân hàng cần xem xét những nội dung cụ thể. Tuyển thêm và đào tạo những chuyên gia, kỹ s về tin học giỏi để khi có tình huống bất ngờ xảy ra nh virut, nghẽn mạng hay sự xâm nhập vào hệ thống để sửa đổi thông tin. đồng thời khi tuyển dụng họ phảI đợc đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng. nhờ đó họ có thể kết hợp lại để đa ra những giải pháp tối u nhằm khai thác hết chức năng của công nghệ, nâng cao chất lợng dịch vụ khách hàng, đáp ứng cung cấp thông tin kịp thời cho công tác quản trị điều hành. Thờng xuyên bảo dỡng máy, nâng cấp phần cứng, những trục trặc tăng cờng công tác mã hoá các chơng trình phần mềm và mạng truyền thông đảm bảo vấn đề bảo mật. Mở rộng hơn nữa các phần mềm ứng dụng tập trung vào các dịch vụ. Hoàn thiện hơn nữa hệ thống văn bản pháp lý trong nghiệp vụ cho vay phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ tin hoc Tăng cờng sự hợp tác lĩnh vực công nghệ với tổ chức tài chính và ngân hàng trong lĩnh vực. 3.2.4 Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên. Trong điều kiện ứng dụng công nghệ hiện đại vào Ngân hàng, đòi hỏi những cán bộ làm Ngân hàng phải có năng lực về trình độ. Đặc biệt ứng dụng mô hình một cựa nên nó dễ gây ra thất thoát mất mát tài sản nếu nh các cán bộ kế toán không cẩn thận có thể đếm tiền nhầm, tiền giả và mô hình này thì kế toán giải ngân vừa giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng, thu chi tiền mặt trong hạn mức. Nh vậy cán bộ kế toán ngoài việc hiểu biết sâu rộng về kiến thức chuyên môn còn phải giỏi về tin học. Vì vậycần -Đào tạo kiến thức chuyên sâu và tổng hợp về hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ Ngân hàng thờng xuyên, liên tục đối với cán bộ kế toán và cán bộ làm công tác kiểm soát.Hớng dẫn cho cán bộ kế toán những tình huống xử lý với khách hàng cho phù hợp. Bên cạnh đó cần mở các đợt kiểm tra trình độ chuyên môn cán bộ 7 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 8 - kế toán, để biết đợc trình độ và mức độ cập nhật thông tin về kế toán và các chuẩn mực kế toán đến đâu. Từ đó có kế hoạch mở các lớp học thêm tại Ngân hàng trong đó có sự hớng dẫn của các chuyên gia về lĩnh vực Ngân hàng. -Tạo một môi trờng làm việc thoải mái, lành mạnh, xây dựng phong cách làm việc cho toàn thể nhân viên Ngân hàng từ đó khi khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng không chỉ là sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng mà có thể là gặp gỡ những nhân viên trẻ trung, xinh đẹp, ăn nói lịch sự . Về vấn đề này thì SGD có thể tham khảo, học hỏi phong cách làm việc của các Ngân hàng nớc ngoài. -Kích thích sự tìm tòi, nghiên cứu của cán bộ kế toán cho vay để từ đó tìm ra những giải pháp, biện pháp khắc phục những khó khăn tồn đọng trong công tác hạch toán cho vay. Chi nhánh sẽ khuyến khích những công trình nghiên cứu mang lại ứng dụng thực tế và ghi nhận thành tích của nhân viên và đó cũng là cơ sở để đợc tăng lơng, thăng tiến trong công việc. -Nh chúng ta đã biết con ngời là yếu tố trung tâm, quyết định sự thành bại của tổ chức, cho nên SGD cần phải áp dụng những biện pháp một cách có hiệu quả để khai thác tối đa trình độ làm việc của mỗi ngời. 3.3. Kiến nghị. Khi đa ta các giải pháp trên không có nghĩa Ngân hàng đã áp dụng có hiệu quả đợc ngay. Mà phải có sự phối hợp giữa Nhà nớc,NHNN, MSB vì vậy tôi xin đa ra một số kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nớc và NHNN. Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa môi trờng pháp lý Thực tế cho thấy hiện nay hệ thống văn bản của nớc ta cha ổn định, chồng chéo mâu thuẫn lẵn nhau. Mặt khác Ngân hàng là ngành phải chịu tác động của nhiều luật, nh luật TCTD, luật doanh nghiệp, luật thuế, luật NHNN nên đôi khi hoạt động của Ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, nh: -Cần ban hành những văn bản dới luật hớng dẫn cụ thể về việc sử dụng tài sản, cầm cố thế chấp. -Ban hành luật sở hữu các văn bản hớng dẫn thi hành kèm theo nhằm xác định rõ về chủ sở hữu khi liên quan đến tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và chuyển quyền sở hữu khi phát mại các tài sản đó. Tạo lập môi trờng kinh doanh ổn định, bình đẳng cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Trong bối cảnh hiện nay, khi nớc đã trở thành thành viên của WTO thì Nhà n- ớc nói chung và NHNN nói riêng, các Ngân hàng nớc ngoài đợc phép kinh doanh với 100% vốn của họ nên Nhà nớc và NHNN cần phải hoàn thiện hơn nữa những 8 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 9 - văn bản pháp lý để tạo điều kiện cho Ngân hàng trong nớc cũng nh Ngân hàng n- ớc ngoài, tạo ra môi trờng cạnh tranh lành mạnh. Đối với các chuẩn mực kế toán thì NHNN cần kết hợp với bộ tài chính để xem xét lại chỗ nào không còn phù hợp, thiếu chặt chẽ thì phải chỉnh sửa hoàn thiện chế độ kế toán ngay.và các chuẩn mực khi ban hành ra phải phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Nhanh chóng ban hành các luật về kế toán. Xem xét bố trí lại hệ thống tài khoản theo hớng gọn nhẹ hơn nữa để thuận tiện cho các tổ chức tín dụng trong việc quản lý các mặt hoạt động nghiệp vụ của mình. 3.3.2 Kiến nghị với SGD Ngân hàng TMCP Hàng Hải. Về cơ chế chính sách. - Hội sở chính nên tổ chức một ban là đầu mối tập hợp và cung cấp các thông tin chung về tình hình hoạt đồng kinh doanh Ngân hàng trên địa bàn, thực trạng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành Phố Hà Nội đến năm 2010,và năm 2020 để các chi nhánh trên địa bàn có thể căn cứ vào đó xây dựng một kế hoạch phù hợp riêng cho mình.Tránh tình trạng tất cả các chi nhánh trên cùng một địa bàn phải tự khai thác những chỉ tiêu giống nhau, vừa lãng phí nguồn lực, có thể không có những kết quả thống nhất, không có tính tổng hợp và thuận lợi nếu so với một đơn vị của Hội sở chính đứng ra làm đầu mối. - Mọi chơng trình công tác của hội sở chính liên quan đến SGD, chi nhánh, đặc biệt khi tập trung cán bộ, triển khai hoạt động mới đề nghị Hội sở chính có thông báo trớc cho SGD, chi nhánh để cho SGD, chi nhánh có thời gian và kế hoạch chuẩn bị sắp xếp cán bộ. - Nếu có cơ chế cụ thể và thông thoáng hơn về đối tợng và loại hình giao dịch, có thể căn cứ vào năng lực của từng chi nhánh để có thể cho phép một số chi nhánh nhất định đợc giao dịch kinh doanh nguồn vốn, ngoại tệ trên địa bàn với một hạn mức nhất định. 3.3.3 Kiến nghị với SGD ngân hàng TMCP Hàng Hải. - Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn đánh giá khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân phù hợp với thị trờng. - Có cơ chế chi thởng hợp lý cho những cá nhân, đơn vị làm tốt công tác huy động vốn mang lại hiệu quả cao. 9 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 10 - - Trong đào tạo nên tập trung đào tạo những nhiệm vụ cụ thể cho những cán bộ cụ thể. Có đánh giá lại công việc đào tạo. Tổ chức nhiều hơn các hình thức trao đổi thảo luận giữa Hội sở chính với SGD, các chi nhánh trên cùng địa bàn. Thực hiện giao kế hoạch về định biên dao động linh hoạt, mềm dẻo, mang tính dài hơn để SGD, có thể đảm bảo đợc nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động của SGD trong từng thời kỳ. - Trong môi trờng kinh doanh có nhiều biến động và sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng ngày càng gay gắt hiện nay, SGD đã nỗ lực phấn đấu tốt kế hoạch kinh doanh đợc giao năm 2007. - Đảm bảo chất lợng chơng trình công nghệ đề SGD có thể thực hiện phục vụ khách hàng thuận lợi nhanh chóng. Hoàn thiện hai giai đoạn của dự án hiện đại hoá tại các phân hệ còn lại để SGD có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có tiện ích u việt của chơng trình, đồng thời khai thác kịp thời những thông tin liên quan tới hoạt động tại SGD, đảm bảo hoạt động quản lý điều hành đợc nhanh chóng chính xác. - Nối mạng và liên kết với các Ngân hàng khác trong việc thanh toán thẻ để mở rộng dịch vụ khách hàng, nghiên cứu đa ra các dịch vụ thẻ tín dụng của MSB. 10 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 [...]... thực tế tại ngân hàng MSBSGD đợc sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng kế toán và các thầy cô đã giúp đỡ em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp với đề tài:thực trạng và giảI pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại ngân hàng thơng mại cổ phần hàng hải- sở giao dịch Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã hớng dẫn, ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên NH MSB đã giúp em hoàn thành... quả nhu cầu vay vốn, tạo môi trờng thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh Đội ngũ kế toán nói chung, kế toán cho vay nói riêng của Ngân hàng đều hớng tới mục đích đảm bảo an toàn tài sản của đơn vị mình và giúp cho đơn vị mình phát triển hơn Hoàn thiện công tác kế toán cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là nhằm nâng cao chất lợng tín dụng của ngân hàng qua thời... của ngân hàng MSB SGD năm 2005,2006,2007 6.bảng cân đối kế toán của NH MSB SGD năm 2005,2006,2007 12 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 Chuyên đề tốt nghiệp - 13 - Bảng những từ viết tắt NHTM: Ngân hàng thơng mại NHNN :Ngân hàng nhà nớc TCTD:Tổ chức tín dụng KTCV :Kế toán cho vay KTNH :Kế toán ngân hàng NH TM CP MSB :Ngân hàng thơng mại cổ phần Hàng Hải SDG:Sở giao dịch TGTT:Tiền gửi tiết kiệm UNC:uỷ nhiệm... 1.các văn bản pháp luật về ngân hàng 2 giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng ts tô ngọc hng 3 giáo trình kế toán ngân hàng -đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh 4 hệ thống tài khoản của tổ chức tín dụng (ban hành kèm theo quyết định số 497/2004/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 4 năm 2004 và quyết định sửa đổi 807/2005/QĐ-NHNN ngày 1tháng 6năm 2005) 5.báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng MSB SGD năm 2005,2006,2007...Chuyên đề tốt nghiệp - 11 - Kết luận Ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, các hoạt động của ngân hàng đã tác động tích cực đến mọi mặt của nền kinh tế Thành tựu to lớn của ngân hàng đã đạt đợc trong những năm qua là đẩy lùi đợc lạm phát, ổn định sức mua của đồng tìên, điều hành có hiệu quả chính sách tiền tệ NH MSB SGD cùng các ngân hàng TM trên địa bàn trong giai đoạn... 485.112 33.041 186.91 9 346 186.573 21.560 Tỷ trọng (%) So với năm 2006 100 119.0 4 71,31 106.7 6 66,76 103 4,55 297.1 3 25,72 169.6 1 0,05 37.85 25,67 170.7 2 2,97 135.9 6 Theo báo cáo tài chính của MSB SGD (năm 2005-2007) 15 Phạm Thị Thuỳ Linh Lớp: KTB- CD22 . nghiệp - 1 - Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại sgd ngân hàng tmcp hàng hải 3.1, Định hớng phát triển của sgd nhtmcp hàng hải. 3.1.1,Mục. nếu không hoàn thành nhiệm vụ đợc giao phải xin nghỉ việc. 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho vay tại SGD ngân hàng TMCP HàNG HảI. 3.2.1Nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI, NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI, NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn