Chiến lược phân biệt giá cấp 3 và cách thức áp dụng của tập đoàn điện lực việt nam

10 3 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:35

LỜI MỞ ĐẦU Thị trường nơi mà người gặp gỡ bên bán người cung cấp điều hòa sản phẩm dịch vụ với bên mua đảm bảo nhu cầu tiêu thụ ổn định, nhờ trì sản xuất hoạt động thị trường Cạnh tranh kết kinh tế thị trường tự gồm nhiều doanh nghiệp tồn để tranh giành lợi ích Cạnh trang động lực cải tiến phát triển Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khác mà có tồi độc quyền: nhà nước bảo hộ, có phát minh sáng chế, độc quyền yếu tố đầu vào, hay độc quyền tự nhiên đạt tính kinh tế theo quy mơ Đối với ngành điện nước ta nay, EVN tổ chức kinh doanh điện tồn quốc, chưa có cạnh tranh mang tính chất thị trường hoạt động ngành điện Với lợi độc quyền, EVN sử dụng nhiều sách giá để tăng lợi nhuận cho tổ chức Trong đó, chiến lược phân biệt giá cấp EVN áp dụng hiệu Bài tiểu luận “ Chiến lược phân biệt giá cấp cách thức áp dụng Tập đoàn Điện lực Việt Nam” nhằm mục đích đưa nhìn chi tiết chiến lược phân biệt giá cấp đồng thời cho thấy vận dụng vào thực tiễn sách tổ chức EVN Dù cố gắng cẩn trọng thực tiểu luận này, xong tiểu luận chắn khiếm khuyết, em mong nhận nhận xét góp ý để rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức hoàn thành tốt tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN NỘI DUNG A CƠ SỞ LÝ THUYẾT I THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN Doanh nghiệp độc quyền doanh nghiệp nhà phân phối hàng hóa hay dịch vụ Trong trường hợp khơng có can thiệp phủ, doanh nghiệp độc quyền có quyền tự đặt mức họ chọn, thường định giá cho lợi nhuận tối đa Thị trường độc quyền thị trường có nhà cung cấp sản phẩm bán Các doanh nghiệp độc quyền, mục đích tối đa hóa lợi nhuận mà thường định giá cao giới hạn lượng cung Vì thế, phủ ln tìm cách kiểm sốt ngành cơng nghiệp độc quyền cách áp dụng biện pháp kiểm soát giá, tìm cách tách doanh nghiệp độc quyền thành doanh nghiệp cạnh tranh II PHÂN BIỆT GIÁ Phân biệt giá gì? Phân biệt giá bán đơn vị khác sản phẩm với mức giá khác Để thực sách phân biệt giá, điều kiện tiên doanh nghiệp định giá bán, tức phải có sức mạnh thị trường Với sức mạnh định giá bán, nhà độc quyền làm tăng lợi nhuận cách phân biệt đối xử với khách hàng khác thông qua giá bán sản phẩm Điều làm chuyển giao thặng dư tiêu dung khách hàng sang lợi nhuận doanh nghiệp Ưu nhược điểm sách phân biệt giá • Ưu điểm Các cơng ty tăng doanh thu: Sự phân biệt đối xử giá cho phép số doanh nghiệp trì hoạt động kinh doanh khơng bị lỗ Ví dụ phân biệt giá quan trọng cơng ty vận chuyển có mức giá khác cho thời vụ cao điểm đỉnh cao Nếu khơng có phân biệt giá cả, họ không hoạt động cung cấp dịch vụ cao điểm Tăng đầu tư : Các khoản thu nhập tăng sử dụng cho nghiên cứu phát triển , điều sẻ có lợi cho người tiêu dùng Giá thấp số đối tượng: Một số khách hàng hưởng lợi từ giá vé thấp Ví dụ, người già hưởng lợi từ việc giảm giá công ty vận chuyển; người già người nghèo (khơng cịn hội kiếm tiền) Họ sẵn sàng dành thời gian để nghiên cứu thời điểm mà họ (chẳng hạn du lịch) vào lúc mà cơng ty có khuyến (hạ giá) Quản lý nhu cầu: Hãng hàng không sử dụng cách phân biệt giá để khuyến khích người du lịch hay cơng tác vào thời điểm không phổ biến (sáng sớm) Điều giúp tránh đông đúc (quá tải) hành phân tán nhu cầu • Nhược điểm Giá cao cho số đối tượng Dưới phân biệt giá cả, số người tiêu dùng phải trả giá cao (ví dụ người phải lại vào thời điểm bận rộn) Những mức giá cao khơng hiệu P > MC (Khi P = MC lợi nhuận đạt cực đại) Có khả khơng cơng bằng: Phân biệt giá góp phần làm tăng bất bình đẳng Những người trả giá thấp khơng phải người nghèo Chi phí quản lý: Sẽ có chi phí hành việc tách thị trường nhiều phân khúc, điều dẫn đến giá cao Giá cắt cổ: Lợi nhuận từ việc phân biệt đối xử giá sử dụng để tài trợ cho việc định giá cắt cổ Các hình thức phân biệt giá Phân biệt giá cấp 1: nhà độc quyền định giá cho sản phẩm mức giá cao mà khách hành sẵn sàng trả Khi tồn thặng dư tiêu dùng chuyển thành lợi nhuận doanh nghiệp Để áp dụng chiến lược này, doanh nghiệp phải có điều kiện tiếp xúc riêng với khách hàng sản phẩm trao đổi người tiêu dùng Chính sách áp dụng với dịch vụ khám chữa bệnh hay tư vấn luật Phân biệt giá cấp 2: nhà độc quyền chia hàng hóa thành khối đặt giá khác cho khối theo nguyên tắc dùng nhiều giá rẻ Phân biệt giá cấp làm lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên thặng dư người tiêu dùng tăng lên gia tăng đầu với chi phí ngày giảm Chính sách phân biệt giá áp dụng doanh nghiệp đạt tình trạng hiệu suất tăng theo quy mô Các mặt hàng điện, nước, điện thoại, taxi,… thường áp dụng chiến lược Phân biệt giá cấp 3: định giá theo phân khúc khách hàng, nhà độc quyền đặt giá khác cho nhóm khách hàng khác vào nhu cầu họ sản phẩm Phân biệt giá theo thời kì: nhà độc quyền đặt giá khác cho khách hàng vào nhu cầu họ thời gian dùng sản phẩm Ta thấy chiến lược rõ Apple tung dòng Iphone với mức giá cao sau thời gian giảm dần Phân biệt giá theo thời điểm: nhà độc quyền đặt giá cho khách hàng tùy thuộc xem thời điểm thơng thường thời điểm cao điểm chiến lược thường áp dụng dịch vụ vui chơi, giá taxi lúc cao điểm,… Phân biệt giá hai phần: nhà độc quyền chia phần toán khách hàng thành hai phần phí mua quyền sử dụng hàng hóa phí sử dụng hàng hóa Giá bán kèm: nhà độc quyền bán kèm hàng hóa có chất lượng tốt với hàng hóa có chất lượng khơng tốt cho tổng giá hai hàng hóa nhỏ giá hai thành phần Bán trói buộc: hình thức bán kèm bắt buộc người tiêu dùng phải mua để sử dụng hàng hóa Ta thấy trường hợp máy ảnh dùng fim với sản phẩm bán kèm fim ảnh III PHÂN BIỆT GIÁ CẤP Trong trường hợp nhà độc quyền phân chia khành hàng thành nhiều nhóm nhỏ với hành vi phản ứng khác nhau, đồng thời nhóm khách hàng tiêu dùng sản phẩm hoàn toàn tách biệt để khơng có trao đổi sản phẩm qua lại nhóm nhà độc quyền thực hình thức phân biệt giá cấp Trong trường hợp việc phân chia khách hàng tiêu thức khác thu nhập, độ tuổi, thị hiếu, thói quen tiêu dùng… Chiến lược phân biệt giá áp dụng mặt hàng vé máy bay, quần áo, đồ uống,… Đồ thị minh họa cho trường hợp doanh nghiệp áp dụng phân biệt giá cấp Nếu nhà độc quyền khơng thực phân biệt nhóm khách hàng bán mức giá P0 thị trường với mức sản lượng tương ứng Q0 theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận Khi thực phân biệt giá giá sản lượng tối ưu đảm bảo cho hãng thu lợi nhuận tối đa mức giá sản lượng cho doanh thu cận biên từ nhóm chi phí cận biên chi phí cận biên phụ thuộc vào tổng sản lượng sản xuất nhà độc quyền Như nguyên tắc phân chia sản lượng cho thị trường là: MR1 = MR2 = MC (tại mức Q0) với Q0 = Q1 + Q2 Khi sản lượng bán thị trường Q1 với mức giá tương ứng P1 sản lượng thị trường Q2 với giá P2 B CÁCH THỨC ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC PHÂN BIỆT GIÁ CẤP CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM I VÀI NÉT VỀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chuyên đổi thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN từ năm 2006 theo định số 48/2006/QĐ-Ttg Thủ tướng Chính phủ EVN kinh doanh đa ngành Trong đó, sản xuất, kinh doanh điện viễn thơng cơng cộng khí điện lực ngành nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ sản xuất kinh doanh khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai đào tạo Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 975/QĐTtg vận chuyển Cơng ty mẹ Tập đồn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên thuộc sở hữu Nhà nước Mục tiêu hoạt động EVN thể rõ qua tiêu chí: kinh doanh có lãi, bảo tồn phát triển vốn chủ sỡ hữu nhà nước đầu tư EVN vốn EVN đầu tư vào doanh nghiệp khác; giư vai trị trung tâm để phát triển Tập đồn Điện lực Quốc gia Việt Nam đa sở hữu, dó sở hữu nhà nước chi phối; tối đa hóa hiệu hoạt động Tập đồn Điện lực Quốc gia Việt Nam II EVN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH PHÂN BIỆT GIÁ CẤP Hiện nay, với lợi độc quyền, tổ chức kinh doanh điện quốc gia, EVN áp dụng nhiều sách, chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận Trong đó, chiến lược giá, cụ thể chiến lược phân biệt giá cấp áp dụng hiệu EVN phân chia khách hàng thành nhóm đối tượng theo tiêu chí mục đích sử dụng điện năng, từ mà đặt mức giá khác cho nhóm khách hàng Dưới biểu giá bán lẻ điện thời điểm bình thường EVN: Nhóm khách hàng Các Cấp điện áp từ 110 kV trở lên ngành sản Cấp điện áp từ 22 kV đến 110 kV xuất Cấp điện áp từ kV đến 22 kV Cấp điện kV Khối Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu Cấp điện từ kV trở lên hành giáo, trường phổ thơng Cấp điện kV chính, Chiếu sáng công cộng, đơn Cấp điện từ kV trở lên nghiệp vị hành nghiệp Cấp điện kV Kinh Cấp điện áp từ 22 kV trở lên doanh Cấp điện áp từ kV đến 22 kV Cấp điện kV Sinh hoạt Từ bậc 1-bậc Giá bán điện(đồng/ KWh) 1.536 1.555 1.611 1.685 1.659 1.771 1.827 1.902 2.442 2.629 2.666 1.678-2.927 Theo trang thơng tin thức Tập đồn Điện lực Việt Nam Nhìn vào biểu giá ta thấy EVN phân khúc khách hàng thành nhóm đối tượng khách hàng dựa theo đặc điểm mục đích sử dụng điện họ Cụ thể, nhóm đối tượng khách hàng hoạt động kinh doanh phải chịu mức giá điện vào khung bình thường cao nhất, lên tới 2.666 đồng/kWh Nhóm khách hàng thường có thu nhập tương đối cao, mức sử dụng điện khơng q lớn, đó, áp mức giá cao cho nhóm khách hàng giúp cho Tập đồn thu nhiều lợi nhuận Ngược lại, hưởng mức giá điện thấp khối ngành sản xuất, nhóm đối tượng khách hàng cần tiêu thụ lượng điện lớn để phục vụ sản xuất, đó, nhóm khách hàng EVN định mức giá xuống tới 1.536 đồng/kWh mà thu lợi nhuận cao Riêng nhóm khách hàng hộ tiêu dùng sử dụng điện sinh hoạt, EVN áp dụng mức giá điện trung bình theo thang giá bậc với nguyên tắc lượng dùng vượt bậc áp giá khác đắt Có lí EVN áp dụng thang bậc cho sinh hoạt Thứ nhất, việc áp dụng khiến cho Tập đoàn tăng lợi nhuận, lượng dùng nhiều giá cao Thứ hai, điều tác động đến ý thức người tiêu dùng cần tiết kiệm điện, tiêu dùng nhiều điện phải trả nhiều tiền dùng với số lượng nhiều mà phải trả với giá đắt Điều cốt lõi chiến lược phân biệt giá cấp mà EVN áp dụng xác định mức giá sản lượng tối ưu nhóm khách hàng cho doanh thu cận biên từ nhóm phải với chi phí cận biên, chi phí cận biên phụ thuộc vào tổng lượng sản xuất Tập đoàn Nguyên tắc phân chia sản lượng thị trường MR1=MR2=…=MC Q* với Q1+Q2+…=Q* Từ mà đưa mức giá phù hợp với nhóm khách hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Cao Thúy Xiêm, PGS.TS Nguyễn Thị Tường Anh, 2008, nxb Đại học Kinh tế Quốc dân https://text.123doc.org/document/4873277-tieu-luan-kinh-te-vi-mo-vandung-ly-thuyet-phan-biet-gia-de-phan-tich-thi-truong-thuc-an-nhanh.htm http://eldata3.neu.topica.vn/TXKHM02/Giao%20Trinh/TX %20KHMI02_Bai%205_v1.0014107222.pdf https://www.nhatkychucuoi.com/2018/03/phan-biet-gia-uu-va-nhuocdiem.html MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG A CƠ SỞ LÝ THUYẾT I THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN II PHÂN BIỆT GIÁ Phân biệt giá gì? Ưu nhược điểm sách phân biệt giá .3 Các hình thức phân biệt giá .5 III PHÂN BIỆT GIÁ CẤP B CÁCH THỨC ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC PHÂN BIỆT GIÁ CẤP CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM I II VÀI NÉT VỀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM EVN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH PHÂN BIỆT GIÁ CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO .11 MỤC LỤC 12 10 ... THỨC ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC PHÂN BIỆT GIÁ CẤP CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM I VÀI NÉT VỀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chuyên đổi thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam- EVN... Phân biệt giá gì? Ưu nhược điểm sách phân biệt giá .3 Các hình thức phân biệt giá .5 III PHÂN BIỆT GIÁ CẤP B CÁCH THỨC ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC PHÂN BIỆT GIÁ CẤP CỦA TẬP... sách phân biệt giá áp dụng doanh nghiệp đạt tình trạng hiệu suất tăng theo quy mô Các mặt hàng điện, nước, điện thoại, taxi,… thường áp dụng chiến lược Phân biệt giá cấp 3: định giá theo phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược phân biệt giá cấp 3 và cách thức áp dụng của tập đoàn điện lực việt nam , Chiến lược phân biệt giá cấp 3 và cách thức áp dụng của tập đoàn điện lực việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn