Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tính thực tiễn và bản chất bóc lột của tư bản.doc

16 7,728 18
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 16:35

Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tính thực tiễn và bản chất bóc lột của tư bản TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘIKHOA KINH TẾ KINH DOANH QUỐC TẾTIỂU LUẬNPHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG TÍNH THỰC TIỄN BẢN CHẤT BÓC LỘT CỦA BẢNGV HƯỚNG DẪN: THS. ĐẶNG HƯƠNG GIANGSV THỰC HIỆN: NGUYỄN HÀ ANHLỚP: ANH 19 – KT KHỐI 7 – K49CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ ĐỐI NGOẠIHà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3NỘI DUNG .41.Bản chất của giá trị thặng quá trình sản xuất giá trị thặng dư: .41.1.Bản chất của giá trị thặng 41.2.Quá trình sản xuất giá trị thặng dư: 52.Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng 62arget='_blank' alt='phương pháp sản xuất giá trị thặng dư' title='phương pháp sản xuất giá trị thặng dư'>phương pháp sản xuất giá trị thặng 62.1.Phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối 62.2.Phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối 73.Tính thực tiễn của hai phương pháp sản xuất giá trị thặng bản chất bóc lột của bản: 9KẾT LUẬN 15TÀI LIỆU THAM KHẢO 162LỜI MỞ ĐẦUKể từ khi học thuyết giá trị thặng của C.Mác ra đời đến nay, thế giới đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Rất nhiều sự kiện đã khẳng định tính đúng đắn của những kết luận rút ra từ học thuyết giá trị thặng như: những cuộc “khủng hoảng giẫy chết” của chủ nghĩa bản thế giới đầu thế kỷ XX; sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện thực; phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân nhân dân lao động ở các nước bản chủ nghĩa; sự tan rã của hệ thống dân tộc thuộc địa… Phải nói rằng học thuyết giá trị thặng là “hòn đá tảng” trong toàn bộ lí luận kinh tế của C.Mác, nhờ có nó mà toàn bộ bí mật của nền kinh tế bản chủ nghĩa được vạch trần, phương thức sản xuất bản chủ nghĩa được nêu ra một cách chính xác, mà trong đó hai phương pháp sản xuất chính là phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối tương đối được áp dụng rộng rãi nhất, nhằm tạo ra bản để tích luỹ tái mở rộng sản xuất, đưa xã hội bản ngày càng phát triển. Do vậy, phương pháp sản xuất giá trị thặng cùng với tính thực tiễn của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đồng thời cũng đã vạch trần bản chất bóc lột của bản thông qua bóc lột giá trị thặng dư.Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “Phương pháp sản xuất giá trị thặng - tính thực tiễn bản chất bóc lột của bản” cho bài tiểu luận của mình.3NỘI DUNG1. Bản chất của giá trị thặng quá trình sản xuất giá trị thặng dư:1.1. Bản chất của giá trị thặng Trước C.Mác, ngay cả những nhà kinh tế bản lỗi lạc như D.Ricardo cũng không giải thích được vì sao trao đổi hàng hoá theo đúng quy luật giá trị mà nhà bản vẫn thu được lợi nhuận. Nhờ phân biệt được phạm trù lao động tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá, C.Mác đã chứng minh một cách khoa học rằng trong quá trình sản xuất hàng hoá lao động cụ thể của công nhân chuyển giá trị của liệu sản xuất đã được tiêu dùng sang sản phẩm, đồng thời lao động trừu tượng của người đó thêm vào sản phẩm một giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động của mình. Khoản lớn hơn đó, tức là số ra ngoài khoản bù lại giá trị sức lao động, C.Mác gọi là giá trị thặng mà nhà bản chiếm đoạt.Giá trị thặng là mục đích cuối cùng của bất cứ nhà bản nào dưới chủ nghĩa bản. Làm thế nào để thu được càng nhiều giá trị thặng nhất? Đó là câu hỏi mà các nhà bản luôn luôn đặt ra cho mình, để trả lời câu hỏi ấy nhà bản sẽ làm bất cứ điều gì miễn sao thu được càng nhiều giá trị thặng càng tốt. Nhưng một câu hỏi được đặt ra các nhà bản sản xuất giá trị thặng bằng cách nào? Cũng như mọi chế độ khác quá trình sản xuất bản chủ nghĩa là một quá trình lao động, nhưng mang tính đặc thù là quá trình sản xuất ra của cải đồng thời cũng là sản xuất ra giá trị thặng dư. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng là quá trình sản xuất ra giá trị, nếu quá trình này dừng lại tại một điểm mà giá trị mới tạo ra ngang bằng với giá trị sức lao động thì chỉ sản xuất ra giá trị đơn giản. Nếu quá trình này vượt qua điểm đó sẽ có sản xuất ra giá trị thặng dư, khi người 4công nhân lao động thì sức lao động của họ đã bán cho nhà bản từ đây ta có thể định nghĩa được giá trị thặng dư.Giá trị thặng là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra bị nhà bản chiếm không.1.2. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư: Để có khối lượng giá trị thặng ngày càng lớn nhà bản dùng nhiều phương pháp khác nhau tuỳ theo điều kiện kinh tế - kỹ thuật trong từng giai đoạn phát triển của chủ nghĩa bản. Tuỳ thuộc vào điều kiện trong từng giai đoạn phát triển của chủ nghĩa bản các nhà bản đã áp dụng các biện pháp bóc lột giá trị thặng khác nhau trong những thời kỳ khác nhau trong từng giai đoạn ấy xuất hiện các phương pháp bóc lột giá trị thặng bản trong giai đoạn phát triển kinh tế – kỹ thuật của chủ nghĩa bản. Trải qua các giai đoạn phát triển kinh tế – kỹ thuật các nhà bản đã áp dụng 2 biện pháp bóc lột giá trị thặng bản nhất đó là: Giá trị thặng tuyệt đối giá trị thặng tương đối.Để tăng thêm giá trị thặng mỗi nhà bản đều tìm mọi cách làm thế nào để tăng thêm phần lao động không được trả công cho công nhân. Vì chúng ta biết rằng giá trị thặng là một phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động mà người công nhân sáng tạo ra bị nhà bản chiếm không. Vì vậy trước khi xem xét đến 2 biện pháp bóc lột giá trị thặng bản của chủ nghĩa bản chúng ta cần xem đâu là phần lao động không được trả công của công nhân, từ đó ta biết rõ hơn phương pháp bóc lột giá trị thặng của chủ nghĩa bản.Chúng ta có thể phân chia ngày lao động của người công nhân ra làm hai bộ phận :5+ Bộ phận thứ nhất là thời gian lao động cần thiết.+ Bộ phận thứ hai là thời gian lao động thặng dư.Trong thời gian lao động cần thiết, người công nhân sáng tạo ra giá trị sức lao động của mình tức là sáng tạo ra một lượng giá trị dủ bảo đảm cho đời sống bản thân gia đình họ. Nó cần thiết cho người công nhân cũng cần thiết cho nhà bản.Trong thời gian lao động thăng dư, người công nhân sáng tạo ra giá trị thặng mà nhà bản chiếm lấy.Bằng cách phân chia ngày lao động của công nhân như trên, chúng ta có thể đi sâu vào phân tích các phương pháp bóc lột giá trị thặng của các nhà bản dưới chủ nghĩa bản.2. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dưĐã có nhiều phương pháp được dùng để tạo ra giá trị thặng dư, nhưng hai phương pháp được sử dụng chủ yếu là phương pháp giá trị thặng tuyệt đối phương pháp giá trị thặng tương đối. Mỗi phương pháp đại diện cho một trình độ khác nhau của giai cấp sản, cũng như những giai đoạn lịch sử khác nhau của xã hội. 2.1. Phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối. Phương pháp giá trị thặng tuyệt đối được áp dụng ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa bản, thời kì này nền kinh tế sản xuất chủ yếu là sử dụng lao động thủ công, hoặc lao động với những máy móc giản đơn ở các công trường thủ công. Đó là sự gia tăng về mặt lượng của quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư. Bởi phương pháp giá trị thặng tuyệt đối là giá trị thặng thu được do kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất 6yếu, trong khi năng suất lao động, giá trị sức lao động thời gian lao động tất yếu là không thay đổi. Giả sử ngày lao động là 8 giờ, trong đó 4 giờ là thời gian lao động tất yếu 4 giờ là thời gian lao động thặng dư, khi đó trình độ bóc lột của nhà bản là 100%. Giả định nhà bản kéo dài ngày lao động thêm 2 giờ, trong khi thời gian tất yếu không thay đổi, vì thế giá trị thặng cũng tăng lên, trình độ bóc lột tăng lên đạt 150% (m’ = 150%)Với sự thèm khát giá trị thặng dư, nhà bản phải tìm mọi cách để kéo dài ngày lao động phương pháp bóc lột này đã đem lại hiệu quả rất cao cho các nhà bản. Nhưng ngày lao động có những giới hạn nhất định. Giới hạn trên của ngày lao động do thể chất tinh thần của người lao động quyết định. Dưới chủ nghĩa bản mặc sức lao động của công nhân là hàng hoá, nhưng nó lại tồn tại trong cơ thể sống của con người. Vì vậy, ngoài thời gian người công nhân làm việc cho nhà bản trong xí nghiệp, người công nhân đòi hỏi còn phải có thời gian để ăn uống nghỉ ngơi nhằm tái sản xuất ra sức lao động. Mặt khác, sức lao động là thứ hàng hoá đặc biệt vì vậy ngoài yếu tố vật chất người công nhân đòi hỏi còn phải có thời gian cho những nhu cầu sinh hoạt về tinh thần, vật chất, tôn giáo của mình. Từ đó tất yếu dẫn đến phong trào của giai cấp vô sản đấu tranh đòi giai cấp sản phải rút ngắn thời gian lao động trong ngày. Giới hạn dưới của ngày lao động không thể bằng thời gian lao động tất yếu, tức là thời gian lao động thăng bằng không. Như vậy, về mặt kinh tế, ngày lao động phải dài hơn thời gian lao động tất yếu nhưng không thể vượt quá giới hạn về thể chất tinh thần của người lao động.Vì vậy, giai cấp sản phải chuyển sang một phương pháp bóc lột mới tinh vi hơn, đó là phương pháp bóc lột giá trị thặng tương đối. 2.2. Phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối 7Để khắc phục những vấn đề mà phương pháp giá trị thặng tuyệt đối gặp phải thì nhà bản đã áp dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối vào sản xuất. Việc kéo dài ngày lao động bị giới hạn về thể chất tinh thần của người lao động vấp phải cuộc đấu tranh ngày càng mạnh mẽ của giai cấp công nhân. Mặt khác, khi sản xuất bản chủ nghĩa phát triển đến giai đoạn đại công nghiệp cơ khí, kĩ thuật đã tiến bộ làm cho năng suất lao động tăng lên nhanh chóng, thì các nhà bản chuyển sang phương thức bóc lột dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động, bó lột giá trị thặng tương đối. Giá trị thặng tương đối là giá trị thặng thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động xã hội, nhờ đó tăng thời gian lao động thăng lên ngay trong điều kiện độ dài ngày lao động vẫn như cũ. Vì giá trị sức lao động được quyết định bởi các liệu tiêu dùng dịch vụ để sản xuất, tái sản xuất sức lao động, nên muốn hạ thấp giá trị sức lao động thì phải giảm giá trị các liệu sinh hoạt dịch vụ cần thiết cho người lao động. Điều đó chỉ được thực hiện bằng cách tăng năng suất lao động xã hội cho các ngành sản xuất liệu tiêu dùng các ngành sản xuất liệu sản xuất để sản xuất ra các liệu sinh hoạt dịch vụ. Giả sử ngày lao động là 8 giờ, nó được chia ra 4 giờ là thời gian lao động tất yếu, 4 giờ là thời gian lao động thặng dư, khi đó tỷ suất giá trị thặng là 100%. Nhưng khi máy móc được thay đổi, ngày lao động không thay đổi, thời gian lao động tất yếu của người công nhân chỉ còn lại là 3 giờ, thời gian lao động thặng đã tăng lên là 5 giờ, vì vậy tỷ suất thặng đã tăng lên là 166%. (Đồng nghĩa với trình độ bóc lột tăng lên). Sự ra đời phát triển sử dụng rộng rãi máy móc đã làm cho năng suất lao động tăng lên nhanh chóng. Máy móc có ưu thế tuyệt đối so với các công cụ thủ công, vì công cụ thủ công là công cụ lao động do con người trực tiếp sử dụng bằng sức lao động nên bị hạn chế bởi khả năng sinh 8lý của con người, nhưng khi lao động bằng máy móc sẽ không gặp phải những hạn chế đó. Vì thế, việc sử dụng máy móc làm năng suất lao động tăng lên rất cao, làm giảm giá trị liệu sinh hoạt, làm hạ thấp giá trị hàng hoá sức lao động, rút ngắn thời gian lao động tất yếu kéo dài thời gian lao động thặng dư, giúp nhà bản thu được nhiều giá trị thặng hơn. Phương pháp giá trị thặng tương đối ngày càng được nâng cao do các cuộc cách mạng khoa học, đặc biệt cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển với tốc độ vũ bão, đem lại sự phát triển chưa từng có trong lịch sử loài người, nó khác với cuộc cách mạng khoa học là dẫn đến sự hình thành các nguyên lý công nghệ sản xuất mới, chứ không đơn thuần về công cụ sản xuất như cách mạng khoa học, do đó dẫn đến sự tăng trưởng cao, đưa xã hội loài người bước sang một nền văn minh mới - nền văn minh trí tuệ. Một dạng của giá trị thặng tương đối là giá trị thặng siêu ngạch, đây là cái đích hướng tới của các nhà bản. Giá trị thặng siêu ngạch là giá trị thặng thu được do áp dụng công nghệ mới làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị xã hội của nó. Xét trong từng trường hợp giá trị thặng siêu ngạch là hiện tượng tạm thời, nó sẽ bị mất đi khi công nghệ đó đã được phổ biến rộng rãi, nhưng xét theo phạm vi toàn xã hội thì đây một hiện tượng thường xuyên. Theo đuổi giá trị thặng siêu ngạch là kì vọng của nhà bản là động lực mạnh nhất thúc đẩy các nhà bản cải tiến kĩ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, làm cho năng suất xã hội tăng lên nhanh chóng. C.Mác gọi giá trị thặng siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng tương đối, vì giá trị thặng siêu ngạch giá trị thặng tương đối đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động.3. Tính thực tiễn của hai phương pháp sản xuất giá trị thặng bản chất bóc lột của bản:9Hai phương pháp giá trị thặng không hề bị tách rời nhau, mà chỉ trong mỗi thời kì khác nhau sự vận dụng hai phương pháp là nhiều hay ít mà thôi, trong thời kì đầu của chủ nghĩa bản thì phương pháp giá trị thặng tuyệt đối được sử dụng nhiều hơn so với phương pháp giá trị thặng tương đối, còn trong thời kì sau của chủ nghĩa bản thì ngược lại. Trong thời đại ngày nay, do sự tiến bộ của khoa học công nghệ; giai cấp sản chủ yếu thực hiện việc bóc lột những người lao động bằng hình thức bóc lột giá trị thặng tương đối. Những người lao động làm thuê bị bóc lột ngày càng nhiều. Cái gọi là “trung lưu hoá” một số bộ phận lao động làm thuê, về thực chất, cũng chỉ là một biểu hiện mới của sự bóc lột bản chủ nghĩa.Trong xu hướng toàn cầu hoá hội nhập quốc tế. Thị trường lao động cũng có sự biến đổi sâu sắc, sự di chuyển lao động từ nước này sang nước khác ngày càng tăng. Tác động quy luật giá trị đối với thị trường này sẽ càng tăng lên mạnh mẽ tác động đến giá trị thặng dư. Sự chuyển dịch mâu thuẫn giữa các quốc gia diễn ra mạnh mẽ, sự phân cực xã hội cũng biến đổi, do đó điều kiện chín muồi về mâu thuẫn cũng sẽ không đều giữa các quốc gia. Mặt khác trong điều kiện bành trướng thị trường của các công ty xuyên quốc gia thì giá trị thặng có những nét đặc thù đặc biệt mang tính quốc tế cao. Sự phân phối giá trị thặng trong điều kiện quốc tế hoá đời sống kinh tế diễn ra không chỉ ở trong điều kiện quốc gia mà cả trong phạm vi quốc tế. Sự phân chia giá trị thặng của Mác chủ yếu giới hạn trong các tập đoàn bản của một quốc gia, bởi vì nhà nước hồi đó còn đứng ngoài quá trình kinh tế. Nhà nước mới sử dụng quyền lực để “canh gác” cho các bản hoạt động, còn về cơ bản vẫn tuân thủ sự can thiệp của bàn tay vô hình thực hiện khẩu hiệu “để mặc cho người ta làm”. Do vậy Mác cho rằng người công nhân làm thuê chỉ được hưởng phần bản khả biến chứ không tham gia vào phần phân chia giá trị thặng dư.10[...]... ứng với từng giai đoạn trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, năng suất lao động, ng quan lực lượng giữa các giai cấp, trong đó “sự sản xuất ra giá trị thặng tuyệt đối tạo thành cái cơ sở chung của chế độ bản chủ nghĩa là điểm xuất phát của sự sản xuất ra giá trị thặng ng đối” Điều đó có nghĩa là sự xuất hiện của chủ nghĩa bản của giá trị thặng ng đối phải dựa trên... mạng khoa học – kỹ thuật công nghệ hiện đại nắm giữ được, chủ nghĩa bản đã thực hiện sự bóc lột tinh vi gắn quyện rất hiệu nghiệm ở cả 3 phương pháp Nhưng chủ yếu là bóc lột giá trị thặng ng đối bóc lột giá trị thặng siêu ngạch Ở các nước bản phát triển, nhờ áp dụng khoa học phương tiện kỹ thuật hiện đại một cách phổ biến trong tất cả các ngành sản xuất dịch vụ mà năng suất... đích chung của mọi nhà bản cũng như của nền sản xuất bản chủ nghĩa đều là sản xuất giá trị thặng tối đa Nó không chỉ phản ánh mục đích của nền sản xuất bản chủ nghĩa mà còn vạch rõ phương tiện, thủ đoạn mà các nhà bản sử dụng để đạt được mục đích, đặc biệt là thông qua nghiên cứu về các phương pháp sản xuất giá trị thặng Bởi vậy, nó có tính thực tiễn sâu sắc Trong bất kỳ một chế độ... tiết của nhà nước, “chế độ tham dự” đã có sự thay đổi Người công nhân đã được tham dự là một lượng rất nhỏ so với nhà bản về phần giá trị thặng thông qua quỹ phúc lợi xã hội lợi tức cổ phần Tuy nhiên với tỷ lệ nhỏ chưa làm thay đổi về bản chất của giá trị thặng phân chia Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa bản, sản xuất ra giá trị thặng được tiến hành thông qua nhiều phương pháp. .. động của người công nhân đã có thể chia làm hai phần: lao động tất yếu tạo ra giá trị ngang bằng với giá trị nhà bản trả cho anh ta i hình thức tiền công – tiền lương hay giá cả lao động lao động thặng dư, tạo ra giá trị thặng cho nhà bản để được nhà bản thuê Khi năng suất lao động còn thấp, thời gian lao động còn chiếm phần khá lớn, muốn có nhiều giá trị thặng chủ nghĩa bản. .. động tăng cường độ lao động để bòn rút được nhiều lao động không công của công nhân làm thuê Nhưng phương thức bóc lột giá trị thặng tuyệt đối, do bị hạn chế cả về mặt tự nhiên – sinh lý, xã hội, giai cấp sản không thể đáp ứng nhu cầu thu giá trị thặng tối đa của giai cấp công nhân Cho nên khi luật công xưởng được ban hành, chủ nghĩa bản không còn sử dụng phương pháp bóc lột giá trị thặng. .. sử dụng phương pháp bóc lột giá trị thặng tuyệt đối như là phương pháp chủ yếu nữa Khi đó, nhằm mục đích kéo dài lao động thặng dư, người ta rút ngắn lao động cần thiết bằng những phương pháp cho phép sản xuất ra vật ngang giá với tiền công, trong một thời gian ít hơn, tức là sản 11 xuất giá trị thặng ng đối Vì thế, nếu việc sản xuất ra giá trị thặng tuyệt đối chỉ gắn với độ dài ngày lao... giảm giá, gián tiếp làm cho sức lao động rẻ đi nhờ tăng năng suất lao động xã hội, làm cho những hàng hoá cấu thành giá trị sức lao động giảm xuống Do đó, người ta chỉ cần dùng một phần ít hơn của ngày lao động để bù đắp lại giá trị sức lao động; làm cho việc sản xuất giá trị thặng tư ng đối trở thành phương pháp chủ yếu trong việc tăng giá trị thặng cho nhà bản Bằng những thành tựu của cách... tiêu chính hàng đầu khi áp dụng các công nghệ kỹ thuật cao vào quá trình sản xuất Trong nền sản xuất xã hội chủ nghĩa cũng không nằm ngoài cái quy luật ấy, nhưng nền sản xuất xã hội chủ nghĩa khác biệt với nền sản xuất bản chủ nghĩa ở chỗ: khi áp dụng khoa học công nghệ cao vào quá trình sản xuất các doanh nghiệp không thu được giá trị thặng như các nhà bản trước chủ nghĩa bản mà họ chỉ... các nhà bản trước chủ nghĩa bản mà họ chỉ thu được sản phẩm thặng mà thôi Qua đó có thể thấy được khả năng ứng dụng cao vào nền kinh tế của quy luật giá trị thặng dư, đặc biệt là các phương pháp sản xuất giá trị thặng 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia, 2010, 230 – 234, 238 – 247 2 PGS TS Trần . qua bóc lột giá trị thặng dư. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tính thực tiễn và bản chất bóc lột của tư bản . bài tiểu luận của mình.3NỘI DUNG1. Bản chất của giá trị thặng dư và quá trình sản xuất giá trị thặng dư: 1.1. Bản chất của giá trị thặng dư Trước C.Mác,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tính thực tiễn và bản chất bóc lột của tư bản.doc, Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tính thực tiễn và bản chất bóc lột của tư bản.doc, Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tính thực tiễn và bản chất bóc lột của tư bản.doc, Bản chất của giá trị thặng dư, Quá trình sản xuất giá trị thặng dư:, Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.

Từ khóa liên quan