5 HUT DAM (2) (2)

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM: KỸ THUẬT HÚT ĐÀM NHỚT NKQ, MKQ (BN mê, thở máy, tăng tiết nhiều đàm nhớt) Điểm Điểm TT Các bước tiến hành Chú ý chuẩn đạt Báo giải thích với người nhà Bật máy hút thử(1) điều chỉnh áp lực (1) Vỗ rung ngực cho người bệnh(1), đặt túi giấy vừa tầm tay(1) Điều dưỡng rửa tay nhanh(1), trải khăn nhỏ vô khuẩn (hoặc gạc miếng VK) khu vực hút.(1) Cho BN thở Oxy 100% ba phút (nếu BN thở máy) Thí sinh nói Các bước đánh dấu (*) thí sinh làm Mang găng vô khuẩn(*) không không chấm điểm Tay thuận cầm đầu đuôi ống thông (chú ý không để chạm bẩn) tay cầm dây hút gắn vào đuôi ống thông điều chỉnh van hút (*) Làm sức hút(1), đưa ống thông qua ống NKQ, MKQ đến cảm giác chạm vào carina phải rút 1cm hút (1) Mở sức hút(1), tay thuận cầm ống hút nhẹ nhàng xoay tròn hút Khi hút không đẩy đẩy lại ống từ ngoài(2) Nếu đàm đặc, bơm vào 1-2ml dd NaHCO3 làm loãng đàm 10 hút(1), Bơm kỹ thuật (1) Thời gian hút khoảng nhịp thở người điều dưỡng 11 khoảng 15 giây Tổng thời gian hút không qúa phút 12 Quan sát sắc diện BN, ý thức, nhịp tim, huyết áp, SpO2 máy Monitor (1), số lượng đàm màu sắc đàm sau 13 14 hút(1) Giữa lần hút, cho BN thở Oxy 100% 30 giây đến phút Lặp lại nhiều lần đàm Hút xong tháo ống hút cho vào túi rác(1), hút nước tráng lại cho ống nối(1) 16 Tắt máy hút(1), Cho người bệnh thở Oxy 100% phút.(1) Lau lại mũi miệng(1), cho người bệnh nằm lại tư thoải mái 17 (1) 18 Thu dọn dụng cụ, tháo găng tay, rửa tay (1), ghi hồ sơ(1) TỔNG CỘNG: 18 bước Giám khảo 15 1 2 2 34 Giám khảo KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM: KỸ THUẬT HÚT ĐÀM NHỚT MŨI HỌNG ( BN tỉnh) Điểm Điểm STT Các bước thực Chú ý chuẩn đạt Báo giải thích cho người bệnh Bật máy hút điều chỉnh áp lực (NL: 100-120mmHg, TE: 80-100mmHg) Vỗ lưng kích thích BN làm long đàm Đặt túi giấy vừa tầm tay Đặt BN đầu bằng, nghiêng bên Các bước đánh dấu (*) thí sinh làm Mang găng vô khuẩn (*) không không chấm điểm Tay thuận cầm đầu đuôi ống thông (chú ý không để chạm bẩn) tay cầm dây hút gắn vào đuôi ống thông điều chỉnh van hút(*) Hút mũi họng: Làm sức hút(1), nhẹ nhàng đưa ống thông vào dọc theo khoang mũi khoảng 7-8 cm xoay ống hút(1), lập lại động tác đường thở thông (tạo sức hút đường ra).(1) Hút miệng họng: bảo BN há miệng dùng đè lưỡi luồn ống thơng vào nơi có nhiều đàm giải hút ngắt quãng Mỗi động tác phải làm sức hút trước đưa vào hút 10 cho BN 11 Thời gian hút khoảng nhịp thở người điều dưỡng 12 13 14 khoảng 15 giây(1) Tổng thời gian hút không qúa phút.(1) Hút xong lấy ống dùng gạc lau ống, bỏ ống hút vào túi rác(1) hút nước tráng lại cho ống câu nối(1) Lau lại mũi miệng(1), cho người bệnh nằm lại tư thoải mái.(1) Tắt máy, thu dọn dụng cụ, tháo găng tay, rửa tay(1), ghi hồ sơ (1) TỔNG CỘNG: 14 bước 2 23 ... (1) 18 Thu dọn dụng cụ, tháo găng tay, rửa tay (1), ghi hồ sơ(1) TỔNG CỘNG: 18 bước Giám khảo 15 1 2 2 34 Giám khảo KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa... trước đưa vào hút 10 cho BN 11 Thời gian hút khoảng nhịp thở người điều dưỡng 12 13 14 khoảng 15 giây(1) Tổng thời gian hút không qúa phút.(1) Hút xong lấy ống dùng gạc lau ống, bỏ ống hút vào
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 HUT DAM (2) (2) , 5 HUT DAM (2) (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn