2 TRUYỀN DICH (1)

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM TRUYỀN DỊCH CHO BỆNH NHÂN STT QUY TRÌNH KỶ THUẬT Thực đúng, giải thích cho bệnh nhân người nhà bệnh nhân yên tâm, thông báo dịch truyền(1) Dặn bệnh nhân điều cần thiết: đại tiểu tiện trước truyền Đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở Điểm chuẩn 1 Kiểm tra dịch truyền ( 1) sát khuẩn nút chai, (1) cắm dây truyền vào chai, khóa dây (1) Treo chai lên cọc truyền, đuổi khí dây ngồi,(1) khóa lại, đậy nắp kim truyền (1) Cắt băng dính, bộc lộ vùng truyền(1), xác định vị trí truyền(1) Đặt gối kê tay vùng truyền(1) Buộc dây cao su nơi tiêm 10-15 cm (1) Sát khuẩn tay nhanh (1) Sát khuẩn vùng tiêm từ ngồi theo hình xoắn ốc rộng >10cm đến sạch, tối thiểu lần(*) Một tay căng da nơi tiêm(1), đâm kim nhanh qua da, kim mặt da tạo góc 15 – 300 (1), sau luồn kim vào tĩnh mạch (1) Tháo dây garo(1), mở khóa cho dịch chảy(1) Cố định đốc kim(1), che cố định thân kim gạc vô khuẩn băng cá nhân, cố định dây truyền dịch băng dính(1) 10 11 Điểm đạt Chú ý Nêu BN vừa lấy dâu sinh hiệu ĐD thơng báo cho GK số đảm bảo an tồn cho việc truyền dịch * Sát khuẩn không đảm bảo không chấm điểm 2 Làm thứ tự: 2đ Làm đủ bước mà không thứ tự: 1đ 12 13 14 Điều chỉnh tốc độ giọt theo y lệnh Giúp BN tư thoải mái, theo dõi phát tai biến (1), dặn dò điều cần thiết(1) Thu dọn dụng cụ, rửa tay(1), ghi hồ sơ(1) TỔNG CỘNG 14 bước Giám khảo 2 30 Giám khảo ... 12 13 14 Điều chỉnh tốc độ giọt theo y lệnh Giúp BN tư thoải mái, theo dõi phát tai biến (1), dặn dò điều cần thiết(1) Thu dọn dụng cụ, rửa tay(1), ghi hồ s? ?(1) TỔNG CỘNG 14 bước Giám khảo 2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 TRUYỀN DICH (1) , 2 TRUYỀN DICH (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn