Địa đạo củ chi

24 7 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2020, 16:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG KHOA VĂN HÓA CHỦ ĐỀ : DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI Thực : Ngô Thị Thủy Ngân Lớp : ĐH QLVH K3 Hầm địa đạo Lối xuống tầng địa đạo Tầng “thượng”, tầng “trầm” Nắp hầm bí mật Lỗ thơng Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột Gieo cỏ phá địa hình cống” đánh vào địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng xe giới ủi phá địa đạo Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột cống” đánh phá địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo Gieo cỏ phá địa hình Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột cống” đánh phá địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo Gieo cỏ phá địa hình Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột cống” đánh vào địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo Gieo cỏ phá địa hình Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột cống” đánh vào địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo Gieo cỏ phá địa hình Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột cống” đánh vào địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo Gieo cỏ phá địa hình Bếp Hồng Cầm “Bếp Hồng Cầm ta dựng trời Thượng tướng Hoàng Cầm (1920-2013) – Tiểu đội Chung bát đĩa nghĩa gia đình ấy” trưởng Đội điều trị 8, Sư đoàn 308 Quân đội nhân dân VN Hầm giải phẫu Hầm làm việc vị lãnh đạo, huy Hầm chữ A cho phụ nữ, người già, trẻ em trú ẩn Lớp học bí mật Hầm hội họp, chiếu phim Trạm thông tin Mỹ dải chất độc màu da cam Vùng trắng 1969-1972 Quang cảnh sản xuất Củ Chi Vừa chiến đấu Vừa sản xuất ĐỀN BẾN DƯỢC Biểu tượng hồn thiêng đất nước TRANH GỐM Các hoạt động giải trí Củ Chi  CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BAN ĐÃ LẮNG NGHE !!! ... phá địa đạo Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột cống” đánh phá địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo Gieo cỏ phá địa. .. địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo Gieo cỏ phá địa hình Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột cống” đánh vào địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo. .. cống” đánh vào địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng chó becgie đánh phá địa đạo Dùng xe giới ủi phá địa đạo Gieo cỏ phá địa hình Dùng nước phá địa đạo Dùng đội quân “chuột cống” đánh vào địa đạo THỦ ĐOẠN Dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa đạo củ chi , Địa đạo củ chi