Địa lý (25-28)

8 274 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 15:11

Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 25 MÔN: ĐỊA LÍ 5 TIẾT: 25 BÀI: CHÂU PHI I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Mô tả sơ lược được vò trí, giới hạn châu Phi: + Châu Phi ở phía nam châu u và phía tây nam châu Á, đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. - Nêu được một số đặc điểm về đòa hình, khí hậu: + Đòa hình chủ yếu là cao nguyên. + Khí hậu nóng và khô. + Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van. Kó năng: - Sử dụng quả đòa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vò trí, giới hạn lãnh thổ châu Phi. - Chỉ được vò trí hoang mạc Sa ha ra trên bản đồ (lược đồ) + HS khá, giỏi: Giải thích vì sao châu phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới: vì nằm trong vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại không có biển ăn sâu vào đất liền. - Dựa vào lược đồ trống ghi tên các châu lục và đại dương giáp với châu Phi Thái độ: GDBVMT (bộ phận): Sự thích nghi của con người với mơi trường, đặc điểm về mơi trường, tài ngun thiên nhiên và việc khai thác tài ngun thiên nhiên, mối quan hệ giữa việc số dân đơng, gia tăng dân số với việc khai thác mơi trường của Châu Phi và các quốc gia ờ Châu Phi. II. Chuẩn bò Bản đồ Địa tự nhiên thế giới Các hình minh hoạ trong SGK. Phiếu học tập của HS. III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên bảng, u cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú a. Giới thiệu bài: Trong bài học hơm nay chúng ta cùng tìm hiểu về châu Phi. Các em hãy cùng chú ý học bài để tìm ra những đặc điểm về vị trí và tự nhiên châu Phi so sánh để xem có gì giống và khác so với các châu lục đã học. + Hoạt động 1: VỊ TRÍ ĐỊA VÀ GIỚI HẠN CỦA CHÂU PHI -GV treo bảng đồ tự nhiên thế giới. GV u cầu HS làm việc cá nhân, xem lược đồ tự nhiên châu Phi và cho biết: + Châu Phi nằm ở vị trí nào trên Trái Đất (quả Địa cầu). + Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào? + Đường xích đạo đi qua phần lãnh thổ nào của châu Phi? -GV theo dõi, nhận xét kết quả làm việc của HS và chỉnh sửa câu trả lời của HS cho hồn chỉnh. -GV u cầu HS mở SGK trang 103, xem bảng thống kê diện tích và dân số các châu lục để: + Tìm số đo diện tích của châu Phi + So sánh diện tích của châu Phi với các châu lục khác. -GV gọi HS nêu ý kiến. - Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam -HS mở trang 116, tự xem lược đồ và tìm câu trả lời. -1 HS lên bảng vừa chỉ trên bản đồ tự nhiên thế giới vừa nêu vị trí địa lí, giới hạn các phía đơng, bắc, tây, nam của châu Phi như trên. -HS cả lớp theo dõi và nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu cần). -HS tiếp tục làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. -1HS nêu ý kiến, HS khác nhận xét, bổ sung, cả lớp thống nhất HS khá, giỏi: Giải thích vì sao châu phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới: vì nằm trong vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú châu Á. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến, có đường Xích đạo đi qua hai lãnh thổ. Châu Phi có diện tích là 30 triệu km 2 , đứng thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Mĩ. + Hoạt động 2: Địa hình CHÂU PHI -GV u cầu HS làm việc theo cặp để thực hiện nhiệm vụ sau: +Lục địa châu Phi có chiều cao như thế nào so với mực nước biển? +Kể tên và nêu vị trí các bồn địa ở châu Phi. +Kể tên và nêu các cao ngun của châu Phi. +Kể tên, chỉ và nêu vị trí các con sơng lớn của châu Phi. +Kể tên các hồ lớn của châu Phi? -GV gọi HS trình bày trước lớp. - Tổng kết: Châu Phi là nơi có địa hình tương đối cao, có nhiều bồn địa và cao ngun. + Hoạt động 3: Khí hậu và cảnh quan thiên nhiên CHÂU PHI -GV u cầu HS làm việc theo nhóm cùng đọc SGK, thảo luận để hồn thành phiếu học tập. -GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài. -GV gọi nhóm đã làm bài trên giấy khổ to dán phiếu lên bảng, u cầu các nhóm khác bổ sung ý kiến. -GV u cầu HS dựa vào nội dung phiếu học tập để trả lời các câu hỏi: +Vì sao ở hoang mạc Xa-ha-ra thực vật và động vật rất nghèo nàn? +Vì sao các xa-van động vật chủ yếu là các lồi động vật ăn cỏ? + Người dân có ý thức cải tạo mơi trường khơng? - Tổng kết: Phần lớn diện tích châu Phi là hoang mạc và các Xa-van, chỉ ó một phần ven biển và gần hồ Sát, bồn địa Cơn-gơ là có rừng rậm nhiệt đới. Sở dĩ như vậy vì khí hậu của châu Phi rất khơ, nóng bậc nhất thế giới nên cả động vật và thực vật đều kém phát triển. Đã có nhiều cơng trình cải thiện mơi trường ở Châu Phi nhưng hiệu quả chưa được cao do ý thức người dân còn kém. câu trả lời như trên -2 HS ngồi cạnh nhau tạo thành 2 cặp cùng quan sát lược đồ và tìm câu trả lời đúng. - HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. -HS chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm 6 HS, cùng đọc SGK và thảo luận để hồn thành các bài tập của phiếu. -Các nhóm HS làm việc, nêu câu hỏi khi có khó khăn cần GV giúp đỡ. -1 nhóm HS trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác theo dõi và nhạn xét, bổ sung ý kiên - 1 HS nêu ý kiến, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến, sau đó thống nhất câu trả lời như sau: +Hoang mạc có khí hậu khơ nóng nhất thế giới  sơng ngòi khơng có nước  cây cối, động vật khơng phát triẻn được. + Xa van có ít mưa  đồng cỏ và cây bụi phát triển  làm thức ăn cho động vật ăn cỏ  động vật ăn cỏ phát triển. không có biển ăn sâu vào đất liền. - Dựa vào lược đồ trống ghi tên các châu lục và đại dương giáp với châu Phi 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. -GV tổ chức cho HS kể những câu chuyện, giới thiệu những bức ảnh, thơng tin đã sưu tầm được về hoang mạc Xa-ha-ra, các Xa-van và rừng rậm nhiệt đới ở châu Phi. -Nhận xét, khen ngợi các HS sưu tầm được nhiều tranh ảnh, thơng tin hay. 5. Dặn dò: GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau. Điều chỉnh bổ sung Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 26 MÔN: ĐỊA LÍ 5 TIẾT: 26 BÀI: CHÂU PHI (TIẾP THEO) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi: + Châu lục có dân cư chủ yếu là người da đen. + Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản. - Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập: nền văn minh cổ đại, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ. Kó năng: - Chỉ và đọc trên bản đồ tên nước, tên thủ đô của Ai Cập. GDBVMT (bộ phận): Sự thích nghi của con người với mơi trường, đặc điểm về mơi trường, tài ngun thiên nhiên và việc khai thác tài ngun thiên nhiên, mối quan hệ giữa việc số dân đơng, gia tăng dân số với việc khai thác mơi trường của Châu Phi và các quốc gia ờ Châu Phi. Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò Bản đồ Các nước trên thế giới. Bản đồ Kinh tế châu Phi. Các hình minh hoạ trong SGK. HS sưu tầm tranh ảnh, thơng tin về văn hố – xã hội Ai Cập. III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên bảng, u cầu trả lời các câu hỏi +Tìm và nêu vị trí địa lí của châu Phi trên quả Địa cầu. +Tìm và chỉ vị trí của sa mạc Xa-ha-ra và xa-van trên lược đồ tự nhiên châu Phi. +Chỉ vị trí các con sơng lớn của châu Phi trên lược đồ tự nhiên châu Phi - Nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú a. Giới thiệu bài: Các yếu tố địa lí đã ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân châu Phi. b. Tiến hành các hoạt động: Hoạt động 1: DÂN CƯ CHÂU PHI -GV u cầu HS làm việc cá nhân để giải quyết các nhiệm vụ sau( sau mỗi lần HS nêu ý kiến, GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS): +Mở SGK trang 103, đọc bảng số liệu để: Nêu số dân của châu Phi. So sánh số dân của châu Phi với các châu lục khác. + Người dân có ý thức được việc hạn chế gia tăng dân số? +Quan sát hình minh hoạ 3 trang 118 và mơ tả đặc điểm bên ngồi của người châu Phi. Bức ảnh gợi cho em suy nghĩ gì về điều kiện sống của người dân châu Phi? +Người dân châu Phi sinh sống chủ yếu ở những vùng nào? -GV kết luận: Năm 2004 Dân số châu Phi là 884 triệu người , hơn 2/3 trong số họ là người da đen. Người dân chưa ý thức được việc gia tăng dân số là nguy hại cho mơi trường tài ngun thiên nhiên. -HS tự làm việc theo u cầu. Sau đó mỗi nhiệm vụ có 1 HS nêu ý kiến, các HS khác bổ sung để có câu trả lời hồn chỉnh: +Năm 2004 số dân châu Phi là 884 triệu người, chua bằng 1/5 số dân của châu Á. +Người châu Phi có nước da đen, tóc xoăn, ăn mặc quần áo nhiều màu sặc sỡ. Bức ảnh cho thấy cuộc sống của họ có nhiều khó khăn, người lớn và trẻ con trơng đều buồn bã, vất vả. +Người dân châu Phi chủ yếu sinh sống ở vùng ven biển và cá HS khá giỏi Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Hoạt động 2: KINH TẾ CHÂU PHI -GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, cùng trao đổi và hoàn thành bài tập sau: Ghi vào ô  chữ Đ (đúng) trước ý kiến đúng, chữ S trước ý kiến sai:  a) Châu Phi là châu lục có nền kinh tế phát triển.  b) Hầu hết các nước châu Phi chỉ tập trung vào khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp nhiệt đới.  c) Đời sống người dân châu Phi còn rất nhiều khó khăn. -GV gọi HS nêu kết quả bài làm của mình. -GV yêu cầu HS: Hãy giải thích vì sao ý a là sai, lấy ví dụ làm rõ các ý b, c. -Yêu cầu HS nêu và chỉ trên bản đồ các nước ở châu Phi có nền kinh tế phát triển hơn cả. -GV có thể hỏi thêm: Em có biết vì sao các nước châu Phi lại có nền kinh tế chậm phát triển không? -GV kết luận: Hầu hết các nước ở châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Hoạt động 3: AI CẬP -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để hoàn thành bảng thống kê về đặc điểm của các yếu tố tự nhiên và kinh tế - xã hội Ai Cập. -Gv theo dõi HS làm việc, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận .GV ghi nhanh lên bảng các ý kiến của HS để có bảng thống kê hoàn chỉnh như trên. -GV tổ chức cho HS chia sẻ các thông tin, tranh ảnh mình sưu tập được về các nước Ai Cập. -GV theo dõi, nhận xét, tuyên dương các em HS có ý thức tốt, sưu tầm thêm được nhiều tranh ảnh, nội dung về đất nước Ai Cập để hỗ trợ cho bài. thung lũng sông, còn các vùng hoang mạc hình như không có người ở. -HS làm việc theo cặp, trao đổi và ghi câu trả lời của nhóm mình vào một tờ giấy nhỏ. Đáp án: Sai Đúng Đúng -1 HS nêu ý kiến, HS khác nhận xét, cả lớp thống nhất đáp án. -3 HS lần lượt phát biểu ý kiến về 3 ý trong bài tập, các HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến -HS chỉ và nêu tên các nước: Ai Cập, Cộng hoà Nam Phi, An- giê-ri. -HS trả lời theo hiểu biết của bản thân: Các nước ở châu Phi có khí hậu quá khắc nghiệt. Hầu hết các nước này đều là thuộc địa của các đế quốc trong mọt thời gian dài. Các nước châu Phi có nạn phân biệt chủng tộc (a- pác-thai) người da đen không có quyền lợi gì, bị coi là nô lệ, bị bóc lột tàn nhẫn . -HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 6 HS cùng đọc SGK và thảo luận đểhoàn thành bảng thống kê như sau: -HS nêu câu hỏi nhờ GV giúp đỡ khi có khó khăn. -Mỗi nhóm báo cáo về một yếu tố, HS các nhóm khác bổ sung ý kiến. -Một số HS trình bày các kết quả sưu tầm của mình trước lớp. 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về rừng rậm A-ma-zon. Điều chỉnh bổ sung Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 27 MÔN: ĐỊA LÍ 5 TIẾT: 27 BÀI:CHÂU MĨ I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Mô tả sơ lược được vò trí và giới hạn lãnh thổ châu Mó: nằm ở bán cầu tây, bao gồm Bắc Mó, Trung Mó và Nam Mó. - Nêu được một số đặc điểm về đòa hình, khí hậu: + Đòa hình châu Mó từ tây sang đông: núi cao, đồng bằng, núi thấp và cao nguyên. + Châu Mó có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Kó năng: - Sử dụng quả đòa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vò trí, giới hạn lãnh thổ châu Mó. - Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên, sông, đồng bằng lớn của châu Mó trên bản đồ, lược đồ. + HS khá, giỏi: + Giải thích nguyên nhân châu Mó có nhiều đới khí hậu: lãnh thổ kéo dài từ phần cực bắc tới cực nam. + Quan sát bản đồ (lược đồ) nêu được: khí hậu ôn đới ở Bắc Mó và khí hậu nhiệt đới ẩm ở Nam Mó chiếm diện tích lớn nhất ở châu Mó. - Dựa vào lược đồ trống ghi tên các đại dương giáp với châu Mó. GDBVMT (bộ phận): Sự thích nghi của con người với mơi trường, đặc điểm về mơi trường, tài ngun thiên nhiên và việc khai thác tài ngun thiên nhiên, mối quan hệ giữa việc số dân đơng, gia tăng dân số với việc khai thác mơi trường của Châu Mĩ và các quốc gia ờ Châu Mĩ. Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò Bản đồ Địa tự nhiên thế giới. Lược đồ các châu lục và đại dương. Lược đồ tự nhiên châu Mỹ. Các hình minh hoạ trong SGK. Phiếu học tập của HS. III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên bảng, u cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu bài: +Hỏi: Em có biết nhà thám hiểm Ctrít- tốp Cơ-lơm-bơ đã tìm ra vùng đất mới nào khơng? Trong bài học hơm nay chúng ta cùng tìm hiểu về châu Mỹ. Hoạt động 1: VỊ TRÍ ĐỊA VÀ GIỚI HẠN -GV đưa ra quả Địa Cầu, u cầu HS cả lớp quan sát để tìm ra ranh giới giữa bán cầu Đơng và bán cầu Tây. -GV u cầu HS xem hình 1, lược đồ các châu lục và các đại dương trên thế giới, tìm châu Mỹ và các châu luc, đại dương tiếp giáp với châu Mỹ. Các bộ phận của châu Mỹ. - u cầu HS lên chỉ trên quả Địa cầu và nêu vị trí địa của châu Mỹ. -GV u cầu HS mở SGK trang 104 đọc bảng số liệu thống kê về diện tích và dân số các châu lục trên thế giới, cho biết châu Mỹ có diện tích là bao nhiêu triệu km 2 ? -GV tổng kết: Châu Mỹ là lục địa duy nhất nằm ở bán cầu Tây bao gồm Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Châu Mỹ có diện tích là 42 triệu km 2 , đứng thứ hai trong các châu lục trên thế giới. +HS: Ctrí-tốp Cơ-lơm-bơ đã tìm ra châu Mỹ năm 1492 sau nhiều tháng ngày lênh đênh trên biển. -HS lên bảng tìm trên quả Địa cầu, sau đó chỉ ranh gớii và giới hạn của hai bán cầu: bán cầu Đơng và bán cầu Tây. -Hs làm việc cá nhân, mở SGK của mình và tìm vị trí địa châu Mỹ, giới hạn theo các phía đơng, bắc, tây, nam của châu Mỹ. -3 HS lần lượt lên bảng thực hiện u, HS cả lớp theo, nhận xét thống nhất ý kiến như sau: -HS làm việc cá nhân, đọc bảng số liệu và tìm diện tích châu Mỹ. Sau đó 1 Hs nêu ý kiến trước lớp, các HS khác nhận xét và đi đến thống nhất: + HS khá, giỏi: Giải thích nguyên nhân châu Mó có nhiều đới khí hậu: lãnh thổ kéo dài từ phần cực bắc tới cực nam. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Hoạt động 2: THIÊN NHIÊN CHÂU MỸ -GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để thực hiện u cầu: Quan sát các ảnh trong hình 2, rồi tìm trên lược đồ tự nhiên châu Mỹ, cho biết ảnh đó chụp ở Bắc My, Trung Mỹ hay Nam Mỹ và nêu vị trí, đặc điểm thiên nhiên. -GV theo dõi giúp đỡ HS làm việc, gợi ý để các em biết cách mơ tả thiên nhiên các vùng. -GV mời các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. -GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS. + Qua bài tập trên em có nhận xét gì về thiên nhiên châu Mỹ? - Kết luận: Thiên nhiên châu Mỹ, rất đa dạng và phong phú, mỗi vùng, mỗi miền có những cảnh đẹp khác nhau. Hoạt động 3: ĐỊA HÌNH CHÂU MỸ -GV u cầu HS quan sát lược đồ để mơ tả địa hình của châu Mỹ cho bạn bên cạnh theo dõi. +Địa hình châu Mỹ có độ cao như thế nào? Độ cao địa hình thay đổi như thế nào từ tây sang đơng? +Kể tên và vị trí của: Các dãy núi lớn. Các đồng bằng lớn. Các cao ngun lớn. -GV nghe, chỉnh sửa câu trả lời cho HS: Địa hình châu Mỹ gồm 3 bộ phận chính: +Dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao, đồ sộ như dãy Cooc-đi-e, dãy An-đét. +Trung tâm là các đồng bằng như đồng bằng trung tâm Hoa Kỳ, đồng bằng A-ma-zơn. Hoạt động 4: KHÍ HẬU CHÂU MỸ -GV u cầu HS lần lượt trả lời các câu hỏi sau: +Lãnh thổ châu Mỹ trải dài trên các đới khí hậu nào? +Em hãy chỉ trên lược đồ từng đới khí hậu trên. +GV nhận xét. +Nêu tác dụng của rừng rậm A-ma-zơn đối với khí hậu của châu Mỹ. -GV kết luận: Châu Mỹ có vị trí trải dài trên cả hai bán cầu Bắc và Nam, vì thế châu Mỹ có đủ các đới khí hậu trừ hàn đới, ơn đới đến nhiệt đới. Châu Mỹ có rừng rậm nhiệt đới A-ma-Zơn là khu rừng lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu , khơng chỉ của châu Mỹ mà còn của cả thế giới. Châu Mỹ có diện tích là 42 triệu km 2 , đứng thứ 2 trên thế giới sao châu Á. -HS chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 6 HS cùng trao đổi, xem lược đồ, xem ảnh và học thành bài tập. -HS làm việc theo nhóm, nêu câu hỏi nhờ GV giúp đỡ khi có khó khăn -Mỗi bức ảnh do một nhóm báo cáo, các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến. - Thiên nhiên châu Mỹ rất đa dạng và phong phú, người dân ln có ý thức BVMT -Hs làm việc theo cặp, 2 HS ngồi cạnh nhau vừa chỉ trên lược đồ vừa mơ tả cho nhau nghe. -HS dựa vào gợi ý của GV để mơ tả. -2 HS trình bày, một HS nêu địa hình Bắc Mỹ, 1 HS nêu địa hình Nam Mỹ. -HS nghe câu hỏi, suy nghĩ và trả lời câu hỏi: +Lãnh thổ châu Mỹ trải dài trên tất cả các đới khí hậu hàn đới, ơn đới, nhiệt đới. +Đây là khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, làm trong lành và dịu mát khí hậu nhiệt đới của Nam Mỹ, điều tiết nước của sơng ngòi. Nơi đây được ví là lá phổi xanh của Trái Đất. HS khá giỏi: Quan sát bản đồ (lược đồ) nêu được: khí hậu ôn đới ở Bắc Mó và khí hậu nhiệt đới ẩm ở Nam Mó chiếm diện tích lớn nhất ở châu Mó. HS khá giỏi: Dựa vào lược đồ trống ghi tên các đại dương giáp với châu Mó. 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. Hãy giải thích vì sao thiên nhiên châu Mỹ rất đa dạng và phong phú? 5. Dặn dò: -GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. Điều chỉnh bổ sung Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 28 MÔN: ĐỊA LÍ 5 TIẾT: 28 BÀI: CHÂU MĨ (TIẾP THEO) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Nêu được một số đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Mó: + Dân cư chủ yếu là người có nguồn gớc nhập cư. + Bắc Mó có nền kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mó. Bắc Mó có nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mó chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu. - Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì: có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới. Kó năng: - Chỉ và đọc trên bản đồ tên thủ đô của Hoa Kì. - Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Mó. GDBVMT (bộ phận): Sự thích nghi của con người với mơi trường, đặc điểm về mơi trường, tài ngun thiên nhiên và việc khai thác tài ngun thiên nhiên, mối quan hệ giữa việc số dân đơng, gia tăng dân số với việc khai thác mơi trường của Châu Mĩ và các quốc gia ờ Châu Mĩ. Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò Bản đồ thế giới. Các hình minh hoạ trong SGK. Phiếu học tập của HS III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn định lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên bảng, u cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu bài: Trong tiết học trước các em đã tìm hiểu về tự nhiên châu Mỹ, trong tiết này chúng ta tìm hiểu về dân cư và kinh tế châu Mỹ. Hoạt động 1: DÂN CƯ CHÂU MỸ -GV u cầu HS làm việc cá nhân để giải quyết các nhiệm vụ sau (Sau mỗi lần HS nêu ý kiến, GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS): +Mở SGK trang 103, đọc bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục để: Nêu số dân châu Mỹ. So sánh số dân của châu Mỹ với các châu lục khác. +Dựa vào bảng số liệu trang 124 và cho biết các thành phần dân cư của châu Mỹ. +Vì sao dân cư châu Mỹ lại có nhiều thành phần, nhiều màu da như vậy? Việc đó có ảnh hưởng gì đến mơi trường sống khơng? -HS tự làm việc theo u cầu, sau mỗi nhiệm vụ 1 em nêu ý kiến, cá HS khác bổ sung để có câu trả lời hồn chỉnh: +Năm 2004 số dân châu Mỹ là 876 triệu người, đứng thứ 3 trong các châu lục trên thế giới, chưa bằng 1/5 dân số châu Á. Nhưng diện tích chỉ kém châu Á có 2 triệu km 2 +Dân cư châu Mỹ có nhiều thành phần và màu da khác nhau: Người Anh-điêng, da vàng. Người gốc Âu , da trắng. Người gốc Phi, da đen. Người gốc Á, da vàng. Người lai. +Vì họ chủ yếu là người nhập cư từ các châu lục khác đến. Việc đó ảnh hưởng lớn đến Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú +Người dân châu Mỹ sinh sống chủ yếu ở những vùng nào? - Năm 2004 số dân châu Mỹ là 876 triệu người đứng thứ 3 về số dân trong các châu lục trên thế giới. Thành phần dân cư châu Mỹ rất đa dạng, phức tạp và họ chủ yếu là người nhập cư từ các châu lục khác đến. Gây ra sự ô nhiễm môi trường trầm trọng. Tuy nhiên, phần lớn người dân đều ý thức được việc BVMT nên phần nào hạn chế được những tác hại to lớn của sự ô nhiễm. Hoạt động 2: KINH TẾ CHÂU MỸ -GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm để hoàn thành bảng so sánh về kinh tế của Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ (GV cung cấp mẫu bảng so sánh cho HS). -GV gọi HS báo cáo kết quả thảo luận. -GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS dựa vào nội dung của bảng so sánh trình bày khái quát về kinh tế châu Mỹ. -GV kết luận: Bắc Mỹ có nên Kinh tế Phát triển, các ngành công nghiệp, nông nghiệp hiện đại; còn Trung Mỹ và Nam Mỹ có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông phẩm nhiệt đới và khai thác khoáng sản. Hoạt động 3: HOA KỲ -GV yêu cầu HS tiếp tục làm viện theo nhóm để hoàn thàn sơ đồ đặc điểm địa Hoa Kỳ như sau (GV cung cấp mẫu sơ đồ cho HS) -GV theo dõi, gợi ý, giúp HS hoàn thành sơ đồ như trên. -GV gọi 1 nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình. -GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS, sau đó yêu cầu HS dựa vào nội dung bảng so sánh trình bày khái quát về tự nhiên và kinh tế Hoa Kỳ. -GV kết luận: Hoa Kỳ nằm ở Bắc Mỹ, là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Hoa Kỳ nổi tiếng về sản xuất điện, các ngành công nghệ cao và còn là một trong những nước xuất khẩu nông sản nổi tiếng thế giới như lúa mì, thịt, rau. môi trường sinh thái như ô nhiễm khói bụi, rác thải sinh hoạt, … +Người dân châu Mỹ sống tập trung ở ven biển và miền Đông. -HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm khoảng 6 HS cùng tra đổi thảo luận, để hoàn thành bảng so sánh kinh tế giữa các vùng Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. -3 nhóm HS báo cáo kết quả trước lớp theo 3 tiêu chí so sánh, các bạn trong lớp nghe và bổ sung ý kiến. -1 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. -HS làm việc theo nhóm, điền cac thông tin còn thiếu vào sơ đồ (phần in nghiêng). Một nhóm HS làm vào giấy khổ to. -HS nêu câu hỏi khi gặp khó khăn. -Nhóm HS đã làm bài vào giấy khổ to dán bài lên bảng và trình bày, HS cả lớp cùng theo dõi, nhận xét. -1 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp the dõi và bổ sung ý kiến. 4. Củng cố: Hệ thống kĩ năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: Dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. Điều chỉnh bổ sung . nay chúng ta cùng tìm hiểu về châu Mỹ. Hoạt động 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN -GV đưa ra quả Địa Cầu, u cầu HS cả lớp quan sát để tìm ra ranh giới giữa. châu Mỹ. Các bộ phận của châu Mỹ. - u cầu HS lên chỉ trên quả Địa cầu và nêu vị trí địa lý của châu Mỹ. -GV u cầu HS mở SGK trang 104 đọc bảng số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa lý (25-28), Địa lý (25-28), Địa lý (25-28)