TOM TAT LV

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 12:04

Biện pháp QL CLGD các trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 1 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Đồng Tháp Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ HỒ VĂ LIÊN Phản biện 1: PGS.TS Phùng Đình Mẫn Phản biện 2: TS Phạm Minh Giản Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn họp tại: Phòng 205B2, trường Đại học Đồng Tháp vào hồi 13 30 ngày 08 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp; - Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Các quốc gia giới coi trọng giáo dục (GD) đặt yêu cầu mới, chuẩn nhằm nâng cao chất lượng công tác GD cho trường học, trung tâm giáo dục đào tạo (GD&ĐT) Nước Mỹ đặt trọng tâm vấn đề cải cách GD vào trường học, Nhật Bản coi GD tảng quốc gia Mục tiêu GD Singapore phát triển tài cá nhân để người đóng góp vào nghiệp xây dựng đất nước Ở Việt Nam, Đảng nhà nước (NN) ta luôn coi trọng nghiệp GD&ĐT, chăm lo đến việc "trồng người" lợi ích trăm năm đất nước Tại Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Đổi bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XH chủ nghĩa hội nhập quốc tế" [11,tr.1] GD THCS mắc xích GD Tiểu học GD trung học phổ thông (THPT), sau kết thúc cấp THCS, học sinh (HS) phải đạt trình độ học vấn phổ thơng với kiến thức chung nơi cung cấp lực lượng lao động cho xã hội (XH) Luật GD số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005 Quốc hội; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ngành GD&ĐT huyện Trần Văn Thời không ngừng đẩy mạnh việc nâng cao CLGD có nhiều chuyển biến tích cực, CLGD trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo tiêu chuẩn cao Bên cạnh đó, CLGD cấp học bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập, chưa tương xứng với truyền thống hiếu học địa phương Luận văn nghiên cứu: "Biện pháp QL CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau" vấn đề CLGD làm rõ lý luận thực tiễn để có QL tốt Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp QL CLGD theo chuẩn quốc gia trường THCS huyện Trần Văn Thời phù hợp yêu cầu phát triển GD Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Cơng tác quản lí chất lượng giáo dục trung học sở 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lí CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Giả thuyết khoa học Nếu xác định rõ sở lý luận, ĐG thực trạng công tác QL CLGD đề xuất biện pháp QL phù hợp, khả thi nhằm đảm bảo CLGD Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 5.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lí luận QL CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia - Khảo sát, ĐG thực trạng CLGD quản lí CLGD trường THCS huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau năm gần - Đề xuất số biện pháp QL CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 5.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp quản lí CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Khảo sát thực trạng quản lí CLGD 04 trường trung học sở đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là: THCS thị trấn Trần Văn Thời, THCS Nơng trường U Minh, THCS Khánh Bình Tây, THCS Khánh Bình Tây Bắc Đánh giá thực trạng quản lí CLGD từ giai đoạn 2011-2015 đề xuất biện pháp quản lí CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm PP nghiên cứu lý luận Sử dụng PP phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu khoa học, văn kiện Đảng pháp luật NN, văn quy định ngành có liên quan đến hoạt động QL CLGD theo chuẩn quốc gia trường THCS 6.2 Nhóm PP nghiên cứu thực tiễn - Điều tra phiếu hỏi; - Các PP bổ trợ: vấn trực tiếp; lấy ý kiến chuyên gia (ban lãnh đạo (BLĐ) trường, cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT); tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu sản phẩm hoạt động 6.3 Phương pháp toán học Sử dụng PP toán thống kê phần mềm MS Excel Cấu trúc luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị tài liệu tham khảo, nội dung gồm 03 chương: - Chương Cơ sở lý luận QL CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia - Chương Thực trạng CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - Chương Biện pháp quản lí CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ CLGD CÁC TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề QL CLGD THCS 1.1.1 Các nghiên cứu nước QL CLGD Tiến sĩ Raja Roy Singh, nhà GD tiếng Ấn Độ, khẳng định: GV giữ vai trò định trình GD đặc biệt việc định hướng lại GD 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.1.2.1 Bối cảnh PGS.TS Bùi Minh Hiền, GS.TS Vũ Ngọc Hải, PGS.TS Đặng Quốc Bảo tác phẩm “Quản lí giáo dục” nêu lên mơ hình QL GD, kinh nghiệm QL GD nước giải pháp QL GD để nâng cao CLGD Các tác giả nêu rõ: “Các thành tựu nghiên cứu GD thừa nhận QL GD nhân tố then chốt đảm bảo thành công phát triển GD Vì thơng qua QL GD mà việc thực mục tiêu đào tạo, chủ trương sách GD quốc gia, nâng cao hiệu đầu tư cho GD, nâng cao CLGD triển khai thực có hiệu quả” 1.1.2.2 Một số nhận xét Thực trạng vấn đề quản lí CLGD THCS huyện cịn nhiều hạn chế, cần phân tích ngun nhân thực trạng, để từ đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao CLGD cấp học địa bàn huyện cần thiết 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Giáo dục THCS Giáo dục THCS cấp học bậc học phổ thông đứng liền sau bậc GD tiểu học GD THCS thực bốn năm học, từ lớp đến lớp 1.2.2 Chất lượng giáo dục 1.2.2.1 Chất lượng Chất lượng làm hài lòng, vượt nhu cầu mong muốn người tiêu dùng 1.2.2.2 Chất lượng giáo dục CLGD phù hợp với mục tiêu GD Mục tiêu GD thể đòi hỏi XH người, cấu thành nguồn nhân lực mà GD có nhiệm vụ phải đào tạo 1.2.3 Quản lí, QL giáo dục, QL CLGD 1.2.3.1 Quản lí QL tác động có tổ chức, có định hướng chủ thể QL tới đối tượng QL nhằm đạt mục tiêu đề 1.2.3.2 Quản lí giáo dục QLGD q trình tác động có định hướng nhà QLGD việc vận hành nguyên lí, PP chung kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đề 1.2.3.3 Quản lí chất lượng giáo dục a QL chất lượng QL chất lượng QL theo hướng chuẩn hóa, trì vật trạng thái ổn định phát triển, bao hàm hoạt động: Xác lập mục tiêu thiết lập chuẩn; Đối chiếu thực trạng so với chuẩn; Cải tiến thực trạng theo chuẩn [28] b Quản lí chất lượng giáo dục Quản lí CLGD điều hành, điều chỉnh phối hợp chặt chẽ hệ thống giáo dục nhằm triển khai tham số CLGD, trì mức CLGD đạt nâng cao CLGD 1.2.4 Biện pháp Biện pháp quản lí chất lượng GD trường THCS đạt chuẩn quốc gia việc làm cụ thể thực chức quản lí 1.3 CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia 1.3.1 Trường THCS đạt chuẩn quốc gia 1.3.1.1 Trường THCS hệ thống GD Về vị trí trường THCS Điều Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học (Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 Bộ GD&ĐT) 1.3.1.2 Trường THCS đạt chuẩn quốc gia Thực theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT phổ thơng có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia 1.3.2 Các thành tố CLGD THCS Các yếu tố: Điều kiện kinh tế, XH; Nguyên tắc mục tiêu GD; Những ưu tiên mối quan tâm; Luật sách; Cấu trúc tổ chức hệ thống; QL hệ thống; Tài GD; Các điều kiện vật chất cho GD; Người học người dạy 1.3.3 Mơ hình QL CLGD tổng thể (TQM) Sơ đồ 1.1 Sơ đồ TQM QLCL giáo dục CHIẾN LƯỢC TQM TRONG GD Thơng tin phản hồi (Tầm nhìn, mục tiêu, sách, chất lượng) Q TRÌNH GD ĐẦU VÀO Hoạt Hoạt động động ĐẦU học giáo RA tập, dục rèn luyện GV lực HS lượng khác - QL trình với chu trình PDCA - Cơng cụ kiểm sốt chất lượng (SQC) - Hợp tác làm việc theo nhóm/đội Hoạt động QL GD HT Mơi trường văn hóa chất lượng 1.3.4 Các tiêu chí ĐG CLGD thành tố GD (C-I-M-O): Hoàn cảnh (Context – C), Đầu vào (Input – I), Điều khiển hệ thống (Management – M), Đầu (Outcome – O) 1.4 Nội dung quản lí CLGD 1.4.1 QL mục tiêu GD 10 Có thể nói vắn tắt: Sản phẩm GD nhân cách người học; chất lượng nguồn nhân lực tương lai đất nước 1.4.2 Quản lí chương trình giáo dục trung học sở 1.4.2.1 Chương trình giáo dục (CTGD) CTGD quy định: Mục đích, mục tiêu, nội dung, thời gian, giải thích hướng dẫn GD Thực CTGD thực mục tiêu đào tạo trường 1.4.2.2 Quản lí chương trình giáo dục Nội dung CTGD phải đảm bảo yêu cầu GD toàn diện cho HS theo Luật Giáo dục quy định, nội dung CTGD phải phù hợp với đặc điểm tâm lí nhận thức HS 1.4.3 QL đội ngũ GV với hoạt động GD 1.4.3.1 QL việc sử dụng đội ngũ GV Quán triệt quan điểm phân công chuyên môn đào tạo theo yêu cầu đảm bảo chất lượng đảm bảo quyền lợi HS 1.4.3.2 QL đội ngũ GV với hoạt động GD Thực nghiêm túc Công văn số 5555/BGD&ĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 Bộ GD&ĐT việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi KT ĐG, tổ chức QL hoạt động chuyên môn trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên 1.4.4 Quản lí HS với hoạt động GD 1.4.5 QL điều kiện hỗ trợ phục vụ hoạt động GD 1.4.5.1 Quản lí CSVC trang thiết bị - kỹ thuật 1.4.5.2 QL nguồn kinh phí để hoạt động GD 1.4.6 QL hoạt động đánh giá CLGD 1.5 Các chức QL CLGD 1.5.1 Chức kế hoạch hóa QL CLGD 1.5.1.1 Xây dựng kế hoạch chiến lược 12 1.6.2 Những yếu tố chủ quan 1.6.2.1 Năng lực HT 1.6.2.2 Năng lực GV Tiểu kết chương Việc QL nâng cao CLGD THCS liên quan tới nhiều yếu tố hoạt động GD Trước nghiên cứu thực tiễn để đề xuất giải pháp QL nhằm mục đích cần có tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề mang tính chất lý luận khoa học GD Ngoài Chương 1, số quan điểm việc nâng cao chất lượng GD số nhà khoa học GD nước; số nội dung quy định cấp lãnh đạo trung ương GD nêu 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ QL CHẤT LƯỢNG CÁC TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN TRẦN VĂN THỜI THỜI, TỈNH CÀ MAU 2.1 Một số nét kinh tế, XH 2.1.1 Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên Huyện Trần Văn Thời nằm phía tây tỉnh Cà Mau, phía bắc giáp huyện U Minh, phía đơng bắc giáp huyện Thới Bình, phía đơng giáp thành phố Cà Mau, phía đơng nam giáp huyện Cái Nước, phía nam giáp huyện Phú Tân phía tây giáp biển Tây 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Đến 31/12/2012, dân số có 188.181 người, chiếm 15,44% dân số tỉnh Mật độ dân số trung bình 268 người/km Tổng sản phẩm địa phương (GDP) năm 2012 tăng 12,04%; tỷ trọng nông, lâm, thủy sản-công nghiệp xây dựng-dịch vụ GDP đạt 6,86%, 16,22%, 15,20% Tổng thu ngân sách địa bàn huyện đạt 200 tỷ đồng Thu nhập bình quân đầu người 11,28 triệu đồng/năm [9, tr.13] 2.2 Tổng quan GD THCS huyện Trần Văn Thời 2.2.1 Quy mô phát triển 2.2.1.1 Về mạng lưới trường lớp Tồn huyện có 21 trường THCS, có 10 trường THCS đạt chuẩn quốc gia 2.2.1.2 Về đội ngũ GV THCS Tỷ lệ GV/lớp năm học 2014-2015 2,04 Số GV đạt trình độ chuẩn đào tạo 71,70% 2.2.1.3 Về đội ngũ CBQL 14 Đến năm học 2014-2015, CBQL GD huyện đạt trình độ chun mơn chuẩn đào tạo 2.2.2 Chất lượng giáo dục Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS vào học THPT thấp; tỷ lệ HS đạt giải kỳ thi HS giỏi vòng huyện, tỉnh chưa cao 2.2.3 Cơ sở vật chất 2.2.3.1 Quy mô sở vật chất Đảm bảo đủ phòng học, phòng kiên cố bán kiên cố chiếm đa số Các trường THCS nối mạng Internet 2.2.3.2 Cơ chế quản lí Cơ chế quản lý trường THCS đạt chuẩn quốc gia cịn nặng tính bao cấp thiếu sáng tạo 2.3 Tiến trình khảo sát thực trạng 2.3.1 Mục đích khảo sát Tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 2.3.2 Nội dung khảo sát Tìm hiểu thực tế việc đánh giá vấn đề có liên quan đến quản lí CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 2.3.3 Đối tượng khảo sát - Khảo sát 50 cán QL GV (phiếu phiếu 2) - Khảo sát 150 cán QL GV (phiếu 3) 2.3.4 Phương pháp khảo sát 2.3.4.1 Chuẩn bị 2.3.4.2 Điều tra xử lí kết thống kê Sau thu phiếu thăm dị, tác giả dùng PP thống kê tốn học để xử lý kết Các cơng thức dùng để tính gồm: 15 - Giá trị khoảng cách mức là: max - 4-1 = 0,75 = 4 - Điểm trung bình tính theo cơng thức: X = ∑ xi ni n xi điểm đạt mức i, ni số lượt chọn mức i, n tổng số lượt người tham gia ĐG 2.4 Thực trạng quản lí CLGD 2.4.1 Thực trạng QL mục tiêu GD Việc thực QL mục tiêu GD trường THCS đạt chuẩn quốc gia GV cấp QL GD quan tâm 2.4.2 Thực trạng quản lí chương trình GD Việc tổ chức nghiên cứu, nắm vững mục tiêu, PPCT dạy; đạo tổ chuyên môn thảo luận thực CT; rút kinh nghiệm, ĐG việc thực CT, chưa thực tốt cịn nặng hình thức, hiệu chưa cao 2.4.3 Thực trạng QL sử dụng đội ngũ GV Còn số trường bố trí, xếp GV chưa hợp lí, nể nang, chưa thực vào yêu cầu cơng việc tình hình thực tế NT 2.4.4 Thực trạng quản lí HS với hoạt động GD 2.4.4.1 Tỷ lệ HS bỏ học, lưu ban Có 02 trường không đạt tiêu chuẩn tỷ lệ bỏ học 1% THCS TT Trần Văn Thời, THCS Phong Điền Các trường có nguy tụt chuẩn THCS U Minh THCS Khánh Bình Tây 2.4.4.2 Về chất lượng giáo dục Đa số HS chăm ngoan, u mến trường lớp, kính trọng thầy giáo, có ý chí vươn lên học tập tư dưỡng ngày nhiều 16 2.4.4.3 Về hoạt động GD Công tác tổ chức hoạt động GD HS chưa trọng mức, cịn hình thức phong trào chưa theo quy trình, chưa có chun mơn hóa cao 2.4.4.4 Về nhiệm vụ phổ cập GD THCS Còn 20% trường THCS đạt chuẩn quốc gia chưa giữ vững chuẩn chất lượng 2.4.5 Thực trạng QL CSVC, trang thiết bị Việc đấu thầu mua sắm tài sản cho GD chủ yếu cấp cung cấp 2.4.6 Thực trạng QL công tác đánh giá CLGD 2.4.6.1 Khảo sát thực trạng yếu tố đầu vào Chương trình GD chưa thực đáp ứng nhu cầu người học chất lượng đầu vào HS chưa đảm bảo 2.4.6.2 Khảo sát thực trạng giai đoạn thực thi GD GV Việc tổ chức tiến hành lên lớp theo kế hoạch dạy chưa đảm bảo, việc bố trí thời gian tổ chức hoạt động theo cấp độ nhận thức lúng túng, chưa thật linh hoạt sinh động 2.4.6.3 Khảo sát thực trạng yếu tố đầu Việc đầu tư cho mũi nhọn chưa đạt hiệu quả; khả ứng dụng thực hành HS vào sống hạn chế 2.4.7 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến CLGD Việc đổi nội dung, PP GD cung cấp điều kiện phục vụ dạy - học chưa đồng bộ, chưa quán 2.5 Thực trạng thực chức quản lí CLGD 2.5.1 Thực chức kế hoạch hóa 17 Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển GD chưa đạt yêu cầu 2.5.2 Thực trạng thực chức tổ chức Một số trường chưa có quy chế hoạt động quy định nhiệm vụ chưa cụ thể rõ ràng 2.5.3 Thực trạng thực chức đạo Việc đạo xây dựng mơ hình lớp/nhóm học tập hiệu làm mẫu cho việc phát triển mơ hình hạn chế 2.5.4 Thực trạng thực chức kiểm tra Xử lý vi phạm quy chế chun mơn cịn xem nhẹ cịn tư tưởng nể việc ĐG, xếp loại HS 2.5.5 Thực trạng phối hợp QL QL phối hợp Việc QL phối hợp lực lượng bên NT chưa thật chặt chẽ 2.6 Nhận định tổng quát thực trạng 2.6.1 Ưu điểm Các trường thực tốt QL mục tiêu GD; QL CT GD theo quy định Bộ GD&ĐT Chất lượng GD ổn định có tiến nâng lên rõ rệt 2.6.2 Tồn tại, yếu Việc phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp hạn chế 2.6.3 Nguyên nhân thành tựu, thất bại 2.6.3.1 Nguyên nhân kết đạt Có quan tâm cấp ủy, quyền cấp, tranh thủ ủng hộ phụ huynh, nhân dân Các trường có nhiều cố 18 gắng công tác đạo, điều hành; đội ngũ GV tâm huyết, nhiệt tình, gắn bó với nghề nghiệp; quan tâm chăm lo GD HS 2.6.3.2 Nguyên nhân hạn chế, tồn Một phận HS chưa nhận thức mục đích, ý nghĩa việc học tập nên thiếu động lực, thiếu ý chí vươn lên khắc phục khó khăn, dẫn đến bỏ học chất lượng đạt thấp 2.6.4 Ma trật SWOT nhận định, đánh giá 2.6.4.1 Ma trận SWOT a Điểm mạnh (Strength) Chất lượng học lực, hạnh kiểm HS có tiến bộ; tỷ lệ tốt nghiệp THCS 96%, HS giỏi, ngày tăng; tỷ lệ tuyển sinh vào trường THPT ngày cao b Điểm yếu (Weakness) Năng lực QLNT số CBQL chưa đảm bảo yêu cầu; trình độ chun mơn phận GV cịn hạn chế nhiều mặt c Cơ hội (Opportunity) CT hành động ngành Giáo dục thực Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 hội lớn cho việc QL nâng cao CLGD d Thách thức (Threat) Bệnh thành tích cịn; khoa học, cơng nghệ phát triển vùn vụt, cơng nghệ thơng tin; dân trí phát triển 2.6.4.2 Nhận định, đánh giá Để phát triển nâng cao CLGD, Đảng NN ta có hệ thống luật văn pháp quy tương đối hồn chỉnh Tiểu kết chương Cơng tác GD cịn hạn chế nhiều mặt, cịn tình trạng HS bỏ học, chất lượng GD có tiến thấp so với yêu 19 cầu chung, chênh lệch thị trấn xã lớn Trang thiết bị, GD đầu tư nhiều chưa đáp ứng yêu cầu 20 CHƯƠNG BIỆN PHÁP VỀ QUẢN LÝ CLGD CÁC TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU 3.1 Cơ sở nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu Các giải pháp nêu phải đảm bảo tính mục tiêu chung lâu dài GD 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử, cụ thể Phải gắn với hoàn cảnh cụ thể địa phương, GD huyện trường 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học Đảm bảo lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối Đảng; nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, kế hoạch tính thực tiễn 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Các giải pháp đề xuất khơng mâu thuẫn, phải thống có mối liên hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, không tách rời việc thực mục tiêu chung 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Các giải pháp nêu phải có sở lý luận thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương 3.2 Các biện pháp quản lí CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia 3.2.1 Đổi mới, nâng cao CL công tác quản lí GD Đẩy mạnh xây dựng bồi dưỡng nâng cao lực quản lí cho đội ngũ CBQL mục tiêu nhà quản lí giáo dục nói chung, nhà quản lí trường THCS đạt chuẩn quốc gia nói riêng để đáp ứng yêu cầu quản lí giáo dục giai đoạn 21 3.2.2 Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên 3.2.2.1 Tuyển chọn, bố trí, sử dụng đội ngũ GV phù hợp với lực sở trường công tác Phát huy khả sáng tạo đội ngũ GV nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, sứ mệnh nhà trường 3.2.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trị, đạo đức chuyên môn, lực nghề nghiệp đội ngũ GV Sự vững vàng chuyên môn yêu cầu bản, cốt lõi nhân cách nghề nghiệp, từ mà nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng giáo viên Như USinxki nói: “Người thầy giáo sống chừng học Ngưng học chết.” 3.2.2.3 Tăng cường QL hoạt động GD GV Đổi công tác lập kế hoạch GD; Đổi công tác KT, ĐG việc thực nhiệm vụ GD 3.2.2.4 Khuyến khích, động viên thực chế độ thi đua, khen thưởng GV Công tác thi đua, khen thưởng để tác động đến đội ngũ GV có động lực tích cực làm việc hiệu quả, khơng ngừng phấn đấu góp phần tập thể sư phạm nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục 3.2.3 Xây dựng môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp lực lượng ngồi NT để xây dựng mơi trường GD an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương đáp ứng nhu cầu XH 3.2.4 Tăng cường CSVC, cải thiện điều kiện GD 3.2.4.1 Đầu tư sử dụng hiệu trang thiết bị GD 22 Xây dựng CSVC trường học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành hoạt động GD, GD đạt chất lượng tốt 3.2.4.2 Đầu tư tài liệu phục vụ GD Để nâng cao CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia phải đầu tư xây dựng thư viện đạt chuẩn 3.2.5 Đổi đánh giá CLGD Bộ GD&ĐT có nhiều giải pháp nhằm cải tiến việc KT ĐG 3.2.6 Thực cơng tác xã hội hóa GD Xây dựng ý thức trách nhiệm, tinh thần đồn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo đoàn thể, tổ chức quần chúng để kết hợp quyền thực thắng lợi nhiệm vụ năm học 3.2.7 Thực chức QL chất lượng GD 3.2.7.1 Biện pháp thực chức kế hoạch hóa Đưa định hướng lớn, thể hình ảnh thực tương lai mà NT mong muốn đạt tới giải pháp chiến lược để đạt sở khả 3.2.7.2 Biện pháp thực chức tổ chức Chỉ đạo phận xây dựng hoạt động sát với yêu cầu thực tế, có trọng tâm đề biện pháp khả thi 3.2.7.3 Biện pháp thực chức đạo Cần đạo xây dựng quy chế khen thưởng, đãi ngộ phù hợp với quy định tạo điều kiện kích thích hoạt động NT phát triển tốt 3.2.7.4 Biện pháp để thực chức KT Rút kinh nghiệm việc đề tổ, GV theo định kỳ; ý KT quy trình tổ chức KT định kỳ 3.3 Mối quan hệ biện pháp 23 3.3.1 Sự tác động biện pháp đưa vào áp dụng Tất bảy biện pháp có quan hệ thống nhất, biện chứng với Mỗi biện pháp làm sở, tiền đề cho biện pháp khác nhằm đem lại thông tin quan trọng cần thiết 3.3.2 Biện pháp tiền đề, biện pháp quan trọng định thành công áp dụng - Biện pháp tiền đề: Biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác QLGD; - Biện pháp quan trọng: Chú trọng xây, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ GV 3.3.3 Lời khuyên cho muốn áp dụng biện pháp Các biện pháp không xếp theo thứ tự ưu tiên từ đến bảy mà biện pháp có quan hệ tác động hỗ trợ, phụ thuộc lẫn nhau, nhằm làm cho biện pháp QL CLGD đạt kết cao 3.4 Khảo nghiệm, nhận thức tính cấp thiết, tính khả thi 3.4.1 Giới thiệu khảo nghiệm Nhằm khẳng định cần thiết tính khả thi giải pháp QL đề xuất nhằm nâng cao CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Khảo sát cần thiết tính khả thi giải pháp QL đề xuất 3.4.2 Phân tích kết khảo nghiệm Có thể khẳng định: Các biện pháp đề xuất đề tài thực cần thiết có tính khả thi cao Nếu áp dụng cách nghiêm túc góp phần nâng cao CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Tiểu kết chương 24 Tuy biện pháp tác giả đưa chưa hoàn toàn vấn đề mới, qua khảo nghiệm, lấy ý kiến CBQL GV trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho thấy biện pháp hợp lí khả thi hy vọng việc nâng cao CLGD đạt yêu cầu đặt XH ngành GD góp phần nâng cao CLGD huyện 25 KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trần Văn Thời huyện vùng sâu, giao thơng lại khó khăn, sở hạ tầng cịn yếu kém, đời sống nhân dân cịn khó khăn, mặt dân trí cịn thấp Do cịn khó khăn mặt nên ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển GD huyện nhà chất lượng lẫn số lượng Huyện Trần Văn Thời huyện có 02 xã thuộc diện sách từ Quyết định số 2405/QĐ-TTg, ngày 10/12/2013 Chính phủ, đầu tư của địa phương nhân dân cho GD cịn hạn chế Do trình độ dân trí cịn thấp, nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa việc học tập chưa cao nên quan tâm đồng bào dân tộc huyện GD chưa nhiều Bên cạnh cần phải khẳng định cơng tác QL GD cịn số mặt cần phải cải tiến, đổi Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tụt hậu, chất lượng thấp GD huyện nhà, đáng ý GD cấp THCS Những hạn chế GD huyện là: - Mặc dù trình độ đội ngũ nâng lên (thể tỷ lệ GV có trình độ đào tạo chuẩn) nhiên chất lượng giảng dạy, công tác lực thực tế không đồng đều; số GV giỏi cấp chưa nhiều - Chất lượng học tập HS chưa cao, tỷ lệ HS giỏi cấp thấp nhiều so với huyện khác tỉnh; số HS đạt giải kỳ thi HSG cịn Mặc dù tỷ lệ HS tốt nghiệp lớp THCS hàng năm cao chất lượng thi vào THPT lại thấp, nhiều em HS môn thi tuyển vào THPT khơng điểm Điều phản ảnh CLGD cấp THCS huyện cịn có vấn đề cần xem xét để vào thực chất 26 - CSVC NT nghèo nàn, số trường THCS huyện chưa có thiết bị GD đại để phục vụ cho việc đổi PP GD - Công tác XH hoá GD địa bàn huyện chưa phát triển, đầu tư nguồn lực cho GD, quan tâm lực lượng XH nhiệp GD hạn chế; chủ yếu dựa vào đầu tư NN Với mục đích tìm kiếm giải pháp QL hiệu nhằm nâng cao CLGD, đặc biệt chất lượng dạy học cấp THCS huyện; luận văn làm sáng tỏ sở lý luận QL GD, xác định nhiệm vụ nghiên cứu, ĐG thực trạng CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện, đồng thời xây dựng, đề xuất giải pháp QL để đạt đưa CLGD THCS huyện lên Tác giả cho rằng, đề tài hồn thành mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đặt Khuyến nghị 2.1 Với UBND tỉnh Sở GD&ĐT Xây dựng ban hành chế độ thu hút, đãi ngộ GV, CBQL trường THCS, trường vùng sâu, vùng xa 2.2 Với UBND huyện Phòng GD&ĐT Tổ chức thường xuyên hội thi GV dạy giỏi cấp huyện; Tổ chức mơ hình trường THCS chất lượng cao; Tạo điều kiện cho CBQL trường giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: TOM TAT LV, TOM TAT LV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn