mua xuan cua toi

21 656 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 02:11

Giáo viên thực hiện: Mai thị huệ Tổ : Văn sử-cd Ngày thực hiện : 12.2009 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRườNG THCS LƯƠNG THế VINH Chào mừng quí thầy cô về dự giờ thăm lớp KiĨm tra bµi cò 1. Nêu những lưu ý khi sử dụng từ ? 2 . Vì sao không nên làm dụng từ Hán Việt và từ đòa phương ? Cho biết đây là mùa nào trong năm ? Mùa xuân của những vùng nào ? MÙA XUÂN CỦA TÔI ( Vũ Bằng ) A. Tác giả tác phẩm I. Tác giả - Tên thật Vũ Đăng Bằng (1913- 1984) quê Hà Nội . - Là nhà văn , nhà báo nổi tiếng trước 1945 có sở trường về truyện ngắn , tùy bút , bút ký . - Sau 1954 Vũ Bằng vào Sài Gòn vừa viết văn ,vừa hoạt động cách mạng . Lµ ®o¹n ®Çu thiªn t bót Th¸ng giªng m¬ vỊ tr¨ng non rÐt ngät trÝch cn “Th­ ¬ng nhí m­êi hai”. MÙA XUÂN CỦA TÔI ( Vũ Bằng ) A. Tác giả tác phẩm : I. Tác giả : II.Tác phẩm : B .Tìm hiểu văn bản : I . Đọc –chú thích –bố cục : • P3 :Còn lại .   Cảnh mùa xuân sau rằm tháng giêng . Bố cục : Ba đoạn P2 :Tiếp theo………….mơ ûhội liên hoan .  Cảnh sắc và sức sống mùa xuân . P1 :Từ đầu ……mê luyến mùa xuân .  Tình cảm con người với mùa xuân . ?Cho biÕt bè cơc v¨n b¶n vµ nªu néi dung tõng phÇn? MÙA XUÂN CỦA TÔI ( Vũ Bằng ) II. Phân tích : 1. Tình cảm của con người với mùa xuân : -Tự nhiên ……….ai cũng chuộng mùa xuân ……….không gì lạ hết .  Tự nhiên ,sẵn có ,thông thường . -Ai bảo : Non…… nước Bướm …….hoa Trăng ….gió Trai ………gái Mẹ ……con Điệp từ (đừng thương,ai cấm) tình cảm mang tính quy luật. ?T¸c gi¶ ®· liªn hƯ t×nh cđa con ng­ êi víi mïa xu©n th«ng qua hiƯn t­ ỵng tù nhiªn nµo ? MÙA XUÂN CỦA TÔI ( Vũ Bằng ) ? Nhận xét về nghệ thuật mà tác giả sử dụng trong các câu trên? 2 Cảnh sắc và sức sống của mùa xuân : - Mưa riêu riêu … - Gió lành lạnh … - Tiếng nhạn kêu … - Tiếng trống chèo vọng lại…. - Có câu hát huê tình …. * Sức sống : -Nhựa sống trong người căng lên …. -Người như trẻ ra …. - Tim như đập mạnh hơn …. -Thèm khát yêu đương thực sự …. - Gia đình đoàn tụ ,đầm ấm … * Cảnh sắc : MÙA XUÂN CỦA TÔI ( Vũ Bằng )  Liệt kê :Những hình ảnh tạo nên nét riêng của mùa xuân Miền Bắc .  So sánh :Mùa xuân khơi dậy năng lực tinh thần cao quý cho con người  Hân hoan , biết ơn , lưu luyến mùa xuân . ? Từ “có” lập đi lập lại có tác dụng gì ? ? Mùa xuân khơi gợi những gì trong lòng tác giả ? ? Nhận xét giọng điệu và nghệ thuật được tác giả sử dụng trong đoạn văn ? ? Tìm những câu văn gợi tả cảnh sắc mùa xuân Miền Bắc ? ? Giọng điệu và nghệ thuật thể hiện tình cảm gì của tác giả? “ 3.Cảnh sắc mùa xuân sau rằm tháng giêng : -Đào phai ……………nhụy còn phong . -Mưa xuân ……… mưa phùn . -Cỏ không xanh……… có mùi thơm . -Mâm cỗ ……… bữa cơm thường . - Cánh màn điều khép lại …  So sánh ,cách quan tinh tế cho sự chuyển hóa của mùa xuân sau rằm . MÙA XUÂN CỦA TÔI ( Vũ Bằng ) ? Cảnh mùa xuân sau rằm tháng giêng được miêu tả như thế nào? ? Làm thế nào để tác giả thấy được sự thay đổi đó?
- Xem thêm -

Xem thêm: mua xuan cua toi, mua xuan cua toi, mua xuan cua toi