LV Thạc sỹ_hoàn thiện công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam

96 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2020, 15:26

CHƯƠNG ĐA DẠNG HOÁ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - ĐIỀU KIỆN VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Lịch sử đời phát triển NHTM Ngay từ thời kỳ trung cổ xuất nhu cầu giao lưu thương mại lãnh địa mà lãnh địa lại sử dụng loại "tiền tệ" khác nhau, nảy sinh nhu cầu đổi tiền Xuất phát từ yêu cầu thực tế, thương nghiệp tách số thương nhân làm nghề đổi tiền, mua bán vàng bạc Những người giúp cho nhà tư công, thương nghiệp bảo quản tiền, toán, chuyển tiền từ nơi đến nơi khác - Họ trở thành nhà tư tiền tệ Các nhà tư tiền tệ nhờ tập trung khoản tiền lớn tiến hành cho vay kiếm lãi Sau trình phát triển, nghề đổi tiền đúc trở thành nghề ngân hàng "Tiền hình thức biểu giá trị hàng hố nên lưu thơng tiền tệ lưu thơng hàng hố hai mặt q trình thống với Lưu thơng tiền tệ xuất sở lưu thông hàng hố" Vì vậy, nghiên cứu lịch sử đời phát triển ngân hàng, Các Mác cho mở rộng giao lưu kinh tế xuyên lục địa, phát triển kinh tế hàng hoá đẩy hàng loạt mâu thuẫn kinh tế lên tới đỉnh điểm mâu thuẫn lĩnh vực toán (Phương thức thực dự trữ an toàn), việc tập trung vốn để mở rộng sản xuất chủ doanh nghiệp thương nhân mâu thuẫn hợp thành tất yếu để xuất ngân hàng Để giúp cho thương nhân nhận thuận tiện toán, người thợ vàng thực dịch vụ cất giữ, bảo quản tiền cho thương nhân phát hành biên lai dạng thuận lợi làm cho người chủ sở hữu dùng chi trả chuyển quyền sở hữu biên lai sang chủ Chính tiện lợi tơn giấy biên nhận lên vị trí hàng đầu số cơng cụ toán thời Đây tiền thân tiền giấy nghiệp vụ phát hành giấy bạc, nghiệp vụ toán ngân hàng Trong trình thực việc tốn, chuyển nhượng quyền sở hữu cho khách hàng giấy biên nhận, người thợ vàng sớm phát ký gửi cho họ tương đối ổn định, thời điểm biên lai trình rút tiền, vàng chiếm tỷ lệ nhỏ số tiền vàng họ nhận ký gửi Mặt khác có số khách hàng rút tiền lại có số khách hàng khác gửi tiền vào, đó, thợ vàng có đầu óc kinh doanh nghĩ đến việc sử dụng số tiền vàng nhàn ổn định vay lấy lãi Đây tiền thân dịch vụ tín dụng ngân hàng ngày Bắt đầu từ thời điểm này, người thợ vàng trở thành nhà ngân hàng theo khía cạnh họ tạo tiền Các chủ ngân hàng thúc động lợi nhuận mở rộng tín dụng cách phát hành giấy biên nhận nhiều số vàng có kho cao vay vay Sản xuất trao đổi ngày phát triển phát sinh nhu cầu mua bán chịu lẫn ghi nhận thương phiếu Đây tiền đề tín dụng thương mại ngày Sau bán hàng, người bán hàng nhận hối phiếu thương phiếu người mua hàng cam kết toán tiền thời gian định Để đẩy nhanh trình sản xuất, cần vốn đầu tư, người bán hàng mang thương phiếu đến ngân hàng chịu phí hoa hồng, chiết khấu để đổi lấy tiền Do vậy, thương phiếu công cụ nợ vừa phương tiện tốn vừa cơng cụ tín dụng thương mại tạo điều kiện cho dịch vụ chiết khấu thương phiếu ngân hàng đời phát triển Hoạt động vai trị ngân hàng khơng phải bất biến mà liên tục phát triển theo đòi hỏi điều kiện kinh tế xã hội qua thời kỳ Từ kỷ 17 trở trước, nghề ngân hàng chưa phát triển chưa có vai trị quan trọng kinh tế, ngân hàng nghề mua bán làm dịch vụ loại nghiệp vụ thương nghiệp thông thường Các nhà tư nông, công, thương nghiệp liên kết, tương trợ với thơng qua việc bán hàng chịu hàng hố cho cho vay với mức lãi suất thấp lợi nhuận bình qn Bên cạnh đó, họ hùn vốn với lập ngân hàng, hội tín dụng vay vốn với mức độ chấp nhận Những loại hình ngân hàng đời phát triển mạnh nước Châu Âu làm cho ngân hàng cho vay nặng lãi từ thời kỳ trung cổ bắt buộc phải hạ lãi suất chuyển sang kinh doanh ngân hàng tư Những sản phẩm dịch vụ chủ yếu ngân hàng thời gian là: - Ngân hàng ghi chép theo dõi hoạt động thân chủ qua số liệu tài khoản Sổ sách kế tốn thơng tri cho án để làm chứng cho tranh tụng - Ngân hàng áp dụng phương pháp bù trừ Chỉ có chủ nợ loại tiền hay loại tài sản phép toán chuyển nhượng lẫn mua bán họ ngân hàng kể đối tác ngân hàng khác, nợ đáo hạn trước bù trừ Kết số dư cuối kỳ (1 tháng, tháng ) lại nợ thu hồi - Dịch vụ chuyển tiền từ nơi đến nơi khác áp dụng - Ngân hàng làm nhiệm vụ bảo lãnh, biểu ban đầu hình thức chấp nhận thương phiếu nghiệp vụ ngân hàng ngày - Ngân hàng áp dụng dịch vụ chiết khấu thương phiếu - Ngân hàng có cách tạp tiền ngân hàng dự trữ yếu tố liên quan đến chu trình Sang kỷ 18, Các ngân hàng tư khác lục địa Châu Âu, Bắc Mỹ đời hàng loạt, lưu thơng hàng hố mở rộng quy mô phạm vi Trong bối cảnh đó, việc ngân hàng phát sinh loại giấy bạc khác làm cản trở trình phát triển lưu thơng hàng hố kinh tế Vì vậy, để giảm bớt loại giấy bạc phát hành vào lưu thông Nhà nước ban hành số đạo luật để hạn chế số lượng ngân hàng phép phát hành Trong giao đoạn này, hệ thống ngân hàng chia làm hai loại - Các ngân hàng không phát hành tiền, gọi ngân hàng trung gia, chủ yếu NHTM - Các ngân hàng phép phát hành tiền, gọi ngân hàng phát hành Từ cuối kỷ 19 đến đầu kỷ 20, phần lớn nước phát triển thực chế ngân hàng độc quyền phát hành, nhiên ngân hàng thuộc quyền sở hữu tư nhân nhà nước khơng thể thương xun can thiệp vào hoạt động kinh tế thông qua công cụ tiền tệ Sau khủng hoảng kinh tế năm 1929 - 1933 Chính phủ nước buộc phải tăng cường việc can thiệp vào lĩnh vực hoạt động kinh tế Trong thời kỳ này, khái niệm ngân hàng trung ương thay khái niệm ngân hàng phát hành ngân hàng trung ương ngồi việc phát hành tiền vào lưu thơng cịn thực chức quản lý nhà nước tiền tệ ngân hàng, điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm mục đích ổn định tiền tệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bên cạnh ngân hàng trung ương hệ thống trung ương hệ thống trung gian tài mà chủ yếu NHTM Kể từ đây, hệ thống ngân hàng định hình rõ rệt bao gồm hai cấp ngân hàng trung ương trung gian tài a) Tài Trung ương (NHTW) Ngân hàng trung ương đời theo ba cách: Cách thứ nhất, NHTW tách từ hệ thống NHTM mà điển hình đời NHTW Anh; Cách thứ hai, NHTW thành lập hoàn toàn mới, hình thức diễn phổ biến sau hội nghị tài quốc tế lần I năm 1920; Cách thứ ba, NHTW hình thành sở cải cách cấu tổ chức hoa hệ thống ngân hàng cấp nhằm tách bạch riêng chức quản lý nhà nước chức kinh doanh Dù xuất cách nào, khái niệm ngân hàng trung ương gắn liền với chức riêng biệt tổ chức, là: Ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng ngân hàng ngân hàng phủ, đồng thời NHTW thực chức quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ ngân hàng phạm vi quốc gia b) Các ngân hàng thương mại tổ chức tài phi ngân hàng Hệ thống trung gia đảm nhận chức dẫn chuyển vốn từ chủ thể thặng dư vốn sang chủ thể thiếu hụt vốn phạm vi toàn xã hội Nằm hệ thống trung gian tài gồm có hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tài phi ngân hàng Ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động t mang tính chất kinh doanh Ngồi chức trung gian tín dụng trung gian tài khác, NHTM thực chức riêng có bao gồm: thủ quỹ cho xã hội thơng qua thực chức trung gian toán: Khả tạo tiền gửi toán Khả tạo tiền gửi toán kết hợp chức trung giam tốn chức trung gian tín dụng hệ thống NHTM Nguồn vốn chủ yếu NHTM nguồn tiền gửi Ngồi ra, ngân hàng cịn bổ sung nguồn vốn cách vay tổ chức tín dụng khác, vay công chúng cách phát hành chứng từ có giá trị vay Hoạt động chủ yếu NHTM cấp khoản tín dụng cho chủ thể có nhu cầu, chủ yếu tín dụng ngắn hạn Hiện nay, NHTM mở rộng hoạt động sang phát triển dịch vụ tài lĩnh vực dịch vụ khác Một NHTM đại ngày tới 6.000 nghiệp vụ kinh doanh khác lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng để phục vụ cho yêu cầu ngày đa dạng, phong phú khách hàng Để hiểu cách tổng quan vai trò, chức phát triển ngân hàng, xem mơ hình chức NHTM đại chế thị trường sau 1.1.1.2 Chức NHTM đa ngày Ngân hàng loại hình tổ chức có vai trị quan trọng kinh tế nói chung cộng đồng địa phương nói riêng Với phát triển kinh tế toàn cầu, vai trò chức ngân hàng thay đổi Thực tế cho thấy có nhiều tổ chức tài bao gồm cơng ty kinh doanh chứng khốn, cơng ty mơi giới chứng khốn, quỹ tương hỗ công ty bảo hiểm cố gắng cung cấp dịch vụ ngân hàng Ngược lại, ngân hàng đối phó với đối thù cạnh tranh (các tổ chức tài phi ngân hàng) cách mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, hướng lĩnh vực bất động sản mơi giới chứng khốn, tham gia hoạt động bảo hiểm, đầu tư vào quỹ tương hỗ thực nhiều dịch vụ khác Như vậy, ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế Trong năm gần đây, hầu hết ngân hàng có xu hướng phát triển thành tổ chức hoạt động đa đa quốc gia Trong bước đầu phát triển ngân hàng thường mở rộng việc cung cấp dịch vụ tạo lập sở Do vậy, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng liên tục đa dạng hoá phát triển theo nhu cầu phát triển xã hội Sơ đồ 1: Những chức NHTM ngày Chức uỷ thác Chức tín dụng Chức bảo Chức lập kế hiểm hoạch đầu tư Chức môi NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI giới Chức ngân hàng đầu tư bảo lãnh Chức toán Chức quản lý tiền mặt Chức tiết kiệm 1.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ NHTM 1.1.2.1 Khái niệm sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Ở nước ta chưa minh định rõ ràng khái niệm dịch vụ ngân hàng Có khơng quan niệm cho rằng: Dịch vụ ngân hàng không thuộc phạm vi kinh doanh tiền tệ hoạt động nghiệp vụ ngân hàng theo chức trung gian tài (cho vay, huy động tiền gửi ), hoạt động không thuộc nội dung nói dịch vụ ngân hàng (như chuyển tiền, thu uỷ thác, mua bán hộ, môi giới kinh doanh chứng khoán ) Một số khác cho tất hoạt động ngân hàng phục vụ cho doanh nghiệp công chúng dịch vụ ngân hàng Theo số tác giả, dịch vụ ngân hàng cần hiểu theo hai khía cạnh: rộng hẹp Theo nghĩa rộng, tồn hoạt động tiền tệ, tín dụng toán, ngoại hối hệ thống ngân hàng hoạt động cung ứng dịch vụ cho kinh tế Theo nghĩa hẹp, dịch vụ ngân hàng bao gồm hoạt động chức định chế tài trung gian huy động vốn cho vay kinh tế Trong sách Nghiệp vụ ngân hàng thương mại đại DAVID COX xuất năm 1997, tác giả phân loại dịch vụ thành loại hình: Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân, gồm 14 loại hình dịch vụ (Thẻ séc; Tín dụng mở; Thẻ tín dụng; Máy rút tiền tự động; Dịch vụ ngân hàng nhà; Các dịch vụ lữ hành; mua trả góp; Quản lý đầu tư cho khách hàng; Dịch vụ bảo quản lý ký gửi; Điều tra thân khách hàng; Bảo hiểm; Dịch vụ quản lý tín thác; Dịch vụ thuế; Đảm bảo đền bù); Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp, gồm loại hình dịch vụ (Dịch vu cho vay; bảo lãnh; Dịch vụ chuyển tiền; Dịch vụ ngoại hối; Dịch vụ đầu tư; Dịch vụ bảo hiểm; Dịch vụ kế toán; Dịch vụ tư vấn); Dịch vụ ngân hàng cho nhà xuất nhập (Các dịch vụ cho nhà xuất khẩu; Các điều khoản hợp đồng; Các chứng từ thương mại quốc tế; Các phương thức đảm bảo toán thương mại Quốc tế; Các vấn đề tài xuất khẩu; Tài trợ cho nhà xuất khẩu; Các dịch vụ cho nhà nhập khẩu) Tuy điều kiện kinh tế mức độ phát triển kỹ thuật nước, sản phẩm, dịch vụ kinh doanh NHTM khác phạm vi, cơng nghệ có quan điểm khác dịch vụ ngân hàng, theo tác giả hoạt động NHTM thường bao gồm ba lĩnh vực chủ yếu sau: Sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm tài sản Nợ, sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm tài sản Có sản phẩm, dịch vụ môi giới trung gian - Sản phẩm, dịch vụ bên nhóm tài sản Nợ chủ yếu tạo nên nguồn vốn kinh doanh ngân hàng nhóm sản phẩm dịch vụ tiền gửi Đây dịch vụ khởi đầu tạo điều kiện cho hoạt động ngân hàng - Sản phẩm, dịch vụ bên nhóm tài sản Có sử dụng vốn hình thành nên tài sản ngân hàng Tài sản chủ yếu NHTM tài sản tài thể bảng cân đối kế tốn ngân hàng bên tài sản Có - Sản phẩm dịch vụ trung gian dịch vụ mà ngân hàng thực để nhận phí, hoa hồng: Đó sản phẩm dịch vụ toán, ngân quỹ dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng Các sản phẩm, dịch vụ NHTM có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn để hình thành hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại kinh tế Khi NHTM vào hoạt động ổn đinh, sản phẩm, dịch vụ xen kẽ lẫn suốt trình hoạt động tạo chỉnh thể thống 1.1.2.2 Sự phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Ngân hàng loại hình tổ chức chuyên nghiệp lĩnh vực tạo lập cung cấp dịch vụ quản lý quỹ cho công chúng Thành công ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào lực việc xác định dịch vụ tài mà xã hội có nhu cầu, thực dịch vụ cách có hiệu bán chúng mức giá cạnh tranh Với hỗ trợ công nghệ thông tin đại, ngân hàng phụ vụ nhu cầu khách hàng lúc, nơi với phương tiện Chính ngồi dịch vụ truyền thống theo nhu cầu củ xã hội, ngân hàng mở rộng thêm loại dịch vụ mới, đa dạng thuận tiện Các dịch vụ truyền thống NHTM gồm: Thực trao đổi ngoại tệ; Chiết khấu thương phiếu cho vay thương mại; Nhận tiền gửi; Bảo quản vặt có giá; Tài trợ hoạt động Chính phủ; Cung cấp tài khoản giao dịch; Cung cấp dịch vụ uỷ thác Dịch vụ ngân hàng phát triển gần đây: Cho vay tiêu dùng; Tư vấn tài chính; Quản lý tiền mạt, Dịch vụ thuê mua thiết bị; Cho vay tài trợ dự án; Bán dịch vụ bảo hiểm; Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán; Cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư ngân hàng bán buôn 1.1.2.3 Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Ngân hàng Thương mại, điều kiện xu phát triển a Sản phẩm,dịch vụ tiền gửi Khoản mục nợ chủ yếu ngân hàng tiền gửi khách hàng, chiếm khoảng 80% tổng nguồn vốn ngân hàng Huy động vốn hoạt động vơ quan trọng định cho việc tồn phát triển ngân hàng Để cho vay nhiều, đáp ứng yêu cầu vốn thị trường, tăng lợi nhuận, ngân hàng tìm cách để huy động tiền Ngân hàng thực huy động vốn từ tổ chức kinh tế dân cư thơng qua hình thức mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá loại tiền gửi khác phục vụ cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng Với hoạt động này, ngân hàng làm chức huy động vốn nhàn rỗi kinh tế tạo nguồn để phục vụ cho đầu tư, góp phần tích cực việc phát triển kinh tế, xã hội Nguồn vốn tạo sản phẩm dịch vụ huy động vốn nguồn vốn quan trọng ngân hàng Đây sản phẩm dịch vụ truyền thống, chủ yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh ngân hàng Chính vậy, ngân hàng thương mại tìm cách tăng nguồn vốn huy động thông qua hình thức huy động tiết kiệm khác với tiện tích ngày lớn Đối với ngân hàng, việc trì lãi suất tiền gửi cạnh tranh trở nên quan trọng việc thu hút khoản tiền gửi trì tiền gửi có Các ngân hàng cạnh tranh giàng vốn không với ngân hàng mà với tổ chức tiết kiệm, thị trường tiền tệ người phát hành công cụ nợ khác thị trường tiền tệ Mặt khác, lãi xuất tiền gửi có kỳ hạn lớn lãi suất tiền gửi khơng kỳ hạn nên ngân hàng cần có sách khuyến khích nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn thông qua việc cung cấp nhiều loại dịch vụ ngân hàng có chất lượng tiện ích cao để thu hút khách hàng Các sản phẩm, dịch vụ tiền gửi bao gồm: - Nhóm tiền gửi liên ngân hàng (Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước, TCTD khác): Tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn - Nhóm tiền gửi Tổ chức kinh tế dân cư: Tuyển chọn đào tạo thường xuyên kiến thức công nghệ ngân hàng đại cho toàn thể cán nhân viên ngân hàng Đào tạo đội ngũ cán nghiệp vụ thành thạo kỹ năng, đặc biệt nghiệp vụ ngân hàng đại, liên quan tới công nghệ thông tin Đồng thời đào tạo kỹ giao tiếp cho cán nghiệp vụ Đào tạo cán chuyên sâu, đặc biệt cán Marketing Đối với cấp lãnh đạo thực đào tạo công nghệ quản lý phù hợp đặc biệt trọng đào tạo quản trị chiến lược cho lãnh đạo cấp cao Khẩn trương xây dựng triển khai mạnh mẽ chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tốt cho chiến lược hội nhập (2010) Đổi quy trình cho hoạt động tuyển dụng, phân công, quy hoạch, quản lý cán bộ; Xây dựng kế hoạch tổng thể chi tiết công tác đào tạo với giải pháp thực hiện, đào tạo mơ hình - tổ chức,quản tị điều hành nghiệp vụ NH đại; tiếng Anh; Pháp luật tài quốc tế; Dịch vụ NH điện tử; tiêu chuẩn Quốc tế hoạt động NH phi NH; Tranh thu triệt để, hiệu dự án đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật tổ chức quốc tế để nâng cao lực cán bộ; Đặc biệt lĩnh vực liên quan đến luật pháp, tài NH quốc tế Nghiên cứu, khảo sát hỏi học NH khu vực giới 3.2.3 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ thiết kế sản phẩm mang tính cạnh tranh trước mắt lâu dài 3.2.3.1 Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ Trong giai đoạn tới cạnh tranh NH gay gắt tiện ích dịch vụ có sức thu hút khách hàng lớn Do dịch vụ lĩnh vực mũi nhọn NHĐT&PT VN tập trung đẩy mạnh giai đoạn tới nhằm cấu lại hoạt động, tăng hiệu kinh doanh Với mong muốn là: NH có chất lượng dịch vụ tốt Việt Nam; Thoả mãn tối đa nhu cầu dịch vụ tài - ngân hàng khách hàng; Tỷ trọng du lịch vụ ròng/tổng thu nhập ròng đạt 25% năm 2007, đạt 35-40% năm 2010; Doanh thu dịch vụ chiếm tói thiểu % doanh thu dịch vụ toàn hệ thống NHTM VN Giải pháp đề là: Tập trung phát triển mạnh hoạt động dịch vụ, sản phẩm dịch vụ điện tử Đưa hoạt động dịch vụ ngang tầm hoạt động NH khác (tín dụng, huy động vốn) chất lượng xứng với tiêm vị NH Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu đa dạng đối tượng khách hàng Có sản phẩm truyền thống đại, tài tiền tệ, có loại hình dịch vụ ngân hàng kết hợp dịch vụ phi ngân hàng Đưa vào khai thác ứng dụng sản phẩm dịch vụ giao dịch điện tử thẻ séc thông qua hệ thống POS, ATM Củng cố, hoàn thiện phát triển sản phẩm dịch vụ có, nâng cao chất lượng số lượng Nâng cao chất lượng sản phẩm tạo nhiều tiện ích phục vụ khách hàng, phù hợp với đôi tượng khách hàng, quy trình nghiệp vụ nhanh gọn ứng dụng nhiều CNTT, kỹ cua cán nghiệp vụ Đa dạng hoá thị trường, khách hàng sản phẩm truyền thống Phát triển sản phẩm dịch vụ có hàm lượng cơng nghệ cao Chú trọng phát triển sản phẩm NHĐT&PT VN có kinh nghiệm: tư vấn, bảo lãnh Xây dựng loại hình sản phẩm dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng, giai đoạn, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu ngày nâng cao khách hàng Đa dạng hoá dịch vụ cho khách hàng Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại địi hỏi mạng lưới cơng nghệ thơng tin đại kèm đòi hỏi phải tập trung phát triển cơng nghệ thơng tin đủ mạnh để triển khai ứng dụng cung cấp sản phẩm cho khách hàng Trước mắt, cần tập trung vào phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, dịch vụ phái sinh gắn liền với việc triển khai Dự án đại hố NH Xây dựng, lựa chọn quy mơ, phạm vi bước triển khai, định địa bàn thích hợp để triển khai thí điểm mở rộng triển khai toàn hệ thống NHĐT&PT VN Thường xuyên đào tạo tái đào tạo nguồn nhân lực phận liên quan đến trình nghiên cứu ứng dụng triển khai sản phẩm để nắm bắt kiến thức, thông tin cập nhật cần thiết để triển khai vận hành sản phẩm Đầu tư thích đáng vào sở vật chất, trang thiết bị máy móc đại, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu ứng dụng triển khai sản phẩm Tăng cường phát triển máy nghiên cứu triển khai ứng dụng sản phẩm HSC Chi nhánh Xây dựng chế phối hợp HSC Chi nhánh việc nghiên cứu phát triển sản phẩm Thường xuyên thực công tác điều tra, nghiên cứu, khảo sát hoạt động phát triển sản phẩm hệ thống NHĐT&PT VN Tổ chức tín dụng khác Có sách giá hợp lý chất lượng dịch vụ Nghiên cứu phân tích kỹ đối tượng khách hàng để có sản phẩm dịch vụ phù hợp 3.2.3.2 Chiến lược sản phẩm cạnh tranh Với mong muốn là: Những sản phẩm dịch vụ NHĐT&PT VN có sức cạnh tranh cao hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Giải pháp đưa là: Phát huy mạnh NHĐT&PT VN uy tín, kinh nghiệm sản phẩm khác biệt Phân tích điểm mạnh, yếu sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh để xác định khoảng trống để cạnh tranh Xây dựng triển khai thực sách tín dụng, dịch vụ, đầu tư giá cả, khách hàng hợp lý, phù hợp với giai đoạn Tiếp tục phát huy kinh nghiệm truyền thống tín dụng đầu tư phát triển lựa chọn sản phẩm mạnh: tư vấn đầu tư, cho vay khép kín (bao gồm dịch vụ ngân hàng) cho khách hàng Đồng thời thực đầu tư, góp vốn vào lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính: đầu tư vào Cơng ty tài chính, đơn vị cổ phần đầu tư sở hạ tầng Bên cạnh việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, NHĐT&PT VN tập trung phát triển sản phẩm đặc thù, có tính chất trội, có lợi NĐT&PT VN như: dịch vụ tư vấn đầu tư, sản phẩm huy động vốn trung - dài hạn (trái phiếu NHĐT&PT VN, trái phiếu cơng trình ) Thực tốt chức ngân hàng bán buôn, tiếp tục phát huy kinh nghiệm việc thực dự án Tài nơng thơn I,II, JBIC Tăng cường hợp tác với tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế (WB, IMF, ADB ) 3.2.4 Tăng cường phát triển hệ thống thông tin tiếp thị bán sản phẩm dịch vụ Tăng cường phát triển hệ thống thông tin tiếp thị bán sản phẩm dịch vụ nhằm đạt chất lượng hiệu kinh doanh tốt thể hiện: Tạo lập củng cố quan hệ NHĐT&PT VN với khách hàng bạn hàng thơng qua sản phẩm - dịch vụ- tiện ích thể chất lượng thái độ phục vụ; Thiết lập quan hệ phối hợp đồng phận nội NHĐT&PT VN Hội sở chính, đến đơn vị thành viên chiến dịch quảng cáo, tiếp thị, bán hàng Tăng cường hệ thống thông tin tiếp thị bán sản phẩm dịch vụ để hình thành thương hiệu, hình ảnh, uy tín, vị thế, sức mạnh, sức cạnh tranh xây dựng niềm tin với khách hàng bạn hàng hoạt động an toàn, chất lượng- hiệu phát triển ổn định bền vững Xây dựng hình thành hệ thống thông tin thống sản phẩm dịch vụ tiện ích đặc thù NHĐT&PT VN Xây dựng niềm tin, hình ảnh, vị NHĐT&PT VN thông qua biểu tượng, trụ sở, trang thiết bị, công nghệ khang trang đại, thái độ ứng xử, tác phong giao dịch làm việc v.v với khách hàng, bạn hàng thể tính hệ thống, tính quán, đồng NHĐT&PT VN Nâng cao uy tín thương hiệu NHĐT&PT VN, tạo lòng tin với khách hàng gửi tiền, khuyếch trương thơng quan việc tham gia hoạt động tài trợ, triển lãm, gặp gỡ với doanh nghiệp, website - Đầu tư sở vật chất hạ tầng khang trang đại, đội ngũ cán cơng nhân viên có trình độ, chun nghiệp thành thạo giao dịch với khách hàng 3.2.5 Xây dựng phát triển sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin - Từng bước ứng dụng phương pháp quản lý, quản trị kinh doanh tiên tiến chương trình phần mềm ứng dụng tiên tiến Đưa chương trình cơng nghệ phần mềm vào sản phẩm dịch vụ, tác nghiệp, nghiệp vụ vào khâu hoạt động thông qua hệ thống công nghệ, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật thông tin mạng máy tính tiên tiến, đại - Đột phá để phát triển CNTT làm táng cho phát triển sản phẩm dịch vụ Việc áp dụng công cụ công nghệ đại quản lý lĩnh vực quan trọng để thực hiện đại hố NH, yếu tố khơng thể thiếu q trình tái cấu NH, phát triển bền vững hội nhập quốc tế - Phát triển CNTT theo hướng cung cấp ngày nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, nâng cao khả cạnh tranh hiệu kinh doanh - Phát triển ứng dụng CNTT vào trình quản lý, quản trị kinh doanh, xây dựng chiến lược quản trị tài sản Nợ - tài sản Có, quản lý khoản, quản lý rủi ro Phục vụ cho điều hành hoạt động toàn hệ thống đạt hiệu suất hiệu cao - Đảm bảo triển khai vận hành tốt hệ thống thơng tin cơng nghệ tồn ngành Tư trang bị phần mềm tác nghiệp cho phận nghiệp vụ - Thiết lập môi trường pháp lý mềm dẻo thích hợp để phát triển CNTT - Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật đại có khả đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển CNT NHĐT&PT VN Phát triển hệ thống Internet Internet tiên tiến, đại, hoạt động hiệu quả, an toàn tin cậy - Xây dựng triển khai đồng sách ứng dụng phát triển CNTT đảm bảo có hệ thống thơng tin chuẩn xác, bảo mật - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phát triển dịch vụ sản phẩm tiện ích khác biệt, mang tính trội nhằm nâng cao sức cạnh tranh NHĐT&PT VN Đặc biệt trọng sản phẩm dịch vụ điện tử - Nghiên cứu triển khai mạnh chương trình ứng dụng đại phục vụ quản trị điều hành ngân hàng đại: chương trình quản lý rủi ro, quản lý tài sản có - tài sản nợ - Phát triển nguồn lực cho CNTT sở nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp chặt chẽ có hiệu cơng tác đào tạo nghiên cứu CNTT - Tăng cường hoạt động nghiên cứu triển khai CNTT tạo dịch vụ sản phẩm mới, góp phần tích cực chuẩn bị cho CNTT NHĐT&PT Vn đến năm 2010 có vị trí hàng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam - Tạo môi trường pháp lý phát triển CNTT thuận lợi Tăng cường thể chế hố quy trình nghiệp vụ tạo sở cho việc ứng dụng phát triển CNTT - Xây dựng nâng cấp sở hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt sở hạ tầng truyền thông để triển khai ứng dụng mạng diện rộng NHĐT&PT VN - Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực CNTT theo mục tiêu dài hạn Đào tạo khoảng 200 chuyên gia CNTT có chất lượng cao, đáp ứng đủ nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển CNTT - Sử dụng công nghệ thông tin hoạt động kinh doanh quản trị điều hành, đại hoá quy trình nghiệp vụ, ưu tine cho yêu cầu hội nhập, nâng cao lực cạnh tranh hiệu kinh doanh - Coi công nghệ chủ chốt để NHĐT&PT VN tồn phát triển giai đoạn tới Thực sách tắt đón đầu phát triển cơng nghệ cách thực sách tập trung nguồn lực đổi mạnh mẽ công nghiệp: từ sở vật chất đến quy trình nghiệp vụ, quản trị điều hành cấp Đầu tư công nghệ đại, lấy công nghệ làm then chốt để triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ, khách hàng - Nâng cấp hồn thiện hệ thống thơng tin quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng đại 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta bước hội nhập với tổ chức tài khu vực giới Sự cạnh tranh ngân hàng thương mại khơng phạm vi nước mà cịn mở rộng toàn cầu với mức độ cạnh tranh ngày gay gắt va liệt Có thể thấy ngân hàng nước ghép tham gia hạn chế vào lĩnh vực thị trường ngân hàng Việt Nam Do vậy, thời gian tới, nước ta gia nhập AFTA, WTO việc mở cửa cho phép ngân hàng nước ngồi hoạt động bình đẳng với NHTM Việt Nam điều tất yếu Điều có ý nghĩa NHVN tình cạnh tranh khốc liệt không cân sức Qua nghiên cứu đề tài này, tác giả xin có số kiến nghị với cấp sau: 3.3.1 Đối với nhà nước - Ngày nay, nói hệ thống ngân hàng kinh doanh lành mạnh, có hiệu phải dựa sở kinh tế ổn định, mơi trường trị pháp luật ổn định, môi trường khoa học công nghệ tiên tiến Hiệu kinh doanh NHTM gắn liền với cải thiện tất phương diện Vì vậy, đề nghị Nhà nước cần kiên trì mục tiêu ổn định phát triển kinh tế xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch định định hướng phát triển ngân hàng đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường pháp luật nhằm thúc đẩy phát huy tính hiệu lực sách kinh tế - Chính phủ có biện pháp đạo kiên đẩy nhanh tiến trình xếp, cổ phần hố DNNN, đồng thời khuyến khích phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực quốc doanh làm ăn có hiệu quả, nâng cao vai trị khu vực tư nhân - Đề nghị Chính phủ sớm ban hành sách cơng nghệ quốc gia, sách phát triển công nghệ ngành, lĩnh vực theo hướng CNH HĐH nhằm ngăn chặn nguy tụt hậu lĩnh vực - Đề nghị Chính phủ, Bộ, địa phương đạo Tổng công ty Nhà nước xây dựng sớm quy hoạch phát triển ngành, doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi chủ động hội nhập - Đề nghị Bộ Tài xây dựng chế tài doanh nghiệp nhà nước chủ động tự tăng vốn tự có hiệu kết kinh doanh doanh nghiệp, khắc phục tình trạng sau thời kỳ hoạt động, Nhà nước lại phải cấp thêm vốn điều lệ cho doanh nghiệp Nhà nước - Một điểm yếu ngân hàng Việt Nam (trong có Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam), khiến ngân hàng khó hội nhập vào thị trường ngân hàng tài quốc tế hệ số an toàn hoạt động thấp, đặc biệt hệ số vốn tự do/tài sản có rủi ro Nhìn chung, ngân hàng quốc doanh ta đạt từ 5-6,2%, tỷ lệ tối thiểu theo hiệp định Basel 8% Với vốn tự có nhỏ bé (mỗi ngân hàng quốc doanh Việt Nam có vốn tự có 4000 - 6000 tỷ đồng) khơng ảnh hưởng đến hệ số an tồn vốn mà cịn hạn chế khả đa dạng hố sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Vì vậy, song song với biện pháp nhằm lành mạnh hố tình hình tài hệ thống ngân hàng, đề nghị Chính phủ cần có biện pháp hữu hiệu để giúp ngân hàng quốc doanh tăng vốn tự có, tăng khả cạnh tranh hội nhập quốc tế Các biện pháp tăng vốn là: + Chính phủ tiếp tục xem xét cấp bổ sung vốn cho NHTMNN ngân sách Nhà nước chưa có điều kiện cấp vốn bổ sung lúc, kết hợp phương án cấp vốn trực tiếp với phương án lấy kết kinh doanh năm ngân hàng làm mốc thời điểm bắt đầu chương trình tăng vốn Các khoản nghĩa vụ với Nhà nước đóng góp theo mức năm gốc, phần thu nhập vượt lên giữ lại để bổ sung vốn tự có ngân hàng cho phép ngân hàng nộp thuế vốn để bổ sung vốn tự có + Chính phủ cho phép NHTMNN phép phát hành trái phiếu chuyển đổi phê chuẩn phương án cổ phần hoá NHTMNN để ngân hàng phát hành cổ phiếu để tăng vốn 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước - Trên phương diện quản lý vĩ mô NHNN cần sớm có giải pháp hữu hiệu để tăng cường sức cạnh tranh hệ thống NHVN nói chung NHTMNN nói riêng - Đề nghị NHNN tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống khung pháp lý cho hoạt động NH Việc hoàn thiện hệ thống khung pháp lý hoạt động ngân hàng giúp tạo môi trường thuận lợi cho NHTM hoạt động, tăng tính cạnh tranh lành mạnh bình đẳng NHTM - Hệ thống khung pháp lý cần phải liên tục hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển kinh tế đất nước giai đoạn, thời kỳ định Tạo nên linh hoạt mềm dẻo quản lý điều hành sách tài chính, tiền tệ quốc gia để vừa đảm bảo định hướng, sách Nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động - Việc hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động NHTM cần phải thực theo hướng tăng cường quản lý vĩ mô Nhà nước lĩnh vực ngân hàng, giảm dần biện pháp tác động trực tiếp tới hoạt động NHTM, tăng tính độc lập, tự chủ NH Việc tăng cường quản lý vĩ mô Nhà nước thực thông qua việc xây dựng điều hành linh hoạt sách, cơng cụ như: Chính sách lãi suất, sách tỷ giá, cơng cụ Dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ Thị trường mở Để làm dược điều này, mặt quan quản lý Nhà nước cần tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo kính tế sách phát triển kinh tế Đảng Nhà nước để đưa sách quản lý phù hợp Kết luận chương Từ việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát tồn tại, vướng mắc việc đa dạng hoá nâng cao chất lượng dịch vụ, chương tác giả đề xuất giải pháp để đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao hiệu kinh doanh NHĐT&PT Việt Nam Qua kiến nghị với quan Nhà nước số vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại nói chung ĐTPT&PT VN nói riêng thực tốt chức ngân hàng kinh tế, nâng cao hiệu hoạt động, hiệu kinh doanh ngân hàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xay dựng đất nước thời kỳ cơng nghiệp hố - đại hoá KẾT LUẬN Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng mục tiêu chiến lược quan trọng NHTMNN nói chung NHĐT&PT Việt Nam nói riêng Phát triển hệ thống sản phẩm dịch dịch vụ ngân hàng đa dạng, tiện ích việc nâng cao chất lượng hiệu dịch vụ ngân hàng truyền thống, cải tiến thủ tục giao dịch, đặc biệt coi trọng dịch vụ huy động vốn, cung ứng tín dụng, dịch vụ toán kinh doanh ngoại tệ, đồng thời tiếp cận nhanh hoạt động ngân hàng đại dịch vụ tài chính, ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao để đáp ứng tốt nhu cầu kinh tế tối đa hoá giá trị gia tăng cho ngân hàng, khách hàng kinh tế bối cảnh kinh tế chuyển biến mạnh mẽ, tiến trình hội nhập quốc tế đưa hệ thống ngân hàng Việt Nam đến hội thách thức mới, việc phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng yêu cầu cấp thiết NHTM đặc biệt NHTMNN có NHĐT&PT VN Mặc dù có thành tựu to lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động NHĐT&PT VN bộc lộ hạn chế việc quản lý, sử dụng vốn đặc biệt việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng Những vấn đề có nguy làm cho hiệu kinh doanh ngân hàng giảm sút đến tụt hậu Chính vậy, sở sử dụng phương pháp nghiên cứu, gắn lý luận với lý luận với thực tiễn sản phẩm dịch vụ NHĐT&PT VN, tác giả khái quát kết nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao hiệu kinh doanh NHĐT&PT VN sau: 1- Làm rõ lý luận hoạt động kinh doanh NHTM phát triển kinh tế khác nhau; hệ thống hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, phân tích nội dung, điều kiện xu phát triển số sản phẩm dịch vụ chủ yếu, mối tác động hữu đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ với hiệu kinh doanh Ngân hàng, sở rút nhận định: Đa dạng hố sản phẩm, dịch vụ ngân hàng xu phát triển tất yếu NHTM đại giới Việt Nam 2- Phân tích thực trạng sản phẩm dịch vụ NHĐT&PT Vn thời gian qua, rõ mặt thành công hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế 3- Đưa thuận lợi, khó khăn mục tiêu chiến lược thực việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ giải pháp nhằm hoàn thiện việc phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đưa NHĐT&PT VN trở thành ngân hàng kinh doanh đa với hiệu kinh tế cao Với cố gắng nỗ lực nghiên cứu, lý luận sở số liệu thực tiễn, tác giả hy vọng giải pháp kiến nghị tác giả nêu đóng góp phần nhỏ việc thực thành công mục tiêu chiến lược phát triển NHĐT&PT VN Tuy nhiên, với thời gian trình độ có hạn, luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót, bất cập nên mong đóng góp nhà khoa học, thầy cô giáo, nhà chuyên môn người quan tâm đến lĩnh vực Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Tiến … - Thầy giáo hướng dẫn, Thầy, Cô giáo Học viên Ngân hàng, bạn đồng nghiệp, bạn bè gia đình suốt thời gian học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Mác- Quyển tập 1, Nhà xuất Sự thật Hà Nội Đavi cox, (1997) - Nghiệp vụ NHTM đại GS.TS Lê Văn Tư, (2009) - Quản trị NHTM, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên 2006, 2007, 2008 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Báo cáo kiểm toán năm 2006, 2007,2008 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 1999-2010 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Báo cáo cân đối kế toán 10/2009 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Báo cáo tổng kết công tác dịch vụ năm 2000-2010 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Báo cáo sơ kết công tác dịch vụ 10 tháng đầu năm 2009 10 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Đề án cấu lại NHĐT&PT VN giai đoạn 2005-2009 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Quyết định số 371/1999/QĐNHNN ngày 19/10/1999 ban hành quy chế phát hành sử dụng thẻ toán 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ( 2009) - Quyết định số 457/2009/QĐ-NHNN ngày 19/04/2009 ban hành "Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng" 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2009) - Quyết định số 493/2009QĐ-NHNN ngày 22/04/2009 "Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng" 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - CV số 912/NHNN-CLPT ngày 19/8/2009 "Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng gia đoạn 20062010" 15 Petter S.Rose, (2008) - Quản tị NHTM, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 16 Tạp chí ngân hàng, Chuyên đề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006-2010 lĩnh vực ngân hàng 17 Tô Kim Ngọc (2008) - Lý thuyết lưu thông tiền tệ, nhà xuất Thống kê 18 Thủ tướng Chính phủ, (2007) - Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 10/12/2009 "Nghị định phủ cung ứng sử dụng séc" 19 Võ Kim Thanh, (2005) - Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHCT VN Luận án tiến sĩ kinh tế 20 Viện khoa học Tài chính, (1996) - Từ điển thuật ngữ tài chính, tín dụng, Nhà xuất Tài ... tiền tệ người phát hành công cụ nợ khác thị trường tiền tệ Mặt khác, lãi xuất tiền gửi có kỳ hạn lớn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn nên ngân hàng cần có sách khuyến khích nguồn tiền gửi không kỳ... lớn Việt Nam NHĐT&PT VN thành lập theo Quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 Thủ tướng Chính phủ Trải qua 48 năm hoạt động trưởng thành, NHĐT&PT VN thành công chức huy động vốn ngắn, trung thành... + Tiền gửi khơng kỳ hạn: Tiền gửi tốn, tiền đặt cọc, tiền gửi chuyên dùng + Tiền gửi có kỳ hạn: Tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm (Tiết kiệm đảm bảo giá trị theo giá vàng, tiết kiệm xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: LV Thạc sỹ_hoàn thiện công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam , LV Thạc sỹ_hoàn thiện công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam