Hệ thống MSS tổng thể

19 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 13:41

Hệ thống MSS tổng thể là hệ thống tổng thể, được áp dụng trực tiếp vào công tác thi công cầu Thanh Trì. Với hệ thống, bptc cả MSS trên và dưới đã đáp ứng được sự an toàn, tiến độ và chất lượng thi công trên cao của ngành cầu đường BIỆN PHÁP THI CÔNG MSS CHẠY TRÊN TỔNG QUAN: • Gói thầu gồm nhịp dẫn VD7&VD8 có tổng 24 nhịp với chiều dài L=686.34m • Nhịp dẫn VD7 có nhịp với chiều dài L=224.34m • Nhịp dẫnVD7 có 16 nhịp với chiều dài L=462m 2 KHĨ KHĂN: • Điều kiện địa chất yếu • Do bên phải vướng ống nước D2000, bên trái vướng đường điện 15KV nên mặt thi cơng chật hẹp • Phía bên trái tuyến có cơng trình thi cơng việc đảm bảo giao thơng lại gặp nhiều khó khăn (phải làm cầu qua đường ống nước nhiều thời gian: đơn vị trước xin năm) VẤN ĐỀ CẦN KHẮC PHỤC: • Xử lý địa chất đất yếu • Phải đảm bảo khoảng cách đến đường ống nước đường dây điện nằm giới hạn cho phép • Phải đảm bảo giao thơng vận chuyển cho cơng trình cạnh bên lại dân cư phường Thảo Điền ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN: Sử dụng công nghệ đúc đà giáo di động MSS có ưu điểm: • Khơng phụ thuộc vào địa chất • Không ảnh hưởng đến tĩnh không cầu • Có thể thi cơng điều kiện chất hẹp • Đẩy nhanh tiến độ thi cơng Hai loại chính: • Loại hệ MSS chạy • Loại hệ MSS chạy 4.1 Hệ thống MSS chạy Cầu Thanh Trì • Có thể giải vấn đề giao thơng, địa chất yếu • Nhưng tháo di chuyển ván khuôn dầm phải tách hai nửa rộng xà mũ → bị vướng đường dây điện (không đảm bảo điều kiện thi công chật hẹp) remove formwork sequence MSS systems running under trình tự tháo ván khuôn hệ mss chạy d-ới ELEV = +13.76 ELEV = +13.76 Electric Pole ht Lig Direction t ee Str Completed ht Lig Direction Direction ELEV = -2.34m ELEV = -2.34m 3950 ROW 3950 ROW t ee Str Direction Electric Pole Completed 4.2 Hệ thống MSS chạy • Có thể hạ ván khuôn xuống thấp xà mũ nên cần tách với khoảng rộng thân trụ → Khơng ảnh hưởng đến đường dây điện • Có thể giải khó khăn Địa chất yếu, mặt chật hẹp giao thông  Chúng ta sử dụng Hệ thống MSS Chạy 5 TRÌNH TỰ THI CƠNG: • Bước 1: Chuẩn bị máy móc thiết bị thi cơng • Bước 2: Lắp đặt trụ đỡ, dầm chính, hệ treo • Bước 3: Lắp đặt ván khn, cốt thép, ống ghen, thiết bị chơn sẵn • Bước 4: Thử tải hệ dầm chính, hệ treo • Bước 5: Đổ bảo dưỡng bê tơng • Bước 6: Luồn căng cáp DƯL • Bước 7: Tháo dỡ ván khn di chuyển sang nhịp • Bước 8: Lắp đặt lan can đúc sẵn • Các bước thực nhịp phân tách dầm  Trình tự bước thực tương tự sau STEP 2-1: Installation of the pillars, main beam, suspension B¦íC 2: LắP ĐặT TRụ Đỡ, DầM CHíNH Và Hệ TREO P7-24 Crane Crane P7-22 P7-23 P7-22 P7-23 Crane Temporary Support Temporary Support P7-24 Crane STEP 2-2: Installation of the pillars, main beam, suspension Crane BƯớC 2-2: LắP ĐặT TRụ Đỡ, DÇM CHÝNH, HƯ TREO Crane P7-22 P7-23 Crane P7-24 Primary Beam Temporary Support Temporary Support Crane Crane P7-22 P7-23 P7-24 Primary Beam Temporary Support Temporary Support STEP 3-1: Installation of formwork First Span BƯớC 3-1: LắP ĐặT VáN KHUÔN NHịP ĐầU TIÊN Section A-A P7-22 P7-23 P7-24 mặt cắt: a-a A Primary Beam Direction 19027 Direction Direction A Direction Temporary Support Temporary Support A P7-22 P7-23 P7-24 Section: A-A mỈt c¾t : A-A Primary Beam Temporary Support Temporary Support A STEP 7-1: Dismantling of the formwork and move into the next span BƯớC 7-1: THáO Dỡ VáN KHUÔN Và CHUYểN SANG NHÞP TIÕP THEO C P7-22 Section: C-c P7-23 P7-24 mặt cắt : C-C Direction Direction Direction Temporary Column Direction Primary Beam C Direction Direction ROW P7-22 P7-24 P7-23 Section: D-D mặt cắt : D-D D Primary Beam Direction Direction Direction Direction Temporary Column D Direction Direction STEP 7-2: Dismantling of the formwork and move into the next span B¦íC 7-2: THáO Dỡ VáN KHUÔN Và CHUYểN SANG NHịP TIếP THEO P7-22 Section: D-D P7-24 P7-23 mặt cắt : D-D D Primary Beam Temporary Support Completed Direction Direction Direction Completed D Direction P7-22 P7-23 Primary Beam Direction P7-24 P7-25 Direction Direction Temporary Column Temporary Support Completed Temporary Column STEP 1: Installation of formwork next Span BƯớC 1: LắP ĐặT VáN KHUÔN NHịP TIếP THEO D P7-22 P7-24 P7-23 Section: D-D P7-25 mặt cắt : D-D Direction Primary Beam Temporary Support Temporary Support D Truck Direction Direction Direction Direction Completed Direction Truck Direction Truck D P7-22 P7-24 P7-23 P7-25 Section: D-D mặt cắt : D-D Truck Truck Truck D Direction Direction Completed Truck Direction Direction Primary Beam dismantling and sliding formwork girders separation tháo dỡ tr-ợt ván khuôn nhịp dầm phân tách phase 2: giai đoạn 4: di chuyển ngang hệ ván khuôn tr-ợt dọc THE END THANK YOU VERY MUCH ... chất hẹp • Đẩy nhanh tiến độ thi cơng Hai loại chính: • Loại hệ MSS chạy • Loại hệ MSS chạy 4.1 Hệ thống MSS chạy Cầu Thanh Trì • Có thể giải vấn đề giao thơng, địa chất yếu • Nhưng tháo di chuyển... Electric Pole Completed 4.2 Hệ thống MSS chạy • Có thể hạ ván khn xuống thấp xà mũ nên cần tách với khoảng rộng thân trụ → Không ảnh hưởng đến đường dây điện • Có thể giải khó khăn Địa chất yếu,... hẹp giao thông  Chúng ta sử dụng Hệ thống MSS Chạy 5 TRÌNH TỰ THI CƠNG: • Bước 1: Chuẩn bị máy móc thiết bị thi cơng • Bước 2: Lắp đặt trụ đỡ, dầm chính, hệ treo • Bước 3: Lắp đặt ván khuôn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống MSS tổng thể, Hệ thống MSS tổng thể

Từ khóa liên quan