Crash landing on you piano for brother

5 38 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2020, 22:14

Song: Piano for Brother Kdrama OST: Crash Landing on You Sheet music: Piano solo (preintermediate level)Các bạn nếu còn thích tìm sheet các bản nhạc phim, nhạc cổ điển, hay nhạc nhẹ khác, mời ghé thăm channel của mình:https:www.youtube.comWendyTran PianoforBrother CrashLandingonYouOST     10 15 20                                                                                                                                     http://www.facebook.com/wendylucian.music                                                 ArrangedbyWendyTran                                  25 30 34                                                                                        3 3 3          3 3 3                        3    3                 3                                           42      38        3     3 3         3                                          3 3 3 3 http://www.facebook.com/wendylucian.music 3 3 46                                                          3  3     3                                    64                                                              59                                     http://www.facebook.com/wendylucian.music                                            3        54          3 3        3  50 3  3                  69 75 80                                84 87                                                                                                                           3 3 3 3 3 3           3 3 cresc                 3  3  3                   3 3                        3                                                          3 3 3 3 http://www.facebook.com/wendylucian.music 3 3                3 3 91                                                  98      3            3           3  102      3                3  3                                3      3   3           3                               http://www.facebook.com/wendylucian.music       95           
- Xem thêm -

Xem thêm: Crash landing on you piano for brother, Crash landing on you piano for brother

Từ khóa liên quan