Đáp án đề kiểm tra cuối kỳ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật

2 1 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 17:15

Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TT KHOA CHẾ TẠO MÁY KỲ THI CUỐI KỲ MÔN: HH - VẼ KỸ THUẬT MÃ MH: EDDG230120 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI CUỐI KỲ (Đáp án – Thang điểm gồm trang) LOẠI CÂU HỎI ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÁP ÁN CÂU HỎI CÂU HỎI ĐÁP ÁN NỘI DUNG Vẽ hình chiếu đứng có đầy đủ nét khuất : Vẽ hình chiếu: - Vùng - Vùng Vẽ hình cắt bậc bằng: - Vùng - Vùng - Vùng - Vùng - Vùng - Vùng Vẽ hình cắt cạnh: - Vùng - Vùng - Vùng - Vùng - Vùng - Vùng - Vùng - Vùng Ghi kích thước vẽ đường nét theo TCVN Ghi kích thước theo TCVN 5705 - 93 Đường nét theo TCVN - 93 ĐIỂM 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 1,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra cuối kỳ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Đáp án đề kiểm tra cuối kỳ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật