Kĩ Thuật (25-28)

8 247 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 15:11

Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 25 MÔN: THUẬT 5 TIẾT: 25 BÀI: LẮP XE BEN (TIẾT 2) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben. Kó năng: - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được. + Với HS khéo tay: Lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng, thùng xe nâng lên, hạ xuống được. Thái độ: - Yêu thích sản phẩm làm được. II. Chuẩn bò: Mẫu xe ben đã được lắp sẵn. Bộ lắp ghép mô hình kó thuật. III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV hỏi: Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy kể tên các bộ phận đó? - Gọi HS trả lời – Lớp nhận xét. GV nhận xét bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. -Nêu tác dụng của xe ben trong thực tế: Xe ben dùng để vận chuyển cát, sỏi, đất . cho các công trình xây dựng, làm đường . Hướng dẫn lại: Quan sát, nhận xét mẫu -Cho HS quan sát mẫu xe ben đã lắp sẵn. -GV hướng dẫn HS quan sát toàn bộ và quan sát kó từng bộ phận -GV hỏi: Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy kể tên các bộ phận đó? Hoạt động 3: HS thực hành lắp ráp xe ben a)Chọn chi tiết -Gv kiểm tra HS chọn chi tiết. b)Lắp từng bộ phận -Trước khi HS thực hành, GV cần; +Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững quy trình lắp xe ben - Yêu cầu HS quan sát kó các hình và đọc nội dung từng bứơc lắp trong SGK. -Trong quá trình HS thực hành, GV nhắc HS; -HS lắng nghe. - HS quan sát mẫu xe ben đã lắp sẵn. -Cần 5 bộ phận: +Khung sàn xe và các giá đỡ. +Sàn ca bin và các thanh đỡ +Hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau +Trục bánh xe trước +Ca bin -HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK. -1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK -HS quan sát kó các hình và đọc nội dung từng bứơc lắp trong SGK. Với HS khéo tay: Lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng, thùng xe nâng lên, hạ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú +Khi lắp khung sàn xe và các giá đỡ, cần chú ý đến vò trí trên, dứơi của các thanh thẳng 3 lỗ, thanh thẳng 11 lỗ và thanh chữ U dài +Khi lắp hình 3, cần chú ý thứ tự lắp các chi tiết như đã hướng dẫn ở tiết 1. +Khi lắp hệ thống trục bánh xe sau, cần láp đủ số vòng hãm cho mỗi trục -Gv theo dõi và uốn nắn kòp thời những HS còn lúng túng. c)Lắp ráp xe ben -Chú ý bước lắp ca bin phải thực hiện theo các bước GV đã hướng dẫn. -Cần kiểm tra sự nâng lên hạ xuống của thùng xe. -HS thực hành lắp ráp xe ben theo các bước trong SGK. xuống được. 4. Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài. GDTT: Yêu thích môn học, chăm chỉ rèn tính cẩn thận. 5. Dặn dò: Gv nhận xét sự chuẩn bò của HS, tính thần, thái độ học tập và kó năng lắp ghép xe ben. -Nhắc HS đọc trứơc và chuẩn bò đầy đủ bộ lắp ghép để học bài “Lắp xe ben (tiết 3)”. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 26 MÔN: THUẬT 5 TIẾT: 26 BÀI: LẮP XE BEN (TIẾT 3) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben. Kó năng: - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được. + Với HS khéo tay: Lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng, thùng xe nâng lên, hạ xuống được. Thái độ: - Yêu thích sản phẩm làm được. II. Chuẩn bò: Mẫu xe ben đã được lắp sẵn. Bộ lắp ghép mô hình kó thuật. - Một số tranh ảnh minh hoạ trong SGK. III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV hỏi: Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy nêu quy trình lắp xe ben. - Gọi HS trả lời – Lớp nhận xét. GV nhận xét bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. -Nêu tác dụng của xe ben trong thực tế: Xe ben dùng để vận chuyển cát, sỏi, đất . cho các công trình xây dựng, làm đường . Hướng dẫn lại: Quan sát, nhận xét mẫu -Cho HS quan sát mẫu xe ben đã lắp sẵn. -GV hướng dẫn HS quan sát toàn bộ và quan sát kó từng bộ phận -GV hỏi: Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy kể tên các bộ phận đó? Hướng dẫn lại: Kó thuật lắp xe ben *Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm - GV hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm và nhận xét -HS lắng nghe. - HS quan sát mẫu xe ben đã lắp sẵn. -Cần 5 bộ phận: +Khung sàn xe và các giá đỡ. +Sàn ca bin và các thanh đỡ +Hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau +Trục bánh xe trước +Ca bin - HS kiểm tra lại: +Khung sàn xe và các giá đỡ. +Sàn ca bin và các thanh đỡ +Hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau +Trục bánh xe trước +Ca bin -HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. - Các nhóm khác quan sát và đánh giá sản phẩm. Với HS khéo tay: Lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng, thùng xe nâng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú *Hoạt động 5: Đánh giá sản phẩm -GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III SGK. -GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức; A và B. Những HS hoàn thành sản phẩm trước thời gian mà vẫn đảm bảo yêu cầu kó thuật thì được đánh giá ở mức hoàn thành tốt A+ -Gv nhắc HS tháo rời các chi tiết và xếp đúng vào vò trí các ngăn trong hộp. - HS lắng nghe. lên, hạ xuống được. 4. Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài. GDTT: Yêu thích môn học, chăm chỉ rèn tính cẩn thận. 5. Dặn dò: Gv nhận xét sự chuẩn bò của HS, tinh thần, thái độ học tập và kó năng lắp ghép xe ben. -Nhắc HS đọc trứơc và chuẩn bò đầy đủ bộ lắp ghép để học bài “Lắp máy bay trực thăng”. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 27 MÔN: THUẬT 5 TIẾT: 27 BÀI: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (TIẾT 1) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng. Kó năng: - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn. + Với HS khéo tay: Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn. Thái độ: - Yêu thích sản phẩm làm được. II. Chuẩn bò: - Mẫu máy bay trực thăng dã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kó thuật III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV hỏi: Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy nêu quy trình lắp xe ben. - Gọi HS trả lời – Lớp nhận xét. GV nhận xét bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. - GV nêu tác dụng của máy bay trực thăng trong thực tế: Máy bay trực thăng được dùng để cứu người gặp nạn ở những vùng xảy ra thiên tai, lũ lụt. Ngồi ra trong ngành nơng, lâm nghiệp máy bay trực thăng còn dùng làm phương tiện để phun thuốc trừ sâu, phân bón,… Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét mẫu - GV cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - GV hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận của mãu và đặt câu hỏi: Để lắp được máy bay trực thăng, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy kể tên các bộ phận đó. Hoạt động 2. Hướng dẫn chọn chi tiết a) Hướng dẫn chọn các chi tiết - GV nhận xét, bổ sung cho hồn thành bước chọn chi tiết. b) Hướng dẫn lắp từng bộ phận Lắp thân và đi máy bay. - u cầu HS quan sát hình 2 (SGK) để trả lời câu hỏi: Để lắp được thân và đi máy bay, cần phải chọn những chi tiết nào và số lượng bao nhiêu ? HS lắng nghe. - HS quan sát Cần lắp 5 bộ phân: + Thân và đi máy bay. + Sàn ca bn và giá đỡ + Ca bin + Cánh quạt + Càng máy bay - 1 –2 HS lên bảng chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng trong SGK và xếp vào nắp hộp theo từng loại. - Tồn lớp quan sát và bổ sung cho bạn. - Chọn 4 tấm tam giác. + 2 thanh thẳng 11 lỗ + 2 thanh thẳng 5 lỗ + 1 thanh thẳng 3 lỗ Với HS khéo tay: Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú - GV nhận xét, bổ sung cho hồn thành bước chọn chi tiết. - Gv hướng dẫn lắp thân máy bay trực thăng. Trong khi lắp, GV cần thao tác chậm và lưu ý để HS thấy được thanh thẳng 3 lỗ được lắp vào giữa 2 thanh thẳng 11 lỗ và lắp ngồi 2 thanh thẳng 5 lỗ chéo nhau. GV cần phải cho HS biết phân biệt mặt phải, mặt trái của thân và đi máy bay. Lắp sàn ca bin và giá đỡ (H.3 – SGK) - GV đặt câu hỏi: Để lắp được sàn ca bin và giá đỡ, em cần phải chọn những chi tiết nào ? Lắp ca bin (H.4 – SGK) -Nhận xét, bổ sung cho hồn thành bước lắp. * Lắp cánh quạt (H.5 – SGK) - GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó hướng dẫn lắp cánh quạt: + Lắp phần trên cánh quạt: Lắp vào đầu trục ngắn 1 vòng hãm, 3 thanh thẳng 9 lỗ, bánh đai và 1 vòng hãm. + Lắp phần Dưới cánh quạt: Lắp vào đầ trục ngắn còn lại 1 vòng hãm và bánh đai. * Lắp càng máy bay (H.6 –SGK) - GV hướng dẫn lắp 1 càng máy bay, khi lắp, GV cần thao tác chậm và lưu ý cho HS biết mặt phải, mặt trái của càng máy bay. - GV nhận xét, uốn nắn thao tác của HS. Sau đó hướng dẫn thao tác nối nhanh càng máy bay bằng 2 thanh thẳng 6 lỗ. Đánh giá kết quả học tập - Có thể dựa vào mục tiêu, nơi dung chính của bài để thiết kế một số câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. + 1 thanh chữ U ngắn. - HS quan sát và ghi nhớ. - HS quan sát và trả lời. - 1 HS trả 3 lời và thực hiện bước lắp. + Chọn tấm nhỏ. + Tấm chữ L + Thanh chữ U dài - 1 –2 HS lên bảng lắp ca bin. - u cầu tồn lớp quan sát và bổ sung bước lắp của bạn. - HS quan sát hình và trả lời câu hỏi trong SGK. - HS quan sát GV và ghi nhớ các bước thực hiện - 1 HS lên trả lời câu hỏi và lắp càng thứ hai của máy bay. - Tồn lớp quan sát và bổ sung bước lắp của bạn. 4. Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài. GDTT: Yêu thích môn học, chăm chỉ rèn tính cẩn thận. 5. Dặn dò: Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Hướng dẫn HS đọc trước bài “Lắp máy bay trực thăng (tiết 2)”. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 28 MÔN: THUẬT 5 TIẾT: 28 BÀI: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (TIẾT 2) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng. Kó năng: - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn. + Với HS khéo tay: Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn. Thái độ: - Yêu thích sản phẩm làm được. II. Chuẩn bò: - Mẫu máy bay trực thăng dã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kó thuật III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV hỏi: Để lắp được máy bay trực thăng, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy kể tên các bộ phận đó. - Gọi HS trả lời – Lớp nhận xét. GV nhận xét bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. - GV nêu tác dụng của máy bay trực thăng trong thực tế: Máy bay trực thăng được dùng để cứu người gặp nạn ở những vùng xảy ra thiên tai, lũ lụt. Ngồi ra trong ngành nơng, lâm nghiệp máy bay trực thăng còn dùng làm phương tiện để phun thuốc trừ sâu, phân bón,… Hướng dẫn lại: Quan sát, nhận xét mẫu - GV cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - GV hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận của mãu và đặt câu hỏi: Để lắp được máy bay trực thăng, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy kể tên các bộ phận đó. Hoạt động 3. Thực hành lắp máy bay trực thăng a) Chọn chi tiết - GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. b) Lắp từng bộ phận - Trong q trình HS thực hành lắp từng bộ phận, GV nhắc HS cần lưu ý một số điểm sau: + Lắp thân và đi máy bay theo những lưu ý mà GV đã hướng dẫn ở tiết 1. + Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm. + Lắp càng máy bay phải chú ý đến vị trí trên, dưới của các thanh ; mặt phải, mặt trái của càng máy bay để sử dụng vít. - GV cần theo dõi và uốn nắn kịp thời những HS HS lắng nghe. - HS quan sát Cần lắp 5 bộ phân: + Thân và đi máy bay. + Sàn ca bin và giá đỡ + Ca bin + Cánh quạt + Càng máy bay - Hs chọn đúng và đủ các chi tiết theo bảng trong SGK và xếp từng loại vào nắp hộp. + 1 HS đọc phần ghi nhớ, để lớp nắm vững quy trình lắp máy bay trực thăng. + u cầu HS phải quan sát hình và đọc nội dung từng bước lắp trong SGK. Với HS khéo tay: Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú (nhóm) lắp sai hoặc còn lúng túng. c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1 – SGK) - HS lắp ráp trực thăng theo các bước trong SGK. - Nhắc HS khi lắp ráp cần lưu ý: + Bước lắp thân máy bay vào sàn ca bin và giá dỡ phải lắp đúng vị trí. + Bước lắp giá đỡ sàn ca bin và càng máy bay phải được lắp thật chặt. Đánh giá kết quả học tập - Có thể dựa vào mục tiêu, nơi dung chính của bài để thiết kế một số câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. 4. Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài. GDTT: Yêu thích môn học, chăm chỉ rèn tính cẩn thận. 5. Dặn dò: Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Hướng dẫn HS đọc trước bài “Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)”. Điều chỉnh bổ sung: . Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 25 MÔN: KĨ THUẬT 5 TIẾT: 25 BÀI: LẮP XE BEN (TIẾT 2) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức:. xe ben (tiết 3)”. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 26 MÔN: KĨ THUẬT 5 TIẾT: 26 BÀI: LẮP XE BEN (TIẾT 3) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kĩ Thuật (25-28), Kĩ Thuật (25-28), Kĩ Thuật (25-28)