Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường, quảng ninh

52 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2020, 15:35

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÃ THỊ KIM UYÊN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, QUẢNG NINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2015 - 2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÃ THỊ KIM UYÊN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K47 - Thú y N02 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Minh Thuận Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Để khóa luận tốt nghiệp hồn thành, trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y tập thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình dạy dỗ, dìu dắt tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian học trường thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Ths.Nguyễn Thị Minh Thuận trực tiếp bảo hướng dẫn tận tình để em hồn thành đợt thực tập tốt nghiệp khóa luận Em xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, cơng nhân Cơng ty Cp khai thác khống sản Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực chuyên đề Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ln ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường thời gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập trại, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý, nhận xét q thầy để giúp cho khóa luận hoàn thiện Cuối cùng, em xin trân trọng gửi tới thầy giáo, cô giáo hội đồng đánh giá khóa luận lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Sinh viên Lã Thị Kim Uyên ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.2 Đặc điểm sinh lý lợn 18 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 25 3.1 Đối tượng tiến hành 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.3 Nội dung thực 25 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 25 iii 3.4.1 Các tiêu theo dõi 25 3.4.2 Phương pháp theo dõi 26 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Cơ cấu đàn lợn trại 27 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại 28 4.2.1 Kết thực chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái nuôi trại 28 4.2.2 Tình hình sinh sản đàn lợn nái trại trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng 29 4.2.3 Kết thực số biện pháp thủ thuật đàn lợn trại 29 4.3 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 31 4.3.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 31 4.3.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin 32 4.4 Kết thực chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 33 4.4.1 Kết chuẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nái 33 4.4.2 Kết chuẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn theo mẹ 35 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 MỘT SỐ ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP iv DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình chăn nuôi công ty từ năm 2017 đến tháng 05/2019 27 Bảng 4.2 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 28 Bảng 4.3 Tình hình sinh sản lợn nái ni trại 29 Bảng 4.4 Kết thực số thủ thuật đàn lợn 30 Bảng 4.5 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 31 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại 32 Bảng 4.7: Tình hình mắc bệnh lợn nái trại 33 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái 34 Bảng 4.9: Tình hình mắc bệnh lợn theo mẹ 35 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh đàn lợn 36 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP: Cổ phần Cs: Cộng G: Gam Kg: Kilogam M: Mét Mm: Minimet S: Giây Nxb: Nhà xuất Ths: Thạc sĩ Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngành chiếm tỷ trọng lớn có vai trò quan trọng cấu kinh tế, đặc biệt chăn nuôi lợn Hiện nay, bên cạnh phương thức chăn nuôi lợn kiểu truyền thống với quy mơ nhỏ lẻ, hộ gia đình mơ hình chăn ni quy mơ lớn trang trại ngày mở rộng theo hướng nuôi gia cơng cho doanh nghiệp nước ngồi, nhằm tận dụng nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi tiến tới xây dựng nông nghiệp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước xuất thị trường giới Trong năm gần đây, chăn nuôi lợn trở thành ngành mang lại hiệu kinh tế lớn cho hộ chăn ni nói riêng cho xã hội nói chung Tuy nhiên, dù chăn nuôi nhỏ lẻ hay chăn nuôi công nghiệp với quy mơ lớn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên thiệt hại đáng kể Trong số đó, bệnh lợn nái lợn thường xuyên xảy quy mô chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng đàn lợn Chính vậy, u cầu cấp thiết đặt phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh hiệu cho đàn lợn nái, lợn trang trại để giảm thiệt hại dịch bệnh gây ra, nâng cao đàn lợn lượng chất Xuất phát từ đòi hỏi trên, chúng em tiến hành chun đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Xác định tình hình chăn ni trại - Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn nái lợn - Thực quy trình phòng bệnh cho lợn nái lợn - Biết cách chẩn đoán điều trị số bệnh thường gặp lợn nái lợn 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá cấu đàn lợn ni trại - Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni Cơng ty đạt hiệu cao - Thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trại - Thực việc chẩn đoán điều trị số bệnh thường gặp đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn nái sinh sản Cơng ty Cp khai thác khống sản Thiên Thuận Tường nằm địa phận tổ 2, khu 1, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Phường Cửa Ơng có địa hình phức tạp, phía bắc dải núi cao Độ cao trung bình 600m, thuộc cánh cung bình phong Đơng Triều - Móng Cái Phía đơng giáp sơng Mơng Dương, huyện Vân Đồn Phía tây giáp phường Cẩm Phú, xã Dương Huy Phía nam giáp biển Phía bắc giáp phường Mơng Dương 2.1.2 Điều kiện khí hậu Cẩm Phả thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng Đông Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Cơng ty Cp khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng - Nhiệt độ trung bình năm 230C, nhiệt độ cao vào tháng 390C, nhiệt độ thấp vào tháng 120C - Lượng mưa: lượng mưa trung bình năm 2.567,8 mm/năm Lượng mưa hàng năm tương đối lớn, chế độ mưa chia làm hai mùa rõ rệt Mùa mưa tháng đến tháng 10, tổng lượng mưa năm gần tập trung vào mùa mưa, chiếm 80 - 90% tổng lượng mưa năm Mùa khô lượng mưa nhỏ chiếm khoảng 10 - 20% tổng lượng mưa năm - Độ ẩm: độ ẩm tương đối khu vực cao, trung bình tháng thấp đạt 78% (tháng 10) độ ẩm tương đối trung bình tháng cao đạt 88% (tháng 3) 31 thao tác kỹ thuật lợn con, đồng thời giúp em mạnh dạn hơn, tự tin vào khả mình, hồn thành tốt cơng việc giao 4.3 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 4.3.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Trong biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc vệ sinh, sát trùng nhằm đảm bảo vệ sinh chuồng trại tiêu diệt mầm bệnh biện pháp hữu hiệu thực tất trại chăn nuôi Công tác vệ sinh chăn nuôi khâu quan trọng Nếu công tác vệ sinh thực tốt gia súc mắc bệnh, sinh trưởng phát triển tốt, chi phí thuốc thú y thấp, làm cho hiệu chăn nuôi cao Vì vậy, để góp phần bảo vệ đàn lợn, tháng thực tập, chúng em thường xuyên tiến hành vệ sinh, sát trùng chuồng trại, khử trùng dụng cụ chăn nuôi tắm sát trùng trước sau vào khu chăn ni Kết trình bày cụ thể bảng 4.5 Bảng 4.5 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Công việc STT Vệ sinh chuồng trại hàng Đơn vị tính Số Số lần thực Tỷ lệ hoàn thành lượng (lần) nhiệm vụ (%) Lượt/ngày 180 100 Lượt/tuần 50 100 Quét rắc vôi đường Lượt/ngày 90 100 Tắm sát trùng 360 100 ngày Phun thuốc sát trùng chuồng xung quanh chuồng trại Lượt/ngày Bảng 4.5 cho thấy, tháng thực tập, chúng em ln nỗ lực hồn thành tốt tất công việc quản lý, kỹ sư cán kỹ thuật trang trại giao cho Vệ sinh sát trùng xem khâu quan 32 trọng, nhận thức điều này, chúng em cố gắng thực hiện, công việc vất vả, với khối lượng công việc lớn mà trước vào trang trại, chúng em chưa phải thực Qua đó, em biết cách thực việc vệ sinh, sát trùng chăn nuôi cho hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh nâng cao sức đề kháng cho vật ni 4.3.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại Ngày tuổi Bệnh phòng Cầu trùng Suyễn + Viêm đa xoang Vắc xin Liều dùng (ml) Nova-coc 5% Số Tỷ lệ an tiêm toàn (%) 993 100 991 100 Mycoplasma hyopneumoniae + Glasser 14 Hội chứng còi cọc Circo pigvac 980 100 21 Viêm đa xoang Glasser 2 915 100 Kết bảng 4.6 cho thấy: Trong trình thực tập, em trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin cho 100% số lợn kỹ sư giao sau phòng Lợn ngày tuổi nhỏ vắc xin phòng bệnh cầu trùng với liều ml/con tương ứng với lần nhỏ, em thực nhỏ vắc xin 993 lợn con, kết 100% an toàn Lợn ngày tuổi phòng bệnh suyễn kết hợp với bệnh viêm đa xoang, kết em tiêm vắc xin cho 991 (100% an toàn), lợn 14 ngày tuổi tiêm phòng hội chứng còi cọc, 33 kết em tiêm vắc xin cho 980 (100% an toàn), lợn 21 ngày tuổi tiêm nhắc lại vắc xin phòng bệnh viêm đa xoang em thực tiêm vắc xin cho 915 (100% an tồn) 4.4 Kết thực chẩn đốn, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 4.4.1 Kết chuẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nái Kết chẩn đoán bệnh đàn lợn nái trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7: Tình hình mắc bệnh lợn nái trại Chỉ tiêu Số nái Số nái mắc bệnh Tỷ lệ (%) Tên bệnh theo dõi (con) Viêm tử cung Sót Hiện tượng đẻ khó 91 (con) 9,89 2,20 3,30 Bảng 4.7 cho thấy: Bệnh viêm tử cung hay gặp với nái mắc bệnh (chiếm 9,89%) nguyên nhân thường q trình đẻ khó phải can thiệp sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm tổn thương niêm mạc tử cung gây viêm, mặt khác trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh; nái bị sót (2,20%) nguyên nhân nái bị viêm tử cung co bóp tử cung yếu; nái có tượng đẻ khó (3,30%) nguyên nhân chủ yếu nái già Dưới hướng dẫn kỹ sư trại, em trực tiếp tham gia điều trị cho lợn mắc bệnh trên, kết điều trị thể bảng 4.8 34 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái STT Số lợn điều Tên bệnh trị (con) Phác đồ điều trị Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 88,89 100 100 Oxytocin 2ml/ngày; cồn Iod Bệnh viêm tử cung 10% làm tử cung Amoxicillin-LA 10ml/con/ngày Điều trị 3-5 ngày Oxytocin 2ml/ngày Amoxicillin-LA Sót 10ml/con/ngày Hanalgin-C 10ml/con/ngày Điều trị 3-5 ngày Hiện tượng đẻ khó Oxytocin 2ml Han-prost 0,7ml Kết bảng 4.8 cho thấy: kết điều trị số bệnh đàn lợn nái ni trại có tỷ lệ khỏi bệnh cao Số lượng lợn nái mắc bệnh viêm tử cung điều trị con, dùng kháng sinh amoxicillin - LA với liều 10 ml/con/lần ngày liên tục, dùng oxytocin để đẩy dịch viêm với liều ml/con/lần, kết hợp với thụt rửa cồn iod 10% ngày lần, kết điều trị khỏi 8/9, đạt 88,89%, nái viêm nặng, ảnh hưởng đến trình sinh sản sau nên tiến hành loại thải Bệnh sót nhau, điều trị con, dùng oxytocin liều ml/con/lần để đẩy hết ra, trường hợp không đẩy cần tiến hành thủ thuật bóc nhau, tiêm kháng sinh amoxicillin - LA liều 10 ml/con/lần, tiêm hanalgin - C 10ml/con/ngày kết hợp thụt rửa tử cung - ngày, kết điều trị khỏi 2/2 đạt 100% 35 Số lợn nái xảy tượng đẻ khó con, em can thiệp thành cơng ca đẻ khó, đạt 100% Biện pháp can thiệp em áp dụng là: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc han - prost 0,7 ml/con theo dõi khoảng - mà không thấy lợn ra, lúc chúng em tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai Sau móc thai ngồi hết, tiêm oxytocin có thành phần oxytetracylin có tác dụng chống viêm nhiễm sau đẻ Số ca can thiệp an toàn đạt 100% 4.4.2 Kết chuẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn theo mẹ Kết chẩn đoán bệnh đàn lợn trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9: Tình hình mắc bệnh lợn theo mẹ Chỉ tiêu Tên bệnh Số lợn theo Số lợn mắc dõi (con) Bệnh viêm phổi Bệnh tiêu chảy Bệnh viêm khớp 1083 Tỷ lệ bệnh (con) (%) 125 11,54 175 16,16 27 2,49 Qua bảng 4.9 cho thấy: Lợn trại mắc bệnh tiêu chảy cao (175 con) chiếm 16,16%, nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngoài, đặc biệt vào ngày mùa đơng nhiệt độ xuống thấp cần phải có ổ úm bóng điện sưởi cho lợn Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể lợn Bên cạnh đó, việc thời tiết lạnh mà lợn không giữ ấm khiến lợn mắc số bệnh đường hơ hấp viêm phổi, ngồi q trình vệ sinh chuồng ni chưa tốt, khơng khí chuồng ni nhiều bụi bẩn, thức ăn khô bị mốc sinh nhiều bụi dẫn tới viêm 36 phổi, làm cho số lợn mắc bệnh viêm phổi cao Có 125 lợn bị bệnh viêm phổi, chiếm 11,54% Bên cạnh bệnh hay gặp có 27 mắc bệnh viêm khớp chiếm 2,49% Kết điều trị bệnh đàn lợn theo mẹ thể qua bảng 4.10 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh đàn lợn Số lợn mắc STT Tên bệnh điều trị (con) Phác đồ điều trị Số lợn điều trị khỏi (con) Số lợn tiêu hủy (con) Tỷ lệ khỏi (%) Hanflor LA: 1ml/con/ngày Viêm phổi 125 Hanagin-C: 1ml/con/ngày 120 96,00 167 95,43 24 88,89 Tiêm bắp Điều trị từ - ngày Enrotis-LA: 1ml/con/ngày Tiêu chảy 175 Atropin: 1ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày Amoxicillin-LA: 1ml/con/ngày Calmaphos: Viêm khớp 27 1ml/con/ngày Hanalgin-C: 1ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày Kết bảng 4.10 cho thấy: kết điều trị số bệnh đàn lợn theo mẹ trại có tỷ lệ khỏi bệnh cao 37 Đối với bệnh viêm phổi có 125 điều trị, có 120 khỏi bệnh đạt tỷ lệ 96,00% Bệnh tiêu chảy có 175 điều trị, có 167 khỏi bệnh đạt tỷ lệ 95,43% Điều trị cho 27 bị viêm khớp, điều trị khỏi 24 con, đạt tỷ lệ 88,89% Qua chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái lợn con, em nhận thấy: để giảm tỷ lệ mắc bệnh phải đảm bảo tiểu khí hậu chuồng ni, thời tiết nóng ta phải tăng quạt thơng gió, bật giàn mát, đóng kín cửa tránh nhiệt độ bên ngồi ùa vào làm ảnh hưởng đến tiểu khí hậu chuồng nuôi, làm tăng nhiệt độ chuồng Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh Ngoài việc lựa chọn loại thuốc phù hợp đem lại hiệu điều trị cao giảm chi phí điều trị bệnh, từ giúp nâng cao suất hiệu chăn nuôi 38 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Về hiệu chăn nuôi Công ty: - Hiệu chăn nuôi Cơng ty tốt Trung bình lợn nái trại sản xuất 2,45 - 2,5 lứa/năm, số sơ sinh 11,9 con/đàn - Những chuyên môn học Công ty: Qua tháng thực tập trại, em học hỏi bảo nhiều điều kiến thức thực tế thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những cơng việc em học làm trực tiếp Công ty như: + Đỡ lợn nái đẻ 91 + Mài nanh, cắt đuôi, tiêm sắt cho lợn 993 + Bấm số tai 256 + Thiến lợn đực 450 + Tham gia vào cơng tác chẩn đốn, điều trị bệnh cho đàn lợn đàn lợn nái đạt kết cao từ 88,89% trở lên + Tham gia vào cơng tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn + Tham gia vào quy trình vệ sinh sát trùng , chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng…) đạt hiệu cao hoàn thành 100% nhiệm vụ giao 5.2 Đề nghị Công ty cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái 39 Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, (Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch), Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 - 207 Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thiṭ, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 29 - 35 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò ni nơng trường Hữu Nghị Việt Nam - Mơng Cổ, Ba Vì, Hà Tây, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 41 Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “ Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19 (4), tr 42 - 46 10 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp 11 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398 - 407 12 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi tập - 52 13 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 15 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 17 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội, Nông nghiệp 18 Popkov (1999), “Điều tri viêṃ tử cung”, Tạp chí Khoa học Thú y, tập XII (số5), tr - 15 19 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 42 20 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 22 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 23 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật ni, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 196 24 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Xuân (2016), “Năng suất sinh sản hai tổ hợp lợn nái lợn nái Landrace phối hp với đực giống Yorkshire lợn nái Yorkshilre phối hợp với đực giống Landrace”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi, số 65, tr 54 - 61 25 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 26 Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc (2014), “Khả sinh trưởng sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace ni vùng gò đồi huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế 27 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Hiệp (2013), “ Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển 2013, tập 11 (3), 318 - 327 43 II Tài liệu tiếng Anh 28 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Respones to Selection for Litter Size and Weight, Growth and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, University of Nebraska, Lincoln 68583 - 0908 29 Nagy B., Fekete P Z S (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol., p 443 - 454 30 Paul Hughes, James Tilton (1996), Maximising pigs production and reproduction, Campus, Hue University of Agriculture and Forestry, September 31 Pensaet MB de Bouck P A (1978), “New coronavirus - like particleassociated with diarrhea in swine”, Arch Virol., p 243 - 247 32 Smith B B., Martineau G B., Bisaillon, A (1995), Mammary gland and lactation problems in disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, p 40 - 57 III Tài liệu internet 33 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350, truy cập ngày 16/9/2019 34 Nguyễn Văn Điều (2015), CB- Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, http://nongdan.com.vn/kien-thuc-ky-thuat/cb-kinhnghiem-xu-ly-benh-viem-tu-cung-o-lon-nai-sinh-san-4731.html, truy cập ngày 11/10/2019 35 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Threat of Disease, https://thepigsite.com/anatomyand-physiology/reproductive-system, truy cập ngày 26/9/2019 36 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.vn/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html, truy cập ngày 11/10/2019 MỘT SỐ ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Ảnh 1: Thuốc Amoxicillin-LA Ảnh 3: Nhỏ cầu trùng (nova-coc 5%) Ảnh 2: Mài nanh lợn Ảnh 4: Điều trị lợn tiêu chảy Ảnh 5: Tiêm vắc xin mycoplasma Ảnh 7: Tiêm sắt cho lợn Ảnh 6: Thực đỡ đẻ Ảnh 8: Thiến lợn đực ... Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, QUẢNG NINH KHĨA LUẬN... Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi Công ty đạt hiệu cao - Thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trại - Thực việc chẩn đoán điều trị số bệnh thường gặp đàn lợn nái sinh sản lợn theo. .. đề: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ Cơng ty cổ phần khai thác khống sản Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh 2 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường, quảng ninh , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường, quảng ninh