Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định

98 1,468 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 04:15

Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Báo cáo thực tập Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định 1 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Mục Lục Mục Lục .2 Phần 1 – sở lý luận và thực tiễn của đề tài 8 I – TỔNG QUAN VỀ BIA 8 1. Khái niệm .8 2. Lịch sử 8 II – TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU 13 1. Nước: .13 1.1 Khái niệm và tính chất nước .13 1.2 Ảnh hưởng của thành phần hóa học và các muối trong nước đến các quy trình công nghệ: .14 1.3 Yêu cầu của nước trong sản xuất bia: .15 1.4 Sử dụng nước trong sản xuất bia: .15 1.5 Nước phi công nghệ 16 2. Đại mạch: .16 2.1 Phân loại các giống đại mạch 17 2.2 Cấu trúc và thành phần hóa học của đại mạch .18 2.3 Những yêu cầu chất lượng đối với đại mạch dùng trong sản xuất bia. .22 3.1 Thành phần hóa học hoa houblon: .34 3.2 Chế phẩm houblon: .36 4. Men bia 39 6. Thế liệu 42 Phần 2 – Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu .45 I – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 45 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 45 2. cấu tổ chức của công ty .46 2.2 Bộ máy quản trị .46 2 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 2.3 Hệ thống sản xuất kinh doanh 50 2.5 Quy mô, chức năng, nhiệm vụ của công ty .52 II – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .54 1. Phương pháp chung 54 2. Phương pháp cụ thể 54 Phần 3 – Kết quả nghiên cứu 56 I – SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA .56 II – THUYẾT MINH SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA TRÊN CỞ SỞ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BIA TẠI NHÀ MÁY BIA NADA 57 1. Nấu nguyên liệu .57 1.1 Nguyên liệu (malt/gạo) .57 1.2 Làm sạch 57 1.3 Cân .58 1.4 Nghiền .58 + Máy nghiền công suất 4 tấn/h với động 37kw .60 2. Lên men .71 2.1 Nhân giống men 71 2.2 Lên men .74 3. Chiết chai .85 3.1 Chuẩn bị chai chiết 85 3.2 Chiết chai, đóng nắp 85 3.3 Thanh trùng bia .87 3.4 Kiểm tra, dán nhãn và hoàn tất sản phẩm 87 4. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm bia NaDa 87 4.1 Mục tiêu chất lượng của nhà máy bia NaDa năm 2009 87 4.2 Chỉ tiêu sản phẩm bia NaDa: .87 3 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 III – NƯỚC, VỆ SINH SẢN XUẤT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 88 1. Nước 88 2. Vệ sinh sản xuất 89 2.1 Vệ sinh thiết bị 89 2.2 Vệ sinh chung 91 3. Vệ sinh môi trường .91 KẾT LUẬN .96 4 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 MỞ ĐẦU I – Tính cấp thiết của đề tài. Ngày nay, khi mà công nghệ sinh học (CNSH), công nghệ thực phẩm (CNTP) đã trở thành một ngành mũi nhọn trong các ngành khoa học công nghệ cao thì ứng dụng của nó trong đời sống là hết sức rộng rãi, đặc biệt trong các ứng dụng về công nghiệp thực phẩm. Tại Việt Nam, công nghệ sinh học mặc dù còn rất mới mẻ nhưng việc ứng dụng vào thực tiễn nghiên cứu, sản xuất và những thành tựu đạt được của nó cũng không phải là nhỏ so với lịch sử phát triển của mình. Trong những năm gần đây, Nhà nước đặc biệt ưu tiên cho khối ngành công nghệ cao trong đó công nghệ sinh học, đó là một lợi thế phát triển không ngừng, khi mà một thực tế là những gì mà CNSH mang lại là rất lớn. Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống như y dược, khoa học hình sự, cổ vật, môi trường, công nghiệp,… đặc biệt để cập đến ở đây là công nghiệp thực phẩm đồ uống, một trong những ngành công nghiệp thực phẩm quan trọng phục vụ nhu cầu lớn của con người về thực phẩm. Công nghiệp thực phẩm ngày nay thể nói là xuất phát từ việc ứng dụng các quy trình công nghệ cao (trong đó CNSH) vào việc bảo quản và chế biến các sản phẩm nông sản cũng như từ các nguồn nguyên nhiên liệu khác mà con người thể sử dụng làm thức ăn cho mình. Trong khi hàng ngàn năm trước đây, khi mà con người chưa biết đến các khái niệm về CNSH, hay công nghiệp, công nghệ, thì con người cũng đã biết cách bảo quản, chế biến những sản phẩm nông sản của mình thành các loại thực phẩm dinh dưỡng khác nhau phục vụ đời sống của mình như ngâm ủ bia rượu, làm dưa chua, làm sữa chua, bơ, phomat . Mặc dù những sản phẩm đó được tạo ra nhờ những kinh nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân, nhưng nó lại là sản phẩm của những quy trình sinh hóa học hết sức phức tạp mà ngày nay người ta gọi nó là CNSH hay ứng dụng cụ thể của nó trong công nghiệp thực phẩm gọi là CNTP. 5 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Để tạo ra một sản phẩm sử dụng cụ thể thì nó phải trải qua một quy trình công nghệ hết sức phức tạp của máy móc, các quy trình công đoạn của công nghệ sinh hóa học, công nghệ thực phẩm . hay công nghệ sinh học nói chung. Trong quá trình sản xuất ra một sản phẩm công nghiệp các quá trình công nghệ không thể tồn tại độc lập hay thể hoạt động riêng rẽ, mà tất cả các quá trình, quy trình công nghệ đều mối quan hệ mật thiết với nhau, liên hệ với nhau về công nghệ cũng như về quy trình công đoạn để đảm bảo sản xuất ra một sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về công nghệ, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm quy định. Như vậy, các công đoạn trong chế biến sản xuất một sản phẩm thực phẩm công nghiệp phải đáp ứng rất nhiều các yêu cầu của một quy trình công nghệ thực phẩm. Các quy trình công nghệ này cần được nghiên cứu và thiết kế một cách khoa học để đảm bảo cho một một sản phẩm chế biến ra đời đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, cũng như sản xuất an toàn, đảm bảo tiết kiệm chi phí, nguyên nhiên liệu, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. Xuất phát từ những vấn đề đó tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Tìm hiều quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định” II – Mục tiêu nghiên cứu. 1. Mục tiêu chung. Tìm hiểu thực trạng sản xuất bia tại nhà máy bia thuộc công ty cổ phần bia NaDa, từ đó đưa ra những kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác sản xuất về mặt công nghệ và kỹ thuật. 2. Mục tiêu cụ thể. - Hệ thống hóa quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại nhà máy sản xuất bia thuộc công ty cổ phần bia NaDa. - Tìm hiều và đánh giá thực trạng sản xuất về mặt công nghệ cũng như các quy trình công đoạn liên quan trong sản xuất. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa quy trình công nghệ sản xuất nhằm đáp ứng những mục tiêu quan trọng về sản xuất thực phẩm công nghiệp tại nhà máy. III – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1. Đối tượng nghiên cứu. 6 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại phân xưởng 2 nhà máy bia NaDa, công ty cổ phần bia NaDa Nam Định. 2. Phạm vi nghiên cứu. - Phạm vi về nội dung: Tập trung nghiên cứu các quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai từ khâu nghiền nguyên liệu đến kết thúc đóng chai thành phẩm. - Phạm vi không gian: Tại phân xưởng số 2 nhà máy bia NaDa, công ty cổ phần bia NaDa. - Phạm vi thời gian: Từ ngày 25 tháng 06 năm 2009 đến hết ngày 10 tháng 06 năm 2009. 7 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 NỘI DUNG Phần 1 – sở lý luận và thực tiễn của đề tài I – TỔNG QUAN VỀ BIA 1. Khái niệm Bia (từ tiếng Pháp: bière hoặc tiếng Anh: beer) nói một cách tổng thể, là một loại đồ uống chứa cồn được sản xuất bằng quá trình lên men của đường lơ lửng trong môi trường lỏng và nó không được chưng cất sau khi lên men. Dung dịch đường không bị lên men gọi là hèm bia, thu được từ quá trình ngâm nước, hay "nước ủ bia", hạt ngũ cốc được ủ thành mạch nha, thông thường là lúa mạch. Các đồ uống chứa cồn được làm từ sự lên men đường trong các nguồn không phải ngũ cốc chẳng hạn nước hoa quả hay mật ong nói chung không được gọi là "bia", mặc dù chúng cũng được sản xuất từ cùng một loại men bia dựa trên các phản ứng hóa sinh học. Nói một cách khác, bia là loại nước giải khát độ cồn thấp, bọt mịn xốp và hương vị đặc trưng của hoa houblon. Đặc biệt CO 2 hòa tan trong bia tác dụng giải nhiệt nhanh, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, ngoài ra trong bia còn chứa một lượng vitamin khá phong phú (chủ yếu là vitamin nhóm B như vitamin B1, B2, PP, …). Nhờ những ưu điểm này, bia được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước trên thế giới với sản lượng ngày càng tăng. Đối với nước ta bia đã trở thành loại đồ uống quen thuộc với sản lượng ngày càng tăng và đã trở ngành công nghiệp thực phẩm mũi nhọn trong ngành công nghiệp nước ta. Quá trình sản xuất bia được gọi là nấu bia. Do các thành phần sử dụng để sản xuất bia khác biệt tùy theo từng khu vực, các đặc trưng của bia như hương vị và màu sắc cũng thay đổi rất khác nhau và do đó khái niệm loại bia hay các sự phân loại khác. 2. Lịch sử Bia là một trong các đồ uống lâu đời nhất mà loài người đã tạo ra, niên đại ít nhất là từ thiên niên kỷ thứ V trước công nguyên và đã được ghi chép lại trong các thư tịch cổ của Ai Cập cổ đại và lưỡng hà (Mesopotamia). 8 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Giống như phần lớn các chất chứa đường khác thể bị lên men một cách tự nhiên, rất thể là các đồ uống tương tự như bia đã được phát minh một cách độc lập giữa các nền văn minh trên toàn thế giới. Việc kiểm định hóa học các bình gốm cổ phát hiện ra rằng bia (tương tự như rượu vang) đã được sản xuất khoảng 7.000 năm trước ở khu vực ngày nay là Iran và là một trong số các công nghệ sinh học đã biết, trong đó các quy trình sinh học của sự lên men được áp dụng. Tại Lưỡng Hà, chứng cứ lâu đời nhất về bia được cho là bức vẽ 6.000 năm tuổi của người Sumeria miêu tả những người đang uống một thứ đồ uống bằng các cần hút bằng sậy từ thùng công cộng. Bia cũng được đề cập tới trong thiên sử thi Gilgamesh, một bản trường ca 3.900 năm tuổi của người Sumeria để tỏ lòng tôn kính nữ thần Ninkasi, vị thần bảo trợ cho bia, nó chứa công thức làm bia cổ nhất còn sót lại và miêu tả việc sản xuất bia từ lúa mạch thông qua bánh mì. Bia đã trở thành thiết yếu đối với tất cả các nền văn minh trồng ngũ cốc ở thế giới phương Tây cổ xưa, đặc biệt là ở Ai Cập và Lưỡng Hà. Người Thracia cũng được biết là đã sử dụng bia sản xuất từ lúa mạch đen, thậm chí từ thế kỉ V trước công nguyên, như Hellanicos đã viết trong vở các opera. Tên gọi cho bia của họ là Brutos hay Brytos. Sự bổ sung hoa bia vào bia để tạo vị đắng, bảo quản và hương vị cho bia là một phát kiến tương đối mới. Trong thời trung cổ nhiều hỗn hợp khác của các loại thảo mộc thông thường được cho vào bia chứ không phải hoa bia. Các hỗn hợp này thông thường được gọi là “gruit“. Hoa bia đã được trồng tại Pháp sớm nhất là vào khoảng thế kỷ IX. Văn bản cổ nhất còn sót lại ghi chép về việc sử dụng hoa bia trong bia niên đại vào năm 1067 bởi nữ tu viện trưởng kiêm nhà văn Hildegard: "Nếu người ta định làm bia từ yến mạch, nó được chuẩn bị cùng hoa bia." Tại châu Âu, trong thời Trung cổ, bia chủ yếu được sản xuất trong gia đình. Vào thế kỷ XIV và XV, việc sản xuất bia đã dần dần chuyển từ hoạt động gia đình sang hoạt động thủ công, với các quán bia và tu viện sản xuất bia của mình hàng loạt để tiêu thụ. Trong thế kỷ XV, ở Anh loại bia không hoa bia được biết đến như là ale, còn việc sử dụng hoa bia thì đồ uống đó gọi là bia. Bia chứa hoa bia được nhập khẩu vào Anh từ Hà Lan sớm nhất là từ năm 1400 ở Winchester, và hoa bia đã được trồng trên quốc đảo này từ năm 1428. Tính phổ biến của hoa bia ban đầu là 9 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 hỗn hợp - Công ty bia rượu London đã đi xa tới mức ra thông báo "không hoa bia, không thảo mộc hoặc những gì khác tương tự được cho vào bất kỳ ale hay rượu (mùi) nào sẽ được sản xuất - mà chỉ liquor (nước), mạch nha, và men bia". Tuy nhiên, vào thế kỷ 16, ale đã được dùng để chỉ các loại bia mạnh (nồng độ cồn cao) bất kỳ, và tất cả ale và bia đều sử dụng hoa bia. Năm 1516, William IV, Công tước xứ Bavaria, đã thông qua Reinheitsgebot (Luật tinh khiết), lẽ là quy định về thực phẩm cổ nhất còn áp dụng đến nay. Gebot quy định rằng thành phần của bia chỉ được bao gồm nước, lúa mạch, hoa bia, với men bia được bổ sung sau phát kiến của Louis Pasteur vào năm 1857. Luật của người Bavaria đã được áp dụng trong cả nước Đức như là một phần của nước Đức thống nhất năm 1871 thành đế chế Đức dưới thời Otto von Bismarck, và kể từ đó đã được cập nhật để phản ánh xu hướng hiện đại trong sản xuất bia rượu. Cho đến nay, Gebot vẫn được coi là tiêu chuẩn của độ tinh khiết cho bia, mặc dù điều này thể gây tranh cãi. Phần lớn các loại bia cho đến thời gian gần đây thực chất là thứ mà ngày nay gọi là ale. Bia lager đã được phát hiện ra một cách tình cờ vào thế kỷ 16 sau khi bia được lưu trữ trong các hầm lạnh một thời gian dài; kể từ đó nó đã được sản xuất nhiều hơn ale. Với sự phát minh ra động hơi nước năm 1765, công nghiệp hóa sản xuất bia đã trở thành sự thật. Các cải tiến mới trong công nghệ sản xuất bia đã xuất hiện cùng với sự ra đời của nhiệt kế và tỷ trọng kế vào thế kỷ 19, đã cho phép các nhà sản xuất bia tăng tính hiệu quả và kiểm soát nồng độ cồn. Cho đến cuối thế kỷ 18, mạch nha chủ yếu được làm khô bằng lửa do đốt gỗ, than củi, trấu, và sau năm 1600 là từ than cốc. Nói chung, không loại mạch nha nào trong số này được che chắn tốt khỏi khói sinh ra trong các lò sấy, và do đó các loại bia thời kỳ đó thành phần hơi khói trong hương vị của chúng; các chứng cứ chỉ ra rằng các nhà sản xuất mạch nha và bia thường xuyên phải cố gắng giảm thiểu sự ám khói của bia thành phẩm. Sự phát minh ra lò nướng hình trống năm 1817 của Daniel Wheeler đã cho phép tạo ra mạch nha mạch nha nướng chín kỹ và tạo tiền đề cho sản xuất các loại bia đen (porter và stout). Sự phát minh ra vai trò của men bia trong quá trình lên men vào năm 1857 bởi Louis Pasteur đã giúp cho các nhà sản xuất bia phương pháp ngăn chặn vị chua của bia bởi các loại vi sinh vật không mong muốn. 10 [...]... trong sản xuất bia: Nước tham gia trực tiếp vào quy trình công nghệ (như ngâm đại mạch, nấu malt, lọc dịch nha, lên men, trong công đoạn hiết rót…), tạo nên sản phẩm cuối cùng thể nói nước là nguyên liệu chính để sản xuất bia do trong bia hàm lượng nước chiếm đến 90÷92% trọng lượng bia Thành phần và hàm lượng của chúng ảnh hưởng rất lớn đến quy trình công nghệ và chất lượng bia thành phẩm Nước công nghệ. .. nhất • Bia hun khói là bất kỳ loại bia nào mà mạch nha của nó đã được hun khói Thông thường các loại bia này mùi và hương vị của khói Các ví dụ điển hình của kiểu bia truyền thống này là bia Rauchbiers ở 12 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Bamberg, Đức Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất bia ngoài nước Đức, chủ yếu là các nhà sản xuất bia thủ công ở Mỹ cũng bổ sung mạch nha bia hun.. .Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Năm 1953, Morton W Coutts, một người New Zealand đã phát triển kỹ thuật lên men liên tục Morton lấy bằng sáng chế công nghệ của ông và nó là một cuộc cách mạng trong công nghiệp bia do nó làm giảm thời gian ủ và sản xuất bia trước đây là 4 tháng xuống còn chưa đầy 24 giờ Công nghệ của ông vẫn được sử dụng bởi nhiều nhà sản xuất bia lớn nhất... của sản phẩm Do những đặc tính cực kì đặc biệt như vậy nên hoa houblon vẫn giữ một vai trò độc tôn và là nguyên liệu không thể thay thế trong ngành sản xuất bia Hình 6: Giàn hoa houblon 3.1 Thành phần hóa học hoa houblon: Bảng 4: Thành phần hóa học hoa houblon 3.1.1 Chất đắng 34 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Vai trò trong công nghệ sản xuất bia là rất lớn Chất đắng tạo cho bia. .. nghĩa quan trọng trong công nghệ sản xuất bia Trước hết, người ta cho rằng hàm lượng các hợp chất chứa nitơ trong đại mạch so với hàm lượng tinh bột trong đại mạch tỷ lệ cân đối nhất (hay tỷ lệ N: C) là tối ưu cho công nghệ sản xuất bia (so với các loại ngũ cốc khác) Mặt dù trong thành phần những chất hòa tan của dịch đường hóa, protid 20 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 chiếm... Guinness Ngày nay, công nghiệp biacông việc kinh doanh khổng lồ toàn cầu, bao gồm chủ yếu là các tổ hợp được ra đời từ các nhà sản xuất nhỏ hơn Trong khi bia chủ yếu là đồ uống chứa cồn thì một số biến thái của nó cũng tồn tại, xuất phát từ thế giới phương Tây, là các loại bia đi qua công đoạn xử lý để loại bỏ bớt cồn, sản xuất ra cái gọi là bia không cồn 3 Các loại bia Hình 1: Một số loại bia sử dụng... người bắt đầu sản xuất bia lager, lẽ là màu đỏ hổ phách tại Wien khoảng những năm 1840 -1841 Với việc kiểm soát quá trình lên men đã được hoàn thiện hơn, phần lớn các nhà sản xuất bia lager chỉ sử dụng thời gian lưu trữ lạnh ngắn, thông thường từ 1 đến 3 tuần Phần lớn bia lager ngày nay dựa trên kiểu Pilsener, được sản xuất lần đầu tiên năm 1842 tại thành phố Plzen, ở Cộng hòa Séc Các loại bia lager... hoa bia và nồng độ cồn 3-6% theo thề tích Các thương hiệu bia Pilsner Urquell hay Heineken là các ví dụ điển hình về bia pilsener Loại bia hỗn hợp: Kiểu bia lai hay bia hỗn hợp sử dụng các nguyên liệu và công nghệ hiện đại thay vì (hoặc bổ sung cho) các khía cạnh truyền thống của sản xuất bia Mặc dù một số biến thái giữa các nguồn khác nhau, nhưng nói chung bia hỗn hợp thể là: • Bia rau quả và bia. .. làm trong và 11 Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 chín Các điều kiện lạnh cũng kiềm chế việc sản xuất tự nhiên các ester và các phụ phẩm khác, tạo ra hương vị "khô và lạnh hơn" của bia Các phương pháp hiện đại để sản xuất bia lager đã được Gabriel Sedlmayr và Anton Dreher khai phá Gabriel Sedlmayr trẻ là người đã hoàn thiện bia lager màu nâu sẫm ở nhà máy bia Spaten tại Bavaria còn... trong sản xuất bia là khá phức tạp, nhưng theo quy tắc chung thì nước cứng là phù hợp hơn cho sản xuất các loại bia sẫm màu như bia đen, trong khi nước mềm là phù hợp hơn cho sản xuất các loại bia sáng màu, chẳng hạn như bia pilsener của Cộng hòa Séc Tính chất vật lý của nước: • Khối lượng phân tử: 18 dvc • Khối lượng riêng: 1 g/ml ( ở 00C, 1atm) • Nhiệt độ nóng chảy: 00C • Nhiệt độ sôi: 1000C 13 Báo cáo . Báo cáo thực tập giáo trình 2 Tống Chí Công – CNSHK51 Báo cáo thực tập Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa. tài: Tìm hiều quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định II – Mục tiêu nghiên cứu. 1. Mục tiêu chung. Tìm hiểu thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định, Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định, Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định

Từ khóa liên quan