Các khái niệm hệ thống cơ điện tử

43 3,116 56
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 23:15

BÀI GIẢNG HỆ ĐẠI HỌC LỚP CĐ CĐT K9 Giảng viên : Phan Đình Hiếu Bộ môn : điện tử Môn học : điện tử 1 Chương 1: Tổng quan hệ thống điện tử 1.1 Các khái niệm bản 1.2 Các thành phần bản của hệ điện tử 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử 1.4 Xu hướng phát triển của hệ điện tử 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử - Kasakawa electric: “ Thuật ngữ điện tử (Mechatronics) là sự tích hợp các thành phần khí ( Mechanics) với hệ điều khiển điện tử ( Electronics)” . - Tomizuka và Fukuda : “ điện tử là sự tích hợp chặt chẽ của kĩ thuật khí với điện tử và điều khiển máy tính thông minh trong thiết kế và chế tạo các sản phẩm và qui trình công nghiệp. - Auslander và kempf: “ điện tử là sự áp dụng tổng hợp các quyết định tạo nên hoạt đông của các hệ vật lý” 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử - Shetty và Kolk: “ điện tử là một phương pháp luận dùng để thiết kế tối ưu các sản phẩm điện” - Bolton: “ Một hệ điện tử không chỉ là sự kết hợp chặt chẽ các hệ khí, điện và nó không chỉ đơn thuần là một hệ điều khiển, nó là sự tích hợp đầy đủ các hệ trên ”. - PGS-TSKH Phạm Thượng Cát định nghĩa về điện tử: “ điện tử là một lĩnh vực khoa học và công nghệ được hình thành từ sự cộng năng của nhiều ngành khoa học công nghệ nhằm hoàn thiện, thông minh hóa tạo nên linh hồn cảm xúc cho các sản phẩm và công cụ phục vụ con người” • Hiểu được điện tử ba khía cạnh cần quan tâm: - Quá trình hình thành điện tử - Phương diện kĩ thuật - Phương diện sản phẩm 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử Quá trình hình thành ngành điện tử: - Gốc điện tử khí. - khí hóa tích hợp kĩ thuật điện thành lĩnh vực điện - Tích hợp kĩ thuật phần mềm hình thành điện tử 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử Phương diện kĩ thuật: - Là một kĩ thuật liên ngành - Là công nghệ nền của hầu hết các ngành công nghiệp Phương diện sản phẩm: - Hệ thống tích hợp một cách hữu các hệ cấu chấp hành, cảm biến, điều khiển - Được ví như một thể sống. Sự tích hợp trong điện tử không chỉ thực hiện qua ghép nối khí mà còn cả các quan hệ về tín hiệu và điều khiển 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử [...]...1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử - Như vậy quá trình hình thành điện tử là quá trình nâng cấp dần hệ thống nhờ những thành tựu mới về kĩ thuật khí, điện, điều khiển tự động, điện tử số và máy tính - Do vậy đã sự biến đổi hoàn toàn về chất các sp điện tử so với các hệ khí truyền thống 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử Những ưu điểm của hệ điện tử so với khí truyền thống: ... Không các cấu truyền động khí vì vậy làm việc không lực tác dụng nên không hao mòn học 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử Định nghĩa về hệ điện tử: “ điện tử là một kĩ thuật liên ngành, sinh ra do sự tích hợp hữu giữa kĩ thuật khí, điện tử, khoa học máy tính và công nghệ thông tin dùng để thiết kế các sản phẩm thông minh” 1.1 Các khái niệm hệ thống điện tử Ví dụ về... buộc 1.2 Cấu trúc bản của hệ điện tử 1.2.2 Các hệ thống vật lý: Các hệ thống vật lý là các hệ thống thực gồm các phần tử vật lý được cấu tạo từ vật chất mà con người cảm nhận được bằng các giác quan - Hệ thống khí - Hệ thống điện - Chấp hành - Cảm biến - Bộ chuyển đổi A/D, D/A - Máy tính giao diện thời gian thực 1.2 Cấu trúc bản của hệ điện tử Hệ thống khí: - Các hệ vật rắn biến... với mức tín hiệu của các thiết bị 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử 1.3.1 Chức năng của các hệ điện tử Sự phân chia chức năng giữa khí và điện tử - So với các hệ thống khí đơn thuần sử dụng các bộ khuyếch đại, CCCH năng lượng điện phụ trợ mang đến sự đơn giản hóa cho các thiết bị - Cấu trúc gọn nhẹ dẫn đến các hệ đàn hồi giảm chấn Các bộ giảm chấn điện tử sử dụng các sensor phản hồi... biến dạng hoặc không biến dạng - Các hệ chất lỏng gồm chất lỏng nén được hoặc không nén được ( thủy ,khí ) Hệ thống điện: - Các đại lượng bản của điệnđiện lượng, dòng điện, điện áp - Hệ thống thông tin ( Truyền và xử lý thông tin) và hệ thống công suất ( Truyền năng lượng với công suất lớn) 1.2 Cấu trúc bản của hệ điện tử Hệ thống máy tính: - Bao gồm các modul phần cứng đặc trưng như... minh Hệ thống lớn thì kết nối bus sẽ thay thế cho dây 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử Tích hợp các thành phần 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử Tích hợp hệ thống thông tin: - Dựa trên các chức năng của điều khiển hiện đại Bên cạnh các hệ thống điều khiển phản hồi còn các hệ thống điều khiển ở mức độ cấp cao hơn như giám sát và chuẩn đoán lỗi, hệ thống điều khiển tối ưu thích nghi một cách... lỗi ở các hệ điện tử làm tăng tính ổn định và tin cậy của hệ thống 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử 1.3.2 Các phương pháp tích hợp Tích hợp thành phần - Là sự tích hợp các thành phần hệ thống thông qua giao diện kết nối các thành phần - Máy tính thể được tích hợp với các thành phần cấu chấp hành, quá trình khí, cảm biến Việc tích hợp này sẽ tạo ra tạo ra các cảm biến thông minh, cấu... 1.2 Cấu trúc bản của hệ điện tử 1.2 Cấu trúc bản của hệ điện tử 1.2.1 Hệ thống thông tin: - Bao gồm các modul liên quan đến quá trình truyền, xử lý tín hiệu, phân tích và điều khiển - Mô hình hóa - Mô phỏng - Điều khiển - Tối ưu hóa 1.2 Cấu trúc bản của hệ điện tử Mô hình hóa: - Là sự mô tả đối tượng (thiết bị, quá trình) thực thông qua một ngôn ngữ thích hợp - Sử dụng các ngôn dạng... thể - Hệ thống các sở khiến thức làm sở cho điều khiển 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử Tích hợp thông tin: 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử 1.3.3 Phương pháp thiết kế truyền thống: - Thiết kế theo phương pháp trình tự từng công đoạn một Khi xong một công đoạn thì đến các công đoạn tiếp theo - Trình tự các bước: Thiết kế và chế tạo khí Thiết kế lắp ráp điện động lực Thiết kế lắp ráp hệ. .. chỉnh sản phẩm 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử Thiết kế truyền thống 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử Nhược điểm: - Thời gian thiết kế kéo dài - Khó đưa ra giải pháp tổng thể tối ưu - Tốn kém chắp vá và thiếu hiệu quả 1.3 Đặc điểm thiết kế hệ điện tử 1.3.2 Phương pháp thiết kế điện tử: Thực hiện đồng thời việc thiết kế khí, điều khiển kết hợp tiếp cận hệ thống ba bước thiết kế Mô hình . 1.1 Các khái niệm hệ thống cơ điện tử 1.1 Các khái niệm hệ thống cơ điện tử Quá trình hình thành ngành cơ điện tử: - Gốc cơ điện tử là cơ khí. - Cơ khí. nối cơ khí mà còn cả các quan hệ về tín hiệu và điều khiển 1.1 Các khái niệm hệ thống cơ điện tử 1.1 Các khái niệm hệ thống cơ điện tử 1.1 Các khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các khái niệm hệ thống cơ điện tử, Các khái niệm hệ thống cơ điện tử, Các khái niệm hệ thống cơ điện tử