Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam.doc

74 1,092 4
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 16:53

Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. Trờng đại học ngoại thơngKhoa kinh tế ngoại thơng-------------------------Khoá luận tốt nghiệpĐề tài :Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán kết hợp đồng mua bán ngoại thơng thực tiễn việt namSinh viên : Bùi Thị Thanh MaiLớp : A1 Chuyên ngành 9Khoá : 38Giáo viên hớng dẫn: PGS,NGƯT-Vũ Hữu Tửu SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN91Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. Hà Nội- 2003Mục lụcLời nói đầu3Ch ơng I: Khái quát chung về hợp đồng mẫu51Định nghĩa về hợp đồng mẫu & sự ra đời phát triển của hợp đồng mẫu52Lĩnh vực áp dụng hợp đồng mẫu 63Ngôn từ trong hợp đồng mẫu 7Ch ơng II Những điều khoản chung của hợp đồng mẫu & các hợp đồng mẫu trong buôn bán quốc tế12I. Điều khoản tên hàng.12II. Điều khoản số lợng.131.Chỉ tiêu số lợng cách biểu thị của nó 2.Phơng pháp xác định trọng lợngIII. Điều khoản bao bì171.Phơng pháp quy định chất lợng của bao bì2.Phơng thức cung cấp bao bì3.Phơng thức xác định gía cả của bao bìIV.Điều khoản về phẩm chất191.Tên điều khoản các phơng pháp xác định phẩm chất2.Phạm vi chênh lệch cho phép về phẩm chất3.Trạng thái hàng hoáV. Điều khoản giao hàng261.Điều kiện cơ sở giao hàngSV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN92 Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. 2.Thời gian giao hàng3.Địa điểm giao hàng4.Phơng thức giao hàng5.Thông báo giao hàng6. Những qui định khác về việc giao hàngVI. Điều khoản vận tải34VII. Điều khoản giá cả thanh toán351.Đồng tiền của hợp đồng2.Giá cả của hợp đồng3.Một số vấn đề về việc thanh toánVIII. Điều khoản pháp lý421.Luật điều chỉnh hợp đồng2.Trờng hợp bất khả kháng3.Chế tài4.Giải quyết tranh chấpMột số hợp đồng mẫu trong buôn bán quốc tế471.Hợp đồng về ngũ cốc 472.Hợp đồng ngũ cốc London 54Ch ơng III việc sử dụng hợp đồng mẫu Việt nam 59I Việc sử dụng hợp đồng mẫu Việt Nam591.Các doanh nghiệp Việt Nam với việc soạn thảo hợp đồng mẫu.592.Yêu cầu của việc thống nhất soạn thảo hợp đồng mẫu 63Lời kết.Phụ lụcTài liệu tham khảoSV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN93Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. LờI nói đầuHoạt động ngoại thơng có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế các nớc cũng nh Việt Nam. Sự chuyển hớng kinh tế đối ngoại giữa các tổ chức kinh doanh trong nớc các tổ chức cá nhân nớc ngoài đã tạo cho ngành ngọai th-ơng Việt Nam gặt hái đợc những kết qủa đáng mừng. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế thế giới có nhiều biến chuyển tích cực, hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động ngọai thơng nói riêng ngày nay rất đa dạng phong phú cả về mặt lý luận cũng nh thực tiễn. Do vậy việc ra đời của hợp đồng mẫu là hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp có hoạt động buôn bán ngọai thơng vì nó là công cụ đắc lực cho hoạt động này. Trong buôn bán ngoại thơng phần lớn các giao dịch đàm phán kết thúc bằng việc các bên đơng sự vào một hợp đồng đã in sẵn, họ chỉ bổ sung thêm một vài điều khoản riêng biệt. Hợp đồng nh thế gọi là hợp đồng mẫu (standard contract).Hợp đồng mẫu thờng đợc làm dới dạng nh:- Bản hợp đồng in sẵn, có để trống cho ngững điều khoản cần điền thêm.- Điều kiện chung bán (hoặc mua) hàng do ngời bán (hoặc ngời mua) thảo sẵn- Điều kiện chung giao hàng đã đợc hai bên kết từ trớc về những nguyên tắc cơ bản làm khung cho việc kết những hợp đồng cụ thể.- Điều kiện chung do các tổ chức Quốc tế dự thảo.Hợp đồng mẫu thờng đợc soạn thảo trên cơ sở tập quán buôn bán của ngành hàng có liên quan / hoặc tập quán buôn bán của địa phơng có liên quan cho nên việc tìm hiểu các hợp đồng mẫu giúp cho chúng ta càng hiểu sâu hơn về tập quán buôn bán để vận dụng chúng vào những giao dịch của chúng ta.Các hợp đồng mẫu nói lên kỹ thuật buôn bán về từng ngàng hàng. Hợp đồng mẫu về lơng thực thực phẩm có rất nhiều chi tiết khác với hợp đồng mẫu về ngành hàng thủ công mỹ nghệ. Thậm chí cũng cùng một thuật ngữ mà sự giải thích từng ngành hàng có thể mỗi khác. Ví dụ: thuật ngữ giao nguyên lành Sound delivery đợc giải thích mỗi ngành hàng một khác. SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN94Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. Đó cũng chính là lý do tôi thực hiện đề tài này. Trên cơ sở tham khảo sách báo, tạp chí trong ngoài nớc, thực tiễn một số công ty có hoạt động buôn bán ngoaị thơng. Trong luận văn này tôi xin đề cập đến những điểm cơ bản nhất trong hợp đồng mẫu, bao gồm 3 phần chính nh sau:- Chơng I: Khái quát chung về hợp đồng mẫu- Chơng II: Một số điều khoản chung của hợp đồng mẫu & một số hợp đồng mẫu trong buôn bán Quốc tế- Chơng III: Thực trạng sử dụng hợp đồng mẫu Việt NamVới năng lực tổng hợp của ngời viết có hạn cho nên có thể sẽ có nhiều thiếu sót trong đề tài này. Vì vậy ngời viết rất mong đợc sự đóng góp ý kiến sự chỉ bảo của ngời đọc để có thể hoàn thiện hơn nữa chuyên đề này.SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN95Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. Chơng I: Khái quát chung về hợp đồng mẫu1. Định nghĩa về hợp đồng mẫu & sự ra đời phát triển của hợp đồng mẫu.Định nghĩa: Hợp đồng mẫu có thể hiểuhợp đồng mà đại bộ phận các điều khoản đều đợc quy định sẵn và, mỗi khi đàm phàn để hợp đồng, hai bên chỉ cần ghi bổ sung những chi tiết về chủ thể hợp đồng ( nh tên địa chỉ hai bên, những ngời đại diện cho hai bên, chức vụ của họ ) những điều khoản thoả thuận riêng của thơng vụ đó ( nh mức giá, thời hạn giao hàng, địa điểm giao hàng, hiệu hàng hoá ). Trên thị trờng thế giới các bên mua các bên bán thờng có mâu thuẫn về quyền lợi. Trong một thơng vụ nếu bên bán có lợi ắt hẳn bên mua vào thế bất lợi. Ngợc lại, nếu bên mua có lợi bên bán lại vào thế bất lợi. Tham vọng giành giật thêm điều lợi hoặc, chí ít, bảo vệ quyền lợi cho mình đã tập hợp những doanh nghiệp có lợi ích giống nhau lại thành các tập đoàn. Những tập đoàn đó có thể là những tổ chức lũng loạn nh: Cartel, Trust, Syndicat, Consortium, Conglomerate, cũng có thể là những tổ chức xã hội có tính chất nghề nghiệp nh các hiệp hội (association), hội liên hiệp (Federation ). Chỉ có những doanh nghiệp nào có nhiều lợi thế, có tiềm năng dồi dào thì mới đứng độc lập trong kinh doanh quốc tế, gọi là những doanh nghiệp ngoài rìa (outsiders)Để bảo vệ quyền lợi cho các thành viên của mình, các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn thờng đa ra những điều quy định này, những cách ứng xử kia cho việc mua bán hàng hoá. Đầu tiên đó là những điều khoản mẫu (standard clause; clause type ) để vận dụng vào các hợp đồng mua bán. Đó chỉ mới là các qui định, cách xử lý cho từng vấn đề của quan hệ mua bán nh: nh cơ sở của giá cả, phơng thức thanh toán, điều kiện giao hàng, khiếu nại, phạt bội ớc, trọng tài. Điều khoản mẫu cha phải là biện pháp có tính chất tổng thể cho việc kết hợp đồng. Sau đó ngời ta đã tập hợp những điều khoản mẫu nh thế vào trong một văn bản có tính tổng quát hơn, đó là các hợp đồng mẫu.Với các hợp đồng mẫu đã đợc thảo sẵn, khi đàm phán để kết hợp đồng, một bên chỉ cần đa ra cho bạn hàng, đòi hỏi sự nhất trí của bạn hàng về các điều khoản điều kiện của hợp đồng mẫu. Do đó việc đàm phán trở nên gọn nhẹ, SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN96Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. ngời ta đã tiết kiệm đợc chi phí thời gian trong việc thảo luận từng vấn đề, từng điều khoản.Các tập đoàn kinh doanh đã đa ra hàng loạt hợp đồng mẫu nh vậy để những thành viên của mình sử dụng. Ví dụ: Hiệp hội buôn bán ngũ cốc Luân đôn (The London Corn Trade association) có tới trên dới 60 loaị hợp đồng mẫu: Hiệp hội đờng của Luân đôn (The Sugar association of London) cũng có hàng chục loại hợp đồng mẫu để các hội viên tuỳ nghi sử dụng.Các hợp đồng mẫu có thể đợc trình bày dới dạng bản điều kiện chung của doanh nghiệp hoặc của tập đoàn kinh doanh. Đó là các bản điều kiện chung bán hàng (General conditions of sales) hoặc điều kiện chung mua hàng (General Conditions of Purchases). Các bản điều kiện chung nh thế có thể là những văn bản độc lập riêng rẽ, cũng có thể là bản quy định nằm các mặt sau của hợp đồng. Trong trờng hợp này, để làm cho bản điều kiện chung trở nên một bộ phận không thể tách rời khỏi hợp đồng, ngời ta phải ghi trên hợp đồng một lời dẫn chiếu đến bản điều kiện chung, ví dụ nh: Theo bản điều kiện chung bán hàng kèm theo đây (tiếng Anh là : as per the hereinattached general conditions of sales)Hợp đồng mẫu dù đợc thành lập bằng cách nào, nội dung của nó không phải là bất di bất dịch. Từng thời gian, cùng với sự thay đổi của kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thơng, sự đa dạng hoá phơng thức kinh doanh mặt hàng mua bán, các tập đoàn các doanh nghiệp vẫn sửa đổi thờng xuyên nội dung các hợp đồng mẫu cho phù hợp với yêu cầu của việc kinh doanh trao đổi hàng hóa.2. Lĩnh vực áp dụng hợp đồng mẫu.Xét về mức độ chế biến của hàng hoá, đối tợng của các hợp đồng mua bán ngoại thơng có thể chia ra làm hai loại:a. Những hàng nguyên liệu nông sản khoáng sản: Đây là những mặt hàng hoặc cha đợc chế biến hoặc có mức độ chế biến thấp, có khối lợng lớn, thờng là những hàng đồng loại, cha đợc đặc định hoá vào lúc kết hợp đồng. Đại bộ phận những mặt hàng này nằm trong danh mục hàng đợc mua bán tại các sở giao dịch hàng hoá.b. Những hàng công nghiệp thủ công nghiệp: SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN97Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. Bao gồm cả máy móc thiết bị hàng công nghiệp tiêu dùng lâu bền cả hàng nông sản chế biến. Mặt hàng này có mức độ chế biến cao hơn mặt hàng loại (a) kể trên. Tính chất đặc định cũng nhiều hơn không nằm riêng trong danh mục những mặt hàng đợc mua bán sở giao dịch hàng hoá.Trớc chiến tranh thế giới lần hai, các hợp đồng mẫu chỉ đợc áp dụng đối với tất cả các mặt hàng, kể cả những loại hàng hoá vô hình nh dịch vụ t vấn kỹ thuật (Engineering), mua bán sáng chế (Licence) bí quyết kỹ thuật (knowhow) tuy nhiên, lãnh vực mà các hợp đồng mẫu đợc áp dụng phổ biến vẫn là lãnh vực buôn bán những mặt hàng nguyên liệu nông sản khoáng sản nghĩa là những mặt hàng có khối lợng lớn.3. Ngôn từ dùng trong các hợp đồng mẫuNội dung của hợp đồng mẫu thờng bao gồm những bộ phận nh sau:a. Số lợng hợp đồng: Các hợp đồng mẫu thờng in sẵn chữ: Hợp đồng số:. (Contract No. .) giành chỗ để các đơng sự điền số vào đó.b. Địa điểm ngày tháng kết hợp đồng: Nội dung này có thể để trên đầu hợp đồng hoặc để cuối cùng của hợp đồng.Nếu để trên đầu hợp đồng, nội dung này có thể chỉ viết đơn giản: Tên địa điểm ngày tháng năm. Ngời ta cũng có thể dùng cả một tập hợp câu chữ, ví dụ nh: Hợp đồng này đợc thành lập bắt đầu có hiệu lực tại ngày, tháng, năm. bởi hai bên giữa hai bên sau đây (The present contract was made and entered into at onby and between)Nếu để dới cùng, nội dung này thờng đợc viết thành công thức: Hợp đồng này thành lập tại vào ngày, tháng, năm .thành .bản có hiệu lực ngang nhau, mỗi bên giữ .bản(The present contract was made at .on .in/ duplicate, triplicate, quadruplicate/ of equal force, . copies of which are kept by each party).c. Tên địa chỉ các bên kết hợp đồng.SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN98Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. Trên các hợp đồng mẫu thờng in sẵn các chữ giữa (between) với (and). Sau hai chữ đó là những dòng để trống để hai bên điền tên địa chỉ của họ, t cách của họ (là ngời mua hay ngời bán) trong quan hệ hợp đồng đó:- Ngời ta có thể điền: Công ty X, địa chỉ ., dới đây đợc dẫn chiếu tới nh là bên bán ( X company, address, hereinafter referred to as the seller)- Ngời ta cũng có thể đề: Công ty X, địa chỉ , do ông chức vụ giám đốc, dới đây gọi là bên bán ( X company, address , represented by Mr ., Dierector, hereinafter called the sellers )d. Sự thể hiện nguyên vọng (hoặc sự thoả thuận) cam kết của các bên.Sau khi đã giành những dòng để các bên ghi tên, địa chỉ t cách của mình (là ngời bán hoặc ngời mua), hợp đồng in sẵn những dòng chữ thể hiện sự thoả thuận cam kết của mỗi bên bằng những từ ngữ sau đây:- Trên cơ sở thoả thuận, bên bán cam kết bán bên mua cam kết mua những hàng hoá dới đây theo các điều khoản điều kiện sau đây (On the basis of mutual agreement the seller commits to sell and the buyer commits to buy the undermentioned goods on the following terms and conditions)- Bên bán đồng ý bán, bên mua đồng ý mua (The seller agrees to sell and the buyer agrees to buy)- Xác nhận rằng (Witnesseth that)- Xác nhận về việc sau (in witness whereof )- Các bên thoả thuận dới đây rằng (The parties hereby agree that)e. Sự giải thích hợp đồng (Interpretation)Trong rất nhiều trờng hợp, ngời ta áp dụng những thuật ngữ ngắn gọn vào hợp đồng mẫu nh vậy hợp đồng cần có những đoạn giải thích rõ ngữ nghĩa của thuật ngữ đó. Ví dụ: ngời ta định nghĩa nh sau:- Nhà máy là máy móc, công cụ, vật liệu mọi thứ đợc cung cấp theo hợp đồng này để lắp đặt vào các công trình. ( Plant: means machinery, apparatus, materials and all things to be provided under the contract for incorporation in the works).SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN99Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế. - Hợp đồngbản thoả thuận mua hàng này tất cả các điều kiện chung mua hàng đợc áp dụng, các bản điều kiện mua hàng đặc biệt, các bản quy cách, bản thuyết minh công trình các bản vẽ chế tạo (Contract means this purchase agreement itself, and all applicable general conditions of purchase, special conditons of purchase, specifications, the statement of works, and manufacturing drawings).- Incoterms 2000 là bản Incoterms 2000 tức bản những quy tắc quốc tế giải thích các điều kiện thơng mại quốc tế do Phòng Thơng mại quốc tế xuất bản. Nếu một điều kiện của Incoterms 2000 đợc áp dụng vào trong hợp đồng này, thì những quy tắc khái niệm đợc áp dụng đối với điều kiện đó trong Incoterms 2000 sẽ đợc coi là bộ phận gắn liền vào hợp đồng này trừ trờng hợp chúng mâu thuẫn với các quy dịnh khác của hợp đồng. Trong trờng hợp này, những quy định của hợp đồng này sẽ có giá tri hiệu lực. (Incoterms 1990 means Incoterms 2000, The International rules for the interpretation of commercial terms published by the International Chamber of Commerce. When a term from Incoterms 2000 is used in this contract, the rules and definitions applicable to that terms in Incoterms 2000 shall be deemed to have been incorporated in this contract except insofar as they may conflict with any other provisions of the contract, in which case the provisions of the contract prevail).g. Các điều khoản hợp đồng ( clause)Trên thị trờng thế giới một số khá lớn điều kiện đã đợc hình thành từ thực tiễn của việc giao dịch trao đổi, mua bán sản phẩm, trong đó nêu rõ nghĩa vụ của ngời bán ngời mua về các mặt nh: Chịu phí tổn rủi ro trong việc chuyên chở, làm thủ tục kiểm tra hàng hoá, trách nhiệm giao nhận đúng phẩm chất số lợng. những điều kiện đó gọi là những điều kiện giao dịch.Những điều kiện giao dịch ra đời nh là một qui định của pháp luật, hoặc nh là một tập quán, hoặc nh là những sự giải thích hay những điều qui ớc của một tổ chức kinh tế quốc tế (ví dụ nh của phòng thơng mại quốc tế chẳng hạn).Sự hình thành những điều kiện giao dịch nói trên có tác dụng thuận lợi đối với việc đẩy mạnh buôn bán quốc tế, bởi vì, nhờ các điều kiện đó, ngời mua ngời bán mau hiểu biết ý của nhau hơn, giảm bớt những chanh chấp với nhau hơn vì vậy, khi chào hàng, khi hỏi hàng cũng nh khi kết thực hiện hợp SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN910[...]... bán có một số nét đặc thù cả về hình thức, nội dung sự vận dụng Hợp đồng mẫu luôn luôn phục vụ quyền lợi của ngời thảo ra nó Sau khi đợc hai bên kết, hợp đồng mẫu sẽ có giá trị ràng buộc các bên đơng sự Vì vậy ngôn từ trong hợp đồng rất chặt chẽ chính xác SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN9 12 Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế Chơng II- những điều khoản chung hợp đồng mẫu I Điều khoản tên hàng Tên... sở của giá cả việc giảm giá Các hợp đồng mẫu trong các sở giao dịch hàng hoá thờng có in sẵn đơn vị tiền tệ là đồng tiền của địa phơng Còn trong các hợp đồng mẫu khác, đồng tiền của hợp đồng đợc ghi là đồng tiền ổn định, thậm chí đang lên giá Ngợc lại, nếu đó là ngời mua thì, do tâm lý sợ giảm sút tài sản hiện có muốn chuyển đổi đồng tiền mất giá mau chóng thành hàng hóa, đồng tiền của hợp đồng. .. định trong hợp đồng Cũng tinh thần nh vậy, ngay đến Công ớc Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán quốc tế (Công ớc Vienna 1980) cũng khẳng định rằng hàng hoá chỉ bị coi là không phù hợp với hợp đồng nếu: a Hàng không thích hợp cho các mục đích sử dụng mà các hàng hoá cùng loại vẫn thờng đáp ứng b Hàng không thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào mà ngời bán đã trực tiếp gián tiếp biết đợc vào lúc kết. .. vậy, ngời bán có quyền lựa SV- Bùi Thị Thanh Mai A1- CN9 33 Hợp Dồng Mẫu Trong Buôn Bán Quốc Tế chọn quyền giao hàng đúng hạn với việc hoãn giao hàng chịu phạt Nhng khi sử dụng quyền hoãn giao hàng ngời bán phải báo cho ngời mua biết 6 Những quy định khác về việc giao hàng Ngoài những vấn đề nêu trên, trong điều kiện giao dịch, căn cứ vào nhu cầu của bên mua, vào khả năng của bên bán vào những... của hợp đồng phải chịu - Điều kiện quy định trình tự thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng - Điều kiện cấm chuyển nhợng quyền lợi nghĩa vụ cho một bên thứ ba, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cùng kết hợp đồng - v.v Các điều kiện trên đây đều có tính chất tuỳ ý, cho phép hai bên đợc tự nguyện vận dụng Nhng một khi đã đợc vận dụng vào hợp đồng, chúng trở thành bắt buộc với các bên kết và. .. hàng), nhóm hàng, loại hàng loạt hàng giống nhau (family of goods) Trên cơ sở những khái niệm đó, chúng tôi rút ra những nhận xét sau đây: Trong đa số trờng hợp, một hợp đồng mẫu đợc soạn thảo cho một nhóm hàng ( nh hạt có dầu, ngũ cốc, cao su) cũng có khi, một hợp đồng mẫu chỉ áp dụng cho một loại hàng, ví dụ nh hợp đồng mẫu về đờng tinh chế, hợp đồng mẫu về đờng thô Trong điều khoản tên hàng có... tốt Những hợp đồng của Antwerp cắt nghĩa thuật ngữ đó nh sau: Khi mua bán theo điều kiện Tel quel, ngời mua sẽ nhận hàng bị h hỏng vì nớc biển hay vì lý do khác mà không có quyền đòi hạ giá Đa số những hợp đồng giao theo hiện trạng là hợp đồng giao hàng nơi đến (DES, DEQ, DDU,DDP) hợp đồng CIF Giao nguyên lành(Sound delivery) là công thức thờng thấy trong các hợp đồng của Antwerp Các hợp đồng của... khác nhau Ví dụ, Mỹ ngời ta giải thích giao ngay là giao trong vòng 5 ngày sau khi kết hợp đồng, giao gấp là giao trong vòng 5 ngày đến 10 ngày sau khi kết hợp đồng Trong bản qui tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ (bản sửa đổi năm 1993), phòng thơng mại quốc tế giải thích một cách thống nhất các từ ngữ đó là yêu cầu gửi hàng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày mở th tín dụng (tài liệu... ngăn ngừa đợc những hiểu lầm tranh chấp những hậu quả tai hại trong khi kết thực hiện hợp đồng Ba là, những điều kiện giao dịch công bằng hợp lý, sau khi đã đợc các bên liên quan thoả thuận, thì không những có tác dụng xác định quyền lợi nghĩa vụ của họ trong lần giao dịch đó mà có thể trở thành cơ sở tiền tệ để thoả thuận những giao dịch mới sau đó Vì vậy, việc vận dụng chính xác các... là do: Một là, có vận dụng khéo léo sáng suốt các điều kiện giao dịch, chúng ta mới thực hiện đúng đắn đợc các đờng lối chủ trơng của đảng chính phủ về công tác ngoại thơng Hai là, những điều kiện giao dịch, một khi đã đợc vận dụng trở thành nội dung của hợp đồng sẽ là cở sở có ý nghĩa bắt buộc trong việc xác định quyền lợi nghĩa vụ của các bên kết Vì vậy, có vận dụng chính xác những . nghiệpĐề tài :Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thơng và thực tiễn ở việt namSinh viên : Bùi Thị Thanh. việc sử dụng hợp đồng mẫu ở Việt nam 59I Việc sử dụng hợp đồng mẫu ở Việt Nam5 91.Các doanh nghiệp Việt Nam với việc soạn thảo hợp đồng mẫu. 592.Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam.doc, Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam.doc, Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam.doc, Luật điều chỉnh hợp đồng Trờng hợp bất khả kháng Chế tài Giải quyết tranh chấp Hợp đồng về ngũ cốc Hợp đồng ngũ cốc London Các doanh nghiệp Việt Nam với việc soạn thảo hợp Yêu cầu của việc thống nhất soạn thảo hợp đồng mẫu, Định nghĩa về hợp đồng mẫu sự ra đời và phát triển của hợp đồng mẫu., Số lợng hợp đồng: Địa điểm và ngày tháng ký kết hợp đồng: Tên và địa chỉ các bên ký kết hợp đồng. Sự thể hiện nguyên vọng hoặc sự thoả thuận cam kết của các bên., Sự giải thích hợp đồng Interpretation, Các điều khoản hợp đồng clause, Điều khoản tên hàng. Điều khoản số lợng. Điều khoản bao bì Điều khoản giao hàng Điều khoản vận tải Điều khoản giá cả và thanh toán Điều khoản tên hàng., Đơn vị tính số lợng: Phơng pháp quy định số lợng., Phơng pháp xác định trọng lợng., Phơng pháp quy định chất lợng của bao bì., Tên điều khoản và các phơng pháp xác định phẩm chất, Phạm vi chênh lệch cho phép về chất lợng., Trạng thái hàng hoá., Điều kiện cơ sở giao hàng. Thời gian giao hàng., Địa điểm giao hàng., Phơng thức giao hàng. Thông báo giao hàng., Đồng tiền của hợp đồng. Giá cả của hợp đồng., Một số vấn đề về việc thanh toán., Luật điều chỉnh hợp đồng governing law Trờng hợp bất khả kháng và trờng hợp trở ngại Force majeure and Hardship clause, Chế tài Sanction. Giải quyết tranh chấp settlement of disputes, Đơn vị tính số lợng dung sai và cách tính giá dung sai., Tăng giá và hạ giá. Giao hàng và hậu qủa của việc chậm giao hàng., Kiểm tra hàng hoá. Những vấn đề khác.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn