Bài 3 Giới thiệu về máy tinh

20 431 0
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 18:11

Bài 3: Gi i thi u v máy tínhớ ệ ề  Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin. 1. Khái niệm hệ thống Tin học Hệ thống tin học gồm 3 thành phần:  Phần cứng (Hardware): gồm máy tính và các thiết bị liên quan; 1. Khái niệm hệ thống Tin học  Phần cứng: Màn hình Chuột không dây Bàn phím Loa  Phần mềm (Software): Gồm các chương trình (là một dãy lệnh ), mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy tính biết thao tác cần thực hiện;  Một số phần mềm thông dụng  Sự quản lý và điều khiển của con người:  Sự quản lý và điều khiển của con người: 2. Sơ đồ cầu trúc của một máy tính Bộ nhớ ngoài Bộ nhớ ngoài Thiết bị vào Thiết bị vào Thiết bị ra Thiết bị ra Bộ xử lí trung tâm Bộ nhớ trong Bộ nhớ trong Bộ điều khiển Bộ điều khiển Bộ số học/lôgic Bộ số học/lôgic Bộ xử lí trung tâm 3. Bộ xử lí trung tâm - CPU (Central processing unit)  CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình. Bộ vi xử lí Intel Pentium 4 [...]... quản lí và điều khiển của con người Các thành phần chính cấu tạo nên máy tính      Bộ xử lí trung tâm (CPU – Central processing unit) Bộ nhớ trong (Main memory) Bộ nhớ ngoài (Secondary memory) Thiết bị vào (Input device) Thiết bị ra (Output device) Bài tập về nhà   Đọc lại bài học và làm bài tập 1, 2, 3 - trang 21 (SGK) Đọc thêm bài: Lịch sử phát triển của kỹ thuật tính toán ... dài các thông tin Hỗ trợ cho bộ nhớ trong Đĩa cứng Đĩa mềm, đĩa CD 6 Thiết bị vào - Input device  Thiết bị vào dùng để đưa thông tin vào máy tính Bàn phím – chuột Máy quét 7 Thiết bị ra - Output device  Thiết bị ra dùng để đưa dữ liệu trong máy ra môi trường ngoài Máy in màu Màn hình Phiếu học tập số 1 Em hãy hoàn thành sơ đồ sau: Phiếu học tập số 2 Em hãy hoàn thành bảng sau: Tiếng Việt Phần cứng...Sơ đồ cầu trúc của một máy tính Bộ nhớ ngoài Bộ nhớ ngoài Bộ xử lí trung tâm Bộ xử lí trung tâm Bộ điều Bộ điều khiển khiển Thiết bị Thiết bị vào vào Bộ số Bộ số học/lôgic học/lôgic Bộ nhớ trong Bộ nhớ trong Thiết bị Thiết bị ra ra 3 Bộ xử lí trung tâm:  CPU gồm 2 bộ phận chính: - Bộ điều khiển - Bộ số học/lôgic  Ngoài ra còn . device)  Thiết bị ra (Output device) Bài t p v nhàậ ề  Đọc lại bài học và làm bài tập 1, 2, 3 - trang 21 (SGK).  Đọc thêm bài: Lịch sử phát triển của kỹ thuật. tin vào máy tính Bàn phím – chuột Máy quét 7. Thi t b ra - Output deviceế ị  Thiết bị ra dùng để đưa dữ liệu trong máy ra môi trường ngoài. Máy in màu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 Giới thiệu về máy tinh, Bài 3 Giới thiệu về máy tinh, Bài 3 Giới thiệu về máy tinh

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn