NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ERNST YOUNG THỰC HIỆN

10 650 7
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 15:20

NHẬN XÉT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ERNST YOUNG THỰC HIỆN 2.1 Nhận xét về thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện 2.1.1 Những ưu điểm trong thực tế Quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp nói riêng xét toàn diện một cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán E&Y được đánh giá là hiệu quả có nhiều ưu điểm so với các công ty trong cùng lĩnh vực. Sở dĩ có điều này là do Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu, hướng dẫn, thủ tục do E&Y Toàn cầu đặt ra. Bên cạnh đó, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng bởi Công ty có một đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn đảm bảo được thường xuyên trang bị, cập nhật kiến thức qua các đợt tập huấn định kỳ. Thứ nhất, về công tác chuẩn bị kiểm toán Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán là bước công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán. Đây là công việc có ý nghĩa quyết định chất lượng kiểm toán. Giai đoạn này tạo ra tiền đề về pháp lý, phương tiện, con người cho cuộc kiểm toán. Giai đoạn chuẩn bị được chuẩn bị tốt thích hợp sẽ giúp cho KTV xác định được các vấn đề trọng tâm cần tập trung chú ý, những điểm nút quan trọng kiểm toán, những bộ phận có thể có rủi ro, những vấn đề cần được nhận biết, để tránh sai sót hoàn tất công việc được nhanh chóng. Giai đoạn này cũng giúp cho KTV có kế hoạch sử dụng các trợ lý kiểm toán một cách có hiệu quả, phối hợp ăn ý giữa những tài liệu của các chuyên gia hoặc của các KTV khác. Như vậy, công tác chuẩn bị lập kế hoạch có chu đáo thì mới đảm bảo thành công của cuộc kiểm toán. Tại E&Y, các cuộc kiểm toán luôn được chuẩn bị lập kế hoạch chi tiết đảm bảo tuân thủ theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng như chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Công việc lập kế hoạch kiểm toán được E&Y thực hiện tốt với ba ưu điểm nổi bật. Một là, E&Y đã thiết kế được chương trình kiểm toán chi tiết cho từng khoản mục một cách khoa học đồng thời có sự gắn kết chặt chẽ giữa các phần. Các thủ tục được thiết kế xuyên suốt nhưng đảm bảo không chồng chéo. Trong kiểm toán khoản phải trả nhà cung cấp, các thủ tục được thiết kế cụ thể, phân biệt rõ với phần hành khác. Ví dụ, các khoản phải trả nội bộ sẽ được xem xét tránh nhầm lẫn với trả nhà cung cấp. Việc này giúp cho việc thực hiện kiểm toán tiết kiệm được thời gian chi phí mà vẫn đem lại hiệu quả cao. Chương trình kiểm toán mẫu chỉ mang tính chất hướng dẫn. Để chương trình kiểm toán phải trả nhà cung cấp mẫu trở nên khả thi cho từng cuộc kiểm toán thì KTV phải có sự linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn thiết kế các thủ tục phù hợp. Để làm được điều đó, kiểm toán viên phải nắm rõ các đặc điểm của khách hàng cũng như rủi ro có thể xảy ra đối với phần hành . Việc tìm hiểu khách hàng xác định rủi ro được thực hiện theo các quy định nghiêm ngặt với các hướng dẫn được chuẩn hóa. Hai là, E&Y Việt Nam đã tiến hành xây dựng được hệ thống câu hỏi đánh giá (dưới dạng bảng hỏi) hệ thống KSNB khá chi tiết. Trên thực tế, từng chu trình, từng khoản mục đã được thiết kế sẵn Bảng câu hỏi tìm hiểu hệ thống KSNB. Đặc biệt, E&Y Việt Nam đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt việc thu thập hiểu biết các quy trình nghiệp vụ quan trọng. Đây là công việc rất cần thiết bởi sẽ cho KTV định hướng làm việc, chỉ ra các khả năng sai sót. Việc tiến hành thử nghiệm walk-through sẽ khẳng định lại những hiểu biết này đồng thời xem xét hoạt động của hệ thống KSNB. Với chu trình ghi nhận khoản phải trả, mẫu giấy tờ làm việc được chuẩn hóa như đã đề cập tại chương trước. Dựa vào đặc điểm thực tế của từng khách hàng, KTV sẽ có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sử dụng phù hợp các thử nghiệm kiểm soát sao cho việc đánh giá hệ thống KSNB đạt được mục tiêu đã đề ra nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chi phí. Ba là, công tác đánh giá trọng yếu của E&Y Việt Nam thực sự nổi bật so với các công ty hiện có trên thị trường. Hầu hết các công ty kiểm toán khác không có quy trình đánh giá trọng yếu cụ thể mà dựa trên kinh nghiệm xét đoán chủ quan của KTV. Việc đưa ra các mô hình ước lượng dựa trên quy mô, đặc trưng các đặc điểm về doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản giúp cho việc thiết lập mức trọng yếu trở nên khách quan đáng tin cậy hơn. Thứ hai, về giai đoạn thực hiện kiểm toán Dựa trên kế hoạch kiểm toán chương trình kiểm toán chi tiết đã lập, KTV của E&Y Việt Nam đã thực hiện kiểm toán một cách toàn diện các báo cáo tài chính của khách hàng. Với khoản mục phải trả người bán, việc vận dụng linh hoạt các phương pháp kỹ thuật kiểm toán tuân thủ chương trình kiểm toán do E&Y đặt ra thực sự đã đảm bảo các thủ tục kiểm toán là đầy đủ đáng tin cậy, công tác kiểm toán đã đạt mức hợp lý cần thiết. Một là,về thực hiện chương trình kiểm toán Việc thực hiện kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp của KTV công ty TNHH E&Y Việt Nam được vận dụng rất linh hoạt. Tùy theo đánh giá về hệ thống KSNB của khách hàng mà KTV lựa chọn cách thức tiếp cận cuộc kiểm toán hiệu quả. Nếu khách hàng có hệ thống KSNB hiệu quả, KTV có thể sử dụng phương pháp Tiếp cận dựa trên hệ thống KSNB để giảm bớt số lượng thử nghiệm chi tiết. Đối với các khách hàng mà KTV không dự kiến dựa vào hệ thống KSNB thì sẽ áp dụng phương pháp Tiếp cận dựa vào thử nghiệm cơ bản. Khi đó, cuộc kiểm toán sẽ không tiến hành thử nghiệm kiểm soát mà thực hiện luôn vào thử nghiệm cơ bản với việc tăng quy mô mẫu chọn. Các thử nghiệm cơ bản như kiểm tra sổ tiền gửi, tìm kiếm các khoản phải trả không được ghi nhận, gửi thư xác nhận . được thực hiện xuyên suốt, trọn vẹn, bao quát được tất cả rủi ro liên quan đến khoản mục phải trả nhà cung cấp. Hai là, về kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán E&Y Việt Nam có kỹ thuật thu thập bằng chứng đa dạng, đảm bảo các bằng chứng thu được đủ giá trị để củng cố ý kiến kiểm toán khẳng định các công việc kiểm toán đã được thực hiện. Liên quan đến khoản mục phải thu, KTV công ty thường áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau tùy theo mục đích của thử nghiệm như kiểm tra chứng từ, quan sát, phỏng vấn khi tìm hiểu quy trình thực hiện walk-through; tính toán lại khi đánh giá các khoản phải trả có gốc ngoại tệ; gửi thư xác nhận số dư tới các nhà cung cấp . Ba là, về kiểm soát chất lượng với kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp Trong kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp nói riêng kiểm toán các phần hành nói chung tại Công ty TNHH Kiểm toán E&Y, việc kiểm soát chất lượng là một yêu cầu nhằm đảm bảo uy tín công ty. Vì vậy, việc soát xét của của các KTV cấp cao giàu kinh nghiệm sẽ được tiến hành cụ thể tới từng thủ tục. Việc thực hiện các thủ tục còn thiếu sót sẽ được người soát xét phát hiện đưa ra các “review Khôngte” đòi hỏi người thực hiện thủ tục đó phải tiến hành bổ sung cho đến khi đạt yêu cầu. Quá trình bổ sung, sửa chữa này được gọi là “clear review Khôngte”. Thứ ba, về giai đoạn kết thúc kiểm toán Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán. Ở giai đoạn này, kiểm toán viên tổng hợp công việc đã thực hiện kết quả đã thu được để phát hành Báo cáo kiểm toán. Đối với khoản mục phải trả nhà cung cấp, KTV đã tiến hành các thủ tục kiểm toán mang tính chất mở rộng như đánh giá tình hình công nợ, xem xét khả năng hoạt động liên tục, xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán nghiệp vụ với các bên liên quan có ảnh hưởng tới khoản mục này. 2.1.2 Những tồn tại Thứ nhất, về đánh giá hệ thống KSNB Như đã đề cập, công tác đánh giá hệ thống KSNB không chỉ để xác minh tính hiện hữu của hệ thống KSNB mà còn là cơ sở để xác định phạm vi thực hiện các thử nghiệm cơ bản trên số dư các nghiệp vụ của đơn vị. Tại E&Y Việt Nam, việc tìm hiểu mô tả hệ thống KSNB đối với việc ghi nhận khoản phải trả nhà cung cấp chủ yếu được thực hiện qua Bảng tường thuật. Ưu điểm của phương pháp này là dễ thực hiện, chi tiết từng chốt kiểm soát. Việc đánh giá hệ thống KSNB tương đối hoàn chỉnh khi KTV trả lời Bảng đánh giá về rủi ro kiểm toán môi trường kiểm soát của khách hàng đã thiết kế. Dựa vào kinh nghiệm kết quả thông tin thu thập mà KTV hoàn thiện quá trình này. Việc xây dựng mẫu bảng có sẵn cho phép KTV nhanh chóng có được đánh giá sơ bộ về hệ thống KSNB đối với khoản mục phải trả nhà cung cấp tránh được việc bỏ sót các vấn đề quan trọng. Các câu hỏi xoay quanh các vấn đề trọng tâm của quy trình ghi nhận khoản phải trả nhà cung cấp như chế độ áp dụng, chứng từ sổ sách liên quan, người chịu trách nhiệm tiến hành xử ký nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc sử dụng Bảng tường thuật cũng có các nhược điểm nhất định. Hạn chế lớn nhất của phương pháp này là đối với các công ty có nhiều loại nghiệp vụ , việc ghi nhận khoản phải trả nhà cung cấp phức tạp thì Bảng tường thuật sẽ có dung lượng lớn với nhiều thông tin khiến cho người theo dõi, rà soát không có cái nhìn tổng quát dễ bị hiểu sai. Bên cạnh phương pháp sử dụng Bảng tường thuật, còn một số các phương pháp có thể áp dụng cho việc tìm hiểu mô tả hệ thống KSNB như sử dụng lưu đồ, . Tuy nhiên, tại E&Y Việt Nam thì các phương pháp này không được sử dụng nhiều. Thứ hai, về phương pháp chọn mẫu Khi tiến hành kiểm tra chi tiết, điều kiện lý tưởng là có thể kiểm tra 100% các nghiệp vụ phát sinh. Khi đó kết quả kiểm tra sẽ chính xác nhất, phát hiện được tối đa các sai sót, gian lận. Tuy nhiên, việc kiểm tra toàn bộ là điều không khả thi bởi những giới hạn về thời gian chi phí kiểm toán. Bởi vậy, KTV luôn luôn phải lựa chọn cách thức chọn mẫu kiểm tra sao cho hiệu quả. Mẫu được chọn là hiệu quả khi các phần tử có tính đại diện cho mẫu phải bao quát được phần lớn rủi ro chứa đựng trong tổng thể. Tại E&Y Việt Nam, các KTV khi tiến hành kiểm toán đều áp dụng chọn mẫu dựa trên giá trị tiền tệ. Việc lựa chọn các đối tượng để kiểm tra căn cứ vào một mức giá trị được gọi là Threshold. Các đối tượng trên mức threshold (thường bằng 25%TE) sẽ được chọn để kiểm tra, gọi là “key”. Sau khi đã chọn được các key, kiểm toán viên sẽ dùng phần mềm MicroStart để xác định số đối tượng còn tiếp tục phải kiểm tra. Số đối tượng cần tiếp tục kiểm tra này được chọn ngẫu nhiên bởi phần mềm EY Random. Nói chung, sau khi tiến hành chọn mẫu, giá trị của mẫu chọn sẽ bao quát từ khoảng 75-90% giá trị của tổng thể. Từ quy trình trên, có thể thấy E&Y Việt Nam đã hạn chế rủi ro chọn mẫu qua việc cố gắng bao quát được phần lớn giá trị của khoản mục phải trả người bán. Tuy nhiên do chủ yếu dựa vào giá trị của các đối tượng nên rủi ro chọn mẫu vẫn có thể xảy ra. Một là, các sai phạm lặp lại mang tính hệ thống có giá trị nhỏ sẽ có thể không bị kiểm tra. Hai là, do giá trị threshold được tính dựa trên ước lượng mức trọng yếu nên việc chọn mẫu đã chịu ảnh hưởng của ý kiến chủ quan của KTV ước lượng trọng yếu. Thứ ba, về thủ tục phân tích Một cuộc kiểm toán thành công không chỉ ở việc tiến hành các thủ tục hiệu quả để có ý kiến kiểm toán đúng đắn mà KTV còn cần phải xem xét tính cân đối trong chi phí của cuộc kiểm toán. Nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán được xem là một trong những phương thức hữu hiệu để giải quyết mâu thuẫn đó. Tính ứng dụng của thủ tục phân tích cao như vậy là vì thủ tục phân tích sẽ giúp KTV khoanh vùng các khả năng sai sót từ những biến động bất thường, những chỉ tiêu mà KTV xem xét thấy không hợp lý. Việc ra đời của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 520 “Quy trình phân tích” thực tế đã tạo cơ sở pháp lý cho KTV Việt Nam nói chung KTV E&Y nói riêng mạnh dạn áp dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán của mình. Thực tế trong các cuộc kiểm toán của mình, Công ty TNHH E&Y Việt Nam chủ yếu áp dụng thủ tục phân tích ngang. Các cách phân tích khác được sử dụng không nhiều do đó thủ tục phân tích chưa phản ánh hết tình hình thực tế của kết quả hoạt động. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTV thường phân tích sơ bộ Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các chỉ tiêu quan trọng khác. Nhưng việc chỉ phân tích ngang, so sánh đối chiếu mà không đi vào tìm hiểu sâu vào các tỷ suất là một hạn chế. Cụ thể với khoản mục phải trả người bán, KTV mới phân tích ngang bằng cách so sánh số liệu đầu kỳ cuối kỳ phân tích dọc qua tính ra tỷ suất giữa khoản phải trả người bán với giá vốn hàng bán. Thực tế, còn nhiều chỉ tiêu khác có tác dụng lớn trong phân tích biến động của khoản phải trả nhà cung cấp như tỷ suất về khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận, hệ số các vòng quay . lại không được sử dụng hoặc chỉ được sử dụng một cách không triệt để. 2.2 Những giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện 2.2.1 Nâng cao hiệu quả đánh giá HTKSNB Công tác đánh giá hệ thống KSNB cần được hoàn thiện theo hướng xem xét đầy đủ các yếu tố của nó. Do hầu hết các chu trình nghiệp vụ nói chung ghi nhận khoản phải trả nhà cung cấp nói riêng đều liên quan đến nhiều phòng ban, bộ phận, cá nhân nên phương pháp tiếp cận mô tả hệ thống KSNB là sử dụng lược đồ kết hợp với bảng tường thuật. Mặc dù sử dụng như vậy sẽ tốn kém về mặt thời gian nhưng hiệu quả đem lại lớn do kết hợp được ưu điểm của cả hai phương pháp bảng tường thuật lưu đồ. bảng tường thuật dễ sử dụng dễ thực hiện nhưng nếu việc ghi nhận khoản phải trả nhà cung cấp phức tạp thì Bảng tường thuật sẽ có dung lượng lớn với nhiều thông tin khiến cho người theo dõi, rà soát gặp khó khăn. Khi đó việc sử dụng lưu đồ hỗ trợ sẽ giúp KTV có cái nhìn tổng quát về quy trình. Đối với khoản mục phải trả nhà cung cấp, việc sử dụng lưu đồ hỗ trợ bảng tường thuật phải đảm bảo rằng lưu đồ được xây dựng phản ánh đầy đủ các yếu tố của hệ thống KSNB + Môi trường kiểm soát là nền tảng cho các cấu phần khác trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp nhằm xây dựng những nguyên tắc cơ cấu hoạt động phù hợp. Nói đến môi trường kiểm soát với khoản mục phải trả nhà cung cấp, người ta hay đề cập đến những vấn đề như: tính chính trực những giá trị đạo đức của nhân viên khách hàng liên quan đến việc ghi nhận thanh toán phải trả nhà cung cấp, năng lực chuyên môn của cán bộ nhân viên liên quan trong doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp liên quan tới quy trình ghi nhận thanh toán phải trả nhà cung cấp, công tác phân công quyền hạn trách nhiệm liên quan từng khâu liên quan tới khoản mục phải trả nhà cung cấp . + Đánh giá rủi ro bao gồm việc xác định phân tích những rủi ro có liên quan đến quá trình hướng tới mục tiêu đối với khoản mục phải trả người bán làm nền tảng cho việc xác định cách thức xử lý rủi ro. Lược đồ xây dựng cần phản ánh những rủi ro có thể ảnh hưởng tới các yếu tố đảm bảo tính chính xác của khoản mục phải trả nhà cung cấp. + Những hoạt động kiểm soát đảm bảo rằng những biện pháp cần thiết được đưa ra để xử lý những rủi ro làm ảnh hưởng đến tính chính xác của khoản mục phải trả nhà cung cấp. Các hoạt động kiểm soát đối với các nghiệp vụ liên quan đến các khoản mục phải trả cần được phản ánh trên lưu đồ: Kiểm tra tính liên tục của hoá đơn nhận được, yêu cầu mua, đơn đặt hàng bán (riêng việc này có thể làm một số tháng hoặc cả năm); kiểm tra việc ký duyệt đối với việc chấp hành đơn đặt hàng, quy định giá mua, thay đổi giá chiết khấu; định kỳ có đối chiếu giữa tổng hợp chi tiết; Gửi thư đối chiếu công nợ . + Thông tin trao đổi thông tin liên quan tới việc mua hàng, ghi nhận khoản mục phải trả nhà cung cấp. Lược đồ cần thể hiện sự đầy đủ, đúng lúc, xuyên suốt của việc trao đổi thông tin trong toàn bộ các bộ phận, phòng ban nhân liên quan đến ghi nhận khoản mục phải trả nhà cung cấp. Lược đồ cũng phải cho thấy hiệu quả của những kênh thông tin được thiết lập giữa doanh nghiệp với khách hàng, nhà cung cấp các đối tác khác nhằm trao đổi thông tin. + Phản ánh các hình thức giám sát các hoạt động liên quan tới việc ghi nhận, theo dõi, thanh toán khoản phải trả nhà cung cấp. 2.2.2 Nâng cao hiệu quả phương pháp chọn mẫu Để có một phương pháp chọn mẫu hoàn thiện là điều bất khả thi vì vậy yêu cầu đặt ra cho KTV là phải sử dụng đa dạng, phù hợp các phương pháp chọn mẫu với từng tình huống. Mỗi phương pháp chọn mẫu đều có ưu nhược điểm riêng nên việc sử dụng kết hợp các phương pháp là điều nên áp dụng. Cụ thể, khi tổng thể bao gồm rất nhiều các khoản mục mà giá trị không lớn, tiềm ẩn rủi ro sai phạm thì việc sử dụng các chương trình Microstart hay E&Y random rất hiệu quả. Ngược lại, khi khoản mục lại có những phần tử lớn, nội dung bất thường thì việc chọn theo phán đoán nghề nghiệp của KTV lại phát huy tác dụng giúp giảm thiểu thời gian mà vẫn đảm bảo bao quát tổng thể. Việc phối hợp các phương pháp phải đảm bảo mức độ hài hòa giữa phán đoán của KTV việc chọn mẫu một cách khách quan ngẫu nhiên. Đối với khoản mục phải trả nhà cung cấp, mặc dù việc áp dụng phương pháp chọn mẫu là không nhiều như các khoản mục khác nhưng việc chọn mẫu cũng ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của công tác kiểm toán. Mặt khác, quy trình chọn mẫu có liên quan lớn tới chọn mẫu thống kê. Việc am hiểu về chọn mẫu thống kê sẽ giúp KTV có cách lựa chọn hợp lý, mẫu chọn đại diện nhất. Điều này giảm thiểu yếu tố chủ quan tác động tới mẫu chọn. 2.2.3 Nâng cao hiệu quả thủ tục phân tích Đối với thủ tục phân tích, cần khuyến khích KTV được phép sử dụng nhiều phương pháp khác nhau từ việc so sánh đơn giản đến những phân tích phức tạp đòi hỏi phải sử dụng các kỹ thuật thống kê tiên tiến. Việc lựa chọn quy trình phân tích, phương pháp mức độ áp dụng tùy thuộc vào sự xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên. Khi tiến hành phân tích khoản phải trả nhà cung cấp, KTV cần tăng cường việc so sánh các thông tin như: + So sánh thông tin tương ứng trong kỳ này với các kỳ trước về số dư khoản phải trả, giá vốn hàng bán, số ngày vòng quay nợ phải trả . + So sánh giữa thực tế với kế hoạch của đơn vị (Ví dụ: Kế hoạch sản xuất, kế hoạch thanh toán .); + So sánh giữa thực tế với ước tính của kiểm toán viên (Ví dụ: Mối quan hệ giữa nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu lượng mua vào .); + So sánh giữa thực tế của đơn vị với các đơn vị trong cùng ngành có cùng quy mô hoạt động, hoặc với số liệu thống kê, định mức cùng ngành (Ví dụ: Tỷ suất thanh toán, tỷ lệ nợ ngắn hạn .). + Giữa các thông tin tài chính với nhau (Ví dụ: Mối quan hệ giữa giá vốn với phải trả .); + Giữa các thông tin tài chính với các thông tin phi tài chính (Ví dụ: Mối quan hệ giữa nhà cung cấp định mức thanh toán .). Khi áp dụng quy trình phân tích với khoản mục phải trả nhà cung cấp, kiểm toán viên phải xem xét các yếu tố sau: + Mục tiêu của phân tích độ tin cậy của kết quả thu được; + Đặc điểm của đơn vị mức độ chi tiết hóa thông tin (Ví dụ: Quy trình phân tích áp dụng đối với các đơn vị có số dư phải trả nhà cung cấp phức tạp đòi hỏi có cái nhìn khái quát .); + Khả năng sẵn có của các thông tin tài chính phi tài chính (thông tin kế toán, thông tin thị trường liên quan đến nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh trong ngành); + Độ tin cậy của các thông tin (Ví dụ: Sự đúng đắn của các kế hoạch hoặc dự toán cung cấp .); + Nguồn gốc thông tin (Ví dụ: Thông tin từ bên ngoài thường có độ tin cậy cao hơn thông tin do đơn vị cung cấp .); + Khả năng so sánh của thông tin (Ví dụ: Thông tin do đơn vị cung cấp có thể so sánh với thông tin của đơn vị khác trong cùng ngành .); + Những hiểu biết có được từ cuộc kiểm toán các kỳ trước cùng với hiểu biết về tính hiệu quả của hệ thống kế toán hệ thống KSNB các vấn đề nảy sinh đã dẫn đến các bút toán điều chỉnh trong những kỳ trước liên quan đến khoản mục phải trả nhà cung cấp. Mức độ tin cậy vào kết quả của quy trình phân tích khoản mục phải trả nhà cung cấp phụ thuộc vào các nhân tố sau: + Tính trọng yếu của các tài khoản phải trả người bán với toàn bộ BCTC (Ví dụ: Khi khoản mục phải trả người bán được đánh giá là trọng yếu thì không chỉ dừng lại ở quy trình phân tích mà còn thực hiện một số thủ tục kiểm tra chi tiết khác trước khi kết luận. Ngược lại khi khoản mục này được coi là không trọng yếu thì có thể chỉ căn cứ vào kết quả phân tích để kết luận .); + Các thủ tục kiểm toán khác có cùng một mục tiêu kiểm toán đối với khoản phải trả nhà cung cấp (Ví dụ: Thủ tục kiểm tra nghiệp vụ trả tiền sau ngày khóa sổ của các khoản phải trả người bán sẽ khẳng định hoặc phủ nhận kết quả của quy trình phân tích nợ phải trả theo thời hạn, .); + Độ chính xác có thể dự kiến của quy trình phân tích (Ví dụ: Kiểm toán viên thường so sánh, phân tích số ngày vòng quay thanh toán giữa năm nay với năm trước hơn là so sánh số tiền thanh toán giữa năm trước với năm nay .); + Đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát (Ví dụ: Nếu hệ thống KSNB của quy trình ghi nhận khoản phải trả cho nhà cung cấp là yếu kém thì nên dựa vào kiểm tra chi tiết hơn là dựa vào quy trình phân tích .). KẾT LUẬN Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, kiểm toán là một công việc quan trọng, góp phần thúc đẩy sự minh bạch hoá các thông tin tài chính, đồng thời cung cấp tư vấn thông tin quan trọng để các DN tự hoàn thiện phát triển. Nhìn chung việc phát triển của các công ty kiểm toán trong thời gian qua là nhanh chóng kịp thời, phản ánh nhu cầu của nền kinh tế. Trong các công việc của KTV, quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp tuy được đánh giá không trọng yếu bằng các khoản mục như phải thu, phải trả ngân sách . nhưng lại đóng vai trò quan trọng đến thành bại của một cuộc kiểm toán. Chính vì vậy đây là công tác rất được các KTV cũng như công ty kiểm toán quan tâm. Mặc dầu có nhiều ưu điểm nhưng quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp tại Công ty TNHH kiểm toán E&Y Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại một số nhược điểm cần khắc phục hi vọng trong tương lai không xa, Công ty sẽ có những biện pháp để tiếp tục hoàn thiện nâng cao tính hiệu quả của công tác này. Điều này sẽ giúp KTV thực hiện tốt trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt mục tiêu của cuộc kiểm toán, có bằng chứng về sự tuân thủ chuẩn mực tránh được các trách nhiệm pháptrong những vụ kiện về gian lận trên BCTC đã kiểm toán. Cuối cùng, em rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý của cá thầy cô để đề án của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em xin một lần nữa chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của ThS. Đoa ̀ n Thanh Nga để em hoàn thành chuyên đề này. Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Ngọc Khoa. . NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN. TOÁN ERNST YOUNG THỰC HIỆN 2.1 Nhận xét về thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ERNST YOUNG THỰC HIỆN, NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ERNST YOUNG THỰC HIỆN, NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ERNST YOUNG THỰC HIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn