kỹ năng làm việc nhóm123

12 2 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 21:29

Học phần: Kĩ làm việc nhóm Nhóm: HAPPY HOUSE Đề bài: Đối với Phương pháp Brainstorming I Lý thuyết Giới thiệu tóm tắt phương pháp Brainstorming ( Cơng não) phương pháp đặc sắc dùng để phát triển nhiều giải đáp sáng tạo cho vấn đề Phương pháp hoạt động cách nêu ý tưởng tập trung vấn đề, từ đó, rút nhiều đáp án cho Theo Hilbert Meyer: Brainstorming (Công não) kỹ thuật dạy học tích cực, thơng qua thảo luận, nhằm huy động ý tưởng mẻ, độc đáo chủ đề, thành viên tham gia thảo luận Các thành viên cổ vũ tham gia cách tích cực, không hạn chế ý tưởng, nhằm tạo "cơn lốc" ý tưởng Theo ông Alex Osborn: “Brainstorming kỹ thuật hội nghị nhóm cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề cụ thể cách tích lũy tất ý tưởng cách tự nhiên thành viên nó” Các ý niệm/hình ảnh vấn đề trước hết nêu cách phóng khống ngẫu nhiên theo dịng suy nghĩ nhiều, đủ, tốt hiệu Các ý kiến rộng sâu không giới hạn khía cạnh nhỏ nhặt vấn đề mà người tham gia nghĩ tới Trong Cơng não vấn đề đào bới từ nhiều khía cạnh nhiều cách nhìn khác Sau ý kiến phân nhóm đánh giá Nhìn chung, Brainstorm trình sáng tạo nhằm tìm giải pháp ý tưởng thông qua hoạt động trao đổi nhóm cách “kịch liệt” “tự do” Mỗi thành viên khuyến khích nghĩ đến đâu, nói đến tìm nhiều ý tưởng tốt, cho dù ý nghĩ có điên rồ hay khả thi Thì việc phân tích, bàn luận trích/bình luận phép thực buổi họp kết thúc chuyển sang giai đoạn đánh giá kết Động não áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác thường áp dụng nhiều vào lĩnh vực: Quảng cáo - Phát triển ý tưởng, sáng kiến dành cho kỳ quảng cáo Giải vấn đề, khó khăn, phương hướng giải mới, phân tích ảnh hưởng, đánh giá vấn đề Quản lý trình - Tìm phương cách nâng cao hiệu công việc xử lý sản phẩm Quản trị đề tài - nhận diện đối tượng, độ nguy hại, phân phối, tiến độ cơng việc, tài ngun, vai trị trách nhiệm, thủ thuật, vấn đề Xây dựng đội ngũ - Tạo chia sẻ bàn thảo ý kiến khuyến khích người đội ngũ tư 1.1 Lịch sử Brainstorming ( công não) đề cập Alex Faickney Osborn năm 1939 Ông miêu tả công não kỹ thuật hội ý bao gồm nhóm người nhằm tìm lời giải cho vấn đề đặc trưng cách góp nhặt tất ý kiến nhóm người nảy sinh thời gian theo nguyên tắc định Brainstorm thuật ngữ nhắc đến phổ biến Alex Faickney Osborn sách “Applied Imagination” Ứng dụng tưởng tượng năm 1953 Kể từ nhà nghiên cứu thực nhiều cải tiến cho kỹ thuật ban đầu đầu Ông Kỹ thuật tiếp tục Charles Hutchison Clark phát triển Hilbert Meyer áp dụng kỹ thuật lý luận phương pháp giảng dạy Ngày phương pháp sử dụng phổ biến lớp học hay hãng xưởng Ngồi việc tiến hành kiểu thơng thường, người ta cịn tận dụng khả máy tính phần mềm hỗ trợ cho việc động não hữu hiệu 1.2 Nội dung Theo Osborn, trình brainstorming phải tuân thủ luật sau: - Số lượng tối ưu cho nhóm nên mức 5-7 người - Tất người có quyền lợi nghĩa vụ đóng góp ý tưởng - Khơng phép trích bác bỏ ý tưởng trình - Những ý tưởng có phần phá cách, lạ khuyến khích - Việc phát triển ý tưởng dựa ý tưởng người khác khuyến khích - Càng nhiều ý tưởng nói đa dạng nội dung, cách tiếp cận tốt - Các ý tưởng phải ghi lại( Thường viết lại giấy) - Sau nhóm cạn kiệt ý tưởng mới, ý tưởng đánh giá cơng ưu/nhược điểm, tính khả thi, lợi ích, tính áp dụng thực tế ,… chúng Brainstorming khơng đơn giản bạn ngồi chơi mà bạn có loạt sáng kiến Nó địi hỏi tập trung dẻo dai đầu óc lớn Gọi “trạng thái brainstorm-ready” tạm gói gọn sau: Các thành viên phải tỉnh táo đầu óc Nghĩa họ khơng làm gây kiệt quệ đầu óc trước Các thành viên phải tập trung 100% Không cho phép người sử dụng điện thoại, mở laptop buổi này.Các thành viên phải sảng khoái tinh thần Cần tránh trách mắng, phê bình nhân viên trước bước vào thực 2.Ưu điểm nhược điểm phương pháp áp dụng vào giải vấn đề 2.1 Ưu điểm - Những kỹ hiểu biết nhóm có ích lợi lớn cá nhân Đồng thời giúp cá nhân hồn thiện thân tham gia - Thúc đẩy tinh thần hợp tác, phối hợp, hiểu biết hỗ trợ lẫn thành viên, từ tạo giải pháp cho vấn đề khó khăn - Lợi ích lớn tận dụng nguồn lực chung nhóm - Giúp việc lựa chọn phân tích vấn đề kĩ - Khơng tốn - Sử dụng hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ tập thể - Huy động nhiều ý kiến - Tạo hội cho tất thành viên tham gia - Dễ thực 2.2.Nhược điểm - Nếu nhóm trưởng khơng đủ lĩnh gây tình trạng số thành viên nhóm q động số khác khơng tham gia - Có nhiều ý tưởng đối lập, dễ xảy tình trạng mâu thuẫn nhóm - Rất dễ gây tình trạng lạc đề chủ đề khơng rõ ràng - Việc lựa chọn ý kiến tốt thời gian - Có thể thời gian nhiều việc chọn ý kiến thích hợp Cách thức tiến hành phương pháp họp nhóm Cách thức tiến hành phương pháp cơng não phải tiến hành qua bước sau: Bước 1: Chuẩn bị - bầu trưởng nhóm - Xem xét yêu cầu chủ đề, mục tiêu nội dung công não - Thành viên cần tham gia (phụ thuộc vào số lượng thành viên nhóm - Trưởng nhóm phân cơng cơng việc, nhiệm vụ thành viên - Chuẩn bị sức khoẻ, tinh thành, làm quen phương tiện, phòng họp - Chuẩn bị máy chiếu, bảng biểu, giấy bút dụng cụ cần thiết - Chuẩn bị thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung họp nhóm Bước 2: Bắt đầu họp Tổng thời gian cho buổi công não tùy theo tầm cỡ độ sâu vấn đề, tùy trình độ phân tán chuyên môn, tùy số lượng người tham gia thường kéo dài từ 30 phút đến vài tiếng Số lượng người tham gia tối đa thường 10 - 15 - Xác định vấn đề nhóm hướng tới Phải làm cho thành viên hiểu thấu đáo đề tài tìm hiểu - Thiết lập "luật chơi" cho buổi tập kích não: + Người trưởng nhóm có nhiệm vụ điều khiển buổi làm việc + Số lượng ý tưởng nhiều tốt + Không thành viên có quyền địi hỏi hay cản trở, đánh giá, phê bình hay thêm bớt vào ý kiến, từ vựng nêu ra, hay giải đáp thành viên khác + Kết hợp phát huy ý tưởng người khác + Khơng có câu trả lời sai + Tất câu trả lời, ý, cụm từ, ngoại trừ lập lại thu thập ghi lại (cách ghi tóm gọn chữ hay câu cho ý riêng rẽ) + Vạch định thời gian cho buổi làm việc ngưng hết - Bắt đầu tiến hành công não: Người lãnh đạo định hay lựa chọn thành viện chia sẻ ý kiến trả lời (hay ý niệm rời rạc) Người thư kí phải viết xuống tất câu trả lời, cơng khai hóa cho người thấy (viết lên bảng chẳng hạn) Khơng cho phép ý kiến đánh giá hay bình luận câu trả lời chấm dứt buổi tập kích - Sau kết thúc tập kích, lược lại tất bắt đầu đánh giá câu trả lời Một số lưu ý chất lượng câu trả lời bao gồm: + Tìm câu ý trùng lặp hay tương tự để thu gọn lại + Góp câu trả lời có sư tương tự hay tương đồng ngun tắc hay ngun lí + Xóa bỏ ý kiến hồn tồn khơng thích hợp + Sau cô lập danh sách ý kiến, bàn cãi thêm câu trả lời chung Bước 3: Tho lun ỵ a tng ch : - Các thành viên thống cách xác định vấn đề - Mỗi thành viên phải đưa ý kiến cho buổi họp bảo vệ ý kiến mình, ý kiến đưa cơng nhận - Phân tích ý kiến để đưa ý kiến chung cho vấn đề cần hướng tới => Ra định nhóm: Lựa chọn giải pháp tốt Các nhân tố thời gian, nguồn lực tài để thực giải pháp cách có hiệu Bước 4: phân cơng thực - Phân công nhiệm vụ cho cá nhân có khả thực cơng việc cơng não tốt nhóm - Xác định nhiệm vụ giao phù hợp với mục tiêu nhóm liên quan đến lợi ích nhóm - Phân công nhiệm vụ kèm theo quyền hạn nguồn lực cần thiết để hồn thành nhiệm vụ - Mỗi cá nhân nhóm sử dụng phương pháp công não để thực nhiệm vụ phân công cho đạt kết tốt điều kiện thời gian cho phép Bằng công cụ hỗ trợ như: tài liệu sách báo, internet,… - Thực cơng việc thành viên trí 100% Bước 5: Kết thúc họp - Chọn ý kiến tốt để thực công việc - Xác định vấn đề bỏ sót để rút kinh nghiệm cho nhũng họp sau - Tài liệu hoá kết họp (biên họp) - Đánh giá nhanh thành công họp (cảm ơn tham gia thành viên) Ví dụ áp dụng Ví dụ 1: Trong buổi học nhóm mơn Kỹ làm việc nhóm việc định chọn đồ vật biểu tượng nhóm Các thành viên nhóm đưa ý tưởng Người thứ nhất: Đưa ý tưởng lấy biểu tượng xích Vì thể mối quan hệ bền chặt Người thứ hai: Lại cho ý tưởng lấy mảnh ghép Bởi thể cho người Góp lại tạo tranh Người thứ ba: Nói nên lấy ý tưởng đồ vật biểu trưng nhóm viên gạch Bởi thành viên thể viên gạch Một viên khó làm Nhưng nhiều viên tạo nên từ nhà công trình vĩ đại Thể sức mạnh to lớn có đồn kết Từ nhóm trưởng tổng hợp ý kiến, đưa để người thảo luận Cuối cùng, người thống chọn ý tưởng người thứ 3, chọn biểu tượng viên gạch làm vật biểu tượng nhóm Ý tưởng thể mẻ đặc trưng nhóm Kết chúng em hồn thành tốt tập nhóm Nhận nhiều tương tác, thu hút người Tài liệu tham khảo https://text.123doc.net/document/4890631-phuong-phap-cong-nao-kynang-lam-viec-nhom.htm https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_n%C3%A3o II Thực hành Hãy sử dụng phương pháp cho họp nhóm để định xem nhóm TEAMBUILDING đâu 04 ngày 03 đêm với số tiền tài trợ 200 triệu Trong họp nhóm định nhóm TEAMBUILDING đâu với 200 triệu Người thứ đưa ý tưởng Đà Nẵng Bởi cho địa điểm gần Quảng Nam nên tiện cho việc lại có nhiều cảnh đẹp Tại nhóm lên kịch bản, ý tưởng tổ chức Team building, xây dựng trò chơi team building biển cho thành viên Người thứ hai cho với số tiền 200tr Hà Giang Vì địa điểm có cảnh đẹp, thơ mộng nơi tập chung nhiều dân tộc thiểu số, nơi có nhiều văn hố đa dạng, độc đáo Từ nhóm tìm hiểu mở rộng tầm hiều biết quyên góp phần cho đồng bào cịn gặp nhiều khó khăn nơi Người thứ ba có ý kiến nên Hàn Quốc.Vì số tiền nhóm nước ngồi Đất nước Hàn Quốc khơng đẹp cịn nơi để khám phá học hỏi nhiều nét văn hố đẹp Ở khí hậu ơn đới với bốn mùa rõ rệt, đặc biệt mùa đơng ngắm tuyết rơi Người thứ tư nghĩ nên Hà Nội Vì thủ Đất nước Đến tham quan cơng trình, địa điểm tiếng Hà Nội, từ tìm hiểu thêm nhiều kiến thức lịch sử, văn hóa, Nơi thích hợp cho hoạt động Teambuilding mang tính kết hợp giữ tìm hiểu lịch sử, văn hóa, với điểm tham quan, hoạt động kỳ thú Người thứ năm cho nên Đà Lạt để tổ chức Teambuiding Vì thành phố thơ mộng, khí hậu mát mẻ quanh năm thuận lợi cho hoạt động vui chơi, giải trí Nhóm tham quan, vui chơi trải nghiệm số địa điểm TP, sau nhóm lên thăm Làng trẻ em SOS (cách TP 5km) tham gia hoạt động tình nguyện Sau tổng hợp lại tất ý kiến, người thảo luận định lấy ý kiến người thứ năm tổ chức Teambuilding Đà Lạt Bởi lựa chọn lý tưởng để tổ chức Teambuilding Đồng thời, chuyến giúp thành viên tham gia hoạt động công việc nhóm Tạo hội tiếp xúc điều mẻ, xây dựng tinh thần đoàn kết Hiệu chỉnh suy nghĩ cá nhân tập thể Giúp thành viên hiểu mở rộng quan hệ Sự giao tiếp thành viên trở nên thân thiện Giúp người quen dần với việc đối mặt với thực thay đổi xã hội Khi hiểu làm việc với dễ dàng người bỏ qua lỗi nhỏ để đến mục tiêu lớn Kế hoạch tổ chức team building * Nội dung Stt Thời gian Kế hoạch Địa điểm - Bay đến Lâm Đồng Sân bay Khương Liên - Thuê homestay nghỉ ngơi ăn uống Ngày 444 Hai Bà - Tham quan tổ chức trò chơi Trưng, phường homestay Nguyễn Thị - Tham quan chợ đêm Đà Lạt Minh Khai, phường - Tham quan số địa điểm như: Hồ Tuyền Lâm / + Khu sinh thái Đá Tiên Hồ Xuân Ngày + Vườn hoa Thành phố Đà Lạt Hương / Trần + Dinh Bảo Đại Quang Diệu -Tổ chức vui chơi (Tìm báu vật, Keo dốc số 7, phường sơn nhà, hát hò, ) Nấc thang lên 11, Trại Mát thiên đường - Mua quà cho Làng trẻ em SOS Phan Bội Châu, Phường - Đến thăm Làng trẻ em SOS Ngày - Làm số công việc giúp người 67-69 Hùng - Tham gia hoặt động em Vương, phường nhỏ ( chơi trò chơi, dạy học, trồng 9, TP Đà Lạt cây, ) - Tặng quà ủng hộ tiền - Tham quan Checkin Me Linh tổ 20, thôn 4, xã Ngày garden coffee Tà Nung - Mua quà lưu niệm Bùi Thị Xuân, Hoàng Diệu, đường 3/2 - Bay Đà Nẵng Sân bay QT Đà Nẵng * Kinh phí Stt Nội dung Thành tiền( triệu) - Vé máy bay ( chiều/6 người 10.000.000 - Thuê home stay 12.000.000 - Ăn uống 20.000.000 - Vé tham quan du lịch 5.000.000 - Chi phí tổ chức trị chơi 2.000.000 - Chi phí di chuyển 10.000.000 - Quà tặng cho làng trẻ em SOS 50.000.000 - Ủng hộ tiền học sửa chữa nhà cho làng 80.000.000 trẻ em SOS - Chi phí phát sinh 11.000.000 Tổng 200.000.000 ... thành công họp (cảm ơn tham gia thành viên) Ví dụ áp dụng Ví dụ 1: Trong buổi học nhóm mơn Kỹ làm việc nhóm việc định chọn đồ vật biểu tượng nhóm Các thành viên nhóm đưa ý tưởng Người thứ nhất: Đưa... đề nhóm hướng tới Phải làm cho thành viên hiểu thấu đáo đề tài tìm hiểu - Thiết lập "luật chơi" cho buổi tập kích não: + Người trưởng nhóm có nhiệm vụ điều khiển buổi làm việc + Số lượng ý tưởng... Kể từ nhà nghiên cứu thực nhiều cải tiến cho kỹ thuật ban đầu đầu Ông Kỹ thuật tiếp tục Charles Hutchison Clark phát triển Hilbert Meyer áp dụng kỹ thuật lý luận phương pháp giảng dạy Ngày phương
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ năng làm việc nhóm123, kỹ năng làm việc nhóm123

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn