Hướng dẫn thi công và biện pháp thi công nhà 7 tầng

84 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2020, 15:37

Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ tổng công ty đầu t phát triển nhà Hà Nội Công ty Đầu t - Xây dựng Hà Nội ============================================== ==================== Thuyết minh Biện pháp thi công hà nội, năm 2002 Thuyết minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Phần I: Các lập hồ sơ dự thầu - Căn Hồ sơ mời thầu Công ty cổ phần dịch vụ vận tải trung ơng - Căn Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công Viện nghiên cứu kiến trúc lập -2000 - Căn đặc điểm, thực trạng khu vực xây dựng điều kiện thi công trờng - Căn Kinh nghiệm lực liên danh Công ty Đầu t Xây dựng Hà Nội (Gọi tắt là: Nhà thầu) - Căn tiêu chuẩn quy phạm hành Quy chế đấu thầu, quy phạm, quy định công tác XDCB, định mức, đơn giá lập dự toán công trình Nhà nớc CHXHCN Việt Nam Thuyết minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Phần II: Giới thiệu công trình 1/ Tên gọi, địa điểm đầu t: - Công trình "Nhà làm việc tầng-Công ty dịch vụ VT TƯ " đợc xây dựng khu đất đờng vành đai 3, xà Mỹ đình, huyện Từ liêm, Thành phố Hà nội Trên khuôn viên khu đất có diện tích 3.673 m2 đà đợc san từ trớc theo kế hoạch, có giới hạn vị trí nh sau: + Phía Bắc giáp với khu đất trống + Phía Đông giáp với đờng vành đai + Phía Nam giáp với đờng quy hoạch từ khu nhà Nghĩa đô đờng cầu Thăng long + Phía Tây giáp với khu đất trống 2/ Quy mô xây dựng: Đặc điểm công trình: - Tổ hợp Công trình có quy mô nh sau: Nhà làm việc khối nhà tầng, Hội trờng khối nhà tầng kết hợp với thành hình chữ T đối xứng qua trục Đông - Tây, theo dự án khả thi Thiết kế kỹ thuật thi công Công ty T vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội lập đà đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt - Ngoài có hạng mục phụ trợ chức kỹ thuật hạ tầng nh sau: + Sân kiểm hoá 190 m2 + Sân thể thao nội 188 m2 + Bải đỗ xe kết hợp cảnh quan kiÕn tróc 2.395 m2 + HƯ thèng cỉng, têng rµo, trạm bơm nớc bể nớc ngầm Kết cấu công trình: - Móng nhà đợc Thiết kế: Gia cố nỊn mãng b»ng Ðp cäc BTCT 250 x 250 m¸c 250#, đài cọc đơn kết hợp với hệ giằng móng Thuyết minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ - Thân nhà: Kết cấu khung cột BTCT, dầm sàn toàn khối kết hợp vách cứng lồng thang máy Giải pháp sử dụng vật liệu hoàn thiện chính: - Tờng nhà sơn vôi, mái dốc lợp tôn màu, chống nóng Cửa gỗ pa nô pa nô kính Cửa sổ vách kính kính khuôn nhôm - Các công tác hoàn thiện chủ u sư dơng vËt liƯu s¶n xt níc nh: Sơn Nippon, gạch granit Thạch bàn TBC, gỗ nhóm 2, thiết bị vệ sinh Inax Đèn chiếu sáng Đài loan, thiết bị điện Clipsal, dây cáp điện dùng Cadivi, quạt trần điện Thống Giải pháp điện nớc phụ vụ thi công: - Điện thi công pha Đợc lấy từ mạng điện Thành phố trạm điện bên đờng Tô Hiệu song có phơng án bố trí máy phát điện dự phòng 150 KVA để đáp ứng kịp thời cã sù cè líi ®iƯn - Ngn níc phơc vụ cho công tác thi công có phơng án sử dụng chủ yếu nguồn nớc máy đợc mua bÃi đỗ xe Dịch Vọng chứa bể lớn đảm bảo dung tích nguồn cung cấp ổn định Bên cạnh bố trí giếng khoan, hệ thống sử lý nớc để không bị động trình thi công Các khối lợng bản: - Đào đất: 894 m3 - Bê tông M250: 1.780 m3 - Bê tông M200: 213 m3 - Thép: 327 Tấn - Khối xây: 1466 m3 - Trát, láng, granito: 22.492 m2 - L¸t èp: 4.590 m2 ThuyÕt minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ - Là Công trình góp phần làm ®Đp cho ngêi cịng nh toµn x· héi, bëi yêu cầu phải thi công Công trình đạt chất lợng cao, đảm bảo Công trình an toàn trình sử dụng - Với đặc điểm công trình đòi hỏi tính kỹ, mỹ thuật cao nhịp độ xây dựng cần thiết phải xây dựng Công trình chất lợng hoàn hảo, đảm bảo uy tín cho đơn vị thơng trờng Nếu trúng thầu đăng ký với Bộ xây dựng Công đoàn ngành xây dựng Việt nam Công trình đạt huy chơng vàng chất lợng 3- Các đặc điểm môi trờng làm việc: Là quan chuyên ngành ngành Hải quan, công trình đáp ứng đầy đủ yêu cầu mặt chuyên môn, quản lý, đại diện cho luật pháp Nhà nớc quan hệ giao dịch quốc tế phục vụ kinh tế Thủ đô Hà nội nh đất nớc ta 4- Các đặc điểm địa chất thuỷ văn: Theo đặc điểm mang tính chất đặc trng lu vực sông Hồng 5- Các đặc điểm khí hậu: Công trình nằm khu vực chịu ảnh hởng nhiệt đới gió mùa, chịu nhiều ảnh hởng khí hậu vùng đồng Bắc Thuyết minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ 6- Các đặc điểm mặt ảnh hởng tới điều kiện thi công: Do Công trình nằm địa bàn Thành phố, công tác vận chuyển vật t, thiết bị có gặp nhiều khó khăn đờng giao thông tơng đối thuận tiện, mặt hạn chế, việc tập kết vật t có gặp số khó khăn, phơng án bố trí thi công cần ý tới điểm Mặt thi công phải gọn gàng, phơng án thi công phải có rào chắn, bạt che bụi chọn vị trí phơng tiện vận chuyển lên cao phù hợp Do Công trình nằm cạnh khu dân c nên tổ chức thi công cần hạn chế âm có cờng độ cao, âm lợng lớn kéo dài Khoảng cách từ vị trí thi công tới khu vực lân cận gần, hoạt động thi công tạo nhiều rác thải xây dựng, suốt trình thi công cần có biện pháp hạn chế khói, bụi, bảo đảm vệ sinh môi trờng Thuyết minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Phần III: Công tác tổ chức thi công A/ Công tác tổ chức, quản lý công trờng: 1/ Tại văn phòng: Nhà thầu bố trí lực lợng quản lý cán kỹ thuật cho Công trình nh sau - Chủ trì dự án kỹ s Trần Văn Sơn Giám đốc công ty xây dựng số làm chủ nhiệm điều hành Chịu trách nhiệm toàn công trình mặt - Giúp việc phòng ban chức Công ty, xí nghiệp trực thuộc nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu chất lợng, kỹ thuật, tiến độ, tài Đội ngũ đà có kinh nghiệm thi công nhiều Công trình cao tầng - Với yêu cầu cao kỹ thuật, chất lợng công trình Nhà thầu ký hợp đồng với Viện Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Hà nội đơn vị có đầy đủ t cách pháp nhân nh lực để kiểm định chất lợng loại vật liệu xây dựng: Xi măng, sắt thép, gạch, cát, đá kết kiểm định chất lợng đợc thông báo cho Chủ đầu t văn thức Nhà thầu 2/ Tại trờng: - Nhà thầu thành lập Ban huy công trờng đứng đầu kỹ s Đào Tiến Dũng Phó giám đốc công ty đầu t xây dùng Hµ Néi lµ mét chØ huy trëng nhiỊu kinh nghiệm công tác thi công Có trách nhiệm điều phối chung công tác trờng - Ban huy công trờng bao gồm đội ngũ cán chuyên ngành có nhiều kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ phụ trách phận tài chính, kỹ thuật, hành quản trị - Bộ phận kỹ thuật bao gồm cán kỹ thuật chuyên ngành giám sát thi công điều hành thi công trực tiếp Những cán chịu trách nhiệm trớc BCH công trờng Nhà thầu Thuyết minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ chất lợng, kỹ thuật, tiến độ lĩnh vực đảm nhiệm có phối hợp phận để bảo đảm nâng cao chất lợng công trình - Ban huy công trờng có tránh nhiệm chi tiết hoá công tác trờng, chấp hành mệnh lệnh Nhà thầu lĩnh vực chất lợng, kỹ thuật, an toàn, vệ sinh, tiến độ Báo cáo đệ trình hồ sơ liên quan cho cấp bên theo yêu cầu cụ thể - Ngoài có máy giúp việc nh: Cán vật t, thủ kho, bảo vệ, thợ máy, thợ điện - Công nhân trực tiếp thi công lực lợng Thợ lành nghề có kỹ thuật cao, đợc trả lơng xứng đáng Lơng Công nhân đợc trả vào thứ hàng tuần Công trờng Các tổ đội thi công chuyên ngành bao gồm: - Các đội thi công xây dựng: + Đội thi công ép cọc BTCT + Tổ mộc: Gia công, lắp dựng cốppha, gia công lắp dựng cửa + Tổ sắt: Gia công lắp dựng sắt bê tông, sản xuât hoa sắt, khung nhôm kính + Tổ nề: Đổ bê tông, xây, trát + Tổ hoàn thiện + Tổ thi công lắp đặt hệ thống điện + Tổ thi công lắp đặt hệ thống nớc + Đội thi công đờng, hè + Đội vận hành thiết bị + Đội thi công giới vận tải - Các tổ đội thi công đợc hình thành từ đội ngũ công nhân chuyên ngành, lành nghề Nhà thầu đà tham gia nhiều công trình có chất lợng cao Thuyết minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ - Trong trình thi công hạng mục công trình liên quan đến có phối hợp chặt chẽ đợc điều hành kỹ s, cán kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm (Xem Sơ đồ tổ chức thi công; Sơ lý lịch cán chủ chốt điều hành; Nhân công huy động cho thi công công trình kèm theo) Danh sách đội ngũ cán kỹ thuật giám sát thi công, đội ngũ công nhân lành nghề đợc tuyển chọn từ xí nghiệp thành viên Nhà thầu phận khác tham gia thi công công trình B/ bố trí mặt thi công: *Đánh giá tổng mặt bằng: - Sau nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật khảo sát thực tế mặt thi công thấy rằng: Với tính đặc thù mặt khu vực thi công nằm sát cạnh đờng giao thông đô thị trải rộng diện tích 3.673 m2 Nhà thầu bố trí mặt tổ chức thi công hợp lý, thuận tiện cho công việc triển khai công trờng Nguồn điện, nớc thi công có cách Công trình khoảng 250m Hệ thống thoát nớc thải chung khu cách Công trình khoảng 30m Chi tiết bố trí bao gồm vị trí lắp đặt thiết bị phục vụ thi công nh cần trục tháp, máy vận thăng, máy trộn, máy bơm nớc , vị trí tập kết vật liệu, nơi đặt Ban huy công trờng, lán trại tạm, kho vật t, kho thiết bị, vị trí cảnh giới bảo vệ, hệ thống chiếu sáng công trờng vào ban đêm, hệ thống PCCC nh bề nớc cứu hoả, bình bọt, bể cát , tất chi tiết bố trí đợc thể chi tiết vẽ tổng mặt tổ chức thi công 1.Giải phóng mặt bằng: - Sau tiếp nhận mặt thi công tiến hành khảo sát lại toàn mặt thi công bao gồm hệ thống ngầm Thuyết minh biện pháp thi công Trang Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ hệ thống mặt Từ đa biện pháp thi công giải hạng mục tồn đọng có 2- Lán trại- kho bÃi: Trên mặt thi công, Nhà thầu bố trí: - Phòng bảo vƯ: phßng cã diƯn tÝch 6m2/phßng - Ban chØ huy công trờng: 32m2 - Phòng y tế: 14m2 - Kho vËt liƯu dơng kh¸c: 32m2 - Kho xi măng: 24m2 - Kho thép: 60m2 - Kho gỗ: 40m2 - Lán trại tạm cho công nhân: 80m2 - Ngoài để phục vụ cho công tác thi công mặt Công trình bố trí bÃi tập kết cốp pha, bÃi để vật liệu rời nh cát, đá, thiết bị máy thi công nh cẩu tháp, vận thăng, máy trộn 2- Đờng giao thông, hàng rào: - Sau tiếp nhận mặt tiến hành khảo sát lại toàn mặt khu vực thi công, tiến hành phát quang dọn dẹp mặt đồng thời tổ chức thi công hệ thống hàng rào bảo vệ tôn cao 2,5 m Hàng rào có hệ xơng thép hình, móng BT đảm bảo chắn suốt trình thi công, kết hợp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng - Lối vào cho phơng tiện thi công làm việc công trờng cổng tạm rộng m có bố trí trạm bảo vệ có Barie kiểm soát Các tuyến đờng phục vụ lại phơng tiện đợc thi công tạm đợc bảo dỡng thờng xuyên -Bố trí cầu rửa xe lối vào Công trờng để đảm bảo vệ sinh môi trờng suốt trình thi công Tại vị trí dới gầm cầu rửa xe bố trí hệ thống thoát nớc hố ga thu rác, bùn thờng xuyên nạo vét hàng ngày Thuyết minh biện pháp thi công Trang 10 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ + Còn nguyên tem, nhÃn, mác ký hiệu nhà sản xuất sản phẩm lô hàng + Các thiết bị phụ kiện có giá trị lớn yêu cầu chất lợng thẩm mỹ cao Nhà thầu đệ trình mẫu mà cụ thể ảnh, cattalog sản phẩm cho Ban quản lý dự án phê duyệt trớc tập kết thi công lắp đặt k/ Vật t thiết bị phụ kiện hệ thống nớc vệ sinh: + Bảo đảm chất lợng, chủng loại theo Thiết kế yêu cầu khác Chủ đầu t + ống nớc tráng kẽm mới, không cong, bẹp, không xớc rỉ + Các thiết bị phụ kiện van, tê, cút không nứt, bẹp bảo đảm kín khít, đầu ren tốt nguyên vẹn, chủng loại theo yêu cầu Thiết kế + Các thiết bị vệ sinh nguyên đai, nguyên kiện, ký hiệu nhà sản xuất sản phẩm phải nguyên vẹn phụ kiện kèm phải đầy đủ, đồng độ + Các đờng ống phụ kiện thoát nớc sành, bê tông, nhựa inox không nứt nẻ, móp méo bảo đảm không nứt nẻ 3/ Công tác đảm bảo lợng vật t công trờng Do công trình thi công khu vực biên giới xa điểm dân c tập trung nên việc lập kế hoạch dự trữ đầy đủ lợng vật t phục vụ cho thi công quan trọng, công trình lại đợc thi công suốt mùa để đề phòng trờng hợp gặp phải cố bất khả kháng nh báo lụt, thiên tai gây ách tắc công tác cung ứng vận chuyển có đủ vật t cho thi công tối thiểu tháng nên nhà thầu có phơng án tập kết chủng loại vật t kho dự trữ (Thuê, mợn) Tại kho đợc nhà thầu kiểm tra, luân chuyển lợng vật t để đẩm bảo có đợc loại vật t tốt nhât đạt chất lợng cho thi công Thuyết minh biện pháp thi công Trang 70 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Phần VI công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trờng an ninh trật tự khu vực 1/ Đối với ngời lao động: - Nhân lực Nhà thầu huy động cho công trình đợc tuyển chọn từ Xí nghiệp thành viên bảo đảm yêu cầu sức khoẻ chuyên môn, tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt - Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm nộp đúng, đủ bảo hiểm cho ngời lao động - Các nhân viên Nhà thầu đợc học công tác an toàn vệ sinh lao động cách định kỳ, song trớc triển khai thi công công trình, công tác đợc thực với yêu cầu chi tiết, cụ thể phù hợp với công trình - Các trang thiết bị bảo hộ ngời lao động (Quần áo, giày mũ, kính ủng, găng tay ) đợc Nhà thầu đáp ứng tốt phù hợp với đặc thù ngời, việc - Nhà thầu trang bị đủ dây đai an toàn dùng lới an toàn cho thi công tầng tơng ứng - Các điều kiện ăn sinh hoạt ngời lao động công trình đợc Nhà thầu đáp ứng tạo điều kiện tối đa phù hợp với mặt thi công - Các nội quy, quy định công tác an toàn vệ sinh lao động đợc Nhà thầu thiết lập phù hợp với yêu cầu Chủ đầu t, quy phạm an toàn lao động đợc niêm yết công khai có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ 2/ Đối với thiết bị: - Các thiết bị Nhà thầu huy động cho công trình đảm bảo công suất, tính phù hợp công việc, song hết công tác bảo đảm vận hành máy móc thiết bị cách liên tục an toàn Thuyết minh biện pháp thi công Trang 71 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ - Công tác kiểm tra, tu, bảo dỡng thiết bị đợc thực trớc đa vào công trình - Các qui trình kiểm tra, bảo dỡng, vệ sinh trớc sau ca hoạt động đợc thực cách nghiêm túc - Các nội qui qui trình vận hành, đảm bảo hoạt động thiết bị biện pháp thi công đợc nêu, đợc thiết lập niêm yết công khai - Công nhân vận hành thiết bị đợc đào tạo có cấp chuyên môn tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu pháp luật điều kiện cụ thể công trờng - Các thiết bị điện sử dụng điện, qui định đảm bảo vận hành công tác an toàn đợc đặt biệt lu ý nh biển báo, che chắn, dây tiếp đất đợc thực nghiêm túc, có kiểm tra giám sát cách thờng xuyên, chặt chẽ - Các thiết bị phục vụ thi công an toàn thi công đợc đáp ứng cách tốt (Hệ thống giàn giáo thi công, dây đai bảo hiểm, kính hàn vv ) 3/ Công tác sơ cấp cứu bảo đảm vệ sinh: - Nhà thầu thành lập phận chuyên trách công tác sơ cấp cứu bảo đảm an toàn vệ sinh trờng, Bác sĩ Nhà thầu phụ trách - Các biện pháp phác đồ sơ cấp cứu trờng hợp cụ thể đợc truyền đạt đến ngời lao động - Các phơng tiện phác đồ sơ cấp cứu trờng đợc trang bị đầy đủ (Túi, tủ thuốc, băng ca, nẹp ) đợc đặt nơi dễ thấy, dễ lấy Đợc kiểm tra định kỳ đột xuất phận chuyên trách Nhà thầu - Công tác vệ sinh, ăn ở, sinh hoạt ngời lao động trờng đợc qui định cụ thể chi tiết phù hợp với điều kiện địa phơng công trờng Đặc biệt nghiêm cấm dùng rợu, chất kích thích trình thi công trờng - Toàn công nhân tham gia thi công công trờng đợc nhà thầu tổ chức cho khám sức khoẻ kiểm tra định kỳ Thuyết minh biện pháp thi công Trang 72 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ tháng/lần để đảm bảo có đợc lực lợng công nhân có sức khoẻ tốt làm việc công trờng 4/ Biện pháp bảo đảm phòng chống cháy, nổ: - Nhà thầu khẳng định không dùng vật liệu dễ cháy nổ để thi công công trình - Các chất dễ cháy nh xăng dầu, mỡ cho thiết bị thi công đợc bố trí kho riêng cách xa vị trí thi công, nguồn gây cháy với nội quy, biển báo đợc niêm yết công khai rõ ràng vị trí dễ thấy đợc bảo quản cách đặc biệt - Các thiết bị thi công Nhà thầu sử dụng xăng dầu đợc trang bị bình bọt chống cháy, đờng ống, ô phận thiết bị đợc kiểm tra, bảo dỡng đảm bảo không dò rỉ cố nứt vỡ trình thi công - Khi đóng mở nắp thùng phi xăng dầu, phải dùng dụng cụ chuyên dùng không đợc dùng gạch đá dụng cụ sắt thép - Các vật liệu dễ gây cháy đợc bảo quản đặt biệt - Xăng dầu vật liệu đợc đáp ứng theo nguyên tắc sử dụng đến đâu đa đến vừa đủ đáp ứng tiến độ thi công - Hệ thống điện cho thi công đợc lấy từ nguồn điện chỗ từ máy phát Nhà thầu đợc thiết kế hợp lý với hệ thống cầu dao, aptomat, bảo vệ tải cố - Cáp điện chiếu sáng phục vụ thi công đợc thiết kế đúng, đủ công suất đợc dùng loại cáp bọc không đứt gẫy, đợc treo cao cột tạm chắn Tại vị trí đầu nối vị trí đầu vào phụ tải thiết bị đợc dùng băng keo cách điện bọc kín - Tại kho xăng dầu dùng hệ thống chiếu sáng phù hợp (Không dùng bóng sợi đốt) có chụp bảo vệ Thuyết minh biện pháp thi công Trang 73 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ - Tại vị trí lán trại Ban huy công trờng, công nhân đợc trang bị dụng cụ phòng chống cứu hoả nh bình bọt, bể nớc, bể cát - Nghiêm cấm việc đun nấu sử dụng điện đun nấu trờng - Các nội quy, quy định, biển báo đợc Nhà thầu thiết lập niêm yết vị trí dễ thấy dễ gây nên cố 5/ Công tác phòng chống lụt bÃo : Công trình thi công vùng đồi núi biên giới, thời gian thi công trải dài năm, nên công trình thi công điều kiện gặp thời tiết xấu (Khoảng tháng -10 mùa ma khu vực ) Vì vậy, công tác phòng chống lụt bÃo đợc Nhà thầu trọng đặc biệt Đây giai đoạn mà Công trình đà thi công đợc già nửa công việc, số lợng vật t đa chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện nhiều, hạng mục giai đoạn cuối: Thi công hoàn thiện cao Đề phòng chống lụt bÃo xảy đến, Nhà thầu thành lập tổ chuyên trách phòng chống lụt bÃo Chỉ huy trởng công trờng trực tiếp kiêm nhiệm Ngời thờng xuyên đôn đốc đội tổ thi công cuối ngày phải kê dọn dụng cụ, vật t cẩn thận ngắn Những chủng loại bay, rơi cần chằng bc kü tríc nghØ ë trªn cao, tÊt phần việc dang dở mà không làm qua đêm phải cố định che chắn để không rơi, không đổ Tổ phòng chống lụt bÃo tuần tra, tóc trùc cã dù b¸o b·o vỊ KiĨm tra kho tàng bến bÃi đờng vào thi công, hố ga hố móng để có ma to không bị ngập úng Nhà thầu mua sắm đủ dụng cụ cần cho ngời phơng tiện đề phòng chống lụt bÃo tốt nh vải ma, vải bạt, áo ma, mị ®Ĩ cã ®iỊu kiƯn øng cøu tèt tình ma bÃo xảy Thuyết minh biện pháp thi công Trang 74 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ 6/ Biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi tr ờng: Với đặc điểm công trình nằm cạnh đờng giao thông thành phố Công tác an ninh trật tự vệ sinh môi trờng đợc Nhà thầu đặc biệt trọng - Nhà thầu bàn bạc, thoả thuận với quyền địa phơng công tác bảo đảm an ninh trật tự vệ sinh môi trờng - Các yêu cầu cụ thể đặc thù địa phơng, đợc Nhà thầu xem xét điều chỉnh trớc trình thi công theo yêu cầu Chủ đầu t quyền địa phơng nh tiếng ồn, khói bụi thời gian thi công v.v - Nhà thầu khẳng định đội ngũ nhân viên Nhà thầu tham gia công trình đợc tuyển chọn có tính trách nhiệm cao ý thức tổ chức kỷ luật tốt - Các thiết bị thi công đợc huy động cho công trình bảo đảm yêu cầu tiếng ồn, khói bụi độc hại theo quy phạm yêu cầu khác quyền địa phơng Chủ đầu t, Khi thi công lên đến tầng cao toàn khối công trình đợc nhà thầu che phủ vaỉ bạt để không gây ảnh hởng tới môi trờng lân cận khu vực thi công - Ngoài đội ngũ nhân viên bảo vệ Nhà thầu, hệ thống chiếu sáng bảo vệ, chiếu sáng phục vụ thi công vào buổi tối đợc bố trí đầy đủ xung quanh giới thi công Hàng rào tạm tôn cao 2.5m liên kết cọc thép đợc sơn kẻ sẽ, thẩm mỹ đợc Nhà thầu trang bị bố trí hợp lý bảo đảm công tác bảo vệ công trình nh vật t thiết bị khác qúa trình thi công bàn giao công trình với Chủ đầu t - Các phơng tiện vận chuyển vật liệu rời nh cát, đá, sỏi, đất, gạch, ngói, XM phải có bạt che phủ để bảo đảm không rơi vÃi gây bụi đờng phố - Các vật liệu dài, cồng kềnh đợc vận chuyển xe chuyên dùng, phải có cờ, đèn, biển báo đợc giằng buộc chắn, không xếp khổ tải theo quy định Nhà nớc quyền địa phơng Thuyết minh biện pháp thi công Trang 75 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ - Các chất thải thô trình thi công, sinh hoạt đợc vận chuyển khỏi công trờng đổ nơi quy định Thuyết minh biện pháp thi công Trang 76 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Phần VII tiến độ thi công Tổng tiến độ thi công : Trên sở phơng án thi công, lực Nhà thầu, khối lợng công việc cần thực hiện, khả cung cấp vật tthiết bị, kinh nghiệm quản lý thi công Công trình trụ sở làm việc Chúng đa tổng tiến độ thi công cho Công trình nh sau: - Công trình đợc khởi công vµ hoµn thµnh thêi gian 400 ngµy kĨ tõ có thông báo cho phép khởi công Chủ đầu t - Trình tự tiến hành bớc công việc đợc thể vẽ tổng tiến độ vẽ tiến độ thi công chi tiết phần ngầm, phần thân, phần hoàn thiện Ngoài vẽ: + Biểu đồ huy động nhân lực + Biểu đồ sử dụng máy móc, thiết bị + BiĨu ®å cung cÊp vËt t chÝnh + BiĨu ®å cấp vốn thi công Tiến độ thi công chi tiết: - Trên sở yêu cầu Chủ đầu t, tiêu kỹ thuật để hoàn thành công trình Sau nghiên cứu mặt thi công nh hồ sơ thiết kế kỹ thuật đánh giá cách khách quan trung thực thuận lợi khó khăn gặp phải Thuyết minh biện pháp thi công Trang 77 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ suốt trình thi công , phân kế hoạch hoàn thành Công trình làm giai đoạn: - Giai đoạn thi công phần móng: Từ tháng thứ đến tháng tháng thứ - Giai đoạn thi công phần thân: Từ tháng tháng thứ đến tháng thứ - Giai đoạn thi công phần hoàn thiện: Từ tháng tháng thứ đến tháng thứ 13 - Song song với công việc chúng tôi, để Công trình bớc vào sử dụng đợc ®ång bé Trong st thêi gian thi c«ng chóng t«i tạo điều kiện để đơn vị thầu khác thi công phần việc họ nh thang máy, mạng thông tin Trình tự thi công bớc đợc thể nh sau : a Giai đoạn thi công phần móng: Bao gồm: + Giai đoạn chuẩn bị mặt + Thi công cọc thí nghiệm + Thí nghiệm cọc + Thi công cọc đại trà + Đào đất, đập đầu cọc BTCT + Thi công BTCT móng + Xây tờng móng + Thi công bể ngầm + San nền, đổ bê tông lót b Giai đoạn thi công phần thân: Bao gồm: Thuyết minh biện pháp thi công Trang 78 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ + Lắp dựng cẩu tháp + Thi công BTCT cột, dầm, sàn + Lắp vận thăng + Xây tờng kết cấu toàn nhà + Tháo dỡ cẩu tháp c Giai đoạn thi công phần thân: Bao gồm: + Trát cột, tờng, dầm trần toàn nhà + Trát phào loại + Chống thấm mái, sàn vệ sinh + Lát nền, ốp tờng toàn nhà + Gia công lắp dựng cửa, trần, vách, lan can loại + Hoàn thiện cầu thang, tam cấp + Bả matít, lăn sơn + Tháo dỡ vận thăng + Thi công phần điện + Thi công phần nớc + Thi công công việc hoàn thiện khác d Huy động nguồn vốn, thiết bị, vật t nhân lực : + Toàn thiết bị máy móc, nguồn vật t chính, nguồn nhân lực nh nguồn vốn để thi công Công trình đợc thể biểu đồ - BiĨu ®å cung cÊp vËt liƯu chÝnh - BiĨu ®å sử dụng máy, thiết bị thi công - Biểu đồ cung cấp vốn thi công - Biểu đồ nhân lực Thuyết minh biện pháp thi công Trang 79 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Phần iiX Kết luận Sau xem xét kỹ Hồ sơ mời thầu yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật tiến độ thi công mà Chủ đầu t yêu cầu Nhà thầu: Công ty Đầu t Xây dựng Hà Nội Công ty xây dựng số lập biện pháp kỹ thuật thi công Hồ sơ có liên quan khác trình Chủ đầu t: Ban quản lý Nhà làm việc tầng-Công ty dịch vụ VT TƯ Trên biện pháp thi công chủ yếu nhằm thi Công với chất lợng cao nhất, đạt tiến độ nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu Chủ đầu t thiết kế Ngoài với lực sẵn có quan tâm đặc biệt đến biện pháp * Xây dựng hệ thống quản lý chất lợng Công trình: Để đạt đợc yêu cầu đề đà tổ chức hệ thống quản lý chất lợng từ LÃnh đạp Công ty tới phòng ban, đội Công trình theo định hớng hệ thống quản lý chất lợng ISO 9000 từ nhiều năm Các phòng, ban chức có chuyên viên theo dõi kiểm tra Hệ thống sổ sách, bảng biểu, biên nghiệm thu theo thông t số 17-2000/QĐ-BXD đợc quản lý chặt chẽ, thờng xuyên thống từ Công ty tới đội Công trình Với máy tổ chức thi công trờng, tất trình thi công đợc híng dÉn, thùc hiƯn, gi¸m s¸t kiĨm tra mét c¸ch nghiêm ngặt thực đợc tất yêu cầu Chủ đầu t, Thiết kế qui phạm Nhà nớc Công ty Sử dụng phần mềm Microfessional Prject 97 Professional, Autocad 14, Cost estimating Thuyết minh biện pháp thi công Trang 80 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ 5.1 Professional hệ điều hành Windows 2000 hệ thống quản lý chất lợng cho Công trình * ứng dụng thành tựu KHKT công nghệ mới: Để đạt đợc yêu cầu tiến độ, chất lợng Công trình đảm bảo tối đa an toàn lao động thi công Trong năm qua đà không ngừng đầu t học hỏi thành tựu khoa học Kỹ thuật đạt đợc lĩnh vực Xây dựng nớc Thấy rõ tầm quan trọng dự án bố trí thiết bị công nghệ tiên tiến cụ thể: - Vận chuyển vật liệu công trình máy nh thăng tải, xe cẩu loại lớn , bán thành phẩm đợc gia công xởng vận chuyển đến Công trình xe ôtô chuyển dụng - Các thiết bị thi công nh máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông, máy cắt, uốn sắt, máy hàn, máy đầm vận thăng thiết bị nhập ngoại sử dụng tốt có tính công nghệ cao - Toàn hệ thống cốp pha, đà giáo đợc sử dụng hệ giáo PAL, hệ thống ván khuôn thép định hình - Thi công bê tông, lắp dựng kết cấu đợc giới hoá - Sử dụng sản phẩm thịnh hành có uy tín thị trờng nh: SIKA, ICI, DENEEF cho công việc chống thấm, chống co ngót, thi công bề mặt sàn, sử lý khe nối, tăng cờng độ bê tông bảo dỡng bê tông SIKALITE, EPOCXY, BENTORUB vật liệu chống thấm chống mốc Trên Công trờng nhà thầu tổ chức tổ đội đợc đào tạo chuyên sâu cho phần việc, tạo nên trình tự thi công hợp lý, suất lao động cao, chất lợng tốt * Mua bảo hiểm cho công trình: Chúng thực bảo hiểm hoạt động quan bảo hiểm Việt Nam Thuyết minh biện pháp thi công Trang 81 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Thực bảo hiểm Công trình với nguyên vật liệu máy móc đa vào sử dơng b»ng toµn bé chi phÝ thay thÕ Thùc hiƯn bảo hiểm toàn thiết bị vật dụng khác Nhà thầu đa đến Công trình với khoản tiền đủ để thay thứ Công trờng Chúng thực bảo hiểm bên thứ ba (kể tài sản Chủ Công trình) Chúng thực bảo hiểm tai nạn ®èi víi ngêi lao ®éng suèt thêi gian thi công Công trình * Phơng pháp hoàn tất Hồ sơ trình thi công: Tất công việc thi công Công trờng đợc tổ chức nghiệm thu bên: Đơn bị thi công, đơn vị Thiết kế, đại diện Chủ đầu t, đại diện T vấn giám sát theo mẫu biên qui định hành Tất chứng chất lợng, nguồn gốc suất sứ vật liệu đợc nộp cho Chủ đầu t sau có kết Song song víi viƯc thi c«ng chóng t«i tỉ chøc lËp hồ sơ hoàn công theo giai đoạn công việc nh: Đào đất san nền, bê tông cốt thép móng, bê tông cốt thép cột, dầm, sàn tầng, phần xây thô, phần hoàn thiện tầng, phần điện, nớc Khi kết thúc thi công giai đoạn lúc hoàn tất thủ tục Hồ sơ pháp lý bao gồm: + Chứng chỉ, nguồn gèc, st sø vËt liƯu + KÕt qu¶ thÝ nghiƯm + Biên nghiệm thu kỹ thuật phận tổng thể + Nhật ký Công trình + Bản vẽ hoàn công + Bản toán khối lợng hoàn thành theo giai đoạn Thuyết minh biện pháp thi công Trang 82 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Sau bàn giao Công trình 10 ngày hoàn tất thủ tục Hồ sơ cho toàn Công trình nộp cho Chủ đầu t * Bảo hành công trình: Công trình đợc bảo hành theo quy định điều 54 Quy chế quản lý Đầu t xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-Cp ban hành ngày 8/7/1999 Chính phủ Mọi khuyết tật h hỏng (nếu có) chất lợng thi công gây thời gian bảo hành đợc tiến hành sửa chữa sau 24 h có yêu cầu Chủ Đầu t Đơn vị thi công chịu chi phí cho việc bảo hành Sau thời gian bảo hành, tiếp tục bảo trì công trình theo đúngluật định Mọi chi phí cho việc bảo trì Chủ Đầu t chịu trách nhiệm * Hạ giá thành sản phẩm: Với công nghệ thi công tiên tiến, biện pháp thi công hợp lý, công tác quản lý chặt chẽ, kết hợp với kinh nghiệm đạt đợc năm qua xây dựng công trình dân dụng công nghiệp với nguồn vật t tự khai thác đợc với bạn hàng thờng xuyên có đủ khả cung cấp mặt hàng có chất lợng cao, giá thành hạ, với đội ngũ kỹ s trẻ, giàu lực, đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có tinh thần kỷ luật lao động tốt, Nhà thầu tận dụng tất lợi với khả tận dụng trang thiết bị sẵn có cộng với sức sáng tạo công việc để giảm tới mức thấp chi phí thời gian thi công cho công việc Chúng tin hồ sơ dự thầu Chúng đáp ứng đủ yêu cầu Chủ Đầu t với giá thành sản phẩm hợp lý Nếu trúng hầu thực biện pháp để thi công công trình với chất lợng cao giành huy chơng vàng chất lợng nghành xây dựng Thuyết minh biện pháp thi công Trang 83 Tổng công ty ĐT & PT nhà Hà Nội - Công ty Đầu t xây dựng Hà Nội Hồ sơ dự thầu - nhà làm việc tầng công ty Cổ phần dịch vụ VT TƯ Chúng xin cam kết thực tất điều kiện đà đợc nêu Hồ sơ mời thầu đảm bảo thi công Công trình: Nhà làm việc tầng-Công ty dịch vụ VT TƯ theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật tiến độ thi công mà hồ sơ thiết kế Chủ đầu t đà nêu đại diện nhà thầu Thuyết minh biện pháp thi công Trang 84 ... thuận, Nhà thầu tiến hành ép cọc đại trà theo biện pháp hớng thi công đà đợc thể vẽ thi công Nhà thầu f- Công tác đào đất hố móng: - Hớng đào, biện pháp đào đợc thể biện pháp thi công chi tiết vẽ thi. .. xây Nhà thầu đợc nêu rõ biện pháp thi công chi tiết K thi công phần hoàn thi? ??n : Công tác hoàn thi? ??n theo TCVN 5 674 -92 - Công tác xây, trát nhà đợc thực từ dới lên, công tác hoàn thi? ??n tinh nhà. .. Các máy thi công đợc đặt dới quản lý Xí nghiệp thi công giới , việc đa máy vào thi công Công trình hoàn toàn chủ động D- Công tác trắc đạc: Công tác trắc đạc thi công kết cấu nhà cao tầng đóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thi công và biện pháp thi công nhà 7 tầng, Hướng dẫn thi công và biện pháp thi công nhà 7 tầng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm