HACCP Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2020, 21:13

Trong quản trị chất lượng HACCP hay Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn là một tiêu chuẩn quan trọng và không thể thiếu . HACCP là công cụ kiểm soát rủi ro được công nhận trên toàn thế giới nên đạt được nó sẽ giúp doanh nghiệp khẳng định được chất lượng và nâng cao được uy tín của mình trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước. Góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, giúp tăng thị phần và đạt được ưu thế tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh không có HACCP. HACC P Phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn Khái niệm Contents Contents Nguyên tắc áp dụng Nhiệm vụ hệ thống Lợi ích Bài học thực tế 01 KHÁI NIỆM Nhận diện mối quy (gây an toàn thực phẩm ) Kiểm soát (mối nguy đáng kể/ quan trọng) điểm tới hạn Các đặc trưng HACCP: Giúp nhận diện mối nguy, xây dựng áp dụng biện pháp kiểm sốt, thẩm tra tính hiệu hệ thống nhằm đảm bảo tính an tồn ln trì Tính hệ thống Tùy vào đặc trưng loại TP, Khi có thay đổi sở vật HACCP giúp xác định mối nguy chất, công nghệ, người, thơng thường gặp loại TP xây dựng biện tin ATTP, hệ thống pháp kiểm sốt thích hợp xem xét điều chỉnh cho phù hợp Cơ sở khoa học Chuyên biệt Phòng ngừa Các mối nguy ATTP việc kiểm HACCP hướng tới việc soát chúng xác định dựa phòng ngừa kiểm tra chứng/ sở khoa học SP hồn tất Ln thích hợp Đối tượng áp dụng tiêu chuẩ n HACCP • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản, thực phẩm, thức ăn chăn ni… Text here Text • Các sở sản xuất chế biến thực phẩm, khu chế xuất, thức ăn cơng nghiệp • Cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn tổ chức hoạt đông liên quan đến thực phẩm here Text here 12 bước xây dựng hệ thống tiêu chuẩn HACCP • Thành lập nhóm HACCP • Mơ tả sản phẩm • Xác định mục đích sử dụng • Thiết lập sơ đồ quy trình cơng nghệ • Kiểm tra sơ đồ quy trình cơng nghệ • Tiến hành phân tích mối nguy 12 10 • Xác định điểm kiểm soát tới hạn • Thiết lập giới hạn tới hạn • Thiết lập hệ thống giám sát • Đề hành động sữa chữa 11 • Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ 12 • Xây dựng thủ tục thẩm tra 02 NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối hiểm nguy Xác định nguy tiềm ẩn giai đoạn: Sơ chế, chế biến, phân phối khâu tiêu thụ cuối Đánh giá khả xuất mối nguy xác định biện pháp kiểm soát chúng Nguyên tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP:Critical Control Points) Xác định điểm kiểm soát tới hạn công đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm cần kiểm soát để loại bỏ mối nguy hạn chế khả xuất chúng Nguyên tắc 3: Xác định ngưỡng tới hạn Xác định ngưỡng tới hạn không vượt nhằm đảm bảo khống chế có hiệu điểm kiểm soát tới hạn Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát điểm kiểm soát tới hạn Xây dựng hệ thống chương trình thử nghiệm, quan sát nhằm giám sát tình trạng điểm kiểm sốt tới hạn Nguyên tắc 5: Xác định hoạt động khắc phục Cần phải tiến hành hệ thống giám sát cho thấy điểm kiểm soát tới hạn khơng thực đầy đủ Ngun tắc 6: Xác lập thủ tục kiểm tra Để khẳng định hệ thống HACCP hoạt động có hiệu Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu Liên quan đến thủ tục, hoạt động chương trình HACCP phù hợp với nguyên tắc bước áp dụng chúng 03 NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG Nhiệm vụ HA CCP Nhiệm vụ HACCP Tập hợp nhóm HACCP Xác nhận sơ đồ dịng Xây dựng sơ đồ dịng chảy để mơ tả quy trình Mơ tả thực phẩm phân phối Mơ tả mục đích sử dụng người tiêu dùng thực phẩm 04 Lợi ích HACCP Lợi ích với người t iêu dùng  Giảm nguy bệnh lây truyền qua thực phẩm  Nâng cao nhận thức vệ sinh  Tăng tin cậy vào việc cung cấp thực phẩm  Cải thiện sống lĩnh vực sức khỏe kinh tế - xã hội Lợi ích với doanh nghiệp • • • • • • • Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm mình, tăng tính cạnh tranh, khả chiếm lĩnh mở rộng thị trường, đặc biệt thực phẩm xuất Được phép in nhãn dấu chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP, tạo lòng tin với người tiêu dùng bạn hàng Được sử dụng dấu giấy chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP động Texthoạt here Text quảng cáo, chào hàng, giới thiệu cho sản phẩm doanh nghiệp here Text here Là điều kiện để doanh nghiệp tiến hành hoạt động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, làm để quan kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xem xét chế độ giảm kiểm tra lô sản phẩm Là sở đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại nước xuất Là sở sách ưu tiên đầu tư, đào tạo Nhà nước đối tác nước ngồi Việc có chứng HACCP bước đệm quan trọng để doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 hệ thống 05 Bài học thực tế Doanh nghiệp Phạm Nguyê n Lợi ích : -Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh khả mở rộng chiếm lĩnh thị trường -Tạo lòng tin bạn hàng người tiêu dùng -Là để quan kiểm tra chất lượng VSATTP xem xét giảm kiểm tra lô hàng PhạmNguyên - HACCP công cụ hiệu quả, đảm bảo an -Là sở đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc tồn thực phẩm, có khả chủ động ngăn ngừa mối nguy trình chế biến sản đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại nước xuất xuất thực phẩm - Đáp ứng yêu cầu tiến trình hội nhập địi - Giảm chi phí giảm số lượng SP hỏng - Cải tiến q trình sản xuất điều kiện mơi hỏi thị trường nhập trường Công ty AceCook -Phân tích khâu quy trình sản xuất để tìm mối nguy làm an tồn cho sản phẩm xảy -Áp dụng biện pháp để quản lý, giám sát xử lý thường xun khơng để mối nguy xảy ảnh hưởng đến an tồn thực phẩm -Duy trì khám sức khoẻ cho cơng nhân năm, bố trí lao động hợp lí, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để chống lây nhiễm từ người công nhân vào sản phẩm -Xây dựng thực hiên nghiêm túc chế độ vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ định kì thường xun để không bị lây nhiễm qua dụng cụ, thiết bị khơng Duy trì chế độ lưu mẫu sản phẩm hồ sơ sản phẩm đến năm để có khiếu nại khách hàng cơng ty có mẫu để phân tích thơng báo kết phân tích cho người tiêu dùng -Duy trì kiểm tra sản phẩm tiêu vi sinh, hoá học, kim loại nặng sở kiểm nghiệm nhà nước để đánh giá sản phẩm công ty xem biện pháp hệ thống quản lí An toàn vệ sinh thực phẩm đạt yêu cầu hay chưa để áp dụng biện pháp bổ sung Thanks for listening ... chúng Nguy? ?n tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP:Critical Control Points) Xác định điểm kiểm soát tới hạn công đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm cần kiểm soát để loại bỏ mối nguy hạn chế... chúng Nguy? ?n tắc 3: Xác định ngưỡng tới hạn Xác định ngưỡng tới hạn không vượt nhằm đảm bảo khống chế có hiệu điểm kiểm sốt tới hạn Nguy? ?n tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát điểm kiểm soát tới hạn. .. DỤNG Nguy? ?n tắc 1: Tiến hành phân tích mối hiểm nguy Xác định nguy tiềm ẩn giai đoạn: Sơ chế, chế biến, phân phối khâu tiêu thụ cuối Đánh giá khả xuất mối nguy xác định biện pháp kiểm soát chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: HACCP Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn, HACCP Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn