Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng ớt tại trang trại 14 barack omega, paran, arava, israel

65 2 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN TRUNG ĐỨC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG ỚT TẠI TRANG TRẠI 14 BARACK OMEGA, PARAN, ARAVA, ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Địa Mơi trường : Quản lý Tài ngun : 2013 - 2017 Thái Nguyên 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN TRUNG ĐỨC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG ỚT TẠI TRANG TRẠI 14 BARACK OMEGA, PARAN, ARAVA, ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Dương Thị Thanh Hà Khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, thầy cô giáo tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt khóa học vừa qua Em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc tới Th.S Dương Thị Thanh Hà, người cô tâm huyết tận tình hướng dẫn, động viên, dành nhiều thời gian định hướng bảo em suốt thời gian thực tập để em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới an chị Trung tâm Đào tạo Phát triển Quốc tế giúp em có hội trải nghiệm kiến thức từ nước ngồi Ngồi ra, cịn giúp em học hỏi thêm kinh nghiệm sống Một lần em xin chân thành cảm ơn tới ông chủ trang trại 14 nơi em thực hành thực tập nhiệt tình giúp đỡ em trình triển khai điều tra thu thập số liệu thực địa để phục vụ cho khóa luận Cuối em xin gửi lịng ân tình tới gia đình em Gia đình thực nguồn động viên lớn lao người truyền nhiệt huyết để em hồn thành khóa luận Trong thời gian thực tập em cố gắng mình, kinh nghiệm kiến thức cịn hạn hẹp nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót khuyết điểm Em mong thầy, giáo bạn sinh viên đóng góp thêm ý kiến để khóa luận hoàn thiện Tạo tảng cho việc thực khóa luận tới Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2017 Sinh viên Trần Trung Đức ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa BVTV Bảo vệ thực vật S Small(nhỏ) M Medium (trung bình) L Low (thấp) XL Extra large(to) LUT Land use type - loại hình sử dụng đất FAO Food and Agriculture Organization - Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc 11 EL Cỡ to 12 Moshav Nhiều trang trại sản xuất với diện tích lớn, vừa sản xuất vừa chuyển giao cơng nghệ 13 Kibbutz Làng nông nghiệp 14 CNH- HĐH Công nghiệp hóa đại hóa 15 Dunam 1000m2 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Một số thông tin đất nước Israel Bảng 2.2: Năm nước xuất,nhập hàng đầu giới 24 Bảng 2.3: Sản lượng,diện tích,năng suất ớt Việt Nam năm 2014 25 Bảng 2.4: Dân số, diện tích tổng sản phẩm nước năm 2015 và2016 25 Bảng 4.1 Tình hình lao động moshav Paran 33 Bảng 4.2 Hiệu kinh tế loại trồng 41 Bảng 4.3 Hiệu xã hội LUT 43 Bảng 4.4 Hiệu môi trường kiểu sử dụng đất 44 Bảng 4.5 Phân loại kích cỡ loại ớt 47 Bảng 4.6: Phân phối ớt hàng tháng( Đơn vị: Tấn/dunam) 47 Bảng 4.7 Tổng sản lượng giống ớt 48 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Trồng lúa theo phương pháp Israel 13 Hình 2.2 Diện tích nhóm đất sử dụng 17 Hình 4.1 : Qủa ớt trang trại 14 Paran ,Israel 36 Hình 4.2: Hệ thống ống tưới nhỏ giọt 37 Hình 4.3 : Cây ớt sau nẹp dây 38 Hình 4.4 : Qủa ớt đến thời điểm thu hoạch 38 Hình 4.5 Chà cơng viên Moshav Paran Israel 39 Hình 4.6 Trang trại nho Moshav Paran,Israel 40 Hình 4.7 Quy trình đóng hộp ớt 46 Hình 4.8 Phân bố sản lượng ớt tháng 48 Hình 4.9 Tổng sản lượng giống ớt chuông đỏ 49 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan đất nước Israel 2.1.1 Khái niệm đất đất nông nghiệp 2.1.2 Tổng quan đất nước Israel 2.1.3 Tổng quan Moshav Paran miền nam Israel 11 2.2 Tổng quan nông nghiệp Israel 12 2.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 17 2.4 Hiệu tính bền vững sử dụng đất 17 2.4.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 17 2.4.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 20 2.4.3 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất 20 2.5 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 21 2.5.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề xuất sử dụng đất 21 2.5.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 21 vi 2.5.3 Định hướng sử dụng đất 22 2.6 Tình hình sản xuất tiêu thụ ớt giới Việt Nam 23 2.6.1 Tình hình sản xuất ớt tiêu thụ số nước giới 23 2.6.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ ớt Việt Nam 25 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 - Địa điểm: Trang trại 14,Paran, Israel 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Paran, Israel 26 3.3.2 Hiện trạng xác định loại hình sử dụng đất nông nghiệp Paran, Israel 26 3.3.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội mơi trường loại hình sử dụng đất nông nghiệp 26 3.3.4 Lựa chọn định hướng loại hình sử dụng đất nơng nghiệp đạt hiệu cao 26 3.3.5 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất cho Moshav học trồng ớt cho Việt Nam 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 26 3.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 27 3.4.3 Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 27 3.4.4 Phương pháp đánh giá tính bền vững 28 3.4.5 Phương pháp tính tốn phân tích số liệu 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội moshav Paran,Israel 29 vii 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên môi trường 29 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Moshav Paran 32 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 34 4.2 Một số loại hình sử dụng đất Paran 35 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất 40 4.3.1 Hiệu kinh tế 40 4.3.2 Hiệu xã hội 42 4.3.3 Hiệu môi trường 44 4.4 Tình hình sản xuất, chế biến tiêu thụ ớt Ngọt trang trại 14 Paran 45 4.4.1 Tình hình sản xuất trang trại 45 4.4.2 Sự phân bố giống ớt 47 4.4.3 Tổng suất giống ớt chuông đỏ 48 4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho Moshav Paran học cho Việt nam phát triển trồng ớt 50 4.5.1.Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho Moshav Paran 50 4.5.2 Bài học sản xuất ớt cho Việt Nam 51 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai trải qua q trình tiến hóa phát triển qua giai đoạn tác động tới nguồn đất đai, người sống dựa vào đất đai chủ yếu khai thác khả sản xuất đất để tạo cải vật chất nhằm phục vụ nhu cầu mục đích sống người Đất đóng vai trị vơ quan trọng đời sống người thiên nhiên Đất đai tảng để định cư tổ chức hoạt động kinh tế xã hội, tảng trình hoạt động người, khơng đối tượng lao động mà cịn tư liệu sản xuất khơng thể thay Đất sở sản xuất nông nghiệp, yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu sản xuất nông nghiệp, tạo lương thực, thực phẩm nuôi sống người Việc sử dụng đất cách có hiệu bền vững trở thành đề cấp thiết với quốc gia, nhằm trì sức sản xuất đất đai cho cho tương lai Với điều kiện nay, xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kèm theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa xã hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Các hoạt động làm cho diện tích đất nơng nghiệp vốn có hạn diện tích ngày bị thu hẹp, đồng thời làm giảm độ màu mỡ, lại có nguy bị suy thoái tác động thiên nhiên thiếu ý thức người trình sản xuất làm giảm tính bền vững sử dụng đất Trong việc khai thác đất hoang đưa vào sử dụng chuyển mục đích sử dụng đất khác sang đất nông nghiệp hạn chế Do việc đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp từ lựa chọn loại hình sử dụng đất có hiệu quả, để sử dụng hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề toàn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có 42 phí sản xuất cao cù với thu nhập thấp, thị trường tiêu thụ chưa ổn định Tuy nhiên hiệu chưa thể hết tiềm vốn có đất Qua ta thấy ớt loại khác hiệu kinh tế Nên Paran xác định ớt chủ đạo vùng 4.3.2 Hiệu xã hội Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất đánh giá thơng qua tiêu: đảm bảo an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu nông hộ, giá trị ngày công lao động nơng nghiệp, tỷ lệ giảm hộ đói nghèo, mức độ giải công ăn việc làm thu hút lao động,…Mỗi loại hình sử dụng đất có tác dụng định đến đời sống xã hội Quá trình sản xuất nông nghiệp tạo việc làm cho người nông dân, tạo nguồn cải phục vụ sống nơng hộ, đồng thời tạo nguồn hàng hóa để bán thị trường Qua đó, loại hình sử dụng đất mang lại hiệu kinh tế cao có tác dụng tích cực đến việc nâng cao chất lượng sống , đảm bảo an ninh lương thực địa phương, giảm tình trạng đói nghèo, giải nhu cầu lao động chủ hộ Ngược lại, loại hình sử dụng đất khơng hiệu quả, cho thu nhập thấp, không giải việc làm cho người dẫn đến phát sinh tệ nạn xã hội lúc nông nhàn, hay xu dịch chuyển lao động từ nhà sang nhà khác,khu vực sang khu vực khác Sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết yếu người dân khơng có điều kiện đầu tư cho giáo dục, y tế Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất thể qua bảng: 43 Bảng 4.3 Hiệu xã hội LUT Đảm ST LUT T bảo Thu hút lương lao động Giảm tỷ Đáp ứng Sản lệ đói nhu cầu phẩm nghèo nơng hộ hàng hóa thực Chuyên ớt *** *** *** *** ** Chuyên chà ** ** ** * ** Chuyên cà chua ** * * * * Chuyên nho * ** ** ** ** (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra nơng hộ) Cao: *** Trung bình: ** Thấp: * Đối với LUT trồng hàng năm Các hoạt động trồng trọt đất hàng năm huy động sử dụng phần lớn quỹ thơi gian lao động nông hộ Tuy nhiên việc đầu tư công lao động LUT không thường xuyên, mang tính thời vụ, tập trung vào mốt số thời gian khâu gieo trồng, làm cỏ thu hoạch, cịn lại thời gian nhàn rỗi Lúa, ngơ sản xuất đáp ứng nhu cầu Đối với LUT trồng lâu năm Là LUT cho hiệu kinh tế cao đòi hỏi đầu tư lớn, đặc biết thời kỳ kiến thiết cần khoản chi phí lớn chưa cho sản phẩm thu hoạch Đây trở ngại nông hộ khơng giàu, khơng có khả đầu tư Trong năm gần diện tích đất trồng mở rộng, thu hút lao động địa bàn Tại địa bàn có xưởng chế biến ớt lớn giúp đầu ổn định Cây ớt cho thu nhập cao coi làm giàu cho nơng hộ, đồng thời góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương Kết trồng trọt đất hàng năm có đóng góp quan trọng cho phát tiển kinh tế khu vực nói chung Paran nói riêng 44 LUT ăn loại hình sử dụng đất đầu tư, chăm sóc phát triển góp phần tăng thu nhập đồng thời giải việc làm cho người dân thời gian nông nhàn chờ thời vụ, điều kiện thuận lợi sử dụng lao động phụ nông trại, trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên Moshav Tuy nhiên phần lớn người dân khơng quan tâm đến lợi ích kinh tế ăn trồng, trồng đóng vai trị bổ sung vị bữa ăn gia đình chủ yếu lương thực địa bàn Moshav 4.3.3 Hiệu mơi trường Các loại hình sử dụng đất đạt hiệu mặt mơi trường địi hỏi phải bảo vệ độ màu mỡ đất, ngăn chặn thối hóa đất bảo vệ môi trường đất, không gây hại cho sức khỏe người Paran nơi có địa hình đa số sa mạc nên vấn đề mơi trường quan tâm Trong trình sử dụng đất tác động đến môi trường số mặt sau: Tỷ lệ che phủ, khả bảo vệ, cải tạo đất, ý thức người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Hiệu môi trường thể bảng 4.4: Bảng 4.4 Hiệu môi trường kiểu sử dụng đất CHỈ TIÊU STT LUT Kiểu sử dụng đất Ớt Chuyên rau Cà chua Chà Chuyên Nho Hệ số sử dụng đất Tỷ lệ che phủ Cao Trung bình Cao Trung bình Cao Trung bình Cao Trung bình Ý thức người dân việc sử dụng thuốc BVTV Cao Trung bình Trung bình Cao Cao Thấp Trung bình Cao Khả bảo vệ cải tạo đất ( Nguồn:Tổng hợp từ phiếu điều tra nơng hộ) Để sử dụng đất có hiệu kinh tế- xã hội môi trường quyền Paran cần có sách thích hợp nhằm phổ biến hướng dẫn 45 người nông dân sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm theo quan điểm sinh thái mơi trường Nâng cao trình độ người lao động từ lựa chọn loại hình sử dụng đất đạt hiệu cao, ngăn chặn thối hóa đất bảo vệ mơi trường đất cho tương lai 4.4 Tình hình sản xuất, chế biến tiêu thụ ớt Ngọt trang trại 14 Paran 4.4.1 Tình hình sản xuất trang trại Trang trại Barack Omega nằm Moshav Paran thuộc vùng Arava nằm phía Nam đất nước Israel với tổng diện tích 70 dunam (≈7,0 ha) chia làm trang trại Giống trồng trang trại ớt Hiện nay, trang trại có nhân công Thái Lan sinh viên tu nghiệp sinhViệt Nam đến thực tập Trang trại 14 có kỹ thuật cộng kiến thức làm nông nghiệp nên tương đối phát triển, giá trị sản lượng ớt năm sau cao năm trước cấu trồng,mùa vụ dần thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa có lợi có người lao động, sản xuất hàng hóa xuất ngồi nước gắn với thị trường Mặc dù chịu ảnh hưởng thiên nhiên năm gần nhờ áp dụng biện pháp khoa học với hướng dịch chuyển cấu trồng phù hợp nên sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng Trồng trọt: Những năm gần ơng chủ có nhiều thay đổi nhận thức việc chọn giống thường sử dụng loại giống tiến kỹ thuật có suất cao cộng với có đầu tư thích đáng phân bón ,thay đổi lượng nước tưới , nên suất lúa tăng đáng kể hàng năm thường đạt vượt tiêu Loại thường trồng chủ đạo giống ớt Gồm loại giống ớt chuông đỏ: - Giống 7158 - Giống Sobak 46 - Giống151 Sau thu hoạch, ớt sau hái chuyển vào kho riêng trang trại Tại đây, ớt rửa sạch, loại bỏ hỏng(dập,nát), phân loại size (M, L, XL,EL,ớt chợ), ớt sau chuyển vào hộp đựng, đóng gói đưa lên xe để xuất Trong năm qua, nước nhập lượng ớt trang trại chủ yếu phục vụ tiêu dùng nước Một số chất đẹp chuyển xuất thị trường như: EU, Nga Quy trình đóng hộp trang trại 14: Ớt sau thu hoạch Đóng hộp, bảo quản Máy chế biến Chọn lọc kích cỡ thử cơng Xuất Hình 4.7 Quy trình đóng hộp ớt Rửa nước clo Chọn lọc kích cỡ qua máy 47 Bảng 4.5 Phân loại kích cỡ loại ớt Cỡ Khối lượng(g) Ớt chợ < 135 S 135 – 155 M 155 – 185 L 185 – 225 XL 225 – 255 EL >= 255 4.4.2 Sự phân bố giống ớt Bảng 4.6: Phân phối ớt hàng tháng( Đơn vị: Tấn/dunam) Giống/tháng Tháng 11 Tháng 12 Tháng Tháng Tháng Giống 7158 0,71 3,07 5,4 4,06 1,71 Giống sobak 4,17 4,09 3,96 1,24 Giống 151 4,29 4,57 3,04 0,86 48 giống 7158 giống sobak giống 151 Tháng 11 Tháng 12 Tháng Tháng Tháng Hình 4.8 Phân bố sản lượng ớt tháng Bảng 4.6 hình 4.8 thể lợi nhuận phân bố ớt tháng với Qua ta thấy được:  Với loại 7158 Tháng cao tháng Giêng (5,4 tấn/dunam), chiếm 36,1% tổng sản lượng  Với Sobak đa dạng, tháng cao tháng 12 (4,17 tấn/dunam), chiếm 31% tổng sản lượng  Với loại 151, tháng cao tháng Giêng (3,2 tấn/dunam), chiếm 35,8% tổng sản lượng 4.4.3 Tổng suất giống ớt chuông đỏ Bảng 4.7 Tổng sản lượng giống ớt Giống Năng suất(tấn/dunam) 7158 14,96 Sobak 13,46 151 14,04 49 Từ bảng 4.7 hình 4.9 cho thấy giống 7158 cho suất tổng cộng 14,96 tấn/ dunam, giống Sobak cho suất tổng cộng 13,46 tấn/ dunam, giống 151 cho tổng suất 14,04 tấn/ dunam Vì vậy, giống 7158 cho suất cao giống Sobak cho 1,5 tấn/ dunam giống 151 với 0,92 tấn/ dunam Với diện tích gieo trồng dunam, khác biệt tương đối lớn Tấn/dunam 15.5 15 14.5 14 Tấn/dunam 13.5 13 12.5 giống 7158 giống sobak giống 151 Hình 4.9 Tổng sản lượng giống ớt chuông đỏ Ta thấy tổng sản lượng giống ớt chng đỏ có chênh lệch rõ rệt.Giống ớt 7158 cho hiệu giống lại với 14,96 tấn/dunam so với 13,46 14,04 Kết Luận Từ kết đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất mặt kinh tế, xã hội môi trường, đồng thời dựa nguyên tắc lựa chọn tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng đưa loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện Paran sau: 50 LUT rau: + Đối với loại hình sử dụng trồng ớt hàng năm Đây loại hình sử dụng đất chưa áp dụng rộng rãi Moshav Paran, loại hình sử dụng tận dụng nguồn lực lao động nông nghiệp dồi Nhất mang lại hiệu kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người Khả bảo cải tạo đất tốt + Kiểu sử dụng đất trồng đan xem ớt với cà chua kiểu chọn đáp ứng an ninh lương thực phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác vừa tăng thêm thu nhập cho người nông dân, tận dụng điều kiện sẵn có trồng ớt LUT quả: Cây ăn (Với loại nho chà là) LUT chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên đất đai địa phương cho hiệu môi trường cao, đầu tư, quy hoạch chăm sóc tốt cịn cho hiệu kinh tế cao 4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho Moshav Paran học cho Việt nam phát triển trồng ớt 4.5.1.Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho Moshav Paran Moshav Paran moshav thuộc vùng cịn người dân cịn gặp nhiều khó khăn nhiều mặt kinh tế, sản xuất,lao động Vì cấp quyền cần có sách để giúp đỡ người nông dân nông trại giúp người dân mở rộng sản xuất phát triển kinh tế gồm sách sau: - Đa dạng hố hình thức cho vay huy động vốn nhàn rỗi dân, khuyến khích hình thức quỹ tín dụng nông dân Ưu tiên người vay vốn để sản xuất nơng nghiệp với loại hình sử dụng đất có hiệu kinh tế - Cải tiến thủ tục cho vay tới hộ nông dân, mở rộng khả cho vay tín dụng khơng địi hỏi chấp 51 - Chính quyền cần có hỗ trợ đầu tư tín dụng, đầu tư cho việc thu mua nông sản vào vụ thu hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản, đầu tư xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nơng sản - Chính sách xây dựng quỹ tín dụng nhân dân, mở rộng tín dụng đồng thời có chế quản lý thích hợp, thuận lợi cho việc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, có chế độ ưu tiên cho chương trình, dự án phát triển sản xuất nơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải việc làm cho lao động nước Moshav cần tập trung cao nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến giao thông để giao lưu Moshav khác, nhằm thuận lợi cho việc lưu thông trao đổi hàng hoá thuận lợi 4.5.2 Bài học sản xuất ớt cho Việt Nam Mặc dù không thiên nhiên ưu đãi, với 1/2 diện tích đất đai sa mạc, khí hậu khắc nghiệt thiếu hụt nguồn nước, Israel trở thành nước xuất sản phẩm nông nghiệp Nhờ biết phát triển ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ tiên tiến phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, người nông dân Israel biến sa mạc khô cằn thành cánh đồng trù phú, đáp ứng tới 95% nhu cầu lương thực quốc gia Các công nghệ tái chế nước, tưới nhỏ giọt, bảo quản Israel giúp tăng suất chất lượng sản phẩm mà giúp tiết kiệm nguồn nước đảm bảo môi trường sinh thái Nếu so sánh với điều kiện tự nhiên, địa lý thuận lợi Việt Nam, đặt vào vị trí Israel khơng biết họ cịn phát triển đến mức Việt Nam mang danh nước có truyền thống nông nghiệp, công nghệ sản xuất, chế biến bảo quản nơng sản gần khơng có gì, người nơng dân phải tự xoay sở Các máy móc đơn giản sản xuất nơng nghiệp bảo quản nông nghiệp phải nhập từ nước ngồi 52 Ở Việt Nam có tay nhiều thuận lợi để phát triển trồng ớt vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, đất nước có truyền thống nông nghiệp lâu đời Sao chép thành công người khác để đem đến thành cơng cho riêng phương thức Thế giới áp dụng từ lâu hiệu lĩnh vực.thực nhóm giải pháp: * Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật - Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến giới vào thâm canh sản xuất, đẩy mạnh việc đưa khí hố vào sản xuất giống ớt mới, có suất chất lượng cao phù hợp với nước ta - Bổ sung kinh phí cho nghiệp kinh tế nông lâm nghiệp để tổ chức thực tốt mục tiêu chương trình đề án ngành nơng nghiệp xây dựng - Từng bước đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sở mẫu mã, bao bì hàng hoá - Mở điểm giới thiệu, quảng cáo sản phẩm Moshav số nơi khác nước - Ứng dụng tin học để quản lý sản xuất xúc tiến thương mại + Nước ta cần trang thiết bị, lắp đặt số máy tính có hồ mạng Internet cung cấp khai thác thơng tin thị trường cho người lao động + Thiết lập trang giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giúp khách hàng tiếp cận xúc tiến hoạt động thương mại * Nhóm giải pháp thị trường Tăng cường công tác nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ cung cấp thông tin giá điều kiện cho hộ sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng tiêu dùng, đem lại hiệu cao sản xuất - Sớm đầu tư xây dựng sở chế biến nông sản trang trại với quy mô phù hợp nhằm tạo giá trị nông sản cao, dễ bảo quản, dễ tiêu thụ 53 - Đầu tư phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, chợ bán buôn đầu mối, tạo điều kiện cho hàng hố lưu thơng dễ dàng * Giải pháp giống - Với phương châm tranh thủ điều kiện sẵn có sở nghiên cứu khoa học giống trồng, vật nuôi địa phương, tập trung chủ yếu ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất giống, lựa chọn giống phù hợp với điều kiện sản xuất vùng yêu cầu thị trường - Đưa giống ớt có suất cao, chất lượng tốt, chịu nhiệt độ thấp cực nóng để thay giống cũ - Rút kinh nghiệm phát huy hiệu đạt mơ hình trình diễn thâm canh kết hợp nhân giống chỗ 54 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Moshav Paran vùng thuộc Israel Nền nông nghiệp trồng rau trồng ăn Ớt trồng cho suất, sản lượng giá trị kinh tế, mơi trường Tính riêng lãi trồng khác chà là, nho, cà chua với thu nhập đạt 35.616,66 nghìn đồng/dunam Giống ớt 7158 giống cho suất cao giống khác, đạt 14,96 tấn/1 dunam Ớt trồng với quy trình cơng nghệ cao, sản phẩm sạch, có giá trị xuất Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm trồng ớt, kinh nghiệm tiêu thụ sản xuất, xuất quy trình Israel để nâng cao đời sống kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân nhân 5.2 Đề nghị Áp dụng trồng giống ớt chuông 7158 trồng Việt Nam Để nâng cao hiệu sử dụng đất trồng ớt cần thực giải pháp chủ yếu đưa giống ớt chng có suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, luân canh Đặc biệt phải nâng cấp củng cố hệ thống thuỷ lợi nội đồng, thay ống tưới nhỏ giọt thường xuyên, sử dụng phân bón hợp lý, tránh sử dụng tràn lan Trong trình sử dụng đất cần kết hợp với biện pháp cải tạo, bảo vệ môi trường nhằm phát triển nông nghiệp bền vững cho tương lai Khai thác tốt tiềm đất đai nguồn lao động phục vụ cho sản xuất, áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất Đặc biệt tổ chức tốt chương trình khuyến nông lớp tập huấn kỹ thuật cho người nơng dân hiểu rõ vai trị, giá trị kĩ thuật trồng ớt Tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp bền vững tương lai 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nông nghiệp phát triển nơng thơn (1999), báo cáo tóm tắt chương trình phát triển nông lâm nghiệp kinh tế - xã hội nông thôn vùng núi bắc tới năm 2000 2010, Hà Nội Các Mác (1949), Tư luận - tập III, NXB Sự thật, Hà Nội Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), Giáo trình đất, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cs (2001), Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng, Đề tài nghiên cứu cấp ngành, Hà Nội Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nơng, Nguyễn Đình Thi (2003), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hội khoa học đất Việt Nam (1999), Sổ tay điều tra, phân loại đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài (2007), Giáo trình kinh tế tài ngun đất, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Nông, Nông Thu Huyền (2013), Bài giảng đánh giá đất, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Phiên, Nguyễn Từ Siêm (1998), Canh tác bền vững đất dốc Việt Nam 10 Nguyễn Tử Siêm - Thái Phiên (1999), Đất đồi núi Việt Nam, thối hóa phục hồi, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùn ĐBSH Bắc Trung Bộ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 12 facfish 2017 “chillies and pepers” truy cập ngày 20/10 http://www.factfish.com/statisticcountry/vietnam/chillies+and+peppers,+dry,+production+quantity 56 13 Wiki 2017 “Pepper” truy cập ngày 20/10 http://en.wikipedia.org/wiki/pepper, 14.http://www.factsaboutisrael.uk/agriculture-in-israel/ 15 Wiki 2017 “Arabah Israel” truy cập ngày 20/10 https://en.wikipedia.org/wiki/Arabah 16.Wiki 2017 “Paran” truy cập ngày 20/10 https://en.wikipedia.org/wiki/Paran,_Israel ... nghiệp trang trại 14 Barack Omega, Moshav Paran, Arava, Israel Xác định trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trang trại 14 Barack Omega, Moshav Paran, Arava, Israel Đánh giá hiệu lựa... tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG ỚT TẠI TRANG TRẠI 14 BARACK OMEGA, PARAN, ARAVA, ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản... sử dụng đất Trong việc khai thác đất hoang đưa vào sử dụng chuyển mục đích sử dụng đất khác sang đất nông nghiệp hạn chế Do việc đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp từ lựa chọn loại hình sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng ớt tại trang trại 14 barack omega, paran, arava, israel , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng ớt tại trang trại 14 barack omega, paran, arava, israel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn