Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm (Đề số 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

2 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:28

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm gồm 20 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ NĂM HỌC 2019-2020 Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị Môn: Đánh giá cảm quan thực phẩm Mã môn học: FOSE421450 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 06 trang Thời gian: 60 phút Điểm chữ ký Không phép sử dụng tài liệu SV làm trực tiếp đề thi nộp lại đề CB chấm thi thứ CB chấm thi thứ hai Họ tên: Mã số SV: Số TT: Phòng thi: Đáp án phần trắc nghiệm A 2* 10 11 12 13 14 15 16 17* 18 19 20 X X X X D E X B C 5* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ở câu 11 câu 15: SV chọn đáp án tính câu Phần 2: Điền từ thiếu vào dấu … (từ câu 21 đến câu 23: 03 điểm) Câu 21 : Quá trình huấn luyện Hội đồng mô tả cấu trúc sản phẩm thực phẩm gồm 03 giai đoạn : Giai đoạn : Hội đồng làm quen với thang đo Giai đoạn đạt yêu cầu tất thành viên Hội đồng làm chủ thang đo Giai đoạn : Hội đồng đánh giá mẫu đơn giản thang chuẩn có mẫu chuẩn Giai đoạn đạt yêu cầu điểm thành viên không lệch so với điểm trung bình 0.25 điểm Giai đoạn : Hội đồng đánh giá mẫu đơn giản thang chuẩn khơng có mẫu chuẩn Giai đoạn đạt yêu cầu điểm thành viên không lệch so với điểm trung bình 0.25 điểm Câu 22 : Sự giảm độ nhạy cảm sản phẩm tiếp xúc với sản phẩm gọi tự thích nghi Sự giảm độ nhạy cảm sản phẩm tiếp xúc với sản phẩm khác gọi thích nghi chéo Câu 23: “Gợi lên” (To evoke) hoạt động phương pháp đánh giá cảm quan mà đưa nguyên tắc hướng dẫn việc chuẩn bị phục vụ mẫu điều kiện có Số hiệu: BM3/QT-PĐBCL-RĐTV Đề 01 Trang 1/2 kiểm soát để tối thiểu hóa yếu tố ảnh hưởng gây sai lệch như: nhiệt độ, ánh sáng hay yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý người đánh giá Phần 3: Bài tập (02 điểm) Nội dung Điểm 𝑝 𝐹= 12 [∑ 𝑅𝑖 ] − 3𝑁(𝑃 + 1) 𝑁𝑃(𝑃 + 1) 0.4 𝑖=1 Trong đó, N- số lượng người thử, N=72 P- số lượng mẫu thử, P=5 Ri – Tổng hạng mẫu thứ i Ta có: RA = 238, RB = 146, RC = 178, RD = 202, RE = 316 12 F= 72.5.(5+1) [2332 + 1462 + 1782 + 2022 + 3162 ] − 3.72 (5 + 1) = 94.58 0.4 F=94.58 > F tra bảng = 9.49 (btd = 4, α= 5%) => Có ưa thích khác mẫu mức ý nghĩa alpha = 5% 𝑁𝑃(𝑃+1) 𝐿𝑆𝐷 = 𝑧 √ |A-B| = 92 |A-C| = 60 |A-D| = 36 |A-E| = 78 B 72.5.(5+1) = 1.95 x √ |B-C| = 32 |B-D| = 56 |B-E| = 170 C a 146 178 |C-D| = 24 |C-E| = 138 D ab 0.4 =37.18 |D-E| = 114 A 202 bc 0.4 E c 238 316 d Ghi chú: Các giá trị có chữ khác khác mặt ý nghĩa (p F tra bảng = 9.49 (btd = 4, α= 5%) => Có ưa thích khác mẫu mức ý nghĩa alpha = 5%
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm (Đề số 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm (Đề số 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật