Bài giảng Một số quy chế phối hợp liên ngành

44 1 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 01:04

Bài giảng Một số quy chế phối hợp liên ngành trình bày khái quát hoạt động liên ngành; yêu cầu về phối hợp liên ngành; nguyên tắc phối hợp để đảm bảo hiệu quả; phương pháp và tổ chức phối hợp liên ngành; kỹ năng cần thiết trong quá trình phối hợp. BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHỐI HỢP XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN NGÀNH THUỘC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH I KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG LIÊN NGÀNH KHÁI NIỆM NGÀNH  Ngành hệ thống quan thựn chức quản lý hành nhà nước để hình thành nên để hình thành nên ngành theo quan niệm nầy chức quản lý nhà nước hoạt động chuyên môn HOẠT ĐỘNG LIÊN NGÀNH  Sự liên kết hoạt động nhiều ngành khác có chung mục tiêu số mục tiêu cụ thể mọt giai đoạn quản lý nhà nước định YÊU CẦU VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH YÊU CẦU VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH  Trong hoạt động quản lý thực thi cơng vụ có phối hợp cấp với cấp dưới, phịng ban cán bộ, cơng chức  Hình thức nội dung phối hợp bao gồm hoạt động cung cấp thông tin, trợ giúp vật chất, chia sẻ kinh nghiêm, tất nội dung cần tuân thủ theo nguyên tắc phối hợp để đảm bảo hiệu NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ  Yêu cầu điều kiện tiên  Cần xác định rõ thống phới hợp trình kết nối hoạt động hỗ trợ lẫn  Sự phối hợp diễn suốt trình quản lý  Ở đâu có quản lý có phối hợp NGUN TẮC PHỐI HỢP ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ  Phối hợp bố trí làm theo kế hoạch để đạt mục đích chung  Thơng qua phối hợp phận cá nhân đơn vị trao đổi hoạt động thông tin với  Nếu phối hợp có chất lượng tạo đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP Nguyên tắc lãnh đạo thông Nguyên tắc chia sẻ thông tin Ngun tắc chun mơn hóa, hợp tác hóa Nguyên tác bảo đảm tính khách quan II PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP Là hoạt thường nhật xảy Là cầu nối người nói với người nghe Giao tiếp tốt quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp trở nên gần gũi Cơ hội thăng tiến rộng mở KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG TK 21 Đó tập hợp quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đáp đúc rút qua kinh nghiệm thực tế ngày giúp người giao tiếp hiệu thuyết phhujc áp dụng thục kỹ giao tiếp KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG TK 21 Kỷ giao tiếp nâng lên thành nghệ thuật giao tiếp kỹ nhiều kỹ nhỏ khác kỹ lắng nghe, kỹ thấu hiêủ, kỹ sử dụng ngôn ngữ thể, ngôn từ, âm điệu… ĐỂ GIAO TIẾP THÀNH CÔNG  Sử dụng ngôn ngữ thể  Chủ động lắng nghe  Điều khiển cảm xúc  Sử dụng ngôn từ B KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Là khả thiết lập trì mối quan hệ hợp tác tích cực với thành viên khác để hoàn thành tốt đẹp mục tiêu chung  Nhiều người kết hợp ưu điểm để thực tốt nhiệm vụ hướng tới mục tiêu  Giúp cá nhân bổ sung thiếu sót cho hồn thiện thân KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM  Kỹ làm việc nhóm hiệu tổng hợp nhiều kỹ sống quan trọng như: kỹ giao tiếp, kỹ lắng nghe, kỹ lập kế koajch … thế, muốn làm việc nhóm thành cơng, cá nhân nhóm cần trọng phát triển thân tin tưởng, hỗ trợ lẫn mục tiêu chung  Mình người người C KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT  Là khác nhu cầu, giá trị lợi ích cá nhân hay nhóm, tổ chức  Trong đó, có bên nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng tiêu cực bên lại  Về chất, xung đột có chức xây dựng phá vỡ  Chức xây dựng lợi ích mà việc mang lại  Chức phá vỡ gây nhừng tác hại chia rẽ nội Do vậy, cần rèn luyện kỹ xung đột để xử lý dứt điểm tranh chấp trì mối quan hệ tổ chức vững mạnh THAO TÁC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT Tìm nguồn gốc xung đột Biết lằng nghe Đưa nhiều lựa chọn Gác “TÔI” cá nhân sang bên Động viên, gắn kết tập thể KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT  Hãy làm cho người hiểu mặt tốt xung đột giúp xây dựng tinh thần tập thể, chỉa điểm hạn chế cần khắc phục thử thách thấu hiểu cá nhân có việc tháo gỡ nhanh chóng CHÚC THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC BUIQUANGXUAN 0913183168 buiquangxuandn@gmail.com ... ĐỘNG LIÊN NGÀNH  Sự liên kết hoạt động nhiều ngành khác có chung mục tiêu số mục tiêu cụ thể mọt giai đoạn quản lý nhà nước định YÊU CẦU VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH YÊU CẦU VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH... CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH Ban hành tổ chức thực nghiệm chế khen thưởng xử lý kỷ luật cơng tác phối hợp giải cơng vụ Tóm lại,  Sự đồng bộ, động phối hợp liên ngành thực thực nhiệm vụ trị ngành, ... LIÊN NGÀNH A PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH A PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH  Cần đặt mối quan hệ tập trung dân chủ nguyên tắc tập trung dân chủ  Đề ra yêu cầu phối hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Một số quy chế phối hợp liên ngành, Bài giảng Một số quy chế phối hợp liên ngành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn