Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái hương sinh sản tại trại lợn khu khởi nghiệp, khoa chăn nuôi thú y, trường đại học nông lâm thái nguyên lợn nái hương sinh sản tại trại lợn khu

63 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2020, 15:39

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐINH THỊ TRANG Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI HƯƠNG SINH SẢN VÀ NUÔI CON TẠI TRẠI LỢN KHU KHỞI NGHIỆP, KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2015 – 2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐINH THỊ TRANG Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI HƯƠNG SINH SẢN VÀ NUÔI CON TẠI TRẠI LỢN KHU KHỞI NGHIỆP, KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2015 – 2019 Giảng viên hướng dẫn: TS Ngô Nhật Thắng Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sau tháng thực tập tốt nghiệp sở em nhận giúp đỡ tận tình thầy, giáo bạn bè Đến em hồn thành chương trình học thực tập tốt nghiệp Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Chăn ni Thú y tồn thể thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y tận tình giảng dạy giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, em xin cảm ơn quan tâm giúp đỡ thầy giáo Thạc Sĩ Ngơ Nhật Thắng người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực tập, giúp em hồn thành Khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS La Văn Công – Quản lí trại lợn Khu khởi nghiệp Khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho phép, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập trang trại Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, người thân bạn bè ln ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Đinh Thị Trang ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 38 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn Hương trại năm 2019 40 Bảng 4.2 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại 41 Bảng 4.3 Kết thực quy trình chăm sóc ni dưỡng 42 đàn lợn trại 42 Bảng 4.4 Kết thực số thủ thuật đàn lợn trại 43 Bảng 4.5 Tình hình sinh sản lợn nái đẻ nuôi trại 43 Bảng 4.6 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại 44 Bảng 4.7 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái lợn trại 45 Bảng 4.8.Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn trại 46 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn trại 47 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng Nxb: Nhà xuất STT: Số thứ tự TT: Thể trọng VAC: Vườn - Ao - Chuồng MMA: Viêm tử cung (Metritis), viêm vú (Mastitis), sữa (Agalactia) iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.1 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện vật chất sở hạ tầng nơi thực tập 2.1.3 Thuận lợi khó khăn 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lí, sinh dục lợn nái 2.2.2 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật ni 2.2.3 Những hiểu biết số bệnh thường mắc sở thực tập 13 2.2.4 Một số hiểu biết thuốc phòng trị bệnh sử dụng 23 2.2.5 Một số hiểu biết giống lợn Hương 25 2.2.6 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái nuôi 27 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 32 2.3.1 Các nghiên cứu nước 32 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 34 v Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Đối tượng nghiên cứu 36 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 36 3.3 Nội dung nghiên cứu 36 3.4 Các tiêu phương pháp nghiên cứu 36 3.4.1 Các tiêu theo dõi 36 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 36 3.4.3 Phương pháp tính tốn tiêu 39 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 39 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Tình hình chăn ni trại 40 4.2 Thực biên pháp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái Hương sinh sản 40 4.2.1 Kết trực tiếp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái Hương trại qua tháng thực tập 40 4.2.2 Kết thực số biện pháp thủ thuật đàn lợn trại 42 4.2.3.Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại 43 4.3 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho đàn lợn trại 44 4.3.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 44 4.3.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái 45 4.3.3 Kết thực điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản nuôi trại 46 4.3.4 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản 47 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỀ TÀI Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngày có vị trí quan trọng cấu ngành nông nghiệp Sản phẩm ngành chăn nuôi nguồn thực phẩm thiếu nhu cầu đời sống người Trong đó, chăn nuôi lợn phổ biến trở thành nghề quan trọng để phát triển kinh tế hộ gia đình nơng nghiệp trang trại, đặc biệt mơ hình trang trại VAC Với mục đích đa ngành kinh tế nay, chăn nuôi lợn trở thành mũi nhọn cấu ngành chăn nuôi nói riêng phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa nói chung Chính tầm quan trọng ngành chăn ni, đồng thời để hồn thành chương trình học Nhà trường, thực phương châm “ Học đôi với hành ”, “ Lý thuyết gắn liền với thực tiễn, ” giai đoạn thực tập tốt nghiệp sở trước trường quan trọng sinh viên, nhằm củng cố hệ thống lại toàn kiến thức học, nâng cao tay nghề, đồng thời tạo cho tự lập, lòng u nghề, có phong cách làm việc đắn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất Thực tập trại chăn nuôi lợn giúp sinh viên nắm phương pháp tổ chức ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, trường trở thành người cán khoa học có chun mơn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn sở thực tập, tiến hành thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái Hương sinh sản trại lợn Khu khởi nghiệp, Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni sở - Đánh giá quy trình phòng, trị bệnh ni dưỡng chăm sóc đàn lợn 1.2.1 u cầu - Thực quy trình quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái Hương ni - Thực quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái Hương ni - Chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn Hương trại Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lí Trại lợn Khu khởi nghiệp Khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nằm địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố km phía Tây Ranh giới xã xác định sau: + Phía nam giáp với xã Phúc Trìu + Phía tây giáp với xã Phúc Xuân + Phía bắc giáp với xã Phúc Hà + Phía đơng giáp với phường Thịnh Đán 2.1.1.2 Điều kiện khí hậu Trại lợn Khu khởi nghiệp Khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên mang khí hậu đặc trưng vùng Đơng Bắc khí hậu nhiệt đới nhiệt đới với hai mùa rõ rệt, mùa mưa mùa khô Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 10, nhiệt độ trung bình dao động từ 24 - 290C, ẩm độ trung bình từ 80 - 86%, lượng mưa trung bình 160 mm/tháng tập trung chủ yếu vào tháng 5, 6, 7, Với khí hậu trên, chăn ni cần ý cơng tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi Mùa khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng năm sau Trong tháng khí hậu lạnh khô, nhiệt độ dao động từ 12 - 26oC, ẩm độ từ 76 - 83% Về mùa đông có gió mùa Đơng Bắc gây rét có sương muối gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp 42 Bảng 4.3 Kết thực quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn lợn trại Số lượng Stt Công việc theo quy định (lần) Số lượng thực (lần) Tỷ lệ (%) Cho lợn ăn hàng ngày 360 352 97,77 Tắm chải cho lợn 180 116 64,44 Như biết trình chăm sóc, ni dưỡng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe khả sinh sản lợn nái Chính vậy, cần phải cho lợn nái lợn ăn bữa đủ lượng thức ăn dinh dưỡng theo quy định Lợn nái đẻ nuôi cho ăn lần/ngày (bữa sáng, chiều tối), lợn nái chửa ăn lần/ngày (bữa sáng chiều) Trong tháng thực tập thực cho lợn ăn 352 lần (đạt 97,77%) so với số lần phải cho lợn ăn tháng Việc tắm chải cho lợn nái sinh sản vô quan trọng thực thường xuyên lần/ngày (trừ ngày lạnh), tháng thực tập thực 116 lần (đạt 64,44%) Qua đó, em biết cách chăm sóc ni dưỡng đàn lợn cho hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi 4.2.2 Kết thực số biện pháp thủ thuật đàn lợn trại Ngồi cơng tác chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn, em học làm số thao tác lợn đỡ lợn đẻ, mài nanh, bấm số tai Kết trình bày bảng 4.4 43 Bảng 4.4 Kết thực số thủ thuật đàn lợn trại STT Cơng việc Thực Kết (an tồn) An toàn Tỷ lệ (con) (con) (%) Đỡ đẻ cho lợn nái 4 100 Mài nanh, bấm số tai lợn 45 45 100 Kết bảng 4.4 cho thấy: thời gian thực tập trại tham gia đỡ đẻ cho lợn nái, đạt tỷ lệ an toàn 100% Đã trực tiếp mài nanh bấm số tai cho 45 lợn Lợn sau sinh cần mài nanh để tránh làm tổn thương vú lợn mẹ bú tránh lợn cắn Việc bấm tai cần tiến hành sớm để vết thương nhanh liền, chảy máu giảm stress cho lợn con, trình thực thủ thuật đạt tỷ lệ an tồn 100% 4.2.3.Tình hình sinh sản lợn nái ni trại Kết theo dõi tình hình sinh sản trang trại thể bảng 4.5 Bảng 4.5 Tình hình sinh sản lợn nái đẻ nuôi trại Số nái đẻ Đẻ bình thường (con) (con) 1 100 2 100 1 100 Tổng 4 100 Tháng Tỷ lệ (%) Kết bảng 4.5 cho thấy: lợn nái trại bắt đầu đẻ từ tháng 1, tổng số lợn nái đẻ, số lợn phải can thiệp đẻ khó khơng có q trình chăm sóc thực quy trình thức ăn chăm sóc tốt cho lợn nái mang thai 44 4.3 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho đàn lợn trại 4.3.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Việc vệ sinh sát trùng chuồng trại có vai trò quan trọng chăn ni Vê ̣sinh bao gồm nhiều yếu tố: Vê ̣sinh môi trường xung quanh, vê ̣sinh đất, nước, vê ̣sinh chuồng trại… Trong thời gian thực tập thực tốt quy trình vê ṣ inh chăn ni Hàng ngày tiến hành thu gom phân thải, quét chuồng, rửa chuồng, dọn vệ sinh sân chơi cho lợn Định kỳ tiến hành phun thuốc sát trùng, quét vôi, phun thuốc diệt muỗi, quét mạng nhện chuồng rắc vôi bột cửa vào chuồng, đường nhằm đảm bảo vệ sinh Kết thực vệ sinh, sát trùng trại trình bày bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại Stt Công việc Vệ sinh chuồng trại hàng ngày Phun sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại Quét rắc vôi đường Số lượng theo quy định (lần) 180 Số lượng thực (lần) Tỷ lệ (%) 180 100 78 25 32,05 180 44 24,44 Kết bảng 4.6 cho thấy, việc vệ sinh, sát trùng trại quan tâm thực thường xuyên hàng ngày Theo quy định trại việc vệ sinh chuồng rắc vơi đường thực lần/ngày, thời gian thực tập trại em thực 180 lần vệ sinh chuồng (đạt 100%) so với số lần phải vệ sinh chuồng tháng 44 lần rắc vôi bột đường (đạt 24,44%) so với số lần phải rắc vôi tháng Phun sát trùng xung quanh chuồng trại tiến hành định kỳ lần/tuần Nếu trại có tình hình dịch bệnh tăng cường việc phun sát trùng hàng ngày Kết em tham gia phun sát trùng 25/78 lần phải phun sát trùng (đạt 32,05%) so với số lần phải phun sát trùng tháng Qua đó, em biết 45 cách thực việc vệ sinh, sát trùng chăn nuôi cho hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi 4.3.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái Mầm bệnh khắp nơi, lúc sẵn sàng xâm nhập vào thể có điều kiện thích hợp để gây bệnh Do đó, bên cạnh việc vệ sinh phòng bệnh, phòng bệnh vắc xin ln trại đặt lên hàng đầu với mục tiêu phòng bệnh chữa bệnh Tiêm phòng vắc xin biện pháp tạo miễn dịch chủ động cho gia súc chống lại mầm bệnh biện pháp hữu hiệu Hiệu vắc xin phụ thuộc vào trạng thái sức khỏe vật, sở trại tiêm vắc xin cho lợn khỏe mạnh để tạo miễn dịch tốt cho đàn lợn Kết tiêm phòng vắc xin q trình thực tập thể bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái lợn trại Loại lợn Lợn nái Lợn Bệnh phòng Loại Vắc xin Khơ Parvovirus thai Dịch tả Coglapest LMLM Aftovax Giả dại Begonia Dịch tả Coglapest Lở mồm Aftovax long móng Tụ huyết THT lợn trùng Kết (an toàn) Số Tỷ lệ lượng (%) (con) Liều dùng (ml/con) Đường tiêm Số tiêm (con) Tiêm bắp 4 100 2 Tiêm bắp Tiêm bắp Tiêm bắp Tiêm bắp 4 45 4 45 100 100 100 100 Tiêm bắp 45 45 100 Tiêm bắp 45 45 100 46 Trong thời gian thực tập trại, em tham gia vào cơng tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn con, lợn nái trại tiêm vắc xin dịch tả, lở mồm long móng, giả dại, khơ thai, em tiêm phòng cho lợn nái với tỷ lệ an tồn đạt 100% Ngồi tham gia tiêm vắc xin phòng dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn theo mẹ 45 con, đạt tỷ lệ an toàn 100% 4.3.3 Kết thực điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản nuôi trại Trong thời gian tháng thực tập trại, tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái với kỹ sư trại Qua em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn nái trại trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8.Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn trại Loại lợn Lợn mẹ Lợn Tên bệnh Số lợn theo dõi (con) Số lợn mắc bệnh Tỷ lệ (%) (con) Viêm tử cung 0 Viêm vú 0 Tiêu chảy 45 15,56 Viêm phổi 45 4,44 Qua bảng số liệu cho thấy tình hình mắc bệnh lợn nái lợn trại Tỷ lệ lợn nái bị viêm tử cung viêm vú khơng sảy Còn lợn tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy tương đối cao 15,56% Lợn bị tiêu chảy có nhiều nguyên nhân, nhiễm vi trùng, thức ăn bị hỏng Lợn bị tiêu chảy làm cho lợn gầy còm ốm yếu, giảm sức đề kháng, giảm tăng trọng, chí dẫn đến gây chết cho lợn 47 Lợn mắc bệnh viêm phổi chiếm ,.44% Nguyên nhân Mycoplasma hyopneumoniae gây ra, bệnh xảy lợn từ sinh ra, bệnh xâm nhập chủ yếu qua đường hơ hấp Bệnh điều kiện chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại kém, thời tiết thay đổi…, sức đề kháng lợn giảm 4.3.4 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn trại Thời Loại Tên Thuốc liều Đường lợn bệnh dùng tiêm gian dùng thuốc (ngày) Kết Số điều trị (con) Số Tỷ lệ khỏi (%) (con) Lincomycin: 1,5ml/con/ngày Lợn Tiêu Analgin 30%: Tiêm chảy 1ml/con/ngày bắp 3-5 85.8 3-5 2 100 B.complex: 2ml/con/ngày Viêm Tylogenta: Phổi 1,5ml/con/ngày Tiêm bắp Kết qủa bảng 4.9 cho thấy, - Đối với lợn tiến hành điều trị hội chứng tiêu chảy cho con, thuốc điều trị tiêu chảy dùng trại lincomycin với liều 1,5 ml/con/ngày, kết hợp với analgin 30% liều 1ml/con/ngày dùng thêm 48 B.complex trợ sức trợ lực, tiêm - ngày, hiệu điều trị cao Kết có khỏi đạt tỷ lệ 85,8% - Đối với bệnh viêm phổi dùng thuốc tylogenta 1,5 ml/con/ngày Kết điều trị cho khỏi con, đạt tỷ lệ 100% Như vậy, kết điều trị số bệnh cho lợn nái lợn bảng 4.9 cho thấy bệnh phát điều trị kịp thời kết khỏi bệnh cao Nhưng bệnh không phát điều trị sớm bệnh trở nên trầm trọng làm ảnh hưởng đến khả sinh trưởng, phát triển lợn gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi 49 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp sở, có số kết luận sau: - Về hiệu chăn nuôi trại: + Hiệu chăn nuôi trại tốt + Trại lợn phát triển, tăng nhanh số lượng, đặc biệt số lượng nái - Về cơng tác chăm sóc, ni dưỡng: Trại thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn Hệ thống chuồng đảm bảo thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông tránh ẩm thấp tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển - Về cơng tác phòng bệnh: Đàn lợn nái lợn ni trại phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn đạt tỷ lệ an tồn 100 % - Tham gia phòng bệnh cho đàn lợn phương pháp vệ sinh, sát trùng chuồng trại: thực vệ sinh chuồng trại hàng ngày, quét rắc vôi đường đạt kết từ 24,44 đến 100% so với công việc thực trại - Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái lợn trại: + Tỷ lệ lợn mắc bệnh hội chứng tiêu chảy tương đối cao 15,56%, dùng lincomycin 1,5ml/con/ngày kết hợp với analgin bị sốt bổ xung B.complex trợ sức cho lợn bị nước, tỷ lệ khỏi bệnh 85,8% + Lợn mắc bệnh viêm phổi chiếm 4,44% Dùng tylogenta, tỷ lệ khỏi 100% Qua tháng thực tập tốt nghiệp sở, có số kết luận sau: 50 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Thực tốt cơng tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Thực số biện pháp để làm hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh đàn lợn như: + Nâng cao kỹ thuật đỡ đẻ kỹ thuật chăm sóc lợn cho sinh viên Hướng dẫn cho sinh viên cách phát bệnh đàn lợn + Đảm bảo khí hậu chuồng ni thích hợp với giai đoạn phát triển lợn con, đặc biệt giai đoạn từ - 21 ngày tuổi 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái – heo – heo thịt, Nxb Nông nghiệp – Hà Nội, trang 29 – 35 Bilken (1994), Quản lý lợn nái, lợn hậu bị để có hiệu quả, Nxb Bản đồ Trần Minh Châu (1996), Một trăm câu hỏi bệnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Trần Thi ̣Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp TpHCM Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đồn Kim Dung, Lê Thi Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng têu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông Nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn ni tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp 10 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp 11 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm 52 (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb, Nông nghiệp, Hà Nội - 80 13 Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Thanh (2016), “Một số yếu tố liên quan tới viêm tử cung sau đẻ lợn nái”, Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam, Tập10 (Số 5), tr 72 - 80 14 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 15 Phạm Sỹ Lăng, Phan Đicḥ Lân, Trương Văn Dung (2002), Bênh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tâp II, Nxb Nơng nghiêp,̣ trang 44 - 52 16 Phạm Sỹ Lăng (2009), “Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học thú y, tập XVI (số 5), tr 80 - 85 17 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 19 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 John Nichl (1992), Quản lý lợn nái hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 21 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004),Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 22 Nguyễn Ngọc Phụng (2004), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 23 Pierre Brouillet Bernard Faroult (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đoàn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vacxin E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, Trang 324 - 325 25 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia 53 súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 26 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 27 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKY thú y tập 17 28 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 29 Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 30 Trekaxova A.V, Đaninko L.M, Ponomareva M.I, Gladon N.P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 31 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Hà Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn nuôi chuyên khoa, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 32 Đồn Thị Năm “Ni thử nghiệm giống lợn hương q Trung Quốc Cao Bằng” Trung tâm ứng dụng tiến KHCN Cao Bằng, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cao Bằng 33 Trần Quốc Khánh (4 tháng năm 2016) “Quyết định số 1011/QĐBKHCN ngày 4/5/2016 việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực từ năm 2016” http://thuvienphapluat.vn Bộ Khoa học Cơng nghệ II Tài liệu tiếng nước ngồi 34 Gardner J.A.A., Dunkin A.C and Lloyd L.C (1990), “Metritis - Mastitis Agalactia, in Pig production in Autralia”, Butterworths, Sydney,pp 35 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli 54 infectedweaning pigs” 12th IPVS congress, August 17 - 22, tr 182 36 Nagy B, Fekete PZS (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol,p 295, tr 443 - 454 37 Radosits O M, Blood D C., Gay C C., (1994), “Veterinary medicine”, A textbook of the Diseases of cattle, Sheep, Pigs, Goát and horses, Veterinary medicine Enght edition 38 Smith B.B, Martineau G, Bisaillon A, (1995), “Mammary gland and lactaion problems, In disease of swine, 7thedition”, Iowa state university press, pp 40 -57 39 Taylor D.J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university,U.K 40 Urban, V.P., Schnur, V.I., Grechukhin, A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 -7 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỀ TÀI Ảnh 1: lợn nái chửa Ảnh 3: Tiêm sắt cho lợn Ảnh 2: Phối lợn Ảnh 4: lợn mẹ lợn Ảnh 4: cho lợn bú sữa đầu Hình 5: lợn tiêu chảy Hình 6: Cho lợn ăn bổ sung rau Hình 7: Thả lợn ... chăn ni sở - Đánh giá quy trình phòng, trị bệnh ni dưỡng chăm sóc đàn lợn 1.2.1 u cầu - Thực quy trình quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái Hương ni - Thực quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái. .. thực chun đề: Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái Hương sinh sản trại lợn Khu khởi nghiệp, Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu yêu...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐINH THỊ TRANG Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI HƯƠNG SINH SẢN VÀ NUÔI CON TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái hương sinh sản tại trại lợn khu khởi nghiệp, khoa chăn nuôi thú y, trường đại học nông lâm thái nguyên lợn nái hương sinh sản tại trại lợn khu , Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái hương sinh sản tại trại lợn khu khởi nghiệp, khoa chăn nuôi thú y, trường đại học nông lâm thái nguyên lợn nái hương sinh sản tại trại lợn khu

Từ khóa liên quan