SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON

28 23 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 22:28

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NONTrẻ em Mầm non là tương lai của đất nước. Đất nước có giàu mạnh, phồn vinh là nhờ vào thế hệ trẻ. Chính vì vậy phải chăm sóc giáo dục trẻ thật tốt ngay từ khi trẻ còn ở độ tuổi Mầm non. Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của dân tộc. Việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em là trách nhiệm của nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình: “Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai”. Việc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này.Bác Hồ nói: “Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Sản phẩm của giáo dục là con người mà con người là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước trong tương lai đó chính là thế hệ trẻ. Như chúng ta đã biết, đất nước ta hiện nay nền kinh tế phát triển đang trên đường hội nhập Quốc tế, chúng ta phải giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Trẻ thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, kích động... Hiện nay, thế hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen của những yếu tố tích cực và tiêu cực, luôn được đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn những giá trị, phải đương đầu với những khó khăn, thách thức, những áp lực tiêu cực. Nếu thiếu kỹ năng sống, các em dễ bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, và lối sống ích kĩ lai căng, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc về nhân cách. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC HỢP SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo Tên tác giả: Nguyễn Thị Dung Chức vụ: Giáo viên Năm học 2019 - 2020 PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Dung Chức vụ: Giáo viên dạy lớp tuổi Đơn vị công tác: Trường mầm non Đức Hợp Tên đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non” Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo PHẦN II: MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ: Lý chọn đề tài Trẻ em Mầm non tương lai đất nước Đất nước có giàu mạnh, phồn vinh nhờ vào hệ trẻ Chính phải chăm sóc giáo dục trẻ thật tốt từ trẻ độ tuổi Mầm non Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc Việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trách nhiệm nhà nước, xã hội gia đình: “Trẻ em hơm nay, Thế giới ngày mai” Việc giáo dục trẻ từ cịn nhỏ vơ quan trọng nghiệp giáo dục, nhằm hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này.Bác Hồ nói: “Khơng có giáo dục khơng nói đến kinh tế văn hóa” Sản phẩm giáo dục người mà người mục tiêu, động lực phát triển đất nước tương lai hệ trẻ Như biết, đất nước ta kinh tế phát triển đường hội nhập Quốc tế, phải giao lưu với nhiều văn hóa khác giới Trẻ thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lơi kéo, kích động Hiện nay, hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực, ln đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn giá trị, phải đương đầu với khó khăn, thách thức, áp lực tiêu cực Nếu thiếu kỹ sống, em dễ bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực, bạo lực, lối sống ích kĩ lai căng, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách Vậy làm để hệ trẻ nhận thức giữ vững văn hóa dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến thời đại nhiệm vụ cần thiết mục tiêu xây dựng phát triển người toàn diện thời đại để sớm đào tạo cho xã hội người tài đức vẹn toàn Người giáo viên Mầm non việc hướng dẫn cho trẻ vui chơi, cho ăn, cho ngủ, giáo dục trẻ trở thành đứa trẻ lễ phép ngoan ngỗn thơi chưa đủ, mà nhiêm vụ người giáo viên Mầm non phải trọng đến việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Ngày xã hội phát triển, trình độ tri thức trẻ nâng lên gấp bội, bên cạnh kỹ sống trẻ dường bị tụt lùi Điều thể rõ trẻ thành thị, vùng kinh tế phát triển Chúng ta dễ dàng bắt gặp trẻ - tuổi mẹ chăm bẩm ly tí: từ việc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đến việc đúc ăn Những việc làm vơ tình làm dần kỹ sống trẻ Từ thực trạng gánh nặng giáo dục nhà trường tăng lên gấp bội Để góp phần giáo dục kỹ sống cho trẻ điều quan trọng tạo môi trường giáo dục cho trẻ Đối với đứa trẻ kỹ sống cần thiết khơng có kỹ sống gặp nhiều khó khăn hoạt động sinh hoạt hàng ngày cho đứa trẻ sau Đây lý em thực đề tài: Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu thực trạng hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ trường mẫu giáo Đức Hợp - Đề xuất số biện pháp để thực giáo dục kỹ sống cho trẻ đạt hiệu - Đề kiến nghị nhằm nâng cao hiệu việc giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài cô cháu hoạt động giáo dục kỹ sống trường mẫu giáo Đức Hợp Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát - Phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp điều tra, vấn Thời gian nghiên cứu -Từ tháng 6/2019 đến tháng 1/2020 II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Cơ sở lí luận Câu thành ngữ :“Tiên học lễ, hậu học văn” cha ông ta từ ngàn xưa để lại đến thiếu trường học Lễ phép nét đẹp văn hóa đặt lên hàng đầu đánh giá người Trong thời đại nay, phát triển kinh tế - xã hội đặt yêu cầu ngày cao hệ thống giáo dục, đòi hỏi giáo dục phải đào tạo người “phát triển trí tuệ, cường tráng thể lực, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” Trong giáo dục kỹ sống phận hữu trình giáo dục, phận có tính cốt lõi, tảng công tác giáo dục trẻ.Hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua nhiều hoạt động với nhiều hình thức khác Trong hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo, song hoạt động học tập thể qua hoạt động chung có chủ đích hoạt động cung cấp chủ yếu có hệ thống kiến thức cần trang bị cho trẻ.Vậy tổ chức tiết học để trẻ lĩnh hội kiến thức cách đơn giản hiệu Muốn làm tốt việc trước hết đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết với nghề, say sưa suy nghĩ tìm tịi, chu đáo tỉ mỉ, sáng tạo hướng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động cách có khoa học để trẻ bước đầu nắm bắt, hình thành kỹ học tập mơn học Qua giáo nhẹ nhàng lịng ghép giáo dục kỹ sống cho trẻ cách dễ dàng Cơ sở thực tiễn: Khi tìm hiểu thực trạng trường, giáo viên gia đình giáo dục kỹ sống cho trẻ, nhận thấy yếu điểm xuất phát từ yếu tố kinh tế, xã hội, gia đình nguyên nhân chủ yếu bậc cha mẹ thiếu kinh nghiệm quản lí gia đình, gần gũi với nng chiều trẻ mức gây tác động đến kỹ ứng xử trẻ như: Trẻ chào hỏi khách đến nhà nhà không thưa người lớn gia đình Năm học này, tơi phân công đứng lớp tuổi hầu hết cháu nông dân nên việc quan tâm đến em cịn nhiều hạn chế Bên cạnh cịn có cháu gia đình ln nng chiều thái q Một số phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng giáo dục kỹ sống cho em lứa tuổi Mẫu giáo, nên thường khoán trắng cho giáo viên Thời gian đầu trẻ đến lớp với thói quen tự do, vào lớp tự nhiên, hay nói leo, trả lời khơng trọn câu hay số cháu nói rụt rè giao tiếp Môi trường sống trẻ gia đình mơi trường sống, học tập vui chơi trẻ trường hai nơi mà trẻ ln tiếp cận Với tình vậy, Giáo viên Mầm non trăn trở với thực trạng mạnh dạn đề xuất số giải pháp thích hợp để trẻ lớp tơi có thói quen hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội, nhằm góp phần hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ, để trường học thực văn minh, lịch PHẦN III: NỘI DUNG Thực trạng Xã Đức Hợp xã đông dân cư sinh sống, phần lớn người làm nghề nơng, số làm cơng ty, xí nghiệp nên khơng có nhiều thời gian để quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục cho em Đa số phụ huynh nhờ vào giáo viên để chăm sóc giáo dục cho em Một số khơng phụ huynh cho trẻ nhỏ chưa cần phải học nhiều, trẻ đến lớp vui chơi với bạn chăm sóc, cho ăn đủ Từ dẫn đến việc phối hợp nhà trường gia đình việc chăm sóc, giáo dục cho cháu gặp nhiều khó khăn a Thuận lợi: - Được Ban giám hiệu nhà trường bồi dưỡng môn giáo dục kỹ sống cho trẻ; Lên kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi theo chủ điểm phù hợp với trẻ để trẻ hoạt động kỹ dễ dàng; Hướng dẫn làm tranh ảnh thể số kỹ sống cần thiết cho trẻ để trẻ làm quen lúc nơi - Phòng học tương đối rộng, thoáng đầy đủ điều kiện để hoạt động Trường ln coi trọng việc trang trí hình ảnh phong phú, hấp dẫn để lôi trẻ - Giáo viên hiểu hoàn cảnh điều kiện sống trẻ gia đình để có biện pháp giáo dục phù hợp b Khó khăn: - Các cháu độ tuổi khả tiếp thu trẻ không đồng - Bên cạnh số phụ huynh chưa quan tâm mức đến việc giáo dục kỹ sống cho em - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kĩ tuyên truyền giáo viên chưa đồng làm ảnh hưởng đến chất lượng truyền thơng Nội dung , cơng tác phối hợp cịn sơ sài, đơi thiếu tín thực tế, khơng phù hợp chưa cập nhật thông tin kịp thời dẫn đến hiệu chưa cao, chưa thu hút quan tâm đáp ứng thông tin bậc cha mẹ cộng đồng - Khối lượng công việc lớn, khơng có nhiều thời gian cho cơng tác phối hợp với gia đình xã hội việc giáo dục trẻ Trước thực trạng em trăn trở để tìm biện pháp thiết thực để tổ chức giáo dục kỹ sống cho em mà lại mang hiệu tích cực Biện pháp thực hiện: * Biện pháp 1: Giúp giáo viên nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ kỹ sống cho trẻ Giáo viên cần hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ Giáo dục Đào tạo phát động; qua giúp giáo viên hiểu mục đích phong trào nào, từ có biện pháp để thực tốt chương trình đả đề ra, biết cách phát triển kỹ nhận thức, cảm xúc xã hội cho trẻ Giúp giáo viên xác định kỹ sống bản, đặc điểm tâm sinh lí trẻ độ tuổi khác để giúp trẻ phát triển kỹ sống phù hợp như: hợp tác, tự kiểm sốt, tính tự tin, tự lập, tị mị, khả thấu hiểu giao tiếp Việc xác định kỹ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ * Biện pháp 2: Biện pháp cụ thể hóa nội dung kỹ mà giáo viên cần dạy trẻ + Kỹ sống tự tin: Một kỹ mà giáo viên cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kỹ sống giúp trẻ ln cảm thấy tự tin tình nơi + Kỹ sống hợp tác: Bằng trò chơi, câu chuyện, hát giáo viên giúp trẻ học cách làm việc với bạn, công việc không nhỏ trẻ lứa tuổi Khả hợp tác giúp trẻ biết cảm thông làm việc với bạn Hình ảnh: Trẻ chơi trị chơi bạn Hình ảnh: Trẻ chơi trị chơi dân gian Hình ảnh: Giờ chơi ngồi trời trẻ + Kỹ thích tò mò, ham học hỏi, khả thấu hiểu: Đây kỹ quan trọng cần có trẻ vào giai đoạn khát khao học Giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khêu gợi tính tò mò tự nhiên trẻ Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, câu chuyện hoạt động tư liệu mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí não nhiều thứ đốn trước + Kỹ giao tiếp: Giáo viên cần dạy trẻ biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kỹ nhà trường giúp phụ huynh hiểu trẻ học phải học đời Mọi thành viên gia đình cần ý đến việc dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết Để trẻ có kỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, khơng đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu trẻ, cung cấp cho trẻ mẫu hành vi văn hóa, hành vi đúng, đẹp, văn minh cha mẹ người xung quanh trẻ * Biện pháp 6: Biện pháp dẫn cho giáo viên tuyên truyền đến bậc cha mẹ thực dạy trẻ kỷ sống - Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử cơng với trẻ đảm bảo an tịan cho trẻ - Tạo điều kiện tốt cho trẻ vui chơi - Liên tục đọc sách, trò chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe - Tăng cường kể cho trẻ nghe câu chuyện cổ tích qua rèn luyện đạo đức, kỹ cho trẻ, giúp trẻ hồn thiện mình, biết đọc sách, dạy trẻ yêu thương bạn bè, yêu thương người - Trong gia đình, cha mẹ luân phiên anh chị lớn đọc sách cho trẻ nghe, loại sách phải phù hợp với lứa tuổi trẻ có ý nghĩ, giúp trẻ phát triển ham hiểu biết, tìm tịi phát triển nhân cách trẻ - Cha mẹ ln khuyến khích trẻ nói lên quan điểm trẻ, việc hình thành kỹ tự kiểm sốt thân, rèn luyện tính tự tin cho trẻ tham gia hoạt động buổi thảo luận trừơng sau * Biện pháp 7: Biện pháp giúp trẻ phát triển kỹ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trường - Phát động giáo viên làm đồ chơi dân gian; sáng tác hát, điệu múa thể loại dân ca cho trẻ lứa tuổi mầm non 13 - Khuyến khích giáo viên tăng cường sử dụng nguyên vật liệu phế thải trẻ tự tạo đồ chơi lớp mầm non mà thích, đồ chơi phải chơi trò chơi dân gian - Khuyến kích trẻ sáng tác giai điệu hát, điệu múa - Cho trẻ giao lưu văn nghệ với - Tổ chức thi đấu hàng tháng cho trẻ lớp Tùy chủ đề mà tổ chức cho phù hợp Ví dụ: theo chủ đề thân, giáo viên lên tiết thực hành giúp trẻ trãi nghiệm giác quan, trãi nghiệm đời sống hàng ngày trẻ, trẻ biết lợi ích giác quan để làm gì… Giáo viên chủ động thay đổi nội dung, hình thức tổ chức luân phiên thay đổi thành phần tham dự để tất bậc cha mẹ tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường * Biện pháp 8: Biện pháp tạo môi trường giúp giáo viên thực nhiệm vụ dạy trẻ kỹ sống - Hướng dẫn giáo viên thực kế hoạch giáo dục Mỗi trẻ có biểu mẫu đánh giá riêng nhằm giúp giáo viên quan sát ghi chép hàng ngày chi tiết tiến trẻ, thước đo để đánh giá cuối độ tuổi, cuối giai đoạn phát triển trẻ theo độ tuổi đồng thời có sở để thay đổi, bổ sung biện pháp giáo dục trẻ trẻ khác giúp trẻ hình thành kỹ sống -Tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với bậc cha mẹ vấn đề có liên quan đến trẻ, thông tin lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại bậc cha mẹ ghi chép yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên - Thiết kế góc thư viện cho trẻ hoạt động, thừơng xuyên tặng sách cho góc thư viện trẻ thích thú để tham gia tích cực khám phá - Trang trí sân trường hiệu nhắc nhở giáo viên, người lớn phải gương mẫu như: “Yêu thương, tôn trọng trẻ, giữ lời hứa với trẻ”; “Mỗi cô giáo 14 gương sáng đạo đức, tự học, sáng tạo” hình ảnh giáo viên học sinh trừơng, đặc biệt ý đưa hình ảnh đẹp trẻ hiếu động, hăng, cá biệt để từ giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi, giúp trẻ thể thân ln biết giữ gìn, điều kiện để khen ngợi cố gắng trẻ - Tạo nguồn kinh phí để trang bị Thiết bị liên hoàn trẻ em ngồi trời, trẻ chơi trị chơi dân gian, đồ chơi trời mầm non, sân khấu biểu diễn văn nghệ, thảm cỏ, xanh tôn tạo cảnh quan sân trường đẹp, an toàn * Biện pháp 9: Giáo dục kỹ sống thông qua tiết học: Lồng nội dung giáo dục kỹ sống vào môn học nhằm hình thành cho trẻ thói quen, hành vi có văn hóa Ví dụ: * Giờ học phát triển thể chất Cô dạy trẻ biết kỹ vận động, biết siêng rèn luyện để thể khỏe mạnh, trẻ biết tập không chen lấn xô đẩy * Giờ học khám phá xã hội: Tôi dạy trẻ kỹ giao tiếp qua đề tài: Gia đình bạn, gia đình tơi - Trẻ biết chia sẻ thơng tin gia đình, kể thành viên gia đình, việc mà trẻ thường làm nhà Kỹ sống trẻ học là: Giao tiếp cởi mở với bạn, lắng nghe bạn nói chờ đến lượt nói Biết nói rõ ràng để bạn hiểu chơi bạn * Đối với học tạo hình: “Vẽ ngơi nhà bé” Cơ giáo dục trẻ biết u q ngơi nhà ở, biết quét dọn nhà cửa sẽ, xếp đồ dùng gia đình ngăn nắp gọn gàng * Đối với học làm quen văn học: Qua câu chuyện “Người bạn tốt” 15 Cô đàm thoại trẻ: Linh Trang đôi bạn nào? Khi Linh gặp nạn Trang làm gì? Con học tập đức tính hai bạn? Cơ giáo dục trẻ tình đồn kết, thương u giúp đỡ bạn bè, biết nói lời cảm ơn chân tình người khác giúp đỡ * Đối với học làm quen chữ cái: dạy trẻ phát âm đúng, nói rõ ràng, biết xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp * Giờ học Giáo dục âm nhạc: Dạy hát “ Rửa mặt mèo” Qua hát giáo dục trẻ thói quen tự vệ sinh thân thể - Kỹ sống phương pháp học mà chơi, chơi mà học Thông qua giáo dục trực quan thiết bị đại, học tinh thần đồng đội, giao tiếp, thuyết trình, tư khái quát hình ảnh, ngơn từ có vần điệu, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề đưa vào để trẻ dễ dàng tiếp thu trình học tập Bên cạnh giáo viên đóng vai trị người hỗ trợ giúp trẻ phát huy khả năng, mạnh từ phát triển ứng xử tích cực tự tin sống Dạy kỹ sống cho trẻ khơng phải gị ép tiết học thức mà phải kết hợp qua hoạt động vui chơi trẻ: * Biện pháp 10: Giáo dục kỹ sống vào hoạt động vui chơi: Trong hoạt động vui chơi trẻ thực hành trãi nghiệm với nhiều vai chơi khác phản ảnh sống người lớn, tiến hành lồng kỹ sống vào vui chơi Qua trẻ giao tiếp với lời nói nhỏ nhẹ, ân cần, lễ phép, lời cảm ơn, xin lỗi, trao nhận hai tay thể Tôi theo dõi lắng nghe để kịp thời uốn nắn trẻ có biểu 16 chưa chuẩn mực.Qua giúp trẻ hình thành thói quen hành vi văn minh giao tiếp Ví dụ: Qua trị chơi Bán hàng: Người bán hàng chào hỏi khách hàng: Cơ, mua ạ? Người mua hàng trật tự mua, nói tên hàng cần mua: Bán cân gạo, cơ? Hình ảnh: Trị chơi bán hàng + Trị chơi đóng vai : “Bác sĩ” Bác sĩ biết hỏi thăm bệnh nhân ân cần, “Cháu đau chỗ nào? Cháu có mệt khơng? ” Y tá phát thuốc dặn dò bệnh nhân uống thuốc Bệnh nhân nhận thuốc hai tay nói lời cảm ơn với bác sĩ, y tá Qua hoạt động vui chơi trẻ rèn kỹ giao tiếp, ứng xử, chào hỏi mạnh dạn người 17 Hình ảnh: Trò chơi bác sĩ Trong thời gian rèn luyện trẻ lớp kỹ chào hỏi lễ phép, giao tiếp lịch có phần chuyển biến tốt * Biện pháp 11: Giáo dục kỹ sống lúc nơi: Trong hoạt động ngày trẻ trường, trẻ dễ tiếp cận mà cô giáo, người lớn, bạn bè làm Giờ đón trẻ trả trẻ tơi ân cần chuẩn mực cách xưng hô với bố mẹ trẻ, tập cho trẻ chào thưa lễ phép với cô bố mẹ trẻ Giờ hoạt động trời, dạo chơi tham quan quan tâm nhắc nhở trẻ có ý thức hành động tốt biết đồn kết vui chơi bạn, làm việc sai với bạn với phải biết xin lỗi, cho nhận hai tay cảm ơn, biết giữ vệ sinh môi trường, thân thể Biện pháp đạt kết cao, tiếp tục áp dụng * Biện pháp 12: Giáo dục kỹ sống qua ngày hội, ngày lễ: Việc tổ chức ngày hội, ngày lễ đóng vai trị quan trọng việc giáo dục trẻ mầm non 18 Thông qua ngày hội, ngày lễ như: Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 20/11, Ngày Tết Trung Thu, tổ chức hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, đồng thời ôn lại truyền thống dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc, biết nhớ ơn người hy sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng người Thơng qua trẻ có ý thức phấn đấu học tập để sau trở thành người có ích cho xã hội Hình ảnh: Cô trẻ tổ chức hoạt động Tết mùa xn 19 Hình ảnh: Cơ trẻ tổ chức hoạt động vui tết trung thu * Biện pháp 13: Công tác phối kết hợp nhà trường và gia đình: Với phương châm “Trường học nhà, nhà trường học” việc phối kết hợp với bậc phụ huynh biện pháp cần thiết để giáo dục trẻ Gia đình giáo dục tốt, trẻ có điểm xuất phát tốt nề nếp tốt Ngược lại, trẻ khơng có khơng gia đình quan tâm giáo dục Như vậy, xuất phát điểm trẻ chưa công Giáo dục kỹ sống nhà trường xóa rào cản Vì vậy, Giáo viên phụ huynh phải tiến hành giáo dục trẻ song song với Trong buổi họp phụ huynh đầu năm mạnh dạn trao đổi với phụ huynh tầm quan trọng giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non, để phụ huynh nhận thức rõ ý nghĩa vấn đề để nhà trường giáo dục trẻ Tôi gặp gỡ trao đổi với phụ huynh ngày đón trả trẻ tiến hay hạn chế trẻ để phụ huynh nắm bắt kịp thời tiếp tục rèn luyện cho trẻ nhà Đối với trẻ mà giáo viên cần lưu ý trẻ lực yếu, suy dinh dưỡng, trẻ thụ động, trẻ hay nghịch tơi ln tranh 20 thủ đến tận nhà để trực tiếp gặp gia đình cháu trao đổi thực trạng cháu với gia đình trẻ có biện pháp giúp đỡ cho trẻ tốt Những cử việc làm tốt trẻ trường gia đình tơi thường nêu tuyên dương trẻ trước lớp nêu gương để trẻ khác học tập Cuối tháng, thông qua sổ liên lạc trẻ ghi cụ thể kỹ trẻ làm để phụ huynh nắm bắt Qua thời gian rèn luyện trẻ lớp tơi có nhiều tiến rõ rệt mạnh dạn, lịch giao tiếp, xưng hô lễ phép thân thiện * Biện pháp 14: Cô giáo là gương sáng: Ở trường cô giáo người mẹ thứ hai trẻ Trẻ thích u thương, gần gũi Mọi hành động cử cô trẻ lưu tâm bắt chước theo Vì phải ln ln chuẩn mực lĩnh vực: cách giao tiếp với phụ huynh, với trẻ hay tác phong cô, hành động cử cô… Tôi ân cần dịu dàng thương yêu trẻ, tạo mối thân thiện cô trẻ Cô gương cho trẻ thực noi theo Ví dụ: Khi dạy trẻ nói lời cám ơn nhận giúp đỡ người khác người khác làm điều cho Nhưng mối quan hệ cô giáo cô với trẻ, người lớn khơng nói cám ơn trẻ khơng hình thành ý thức việc nên cám ơn người khác Khi thấy sân trường có cây, giáo qua bảo trẻ: Con nhặt bỏ vào thùng rác Khi trẻ nhặt bị sai khiến.Cũng tình trên: Cơ nhặt bỏ vào thùng rác hỏi trẻ: Con biết cô bỏ vào thùng rác khơng? Giải thích cho trẻ hiểu: việc làm nhằm giữ sân trường đẹp cho học chơi Lần sau thấy rác trẻ tự động nhặt rác trẻ hiểu rằng: nhặt rác làm sân trường Thực biện pháp hiệu đạt tốt: Khi cô giáo mẹ hiền cháu ngoan Kết đạt được: 21 Sau biện pháp nghiên cứu thực chất lượng giáo dục kỹ sống cho trẻ tăng lên rõ rệt Trẻ ngoan hơn, lễ phép hơn, trẻ hình thành thói quen vệ sinh văn minh, giao tiếp mạnh dạn với người, biết chào hỏi có khách đến, biết trao nhận hai tay, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, cô giáo, ba mẹ Các bậc phụ huynh có chuyển biến rõ rệt phong cách, lời ăn tiếng nói quan tâm đến em ngày nhiều Bản thân tơi trau dồi kiến thức có thêm kinh nghiệm việc giáo dục trẻ, phụ huynh bạn đồng nghiệp thương yêu, quí mến * Kết đạt trẻ: - Kỹ giao tiếp: 90% - Kỹ chăm sóc thân: 95% - Kỹ quản lí cảm xúc: 90% - Kỹ đảm nhận trách nhiệm: 95% - Kỹ lãnh đạo: 90% PHẦN IV: KẾT LUẬN – BÀI HỌC KINH NGHIỆM Kết luận: Từ biện pháp nêu thực với trẻ lớp năm học này, đến nhận thấy kết khả quan điều chứng tỏ việc áp dụng biện pháp đề tài có hiệu định Tuy kinh nghiệm khiêm tốn rút từ thực tiễn giảng dạy với đóng góp phần khơng nhỏ Ban giám hiệu nhà trường tập thể Hội đồng Sư phạm Bài học kinh nghiệm: 22 - Giáo viên nắm vững phương pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non - Kỹ sống lồng ghép thông qua hoạt động có nhà trường lúc nơi, hoạt động chuyên môn, lễ hội - Công tác phối kết hợp nhà trường, gia đình, giáo viên chủ nhiệm với trẻ với phụ huynh thơng qua đón trả trẻ, hoạt động giao lưu văn nghệ giáo viên phụ huynh, hoạt động lễ hội - Cô giáo trung tâm giáo dục kỹ sống cho trẻ, khuôn mẫu để trẻ tiếp cận học tập - Trong trình áp dụng biện pháp, cần ý kết hợp nhiều biện pháp với để đạt hiệu cao PHẦN V: NHỮNG KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT Với Phòng Giáo dục & Đào tạo: Mở buổi chuyên đề tập huấn chuyên môn sâu vào nội dung “Giáo dục kỹ sống cho trẻ tuổi mầm non”, phương pháp, cách thức để tiến hành giáo dục kỹ sống cho trẻ Cung cấp tài liệu chuyên môn sâu vào chuyên đề cho giáo viên mầm non Với nhà trường Nhà trường thường xuyên mở buổi bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn, dự kiến tập để tạo điều kiện cho giáo viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm công tác Tăng cường bổ sung đầy đủ đồ dùng dụng cụ lớp học Trên số kinh nghiệm thân việc giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo để chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp Mong nhận đóng góp ý kiến, bổ sung Hội đồng khoa học bạn bè đồng nghiệp 23 Lời cam đoan: Đây SKKN thân viết, không chép nội dung người khác, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tôi xin chân thành cảm ơn! Đức Hợp, ngày 14 tháng 01 năm 2020 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Dung 24 MỤC LỤC NỘI DUNG PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH PHẦN II: MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Thời gian nghiên cứu II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn TRANG PHẦN III: NỘI DUNG Thực trạng a Thuận lợi b Khó khăn III Các giải pháp thực Biện pháp 1: Biện pháp 2: Biện pháp 3: Biện pháp 4: Biện pháp 5: Biện pháp 6: Biện pháp 7: Biện pháp 8: Biện pháp 9: 10 Biện pháp 10: 11 Biện pháp 11: 12 Biện pháp 12: 13 Biện pháp 13: 14 Biện pháp 14: IV Kết đạt V Bài học kinh nghiệm PHẦN IV: KẾT LUẬN Kết luận chung Kiến nghị - đề xuất 6 10 11 12 14 15 18 19 20 20 21 25 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC HỢP Tổng điểm: …………… Xếp loại:……………………… TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH - HIỆU TRƯỞNG 26 Vũ Thị Luyên XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG Tổng điểm: …………… Xếp loại: ……………………… TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH - TRƯỞNG PHÒNG Phạm Thị Kim Anh 27 ... Đây SKKN thân viết, không chép nội dung người khác, sai xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tơi xin chân thành cảm ơn! Đức Hợp, ngày 14 tháng 01 năm 2020 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Dung 24 MỤC LỤC NỘI DUNG. .. xác định kỹ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ * Biện pháp 2: Biện pháp cụ thể hóa nội dung kỹ mà giáo viên cần dạy trẻ + Kỹ sống tự tin: Một kỹ... môn nghiệp vụ, kĩ tuyên truyền giáo viên chưa đồng làm ảnh hưởng đến chất lượng truyền thơng Nội dung , cơng tác phối hợp cịn sơ sài, đơi thiếu tín thực tế, khơng phù hợp chưa cập nhật thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON, SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn