BTL luật hành chínhThời gian gần đây tình trạng bạo hành trẻ em ở các trường mầm non tư thục có dấu hiệu gia tăng.

13 7 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 21:49

Đề bài : Thời gian gần đây tình trạng bạo hành trẻ em ở các trường mầm non tư thục có dấu hiệu gia tăng.Câu hỏi đặt ra:1. Phân tích các quy định của pháp luật về vi phạm hành chính liên quan đến vấn đề bạo hành trẻ em trong trường học.2. Bình luận về thực tiễn vi phạm hành chính liên quan đến bạo hành trẻ em trong trường học.3. Đề xuất giải pháp hạn chế vi phạm hành chính liên quan đến bạo hành trẻ em ở trường học. MỞ ĐẦU “ Trẻ em búp cành, biết ngủ, biết học hành ngoan.” Câu thơ chứa chan tình yêu thương trẻ em bác Hồ lay động cõi lòng người Việt Nam Tuy nhiên, vụ bạo hành trẻ em xuất ngày nhiều, ảnh hưởng lớn đến hệ tương lai, mầm non đất nước vụ bạo hành phát chủ yếu xảy trường, lớp mầm non nên Việc bạo hành trẻ, dù với lý chấp nhận Nhận thấy ảnh hưởng nghiêm trọng việc bạo hành em chọn đề làm tập lớn học kì: Đề : Thời gian gần tình trạng bạo hành trẻ em trường mầm non tư thục có dấu hiệu gia tăng Câu hỏi đặt ra: Phân tích quy định pháp luật vi phạm hành liên quan đến vấn đề bạo hành trẻ em trường học Bình luận thực tiễn vi phạm hành liên quan đến bạo hành trẻ em trường học Đề xuất giải pháp hạn chế vi phạm hành liên quan đến bạo hành trẻ em trường học NỘI DUNG Phân tích quy định pháp luật vi phạm hành liên quan đến bạo hành trẻ em trường học 1.1 khái niệm trẻ em bạo hành trẻ em Có nhiều khái niệm trẻ em nêu đó: Theo cơng ước Quốc tế xác định trẻ em người 18 tuổi, trừ luật pháp nước cụ thể quy định tuổi thành niên Luật pháp Việt Nam quy định trẻ em người 16 tuổi Thuật ngữ "trẻ em" không cần thiết phải có nghĩa đứa trẻ mà gồm trẻ em trưởng thành trẻ em trưởng thành khơng phụ thuộc Khơng có định nghĩa thuật ngữ khác sử dụng để miêu tả người trẻ "thanh niên", "vị thành niên," hay "thiếu niên" luật pháp quốc tế Khái niệm Việt Nam khơng có trái với cơng ước quốc tế việc xác định độ tuổi trẻ em phụ thuộc vào yếu tố nhân chủng học, trỉ số phát triển tâm lí, thể lực trí lực người nói chung Cũng điều kiện kinh tế, Xã hội quốc gia Vì từ điều công pháp quốc tế quyền trẻ em quy định “ Trừ trường hợp pháp luật quốc gia áp dụng với trẻ em quy định tuổi thành niên sớm hơn” Trẻ em không hải người lớn thu nhỏ, mà chúng vận động phát triển theo quy luật khác với người lớn, thể chất, tinh thần, đạo đức xã hội Chính trẻ em khơng thể tự chăm sóc bảo vệ nên địi hoirphair có chăm sóc bạo vệ người lớn Bạo hành trẻ em hiểu ngược đãi thể xác, tinh thần, tình dục hay lời nói em nhỏ, người chưa phát triển cách đầy đủ thể chất, tinh thần trí tuệ Bạo hành trẻ em xảy đâu, từ tổ chức xã hội, nhà trường gia đình em Có nhiều hình thức bạo hành trẻ em, có bỏ bê, bạo hành tình cảm / bạo hành tâm lý, bạo hành thể chất; bạo hành tình dục… 1.2 Khái quát chung vi phạm hành vi phạm hành lĩnh vực giáo dục a) Vi phạm hành - Vi phạm hành hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành (Điều Luật xử lý vi phạm hành 2012) b) Vi phạm hành lĩnh vực giáo dục Hiểu cách chung vi phạm hành lĩnh vực giáo dục vi phạm nội dung hoạt động nhằm truyền thu tri thức kinh nghiệm, rèn luyện kĩ lối sống, chuẩn bị cho đối tượng giáo dục tham gia hoạt động, vào đời sống xã hội nâng cao chất lượng sống Hiểu theo pháp lí vi phạm hành lĩnh vực giáo dục dạng vi phạm hành nói chung thể cách cố ý vô ý, cá nhân, tổ chức vi phạm quy định quản lí nhà nước lĩnh vực giáo dục, mà tội phạm theo quy định pháp lệnh sử lý vi phạm hành nghị định phủ sử lý vi phạm hành hính lĩnh vực giáo dục phải bị xử phạt vi phạm hành Chủ thể vi phạm hành lĩnh vực giáo dục cá nhân, tổ chức thực hành vi vi phạm pháp luật hành có lực chịu trách nhiệm hành chính, chủ thể tham gia thường có bốn đối tượng: Cơ sở giáo dục, người học, người dạy người có trách nhiệm lĩnh vực giáo dục 1.3 Quy định pháp luật vi phạm hành liên quan đến bạo hành trẻ em trường học Bạo hành trẻ em ngày trở thành vấn đề nhức nhối xã hội nhiều vụ việc xảy gây hậu nghiêm trọng cho trẻ em gia đình, gây xúc dư luận xã hội Trên sở đó, để hạn chế vấn đề dố nhà nước ta bạn hành quy định vi phạm hành liên quan đến bạo hành trẻ em đặc biệt trường học * Nội dung Điều 40 (sửa đổi, bổ sung Điều 65) dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có quy định sau: Trẻ em có quyền gia đình, nhà trường, Nhà nước xã hội bảo vệ, chăm sóc giáo dục Nghiêm cấm hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động hành vi khác vi phạm quyền trẻ em Thực tế sống cho thấy, tình trạng trẻ em (nhất trẻ em gái) bị kích động bạo lực học đường, bị dụ dỗ bị hiếp dâm, cưỡng dâm, bị bán nước ngồi Thậm chí dụ dỗ mạng dành cho trẻ em bị tung lên hình ảnh khiêu dâm, kích dục làm suy đồi đạo đức, phong mỹ tục gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý em Điều 75 luật giáo dục quy định hành vi nhà giáo không làm, khoản có đề cập: “ xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học” Tại điểm e khoản điều 118 quy định trường hợp xử lí vi phạm luật giáo dục có quy định : “1 người có hành vi sau tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật: e xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo; ngược đãi hành hạ người học.” Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2004 thể rõ quan điểm tôn trọng bảo vệ quyền trẻ em: “ trẻ em gia đình, nhà nước xã hội tơn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm danh dự ,” “ hành vi vi phạm quyền trẻ em, làm tổn hại đến phát triển bình thường trẻ em bị nghiêm trị theo quy định pháp luật ” (theo điều 14 khoản điều luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em quy định ) Điều nghị định 71/2011/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số quy định luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em bao gồm: Điều Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua, bán, đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù ghét cha, mẹ, người giám hộ xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự người khác Xâm phạm thân thể, đánh đập, đối xử tồi tệ trẻ em; bắt trẻ em nhịn ăn, uống, mặc rách, hạn chế vệ sinh cá nhân; giam hãm trẻ em; bắt trẻ em sống nơi có mơi trường độc hại, nguy hiểm Gây tổn thương tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, nhãng ảnh hưởng đến phát triển trẻ em Dùng biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, làm trẻ em tổn thương, đau đớn để thể xác tinh thần Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực dùng thủ đoạn khác để chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em, cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người giám hộ Thường xuyên đe dọa trẻ em hình ảnh, âm thanh, vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn thương tinh thần Mua, bán trẻ em hình thức Đánh tráo trẻ em mục đích Xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em hình thức làm cho trẻ em thù ghét cha, mẹ, người giám hộ Xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm danh dự người khác Một số biện pháp xử lí vi phạm hành bạo hành trẻ em học đường, Điều 21 nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giáo dục: “Điều 21 Vi phạm quy định kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng hành vi kỷ luật buộc người học học không quy định Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học Hình thức xử phạt bổ sung: Đình giảng dạy từ tháng đến tháng hành vi vi phạm quy định Khoản Điều Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ định trái pháp luật khôi phục quyền học tập người học hành vi vi phạm quy định Khoản Điều này.” Như từ quy định pháp luật chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em khăng định sở pháp lí điều luật xuất phát từ thực tiễn, nhìn nhận đánh giá mối quan hệ lí luận thực tiễn bất cập cảu bạo hành trẻ em.Do vấn đề đưa quy định để xử phạt hành lĩnh vực hoàn toàn cần thiết quan trọng Để hệ mầm non tương lai đất nước có mơi trường đào tạo tốt Bình luận thực tiễn vi phạm hành liên quan đến vấn đề bạo hành trẻ em trường học 2.1 khái quát chung vấn đề bạo hành trẻ em trường học Trong thực tế ngày, bắt gặp nhiều hành vi xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước chưa nguy hiểm đến mức coi tội phạm, cần xử lý kịp thời để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội hành vi gọi chung vi phạm hành Đối với nước ta, tình trạng bạo lực trẻ em năm gần đâydiễn biến phức tạp có xu hướng gia tăng Trong hai năm 2008-2009, nước xảy 5.956 vụ (bình quân gần 3.000 vụ năm), 100 vụ giết trẻ em 50 vụ bắt cóc, bn bán trẻ em phát xử lý, có nhiều vụ gây xúc dư luận xã hội Ví dụ vụ việc 29/3/2017, cô giáo mầm non bạo hành trẻ tuổi Hà Nội Bằng việc nhốt bé nhà vệ sinh với ly bé xô xát với bạn khác Đó hành vi trái đạo đức, trái lương tâm nghề nghiệp người nhà giáo hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lí cách nghiêm khắc triệt để.Hay Như vụ bảo mẫu “ tắm đòn” bé gái ba tuổi tháng 11/2010 khiến cho dư luận không khỏi xôn xao phẫn nộ trước clip “ tắm đòn” cho trẻ bảo mẫu… nhiều vụ việc khác tính chất mức độ vi phạm hậu xảy không nhẹ Như từ thực trạng minh chứng từ vụ án nói cho thấy bên cạnh an tồn, ổn định mơi trường học tập trẻ em phải đối mặt với mối đe dọa từ bạo hành, đặc biệt môi trường sư phạm Vậy nguyên nhân đâu? * Tại nhà trường quan quản lý giáo dục: Việt Nam có hai quan quane lý nhà nước liên quan đén trẻ em gồm cục bảo vệ chăm sóc trẻ em (thuộc lao động thương bih xã hội) vụ giáo dục mầm non (thuộc giáo dục đào tạo) Bên cạnh đó, cịn có hệ thống quản lý địa phương tổ chức trị xã hội Nhưng hầu hêt vuj bạo hành hay sai phạm trường mầm non phát phụ huynh, người dân quan báo chí Việc cấp pháp trường mầm non tư thục, sở trông giữ tư nhân, lẫn hoạt động quản lý đơn vị bị buông lỏng thời gian qua Việc thể hàng nghàn sở trường mầm non tư thục sở trông giữ không đủ tiêu chuẩn cấp phép thành lập Khơng thể nói tổ chức xã hội,các tổ chức xã hội… không biết.rõ dàng quan quản lý chuyên ngành lẫn quyền địa phương làm chức trách khơng thể có sở mầm non chưa đạt tiêu chuyển quy định luật thành lập, koong thể có giáo viên chưa có trình độ chuyện mơn trơng dạy trẻ trường 2.2 Một số nguyên nhân dẫn đến bạo hành trẻ em trường học  Gia đình xã hội Gia đình cử trẻ bị bạo lực khơng thể khơng có trách nhiệm Họ khơng tìm hiểu kĩ quan tâm đến sở mầm non mà họ gửi gắm họ Cho dù lý bươn trải cơm áo gạo tiền hay lý tin tưởng trung tâm giáod dục điều đáng trách phu huynh Họ gần giao phó hồn tồn cho nhà trường, cho giáo viên Nếu có bất thường với thay tìm hiểu nguyên nhân họ lại trước tiếp hỏi cô giáo Và nhận lại câu trả lời họ nghịch Ngay việc họ gửi tiền phong bì cho giáo viên để quan tâm đén họ hơn, tất nhiên gia đình khó khăn hộ bị thiệt thịi Nghĩa họ biết có vụ bạo hành sơ mầm non họ sẵn sang bỏ tiền để chuyện khơng sảy với Khi việc bạo hành sảy họ quay lại đổ hết tội lõi cho giáo viên, nhà trường, cho quan quan lý Và họ cho nạn nhân cho nhân tính giáo viên, nhà trường  Nhà trường Ở trường mầm non không quan tâm đến chất lượng giáo dục mà quan tâm đến lợi nhuận thu Tuyển người chưa đào tạo đào tạo ngắn ngày để giảm chi phí lương tăng lợi nhuận, gây áp lực kinh tế cho giáo viên Một số chủ sở, trường tư thục xem việc kinh doanh giáo dục loại hình kinh doanh béo bở, nên họ sẵn sang xây dựng hoạt động dù khơng có chun mơn nghề nghiệp, dù khơng đủ điều kiện vật chất, trang thiết bị dạy học Một số trường nhồi nhét số lượng học sinh q đơng, vượt qua khả chăm sóc giáo viên dẫn đến chất lượng chăm sóc Các trường đặt nặng vân sđè chạy đoa thành tích tạo áp lực cho giáo viên  Giáo viên Giáo viên người nuôi dạy trẻ hàng ngày phải chịu nhiều áp lực công việc, mối quan hệ gia đình, xã hội Họ rễ rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lý dẫn đến xúc cảm, hành vi tiêu cực dận cá chém thớt ứng sư với trẻ em Một cố người so sánh đứa trẻ với đứa trẻ khác tuổi gây áp lực cho trẻ hình phạt Có nhiều giaó viên chưa qua đào tạo chuyên ngành giáo dục mầm non nên không đủ chình độ chun mơn để chăm sóc dạy trẻ Mặc dù qua đào tạo lại thiếu ý thức trách nhiệm giáo viên, làm việc cách đối phó, thiếu tinh thần trách nhiệm, khơng có niềm đam mê thực khơng có đạo đức nghề nghiệp, khơng có tâm huyết vơi nghề  Về phía đứa trẻ Mỗi đứa trẻ sinh với khí chất khác nhau, có em nóng nảy, có em ưu tư, bình thản… Vì thực yêu cầu người nuôi dạy em biểu khác Người chăm sóc trẻ lại so sánh theo cách thơng thường trẻ đứa ăn nhanh cho ngoan, nghe lời; đứa ăn chậm bị cho lì lợm, khơng nghe lời Bên cạnh đó, đặc điểm tâm lý giai đoạn khác nên nhu cầu biểu trẻ riêng biệt Tuy nhiên, số người chăm sóc khơng nhận thức lại gắn cho trẻ mác “hư", “lì lợm”, “bướng bỉnh” Đề xuất giải pháp hạn chế vi phạm hành liên quan đến bạo hành trẻ em trường học Để hạn chế vi phạm hành liên quan đến bạo hành trẻ em trường học cần thiết đưa giải pháp sau đây: * Đối với nhà nước quan quản lý giáo dục: Phân cấp quản lý nhóm trẻ, nhà trẻ, trường mầm non ngồi công lập Quy định rõ trách nhiệm cấp quản lý, cấp phép hoạt động sở nuôi dạy trẻ Những đơn vị không đủ điều kiện sở vật chất nhân lực không cấp phép buộc ngưng hoạt động 10 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng định kỳ nhằm nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên sở công lập Tăng cường công tác tra, giám sát quan chức nhóm trẻ, nhà trẻ, trường mầm non Buộc ngưng hoạt động sở không đủ điều kiện tiêu chuẩn vi phạm điều lệ, quy chế trường mầm non Các quan chức cần nghiên cứu đưa chế tài đủ mạnh nhằm răn đe, ngăn ngừa hành vi hành hạ, bạo hành trẻ theo cấp, từ quản lý đến giáo viên, nhân viên xảy bạo hành trẻ Khuyến khích giám sát quần chúng nhân dân địa bàn dân cư hoạt động nhóm trẻ, nhà trẻ, trường mầm non ngồi cơng lập * Đối với giáo viên: Giáo viên, nhân viên, cần nâng cao ý thức, trách nhiệm kiểm sốt hành động trẻ, khơng ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ công tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất tâm lý Các nhà quản lý sở nuôi dạy trẻ ngồi cơng lập cần quản lý chặt chẽ, giám sát hoạt động giáo viên nhân viên, phải đặt chất lượng nuôi dạy trẻ lên hàng đầu Đây yếu tố định tồn sở giáo dục * Đối với phụ huynh: Các bậc phụ huynh cần có ý thức cảnh giác gửi vào sở nuôi dạy trẻ ngồi cơng lập, thường xun theo dõi, kiểm tra thân thể tâm lý trẻ Nếu thấy em có biểu hiện, phản ứng bất thường, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để kịp thời xử lý, tránh để xảy hành vi bạo hành đáng tiếc 11 xảy với trẻ thời gian dài mà khơng biết Tình trạng để lại hậu không nhỏ mặt thể chất tâm lý tiến trình phát triển trẻ * Đối với nhà trường: - Sử dụng phương tiện kỹ thuật đại nhằm kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp hoạt động cán quản lý, giáo viên nhân viên, giúp họ tự ý thức hành vi, hành động trẻ Ví dụ u cầu sở ni dạy trẻ phải gắn camera quan sát Việc giúp ích cho bậc phụ huynh nhà nghiên cứu dễ dàng quan sát, theo dõi tiên trình phát trình trẻ, tránh gây phiền tối cho sở ni dạy trẻ có tình bất thường, nguy hiểm xảy với trẻ - Cần có phối hợp giúp đỡ quan chức năng, tổ chức phủ phi phủ, nhóm cơng tác, trợ giúp xã hội việc tổ chức, quản lý hoạt động nhóm trẻ, nhà trẻ, trường mầm non ngồi cơng lập nói chung kiểm sốt hành vi bạo hành trẻ nói riêng KẾT LUẬN Như việc phân tích đánh giá biểu vi phạm hành liên quan đến vấn đề bạo hành trẻ em trường mầm non, giúp ta hiểurằng dù nguyên nhân chủ quan, hay khách quan… hay nguyên nhân hành động bạo hành người bạo hành trẻ em, dều người hết nhân tính, đạo đức Qua việc phân tích cho thấy rõ quy định pháp luật vi phạm hành xử lí vi phạm hành Từ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm vấn đề chăm sóc, bảo vệ, trẻ em Việt Nam nói riêng tồn giới nói chung 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật hành Việt Nam nhà xuất cơng an nhân dân Nghị định 134/2004/NĐ-CP phủ ngày 14/11/2003 phủ quy định chi tiết thi hành số điều pháp lệnh xử lí vi phạm hành 2002 Luật giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 quốc hội Số chuyên đề pháp lệnh xử lí vi phạm hành 2002 tạp chí dân chủ pháp luật http://www.cta.com/desktop.aspx/cta http://www.24h.com.vn/ajax/printnews.php?new=340039 Nghị định 144/2013 NĐ-CP xử phatj hành bảo trợ, cứu trợ xã hội bảo vệ chăm sóc trẻ em Khóa luận tốt nghiệp xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giáo dục http://vov.vn/home/can-hoan-thien-p-l-xu-phat-vi-pham-hanh- chinh/20112/167558.vov[002402 ] 10 https://text.123doc.org/document/3947466-bao-hanh-tre-em-otruong-mam-non-hien-nay.htm 11 https://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/de-xuat-kiem-soat-tinhtrang-bao-hanh-tre-mam-non-2925483.html 13 ... pháp luật vi phạm hành liên quan đến bạo hành trẻ em trường học 1.1 khái niệm trẻ em bạo hành trẻ em Có nhiều khái niệm trẻ em nêu đó: Theo công ước Quốc tế xác định trẻ em người 18 tuổi, trừ luật. .. tuổi thành niên Luật pháp Việt Nam quy định trẻ em người 16 tuổi Thuật ngữ "trẻ em" khơng cần thiết phải có nghĩa đứa trẻ mà gồm trẻ em trưởng thành trẻ em trưởng thành không phụ thuộc Khơng có. .. em, có bỏ bê, bạo hành tình cảm / bạo hành tâm lý, bạo hành thể chất; bạo hành tình dục… 1.2 Khái quát chung vi phạm hành vi phạm hành lĩnh vực giáo dục a) Vi phạm hành - Vi phạm hành hành vi có
- Xem thêm -

Xem thêm: BTL luật hành chínhThời gian gần đây tình trạng bạo hành trẻ em ở các trường mầm non tư thục có dấu hiệu gia tăng., BTL luật hành chínhThời gian gần đây tình trạng bạo hành trẻ em ở các trường mầm non tư thục có dấu hiệu gia tăng.

Từ khóa liên quan