Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 60

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHẠM VĂN THẠO Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1:1000 XÃ THANH MAI - HUYỆN CHỢ MỚI - TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Địa môi trường : Quản lý Tài nguyên : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHẠM VĂN THẠO Tên đề tài: “ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1:1000 XÃ THANH MAI - HUYỆN CHỢ MỚI - TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Địa môi trường : K46 - ĐCMT - N03 : Quản lý Tài nguyên : 2014 - 2018 : Th.S Nguyễn Thị Huệ Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hồn thành Em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế công việc ngành nghề mà học Cơng Ty Cổ Phần Khảo Sát Thiết Kế Và Đo Đạc Bản Đồ VN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo - Th.S Nguyễn Thị Huệ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Khảo Sát Thiết Kế Và Đo Đạc Bản Đồ VN, chú, anh Đội đo đạc số tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày , tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Văn Thạo ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BĐĐC Bản đồ địa BTNMT Bộ Tài nguyên & Môi trường CSDL Cơ sở liệu QĐ Quyết định TT Thơng tư UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 16 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2016 38 Bảng 4.2: Bản đồ có xã Thanh Mai 40 Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 42 Bảng 4.4: Số lần đo quy định 43 Bảng 4.5: Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đo có độ xác đo góc từ - giây) không lớn giá trị quy định 43 Bảng 4.6: Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 44 Bảng 4.7: Số liệu điểm gốc 45 Bảng 4.8: Kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng vn2000 kinh tuyến trục: 104°45' 46 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 14 Hình 2.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 27 Hình 4.1: Bản đồ xã Thanh Mai 32 Hình 4.2: Sơ đồ lưới kinh vĩ I 48 Hình 4.3: Kết đo vẽ số điểm chi tiết 49 Hình 4.4: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 50 Hình 4.5: File số liệu sau sử lý 52 Hình 4.6: Phun điểm chi tiết lên vẽ 54 Hình 4.7: Một số điểm đo chi tiết 55 Hình 4.8: Tự động tìm, sửa lỗi Clean 61 Hình 4.9: Màn hình hiển thị lỗi đất 62 Hình 4.10: Các đất sau sửa lỗi 62 Hình 4.11: Bản đồ sau phân mảnh 63 Hình 4.12: Thửa đất sau tạo tâm 64 Hình 4.13: Đánh số tự động 65 Hình 4.14: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 66 Hình 4.15: Vẽ nhãn 67 Hình 4.16: Sửa bảng nhãn 68 Hình 4.17: Tạo khung đồ địa 69 Hình 4.18: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 69 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ Sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.2.1 Các yếu tố đồ địa 2.1.2.2 Bản đồ địa tài liệu chủ yếu hồ sơ địa 2.1.3 Cơ sở tốn học đồ địa 2.1.4 Lưới chiếu Gauss - Kruger 2.1.5 Phép chiếu UTM 10 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 11 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 13 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 13 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 13 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 15 vi 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 15 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 15 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 17 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 17 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 17 2.4.1.1 Phương pháp đo toạ độ cực điểm chi tiết: 17 2.4.1.2 Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết: 18 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 18 2.4.2.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử đo vẽ chi tiết .18 2.4.2.2 Quy trình đo vẽ chi tiết sử lý số liệu máy toàn đạc điện tử 19 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 21 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 21 2.5.2 Phần mềm famis 23 2.5.2.1.Giới thiệu chung 23 2.5.2.2 Các chức phần mềm FAMIS 23 2.5.2.3 Các chức làm việc với số liệu đo đạc mặt đất 23 2.5.2.4 Các chức làm việc với sở liệu đồ địa 24 2.5.2.5 Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 26 2.5.3 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 28 2.5.4 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ 28 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.3.1 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 29 3.3.1.1 Công tác ngoại nghiệp 29 vii 3.3.1.2 Công tác nội nghiệp 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu 30 3.4.2 Phương pháp đo đạc 30 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 30 3.4.4 Phương pháp đồ 31 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Thanh Mai 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.1.1 Vị trí địa lý 32 4.1.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 4.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 35 4.1.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 35 4.1.2.3 Tình hình dân số, lao động 35 4.1.2.4 Tình hình sở hạ tầng xã 36 4.1.3 Tình hình quản lý đất đai xã 37 4.2 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 41 4.2.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 41 4.2.2 Bố trí đo vẽ đường chuyền kinh vĩ 44 4.2.3 Bình sai lưới kinh vĩ 45 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 48 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 48 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS, Emap Microstation thành lập đồ địa 49 4.3.2.1 Nhập số liệu đo 53 viii 4.3.2.2 Hiển thị sửa chữa số liệu đo 54 4.3.2.3 Thành lập vẽ 55 4.3.2.4 Kết nối với sở liệu đồ 60 4.3.2.5 Sửa lỗi 60 4.3.2.6 Chia mảnh đồ 63 4.3.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau: 64 4.3.2.8 Kiểm tra kết đo 70 4.3.2.9 In đồ 70 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 70 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1 Kết luận Error! Bookmark not defined 5.2 Kiến nghị Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 59 trạng khác với loại đất ghi giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất thời hạn đưa đất vào sử dụng quy định Điểm h i Khoản Điều 64 Luật Đất đai ngồi việc thể loại đất theo trạng phải thể thêm loại đất theo giấy tờ lớp (level) khác; đơn vị đo đạc có trách nhiệm tổng hợp báo cáo quan tài nguyên mơi trường cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trường hợp đất có loại đất theo trạng khác với loại đất giấy tờ thời điểm đo đạc Trường hợp đất sử dụng vào nhiều mục đích phải thể mục đích sử dụng đất Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà Nhà nước cơng nhận (cấp Giấy chứng nhận) tồn diện tích đất đất thể loại đất đất - Các đối tượng nhân tạo, tự nhiên có đất + Ranh giới chiếm đất nhà cơng trình xây dựng mặt đất xác định theo mép tường bao nơi tiếp giáp với mặt đất, mép hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất kết cấu xây dựng cột, kết cấu khơng tiếp giáp mặt đất vượt ngồi phạm vi tường bao tiếp giáp mặt đất (không bao gồm phần ban công, chi tiết phụ tường nhà, mái che) Ranh giới chiếm đất cơng trình ngầm xác định theo mép ngồi hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất cơng trình + Hệ thống giao thông biểu thị phạm vi chiếm đất đường sắt, đường (kể đường trong khu dân cư, đường khu vực đất nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ mục đích cơng cộng) cơng trình có liên quan đến đường giao thơng cầu, cống, hè phố, lề đường, giới đường, phần đắp cao, xẻ sâu + Hệ thống thủy văn biểu thị phạm vi chiếm đất sơng, ngịi, suối, kênh, mương, máng hệ thống rãnh nước Đối với hệ thống thủy văn tự 60 nhiên phải thể đường bờ ổn định đường mép nước thời điểm đo vẽ thời điểm điều vẽ ảnh Đối với hệ thống thủy văn nhân tạo thể ranh giới theo phạm vi chiếm đất cơng trình 4.3.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm (topology) Công việc chuyển sang bước 4.3.2.5 Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ (không gian) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà cịn mơ tả quan hệ khơng gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diện tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi (CLEAN) 61 Hình 4.8: Tự động tìm, sửa lỗi Clean Vào Parameters đặt thơng số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường như: Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ đây: 62 Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Sửa lỗi Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi cịn lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình cơng cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.9: Màn hình hiển thị lỗi đất Hình 4.10: Các đất sau sửa lỗi 63 4.3.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo Bản đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh Hình 4.11: Bản đồ sau phân mảnh 64 4.3.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau: * Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Hình 4.12: Thửa đất sau tạo tâm Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng ra: 65 Hình 4.13: Đánh số tự động Tại mục chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mức độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chính, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn tiến hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thơng tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn 66 Hình 4.14: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn Trong bước gắn nhãn ta gắn (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ) lớp 53 ta gan thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Sử dụng công cụ vẽ nhãn Emap, khởi động Emap cách Utilities → MDL Appliations → Browse → Tìm đến đường dẫn chứa emap.ma Từ menu Cơ sở liệu đồ → Xử lý đồ → Vẽ nhãn 67 Hình 4.15: Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn tồn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thông tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thông tin vào nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sửa bảng nhãn 68 Hình 4.16: Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thơng tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định phạm vi thành lập đồ địa Bộ TN - MT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo khung đồ 69 Hình 4.17: Tạo khung đồ địa Hình 4.18: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 70 Khi ta ấn vào nút ‘ Chọn đồ ‘ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hồn tất q trình nêu Đã hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết 4.3.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử, tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.3.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật cơng trình, chúng tơi đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo - Bản đồ địa - Các loại bảng biểu - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - Đĩa CD ghi file số liệu 71 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa xã Thanh Mai năm 2009 đo vẽ cịn thơ sơ q cũ có nhiều thay đổi khơng đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai xã nên Công ty Cổ Phần Khảo Sát Thiết Kế Đo Đạc Bản Đồ VN phê duyệt Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc kạn tiến hành đo vẽ thành lập đồ địa cho tồn xã Thanh Mai - Lưới khống chế đo vẽ đo công nghệ GPS - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: điểm địa 115 điểm lưới kinh vĩ có độ xác tuơng đối cao - Tổng số tờ đồ địa tồn xã: tờ tỷ lệ 1: 5000, 122 tờ tỷ lệ 1:000 Sử dụng máy toàn đạc điện tử (TopCon, South, Sokia) trình đo vẽ thành lập đồ địa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đem lại độ xác cao cơng tác thành lập đồ Từ số liệu đo vẽ chi tiết thành lập mảnh đồ địa 1:1000 thuộc xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn, số tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ tổng số 20 tờ đồ, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, TMV Map đạt kết tốt 5.2 Kiến nghị - Đối với UBND xã Thanh Mai cần phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis, TMV Map phần mềm khác có liên quan đến thành lập biên tập đồ, không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ 72 - UBND phòng TNMT huyện Chợ Mới: Cần đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis TMVMap để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý - Đối với Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bộ TNMT (2008), Quyết định 08/2008/QĐ - Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000 Bộ TNMT(2014) Quy định thành lập BĐĐC Công ty cổ phần Tài Nguyên Và Môi Trường Phương Bắc, Báo cáo tổng kết kỹ thuật lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thị Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ (2006), Giáo trình đồ địa chính, Ntb Nơng Nghiệp Hà Nội Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng trắc địa I - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Vũ Thị Thanh Thủy (2009), Bài giảng trắc địa II - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Tổng cục địa (2014) Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử 10.Tổng cục địa (2014) Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis - caddb UBND xã Thanh Mai (2017), Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHẠM VĂN THẠO Tên đề tài: ? ?ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ... dung phương pháp chia mảnh đồ địa 11 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 13 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 13 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc 13 2.3 Thành. .. địa chính) 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa [1] 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa Hiện đo vẽ thành lập đồ địa ta chọn phương pháp sau: - Đo vẽ đồ địa trực tiếp thực địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 60 , Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 60

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn