Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thực hiện công tác chỉnh lí bản đồ địa chính tờ số 43 tỷ lệ 1 chia 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên​

73 2 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - TRẦN TUẤN VŨ Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CƠNG TÁC CHỈNH LÍ BÀN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 43 TỶ LỆ 1:1000XÃ YÊN TRẠCH – HUYỆN PHÚ LƯƠNG – TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý Tài ngun Khóa học : 2014- 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - TRẦN TUẤN VŨ Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CƠNG TÁC CHỈNH LÍ BÀN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 43 TỶ LỆ 1:1000XÃ YÊN TRẠCH – HUYỆN PHÚ LƯƠNG – TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý Tài ngun Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Đức Thạnh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lượng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Qua sinh viên trường hồn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Ban giám đốc công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp tồn đạc điện tử thực cơng tác chỉnh lý đồ địa tờ số 43 tỷ lệ 1:1000 xã Yên Trạch – huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên” Trong suốt trình thực tập em nhận giúp đỡ thầy cô giáo cán bộ, kỹ thuật viên nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, thầy, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên đặc biệt thầy giáo Nguyễn Đức Thạnh người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán kỹ thuật viên công ty cổ phần Trắc Địa – Địa Chính – Xây Dựng Thăng Long giúp đỡ em hồn thành khóa luận Do trình độ có hạn cố gắng song khóa luận tốt nghiệp em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy giáo, đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày .tháng năm 2018 Sinh viên Trần Tuấn Vũ ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tóm tắt vài thơng số phân mảnh đồ 12 Bảng 2.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 15 Bảng 4.1 Hiện trạng quỹ đất xã Yên Trạch năm 2017 .38 Bảng 4.2 Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 43 Bảng 4.3 Số liệu điểm gốc .46 Bảng 4.4 Tọa độ sau bình sai .46 Bảng 4.5 Kết đo số điểm chi tiết .48 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Lưới chiếu Gauss-Kruger Hình 2.2: Phép chiếu UTM Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 13 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy tồn đạc điện tử 17 Hình 2.5: Trình tự đo .19 Hình 2.6: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis .25 Hình 4.1 Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử .49 Hình 4.2 Phần mềm đổi định dạng file số liệu 50 Hình 4.3 File số liệu sau đổi 50 Hình 4.4 Phần mềm đổi định dạng file số liệu 51 Hình 4.5 File số liệu sau đổi 51 Hình 4.6 Nhập số liệu FAMIS 52 Hình 4.7 Triển điểm chi tiết lên vẽ 53 Hình 4.8 Tạo mô tả trị đo 54 Hình 4.9 Một góc tờ đồ q trình nối .54 Hình 4.10 Bản đồ sau tạo topology 55 Hình 4.11 Tự động sửa lỗi clean Parameters 56 Hình 4.12 Thửa đất sau tạo tâm 57 Hình 4.13 Thao tác để đánh số 58 Hình 4.14.Vẽ nhãn 59 Hình 4.15.Tạo khung đồ .60 Hình 4.16 Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 60 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BĐĐC Bản đồ địa BĐĐC Bản đồ địa CSDL Cơ sở liệu CP Chính Phủ QĐ Quyết định QL Quốc lộ TCĐC Tổng cục Địa TNMT Tài ngun & Mơi trường TT Thơng tư UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN .i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học .4 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trị BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.4.1 Các yếu tố đồ địa 2.1.4.2 Bản đồ địa tài liệu chủ yếu hồ sơ địa 2.1.5 Cơ sở toán học đồ địa 2.1.5.1: Lưới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5.2: Phép chiếu UTM 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 10 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.3 Các phương pháp thành lập đồ địa .12 2.3.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 12 2.3.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 13 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 14 vi 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 14 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 16 2.5 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 16 2.5.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 16 2.5.1.1 Phương pháp đo toạ độ cực điểm chi tiết: .16 2.5.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 17 2.5.2.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử đo vẽ chi tiết: 17 2.5.2.2 Quy trình đo vẽ chi tiết sử lý số liệu máy toàn đạc điện tử 18 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa .20 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 20 2.6.2 Phần mềm famis 21 2.6.2.1.Giới thiệu chung 21 2.6.2.2 Các chức phần mềm FAMIS 22 2.6.2.3 Các chức làm việc với số liệu đo đạc mặt đất .22 2.6.2.4 Các chức làm việc với sở liệu đồ địa 23 2.6.2.5 Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 24 2.7 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử .26 2.7.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 26 2.7.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vi 26 2.7.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 26 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung .27 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Yên Trạch 27 3.3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .27 3.3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất công tác quản lý đất đai 28 3.3.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 28 vii 3.4.2.1 Công tác ngoại nghiệp 28 3.3.2.2 Công tác nội nghiệp .28 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết .28 3.4 Phương pháp nghiên cứu .28 3.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 28 3.4.2 Phương pháp đo vẽ chi tiết .29 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .30 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 30 4.1.1.1 Vị trí địa lý 30 4.1.1.2 Địa hình, địa chất cơng trình 30 4.1.1.3 Khí hậu 31 4.1.1.4 Thuỷ văn .32 4.1.1.5 Tài nguyên đất 32 4.1.1.6 Tài nguyên nước 32 4.1.1.7 Tài nguyên rừng 33 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội: 33 4.1.2.1 Dân số 33 4.1.2.2 Lao động, việc làm thu nhập 34 4.1.2.3 Giao thông 34 4.1.2.4 Năng lượng 34 4.1.2.5 Bưu viễn thơng 35 4.1.2.6 Cơ sở văn hóa .35 4.1.2.7 Cơ sở y tế .35 4.1.2.8 Cơ sở giáo dục - đào tạo .35 4.1.2.9 Quốc phòng – an ninh 36 4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất công tác quản lý đất đai 37 4.1.3.1 Tình hình quản lý đất đai .37 4.1.3.2 Hiện trang sử dụng đất đai 38 4.2 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường 39 viii 4.2.1 Những lợi chủ yếu kết đạt 39 4.2.2 Những hạn chế 39 4.2.3 Tình hình quản lý sử dụng đất đai xã Yên Trạch .40 4.2.3.1 Hiện trạng quỹ đất 40 4.2.3.2 Tình hình quản lý đất đai .41 4.2.3.3 Những tài liệu phục vụ cho công tác xây dựng đồ địa 41 4.3 Thành lập lưới kinh vĩ 42 4.3.1 Công tác ngoại ngiệp .42 4.3.1.1 Công tác chuẩn bị 42 4.3.1.2 Chọn điểm, đóng cọc thơng hướng 43 4.3.1.3 Công tác đo GPS 44 4.3.2 Công tác nội nghiệp 45 4.3.2.1 Nhập số liệu đo từ thực địa vào máy tính 45 4.3.2.2 Bình sai lưới kinh vĩ 45 4.4 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation, Famis 47 4.4.1 Đo vẽ chi tiết 47 4.4.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa .48 4.4.2.1 Nhập số liệu đo 52 4.4.2.2 Hiển thị số liệu đo 53 4.4.2.3 Thành lập vẽ 54 4.4.2.4 Kết nối với sở liệu đồ 55 4.4.2.5 Sửa lỗi .55 4.4.2.6 Chia mảnh đồ .57 4.4.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : .57 4.4.2.8 Kiểm tra kết đo 61 4.4.2.9 In đồ .61 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 49 Xử lý số liệu - Cấu trúc File liệu từ máy toàn đạc điện tử Trong trình đo vẽ chi tiết sử dụng máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS 236 Sau cấu trúc file liệu Cấu trúc file có dạng sau: Hình 4.1 Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 50 - Xử lý số liệu Sau số liệu trút từ máy tồn đạc điện tử sang máy vi tính file số liệu có tên (20171110.gsi) ví dụ file số liệu có tên 20171110 ( có nghĩa số liệu đo vào ngày 10 tháng 11 năm 2017) Sau có file hình ta phải sử dụng phần mềm để chuyển đổi định dạng file sang “.dat” thay “.gsi” Hình 4.2 Phần mềm đổi định dạng file số liệu Sau đổi định dạng “.dat” ta có file số liệu sau: Hình 4.3 File số liệu sau đổi 51 sau có file “.dat” ta phải tiếp tục đổi định dạng “.txt” qua phần mềm Hình 4.4 Phần mềm đổi định dạng file số liệu sau đổi định dạng “.txt” có dạng Hình 4.5 File số liệu sau đổi 52 Sau có file ta đổi định dạng sang “.txt” để tiến hành phun điểm đo chi tiết lên vẽ phần mềm FAMIS 4.4.2.1 Nhập số liệu đo Khi xử lý File số liệu điểm chi tiết có “.txt” ta tiến hành chuyển điểm lên vẽ Khởi động Microstation, tạo file vẽ chọn ( Select ) file chuẩn có đầy đủ thông số cài đặt, gọi ứng dụng Famis - Làm việc với Cơ sở liệu trị đo  Nhập số liệu  Import Tìm đường dẫn đến ổ, thư mục, file chứa số liệu cần triển điểm lên vẽ : Hình 4.6 Nhập số liệu FAMIS Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có đuôi “.txt” ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định thực địa tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 (Tổng cục địa chính) [5] 53 Hình 4.7 Triển điểm chi tiết lên vẽ 4.4.2.2 Hiển thị số liệu đo - Hiển thị trị đo Từ menu Cơ sở liệu trị đo  Hiển thị  Tạo mô tả trị đo  chọn thông số hiển thị DX = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục X = ) DY = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục Y = ) Chọn kích thước chữ = lớn tuỳ theo để thụân tiện cho việc nối điểm chi tiết với cho rõ nét rễ nhìn số thứ tự điểm Chọn màu chữ số thứ tự điểm cho chữ số so với màu Microstation, ví dụ màu Microstation màu đen ta lên chọn màu chữ số thứ tự điểm chi tiết màu trắng chọn xong ta ấn chấp nhận (Tổng cục địa chính) [5] 54 Hình 4.8 Tạo mơ tả trị đo Vậy ta vẽ có hiển thị điểm đo chi tiết 4.4.2.3 Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ sơ hoạ thực địa ta sử dụng công cụ vẽ đường thẳng Place Smartline chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lượt thực công việc nối điểm sơ đồ tờ đồ khu vực xã Yên Trạch, ta thu vẽ khu vực đo vẽ hình minh hoạ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo (Tổng cục địa chính) [5] Hình 4.9 Một góc tờ đồ trình nối 55 4.4.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) (Tổng cục địa chính) [5] Hình 4.10 Bản đồ sau tạo topology 4.4.2.5 Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ ( khơng gian ) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà cịn cịn mơ tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng cơng việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo 56 Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) (Tổng cục địa chính) [5] Hình 4.11 Tự động sửa lỗi clean Parameters Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi cịn lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng, 57 4.4.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ Ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh sau đồ chia mảnh (Tổng cục địa chính) [5] 4.4.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : * Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Hình 4.12 Thửa đất sau tạo tâm Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm * Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải 58 Hình 4.13 Thao tác để đánh số * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp .Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ) lớp 53 ta gan thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ d Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: * Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu 59 Hình 4.14.Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thơng tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thông tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ 60 * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Hình 4.15.Tạo khung đồ Hình 4.16 Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 61 Khi ta ấn vào nút ‘ Chọn đồ ‘ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hồn tất q trình nêu Đã hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết (Tổng cục địa chính) [5] 4.4.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà sốt, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hồn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 62 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa xã Yên Trạch Trung tâm đo đạc đồ đo vẽ cũ có nhiều thay đổi không đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai xã nên Công ty cổ phần trắc địa, địa xây dựng Thăng Long phê duyệt cấp tiến hành đo vẽ thành lập đồ địa cho tồn xã n Trạch Sau tiến hành đo vẽ chỉnh lý lại toàn diện tích xã Yên Trạch, sau đo vẽ chỉnh lý thu kết sau: - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: 13 điểm địa 56 điểm lưới kinh vĩ có độ xác tương đối cao - Tổng số tờ đồ địa tồn xã: 116 tờ tỷ lệ 1: 1000 - Đã thành lập mảnh đồ địa 1:1000 thuộc xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt Bên cạnh điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội có số ảnh hưởng tới cơng tác thành lập đồ địa 5.2 Kiến nghị Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học cơng nghệ - Đổi mới, đại hố công nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình cơng nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa đại hóa đất nước 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài nguyên Môi trường, (2013), Quy trình đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, Nxb NN, Hà Nội Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia HN Quy phạm Thành lập Bản đồ địa chính năm (2008) Bộ TN & MT Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb TT25-2014 ngày 30/12/2013 quy định về thành lập BĐĐC của Bộ N&MT Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Vũ Thị Thanh Thủy (2009), Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên UBND xã Yên Trạch(2017), Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 10 UBND xã Yên Trạch(2017), Báo cáo kiểm thuyết minh kết quả công tác kiểm kê đất đai năm 2017 của xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ... tử thực chỉnh lý đồ địa tờ số 43 tỷ lệ 1: 1000 Xã Yên Trạch- Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên” 1. 2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới... dựng đồ địa + Bản đồ địa chính: 11 6 tờ tỷ lệ 1/ 1000, đo vẽ năm 19 96 số hóa; Chỉnh lý, năm 2008 + Bản trích đo đất tổ chức theo Chỉ thị 31/ CT-TTg + Bản đồ Địa giới hành xã Yên Trạch - Bản đồ địa. .. địa tỷ lệ 1: 5000, gạch nối (-) số thứ tự vng - Bản đồ địa tỷ lệ 1: 1000 Chia mảnh đồ địa tỷ lệ 1: 2000 thành 04 vng, vng có kích thước thực tế 0,5 x 0,5 km tương ứng với mảnh đồ địa tỷ lệ 1: 1000
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thực hiện công tác chỉnh lí bản đồ địa chính tờ số 43 tỷ lệ 1 chia 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên​ , Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thực hiện công tác chỉnh lí bản đồ địa chính tờ số 43 tỷ lệ 1 chia 1000 xã yên trạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên​

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn