tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 thực trạng và xu hướng áp dụng chính sách tiền tệ phi tuyền thống của NHTW mỹ

12 4 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:35

LỜI NĨI ĐẦU Chính sách tiền tệ (CSTT) truyền thống ngân hàng trung ương (NHTW) áp dụng năm qua có nhiều tác động tới thị trường tài tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, thị trường tài lún sâu vào khủng hoảng, CSTT bị suy giảm hiệu lực, đòi hỏi NHTW cần phải đưa công cụ khác để tác động, giúp tiến tới trì ổn định thị trường tài Các cơng cụ sách gọi tên công cụ CSTT phi truyền thống Trong năm gần đây, nước phát triển thường xuyên áp dụng sách tiền tệ phi truyền thống với thay đổi lớn mục tiêu, công cụ biện pháp thực Chính sách tiền tệ phi truyền thống không tác động đến nước phát triển quốc gia mà yếu tố rủi ro liên quan đến tất quốc gia Chính sách tiền tệ phi truyền thống (Unconventional Monetary Policy) Cục dự trữ liên bang Mĩ (FED) đưa làm giải pháp giúp Mỹ khỏi tình trạng suy thối sau khủng khoảng tài năm 2008 có ảnh hưởng lớn đến kinh tế Hoa Kỳ Do đó, chúng em chọn đề tài “Thực trạng xu hướng áp dụng sách tiền tệ phi tuyền thống NHTW Mỹ” Bài viết đưa nhìn ngắn gọn khái niệm phương thức thực sách tiền tệ FED, đồng thời đánh giá hiệu tương lai áp dụng sách DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kỹ hiệu viết tắt Chữ đầy đủ CSTT Chính sách tiền tệ NHTW Ngân hàng trung ương FED Cục Dự trữ Liên bang Mỹ QE Nới lỏng định lượng NHTM Ngân hàng thương mại MBS Chứng khoán đảm bảo chấp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHI TRUYỀN THỐNG 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm Các biện pháp thuộc CSTT phi truyền thống sách nhằm tác động trực tiếp đến chi phí tính sẵn có nguồn vốn từ bên chảy vào ngân hàng, hộ gia đình cơng ty phi tài Nguồn tài nằm dạng: NHTW cung cấp tính khoản, khoản vay tư nhân, loại chứng khoán nợ chứng khoán vốn 1.1.2 Đặc điểm Các biện pháp phi truyền thống nhằm mục tiêu tác động đến điều kiện tài nên kết cấu chịu ảnh hưởng điều kiện tài Một số nghiệp vụ phổ biến bao gồm: thay đổi kết cấu, mở rộng bảng cân đối NHTW định hướng cho lãi suất dự tính dài hạn để thay cho nghiệp vụ truyền thống 1.1.3 Tác động Một số hướng mà CSTT phi truyền thống tác động tới biến số kinh tế: Tác động đến kì vọng thị trường, qua làm thay đổi lãi suất dài hạn thực tế, ảnh hưởng đến chi phí khoản vay Chính sách thường gọi “nới lỏng định lượng” Làm thay đổi điều kiện thị trường tài sản tài có thời gian đáo hạn khác nhau, trái phiếu phủ, thương phiếu tài sản tài nước ngồi Chính sách thường đề cập với tên gọi “nới lỏng tín dụng” 1.1.3.1 Ưu điểm Chính sách tiền tệ phi truyền thống công cụ hữu hiệu thực nhằm ngăn chặn khủng hoảng hệ thống tài chính, khơi phục chức thị trường tài trung gian tài chính, nhờ cải thiện tình trạng kinh tế Các biện pháp phi truyền thống xem nỗ lực làm giảm chênh lệch lãi suất nguồn vốn từ bên ngồi, qua ảnh hưởng đến giá tài sản luồng tiền kinh tế, chi phí nguồn tài từ bên ngồi thường cao so với lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn điều chỉnh CSTT 1.1.3.2 Nhược điểm CSTT phi truyền thống làm lãi suất dài hạn đạt mức thấp lịch sử lãi suất dài hạn kinh tế, gia tăng mạnh quy mô bảng cân đối tài sản, chênh lệch lãi suất tham vọng lợi nhuận nhà đầu tư dẫn tới luồng vốn đầu lớn đổ vào nước Điều tạo áp lực tăng giá lên đồng nội tệ, tạo thách thức với kinh tế vĩ mô ổn định tài quốc gia 1.2 Điều kiện áp dụng sách tiền tệ phi truyền thống Chúng ta vừa kết thúc với tìm hiểu sách tiền tệ phi truyền thống, trả lời cho câu hỏi “Là gì?” Phần giải thích rõ CSTT phi truyền thống qua luồng câu hỏi “Tại sao?” Và “Khi nào?” Hay nói cách khác điều kiện áp dụng CSTT phi truyền thống Một cách ngắn gọn, hiểu CSTT phi truyền thống sau: Trong giai đoạn bất ổn khủng hoảng kinh tế tồn cầu, cơng cụ kênh truyền dẫn CSTT truyền thống, đặc biệt lãi suất trở nên hiệu không ổn định thị trường Khi NHTW sử dụng CSTT phi truyền thống với nghiệp vụ phổ biến bao gồm: thay đổi kết cấu, mở rộng bảng cân đối NHTW định hướng cho lãi suất dự tính dài hạn để thay cho nghiệp vụ truyền thống Các biện pháp thực nhằm ngăn chặn khủng hoảng hệ thống tài chính; khơi phục chức thị trường tài trung gian tài chính, từ cải thiện tình trạng kinh tế Một số quan điểm đồng CSTT phi truyền thống với nới lỏng định lượng, áp dụng cơng cụ truyền thống khơng cịn tác dụng Tuy nhiên theo nhà kinh tế châu Âu Mỹ, nới lỏng tín dụng CS phi truyền thống sử dụng kể công cụ truyền thống khả tác động tới kinh tế Nhưng số vấn đề mà CSTT truyền thống chưa giải được: điển châu Âu, CS nới lỏng tín dụng sử dụng suốt khủng hoảng tài 2008 khu vực cơng đồng chung châu Âu gồm nhiều thị trường, nhiều điều kiện kinh tế khác nhau; hay NHTW châu Âu (ECB) nới lỏng tín dụng cách mua chứng khốn có bảo hiểm (CBPP1 CBPP2) khơng phải với mục đích tăng cung tiền nới lỏng đinh lượng mà để vực dậy khu vực thị trường chủ chốt 1.3 Công cụ áp dụng CSTT phi truyền thống 1.3.1 Công cụ nới lỏng 1.3.1.1 Nới lỏng định lượng trực tiếp Như giới thiệu phần trước, công cụ NHTW sử dụng để kích thích kinh tế cách mua khối lượng tài sản tài phi rủi ro định từ NHTM tổ chức tư nhân khác, từ đó, nâng giá tài sản tài làm giảm lãi suất chúng đồng thời kích thích tăng lượng tiền sở Nới lỏng định lượng sử dụng để đảm bảo lạm phát không giảm xuống mức mục tiêu Sự ổn định hệ thống tài đóng vai trị quan trọng thành công biện pháp nới lỏng định lượng Nới lỏng định lượng xem thành công thu hẹp chênh lệch lãi suất phải trả số cơng cụ tín dụng định lãi suất sách, từ hạn chế rủi ro thiếu tính khoản khuyến khích ngân hàng cấp tín dụng cho đối tượng sẵn sàng trả lãi suất cao 1.3.1.2 Nới lỏng tín dụng trực tiếp Khác với nới lỏng định lượng, nới lỏng tín dụng việc NHTW mua tài sản khu vực tư nhân để cung cấp thêm khả khoản cho thị trường gặp khó khăn, nhờ khơi thơng nguồn vốn tín dụng cho vay kinh tế Nới lỏng tín dụng tác động trực tiếp đến tình trạng thiếu khoản chênh lệch lãi suất khu vực thị trường định, đặc biệt thị trường bán buôn thơng qua việc mua chứng khốn có tài sản đảm bảo Chúng sử dụng nhằm thu hẹp chênh lệch lãi suất số chứng khoán tư nhân với loại chứng khoán phi rủi ro 1.3.1.3 Nới lỏng định lượng/tín dụng gián tiếp Cơng cụ thực cách mở rộng bảng cân đối NHTW cách nới lỏng điều kiện tài cho NHTM vay với thời gian đáo hạn lâu hơn, với tài sản chấp tài sản mà thị trường chúng tạm thời bị suy giảm Trong giai đoạn thị trường bất ổn, xu hướng tự nhiên NHTM gia tăng sử dụng tài sản chấp có chất lượng thấp Việc biến nhóm tài sản định hoạt động CSTT từ không hợp lệ thành hợp lệ tạo điều kiện cho hoạt động thương mại diễn thành viên tham gia thị trường 1.3.2 Định hướng mục tiêu (hiệu ứng cam kết) Định hướng mục tiêu công cụ NHTW nhằm truyền tải đến công chúng thông điệp CSTT tương lai mình, sở đó, tác động đến định tài hộ gia đình, doanh nghiệp nhà đầu tư 1.3.2.1 Định hướng mục tiêu kiểu Delphic Định hướng mục tiêu kiểu Delphic định hướng mà NHTW đưa khẳng định triển vọng kinh tế mà không cam kết thêm Loại định hướng mục tiêu thường có xu hướng ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn 1.3.2.2 Định hướng mục tiêu kiểu Odysan Khi lãi suất ngắn hạn chạm mức sàn 0%, NHTW cam kết kinh tế dần phục hồi không nâng mức lãi suất để phản ứng với gia tăng lạm phát tăng trưởng kinh tế, mà trì mức lãi khoảng thời gian định Theo đó, thu nhập khả dụng người vay tăng lên khuyến khích hoạt động kinh tế Việc sử dụng công cụ “định hướng mục tiêu” giúp làm rõ định hướng sách NHTW, nhờ đó, khơng kích thích kinh tế, mà cịn làm giảm tâm lý lo ngại, không chắn chủ thể thị trường tài chính, qua đó, giảm biến động lãi suất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CSTT PHI TRUYỀN THỐNG CỦA NHTW MỸ 2.1 Bối cảnh nước Mỹ trước áp dụng sách tiền tệ phi truyền thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ủy quyền thực thi CSTT theo mục tiêu “tối đa hóa hội việc làm, ổn định giá lãi suất dài hạn mức ổn định” (Bowman, D., Londono, J.M., Sapriza, H.,2014) Thông thường, FED thực CSTT cách đưa lãi suất FED Fund, theo đó, NHTM vay mượn qua lại “qua đêm” để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc Các mục tiêu thực thơng qua thị trường mở, đó, giao dịch tài truyền thống thường liên quan đến trái phiếu phủ Sau khủng hoảng 2001, kinh tế Mỹ có dấu hiệu hồi phục, nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng năm 2003 Để tránh cho kinh tế tái khủng hoảng, FED trì mức lãi suất thấp, chạm tới mức 1% vào năm 2003 Một số ý kiến cho khủng hoảng tài phần có ngun nhân bắt nguồn từ việc FED trì lãi suất ngắn hạn lâu, sau khủng hoảng 2001 qua lãi suất thấp làm tăng nhu cầu mua nhà, dẫn đến bong bóng giá nhà (mà bóng bóng phần lại tiêu chuẩn cho vay có phần lỏng lẻo FED số tổ chức khác điều chỉnh) Việc chuyển từ lãi suất cố định sang lãi suất thả khoản vay mua nhà khiến cho khu vực dễ chịu tổn thương lãi suất ngắn hạn thay đổi Một cách tiếp cận khác, Bernanke, B (2005) lại cho rằng, lãi suất cho vay mua nhà thấp hệ tiết kiệm dư thừa Trên thực tế FED có kiểm sốt lĩnh vực này, góp phần làm bong bóng nhà phình to lên Khi bong bóng vỡ dẫn đến khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng đến tổ chức tiền gửi thành phần khác khu vực tài có tài trợ khoản vay mua nhà Khi tỷ lệ nợ hạn khoản vay mua nhà lên đến số kỷ lục, tổ chức tài liên quan đối mặt với nguy vốn thiếu khả khoản, theo sau đó, khoản vay tín dụng khác bị ảnh hưởng, cuối cùng, tác động đến toàn kinh tế, thiếu tín dụng đem đến hệ lụy tiêu cực cho sản xuất lẫn nhu cầu tiêu dùng Tháng 12/2007, kinh tế rơi vào khủng hoảng, giá bắt đầu tăng lên, lãi suất dần điều chỉnh tăng lên đến 5,25% vào năm 2006 Lãi suất giữ mức thấp đặc biệt khoảng thời gian dài không theo thơng lệ nhằm đối phó với tác động khủng hoảng tài dư chấn 2.2 Thực tiễn áp dụng 2.2.1 Chính sách nới lỏng định lượng (Quantitative Easing - QE) Cuộc khủng hoảng tài tiền tệ tồn cầu năm 2008 đẩy kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng trì trệ kéo dài, khiến FED phải liên tiếp hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục – 0,25% liên tục tung gói QE khổng lồ để ”giải cứu” kinh tế Tháng 11/2008, Mỹ tung gói QE1 khủng hoảng tài giai đoạn căng thẳng FED hạ lãi suất đồng USD – 0,25% chi khoảng 1.700 tỷ USD để mua chứng khốn nợ có tài sản chấp đảm bảo (MBS) trái phiếu kho bạc để thúc đẩy kinh tế Dưới tác động QE1, kinh tế Mỹ phục hồi giai đoạn ngắn sau lại có dấu hiệu suy giảm Do đó, từ ngày 3/11/2010 đến hết tháng 6/2011, FED định bơm thêm 600 tỷ USD cho chương trình QE2 để mua trái phiếu phủ kỳ hạn từ – 10 năm Để “giải cứu” tiếp tục kích thích kinh tế Mỹ, FED triển khai chương trình “Operation Twist” hay cịn gọi QE 2,5, bao gồm hai gói có trị giá 400 tỷ USD 267 tỷ USD Nội dung chương trình hốn đổi trái phiếu mà cụ thể bán trái phiếu phủ Mỹ kỳ hạn ngắn (đáo hạn năm) mua lại trái phiếu phủ Mỹ kỳ hạn dài (đáo hạn từ 6-30 năm) Như vậy, khác với QE thông thường, với chương trình FED khơng làm tăng cung tiền mở rộng bảng cân đối tài sản mà thay đổi thành phần bảng cân đối sử dụng nguồn vốn có sẵn Tuy nhiên, sau gói QE1 QE2, kinh tế Mỹ khơng có nhiều dấu hiệu khởi sắc Chính phủ Mỹ định tung gói QE3 vào tháng 9/2012, đồng thời cam kết tiếp tục giữ lãi suất ngắn hạn mức gần 0% đến năm 2015 FED tiến hành mua số lượng MBS trị giá 40 tỷ USD/tháng cách phát hành tiền mua lại tài sản ngân hàng QE3 gói sách tiền tệ mà FED đưa tạo điều kiện cho vay với lãi suất thấp để doanh nghiệp Mỹ phát triển, phục hồi kinh tế QE3 thực song song với chương trình “Operation Twist” Như vậy, tháng FED nắm giữ khoảng 85 tỷ USD trái phiếu dài hạn Tuy nhiên, QE3 không giải bế tắc nội kinh tế Mỹ, đó, người dân tiếp tục thắt chặt chi tiêu Ngày 29/10/2014, FED thức tuyên bố ngừng áp dụng chương trình nới lỏng định lượng thứ (QE3) kể từ ngày 01/11/2014 với việc cắt giảm 15 tỷ USD lại chương trình sau lần thu hẹp liên tiếp trước từ mức 85 tỷ USD/tháng 2.2.2 Chính sách định hướng thị trường FED tin rằng, họ đưa báo hiệu lãi suất FED Fund trì mức thấp khoảng thời gian dài định, doanh nghiệp tự tin lãi suất giữ thấp thời gian vay vốn, từ kích thích khoản đầu tư dài hạn Năm 2012, FED thay thời hạn trì lãi suất giới hạn kinh tế: họ hứa hẹn giữ lãi suất FED Fund thấp, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 6,5% lạm phát thấp Tháng 3/2014, tỷ lệ thất nghiệp xuống gần mức 6,5%, FED tuyên bố ngừng áp dụng tiêu thất nghiệp 6.5% ngưỡng sở xem xét tăng lãi suất mà xem xét nhiều yếu tố khác, kể lạm phát số tạo công ăn việc làm Ngày 29/10/2014, FED thơng báo dừng mua chứng khốn diện rộng vào cuối tháng Để kết thúc chương trình QE mức trì lãi suất thấp gần 0, FED hình thành kế hoạch thực CSTT bình thường, nhiên, khó khăn họ khơng thể thay đổi lãi suất FED Fund nhờ công cụ dự trữ bắt buộc họ làm trước khủng hoảng, QE làm ngập tràn thị trường với lượng dự trữ bắt buộc dư thừa Nói cách khác, với 2.000 tỷ USD dự trữ bắt buộc, lãi suất FED Fund gần đến FED muốn tăng cao Để quay lại CSTT thông thường, cách làm dễ thấy lúc làm giảm bớt lượng dự trữ dư thừa cách làm giảm bảng cân đối dự trữ thông qua bán tài sản Tuy nhiên, FED không dự định bán chứng khốn nào, thay vào đó, họ lên kế hoạch giảm bảng cân đối tài cách gia hạn toán chứng khoán đến hạn Tháng 6/2017, FED thông báo cho phép số hạn chế chứng khốn tốn đến hạn, theo đó, tháng toán khoảng tỷ USD trái phiếu phủ tỷ USD chứng khốn đảm bảo khoản vay, số tăng lên 40 tỷ USD trái phiếu phủ 20 tỷ USD chứng khoán đảm bảo khoản vay Mức giảm thực lượng chứng khoán nắm giữ đủ để thực CSTT cách hiệu 2.3 Kết quả, ý nghĩa 2.3.1 Kết Đến nay, chưa có nghiên cứu tác động cụ thể gói QE1 ích lợi mang lại cho kinh tế Mỹ Tuy nhiên, theo đánh giá FED, gói QE1 góp phần ngăn chặn kinh tế lớn giới rơi vào suy thối sâu rộng Nói cách khác, QE1 có tác dụng “gói kích thích niềm tin” khổng lồ Nền kinh tế khơng cịn lao dốc lạm phát tăng lên Tuy nhiên, giống sách kinh tế nào, hiệu QE1 bị giảm dần theo thời gian tiền đề cho QE2 Mỹ cần có thêm động lực Khơng giống gói QE1 QE2, điểm khác biệt gói QE3 khơng giới hạn thời gian quy mơ gói cứu trợ Như vậy, chương trình mua trái phiếu trở thành lời cam kết cho hành động FED tương lai FED không mua vào lượng tài sản cố định mong đợi sau kinh tế hồi phục FED tuyên bố tiếp tục mua kinh tế tốt lên thị trường lao động cải thiện rõ rệt Trên thực tế, gói QE3 đem lại tác động tích cực đến kinh tế Mỹ Cụ thể, theo The Guardian, tỷ lệ tăng trưởng GDP quý IV/2012 đạt mức 3,2% Dù quý II/2013, kinh tế Mỹ có tăng trưởng chậm (ước tính khoảng 1,9%) biện pháp thắt chặt chi tiêu Chính phủ Liên bang giảm mạnh tới 4,9% so với mức dự kiến ban đầu 4,1% Tuy nhiên, chi tiêu người tiêu dùng Mỹ - yếu tố đóng góp tới 70% vào hoạt động kinh tế lại liên tục gia tăng Theo số liệu tổ chức nghiên cứu Conference Board, số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 6/2013 tăng lên 82,1 điểm, cao kể từ tháng 02/2008 Cụ thể, người tiêu dùng bỏ nhiều tiền cho việc mua ôtô loại hàng hóa khác Thị trường nhà đất tiếp tục động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ, giá nhà liên tục tăng đạt mức tăng mạnh năm qua Giá nhà đất dự kiến tiếp tục tăng lãi suất cho vay thấp người tiêu dùng lấy lại niềm tin vào kinh tế nguồn cung nhà thị trường mức thấp thập kỷ Về thị trường việc làm, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm từ mức 7,8% từ bắt đầu có gói kích thích này, xuống mức 5,9% QE3 kết thúc hôm 29/10, giảm 1% so với mức dự báo Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm 2012 Đối với kinh tế Mỹ nói chung thân FED nhận định việc lượng hóa tác động QE lợi suất trái phiếu dễ so với “đo đếm” hiệu QE kinh tế vĩ mơ Như vậy, việc triển khai gói QE khổng lồ khơng thực đem lại nhiều lợi ích trực tiếp cho kinh tế Mỹ mà ngược lại trực tiếp làm gia tăng tỷ lệ nợ công nước (tỷ lệ tăng đáng kể giai đoạn tiến hành gói QE, cụ thể từ mức 87,1% năm 2010 lên tới mức 101,6% cho năm 2013) 2.3.2 Ý nghĩa Như vậy, với gói QE FED tung khoảng thời gian từ 2008 trở lại giúp Mỹ tăng lượng tiền lưu thông, giảm lãi suất thấp gần mức 0%, từ giúp tập đồn doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn cách dễ dàng Trên thực tế, gói cứu trợ chứng minh tính hiệu kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng ngồi dự kiến Tuy nhiên, có nhiều quan điểm trái chiều tác động QE kinh tế Mỹ Có nhiều ý kiến cho rằng, FED không nên thực nhiều QE gói QE khơng hiệu gây rủi ro cho kinh tế Việc triển khai gói QE kinh tế Mỹ điều cần thiết để phục hồi đà tăng trưởng cải thiện thị trường việc làm sách cũ khơng phát huy tác dụng Tiến hành gói QE, mặt FED mua lại MBS từ hệ thống ngân hàng, hỗ trợ tăng vốn khả dụng cho kinh tế để qua có khả kích thích thị trường việc làm; mặt khác, FED mua MBS, giá công cụ bị đẩy lên cao đồng nghĩa với lợi suất trái phiếu giảm xuống, nhà đầu tư tìm kiếm tài sản khác trái phiếu công ty; nhà lãnh đạo doanh nghiệp lạc quan kinh tế người tiêu dùng bỏ nhiều tiền cho việc mua ơtơ loại hàng hóa khác Sau năm, nhiều tranh cãi tính hiệu quả, gói kích thích kinh tế Mỹ thức kết thúc tranh sáng cho kinh tế Mỹ với thị trường nhà đất Mỹ phục hồi, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp kể từ năm 2008 Theo Washington Post, Chủ tịch FED Boston, ơng Eric Rosengren nói rằng, sách nới lỏng định lượng nói chung QE3 nói riêng “cây đũa thần”, kinh tế Mỹ phục hồi dự kiến Với QE, FED làm tất làm để đảm bảo kinh tế khởi sắc mà lãi suất đồng USD giảm 0%, từ giúp tập đồn doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn cách dễ dàng Việc kết thúc QE3 dọn đường cho FED tăng lãi suất USD trở lại vào thời điểm thích hợp, năm 2015 dự báo giới chuyên gia 2.4 Bài học kinh nghiệm từ việc thực sách tiền tệ phi truyền thống Mỹ Trên thực tế, thị trường tài vốn bị hoảng loạn sau ảnh hưởng tiêu cực cú sốc tài giới Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mơ, việc sử dụng sách tiền tệ phi truyền thống khiến Mĩ trì việc tăng trưởng kinh tế ổn định, giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho người dân đồng thời nâng cao phúc lợi, an sinh xã hội Tuy nhiên, khơng phải lúc sách tiền tệ phi truyền thống tạo hiệu Từ việc tìm hiểu kinh nghiệm Mỹ xem xét, so sánh với thực tiễn Việt Nam, cần cân nhắc kĩ lưỡng vấn đề sau để sách tiền tệ phi truyền thống phát huy tác dụng tốt nhất: 2.4.1 Về điều kiện áp dụng Chính sách phù hợp với quốc gia muốn tập trung nhiều vào việc hỗ trợ giúp kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, suy thối kích thích tăng trưởng Các nước nên áp dụng CSTT phi truyền thống mà CSTT truyền thống khơng cịn hiệu nghĩa chừng CSTT truyền thống phát huy hiệu lực tốt khơng cần phải áp dụng CSTT phi truyền thống Bên cạnh đó, việc áp dụng CSTT phi truyền thống không nên kéo dài kinh tế dần vào ổn định 2.4.2 Về cơng cụ sử dụng Chính sách phi truyền thống bao gồm nhiều công cụ khác tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh nước Với nước có thị trường tài phát triển cơng cụ sách thường áp dụng nới lỏng định lượng, với nước thị trường tài phát triển áp dụng sách nới lỏng tín dụng, triển khai áp dụng sách nới lỏng định lượng khơng có hiệu cao 2.4.3 Về đối tượng, lĩnh vực áp dụng Việc áp dụng công cụ CSTT phi truyền thống cần nghiên cứu kỹ kênh truyền tải định chế chuyển tải (áp dụng với lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp phù hợp) qua giúp kiểm sốt đánh giá xác, kịp thời tác động sách tới kinh tế 2.4.4 Về thời gian áp dụng NHTW thường sử dụng CSTT mở rộng cách mua tài sản tài để bơm tiền vào kinh tế, việc trì lãi suất thấp để đẩy mạnh hoạt động vay vốn để đầu tư kinh doanh tái cấu trúc nợ thực CSTT phi truyền thống Tuy nhiên, hành động NHTW kéo dài liên tục làm tính linh hoạt kinh tế thị trường, kéo lợi suất giảm trái với tự nhiên Hơn nữa, tài sản kinh tế mà NHTW mua rủi ro hồn trả nợ trái phiếu đáo hạn Do đó, NHTW cần chọn thời điểm phù hợp để bình thương hóa lại CSTT (thường kinh tế phục hồi ổn định trở lại) CHƯƠNG 3: XU HƯỚNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHI TRUYỀN THỐNG CỦA NHTW MỸ a) Xu hướng sử dụng công cụ “Định hướng mục tiêu” Để minh họa cho xu hướng này, đồ thị cung cấp thông tin lãi suất liên bang thực tế (đường nét liền) (là loại lãi suất dành cho nội hệ thống ngân hàng thương mại vay mượn “qua đêm” để đạt lượng dự trữ bắt buộc theo quy định Ngân hàng trung ương) kỳ vọng nhà đầu tư vào lãi suất liên bang (đường nét đứt) Những năm đầu hồi phục sau khủng hoảng (năm 2010 2011), nhà đầu tư kỳ vọng vào sách lãi suất có hiệu nhanh chóng Đường nét đứt dốc lên từ năm thể kỳ vọng cho năm lãi suất liên bang Hình 3.1: Xu hướng sử dụng cơng cụ “Định hướng mục tiêu” FED (đơn vị: %) Nguồn: “A review of the FED’s Unconventional Monetary Policy”, Economic Letters, December 2018, FRBFS Tuy nhiên, quy mô lớn khủng hoảng thiếu hiệu sách tiền tệ truyền thống, lãi suất tăng nhanh suy nghĩ thiếu thực tế Tháng năm 2012, FED đưa định hướng mục tiêu lãi suất liên bang trì mức gần 0% năm sau đó, điều hạ thấp kỳ vọng thị trường, giảm độ dốc đường nét đứt năm 2013 2014, qua làm giảm mức lợi tức dài hạn xoa dịu điều kiện tài Từ đồ thị trên, sách “Định hướng mục tiêu” đánh giá cơng cụ có hiệu cao trình hồi phục kinh tế Lãi suất thực tế có xu hướng dần theo kỳ vọng nhà hoạch định Trong năm 2019 2020, nhà hoạch định tiếp tục nâng cao kỳ vọng vào lãi suất để tiếp tăng trưởng kinh tế, với điều kiện FED tiếp tục muốn sử dụng sách phi truyền thống Hiệu vậy, sách định hướng mục tiêu không gây hậu cho kinh tế Do đó, việc có nên tiếp tục sử dụng công cụ cần cân nhắc kỹ lưỡng b) Xu hướng sử dụng công cụ “Nới lỏng định lượng” Đồ thị mô tả xu hướng vận động lượng tài sản tài FED lượng tiền mặt lưu thông FED sử dụng cơng cụ nới lỏng định lượng Hình 3.2: Xu hướng sử dụng công cụ “Nới lỏng Nguồn: “A review định of thelượng” FED’s Unconventional Monetary FED (đơn vị: nghìn tỉ Policy”, Đơ-la) Economic Letters, December 2018, FRBFS Khi tình hình kinh tế quốc gia dần trở nên ổn định, FED có xu hướng thu hẹp cán cân toán Đường nét đứt đưa dự báo FED thu hẹp dần tác động công cụ nới lỏng định lượng Lý nhà hoạch định sách Mỹ dự báo cán cân tốn FED khơng quay lại thời kỳ trước khủng hoảng, xuất phát từ nguyên nhân sau: (1) Nền kinh tế phát triển, lượng đồng Đô-la lưu thông nhiều gấp đôi so với năm 2007 Đồng tiền Mỹ dự báo tiếp tục giữ vị cao (2) Xu hướng phản ánh kinh tế bền vững lượng dự trữ lớn hệ thống tài Các tổ chức tài tư nhân thận trọng học từ khủng hoảng tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh Công Danh, 2016, “Tác động sách tiền tệ phi truyền thống nước phát triển lên nước phát triền gợi ý cho Việt Nam”, Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, số 1, tháng 1, 27-31 Vũ Thị Hằng Hồng Đức Minh, 2015, “Ứng dụng cơng cụ phi truyền thống điều hành sách tiền tệ Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, số 20, tháng 10 Domenico Giannone, Michele Lenza, Huw Pill and Lucrezia Reichlin, 2011, “Non-standard monetary policy measures and monetary developments”, Working paper series, No.1290, January, 5-9 Bảo Ngọc, 2015, “Nới lỏng định lượng QE – “Cây đũa thần” với kinh tế Mỹ”, Ngân hàng bưu điện Liên Việt, ngày 13 tháng 5, http://bit.ly/2JjoZ0y PGS,TS Nguyễn Trọng Tài, 2018, “Chính sách tiền tệ phi truyển thống: Thực tiễn nước vấn đề đặt Việt Nam”, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, ngày 10 tháng 5, http://bit.ly/2HfVKcq Minh Dương, 2014, “Diễn biến tiền tệ tài quốc tế bật (từ ngày 17-19/3/2014)”, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, ngày 12 tháng 5, http://bit.ly/2JC6u6A Phước Phạm, 2014, “Fed thức tun bố chấm dứt hồn tồn QE3”, Vietstock, ngày 13 tháng 5, https://vietstock.vn/2014/10/fed-chinh-thuc-tuyen-bo-cham-dut-hoan-toan-qe3-772391011.htm Federal Reserve Bank of San Francisco, “A review of unconventional monetary policy”, ngày tháng 5, https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economicletter/2018/december/review-of-unconventional-monetary-policy/ ... tài chính, qua đó, giảm biến động lãi suất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CSTT PHI TRUYỀN THỐNG CỦA NHTW MỸ 2. 1 Bối cảnh nước Mỹ trước áp dụng sách tiền tệ phi truyền thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. .. phi? ??u đáo hạn Do đó, NHTW cần chọn thời điểm phù hợp để bình thương hóa lại CSTT (thường kinh tế phục hồi ổn định trở lại) CHƯƠNG 3: XU HƯỚNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHI TRUYỀN THỐNG CỦA NHTW. .. luồng vốn đầu lớn đổ vào nước Điều tạo áp lực tăng giá lên đồng nội tệ, tạo thách thức với kinh tế vĩ mô ổn định tài quốc gia 1 .2 Điều kiện áp dụng sách tiền tệ phi truyền thống Chúng ta vừa kết
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 thực trạng và xu hướng áp dụng chính sách tiền tệ phi tuyền thống của NHTW mỹ , tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 thực trạng và xu hướng áp dụng chính sách tiền tệ phi tuyền thống của NHTW mỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn