143 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần điện và thiết bị điện h a h

94 5 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:34

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, Ngày 19 tháng 05 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thục Hiền Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Từ viết tắt DN TNDN GTGT TSCĐ CP CKTM GGHB HBTL SXKD TM CP KKĐK KKTX SP HĐ K/c DT HB TGNH TM TK Diễn giải Doanh nghiệp Thu nhập doanh nghiệp Giá trị gia tăng Tài sản cố định Chi Phí Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Hàng bán trả lại Sản xuất kinh doanh Thương mại Cổ Phần Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Sản phẩm Hóa đơn Kết chuyển Doanh thu Hàng bán Tiền gửi ngân hàng Tiền mặt Tài khoản Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao, doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh quan trọng mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu kinh tế cao Do việc tổ chức quản lý hạch tốn kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập xử lý thông tin để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu tất yếu, giúp đơn vị kinh tế thấy quy mô, cách thức kinh doanh khả phát triển hay suy thoái doanh nghiệp, đưa định đắn kịp thời tương lai Đặc biệt, thông tin kết kinh doanh bán hàng chiếm vai trị quan trọng thơng tin kế tốn, thơng tin ln doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm Hơn hết, hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp Việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thơng tin tài Sau thời gian ngắn thực tập công ty cổ phần điện thiết bị điện H.A.H với giúp đỡ cán phịng Kế tốn Cơng ty giúp đỡ tận tình giáo Th.s Nguyễn Thị Hồng Vân, với kiến thức học trường em nhận thức vai trị quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng hoạt động phát triển doanh nghiệp Vì em chọn đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty cổ phần điện thiết bị điện H.A.H ” để nghiên cứu viết luận văn Mục đích nghiên cứu Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Hệ thống làm rõ vấn đề lý luận đề tài kế toán bán hàng xác định kết qủa bán hàng - Nghiên cứu mô tả thực trạng Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H - Phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H - Phạm vi nghiên cứu : + Về nội dung : Tập chung nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H giác độ kế tốn tài Nghiên cứu lý luận sở chuẩn mực kế toán 14: “ Doanh thu thu nhập khác “ thông tư 200/2014/TT-BTC + Về không gian : Nghiên cứu công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H , địa Số nhà 32A, ngách 28, ngõ 185, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội + Về thời gian : Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H năm 2017 Phương pháp nghiên cứu 4.1.Phương pháp luận Nghiên cứu dựa chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử 4.2.Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Thu thập tài liệu thứ cấp : Thực nghiên cứu vấn đề thơng qua tham khảo giáo trình , sách tham khảo , báo , tạp chí , luận văn viết đề tài kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Quan sát , nghiên cứu chứng từ , sổ sách kế toán , báo cáo tài cính Cơng ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H năm 2016 thông tin phương tiện thông tin đại chúng , tài liệu khác Thu thập tài liệu sơ cấp :Thực hỏi , xin ý kiến trực tiếp cán kế toán nhân viên khác công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Bên cạnh , tìm hiểu vấn đề nghiên cứu thông qua việc xin ý kiến giáo viên hướng dẫn chuyên gia lĩnh vực kế toán Tổng hợp xử lý tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết nghiên cứu : Sử dụng phương pháp thống kê mô tả , phân tích định tính so sánh thực trạng sở lý luận để suy diễn , quy nạp trình bày kết qủa nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận , luận văn chia làm chương : Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Chương 3: Một số ý kiến hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Mặc dù cố gắng thời gian trình độ cịn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý bổ sung để củng cố kiến thức thân để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Thục Hiền Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung bán hàng xác định kết qủa bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng  Khái niệm bán hàng Bán hàng khâu cuối hoạt động kinh doanh, trình thực giá trị hàng hố Nói khác bán hàng việc chuyển quyền sở Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lợi ích rủi roc ho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán  Khái niệm kế toán xác định kết bán hàng Kết bán hàng tiêu phản ánh kết cuối hoạt động bán hàng doanh nghiêp sau thời kỳ định, biểu số tiền lãi lỗ Kết bán hàng DN kỳ phần chênh lệch doanh thu (thu nhập) hoạt động bán hàng chi phý hoạt động bán hàng 1.1.2 Yêu cầu quản lý kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Quản lý trình bán hàng xác định kết bán hàng yêu cầu thực tế, xuất phát từ mục tiêu doanh nghiệp Do vấn đề đặt cho doanh nghiệp là: - Quản lý kế hoạch tình hình thực kế hoạch tiêu thụ thời kỳ, khách hàng, hoạt động kinh tế - Quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã xây dựng thương hiệu sản phẩm mục tiêu cho phát triển bền vững doanh nghiệp - Quản lý theo dõi phương thức bán hàng, khách hàng, tình hình tốn khách hàng, u cầu tốn hình thức, hạn để tránh tượng mát, thất thoát, ứ đọng vốn Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức tiêu thụ sản phẩm đơn vị, thị trường, khách hàng nhằm thúc đẩy nhanh trình tiêu thụ, đồng thời phải tiến hành thăm dò, nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ bn bán ngồi nước - Quản lý chặt chẽ vốn hàng hoá đem tiêu thụ, giám sát chặt chẽ khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP pháp, hợp lý số liệu, đồng thời phân bổ cho hàng tiêu thụ, đảm bảo cho việc xác định tiêu thụ đc xác, hợp lý - Đối với việc hạch toán tiêu thụ phải tổ chức chặt chẽ, khoa học đảm bảo việc xác định kết cuối trình tiêu thụ, phản ánh giám đốc tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước đầy đủ, kịp thời 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Nhằm phát huy vai trị kế tốn cơng tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán bán hàng cần thực tốt nhiệm vụ sau: - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình có biến động khối lượng hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị Tính tốn đắn giá trị vốn hàng bán, chi phí bán hàng khoản chi phí khác nhằm xác định đắn kết bán hàng - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp, đồng thời theo dõi đôn đốc, đảm bảo thu đủ, kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý - Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động - Cung cấp thơng tin xác, trung thực tình hình bán hàng, xác định kết phân phối kết phục vụ cho việc lập Báo cáo tài quản lý doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1.2 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi phối đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng - Cơ sở dồn tích : Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế tốn vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiền Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ảnh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai -Nguyên tắc phù hợp : Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ -Ngun tắc qn : Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế tốn năm Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế tốn chọn phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài -Chuẩn mực số 14 : Doanh thu thu nhập khác ( Ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ) -Thơng tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 1.2.2 Các phương thức bán hàng phương thức toán 1.2.2.1 Các phương thức bán hàng  Căn vào việc chuyển giao sản phẩm cho người mua Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 10 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Việc hạch toán xác định kết kinh doanh thực tương đối xác, phản ánh trung thực tình hình tài cơng ty góp phần khơng nhỏ vào quy trình lập kế hoạch kinh doanh Ban lãnh đạo cơng ty đề Nói cách tổng qt, cơng việc hạch tốn kế tốn cơng ty cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thực cách đơn giản, dễ hiểu đảm bảo trình hạch tốn kế tốn cơng ty 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế  Về tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán Công ty gọn nhẹ người lại phải kiêm nhiều cơng việc nhiều phần hành gây khó khăn việc thực sách chế độ kế tốn đồng thời tăng áp lực cơng việc cho nhân viên kế toán Điều vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm Nguyên nhân việc quy mô công ty nhỏ, số lượng công nhân viên cịn khối lượng cơng việc nhiều công ty ngày mở rộng thị trường  Về chứng từ sử dụng quy trình luân chuyển chứng từ Công tác luân chuyển chứng từ phận khác với phịng tài kế tốn cơng ty cịn chẫm trễ Nhiều chứng từ phát sinh đến cuối tháng chuyển phịng kế tốn làm cho cơng việc kế tốn thường bị dồn vào cuối kỳ hạch toán Nguyên nhân phịng kế tốn nhân lực ít, người phải kiêm nhiệm nhiều phần hành, nhiều công việc, cơng việc khơng xử lý kịp thời  Về phương pháp tính giá Giá vốn hàng bán tiêu quan trọng báo cáo kết kinh doanh.Trong phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho cơng ty sử dụng phương pháp bình qn gia quyền tháng Phương pháp đơn giản lại khơng mang lại hiệu xác khơng phản ánh tình hình biến động giá  Về sổ kế toán báo cáo kế toán Sổ kế tốn phải quản lý chặt chẽ, phân cơng rõ ràng trách nhiệm cá Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 80 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP nhân giữ ghi sổ Sổ kế toán giao cho nhân viên nhân viên phải chịu trách nhiệm điều ghi sổ việc giữ sổ suốt thời gian dùng sổ Tuy nhiên Công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H không phân công phân nhiệm rõ ràng trách nhiệm giữ sổ, nên khó tránh khỏi việc nhầm lẫn sổ  Về cơng tác thu hồi nợ: Vẫn cịn đọng nhiều vốn khách hàng tốn khơng hạn nên làm cho trình kinh doanh doanh nghiệp bị hạn chế, thiếu vốn để mở rộng quy mô đầu tư kịp thời Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 81 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn tập trung mơ tả thực trạng kế tốn bán hàng xác điịnh kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H.Từ việc mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty với máy hoạt động tạo tiền đề mơ tả chi tiết q trình hạch tốn kế tốn bán hàng cơng ty Mặt khác từ thực trạng kế toán bán hàng xac định kết bán hàng công ty, chương đưa đánh giá ưu điểm khuyết điểm cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 82 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN H.A.H 3.1 Sự cần thiết yêu cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Ngày kế tốn khơng làm cơng việc tính tốn ghi chép đơn tài sản vận động tài sản, mà cịn phận chủ yếu hệ thơng thông tin, công cụ quản lý thiết yếu Dựa thơng tin trung thực, xác nhà quản trị đưa định kinh doanh hữu hiệu Đối với họ, để đưa định, hướng hay hành động khơng thể thiếu thơng tin, đặc biệt thơng tin kế tốn Như mặt sử dụng thơng tin, kế tốn cơng cụ thiếu hệ thống công cụ quản lý kinh tế, cung cấp thơng tin cần thiết cho quản lý kinh doanh có hiệu quả, giúp nhà quản lý đánh giá hoạt động tổ chức, doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp thương mại Nằm hệ thống kế toán doanh nghiệp, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp phần hành kế toán quan trọng Phần hành khơng có ý nghĩa với thân doanh nghiệp mà cịn có ý nghĩa quan trọng việc xác định loại thuế (TTTĐB, VAT, TNDN )mà doanh nghiệp phải thực nghĩa vụ với nhà nước Chính vậy, phần hành kế toán trọng việc tổ chức hạch toán, quản lý hạch toán chứng từ ban đầu đến báo cáo cuối Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 83 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3.1.2 u cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xac định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Để hồn thiện cơng tác kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết bán hàng nói riêng tồn chi phí nói chung, cần phải đáp ứng yêu cầu sau:  Hoàn thiện phải sở tơn trọng chế độ kế tốn mà nhà nước (Bộ Tài xây dựng ban hành) Việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị kinh tế phép vận dụng linh hoạt để phù hợp với đặc điểm quy mô doanh nghiệp, phải thực chế độ tài mà nhà nước ban hành  Phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp, phù hợp với tổ chức máy kế toán doanh nghiệp  Kiến nghị sau sử dụng phải đảm bảo đáp ứng dược yêu cầu quản lý chức kế tốn cung cấp thơng tin kinh tế tài cần thiết kịp thời cho việc đưa định, phương án kinh doanh có lợi doanh nghiệp  Việc hoàn thiện phải sở tiết kiệm mục đích kinh doanh doanh nghiệp thu lợi nhuận cao với chi phí bỏ thấp 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Ý kiến : Đề xuất hoàn thiện máy tổ chức kế tốn Do cơng ty đà phát triển mở rộng nên khối lượng công việc ngày tăng mà số lượng nhân viên kế toán lại dẫn đến tình trạng kế tốn viên phải kiêm nhiệm nhiều cơng việc Điều làm cho tiến độ xử lý công việc bị chậm lại ảnh hưởng không tốt tới hiệu công việc Để khắc phục tình trạng này, cơng ty nên tuyển thêm nhân viên kế tốn có lực, kiến thức phù hợp với vị trí đảm nhiệm Như cơng việc giảm nhẹ Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 84 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP việc xử lý chứng từ số liệu nhanh hơn, cung cấp thông tin nhanh chóng xác cho Ban lãnh đạo cơng ty để kịp thời đưa sách phát triển công ty Ý kiến : Đề xuất hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ Luân chuyển chứng từ khâu vô quan trọng công tác kế toán Tổng hợp ghi chép kịp thời chứng từ kế tốn giúp cho việc cung cấp thơng tin kinh tế trở nên nhanh chóng để lãnh đạo doanh nghiệp định hợp lý, kịp thời Do vậy, kế toán cần trọng việc tập hợp chứng từ để cơng việc kế tốn tiến hành kịp thời kỳ kế toán, chứng từ cần kiểm tra hàng ngày để tránh khỏi sai sót Kế tốn cần đơn đốc việc tập hợp chứng từ để công việc kế toán tiến hành kịp thời kỳ kế tốn Bên cạnh đó, để hồn thiện việc ln chuyển chứng từ doanh nghiệp cần: - Xác định mối quan hệ phận có liên quan đến lập chứng từ, kiểm tra, ghi sổ, bảo quản lưu trữ chứng từ kế tốn (các phịng nghiệp vụ …) - Xác định trách nhiệm người tham gia thực xác minh nghiệp vụ kinh tế (thủ trưởng, kế toán trưởng, người nhận, thủ kho …) - Xác định trình tự vận động chứng từ kế tốn, hạn chế trùng lặp, tăng tính xác kịp thời - Quy định rõ trước lập phiếu chi kế tốn phải u cầu người nhận tiền làm giấy đề nghị toán Ý kiến 3: Đề xuất hồn thiện sổ kế tốn báo cáo kế tốn Phịng kế tốn nên phân cơng rõ ràng việc giữ sổ ghi sổ kế toán cho cá nhân để chịu trách nhiệm với nội dung sổ suốt thời gian đảm nhiệm: - Kế toán trưởng: Chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra số liệu BCTC, BC quản trị chịu trách nhiệm đôn đốc kế toán viên ghi sổ sổ kế toán Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 85 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP chi tiết - Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm kiểm tra số liệu sổ tổng hợp kế toán: Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản, báo cáo tổng hợp nội chi tiết theo yêu cầu công ty - Kế toán tiền lương: Chịu trách nhiệm lập sổ TK 334,338, Các sổ chi tiết liên quan đến hạch tốn lương khoản trích theo lương - Kế toán bán hàng: Chịu trách nhiệm lập sổ TK 511,632,641,642, Các sổ chi tiết liên quan đến trình bán hàng, Các sổ theo dõi cơng nợ với khách hàng Đồng thời công ty cần quán hệ thống sổ tay sổ kế toán máy tính để dễ dàng cho cơng tác xử lý cung cấp thơng tin xác cho ban lãnh đạo công ty Ý kiến : Đề xuất hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản Để đưa thơng tin bán hàng hố, Cơng ty nên xây dựng hệ thống danh mục tài khoản cụ thể chi tiết mặt hàng Khi hạch tốn chi tiết, cơng ty nhận thấy biến động doanh thu chủ yếu xuất phát từ hệ thống sản phẩm nào, từ có định điều chỉnh nguồn lực cho sản xuất phù hợp Việc hạch toán chi tiết danh mục sản phẩm mang lại hiệu thật nhân viên kế tốn có nghiệp vụ phân tích biến động doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua kỳ, kết hợp với phòng kế hoạch tổng hợp tư vấn mặt hàng, sản phẩm chủ lực công ty kỳ sản xuất tới cho ban lãnh đạo để có định phù hợp  Hệ thống chi tiết TK doanh thu bán hàng cơng ty xem xét sau: TK 5111- Doanh thu bán hàng chi tiết sau: TK 511101- Doanh thu bán dây điện đơn, đôi TK 511102- Doanh thu bán dây điện cáp TK 511103- Doanh thu bán dây điện xoắn mềm TK 511104- Doanh thu bán dây cáp bọc giáp Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 86 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ……… Ý kiến : Đề xuất thực chiết khấu toán cho khách hàng số chiến lược bán hàng Trong kinh tế nay, nhu cầu vốn vấn đề thực cần thiết quan trọng tất doanh nghiệp tất doanh nghiệp kinh doanh khác mong muốn tận dụng cách tối đa vốn đối phương Chính điều này, doanh nghiệp nên áp dụng tối đa khả thực chiết khấu toán bán hàng biện pháp cụ thể sau: - Xây dựng bảng hệ thống chiết khấu toán: Ứng với thời gian khách hàng toán sớm số tiền phần trăm chiết khấu theo giá tùy thuộc vào điều kiện DN đặc thù hàng hóa - Thiết lập sách khuyến mại( sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ) kèm khách hàng thực tốn sớm  Trình tự kế tốn : 1) Cơng ty khơng phải lập hóa đơn với khoản chiết khấu tốn khơng ghi giảm trừ hóa đơn bán hàng 2) Công ty lập phiếu chi để trả chiết khấu toán khoản chiết khấu tốn cơng ty xác định chi phí trừ tính thu nhập chịu thuế TNDN 3) Hoạch toán : Căn vào phiếu chi Nợ TK 635 Có TK 131 ( bù trừ ln vào khoản phải thu ) Có TK 111,112 ( Nếu trả tiền mặt chuyển khoản ) KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn tập trung nghiên cứu việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Từ cần thiết u cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác định Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 87 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H, chương đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 88 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Cùng hoà chung với phát triển mạnh mẽ kinh tế, Công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H phải tồn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Đây thực vấn đề địi hỏi cơng ty phải khơng ngừng vươn lên để đứng vững thị trường Kế toán kinh tế thị trường Đảng nhà nước ngày nhận thức sâu sắc với chức công cụ quản lý kinh tế Quá trình vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp thương mại nói chung Cơng ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H nói riêng ngày phát huy vai trị kế tốn quản lý kinh tế Đặc biệt, Cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình bán hàng Thơng tin kế toán bán hàng giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng Công ty Thực tập Công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập cơng ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế công tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Nguyễn Thị Hồng Vân anh chị cán công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 89 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, PGS.TS Trương Thị Thủy (2013), “Giáo trình Kế tốn tài chính”, NXB Tài Chính GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010), “Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp thương mại, dịch vụ”, NXB Tài Chính GS.TS Đồn Xn Tiên, TS Lê Văn Liên, ThS Nguyễn Thị Hồng Vân (2014), “Giáo trình Ngun lý kế tốn”, NXB Tài TS Lưu Đức Tuyên TS Ngô Thị Thu Hồng (chủ biên) “Giáo trình Tổ chức cơng tác Kế tốn”, 2011, NXB Tài Chính Thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính “ đinh việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh Nghiệp vừa nhỏ” “Chuẩn mực kế toán Việt Nam” (2011), NXB Lao động “Chế độ kế tốn doanh nghiệp” (2003), NXB Tài “Thơng tư số 200/2014/TT-BTC” (2014) “Giáo trình Kế tốn Tài chính” – Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2010 10 Danh mục tài liệu doanh nghiệp cung cấp 11 Báo cáo tài cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31/03/2017 12 Luận văn khoá trước Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 90 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Hồng Vân Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Thục Hiền Khóa: CQ52 Lớp: 21.07 Đề tài: Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Nội dung nhận xét: Tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Chất lượng nội dung luận văn/ đồ án • Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… • Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Hà Nội, ngày …tháng …năm… Điểm – Bằng số – Bằng chữ Giảng viên nhận xét Ký tên Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 91 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Thục Hiền Khóa: CQ52 Lớp: 21.07 Đề tài: Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… - Đối tượng mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… - Nội dung khoa học ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Hà Nội, ngày …tháng …năm… Điểm – Bằng số – Bằng chữ Giảng viên nhận xét Ký tên Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 92 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ:……………………………………………………………………… Nhận xét trình thực tập SV: Nguyễn Thị Thục Hiền Khóa: CQ52 Lớp: 21.07 Đề tài: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H Nội dung nhận xét: - Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… -Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… -Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… -Về kiến thức chuyên môn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người nhận xét ( Ký tên đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Thị Thục Hiền/CQ52 – 21.07 93 ... trạng kế toán bán hàng xác định kết qủa bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H 2.2.1 Thực trạng phương pháp kế toán bán hàng xác định kết qủa bán hàng công ty Cổ phần điện thiết bị điện. .. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN H.A.H 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần điện thiết bị điện H.A.H 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty Cổ phần điện thiết bị. .. VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung bán hàng xác định kết qủa bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng  Khái niệm bán hàng Bán
- Xem thêm -

Xem thêm: 143 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần điện và thiết bị điện h a h , 143 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần điện và thiết bị điện h a h

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn