PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

34 371 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 23:20

1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY NỘI 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty - Tên Tổng Công ty: Tổng Công ty DệtMay Nội - Tên giao dịch quốc tế: HANOSIMEX - Trụ sở chính: Số 01 Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai – Nội - Điện thoại : 04 - 8621023 - 8624619 - 8627438 - Fax : 84-4-8622334 - Email : Hanosimex@hn.vnn.vn - Website : http\www.hanosimex.com.vn - Lôgô Tổng Công ty Dệt may NộiDoanh nghiệp Nhà nước, thành viên hạch toán độc lập của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Tổng Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Dệt may Nội được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam phê chuẩn. Bảng 2.1 Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng Công ty Mốc sự kiện Sự kiện/ Tình hình 7/4/1978 Ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy Sợi giữa Tổng công ty nhập khẩu thiết bị Việt Nam và hãng UNIOMATEX (CHLB Đức) 2/1979 Công trình được khởi công xây dựng 21/11/1984 Chính thức bàn giao công trình, với tên gọi xí nghiệp Sợi Nội 12/1987 Toàn bộ thiết bị công nghệ, phụ trợ được đưa vào sản xuất 12/1989 Đầu tư xây dựng dây chuyền dệt kim số I 4/1990 Đổi tên thành Xí nghiệp liên hiệp Sợi Dệt kim Nội, tên giao dịch là Hanosimex. 10/1993 Sát nhập nhà máy sợi Vinh vào Xí nghiệp liên hiệp Sợi Dệt kim Nội 19/5/1994 Nhà máy Dệt kim đuợc khánh thành bao giồm 2 dây chuyền I và II 1/1995 Khởi công xây dựng nhà máy May Thêu Đông Mỹ, sáp nhập nhà máy Dệt Đông vào Xí nghiệp liên hiệp Sợi Dệt kim Nội. 6/1995 Đổi tên Xí nghiệp thành Công ty Dệt Nội 1999 Đổi tên thành Công ty Dệt May Nội 1999 Xây thêm các nhà máy May I, II, III và May thời trang 2001 Xây dựng nhà máy dệt vải Denim 2003 Góp vốn cùng Vinatex xây dựng siêu thị và cùng kinh doanh thương mại 1 1 2 2005 Sáp nhập Công ty Hoàng Thị Loan và VINATEX Hải Phòng vào Công ty Dệt may nội. Cổ phần hoá 3 đơn vị thành viên thành Công ty con cổ phần. 1/2007 Đổi tên thành Tổng Công ty Dệt May Nội. Tổng Công ty Dệt May Nội là một doanh nghiệp nhà nước. Bao gồm nhiều đơn vị thành viên đóng trên nhiều địa bàn như Nội, Hải Phòng, Đông và Thành phố Vinh. Với thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý giỏi, đội ngũ cán bộ có năng lực, đội ngũ công nhân lành nghề, sản phẩm của Tổng Công ty luôn đạt chất lượng cao, uy tín trên thị trường đã được trao tặng nhiều huy chương vàng và bằng khen tại Hội chợ Triển lãm Kinh tế. 2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty Dệt May Nội 2.2.1 Chức năng Tổng Công ty sản xuất kinh doanh, xuất khẩu các loại sản phẩm như sau - Các loại sợi đơn và sợi xe của các hệ kéo sợi khác nhau: Sợi cotton, sợi Peco, sợi PE có chỉ số từ Ne06 đến Ne60; các loại sợi kiểu và sợi co giãn - Các loại vải dệt kim thành phẩm: Rib, Interlok, Single. Lacost…; Các sản phẩm dệt may bằng vải dệt kim; dệt thoi. - Các loại khăn bông - Các loại vải bò và sản phẩm may bằng vải bò Jean. - May các loại áo dệt kim, vải ka ki theo đơn đặt hàng của khách hàng . Tổng Công ty luôn duy trì va phát triển sản xuất, gia công, trao đổi hàng hoá, sẵn sàng hợp tác cùng các bạn hàng trong và ngoài nước để đầu tư thiết bị hiện đại, khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. 2.2.2 Nhiệm vụ - Sản xuất các sản phẩm sợi phục vụ cho tiêu thụ trên thị trường và cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy dệt trong nội bộ Tổng công ty. - Sản xuất và tiêu thụ các loại vải dệt kim dệt thoi, để phục vụ cho thị trường và cung cấp vải cho các nhà máy may trong nội bộ Tổng công ty. Sản xuất và tiêu thụ khăn bông , khăn tay và các sản phẩm sản xuất từ vải khăn 2 2 3 - May và gia công các sản phẩm may cho thị trường nội địa, xuất khẩu theo các đơn đặt hàng của các khách hàng trong và ngoài nước. - Sản xuất 1 số sản phẩm phụ: như lõi ống sợi, sáp, khuyên Parafin, hơi nước, khí nén phục vụ cho sản xuất của các nhà máy thành viên và công ty con trong nội bộ Tổng công ty. - Kinh doanh và tiêu thụ các mặt hàng dệt may thông qua hệ thống các cửa hàng, đại lý. - Góp vốn cùng với Công ty thời trang Vinatex của Tập đoàn Dệt may Việt Nam cùng kinh doanh thương mại thông qua hệ thống siêu thị. - Kinh doanh vận chuyển hàng hoá trong ngành qua chi nhánh Vinatex Hải Phòng. 2.3 Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá hoặc dịch vụ chủ yếu 3 Bông + X PEơ S i m cợ ộ Xé tr nộ S i d cợ ọ Ch i thôả S i ngangợ M cắ Cúi ch iả Nhu m – hộ ồ Ghép cúi D tệ Kéo s i thôợ Hoàn t tấ Kéo s i conợ Ki mể ánh ngĐ ố óng ki nĐ ệ u xeĐậ 3 4 H×NH 2.1: S¬ ®å QUY TR×NH C«NG NGHÖ S¶N XUÊT SîI Vµ V¶I * Quy trình công nghệ sản xuất sợi - Ở công đoạn đầu bông, xơ PE được công nhân xé nhỏ, mỗi miếng có khối lượng khoảng 100 – 150g, sau đó được đưa vào máy Bông để làm tơi và loại bỏ tạp chất. - Từ máy bông các loại bông, xơ được đưa sang máy chải bằng hệ thống ống dẫn. Tại đây bông được loại trừ tối đa tạp chất và tạo thành cúi chải. - Ghép: Các cúi chải được ghép, làm đều sơ bộ trên các máy ghép tạo ra các cúi ghép. Việc pha trộn tỷ lệ cotton, PE được tiến hành ở giai đoạn này. - Thô: Các cúi ghép được kéo thành sợ thô trên máy thô. - Sợi con: Sợi thô được đưa qua máy sợi con kéo thành sợi con. Đây là công đoạn cuối của quá trình gia công bông, xơ thành sợi. Bán thành phẩm là các ống sợi con. - Đánh ống: Sợi con được đánh ống trên các máy đánh ống. - Quả sợi là sản phẩm cuối cùng sẽ được bao gói, đóng tải hoặc đóng hòm theo yêu cầu của khách hàng rồi nhập kho. * Quy trình công nghệ sản xuất vải - Sợi mộc đươc đưa lên giàn mắc, mắc thành những beam sợi, mỗi beam sợi thường được mắc từ 363 sợi đến 406 sợi tùy vào loại vải yêu cầu. - Sợi đã mắc thành các beam sợi mộc được đưa lên máy nhuộm, mỗi mẻ nhuộm thường là 10 hoặc 12 beam sợi được xếp song song với nhau để 4 Nh p khoậ ánh ngĐ ố S i xe thànhợ ph m ẩ S i n thànhợ đơ ph mẩ 4 5 khi nhuộm xong từ những beam sợi mộc có tổng số sợi 363, 406 sợi một beam thành các beam sợi màu có tổng số sợi 3630, 4430, 4500… - Sợi sau khi đã nhuộm thành các beam sợi màu có tổng số sợi tuỳ theo yêu cầu của loại vải được đưa lên máy dệt, lúc này sợi mộc được đưa vào làm sợi ngang và dệt thành vải mộc. - Vải sau khi dệt xong được đưa vào máy để hoàn thiện các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu của Tổng công ty và khách hàng đề ra. - Vải sau khi hoàn tất xong đã là thành phẩm tiếp tục được kiểm tra ngoại quan và phân loại thành các loại theo chất lượng của vải và được đóng kiện, nhập kho. 2.4 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Tổng Công ty 2.4.1 Hình thức tổ chức sản xuất của Tổng Công ty Hình thức tổ chức sản xuất của Tổng Công ty theo sự chuyên môn hoá công nghệ của sản phẩm: Hệ thống được sắp xếp theo thứ tự gia công sản phẩm, hình thức này làm giảm chi phí vận chuyển trong nội bộ, dễ cân bằng năng lực sản xuất, giảm bán thành phẩm hỏng trong quá trình sản xuất kinh doanh, tuy nhiên nó lại không linh hoạt khi thay đổi sản phẩm. Do đó không đáp ứng được nhu cầu cho các đơn vị gia công nhỏ lẻ, mà lại rất khó tính về chất lượng và mẫu mã hàng hóa. Một hình thức tổ chức sản xuấtTổng Công ty Dệt may Nội áp dụng là sản xuất theo quy trình công nghệ khép kín và tổ chức sản xuất theo sự chuyên môn hoá công nghệ nội bộ từng nhà máy. Hình thức này có ưu điểm là linh hoạt khi thay đổi từng loạt sản phẩm theo đơn đặt hàng lớn. 2.4.2 Sơ đồ kết cấu sản xuất của Tổng Công ty Kho nguyên liệu Nhà máy Sợi Nội, Cty CP Dệt May HTL và Cty CP Dệt HĐ Kho thành phẩm sợi Nhà máy Dệt nhuộm Nhà máy Dệt DENIM Cty CP Dệt Đông Kho thành phẩm vải Nhà máy: May 1; May 2; May 3; May Thời trang; Cty CP May Đông Mỹ. Kho thành phẩm may Bộ phận Cơ Khí Bộ phận Động lực Trạm điện 35KV Bộ phận vận chuyển 5 5 6 Hình 2.2: Sơ đồ kết cấu sản xuất của Tổng công ty. Kết cấu sản xuất chính của Tổng Công ty * Các nhà máy chính : - 02 nhà máy sản xuất sợi : Nhà máy sợi nội và nhà máy sợi Vinh thuộc Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan - 03 nhà máy dệt nhuộm : Nhà máy Dệt nhuộm, nhà máy Dệt vải Denim, Công ty cổ phần Dệt đông - 05 nhà máy sản xuất hàng may mặc : Nhà máy May 1, May 2, May 3, May thời trang và Công ty Cổ phần May Đông Mỹ * Bộ phận phụ trợ : ồm 1 đơn vị là: Trung Tâm Cơ Khí - Tự Động Hoá - Sản xuất các sản phẩm phụ: lõi ống sợi, sáp Parafin phục vụ cho nhà máy sợi - Sản xuất gia công phụ tùng cơ khí, các thiết bị máy cho các đơn vị trong Tổng Công ty. 2.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công ty Dệt May Nội 2.5.1 Số cấp quản lý Tổng Công ty Dệt May Nội thực hiện chế độ quản lý theo hình thức trực tuyến chức năng, chế độ một thủ trưởng, trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của người lao động. Tổng Công ty Dệt May Nội có hai cấp quản lý: - Cấp Tổng công ty: Tổng Giám đốc - Cấp nhà máy và các Công ty con cổ phần 2.5.2 Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty 6 6 7 Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc điều hành May Phó Tổng giám đốc điều hành Dệt nhuộm Phó Tổng giám đốc điều hành Sợi. Phó Tổng giám đốc điều hành Xuất nhập khẩu Phó Tổng giám đốc điều hành Tiêu thụ nội địa. Phó Tổng giám đốc điều hành Q.T . N Sự và Hành chính. Phũng KHTT Phũng KT ĐT Nhà máy Sợi Phũng XNK Phũng KTTC Phòng TCHC. Trung Tâm TN & KTCL SP. Nhà máy May 1 Nhà máy May 2 May Thời Trang Nhà máy May 3 Trung Tâm Dệt Kim Phố Nối Đại diện lãnh đạo HT QL CL và HT QL TNXH May HP (Cty CP TM HP) Nhà máy DENIM Cty CP D ệt H à Đông Hanosimex Trung Tâm CNTT Trung Tâm CK -TĐH Cty CP D ệt May Hu ế Cty CP DM Hoàng Thị Loan Cty CP TM Hải Phũng Hanosimex Phòng Thương Mại. Siêu thị Vinatex Đông Chi nhánh HCM 7 i u hành tr c tuy n.Đ ề ự ế i u hành H th ng QLCL và H th ng TNXH.Đ ề ệ ố ệ ố Tham gia qu n lý i u hành, i di n v n nhà n c ho c v n c aả đ ề đạ ệ ố ướ ặ ố ủ 7 8 Cty CP May Đông Mỹ Hanosimex Cty CP coffee Indochine. Phòng Đời sống Cty CP Yên Mỹ. Trung Tâm Y Tế. Đại diện lãnh đạo về AT & SK người LĐ Ghi chú: 2.5.3 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý trong Tổng công ty Bảng 2.2: Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý TT Chức danh/phòng ban Chức năng – nhiệm vụ 1. Tổng giám đốc Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Tổng công ty. Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển dài hạn. Nhận các nhiệm vụ do Tập đoàn Dệt May giao. 2. Phòng Kế toán tài chính Quản lý nguồn vốn và tài sản công ty, thực hiện công tác tín dụng. Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc trong công tác kế toán tài chính của Tổng công ty nhằm sử dụng đồng vốn hợp lý. 3. Phòng Xuất nhập khẩu Nghiên cứu, đánh giá thị trường, bạn hàng xuất khẩu và nhập khẩu giúp lãnh đạo Tổng công ty có những thông tin cần thiết trong định hướng phát triển hàng xuất khẩu. 4. Phòng Tổ chức hành chính Tham mưu cho Tổng giám đốc về lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động tiền lương, chế độ chính sách, quản lý hành chính. 5. Phòng Kỹ thuật - đầu tư Xây dựng chiến lược đầu tư trước mắt và lâu dài cho Tổng công ty. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý công nghệ. 6. Phòng Kế hoạch thị trường Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Marketing, tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty. 7. Phòng Thương mại Dự đoán sự phát triển của thị trường. Đề ra các biện pháp xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 8. TTTN và KTCL Nghiên cứu, đề ra các biện pháp, phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến tác động kịp thời vào sản xuất; Tham gia xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000. 9. Các đơn vị sản xuất Sản xuất sản phẩm, quản lý công nghệ, thiết bị, quản lý sản xuất, tổ chức sản xuất. 8 8 9 10. Các Công ty cổ phần Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua thương hiệu của Tổng công ty mẹ 2.6 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Dệt May Nội 2.6.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Bảng 2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 So sánh Chênh lệch (±) Tỷ lệ (%) 1. Doanh thu 1 268 145 492 822 1 277 176 386 459 9 030 893 637 100,71 2. Các khoản giảm trừ 2 458 994 332 6 738 529 215 4 279 534 883 274,04 3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 1 265 686 498 490 1 270 437 857 244 4 751 358 754 100,38 4. Giá vốn hàng bán 1 148 661 072 610 1 114 719 640 954 - 33 941 431 656 97,05 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV 117 025 425 880 155 718 216 290 38 692 790 410 133,06 6. Doanh thu hoạt động tài chính 6 352 171 526 4 736 723 687 - 1 615 447 839 74,57 7. chi phí tài chính 35 730 128 117 45 320 106 016 9 589 977 899 126,84 - Trong đó: chi phí lãi vay 29 505 382 632 40 220 515 008 10 715 132 376 136,32 8. Chi phí bán hàng 53 814 999 802 59 554 502 701 5 739 502 899 110,67 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 27 718 900 817 45 056 314 816 17 337 413 999 162,55 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 6 113 568 670 10 524 016 444 4 410 447 774 172,14 11. Thu nhập khác 1 665 816 304 4 302 514 706 2 636 698 402 258,28 12. Chi phí khác 42 421 638 1 025 661 711 983 240 073 2 417,78 13. Lợi nhuận khác 1 623 394 666 3 276 852 995 1 653 458 329 201,85 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7 736 963 336 13 800 869 439 6 063 906 103 178,38 15.Thuế thu nhập doanh nghiệp 2 166 349 734 3 864 243 443 1 697 893 709 178,38 9 9 10 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 5 570 613 602 9 936 625 996 4 366 012 394 178,38 (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2005 và 2006) Năm 2006 tổng doanh thu của Tổng công ty tăng thêm: 9.030.893.637 đồng, đạt mức tăng trưởng tương đối là: 100,71% so với năm 2005 qua đây cho thấy sự tăng trưởng của Tổng công ty chưa được tốt. Năm 2006 là năm có nhiều biến động về giá cả nguyên vật liệu đầu vào như bông xơ, hoá chất và đặc biệt là điện, xăng dầu. Kèm theo đó là chi phí vận chuyển tăng cao nhưng Tổng công ty đã có các biện pháp nâng cao công tác quản lý để giảm chi phí nên đã giảm được chi phí giá vốn hàng bán xuống. Năm 2006 giá vốn hàng bán giảm so với năm 2005 là : 33.941.431.656 đồng So sánh giá vốn hàng bán 2006/2005 (tỷ lệ %) là: 97,05% Mặc dù tốc độ tăng doanh thu chưa được tốt, nhưng Tổng công ty lại kiềm chế và giảm giá vốn hàng bán xuống vậy nên hiệu quả đạt được là rất tốt. Bảng 2.4 Kết quả tiêu thụ một số sản phẩm chính của Tổng Công ty Mặt hàng ĐVT Năm 2005 Năm 2006 So sánh (%) Số lượng giá trị (tr.đ) Tỷ trọng (%) Số lượng giá trị (tr.đ) Tỷ trọng (%) Số lượng giá trị Sản phẩm sợi tấn 19 491 479 361 44,79 21 514 667 042 48,77 110,38 139,15 Vải + phôi dệt kim tấn 1 930 32 113 3,00 1 700 71 424 5,22 88,08 222,41 Sản phẩm dệt kim 1000SP 8 531 311 795 29,14 10 253 355 856 26,02 120,19 114,13 Sản phẩm khăn 1000SP 12 190 97 025 9,07 13 791 117 282 8,58 113,13 120,88 Vải Denim 1000m 5 730 103 801 9,70 5 118 110 133 8,05 89,32 106,10 Sản phẩm may vải dệt thoi 1000SP 732 46 037 4,30 786 45 860 3,35 107,38 99,62 Cộng 1 070 132 100, 0 1 367 597 100,0 Sự tác động lớn nhất tới biến động về tổng doanh thu cũng như tổng chi phí của Tổng công ty Dệt may Nội là sự tăng lên nhanh chóng của sản lượng hàng hoá. Các sản phẩm chính chiểm tỷ trọng cao đều tăng mạnh cả về số lượng và giá trị, cụ thể năm 2006 có mức tăng là: 10 10 [...]... gian tới Tổng công ty Dệt may Nội có thể nghiên cứu áp dụng triển khai 2.8 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Dệt May Nội 14 14 15 2.8.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng Công ty Dệt May Nội Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty Dệt May nói riêng,... động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Dệt May Nội 2.7.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Bảng 2.5 Một số chỉ tiêu hiệu quả của Tổng Công ty Dệt May Nội TT So sánh Chênh Tỷ lệ lệch (±) (%) - 0,26 82,97 ĐVT Năm 2005 Năm 2006 Lần 1,54 1,28 HVCĐ Lần 3,97 3,32 - 0,64 83,82 HVLĐ 1 Chỉ tiêu Lần 2,51 2,07 - 0,44 82,44 Trđ/LĐ 201,20 199,00 - 2,20 98,91 Lần 1,00 1,01 0,01 100,74 Hiệu. .. Doanh thu 2 Lợi nhuận sau thuế 9.Vòng quay VLĐ 10.Sức sinh lợi của VLĐ 11 .Hiệu suất sử dụng VCĐ 2.8.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng lao động Tổng công ty Dệt May Nộidoanh nghiệp lớn thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam, do tính chất ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nên có đội ngũ lao động tương đối lớn Đáp ứng các yêu cầu sản xuấtkinh 21 21 22 doanh của Tổng công ty. .. trong tổng quỹ lương của Tổng công ty Do đó để có thể đánh giá được một cách chính xác hiệu quả sử dụng nguồn lực lao động tại Tổng công ty Dệt May Nội, ta cần thiết phải quan tâm toàn bộ bốn chỉ tiêu trên đây Tổng hợp số liệu trong các năm qua ta có bảng số liệu: (Bảng 2.13) Phản ánh hiệu quả sử dụng lao động của Tổng công ty Bảng 2.13 Hiệu quả sử dụng lao động của Tổng Công ty Dệt May Nội T... vốn của Tổng công ty rất lớn, muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tổng công ty cần có những chính sách trong sản xuất kinh doanh, trong đó có việc phải làm là giảm lượng hàng hoá tồn kho nhằm giảm được những chi phí liên quan như chi phí trả lãi vay ngân hàng của vốn lưu động; chi phí kho bãi v.v 2) Khả năng thanh toán của Tổng công ty Dệt may Nội Về khả năng thanh toán của Tổng công ty như... hàng sản xuất đơn chiếc Vì vậy số lượng hàng hoá dự trữ trong kho là rất lớn và có có giá trị cao * Nguyên nhân thứ hai: Tổng công ty tồn kho một lượng hàng hoá sản phẩm chưa tiêu thụ hết Do Tổng công ty sản xuấtkinh doanh chính là ngành dệt may nên hàng hoá sản phẩm sản xuất ra (quần áo vải DENIM, áo dệt kim) có mẫu mã phải theo thị hiếu, nhu cầu của khách hàng Mặt khác sản phẩm còn phải sản xuất. .. đồng doanh thu, tăng 178,42% so với năm 2005 2.8.4 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty Dệt May Nội Để có được một đánh giá tổng quát khách quan và chính xác về hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Dệt May Nội năm 2006 chúng ta cùng theo dõi và phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng công ty số liệu (Bảng 2.16) 30 30 31 Bảng 2.16: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng. .. lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty Dệt May Nội là vốn lưu động Qua bảng số liệu (Bảng 2.8) Cho ta thấy trong tổng lượng vốn lưu động của Tổng công ty thì chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng hoá tồn kho (hàng hoá lưu trữ tại hệ thống kho hàng của Tổng công ty) Năm 2005 lượng hàng tồn kho của Tổng công ty là 257.974.784.421 đồng, chiếm 51,09% tổng lượng vốn lưu động Năm 2006 hàng tồn... Nội 2.9 Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Dệt May Nội Trong thời gian qua, mà cụ thể các năm gần đây năm 2005 và 2006 trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình, Tổng công ty Dệt may Nội đã có những cải tiến trong hoạt động của mình Bằng chứng được thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2006 so với năm 2005, trên các phương diện đều có bước... cao hiệu quả kinh doanh như đã phân tích ở trên Với đặc thù là ngành dệt maydoanh thu hằng năm xấp xỉ gần: 1.300tỷ đồng thì đòi hỏi số vốn lưu động là rất lớn, năm 2006 nguồn lưu động tăng thêm so với năm 2005 là 111.920.709.494 đồng tăng 122,16% và chiếm tỷ trọng 62% trên tổng nguồn vốn của Tổng công ty a) Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu tại Tổng Công ty Dệt May Nội 15 15 16 Vốn kinh . 1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty - Tên Tổng Công ty: Tổng Công. phẩm. 2.7 Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Dệt May Hà Nội 2.7.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

Từ khóa liên quan